İnsan Hakları ve Demokrasi Ödevi

ING 101 İngilizce I 3(3+0) halkla ilişkiler ve reklam bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı, iş güvenlik eğitimi, iş güvenlik, detam iş güvenliği, aöf işçi sağlığı ve iş güvenliği, inşaat işlerinde iş güvenliği, inşaat iş güvenliği, kamu yönetimi bitirme ödevi, siyaset bilimi, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İktisat, Türk Dış Politikası, Yönetim Bilimi, İnsan Hakları ve Demokrasi, güç kompanzasyonui

Basit resimlerden anlam çıkarma, görülen, yaşanan ve izlenen bir olayı basit cümlelerle anlatma, basit deyimleri kullanma, bir masalı, hikayeyi açıklama ve özet yapma, noktalama işaretlerini tanıma ve kullanma, cümleyi öğelerine ayırma, tekil ve çoğul isimler, sıfat ve çeşitleri, şahıs ve ilgi zamirleri, yardımcı fiiller.

TDB 101 Türk Dili I 2(2+0)

Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Yazılı anlatım, planlı yazma aşamaları, bilgilendirici metinler, metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

YÖN 101 Yönetim Bilimlerine Giriş 3(3+0)

Yönetime dair kavramlar, yönetimin niteliği, önemi, yönetim düşüncesinin gelişimi, evrensel yönetim teorileri ve yönetim fonksiyonlarının incelenerek yönetim biliminin temellerinin oluşturulması.

BSY 101 Spor Bilimlerine Giriş 3(3+0) halkla ilişkiler ve reklam bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı, iş güvenlik eğitimi, iş güvenlik, detam iş güvenliği, aöf işçi sağlığı ve iş güvenliği, inşaat işlerinde iş güvenliği, inşaat iş güvenliği, kamu yönetimi bitirme ödevi, siyaset bilimi, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İktisat, Türk Dış Politikası, Yönetim Bilimi, İnsan Hakları ve Demokrasi, güç kompanzasyonui

Beden Eğitimi ve Spor da temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri, işlevi, amaçları, felsefesi, diğer bilimlerle ilişkisi, beden eğitimi ve sporda meslek alanlarının geleceği, Türk eğitim ve spor kurumları içindeki yeri ve işlevi.

YÖN 105 Spor Anatomisi 3(3+0)

İnsan vücudunu meydana getiren hücre, doku, organ ve sistemlerin yapıları. Düzlemler, eksenler, kasların kasılması sırasındaki fonksiyonları ve meydana getirdikleri eklem hareketleri, sportif hareketlerin kinesyoloji analizleri.

BSY 107 Atletizm 2(1+2)

Koşu, atma, atmaların temel teknik, yarışma kural ve becerileri, dekatlon-pentatlon ve heplatlon gibi çoklu yarışmaların kural, bilgi ve becerileri.

BSY 12X Bireysel Sporlar I 2(1+2) halkla ilişkiler ve reklam bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı, iş güvenlik eğitimi, iş güvenlik, detam iş güvenliği, aöf işçi sağlığı ve iş güvenliği, inşaat işlerinde iş güvenliği, inşaat iş güvenliği, kamu yönetimi bitirme ödevi, siyaset bilimi, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İktisat, Türk Dış Politikası, Yönetim Bilimi, İnsan Hakları ve Demokrasi, güç kompanzasyonui

Seçimlik bireysel sporlardan bir tanesiyle ilgili eğitimin verilmesi. (Ders detayları EK1 de sıralanmıştır.)
II YARIYIL

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı 2(2+0)

Temel klavye becerileri, donanım bilgileri, bilgisayarla ve internet ilgili genel kavramlar; kelime işlem (word processing), grafik, elektronik tablo (spreadsheets) ve sunum programlarıyla çalışma; eğitim yazılımlarının (software) gözden geçirilmesi; sınıfta bilgisayarla çalışma.

IKT 202 Iktisada Giriş 3(3+0) halkla ilişkiler ve reklam bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı, iş güvenlik eğitimi, iş güvenlik, detam iş güvenliği, aöf işçi sağlığı ve iş güvenliği, inşaat işlerinde iş güvenliği, inşaat iş güvenliği, kamu yönetimi bitirme ödevi, siyaset bilimi, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İktisat, Türk Dış Politikası, Yönetim Bilimi, İnsan Hakları ve Demokrasi, güç kompanzasyonui

Temel iktisadi kavram ve ilişkilerin öğrenilmesi

ING 102 İngilizce II 3(3+0)

Seviyeye uygun metinler üzerinde okuma çalışmaları yapma, yazılı-sözlü anlatım, dil bilgisi-imla egzersizleri, kelime dağarcığını geliştirme, bağ, edat zarf cinsinden kelimeleri cümle içinde kullanma, fiillerde zaman kullanımı, basit aritmetik işlem kavramları, mektup yazma, doğal ve toplumsal bir olayı anlatma.

TDB 102 Türk Dili II 2(2+0) halkla ilişkiler ve reklam bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı, iş güvenlik eğitimi, iş güvenlik, detam iş güvenliği, aöf işçi sağlığı ve iş güvenliği, inşaat işlerinde iş güvenliği, inşaat iş güvenliği, kamu yönetimi bitirme ödevi, siyaset bilimi, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İktisat, Türk Dış Politikası, Yönetim Bilimi, İnsan Hakları ve Demokrasi, güç kompanzasyonui

Konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, Türkçe’nin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar, diksiyon ve önemi, doğru imla, doğru vurgu, doğru tonlama, metin ağırlıklı uygulamalar, konuşma bozuklukları ve giderilmesi; diyalog, güzel konuşmaya yardımcı teknikler, önemli günler için konuşma hazırlama, konuşma içeriğinin düzenlenmesi, konuşmanın vücutla ilgili unsurları konuşmayı etkileyen faktörler, şiir okuma teknikleri, münazara, açık oturum, panel, forum, sempozyum, konferans üzerine çalışmalar.

BSY 102 Spor Tarihi 2(2+0) halkla ilişkiler ve reklam bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı, iş güvenlik eğitimi, iş güvenlik, detam iş güvenliği, aöf işçi sağlığı ve iş güvenliği, inşaat işlerinde iş güvenliği, inşaat iş güvenliği, kamu yönetimi bitirme ödevi, siyaset bilimi, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İktisat, Türk Dış Politikası, Yönetim Bilimi, İnsan Hakları ve Demokrasi, güç kompanzasyonui

Beden eğitimi ve spor tarihinin anlam ve önemi, Dünya’ da Türklerde beden eğitimi ve sporun tarihsel gelişimi, spor tarihi araştırmaları. Spor tarihinin kaynakları.

BSY 104 Cimnastik 2(1+2)

Tanım, tarihçe, duruşlar, tören yürüyüşleri, düzen ritim, atlama ipi, jimnastik sopası, labut alıştırmaları ve kurallar.

BSY 12X Bireysel Sporlar II 2(1+2)

Seçimlik bireysel sporlardan bir tanesiyle ilgili eğitimin verilmesi. (Ders detayları EK1 de sıralanmıştır.)

III YARIYIL halkla ilişkiler ve reklam bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı, iş güvenlik eğitimi, iş güvenlik, detam iş güvenliği, aöf işçi sağlığı ve iş güvenliği, inşaat işlerinde iş güvenliği, inşaat iş güvenliği, kamu yönetimi bitirme ödevi, siyaset bilimi, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İktisat, Türk Dış Politikası, Yönetim Bilimi, İnsan Hakları ve Demokrasi, güç kompanzasyonui

ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2(2+0)

İnkılabın tanımı ve Türk inkılabı, Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, Milli Mücadele Dönemi, Milli Mücadele Döneminde yapılan savaşlar, kongreler, devletlerle olan ilişkiler ve yapılan anlaşmalar, Lozan Barış Antlaşması.

HUK 101 Hukukun Temel Kavramlari 2(2+0)

Hukukun Dalları, Özel Hukuk (Medenî Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku), Kamu Hukuku (Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku), Kişilik Hakları, Türk Mahkemelerinin Yapısı.

ING 321 Mesleki İngilizce I 3(3+0)

Öğrencilere alanlarıyla ilgili bilgi edinebilecekleri düzeyde özel amaçlı İngilizce öğretmek, tümce ötesi bağıntıları tanıma, tümce çözümlemesi, yapılan çalışmaya uygun okuma becerileri kullanma, alanıyla ilgili okuduğu metinleri anlama, mesleki sözcük dağarcığını geliştirme.

ANT 205 Egzersiz Fizyolojisi 3(3+0) halkla ilişkiler ve reklam bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı, iş güvenlik eğitimi, iş güvenlik, detam iş güvenliği, aöf işçi sağlığı ve iş güvenliği, inşaat işlerinde iş güvenliği, inşaat iş güvenliği, kamu yönetimi bitirme ödevi, siyaset bilimi, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İktisat, Türk Dış Politikası, Yönetim Bilimi, İnsan Hakları ve Demokrasi, güç kompanzasyonui

İnsan vücudunu meydana getiren hücre, doku, organlar ve sistemlerin fonksiyonları. İnsan organizmasının fiziksel eforlara kısa ve uzun dönemde uyumu, enerji kaynakları, antrenmanın fizyolojik temelleri, yorgunluk, toparlanma, doping, beslenme, farklı ortamlara organizmanın uyumu ve performansın ölçülmesi. insan organizmasının fonksiyonlarını ve egzersize uyumunu bilme

YÖN 203 Araştırma Yöntemleri ve İstatistik 3(3+0)

Bilim ve araştırma temel kavramları, başlıca araştırma türleri yöntem ve modelleri, araştırmada problem, yöntem, bulgu ve yorum, sonuç ve önerilerin ortaya konulmasında izlenecek yollar. Bilgi edinme yolları, uygun istatistiklerin seçimi ve uygulanması, araştırma önerisi ve rapor hazırlama teknikleri. halkla ilişkiler ve reklam bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı, iş güvenlik eğitimi, iş güvenlik, detam iş güvenliği, aöf işçi sağlığı ve iş güvenliği, inşaat işlerinde iş güvenliği, inşaat iş güvenliği, kamu yönetimi bitirme ödevi, siyaset bilimi, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İktisat, Türk Dış Politikası, Yönetim Bilimi, İnsan Hakları ve Demokrasi, güç kompanzasyonui

YÖN 205 Sporda Yönetim Teşkilatlanma ve Organizasyonlar 3(3+0)

Ulusal ve uluslararası düzeyde spor yönetimi ve yapılan organizasyonların tarihi gelişimi, bugünkü sürecini, tekniklerini öğretmek. Uygulama tekniklerini, yönetim biçimlerini, yönetilişini, olması gerekenleri, politikalarını, temel ilkelerini, planlamalarını, tarihî özelliklerini, örgütsel yapılarını, basamaklamalarını anlatmak.

YÖN 205 Spor Ekonomisi 3(3+0)

Spor pazarının gelişimi, Milli ekonomi ve spor, Sporun ekonomik önemi, Spor talebi, Ticari,kamu ve gönüllü sektörlerin spor arzı kararları, Ürün ve maliyet, spor hizmetlerinin fiyatlandırılması, Spor ürününün maliyet – fayda analizi. halkla ilişkiler ve reklam bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı, iş güvenlik eğitimi, iş güvenlik, detam iş güvenliği, aöf işçi sağlığı ve iş güvenliği, inşaat işlerinde iş güvenliği, inşaat iş güvenliği, kamu yönetimi bitirme ödevi, siyaset bilimi, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İktisat, Türk Dış Politikası, Yönetim Bilimi, İnsan Hakları ve Demokrasi, güç kompanzasyonui

BSY 22X Takım Sporları I 2(1+2)

Seçimlik takım sporlardan bir tanesiyle ilgili eğitimin verilmesi. (Ders detayları EK2 de sıralanmıştır.)
IV YARIYIL

ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2(2+0)

Lozan Barış Antlaşmasından itibaren dış devletlerle olan ilişkiler ve antlaşmalar, hukuki, siyasal, sosyal, eğitim-öğretim ve kültür alanlarında yapılan inkılaplar, Mustafa Kemal dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri ve bütünleyici ilkeler.

halkla ilişkiler ve reklam bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı, iş güvenlik eğitimi, iş güvenlik, detam iş güvenliği, aöf işçi sağlığı ve iş güvenliği, inşaat işlerinde iş güvenliği, inşaat iş güvenliği, kamu yönetimi bitirme ödevi, siyaset bilimi, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İktisat, Türk Dış Politikası, Yönetim Bilimi, İnsan Hakları ve Demokrasi, güç kompanzasyonui

ING 322 Mesleki İngilizce II 3(3+0)

Öğrencilere alanlarıyla ilgili bilgi edinebilecekleri düzeyde özel amaçlı İngilizce öğretmek, tümce ötesi bağıntıları tanıma, tümce çözümlemesi, yapılan çalışmaya uygun okama becerileri kullanma, alanıyla ilgili okuduğu metinleri anlama, mesleki sözcük dağarcığını geliştirme. halkla ilişkiler ve reklam bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı, iş güvenlik eğitimi, iş güvenlik, detam iş güvenliği, aöf işçi sağlığı ve iş güvenliği, inşaat işlerinde iş güvenliği, inşaat iş güvenliği, kamu yönetimi bitirme ödevi, siyaset bilimi, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İktisat, Türk Dış Politikası, Yönetim Bilimi, İnsan Hakları ve Demokrasi, güç kompanzasyonui

YÖN 202 Spor Medyası 3(3+0)

Spor ve Medya kavramlarının açıklanması, Spor ve Medya’nın sosyal yönden tahlili. Sporun fert ve toplumsal açıdan önemi. Kitle iletişim araçlarının ( tv, gazete, radyo, dergi ve benzeri ) sporun tanıtımı ve kitlelerle yaygınlaştırılmasındaki görevleri, etkileri ve kullanımı, Türkiye’de spor medyasının incelenmesi.

YÖN 204 Spor Tesisleri Teknolojisi 3(3+0)

Spor tesisleri ve malzeme bilgisinin, uygulama tekniklerini, branşa özgü tesislerin yapımını ve bakımını, kullanımını, programda yer alan ünitelerde sıralanan kazanımları, verilen etkinlikler ve açıklamalar doğrultusunda kendilerini belli düzeylerde geliştirmeleri. halkla ilişkiler ve reklam bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı, iş güvenlik eğitimi, iş güvenlik, detam iş güvenliği, aöf işçi sağlığı ve iş güvenliği, inşaat işlerinde iş güvenliği, inşaat iş güvenliği, kamu yönetimi bitirme ödevi, siyaset bilimi, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İktisat, Türk Dış Politikası, Yönetim Bilimi, İnsan Hakları ve Demokrasi, güç kompanzasyonui

ANT 250 Antrenman Bilgisi 3(3+0)

Antrenmanın organizma üzerindeki etkileri, yorgunluk, toparlanma,antrenman bölümleri, planlaması, mikro, makro, yıllık planlama, yüklenme ve temel ilkeleri, sürantrenman, sporda yetenek seçimi, biomotor yeteneklerin geliştirilmesi.

YÖN 208 Spor Hukuku 2(2+0)

Hukukun temel ilkeleri, hukukun dalları ve kaynakları, anayasa, tüzük ve yönetmelikler. Türkiye’de spor hukuku, spora ilişkin kanun, tüzük ve yönetmelikler. Uluslar arası spor hukuku.
BSY 206 Yüzme 2(1+2)

Yüzmenin tanımı, tarihçesi, fizyolojik etkileri, bilimsel prensipleri, yarışma ve güvenlik kuralları ile su içinde temel hazırlık çalışmaları (su üstünde durabilme ve ilerleme), serbest, sırt üstü ve kurbağalama tekniklerinde ayak vuruşu, kol çekişi, nefes alma, koordinasyon sağlama ve dönüş ve dalışlar.

BSY 22X Takım Sporları II 2(1+2)

Seçimlik takım sporlardan bir tanesiyle ilgili eğitimin verilmesi. (Ders detayları EK2 de sıralanmıştır.)
V YARIYIL

ING 331 Mesleki İngilizce III 3(3+0)

Öğrencilere alanlarıyla ilgili bilgi edinebilecekleri düzeyde özel amaçlı İngilizce öğretmek, tümce ötesi bağıntıları tanıma, tümce çözümlemesi,yapılan çalışmaya uygun okama becerileri kullanma, alanıyla ilgili okuduğu metinleri anlama, mesleki sözcük dağarcığını geliştirme. halkla ilişkiler ve reklam bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı, iş güvenlik eğitimi, iş güvenlik, detam iş güvenliği, aöf işçi sağlığı ve iş güvenliği, inşaat işlerinde iş güvenliği, inşaat iş güvenliği, kamu yönetimi bitirme ödevi, siyaset bilimi, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İktisat, Türk Dış Politikası, Yönetim Bilimi, İnsan Hakları ve Demokrasi, güç kompanzasyonui

MUH 200 Genel Muhasebe 3(3+0)

Muhasebenin temel kavramlarının, hesap kavramını, hesap işleyişlerini, tek düzen hesap planını, yevmiye defteri, büyük defteri, mizanı, envanter işlemlerinin öğretilmesi.

YÖN 301 Yerel Yönetimler ve Rekreasyon Yönetimi 3(3+0)

Örgüt ve yönetim kavramları, yönetim biliminin doğuşu gelişimi, yönetim teorileri, süreçleri, personel yönetimi, yönetim biliminin diğer bilimlerle ilişkisi, halkla ilişkiler, merkezi ve yerel yönetimler, yönetimin iyileştirilmesi.

YÖN 303 Kariyer Yönetimi ve Girişimcilik 3(3+0)

Kişinin kendisi ve çevresi ile ilgili farkındalığı artırarak kariyer amaçları belirlemesinin, geribildirim almasını ve kariyerindeki ilerlemeyi ele alan bir süreci yönetebilmesini öğretmek. halkla ilişkiler ve reklam bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı, iş güvenlik eğitimi, iş güvenlik, detam iş güvenliği, aöf işçi sağlığı ve iş güvenliği, inşaat işlerinde iş güvenliği, inşaat iş güvenliği, kamu yönetimi bitirme ödevi, siyaset bilimi, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İktisat, Türk Dış Politikası, Yönetim Bilimi, İnsan Hakları ve Demokrasi, güç kompanzasyonui

YÖN 305 Spor Travmotolojisi ve İlk Yardım 2(1+2)

Spor aktivitelerindeki yaralanmalara ve çeşitli travmalara karşı önlemler alabilmeye yönelik çalışmalarla, ilk yardım tekniklerinin öğretilmesi.

BSY 308 Spor Psikolojisi 3(3+0)

Tanımı, temel kavramlar, amacı, gelişimi ve günümüzdeki çalışma, alanları, sporda performansı etkileyen bilişsel, duyuşsal ve kişilik faktörleri, psikolojik antrenman, yarışma, sporda grup dinamiği ve dinamik.

BSY 205 Eğitsel Oyunlar Teori ve Pratiği 2(1+2)

Tanım, tarihçe, oyunun çocuklar için önemi, çocuk gelişimine etkisi, oyun ortamı ve aletleri, temel hareketlerin oyunla öğretimi, oyun seçimi, bireysel ve grup oyunları, spor branşlarına yönelik oyunlar. halkla ilişkiler ve reklam bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı, iş güvenlik eğitimi, iş güvenlik, detam iş güvenliği, aöf işçi sağlığı ve iş güvenliği, inşaat işlerinde iş güvenliği, inşaat iş güvenliği, kamu yönetimi bitirme ödevi, siyaset bilimi, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İktisat, Türk Dış Politikası, Yönetim Bilimi, İnsan Hakları ve Demokrasi, güç kompanzasyonui

BSY 5XX Seçmeli Ders I 2(1+2)

Seçmeli derslerden bir tanesiyle ilgili eğitimin verilmesi. (Ders detayları EK 3 de sıralanmıştır.)

VI YARIYIL

İNG 332 Mesleki İngilizce IV 3(3+0)

Öğrencilere alanlarıyla ilgili bilgi edinebilecekleri düzeyde özel amaçlı İngilizce öğretmek, tümce ötesi bağıntıları tanıma, tümce çözümlemesi,yapılan çalışmaya uygun okama becerileri kullanma, alanıyla ilgili okuduğu metinleri anlama, mesleki sözcük dağarcığını geliştirme.  halkla ilişkiler ve reklam bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı, iş güvenlik eğitimi, iş güvenlik, detam iş güvenliği, aöf işçi sağlığı ve iş güvenliği, inşaat işlerinde iş güvenliği, inşaat iş güvenliği, kamu yönetimi bitirme ödevi, siyaset bilimi, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İktisat, Türk Dış Politikası, Yönetim Bilimi, İnsan Hakları ve Demokrasi, güç kompanzasyonui

YÖN 302 Spor Pazarlaması 3(3+0)

Dünyada ve Türkiye de spor endüstrisi, ihtiyaçların tespiti için pazar araştırmaları, spor pazarına yönelik yeni ürünlerin geliştirilmesi, Pazar araştırmaları ve geliştirilen ürünlerin pazarlanması, satış stratejileri

YÖN 304 Sporda Reklam ve Reklam Yönetimi 3(3+0)

Reklamcılığın tarihsel gelişimi; Pazarlama ve İletişim. Reklam alanındaki sporla ilgili gelişmeler içinde üretim ve tüketim ilişkilerinin açıklanması. Reklam planlaması ve ajansların çalışma biçimleri. Reklamcılık ve bununla ilgili sınıflandırmalar. Reklamcılıkta sosyal ve ekonomik yapıların insan davranışı açısından ele alınması.

YÖN 306 İnsan Kaynakları ve Yönetimi 3(3+0)

halkla ilişkiler ve reklam bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı, iş güvenlik eğitimi, iş güvenlik, detam iş güvenliği, aöf işçi sağlığı ve iş güvenliği, inşaat işlerinde iş güvenliği, inşaat iş güvenliği, kamu yönetimi bitirme ödevi, siyaset bilimi, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İktisat, Türk Dış Politikası, Yönetim Bilimi, İnsan Hakları ve Demokrasi, güç kompanzasyonui

YÖN 308 Spor Ekipmanları ve Teknolojileri 3(3+0)

Sporda kullanılan değişik branşlara özgü malzemelerin tanıtımı, sportif ekipmanlardaki teknolojik gelişmelerin öğrencilere aktarılması.

BSY 209 Spor Sosyolojisi 3(3+0)

Tanımı temel kavramları, amacı, gelişimi, diğer bilimlerle ilişkisi, oyun, spor,kültürler arası ilişki, spora katılımda sosyal çevre, sporun toplumsal işlevleri, sporu teşvik eden sosyal ve ekonomik olaylar, sosyal hareketlilik, amatörlük, profesyonellik, sanayileşme sürecinde spor ve sosyal problemleri.Çağdaş Beden Eğitimi kavramı ve kapsamı, sistemli Beden Eğitimi faaliyetlerinin gelişimi ve amaçları, kurumsal yapılanmalar. halkla ilişkiler ve reklam bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı, iş güvenlik eğitimi, iş güvenlik, detam iş güvenliği, aöf işçi sağlığı ve iş güvenliği, inşaat işlerinde iş güvenliği, inşaat iş güvenliği, kamu yönetimi bitirme ödevi, siyaset bilimi, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İktisat, Türk Dış Politikası, Yönetim Bilimi, İnsan Hakları ve Demokrasi, güç kompanzasyonui

YÖN 312 Doğa Sporları Organizasyonları 2(1+2)

Doğa yürüyüşü, kampçılık ve orientring hakkında genel bilgi ve temel beceri tekniklerinin tanıtımı ve öğretimini ve organizasyon becerilerinin geliştirilmesi.

BSY 5XX Seçmeli Ders II 2(1+2)

Seçmeli derslerden bir tanesiyle ilgili eğitimin verilmesi. (Ders detayları EK 3 de sıralanmıştır.)
VII YARIYIL

ING 401 Mesleki İngilizce V 3(3+0)

Öğrencilere alanlarıyla ilgili bilgi edinebilecekleri düzeyde özel amaçlı İngilizce öğretmek, tümce ötesi bağıntıları tanıma, tümce çözümlemesi,yapılan çalışmaya uygun okama becerileri kullanma, alanıyla ilgili okuduğu metinleri anlama, mesleki sözcük dağarcığını geliştirme.

MUH 301 Maliyet Muhasebesi 3(3+0)

Hizmetin birim maliyetini hesaplamak ve işletmenin faaliyetlerini kontrol altında tutmak, faaliyet planlamasında gerekli maliyet bilgilerini sağlamak, ve işletme yönetimlerinin kararlarına yardımcı olabilme becerisinin öğretme.

YÖN 401 Spor Turizmi Pazarlaması 3(3+0)

Temel kavramlar, turizme katılımı etkileyen sosyo-ekonomik faktörler, turizmin tercih edilme nedenleri, sporun turizme katkıları, spor turizmi ve animasyon pazarlama yöntemleri. halkla ilişkiler ve reklam bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı, iş güvenlik eğitimi, iş güvenlik, detam iş güvenliği, aöf işçi sağlığı ve iş güvenliği, inşaat işlerinde iş güvenliği, inşaat iş güvenliği, kamu yönetimi bitirme ödevi, siyaset bilimi, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İktisat, Türk Dış Politikası, Yönetim Bilimi, İnsan Hakları ve Demokrasi, güç kompanzasyonui

YÖN 403 İletişim Becerileri 3(3+0)

Sporun gelişiminde ve organizasyonların oluşumunda toplumsal iletişim araçlarının kullanılması, sınırlılıkları, sözlü, yazılı ve görsel basın araçları, görüntüleme yöntemleri, spor boyutu, uygulamada karşılaşılan sorunlar.

BSY 5XX Seçmeli Ders III 2(1+2)

Seçmeli derslerden bir tanesiyle ilgili eğitimin verilmesi. (Ders detayları EK 3 de sıralanmıştır.)

YÖN 497 Mesleki Staj I 4(2+4)

Öğrenciler uzmanlık dallarina uygun yerlerde (yerel yönetimler, engelli merkezleri, spor klüpleri vb.) uygulamalı eğitime tabi tutulurlar. halkla ilişkiler ve reklam bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı, iş güvenlik eğitimi, iş güvenlik, detam iş güvenliği, aöf işçi sağlığı ve iş güvenliği, inşaat işlerinde iş güvenliği, inşaat iş güvenliği, kamu yönetimi bitirme ödevi, siyaset bilimi, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İktisat, Türk Dış Politikası, Yönetim Bilimi, İnsan Hakları ve Demokrasi, güç kompanzasyonui

VIII YARIYIL

ING 402 Mesleki İngilizce VI 3(3+0)

Öğrencilere alanlarıyla ilgili bilgi edinebilecekleri düzeyde özel amaçlı İngilizce öğretmek, tümce ötesi bağıntıları tanıma, tümce çözümlemesi,yapılan çalışmaya uygun okama becerileri kullanma, alanıyla ilgili okuduğu metinleri anlama, mesleki sözcük dağarcığını geliştirme.

İŞL 401 Toplam Kalite Yönetimi 3(3+0)

Yönetim düşüncesinde toplam kalite anlayışı, toplam kalite yönetimi ile ilgili temel kavramlar, T.K.Y’nin unsurları, toplam kalite yönetiminin spor alanına uygulanması.

YÖN 402 Sporda Sponsorluk 3(3+0)

Sponsorluk kavramı, tanımı, maliyeti, sponsorluğun tarihsel gelişimi, sponsorluk türleri, sporda sponsorluk, Türkiye’de spor alanında sponsorluk uygulamaları ve güncel sorunları. halkla ilişkiler ve reklam bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı, iş güvenlik eğitimi, iş güvenlik, detam iş güvenliği, aöf işçi sağlığı ve iş güvenliği, inşaat işlerinde iş güvenliği, inşaat iş güvenliği, kamu yönetimi bitirme ödevi, siyaset bilimi, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İktisat, Türk Dış Politikası, Yönetim Bilimi, İnsan Hakları ve Demokrasi, güç kompanzasyonui

YÖN 404 Strateji Geliştirme ve Planlama 3(3+0)

Sportif aktiviteler için program stratejileri, eleman kalitesi stratejileri ve planlama stratejilerinin öğretilmesi.

BSY 5XX Seçmeli Ders IV 2(1+2)

Seçmeli derslerden bir tanesiyle ilgili eğitimin verilmesi. (Ders detayları EK 3 de sıralanmıştır.)

YÖN 498 Mesleki Staj II 4(2+4)

Öğrenciler uzmanlık dallarina uygun yerlerde (yerel yönetimler, engelli merkezleri, spor klüpleri vb.) uygulamalı eğitime tabi tutulurlar.

BİREYSEL SPORLAR (I-II) (EK 1)

BSY 121-122 Aikido

Aikido sporunun tanımı, tarihçesi, temel teknikleri, taktik ve kondüsyon çalışmaları

halkla ilişkiler ve reklam bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı, iş güvenlik eğitimi, iş güvenlik, detam iş güvenliği, aöf işçi sağlığı ve iş güvenliği, inşaat işlerinde iş güvenliği, inşaat iş güvenliği, kamu yönetimi bitirme ödevi, siyaset bilimi, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İktisat, Türk Dış Politikası, Yönetim Bilimi, İnsan Hakları ve Demokrasi, güç kompanzasyonui.

BSY 123-124 Binicilik

Binicilik sporunun tanımı, tarihçesi, temel teknikleri, taktik ve kondüsyon çalışmaları.

BSY 125-126 Kano

Kano sporunun tanımı, tarihçesi, temel teknikleri, taktik ve kondüsyon çalışmaları.

BSY 127-128 Okçuluk

Okçuluk sporunun tanımı, tarihçesi, temel teknikleri, taktik ve kondüsyon çalışmaları.

BSY 129-130 Tenis

Tenis sporunun tanımı, tarihçesi, temel teknikleri, taktik ve kondüsyon çalışmaları.

BSY 131-132 Su Altı Can Kurtarma (Diving)

Acil müdahale gerektiren durumlarda yapılması gerekenler ve önlemler.

BSY 133-134 Yelken

Yelken sporunun tanımı, tarihçesi, temel teknikleri, taktik ve kondüsyon çalışmaları.

BSY 135-136 Golf

halkla ilişkiler ve reklam bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı, iş güvenlik eğitimi, iş güvenlik, detam iş güvenliği, aöf işçi sağlığı ve iş güvenliği, inşaat işlerinde iş güvenliği, inşaat iş güvenliği, kamu yönetimi bitirme ödevi, siyaset bilimi, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İktisat, Türk Dış Politikası, Yönetim Bilimi, İnsan Hakları ve Demokrasi, güç kompanzasyonui

Golf sporunun tanımı, tarihçesi, temel teknikleri, taktik ve kondüsyon çalışmaları.

TAKIM SPORLARI (I-II) (EK 2)

BSY 221 Futbol

Tanım, tarihçe, temel duruş, pas, top kontrolü, top sürme, aldatmalar, şut, kalecilik, bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar.

BSY 222 Basketbol

Tanım, tarihçe, temel duruş, pas, top sürtme, şut, ribaunt,aldatmalar, bireysel ve takım savunması, takım hücumu, hızlı hücum, oyun sistemleri ve kuralları

BSY 223 Voleybol

Voleybolun tanımı, dünyada ve Türkiye’de voleybolun gelişim evreleri, voleybolda ısınma ve stretching, parmak pas çeşitleri ve teknikleri, manşet pas çeşitleri ve teknikleri, servis, smaç, blok teknikleri; düşme teknikleri (plonjon), top karşılama, hücum karşılama, defans çalışması, oyuncuların (pasör, pasör çaprazı, orta oyuncu, köşe hücumcu, libero) sahadaki görev ve yerleri, voleybolda oyun kurallarının öğrenilmesi.

halkla ilişkiler ve reklam bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı, iş güvenlik eğitimi, iş güvenlik, detam iş güvenliği, aöf işçi sağlığı ve iş güvenliği, inşaat işlerinde iş güvenliği, inşaat iş güvenliği, kamu yönetimi bitirme ödevi, siyaset bilimi, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İktisat, Türk Dış Politikası, Yönetim Bilimi, İnsan Hakları ve Demokrasi, güç kompanzasyonui

BSY 224 Hentbol

Tanım, tarihçe, temel duruş, pas, kale atışları,, top sürme ve tip yapma, aldatmalar, bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar.

SEÇMELİ DERSLER (EK 3)

BSY 501 Sporda Beslenme ve Ergojenik Yardım

Kavramlar ve tanımlar, tarihsel süreç içerisinde beslenme-spor ilişkisi, sporcu beslenmesinin anlamı ve önemi, sporda enerji gereksinimi ve oluşumu, temel besin öğeleri ve sporda kullanımı, beslenmeye dayalı ergojenik yardımcılar, antrenman ve yarışma dönemlerinde branşa özgü beslenme ilkeleri.

halkla ilişkiler ve reklam bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı, iş güvenlik eğitimi, iş güvenlik, detam iş güvenliği, aöf işçi sağlığı ve iş güvenliği, inşaat işlerinde iş güvenliği, inşaat iş güvenliği, kamu yönetimi bitirme ödevi, siyaset bilimi, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İktisat, Türk Dış Politikası, Yönetim Bilimi, İnsan Hakları ve Demokrasi, güç kompanzasyonui

BSY 502 Macera Sporları

Spor kaya tırmanışı, doğa yürüyüşü, kampçılık ve orientring hakkında genel bilgi ve temel beceri tekniklerinin tanıtımı ve öğretimini kapsamaktadır. Farklı eğitim etkinlikleri içeren ; su sporları (yelken, kürek, sörf, kano, scuba diving, vb.) teorik ve uygulamalı olarak eğitilmelerini sağlayabilme sosyal ve kültürel etkinliklerle araştırıcı, yaratıcı çalışma alışkanlıklarını kazandırabilme hedeflenmektedir.

BSY 503 Çocuklarda Rekreatif Uygulamalar ve Organizasyonlar

Çocuklar için değişik rekreatif etkinliklerin belirlenerek değişik organizasyonlar içinde uygulamalarının yapılması ve öğretilmesi.

BSY 504 Fitness Değerlendirme ve Uygulamaları

Fiziksel zindeliğin sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürdürmek ve geliştirmek yönünden önemini kavrayacak; bütünsel bir zindelik yaklaşımından hareketle yaşam boyu sürdürebilecekleri bir egzersiz programını yaşamlarının bir parçası haline getirebilme bilgi, beceri ve deneyimlerini elde edecekler; farklı gruplarda egzersiz yapma alışkanlığını kazandırma stratejilerini ve uygulama bilgi ve becerilerini kazanacaklardır.

BSY 505 Bedensel Engelliler için Spor

Bedensel Engellilik düzeyine sahip kişilere değişik sportif aktivitelerinin öğretilmesi.

BSY 506 Sporda Medya ve İnsan İlişkileri

Medyanın kurumsal ve işlevsel olarak ortaya konması, toplumsal görev ve sorumlulukları, medya spor ilişkisi, medyanın spor kurumlarına ve olaylarına etkisi, medyanın toplum kesimleri ve spora etkileri, sporun eğitimi, yaygınlaşmasına katkıları, medyanın sporcu, gençlik, sosyalleşme, spor yöneticileri, sporda şiddet, uluslar arası ilişkiler etkileri

BSY 507 Yaşlılarda Rekreatif Uygulamalar ve Organizasyonlar

Yaşlılar için ve yaşlılık düzeylerine göre değişik rekreatif etkinliklerin belirlenerek değişik organizasyonlar içinde uygulamalarının yapılması ve öğretilmesi.

BSY 508 Bilgisayar Destekli Performans Analizi

Sportif performansın bilgisayar yazılım tabanlı programlar aracılığıyla ölçülebilmesinin öğretilmesi ve uygulanması.

halkla ilişkiler ve reklam bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı, iş güvenlik eğitimi, iş güvenlik, detam iş güvenliği, aöf işçi sağlığı ve iş güvenliği, inşaat işlerinde iş güvenliği, inşaat iş güvenliği, kamu yönetimi bitirme ödevi, siyaset bilimi, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İktisat, Türk Dış Politikası, Yönetim Bilimi, İnsan Hakları ve Demokrasi, güç kompanzasyonui

BSY 509 Olimpizm

Antik Olimpiyat Oyunları ve İnsan İdeali; Modern Olimpizm, Olimpik Hareket ve Olimpiyat Oyunlarının Anlamı, Modern Olimpik Hareketin ve Uluslararası Olimpiyat Komitesinin Kuruluşu, Olimpizmin Felsefi Dayanakları, Olimpik Andlaşmanın Temel Prensipleri, Olimpik Kongreler ve Uluslararası Olimpik Akademi, Türkiye’de Olimpik Hareketin Kuruluşu, Türkiye’nin Modern Olimpiyatlara Katılımı, Olimpik Hareket ve Fair Play, Olimpik Hareketin Karşı Karşıya Olduğu Problemler.

BSY 510 Herkes için Spor

Herkes için spor kavramının öğretilerek uygulama alanlarının ve planlamalarının öğretilmesi.

BSY 511 İşyeri Rekreasyonu

İş yerinde çalışanların verimliliklerinin arttırılmasına yönelik yapılabilecek rekreatif etkinliklerin öğretimi.

halkla ilişkiler ve reklam bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı, iş güvenlik eğitimi, iş güvenlik, detam iş güvenliği, aöf işçi sağlığı ve iş güvenliği, inşaat işlerinde iş güvenliği, inşaat iş güvenliği, kamu yönetimi bitirme ödevi, siyaset bilimi, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İktisat, Türk Dış Politikası, Yönetim Bilimi, İnsan Hakları ve Demokrasi, güç kompanzasyonui

BSY 512 Vücut Dili- Drama

Vücut hareketleri aracılığıyla bir durum ve oly ifade edebilme becerisi ve drama eğitimi.

BSY 513 İzcilik ve Kamp Eğitimi

Tanımı, tarihi gelişimi, doğal yaşamın özellikleri, çevre koruma, yürüyüş, yön bilgisi, kampçılık, izcilik kuralları, doğada yaşamı sürdürme, güvenlik, tırmanış, iniş, etkinlik, planlama ve değerlendirme.

BSY 514 Dağcılık

Dağcılık sporunun rekreasyon amaçlı yapılmasına önem vermek. Tanımı, tarihi gelişimi ile igili bilgi verme.

BSY 515 Ritim Eğitimi ve Dans

Rekreatif etkinliklerde ritim duygusu ve müzik bilgisin geliştirilmesi, öğrencilere ritim eğitimi ve müzik konusundaki gerekli bilgileri vermek ve dans basamaklamalarını öğretmek.

BSY 516 Yer Voleybolu

Ampute bireylerin düz zemin üzerinde temel voleybol becerilerinin geliştirilmesinin öğretimi. halkla ilişkiler ve reklam bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı, iş güvenlik eğitimi, iş güvenlik, detam iş güvenliği, aöf işçi sağlığı ve iş güvenliği, inşaat işlerinde iş güvenliği, inşaat iş güvenliği, kamu yönetimi bitirme ödevi, siyaset bilimi, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İktisat, Türk Dış Politikası, Yönetim Bilimi, İnsan Hakları ve Demokrasi, güç kompanzasyonui

BSY 517 Tekerlekli Basketbol

Tekerlekli sandalye kullanan engelli bireylere basketbol temel becerilerinin geliştirilebilmesine yönelik çalışmaların öğretilmesi.

BSY 518 Engelliler için Cimnastik

Engelliler için temel cimnastik becerilerinin öğretilmesi, basamaklamalarla bireylerin becerilerinin geliştirilmesi.

BSY 519 Engelliler için Su Sporları

Engelliler için çeşitli su sporları aktivitelerinin öğretilmesi. halkla ilişkiler ve reklam bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı, iş güvenlik eğitimi, iş güvenlik, detam iş güvenliği, aöf işçi sağlığı ve iş güvenliği, inşaat işlerinde iş güvenliği, inşaat iş güvenliği, kamu yönetimi bitirme ödevi, siyaset bilimi, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İktisat, Türk Dış Politikası, Yönetim Bilimi, İnsan Hakları ve Demokrasi, güç kompanzasyonui

BSY 520 Rekreasyon Yönetimi

Kentsel alan kavramı, kentin doğası, kentin diğer özellikleri ve nitelikleri, kent insanının niteliği, kent estetiği, kentsel alan kullanımı, kentsel açık ve yeşil alan kavramları; yeşil alan sistemleri, kentsel rekreasyon alanları, oyun alanları, kent parkları, spor alanları, yaya bölgeleri, bölge parkları, kıyı parkları, çatı ve teras bahçeleri planlamaları.

BSY 521 Boş Zaman Eğitimi

Bireylerin boşzamanlarını daha verimli geçirebilmelerine yönelik yeni uygulama ve yaklaşımların öğretilmesi.

BSY 522 İletişim Becerileri

İletişim nedir; Temel iletişim süreçleri; İletişimde Dinlemenin; Okumanın ve Yazmanın Önemi, Algılama halkla ilişkiler ve reklam bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı, iş güvenlik eğitimi, iş güvenlik, detam iş güvenliği, aöf işçi sağlığı ve iş güvenliği, inşaat işlerinde iş güvenliği, inşaat iş güvenliği, kamu yönetimi bitirme ödevi, siyaset bilimi, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İktisat, Türk Dış Politikası, Yönetim Bilimi, İnsan Hakları ve Demokrasi, güç kompanzasyonui

BSY 523 Strateji Geliştirme ve Planlama

Sportif aktiviteler için program stratejileri, eleman kalitesi stratejileri ve planlama stratejilerinin öğretilmesi. halkla ilişkiler ve reklam bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı, iş güvenlik eğitimi, iş güvenlik, detam iş güvenliği, aöf işçi sağlığı ve iş güvenliği, inşaat işlerinde iş güvenliği, inşaat iş güvenliği, kamu yönetimi bitirme ödevi, siyaset bilimi, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İktisat, Türk Dış Politikası, Yönetim Bilimi, İnsan Hakları ve Demokrasi, güç kompanzasyonui

BSY 524 Plastik Sanatlar ve Resim

Temel Plastik sanat becerilerinin ve resim tekniklerinin öğretilmesi. halkla ilişkiler ve reklam bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı, iş güvenlik eğitimi, iş güvenlik, detam iş güvenliği, aöf işçi sağlığı ve iş güvenliği, inşaat işlerinde iş güvenliği, inşaat iş güvenliği, kamu yönetimi bitirme ödevi, siyaset bilimi, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İktisat, Türk Dış Politikası, Yönetim Bilimi, İnsan Hakları ve Demokrasi, güç kompanzasyonui

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031