BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS

 BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

Dersin Kodu Dersin Adı Ders T P Kr.
Durumu
BYO 501 Temel Biyokimya özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap Zorunlu 3 0 3
BYO 502 Metabolik yollar ve Regülasyonu özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap Zorunlu 3 0 3
BYO 503 Vitaminler ve Biyolojik Fonksiyonlar özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap Zorunlu 2 0 2
BYO 504 Biyokimyasal Prensipler özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap Zorunlu 2 2 3
BYO 505 Seminer I Zorunlu 0 0 0
BYO 506 Seminer II Zorunlu 0 0 0
BYO 507 Biyokimyasal Analiz Teknikleri  özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap Seçmeli 2 2 3
BYO 508 Biyolojide Serbest Radikaller özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap Seçmeli 2 0 2
BYO 509 Beslenme Biyokimyası  özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap Seçmeli 2 0 2
BYO 510 Nükleik asit ve proteinler özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap Seçmeli 2 0 2
BYO 511 Klinik Biyokimya özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap Seçmeli 2 0 2
BYO 512 Klinik Biyokimya Uygulamaları özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap Seçmeli 2 2 3
BYO 513 Eser Elementlerin Biyofonksiyonları ve Metabolizmaları özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap Seçmeli 2 0 2
BYO 514 Hormonlara Giriş ve Sinyal İletim Mekanizmaları Seçmeli 2 0 2
BYO 515 Serbest radikallere Karşı Savunma  Mekanizmaları Seçmeli 2 0 2
BYO 516 Kolesterol Biyokimyası Seçmeli 2 0 2
BYO 700 Tez Danışmanlığı Zorunlu 0 1 0
BYO 7xx Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 0

DERS İÇERİKLERİ

 BYO 501 Temel Biyokimya  ( 3 0 3 ) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

                Biyomoleküller ve hücrenin biyokimyasal önemi. Su, zayıf asitler, zatıf bazlar ve tamponlar. Amino asitlerin yapıları, sınıflandırılması, reaksiyon  ve taşınmaları, amino asit azotunun katabolizması. Peptid ve proteinlerin yapısı. Enzimlerin sınıflandırılması, genel özellikleri, enzim kinetikleri. Karbonhidratların yapıları ve sınıflandırılması. Lipidlerin yapıları ve sınıflandırılması. Biyoenerjetik ve ATP döngüsü. Biyomembranlar ve taransport. özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 BYO 502 Metabolik Yollar ve Regülasyonu  ( 3 0 3 ) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

Glikoliz, Sitrik Asit Siklusu, Glikojenez, Glikojenoliz, Glikoneojenez, Heksoz Monofosfat Yolu, Glukuronik asit Yolu ve heksoz metabolizmasının diğer yolları, Yağ asitlerinin biyosentezi ve oksidasyonu, Triaçilgliserol sentezi ve yıkımı ve bu metabolik yolların düzenlenmesi. özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 BYO 503 Vitaminler ve Biyolojik Fonksiyonları ( 2 0 2 ) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

Suda çözünen vitaminlerin yapı ve fonksiyonu, yağda çözünen vitaminlerin yapı ve fonksiyonu. özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 BYO 504 Biyokimyasal Prensipler ( 2 2 3 ) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

                Genel Laboratuvar teknikleri ve Prosedürler  (Kimyasallar, genel laboratuvar malzemeleri, çözeltiler, ölçüm birimleri, laboratuvar güvenliği), Örnek toplama ve Biyolojik Hata Kaynakları (Örneklerin toplanması, saklanması, transportu, vücut sıvılarını etkileyen fizyolojik faktörler, vücut sıvılarında uzun süreli biyolojik etkiler) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 BYO 505 Seminer I ( 0 0 0 ) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

Biyokimya ile ilgili bir konunun sunulması.

 BYO 506 Seminer II ( 0 0 0)

Biyokimya ile ilgili bir konunun sunulması.

BYO 507 Biyokimyasal Analiz Teknikleri ( 2 2 3 ) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

                Fotometri, Florometri, Nefelometri, Turbidimetri,Elektrokimya, Osmometri, Elektroforez, Kromatografi, Radyoaktivitenin Temel Prensipleri ve Ölçümü, İmmünokimyasal Teknikler,Klinik Laboratuvarda otomasyon uygulamaları.

BYO 508 Biyolojide Serbest Radikaller ( 2 0 2 ) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

Hücrelerin normal metabolizması sırasında oluşan oksijen serbest radikallerin kaynakları, lipid peroksidasyon. özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

BYO 509 Beslenme Biyokimyası ( 2 0 2 ) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

Beslenmenin biyomedikal önemi, diyetteki temel enerji kaynakları, beslenmede proteinlerin rolü. özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

BYO 510 Nükleik Asit ve Proteinlerin Yapı, Fonksiyon ve Biyosentezleri ( 2 0 2 ) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

Nükleotidler, pürin ve pirimidin nükleotidlerin metabolizması, nükleik asitlerin yapı ve fonksiyonu, DNA’nın organizasyonu ve replikasyonu, RNA sentezi, işleme ve metabolizması, protein sentezi.

BYO 511 Klinik Biyokimya ( 2 0 2 ) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

Vücut sıvılarında bulunan amino asitler, proteinler, enzimler, karbonhidratlar, lipidler ve lipoproteinlerin analiz yöntemleri.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

BYO 512 Klinik Biyokimya Uygulamaları ( 2 2 3 ) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

                Laboratuvar prosedürlerinin klinik yorumu, metod seçimi ve değerlendirilmesi özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

BYO 513 Eser Elementlerin Biyofonksiyonları ve Metabolizmaları ( 2 0 2 ) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

                Eser elementler  (Mg,Fe, Zn, Cu, Mn, Mo, Se, Co….), fonksiyonları ve ölçüm yöntemleri özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 BYO 514 Hormonlara Giriş ve Sinyal İletim Mekanizmaları ( 2 0 2 ) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

Hormon  sistemlerinin özellikleri, hormon reseptörleri, hormonların etkileri.          

 BYO 515 Serbest Radikallere Karşı Savunma Mekanizmaları ( 2 0 2 ) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

                Hücre içi (SOD, Katalaz, Glutatyon peroksidaz, Vitamin A,C,E,K, ürat tiyoller, ubikinon….) ve hücre dışı (SOD, ürat, Vitamin E, metal şelatörler ….) antioksidan sistemler. özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

BYO 516 Kolesterol Biyokimyası ( 2 0 2 ) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

Kolesterol sentezi, sentezinin regülasyonu, taşınması, atılımı, ölçüm yöntemleri.

BYO 700 Tez Danışmanlığı (0 1 0)

 BYO 7xx Uzmanlık Alan Dersi (5 0 0)

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Haziran 2024
P S Ç P C C P
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930