Beslenme ve Diyetisyenlik yüksek lisans tezi

BES 101, Beslenme ilkeleri Idoktora tez, doktora tezi, sosyal bilimler fakültesi, isletme yuksek lisans, yuksek lısans basvuruları, insan kaynakları dersleri, insan kaynakları programı, ınsan kaynakları, insan kaynakları yönetim, yönetim organizasyon yüksek lisans, insan kaynakları yüksek lisans, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri,Beslenme ve Diyetisyenlik yüksek lisans tezi

Beslenmeye giriş, sağlıklı yaşamda beslenmenin yeri, beslenme biliminin gelişimi, yeterli ve dengeli beslenme, besinlerin gruplandırılması, tanımı, bileşimi, beslenmedeki önemi ve kullanılması, besin ögelerinin işlevleri, sindirim, emilim ve metabolizmaları, gereksinim düzeyleri ve kaynakları, besinlerin enerji değeri, vücudun enerji gereksinmesi, enerji dengesizliği sorunları

KİM 101 Temel Kimya

Birim Sistemleri, Ölçme, Anlamlı sayılar, Kimyanın Temel Kanunları, Atomun Yapısı, Periyodik çizelge, Kimyasal Bağlar, Gazlar, Sıvılar ve Katılar, Homojen çözeltiler, Kimyasal kinetik, Kimyasal denge, Asitler ve bazlar, Radyoaktivite, Kimyasal Termodinamik. doktora tez, doktora tezi, sosyal bilimler fakültesi, isletme yuksek lisans, yuksek lısans basvuruları, insan kaynakları dersleri, insan kaynakları programı, ınsan kaynakları, insan kaynakları yönetim, yönetim organizasyon yüksek lisans, insan kaynakları yüksek lisans, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri,Beslenme ve Diyetisyenlik yüksek lisans tezi

MAT 101 Matematik

Kümeler;Sayılar; ÖzdeşliklerDenklemler ve Eşitsizlikler ; Fonksiyon Kavramı; Doğrusal Fonksiyonlar;İkinci Dereceden Fonksiyonlar; Rasyonel; Cebirsel ve Parçalı Fonksiyonlar;Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar; Limit ve Süreklilik;Türev Kavramı; Maksimum-Minimum Hesapları ve Türevin Uygulamaları; Grafik Çizimleri. doktora tez, doktora tezi, sosyal bilimler fakültesi, isletme yuksek lisans, yuksek lısans basvuruları, insan kaynakları dersleri, insan kaynakları programı, ınsan kaynakları, insan kaynakları yönetim, yönetim organizasyon yüksek lisans, insan kaynakları yüksek lisans, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri,Beslenme ve Diyetisyenlik yüksek lisans tezi

TIP 103 Tıbbi Biyoloji I

Atomlar, moleküller, kimyasal bağlar, hücredeki makro ve mikromoleküller; Proteinler; Karbonhidratlar; Lipidler; Vitaminler; Enzimler; Nükleik asitler; Prokaryot ve Ökaryot DNA Kromozomların ve Genlerin Yapıları; Genotip ve fenotip ilişkisi;Mendel yasaları ve kalıtımın temel prensipleri; farklı genler arasındaki etkileşimler; Genetiğin sitolojik temeli; Mayoz bölünmenin önemi; Spermatogenez ve oogenez.

ING 101 İngilizce I

İngilizce gramer, İngilizce grameriyle ilgili egzersizler, çeviriler

TDB 101 Türk Dili I

Türkçenin temel kurallarını pekiştirerek bu kurallar ışığında Türkçe’yi doğru ve güzel kullanma becerisini kazandırmak için gereken bilgilerin verilmesi ve uygulamaların yapılması. doktora tez, doktora tezi, sosyal bilimler fakültesi, isletme yuksek lisans, yuksek lısans basvuruları, insan kaynakları dersleri, insan kaynakları programı, ınsan kaynakları, insan kaynakları yönetim, yönetim organizasyon yüksek lisans, insan kaynakları yüksek lisans, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri,Beslenme ve Diyetisyenlik yüksek lisans tezi

ENF-100 Temel Bilgi Teknolojileri

Bilgisayar ve bilgisayarı oluşturan parçalar. Donanım-Yazılım. İşletim sistemleri. Windows işletim sistemi. Windows uygulamaları: Word, Excell, Power Point.

BES 151 – Beslenme Eğitimi

Eğitim Prensipleri, eğitim yöntem ve araçları, iletişim teknikleri, yetişkin ve çocuk eğitiminin temel özellikleri, gebe ve emzikli anne eğitiminde temel ilkeler, şişmanlık ve zayıflık gibi beden ağırlığı yönetimi sorunları olanlar için geliştirilmiş davranış değiştirme yöntemi, beslenme servislerinde çalışan görevliler için hizmet içi eğitim programları, toplumun beslenme konusunda bilinçlendirilmesi için eğitim programları geliştirmede dikkat edilecek hususlar, diğer ülkelerde kullanılan beslenme eğitimi programları örnekleri.

BES 102 Beslenme İlkeleri II

Besin grupları, etler, kuru baklagiller, yumurta, süt, tahıllar, sebze ve meyveler, yağlar, tatlılar, katkı öğeleri, içecekler, lifler, doğal besin, fonksiyonel besinler ve içecekler, yemek planlama, özel durumlarda beslenme.doktora tez, doktora tezi, sosyal bilimler fakültesi, isletme yuksek lisans, yuksek lısans basvuruları, insan kaynakları dersleri, insan kaynakları programı, ınsan kaynakları, insan kaynakları yönetim, yönetim organizasyon yüksek lisans, insan kaynakları yüksek lisans, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri,Beslenme ve Diyetisyenlik yüksek lisans tezi

KİM 102 Organik Kimya

Karbon bileşiklerinin tanıtılması, fonksiyonel gruplar ve moleküller arası kuvvetler, alkanlar, alkenler, alkinler, alkoller ve eterler, aldehitler ve ketonlar, karboksilli asidler, aminler, aromatik bileşikler, karbonhidratlar, proteinler, yağlar ve vitaminler

TIP 104 Tıbbi Biyoloji II

İnsan biyolojisinin ve genetik kavramların öğretilmesi, canlılarda hücresel düzeyde gerçekleşen olayların oluşum mekanizmalarının kavranması amaçlanmaktadır doktora tez, doktora tezi, sosyal bilimler fakültesi, isletme yuksek lisans, yuksek lısans basvuruları, insan kaynakları dersleri, insan kaynakları programı, ınsan kaynakları, insan kaynakları yönetim, yönetim organizasyon yüksek lisans, insan kaynakları yüksek lisans, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri,Beslenme ve Diyetisyenlik yüksek lisans tezi

PSİ 102 Psikolojiye Giriş ve Eleştirisel Düşünme

Psikoloji Biliminin Doğası (tanımı, alt alanları, kullandığı yöntemler), Davranışın Biyolojik Temelleri, Duyum ve Algılama, Öğrenme, Bellek ve Öğrenme Stratejileri, Yaşam Boyu Gelişim (Bilişsel Gelişim, Sosyal ve Duygusal Gelişim, Yetişkinlik ve Yaşlanma, Ölüm), Temel Kişilik Kuramları, Savunma Mekanizmaları, Stresle Başa Çıkma, Normal ve Normal Dışı Davranışlar, Yeme Bozuklukları, Beden Algısı ve Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkileri, Sağlık Psikolojisi, Hasta – Tedavi Ekibi İlişkisi, Sosyal Destek ve Sağlık, Durumsal Krizler: Hastalığa Bağlı Olarak Beliren Krizler

İNG 102 İngilizce II

İngilizce dersi, öğrencilere dört temel öğe – dinleme, konuşma, okuma, yazma – doğrultusunda okutulacak ve öğrenciler bu konularda uygulamalarıyla birlikte geliştirilecektir.Dersin ana amacı, genel İngilizce İletişim kurabilmenin temel İngilizce dil beceri unsurlarını vermektir.doktora tez, doktora tezi, sosyal bilimler fakültesi, isletme yuksek lisans, yuksek lısans basvuruları, insan kaynakları dersleri, insan kaynakları programı, ınsan kaynakları, insan kaynakları yönetim, yönetim organizasyon yüksek lisans, insan kaynakları yüksek lisans, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri,Beslenme ve Diyetisyenlik yüksek lisans tezi

TDB 102Türk Dili II

Türkçenin temel kuralları doğrultusunda başarılı yazılı ve sözlü anlatımlar yapabilme becerisi kazandırma;edebi yazı türlerinin özellikleriyle tanıtmak ve sevdirmek;yaşamda sık kullanılan yazı türlerini öğretmek dersin temel amacıdır.

BES 152 Tüketici Eğitimi

Sağlıklı besin seçimi, Besinlerin porsiyon miktarları ve besin ögesi içerikleri, Besin hijyeni, Besinleri satın alma, alışveriş listesi hazırlama, Kalite ontrolü, ambalaj kontrolü, etiket okuma, Besinlerin işlenerek saklanması, Gıda katkı maddeleri, Sağlıklı beslenmede pişirme yöntemleri, Fast-food ürünlerinin tüketimi, Mutfak kültürü, Organik zehirler, Besin zehirlenmeleri doktora tez, doktora tezi, sosyal bilimler fakültesi, isletme yuksek lisans, yuksek lısans basvuruları, insan kaynakları dersleri, insan kaynakları programı, ınsan kaynakları, insan kaynakları yönetim, yönetim organizasyon yüksek lisans, insan kaynakları yüksek lisans, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri,Beslenme ve Diyetisyenlik yüksek lisans tezi

BES 201, Besin Kimyası I

Besin kimyasının amaç ve önemi, besin elementlerinin sınıflandırılması, proteinler, enzimler, karbonhidratlar, lipitler, vitaminler, anorganik tuz ve eser elementler ve bunların analiz yöntemlerinin tanıtımı

TIP 101 Anatomi I

Anatomi’ye giriş ve terminoloji, hareket sistemi-kemikler-eklemler-kaslar,dolaşım sistemi-atardamarlar-toplardamarlar-kalp-lenfatik sistem, sindirim sistemi -sindirim kanalının eklenti organları idrar sistemi,kadın üreme sistemi, erkek üreme sistemi.

TIP 105 Fizyoloji I

Vücudun kontrol sistemleri, hücre membranı,vücudutta sıvı ve elektrolit düzenlenmesi, membran potansiyelleri, sinaptik ileti, kasların yapısı, kas kasılma mekanizması, İnsan organizmasının fiziksel eforlara kısa ve uzun dönemde uyumu, enerji kaynakları, antrenmanın fizyolojik temelleri, yorgunluk, toparlanma, doping, beslenme, farklı ortamlara organizmanın uyumu. doktora tez, doktora tezi, sosyal bilimler fakültesi, isletme yuksek lisans, yuksek lısans basvuruları, insan kaynakları dersleri, insan kaynakları programı, ınsan kaynakları, insan kaynakları yönetim, yönetim organizasyon yüksek lisans, insan kaynakları yüksek lisans, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri,Beslenme ve Diyetisyenlik yüksek lisans tezi

TIP 108 Mikrobiyoloji

Klinik olarak anlamlı insan bakterilerinin biyolojisi ve patojenik bakterilerin fizyoloji ve morfolojisi ve bunların tanımlanmaları için kullanılan laboratuar teknikleri. Patojenik bakteriler beraberlerindeki klinik sendromlarla, epidemiyoloji, infeksiyon mekanizması, antimikrobial tedavi, dayanıklılık testleriyle birlikte tartışılır.Diğer myobakteri, aneorobik bakteri, spirochetes, chlamydia, rickettsiae, parazitler, mantarlar ve virüslerin laboratuar teşhisleri, epidemiyolojisi, patogenezi ve tedavisi .

TIP 107

Karbonhidratların, yağların, proteinlerin ve amino asitlerin tanımları ile bunların metabolizmaları, buradaki enzim ve hormonların işlevleri, nükleik asitler ile pürin ve primidin metabolizması.

ATA 101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I

Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ele alınmaktadır. doktora tez, doktora tezi, sosyal bilimler fakültesi, isletme yuksek lisans, yuksek lısans basvuruları, insan kaynakları dersleri, insan kaynakları programı, ınsan kaynakları, insan kaynakları yönetim, yönetim organizasyon yüksek lisans, insan kaynakları yüksek lisans, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri,Beslenme ve Diyetisyenlik yüksek lisans tezi

BES 202, Besin Kimyası II

Tahıllar, baklagiller, sebzeler, meyveler, yemeklik yağlar, et ve etten yapılan ürünler, sut ve sütten yapılan ürünler, yumurta, alkollü içkiler, alkoloidli maddeler, tuz, su

TIP 102 Anatomi II

İdrar Sistemi: Erkek ve Dişi Üreme Sistemi, Sinir Sistemi : İç Salgı Bezler Sistemi, Duyu Organları

TIP 106 Fizyoloji II

Kardiyovasküler fizyoloji, hemodinamik ilkeler,Kalp kasının fizyolojik özellikleri, Kalp döngüsü,Kardiyovasküler sistemin nöronal düzenlenmesi, Arteriyal Kan Basıncı,Mikrovasküler düzenlenme, Kan Fizyolojisi, kanın yapısı, özellikleri, fonksiyonu,Eritrositler, Hematopoez, Eritropoez, Lökositler, Trombositler, Hemostaz Gastrointestinal Fizyoloji, Gastrointestinal düzenleme, Gastrointestinal sistemin hormonları, Besin maddelerinin sindirimi ve absorbsiyonu: Karaciğer fizyolojisi, İyon ve vitaminlerin emilimi, Boşaltım Fizyolojisi, Böbreğin yapısı ve fonksiyonları, Renal kan akımı, Glomerular filtrasyon, Tübüler reabsorbsiyon ve sekresyon, İyon ve Asit-baz dengesinin böbrekler tarafından düzenlenmesi, Üreme fizyolojisi, puberte, Erkek üreme fizyolojisi, Dişi üreme fizyolojisi, Hormon fizyolojisi, Hipotalamik-hipofiz adrenal sistem, Protein ve peptid yapıda hormonlar,Steroid hormonları, Tiroid bezi

TIP 242 Beslenme Biyokimyası

Makro ve mikro besin ögeleri, hormonlar ve enzimlerin metabolizmadaki işlevleri ve önemi ile bunların çeşitli beslenme bozukluklarında, hastalıklarında, genetik bozukluklarda etkinlikleri doktora tez, doktora tezi, sosyal bilimler fakültesi, isletme yuksek lisans, yuksek lısans basvuruları, insan kaynakları dersleri, insan kaynakları programı, ınsan kaynakları, insan kaynakları yönetim, yönetim organizasyon yüksek lisans, insan kaynakları yüksek lisans, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri,Beslenme ve Diyetisyenlik yüksek lisans tezi

BES 204, Besin mikrobiyolojisi ve besin güvenliği

Besinlerde üretimden itibaren değişik süreçlerde oluşan mikroorganizmaların üreme ve gelişmelerine etki eden faktörler, saklama yöntemlerinin mikroorganizmalar üzerinde oluşturduğu değişiklikler, mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlar ve intoksikasyonlar doktora tez, doktora tezi, sosyal bilimler fakültesi, isletme yuksek lisans, yuksek lısans basvuruları, insan kaynakları dersleri, insan kaynakları programı, ınsan kaynakları, insan kaynakları yönetim, yönetim organizasyon yüksek lisans, insan kaynakları yüksek lisans, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri,Beslenme ve Diyetisyenlik yüksek lisans tezi

ATA 102 – Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muassır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi doktora tez, doktora tezi, sosyal bilimler fakültesi, isletme yuksek lisans, yuksek lısans basvuruları, insan kaynakları dersleri, insan kaynakları programı, ınsan kaynakları, insan kaynakları yönetim, yönetim organizasyon yüksek lisans, insan kaynakları yüksek lisans, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri,Beslenme ve Diyetisyenlik yüksek lisans tezi

BES 301 – Ana ve Çocuk Beslenmesi

Gebe-emzikli kadın, yenidoğan, okul öncesi, okul çağı ve adölesan yaş grubundaki çocukların beslenmesinin temel ilkeleri. doktora tez, doktora tezi, sosyal bilimler fakültesi, isletme yuksek lisans, yuksek lısans basvuruları, insan kaynakları dersleri, insan kaynakları programı, ınsan kaynakları, insan kaynakları yönetim, yönetim organizasyon yüksek lisans, insan kaynakları yüksek lisans, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri,Beslenme ve Diyetisyenlik yüksek lisans tezi

BES 303, Yiyecek Sistemleri Yönetimi I

Toplu beslenme ve önemi, TBS sistem tipleri/ yeni üretim sistemleri, yönetim ve organizasyon, mutfak/yemekhane planlama ve kullanılan araç gereçler, menü yönetimi, standart yemek tarifeleri ve denetimi, satın alma ve depolama teknikleri ve iş güvenliği. doktora tez, doktora tezi, sosyal bilimler fakültesi, isletme yuksek lisans, yuksek lısans basvuruları, insan kaynakları dersleri, insan kaynakları programı, ınsan kaynakları, insan kaynakları yönetim, yönetim organizasyon yüksek lisans, insan kaynakları yüksek lisans, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri,Beslenme ve Diyetisyenlik yüksek lisans tezi

BES 305 Klinik beslenme I

Yeterli ve dengeli beslenme rehberi, geçiş diyetleri, beslenme durumunun değerlendirilmesi, malnütrisyon, beslenme destekleri, sindirim sistemi hastalıklarında beslenme, karaciğer hastalıklarında beslenme, kalp-damar hastalıklarında beslenme, obezite ve beslenme, yeme davranış bozuklukları ve beslenme, metabolik ve endokrin bozukluklarında beslenme, besin allerjileri ve beslenme, nutrigenetik, fonksiyonel besinler, yanıklarda beslenme, diyet eğitimi doktora tez, doktora tezi, sosyal bilimler fakültesi, isletme yuksek lisans, yuksek lısans basvuruları, insan kaynakları dersleri, insan kaynakları programı, ınsan kaynakları, insan kaynakları yönetim, yönetim organizasyon yüksek lisans, insan kaynakları yüksek lisans, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri,Beslenme ve Diyetisyenlik yüksek lisans tezi

BES 307 Besin teknolojisi ve besinle ilgili yasal düzenlemeler

Besinlerin değişik yöntemlerle muhafaza koşulları, tüketime hazır hale getirilen et ürünleri, süt ve süt ürünleri, işlenerek tüketime sunulan sebze-meyve, tahıl ürünleri, yağlı ve şeker bazlı ürünler, alkollü ve alkolsüz içeceklerin üretim teknolojilerinin değerlendirilmesi. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nde yer alan hükümler: amaç, kapsam, hukuki dayanak ve tanımlar, gıda katkı maddeleri, gıda aroma maddeleri, bulaşanlar, bitkisel ve hayvansal kalıntı limitleri, gıda hijyeni, gıdaların hammaddelerinin sağlandığı alanlarla ilgili kurallar, gıdaların işlenmesi ile ilgili kurallar, kontrol işlemleri, gıda maddeleri üreten iş yerlerinin taşıması gereken özellikler, ambalajlama, etiketleme, işaretleme, gıdaların taşınması ve depolanması, numune alma ve analiz yöntemleri, tescil, denetim, yürütme işlemler doktora tez, doktora tezi, sosyal bilimler fakültesi, isletme yuksek lisans, yuksek lısans basvuruları, insan kaynakları dersleri, insan kaynakları programı, ınsan kaynakları, insan kaynakları yönetim, yönetim organizasyon yüksek lisans, insan kaynakları yüksek lisans, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri,Beslenme ve Diyetisyenlik yüksek lisans tezi

BES 309 – Halk Sağlığı

Toplum sağlığı, nüfusun yapısı ve sağlık, hastalık, sağlık ve toplum ilişkisi, Türkiye’de sağlık sistemi, sağlık ölçütleri, epidemiyoloji, çevre sağlığı, aşılama, ana sağlığı ve aile planlaması

İŞL 321 – İşletme

Ekonomik yaşam ve işletme, işletmelerin amaçları ve türleri, işletme sistemi, işletmelerin kuruluşu, işletmelerin hukuki yapıları, işletmelerin birleşmeleri, yönetim, yönetimin tarihçesi, yönetim işlevleri, işletmelerin temel işlevleri, üretim, pazarlama, finans, personel yönetimi, halkla ilişkiler, karar verme. doktora tez, doktora tezi, sosyal bilimler fakültesi, isletme yuksek lisans, yuksek lısans basvuruları, insan kaynakları dersleri, insan kaynakları programı, ınsan kaynakları, insan kaynakları yönetim, yönetim organizasyon yüksek lisans, insan kaynakları yüksek lisans, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri,Beslenme ve Diyetisyenlik yüksek lisans tezi

BES 351- Sporcu Beslenmesi

Egzersiz, beslenme ve sağlık etkileşimi, egzersiz ve spor yapanların temel beslenme ilkeleri, vücut kompozisyonu, ergojenik yardım, farklı koşullar ve dönemlerde sporcuların beslenme özellikleri

BES 302 – Çocuk Hastalıklarında Beslenme

Çocuk hastalıkları ve bu hastalıklarda uygulanan tıbbi beslenme tedavisi yöntemleri.

BES 304, Yiyecek Sistemleri Yönetimi II

Oteller, hastaneler, lokantalar, fabrikalar, okullar, hızlı hazır yemek sistemleri gibi toplu tüketim yapılan kurumlarda besinlerin satın alınması, hazırlanması, pişirilmesi, servis edilmesi, artık ve bulaşıkların kaldırılması, hijyen-sanitasyon ve maliyet kontrolü konuları doktora tez, doktora tezi, sosyal bilimler fakültesi, isletme yuksek lisans, yuksek lısans basvuruları, insan kaynakları dersleri, insan kaynakları programı, ınsan kaynakları, insan kaynakları yönetim, yönetim organizasyon yüksek lisans, insan kaynakları yüksek lisans, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri,Beslenme ve Diyetisyenlik yüksek lisans tezi

BES 306 Klinik beslenme II

Böbrek hastalıklarında beslenme, diabetes mellitus da beslenme, glikoz ıntoleransı ve beslenme, kemik sağlığı, kas-iskelet sistemi ve beslenme, enfeksiyon hastalıklarında beslenme, beslenme destekleri, enteral beslenme, parenteral beslenme, kanser ve beslenme, sinir sistemi hastalıklarında beslenmedoktora tez, doktora tezi, sosyal bilimler fakültesi, isletme yuksek lisans, yuksek lısans basvuruları, insan kaynakları dersleri, insan kaynakları programı, ınsan kaynakları, insan kaynakları yönetim, yönetim organizasyon yüksek lisans, insan kaynakları yüksek lisans, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri,Beslenme ve Diyetisyenlik yüksek lisans tezi

BES 310 – Toplumda Beslenme Durumu ve Saptanması

Toplum beslenmesi, beslenme epidemiyolojisi ve beslenme durumunu saptama yöntemleri, beslenme antropometrisi, klinik belirtiler, biyofizik yöntemler,biyokimyasal ve hematolojik yöntemler, sağlık istatistikleri; yaşa özgü mortalite ve morbidite hızları, besin tüketim araştırmaları, ekolojik etmenlerin saptanması. doktora tez, doktora tezi, sosyal bilimler fakültesi, isletme yuksek lisans, yuksek lısans basvuruları, insan kaynakları dersleri, insan kaynakları programı, ınsan kaynakları, insan kaynakları yönetim, yönetim organizasyon yüksek lisans, insan kaynakları yüksek lisans, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri,Beslenme ve Diyetisyenlik yüksek lisans tezi

BES 352 – Kanser ve Beslenme

Hastalığın patogenezi, beslenmeye etkisi ve beslenmenin kansere etkisi, diyet tedavisi, kanserde ve tedavide besin öğesi gereksinimi. doktora tez, doktora tezi, sosyal bilimler fakültesi, isletme yuksek lisans, yuksek lısans basvuruları, insan kaynakları dersleri, insan kaynakları programı, ınsan kaynakları, insan kaynakları yönetim, yönetim organizasyon yüksek lisans, insan kaynakları yüksek lisans, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri,Beslenme ve Diyetisyenlik yüksek lisans tezi

BES 399-Toplum Sağlığı Beslenme Stajı

Saha çalışmaları ile toplumun beslenme durumunun ve beslenme alışkanlıklarının saptanması, bireyin ve toplumun yeterli ve dengeli beslenme konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitimi, beslenme eğitim programlarının ve materyallerinin geliştirilmesi

İST 407 – Biyoistatistik

İstatistik ve biyoistatistiğin tanımı, kullanım alanları., veri toplama yöntemleri ve toplanan verinin istatistiksel analiz için işlenmesi., özet (tanımlayıcı) ölçüler ve grafikler, tablo oluşturulması, olasılık ve olasılık dağılışları, hipotez testleri, regresyon ve korelasyon çözümlemesi.

BES 411 – 412 Mesleki Uygulama I – II

Kurumsal/Toplu beslenme ve hastane diyetisyenleri ile akademik personel danışmanlığında, öğrencilerin kurumsal/toplu beslenme ve hastane diyetisyenliğine pratik olarak hazırlanması, beslenme ve diyet konusunda öğrenilen teorik bilgilerin klinikte ve toplu beslenme yapılan kuruluşlarda uygulanma yöntemlerinin öğrenilmesi.

BES 401 – 402 Beslenme Semineri I – II

Besin, beslenme ve diyetetik ile ilgili güncel konularda yapılmış araştırmaların danışman ile birlikte seçilen bir konuda literatür taranarak incelenmesi, rapor halinde hazırlanarak sunulması.

BES 498 – Bitirme Projesi

Besin, beslenme ve diyetetik ile ilintili güncel konularda bireysel araştırmaların planlanarak öğrencinin danışmanının denetiminde seçtiği konuda, tez çalışmasının yürütülmesi ve rapor halinde sunulması süreçlerini içerir. doktora tez, doktora tezi, sosyal bilimler fakültesi, isletme yuksek lisans, yuksek lısans basvuruları, insan kaynakları dersleri, insan kaynakları programı, ınsan kaynakları, insan kaynakları yönetim, yönetim organizasyon yüksek lisans, insan kaynakları yüksek lisans, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri,Beslenme ve Diyetisyenlik yüksek lisans tezi

Categories:

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031