Bilgisayar Mühendisliği Bitirme Tez Örnekleri

BİL 101 Bilgisayar Yazılımı I

 bilgisayar mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     bilgisayar mühendisliği tez konuları,     bilgisayar mühendisliği tez,     bilgisayar mühendisliği tezli yüksek lisans,     bilgisayar mühendisliği tez örneği,     bilgisayar mühendisliği tez örnekleri,     bilgisayar mühendisliği tezsiz yüksek lisans ne işe yarar,     bilgisayar mühendisliği tez konusu,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği tezler,          bilgisayar mühendisliği tez konuları,     bilgisayar mühendisliği tez örneği,     bilgisayar mühendisliği tez örnekleri,     bilgisayar mühendisliği tez konusu,     bilgisayar mühendisliği tez,     bilgisayar mühendisliği tez arşivi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği tezler,     bilgisayar mühendisi bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tez konuları,          bilgisayar mühendisliği bitirme tez konuları,     bilgisayar mühendisliği bitirme tez,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezleri,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisi bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi konuları,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi örneği,     Bitirme Tezi,     özelders,

Bilgisayar temel donanım ve yazılım kavramları.  Bellekte veri temsili. Programlaya giriş: Algoritmik çözümleme, algoritma yapıları. Programlama dilleri. Derleyiciler ve program geliştirme.  C/C++ Programlama dili. Program yapısı. Veri türleri. Girdi/Çıktı deyimleri. Aritmetik ve mantıksal-karar  işlemleri.  Seçme ve döngü yapıları. Fonksiyon yapıları. Standart Kitaplık fonksiyonları.  Bir iki boyutlu diziler. Sıralama, arama, matris algoritmaları.

 

BİL 102 Bilgisayar Yazılımı II

Nesne Yönelimli Programlama C/C++. Temel NYP kavramları. Fonksiyon türleri. Göstergeler ve Dizi işlemleri. Karakter ve karakter dizgisi işlemleri, standart kitaplık fonksiyonları. Desenli Giriş/Çıkış. Yapı veri türü. Kütük yapıları-metin ve ikili. Sıralı ve Rasgele erişim. Devingen bellek kullanımı, bağlı listeler. Nesne kavramı, Sınıf, Veri soyutlama ve Sarmalama. Olay ve İleti özellikleri.

 

BİL 105 Programlama Laboratuvarı I

BİL 101 Bilgisayar Yazılımı-I dersinde işlenen temel programlama yöntem, kavram ve kuralların pratik uygulama ile pekiştirilmesi için; derste işlenen konularla eşgüdümlü olarak verilen problem örneklerinin bilgisayar başında geliştirilmesi, işletilmesi ve sonuçlarının doğruluğunun irdelenmesini kapsayan deneysel bir laboratuvar çalışmadır.

 bilgisayar mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     bilgisayar mühendisliği tez konuları,     bilgisayar mühendisliği tez,     bilgisayar mühendisliği tezli yüksek lisans,     bilgisayar mühendisliği tez örneği,     bilgisayar mühendisliği tez örnekleri,     bilgisayar mühendisliği tezsiz yüksek lisans ne işe yarar,     bilgisayar mühendisliği tez konusu,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği tezler,          bilgisayar mühendisliği tez konuları,     bilgisayar mühendisliği tez örneği,     bilgisayar mühendisliği tez örnekleri,     bilgisayar mühendisliği tez konusu,     bilgisayar mühendisliği tez,     bilgisayar mühendisliği tez arşivi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği tezler,     bilgisayar mühendisi bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tez konuları,          bilgisayar mühendisliği bitirme tez konuları,     bilgisayar mühendisliği bitirme tez,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezleri,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisi bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi konuları,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi örneği,     Bitirme Tezi,     özelders,

 

BİL 106 Programlama Laboratuvarı II

BİL 102 Bilgisayar Yazılımı-II dersinde işlenen temel programlama yöntem, kavram ve kuralların pratik uygulama ile pekiştirilmesi için; derste işlenen konularla eşgüdümlü olarak verilen problem örneklerinin bilgisayar başında geliştirilmesi, işletilmesi ve sonuçlarının doğruluğunun irdelenmesini kapsayan deneysel bir laboratuvar çalışmadır.

 

BİL 111 Bilgisayar Mühendisliğine Giriş

Üniversite, fakülte ve bölümün tanıtımı, Yönetmelikler. Mühendislikle ilgili temel kuram ve ilkeler. Bilgisayar Mühendisliğinin gelişimi. Bilgisayar Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği alt dalları ve eğitiminin ilgili  konuları. Araştırma ve sunumlar.

 

BİL 172 Yaşam Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği

Hücreden genetik mühendisliğine uzanan bir kapsamda temel biyolojik prensiplerin tanıtımı. Bilgisayar mühendisliği ve yaşam bilimlerinin, biyoloji, kimya ve biyomühendislik yöntemleri temelinde bütünleştirilmesi. Biyokimya, biyosistemler, insan metabolizması ve genetiğine giriş. Modern evrim teorileri ve hayvan/bitki biyolojisi. Biyolojik veri ve bilgi akışı. Bilgisayar mühendisliği yöntemlerinin biyobilimlerde karşılaşılan problemlerin çözümünde uygulanması.

 

BİL 218 Bilgisayar Organizasyonu                 

Organizasyon ve mimari tanımlamaları. Bilgisayarların tarihsel gelişimi. Bilgisayarların genel yapısı ve işleyişi. Arabağlantılar, bus yapıları ve PCI, bellek, cache bellek ve organizasyonu. DRAM, SRAM, ROM, hata düzeltme, DRAM organizasyonu, manyetik disk ve organizasyonu. Optik disk yapıları. I/O mimarisi, programlanmış I/O, kesilme ile I/O, DMA, I/O kanalları ve işlemcileri. İşletim sistemi. İş planlaması. Bellek yönetimi, sanal bellek. Aritmetik Mantık Birimi, aritmetik işlem çeşitleri ve sayı gösterimleri. Makine dili komutları. Veri türleri, işlem türleri. Assembly dili.

bilgisayar mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     bilgisayar mühendisliği tez konuları,     bilgisayar mühendisliği tez,     bilgisayar mühendisliği tezli yüksek lisans,     bilgisayar mühendisliği tez örneği,     bilgisayar mühendisliği tez örnekleri,     bilgisayar mühendisliği tezsiz yüksek lisans ne işe yarar,     bilgisayar mühendisliği tez konusu,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği tezler,          bilgisayar mühendisliği tez konuları,     bilgisayar mühendisliği tez örneği,     bilgisayar mühendisliği tez örnekleri,     bilgisayar mühendisliği tez konusu,     bilgisayar mühendisliği tez,     bilgisayar mühendisliği tez arşivi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği tezler,     bilgisayar mühendisi bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tez konuları,          bilgisayar mühendisliği bitirme tez konuları,     bilgisayar mühendisliği bitirme tez,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezleri,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisi bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi konuları,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi örneği,     Bitirme Tezi,     özelders,

BİL 231 Ayrık Yapılar

Mantık. Mantıksal işleçler ve mantık kuralları. Niceleyiciler. Küme kavramı, alt kümeler ve kümeler üzerinde işlemler. Sayma prensipleri. Güvercin yuvası prensibi. Tamsayılar, tümevarım. Bağıntılar ve fonksiyonlar. Bağıntılar üzerinde işlemler. Kısmi sıralama. Kafes kavramı. Boole cebiri. Çizge kuramı. Euler ve Hamilton yol ve devreleri. Ağaçlar, ağaç üzerinde arama, ikili ağaç yapısı. Gruplar ve kodlama teorisi.

 

BİL  232 Elektrik Devreleri

Devre değişkenleri. Devre elemanları ve direnç devrelerinin çözüm yöntemleri. Devre teoremleri ve eşdeğer devre modelleri. RL, RC ve RLC devrelerinin çözümlenmesi. Dinamik devrelerin analizi ve çözüm yöntemleri. Alternatif akım devreleri ve kalıcı hal güç analizi.

 

BİL 240 Programlama Dilleri

Programlama dillerinin sınıflandırılması. Programlama dillerini değerlendirme ölçütleri. Dil ve dilbilgisi kuramı. Düzenli diller. Bağlam-bağımsız diller. Sözcüksel analiz ve ayrıştırma. Sözdizim ve anlambilgisi analizi. Programlama dilleri bileşenleri: değişkenler, veri türleri, ifadeler ve atamalar, denetim yapıları, altprogramlar. Programlama paradigmalarına göre diller: nesne yönelimli, fonksiyonel ve mantıksal dillerden örnekler.

bilgisayar mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     bilgisayar mühendisliği tez konuları,     bilgisayar mühendisliği tez,     bilgisayar mühendisliği tezli yüksek lisans,     bilgisayar mühendisliği tez örneği,     bilgisayar mühendisliği tez örnekleri,     bilgisayar mühendisliği tezsiz yüksek lisans ne işe yarar,     bilgisayar mühendisliği tez konusu,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği tezler,          bilgisayar mühendisliği tez konuları,     bilgisayar mühendisliği tez örneği,     bilgisayar mühendisliği tez örnekleri,     bilgisayar mühendisliği tez konusu,     bilgisayar mühendisliği tez,     bilgisayar mühendisliği tez arşivi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği tezler,     bilgisayar mühendisi bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tez konuları,          bilgisayar mühendisliği bitirme tez konuları,     bilgisayar mühendisliği bitirme tez,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezleri,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisi bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi konuları,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi örneği,     Bitirme Tezi,     özelders,

 

MAT 250 Olasılık ve İstatistik

Olasılığın temel kavramları. Olasılığın tanımı ve temel teoremleri. Rassal değişken kavramı. Olasılık dağılımları. Matematiksel beklenen değer. Bazı ayrık olasılık dağılımları ve sürekli olasılık dağılımları. Bileşik olasılık dağılımları. Rassal örnekleme. Bazı önemli istatistikler. Örnekleme dağılımı kavramı. Örnek ortalamasının ve örnek varyansının örnekleme dağılımları. Bir ve iki örneklem için kestirim problemleri ve hipotez testleri.

 

BİL 267 Veri Yapıları

Temel veri tipleri. Diziler, doğrusal listeler, tek ve çok bağlı listeler, bellek atama ve düzenleme, yığıt ve özyineli yapı, kuyruk yapıları, ağaç yapıları ve tarama yöntemleri, sıralama ve arama algoritmaları, zaman ölçümleri ve çözümlemeleri ve bu tekniklerin uygulamada kullanımı.

 

BİL 275 Sayısal Mantık Tasarımı

Sayı sistemleri. Boole Cebri ve Boole işlevleri. Mantık kapıları. Sayısal işlevlerin minimizasyonu ve gerçekleştirilmesi. Birleşimsel devrelerin analiz ve tasarımı. Senkron ardışıl mantık devrelerin analiz ve tasarımı (flip-flop’lar, yazmaçlar, sayaçlar). Bellekler (ROM, RAM, PLA, PAL) ve bellek kullanımı. Hata bulan ve hata düzelten kodlar.

 bilgisayar mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     bilgisayar mühendisliği tez konuları,     bilgisayar mühendisliği tez,     bilgisayar mühendisliği tezli yüksek lisans,     bilgisayar mühendisliği tez örneği,     bilgisayar mühendisliği tez örnekleri,     bilgisayar mühendisliği tezsiz yüksek lisans ne işe yarar,     bilgisayar mühendisliği tez konusu,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği tezler,          bilgisayar mühendisliği tez konuları,     bilgisayar mühendisliği tez örneği,     bilgisayar mühendisliği tez örnekleri,     bilgisayar mühendisliği tez konusu,     bilgisayar mühendisliği tez,     bilgisayar mühendisliği tez arşivi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği tezler,     bilgisayar mühendisi bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tez konuları,          bilgisayar mühendisliği bitirme tez konuları,     bilgisayar mühendisliği bitirme tez,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezleri,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisi bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi konuları,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi örneği,     Bitirme Tezi,     özelders,

MAT 286 Bilgisayar Mühendisliği için Matematik

Adi Diferansiyel Denklemler (ADD): Birinci mertebe ADD, İkinci mertebe doğrusal diferansiyel denklemler, ADD’ler sistemi. ADD’nin kuvvet serileriyle çözümü. Fourier Serileri. Kısmi Türevli Diferansiyel denklemler. Karmaşık Sayılar ve Fonksiyonlar. Doğrusal Cebirde Sayısal Yöntemler. Diferansiyel denklemler için Sayısal Yöntemler.

 

BİL 300 Staj I

Bilişim alanında uğraş veren kuruluşlarda; öğrencinin,  iş yaşamı ile tanışması, alanında uygulama yöntem ve problem çözümleme koşullarının incelenmesi ve bilgi toplamasını kapsayan, 25 iş  günü  süreli bir çalışmadır. Öğrenci, staj  sonunda çalışmalarını kapsayan  bir “Staj Raporu” hazırlar. Staj ilkeleri içinde, staj yerini öğrencinin bulması gereklidir.

 

BİL 324  Mikroişlemciler

80×86 mikroişlemci mimarisi. Bellek ve G/Ç veriyolu çevriminin geniş olarak kapsanması. Adres haritaları. Bellek ve G/Ç arayüz devreleri. Adres mandalları ve yatakları. Veriyolu alıcı-vericileri ve adres kod çözücüleri. Veriyolu denetleme mantığını gerçekleştirmede programlanabilir mantık araçlarının kullanımı. G/Ç türleri. G/Ç komutları ve programları. Mikrodenetleyici ve mikroişlemcilerin gömülü sayısal bilgisayar sistemlerindeki gerçekleştirimleri.

 

BİL 331 Elektronik Devreleri

Yarıiletkenler. p-n eklemi. Diyot ve çeşitleri. Devre analiz modelleri. BJT tranzistörler ve öngerilimleme. Küçük işaret dinamik modelleri. FET tranzistörler ve öngerilimleme. FET küçük işaret dinamik modelleri. OpAmp  yükselteç devreleri ve güç kaynakları/yükselteçleri.

bilgisayar mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     bilgisayar mühendisliği tez konuları,     bilgisayar mühendisliği tez,     bilgisayar mühendisliği tezli yüksek lisans,     bilgisayar mühendisliği tez örneği,     bilgisayar mühendisliği tez örnekleri,     bilgisayar mühendisliği tezsiz yüksek lisans ne işe yarar,     bilgisayar mühendisliği tez konusu,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği tezler,          bilgisayar mühendisliği tez konuları,     bilgisayar mühendisliği tez örneği,     bilgisayar mühendisliği tez örnekleri,     bilgisayar mühendisliği tez konusu,     bilgisayar mühendisliği tez,     bilgisayar mühendisliği tez arşivi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği tezler,     bilgisayar mühendisi bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tez konuları,          bilgisayar mühendisliği bitirme tez konuları,     bilgisayar mühendisliği bitirme tez,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezleri,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisi bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi konuları,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi örneği,     Bitirme Tezi,     özelders,

 

BİL 334 İşletim Sistemleri

İşletim sistemlerinin temel modelleri, mekanizmaları ve yapısı. İşletim süreçleri ve kaynakları. Modeller. İş parçacıkları. Süreçler arası iletişim. Karşılıklı dışlama ve eş zamanlama. Dönemdeş modelleri. Semaforlar ve gözleyiciler. Klasik SAİ (Süreçler Arası İletişim) problemleri. Kısır-döngüler, kısır-döngü sezme ve kurtarma yöntemleri. Bankacı algoritması. Merkezi İşlem Birimi (MİB) çizelgelemesi. İşlemlere öncelik sırası verme ve önceliği yeniden kurma. Bellek yönetimi. Kalıcı ve dinamik atama. Karşılıklı yer değiştirme. Sanal bellek, sayfa tablosu ve sayfalama algoritmaları. Aygıt ve arabellek yönetimleri. Dosya yönetimi, uzaktan erişim. Korunma ve güvenlik.

 

 

BİL 342 Veritabanı Sistemleri

Veritabanı yönetim sistemi kavram ve ilkeleri. Varlık-bağıntı (ER) ve genişletilmiş ER modelleri. İlişkisel veri modeli ve bütünlük kısıtları. ER/genişletilmiş ER’dan ilişkisel modele eşleştirme. İlişkisel cebir ve hesap. Yapısal sorgu dili (SQL). Mantıksal veritabanı tasarımı, fonksiyonel bağımlılık ve normalleştirme. Fiziksel veritabanı tasarımı, temel dosya yapıları, kıyım ve B+ dizin yapıları. Sorgu işleme ve eniyileme. Hareket işleme.

 

BİL 343  Nesne Yönelimli Programlama

Nesneye yönelik çözümleme ve tasarım. Birleşik modelleme dili (UML). Java programlama diline giriş. Uygulama türleri ve genel dil özellikleri. Sınıf tasarımı ve nesne temelleri. Kompozisyon, kalıtım, soyut/somut sınıflar, arayüzler ve çokbiçimlilik. Kural dışı durum işleme. Grafik arayüz tasarımı ve olay-yönelimli programlama. Java Applet yapıları ve uygulamaları. Çok parçacıklı programlama teknikleri.

bilgisayar mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     bilgisayar mühendisliği tez konuları,     bilgisayar mühendisliği tez,     bilgisayar mühendisliği tezli yüksek lisans,     bilgisayar mühendisliği tez örneği,     bilgisayar mühendisliği tez örnekleri,     bilgisayar mühendisliği tezsiz yüksek lisans ne işe yarar,     bilgisayar mühendisliği tez konusu,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği tezler,          bilgisayar mühendisliği tez konuları,     bilgisayar mühendisliği tez örneği,     bilgisayar mühendisliği tez örnekleri,     bilgisayar mühendisliği tez konusu,     bilgisayar mühendisliği tez,     bilgisayar mühendisliği tez arşivi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği tezler,     bilgisayar mühendisi bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tez konuları,          bilgisayar mühendisliği bitirme tez konuları,     bilgisayar mühendisliği bitirme tez,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezleri,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisi bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi konuları,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi örneği,     Bitirme Tezi,     özelders,

 

BİL 367 Algoritmalar

Algoritma etkinliği. Sonuşur gösterimi. Özyinelemeli ve özyinelemesiz algoritmalar. Kıyım fonksiyonları. Açgözlü teknik ve algoritmalar. Böl ve yönet, dönüştür ve yönet, dinamik programlama algoritmaları. Temel çizge yapıları, işlevleri ve algoritmaları. Rasgele algoritmalar ve çözümlemeleri.

 

BİL 382 Yazılım Mühendisliğine Giriş

Yazılım projesi yönetimi: Ölçüm, kestirme, planlama. Yazılım gereksinimleri analiz teknikleri. Sistem mimarisi ve detaylı tasarım, gerçekleştirim, test ve bakım-onarım metodları. Yazılım mühendisliği metodolojisi perspektifinden kalitenin sağlanması. Bilgisayar destekli yazılım araçları (CASE) teknolojilerinin gözden geçirilmesi.

 

BİL 400 Staj II

Üçüncü yılın yaz döneminde, bilgisayar ve bilişim teknolojisi ile ilgili kurum ve kuruluşlarda 25 iş günü çalışma yapılması. Bir uygulamaya katılması. Staj sonunda bir staj raporu hazırlaması. Her öğrencinin staj yerini Bölüm staj ilkeleri çerçevesinde kendisinin bulması gerekmektedir.

 

BİL 431 Bilgisayar Ağları

Analog ve sayısal iletim. İletim ortamları: Kablolu ve kablosuz iletim. Veri kodlama teknikleri. İletişim arabirimleri. Hata bulma ve düzeltme. Akış kontrolü. Modemler ve çoklayıcılar. Yerel alan ağları ve Geniş alan ağları. İletişim katmanları: Uygulama katmanı; İletim katmanı; Ağ katmanı; Veri bağlantı katmanı; Fiziksel katman. Internet protokolleri. Yönlendirme protokolleri. Ağ güvenliği.

 

BİL 472 Etik, Toplum ve Meslek

bilgisayar mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     bilgisayar mühendisliği tez konuları,     bilgisayar mühendisliği tez,     bilgisayar mühendisliği tezli yüksek lisans,     bilgisayar mühendisliği tez örneği,     bilgisayar mühendisliği tez örnekleri,     bilgisayar mühendisliği tezsiz yüksek lisans ne işe yarar,     bilgisayar mühendisliği tez konusu,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği tezler,          bilgisayar mühendisliği tez konuları,     bilgisayar mühendisliği tez örneği,     bilgisayar mühendisliği tez örnekleri,     bilgisayar mühendisliği tez konusu,     bilgisayar mühendisliği tez,     bilgisayar mühendisliği tez arşivi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği tezler,     bilgisayar mühendisi bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tez konuları,          bilgisayar mühendisliği bitirme tez konuları,     bilgisayar mühendisliği bitirme tez,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezleri,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisi bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi konuları,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi örneği,     Bitirme Tezi,     özelders,

Bilgisayar mühendisliğine ilişkin etik sorunlar. Klasik felsefedeki etik teorileri. Yasal ve yarı yasal konular. Etik karar alma süreci. Kişiye özgelik ve mahremiyet. Bilgisayar suçları. Mesleki inançlar ve sorumluluklar. Yazılım korsanlığı. Bilgisayar-toplum etkileşimi.

 

BİL 491 – 492 Bitirme Projesi I–II

Bağımsız araştırma ve uygulamaya yönelik olarak bir öğretim elemanının danışmanlığında proje çalışmalarının yapılması ve proje raporlarının hazırlanması. Bitirme Projesi I ve Bitirme Projesi II birbirinden bağımsız olabileceği gibi ardışık çalışmalar şeklinde de olabilir.

 

 

 

 

 

TEKNİK SEÇİMLİK DERSLER

bilgisayar mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     bilgisayar mühendisliği tez konuları,     bilgisayar mühendisliği tez,     bilgisayar mühendisliği tezli yüksek lisans,     bilgisayar mühendisliği tez örneği,     bilgisayar mühendisliği tez örnekleri,     bilgisayar mühendisliği tezsiz yüksek lisans ne işe yarar,     bilgisayar mühendisliği tez konusu,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği tezler,          bilgisayar mühendisliği tez konuları,     bilgisayar mühendisliği tez örneği,     bilgisayar mühendisliği tez örnekleri,     bilgisayar mühendisliği tez konusu,     bilgisayar mühendisliği tez,     bilgisayar mühendisliği tez arşivi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği tezler,     bilgisayar mühendisi bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tez konuları,          bilgisayar mühendisliği bitirme tez konuları,     bilgisayar mühendisliği bitirme tez,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezleri,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisi bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi konuları,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi örneği,     Bitirme Tezi,     özelders,

 

BİL 401 Hesaplamalı Grafik

Bilgisayar grafiği sistemleri ve modelleri, girdi ve etkileşim, geometrik dönüşümler, üç-boyutlu izdüşüm, nesne modelleme, sıradüzensel veri yapıları, temel algoritmalar, ışıklandırma modelleri ve dokular.

 

BİL 404 Gömülü Sistemler

Mikrodenetleyici ve mikroişlemcilerin gömülü sayısal bilgisayar sistemlerindeki gerçekleştirimleri.

 

BİL 405 Bilgi Geri Erişim Sistemleri

Bilgiye erişimde kuramsal ve modelleme sorunları: otomatik indeksleme; arama ve çıktıların derecelendirilmesi için teknikler; erişim çıktısının değerlendirilmesi; otomatik sınıflama için klasik ve kullanıcı yönlü yaklaşımlar; ilgili geri besleme; markov modelleri; dağıtılmış erişim; belge süzme; çapraz dilli erişim; karar modellerini ve otomatik öğrenmenin rollerini, özellikle tümevarımla öğrenmenin yukarıdaki süreçlerdeki önemi.

 

BİL 407 İşaret Dilleri

İşaret dillerinin tarihi, metin işleme, yordamsal işaretleme, betik işaretleme, GML, SGML, belge yapısı, işaret özellikleri, belge tipi tanımlaması (DTD), ayrıştırma,  HTML,  genişletilmiş işaret dili (XML), XSL, XSLT ile dönüşüm, Xpath, Xlink, XML şemaları, SMIL, MathML, stil yaprakları ile sunum (CSS), belge nesne modeli (DOM),  XML için basit API (SAX).

bilgisayar mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     bilgisayar mühendisliği tez konuları,     bilgisayar mühendisliği tez,     bilgisayar mühendisliği tezli yüksek lisans,     bilgisayar mühendisliği tez örneği,     bilgisayar mühendisliği tez örnekleri,     bilgisayar mühendisliği tezsiz yüksek lisans ne işe yarar,     bilgisayar mühendisliği tez konusu,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği tezler,          bilgisayar mühendisliği tez konuları,     bilgisayar mühendisliği tez örneği,     bilgisayar mühendisliği tez örnekleri,     bilgisayar mühendisliği tez konusu,     bilgisayar mühendisliği tez,     bilgisayar mühendisliği tez arşivi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği tezler,     bilgisayar mühendisi bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tez konuları,          bilgisayar mühendisliği bitirme tez konuları,     bilgisayar mühendisliği bitirme tez,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezleri,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisi bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi konuları,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi örneği,     Bitirme Tezi,     özelders,

 

BİL 408 Otomata Teorisi

Otomata Teorisine giriş. Temel matematiksel kavramlar ve yöntemler. Simgeler, Alfabeler, Dizgiler, Diller, Problemler. Deterministik sonlu durum makineleri. Deterministik olmayan sonlu durum makineleri. Düzenli diller ve ifadeler. Kleene teoremi. Biçimsel gramerler. İçerikten bağımsız diller. Aşağı itmeli özdevinirler. Turing makineleri. Hesaplanabilirlik ve Karar verilebilirlik. Durma problemi, Çözülemez problemler. Karmaşıklık kuramı: P ve NP sınıflar.

 

BİL 412 Internet Programlama

Internet ve Web’in temelleri, Web 2.0, AJAX İstemci, AJAX tabanlı Zengin Internet Uygulamaları, XHTML, CSS, JavaScript: İşaretleme, Kontrol İfadeleri, Fonksiyonlar, Diziler, Nesneler, Olaylar, Doküman Nesne Modeli (DOM): Nesneler ve Koleksiyonlar, XML ve RSS, Adobe Flash CS3, Microsoft Silverlight ve Adobe Dreamweaver CS3 ile Zengin Internet Uygulamaları, Web Sunucuları (IIS ve Apache), Veritabanı: SQL, MySQL, ADO.NET ve Java DB, PhP Uygulamaları, ASP.NET 2.0 ve AJAX, JavaServer Faces Web Uygulamaları, Web Servisleri, SOAP

 

BİL 413 Kriptografi ve Güvenlik

Bilgi güvenliğinin hedefleri, prensipleri, ana ölçütleri. Kriptografi ve şifreleme sistemlerinin temel kavramları ve uygulamaları, kriptanaliz türler. Simetrik ve asitmetrik şifreleme sistemleri ve örnekleri. Özet algoritmaları ve uygulamaları. Açık Anahtar Altyapısı, ayrık logaritma, sayısal imzalar, sır paylaşımı. Bilgi güvenliği uygulamaları, Erişim kontrol sistemleri ve metodolojileri, Haberleşme, network ve internet güvenliği. Güvenlik yönetimi. Uygulama geliştirme güvenliği. İş sürekliliği planlaması.

bilgisayar mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     bilgisayar mühendisliği tez konuları,     bilgisayar mühendisliği tez,     bilgisayar mühendisliği tezli yüksek lisans,     bilgisayar mühendisliği tez örneği,     bilgisayar mühendisliği tez örnekleri,     bilgisayar mühendisliği tezsiz yüksek lisans ne işe yarar,     bilgisayar mühendisliği tez konusu,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği tezler,          bilgisayar mühendisliği tez konuları,     bilgisayar mühendisliği tez örneği,     bilgisayar mühendisliği tez örnekleri,     bilgisayar mühendisliği tez konusu,     bilgisayar mühendisliği tez,     bilgisayar mühendisliği tez arşivi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği tezler,     bilgisayar mühendisi bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tez konuları,          bilgisayar mühendisliği bitirme tez konuları,     bilgisayar mühendisliği bitirme tez,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezleri,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisi bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi konuları,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi örneği,     Bitirme Tezi,     özelders,

 

BİL 414 İleri Bilgisayar Mimarisi

Bilgisayar mimarisinde ileri konular. Sistem kaynaklarının artırılması ile performans üzerinde orantılı bir artış sağlamak için ölçeklenebilir ve paralel bilgisayar mimarisinde kapsamlı çalışmalar. Çok sayıda işlemci kullanılarak sistem kaynaklarının ölçeklenmesi, hafıza kapasitesinin genişletilmesi, erişim gecikmelerinin tolere edilmesi, giriş çıkış ihtiyaçları, istenen performans seviyesinin sağlanması.

 

BİL 415 Hızlı Uygulama Geliştirme Ortamları

Seçilen bir hızlı uygulama geliştirme aracının temel aldığı dilin özelliklerinin incelenmesi, nesne yönelimli analiz ve tasarım, nesne tanımları, yöntemler, özellikler, olay ve ileti kavramları, kalıtım, arayüz tanımları ve çok şekillilik. Görsel bileşenler ile form tasarımı. Güncel bir hızlı uygulama geliştirme aracının kitaplıklarını kullanarak Windows ve Web tabanlı uygulama geliştirme.

 

BİL 420 Uygulamalı UML

Yazılım Mühendisliğine Genel Bakış; Nesnel Yaklaşımın Özeti. RUP (Rational Birleşik Süreç). UML( Birleşik Modelleme Dili – Unified Modeling Language ) ve Rational Rose Yazılımı. UML Diyagramları: a) İş Modelleme; b) Kullanım Senaryo Diyagramı; c) Aktivite Diagramı; d) Etkileşim Diyagramları: Sıralama Diyagramı ve İşbirliği Diyagramı; e) Sınıf Diyagramı ve Nesne Diyagramı; f) Paket Diyagramı ve Durum Diyagramı; g) Bileşen Diyagramı ve Yerleşim Diyagramı.

bilgisayar mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     bilgisayar mühendisliği tez konuları,     bilgisayar mühendisliği tez,     bilgisayar mühendisliği tezli yüksek lisans,     bilgisayar mühendisliği tez örneği,     bilgisayar mühendisliği tez örnekleri,     bilgisayar mühendisliği tezsiz yüksek lisans ne işe yarar,     bilgisayar mühendisliği tez konusu,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği tezler,          bilgisayar mühendisliği tez konuları,     bilgisayar mühendisliği tez örneği,     bilgisayar mühendisliği tez örnekleri,     bilgisayar mühendisliği tez konusu,     bilgisayar mühendisliği tez,     bilgisayar mühendisliği tez arşivi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği tezler,     bilgisayar mühendisi bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tez konuları,          bilgisayar mühendisliği bitirme tez konuları,     bilgisayar mühendisliği bitirme tez,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezleri,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisi bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi konuları,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi örneği,     Bitirme Tezi,     özelders,

 

BİL 421 İmge İşleme

Görüntü işleme temel kavram ve tanımlar. Ayrık zaman sinyalleri ve sistemler. Frekans alanda işleme. Örnekleme, yeniden yapılanma, kuantalama ve boyutlandırma. Görüntü iyileştirme. Sayısal görüntü gösterimi. Görüntü çevrimleri ve morfolojik operasyonlar. Görüntü geliştirme ve restore etme. Bölümleme ve tanımlama.

 

BİL 423 Kuantum Hesaplamaya Giriş

Giriş: Kuantum bilgisayarı, kuantum hesaplama, kuantum mekaniği notasyonu. Kuantum hesaplamanın temelleri: temel stratejiler, devreler, vs. Kubit: nedir, tensör çarpımları, kuantum kapılar, matematiksel formulasyon, elektron dolanıklığı, foton polarizasyonu, Bloch küresi, Kuantum korelasyonlar: kuantum dolanıklık, eş-evresizlik, Bell eşitsizliği, Kuantum Hesaplama: Kuantum mantık kapıları. Kuantum Algoritmaları: Deutsch-Jozsa algoritması, Simon algoritması, Grover algoritması, Shor algoritması. Fiziksel Realizasyonlar: Tuzaklı iyon mekanizmaları, NMR metodu, süperiletken kubitler, kuantum noktalar. Kuantum enformasyon: kuantum entropi, kuantum hata düzeltme, telenakil, kuantum şifreleme, Kuantum Yürüyüş yöntemi ile algoritma geliştirme: kuantum yürüyüşün matematiksel formulasyonu, model geliştirme. Güncel problemler.

 

BİL 425 Bulut Çözüme Giriş

Bulut hesaplama mimarileri, bileşenler ve araçlar. SaaS, PaaS ve IaaS teknolojileri ve örnekler. Küçük, orta ve büyük işletmeler için Bulut Hesaplama stratejileri. Diğer konular.

 

BİL 426 Kablosuz ve Gezgin Hesaplama

Giriş. İletim Temelleri. İletişim Ağları. Protokoller ve TCP/IP. Antenler ve Yayılım. Sinyal Kodlama Teknikleri. Dağılım Tayfı, Kodlama ve Hata Kontrolü. Uydu İletişimi. Hücresel Kablosuz Ağlar. Kablosuz Sistemler ve Kablosuz Yerel Döngü. Taşınabilir IP ve Kablosuz Erişim Protokolü. Kablosuz Yerel Alan Ağları. IEEE 802.11 Kablosuz Yerel Alan Ağı Standardı, Bluetooth.

bilgisayar mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     bilgisayar mühendisliği tez konuları,     bilgisayar mühendisliği tez,     bilgisayar mühendisliği tezli yüksek lisans,     bilgisayar mühendisliği tez örneği,     bilgisayar mühendisliği tez örnekleri,     bilgisayar mühendisliği tezsiz yüksek lisans ne işe yarar,     bilgisayar mühendisliği tez konusu,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği tezler,          bilgisayar mühendisliği tez konuları,     bilgisayar mühendisliği tez örneği,     bilgisayar mühendisliği tez örnekleri,     bilgisayar mühendisliği tez konusu,     bilgisayar mühendisliği tez,     bilgisayar mühendisliği tez arşivi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği tezler,     bilgisayar mühendisi bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tez konuları,          bilgisayar mühendisliği bitirme tez konuları,     bilgisayar mühendisliği bitirme tez,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezleri,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisi bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi konuları,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi örneği,     Bitirme Tezi,     özelders,

 

BİL 427 Oyun Programlama ve Uygulamaları

Oyun programlamanın temelleri. Matematiksel temeller. İki-boyutlu oyun temelleri ve kullanıcı etkileşimleri. Oyunda ses. Üç-boyutlu grafik temelleri. İki-boyutlu ve üç-boyutlu içerik oluşturma. Etkiler ve tonlamalar. Oyunlarda animasyon, fizik ve yapay zeka. İçerik akış hattı. Oyunların çapraz platformlara aktarılması. Seçilen bir programlama  dili üzerinde uygulamalar.

 

BİL 428 Yazılım Mimarileri

Yazılım mimarileri. Mimari tanım dilleri. Yazılım mimarilerinin analiz ve tasarımları. Mimari kalıplar. Bileşen ve mimari tabanlı geliştirme. Servis, model ve yön tabanlı geliştirme yaklaşımları.

 

BİL 430 Biyobilişim

Moleküler biyoloji: temel kavramlar. Biyolojik veri akışı. Biyolojik veri tabanları. Biyolojik dizilim analizi. Hizalama algoritmaları, Biyobilişimde örüntü tanıma yöntemleri. Gen ifade analizi. Gen ve protein ağları. Protein yapı tahmini.

 

BİL 433 Sayısal Analiz Teknikleri

Matematiksel analizin bazı konularının özeti. Taylor teoremi. Hata analizi. Hata yayılımı. Doğrusal olmayan cebirsel denklemlerin çözümü. Doğrusal denklem sistemlerinin sayısal çözüm yöntemleri. Gauss eleme yöntemi. Doğrusal olmayan denklem sistemlerinin çözümü için iteratif Newton ve Seidel yöntemleri. Aradeğerleme (enterpolasyon) ve Polinomlarla yaklaştırma. Lagrange ve Newton polinomları. En küçük kareler yöntemiyle eğri uydurma. Sayısal diferansiyelleme ve integralleme. Sayısal optimizasyon yöntemleri. Gradiyent yöntemi. Adi diferansiyel denklemlerin çözümü. Çok adımlı yöntemler, önceden bildirim-düzeltim yöntemleri.

 

BİL 434 İşletim Sistemleri Kuramı

Bilgisayar ortamlarının kaynak yönetimi, iş yönetimi ve planlanması, süreç yönetimi, hafıza yönetimi, aygıt yönetimi, Gidi/Çıktı süreçleri ve MS-DOS, UNIX, LINUX gibi işletim sistemleri örnekleri.

 

BİL 436 Sinyaller ve Sistemler

Sinyaller ve sistemlerin tanımları. Doğrusal, zamandan bağımsız sürekli ve kesikli zaman sistemleri. Periyodik sinyallerin Fourier seri gösterimleri. Katlama tümlevi ve toplamı. Sürekli ve kesikli zaman sinyalleri için Fourier dönüşümü. Kesikli Fourier dönüşümü. Temel dönüşümler (Laplace ve Z-Transform ) LTI sistemlerin Zaman ve Frekans analizi, Sistem Transfer Fonksiyonları, Bode diyagramları, Örnekleme Teorisi ve Uygulamaları, Durum Uzayı Yöntemleri, Filtre Teorisine Giriş.

 

 

BİL 437 Bilgisayarla Görme

Bilgisayarla görme ve temel kavramlar. İnsanoğlunun görsel algısı. Matematiksel temeller. İmge oluşturma ve temsili. İmge bölütleme, öznitelik çıkarımı, sınır ve bölge analizi, kamera geometrisi ve kalibrasyonu. Hareket yakalama. Üç-boyutlu yeniden oluşturma. Nesne ve sahne tanıma. Nesne ve insan izleme. İnsan aktivitesi tanıma ve çıkarımı.

bilgisayar mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     bilgisayar mühendisliği tez konuları,     bilgisayar mühendisliği tez,     bilgisayar mühendisliği tezli yüksek lisans,     bilgisayar mühendisliği tez örneği,     bilgisayar mühendisliği tez örnekleri,     bilgisayar mühendisliği tezsiz yüksek lisans ne işe yarar,     bilgisayar mühendisliği tez konusu,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği tezler,          bilgisayar mühendisliği tez konuları,     bilgisayar mühendisliği tez örneği,     bilgisayar mühendisliği tez örnekleri,     bilgisayar mühendisliği tez konusu,     bilgisayar mühendisliği tez,     bilgisayar mühendisliği tez arşivi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği tezler,     bilgisayar mühendisi bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tez konuları,          bilgisayar mühendisliği bitirme tez konuları,     bilgisayar mühendisliği bitirme tez,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezleri,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisi bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi konuları,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi örneği,     Bitirme Tezi,     özelders,

 

BİL 438 Tıp Bilişimi

Hasta verileri. Elektronik tıp kütükleri. Kodlama standartları. Klinik bilgi sistemleri. Hastane yönetim bilgi sistemleri. Tıbbi karar destek sistemleri. Tıbbi görüntüleme teknolojileri. Teletıp. Tıp bilişiminde etik, gizlilik ve güvenlik konuları.

 

BİL 439 Robotik

Robotlarda temel kavramlar, robot uygulamaları. Vektörel ve analitik mekaniğin esasları. Robot dinamiği, robot kolları (manipülatörler), robotlarda düz ve ters kinematik, gezinge planlaması, hareket denetimi, algılayıcı ve aktarıcılar.  Denetim mimarisi, hareketli robota giriş. Gezgin robotların mimarisi, gezgin robotların kinematiği, gezgin robotlarda algılama , Gezgin robotlarda konum belirleme, Harita çıkarla, Eşzamanlı konum belirleme ve harita çıkarma, yol planlama, Gezgin robotların denetimi, Davranış tabanlı robot denetimi, Robotlarda yapay zeka, Gezgin robotlarda hedef izleme ve engel aşma

 

BİL 440 Programlama Dilleri Kuramı

Programlama dillerinin yapısı. Kavramlar ve örnekler. Soyutlama, kapsülleşme, bağlama, çalışma zamanı depolama. Kavramlar, C++ ve işlevsel programlama dilleri  ile anlatılacaktır.

 

BİL 441 Çizge Kuramı

Çizge ve çizge modelleri, bağlı çizgeler. Çoklu çizge ve çift çizgeler. İzomorfik çizgeler. Ağaçlar, minimum kapsayan ağaç problemi. Bağlanabilirlik. Euler çizgeleri. Hamilton çizgeleri. Eşleme ve çarpanlara ayırma. Düzlemsellik ve düzlemsel çizgeler. Çizge renklendirme, dört renk problemi. Tepe noktası renklendirme, kenar renklendirme. Matrisler ve çizge algoritmaları. Akışlar ve kesikler, en büyük akış çizimi.

 

BİL 442 Sistem Mühendisliği

Sistem Mühendisliği, Yazılım Proje Planlama ve Kontrol, Sistem Mühendisliği Yönetimi, Sistem Analizi, Sistem İhtiyaçları, Sistem Altsistem Tasarımı, Sistem Entegrasyonu ve Test, Sistem/Yazılım Mimarisi, Diğer Sistem Mühendisliği Alanları, Bilgi Güvenliği Mühendisliği.

 

BİL 444 Veri Madenciliğine Giriş

İş hayatında veri madenciliği (VM). VM süreçleri ve bilgi keşfi. VM için veritabanı desteği. Regresyon algoritmaları. Sinir ağları. Ağaç algoritmaları ve diğer konular.

bilgisayar mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     bilgisayar mühendisliği tez konuları,     bilgisayar mühendisliği tez,     bilgisayar mühendisliği tezli yüksek lisans,     bilgisayar mühendisliği tez örneği,     bilgisayar mühendisliği tez örnekleri,     bilgisayar mühendisliği tezsiz yüksek lisans ne işe yarar,     bilgisayar mühendisliği tez konusu,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği tezler,          bilgisayar mühendisliği tez konuları,     bilgisayar mühendisliği tez örneği,     bilgisayar mühendisliği tez örnekleri,     bilgisayar mühendisliği tez konusu,     bilgisayar mühendisliği tez,     bilgisayar mühendisliği tez arşivi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği tezler,     bilgisayar mühendisi bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tez konuları,          bilgisayar mühendisliği bitirme tez konuları,     bilgisayar mühendisliği bitirme tez,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezleri,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisi bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi konuları,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi örneği,     Bitirme Tezi,     özelders,

 

BİL 446 Nano- Hesaplamaya Giriş

Nano ölçekli bileşenler kullanılarak oluşturulan hesaplayıcı sistemlerin tasarım ve üretiminde kullanılan temel kavramlar ve teknikler. Halen gelişmekte olan nanoelektronik teknolojileri ve aygıtlarının hesaplama sistemleri, hesaplama modelleri ve yaklaşımları. Nanobilgisayarlar için sistem düzeyinde tasarım konuları.

 

BİL 449 Paralel Veri İşleme

Paralel programlama teknikleri. Bir problemin büyük bir hızla,   bir çok bilgisayarın bir bilgisayar gibi kullanımı. Paralel bilgisayar modelleri, ileti aktarımı ile işleme, ardışık düzenim ile işleme, bellek paylaşımlı işleme, gibi kapsamlı teknikler ve paralel işleme için algoritmalar ve uygulamalar.

 

BİL 450 Örüntü Tanıma

Bir, iki veya daha fazla boyutlu örüntüler için makine öğrenmesi. İstatiksel ve dilsel yaklaşımlar. Bayes karar teoremi, karar sınırları, sınıflandırıcılar, ayırtaç işlevleri, parametre kestirimi. Kümeleme. Öznitelik seçip çıkarma. Örüntü tanımada yapısal yaklaşımlar. Sinir ağları tanıyıcılar.

 

BİL 451 Yapay Zeka

Problem çözme teknikleri. Bilgi gösterimi ve akıl yürütme. Önermeler mantığı ve birinci derece yüklem mantığının söz dizimi, anlam bilgisi ve ispat teorisi (tümdengelimli akıl yürütme). Belirsizlik. Olasılıksal akıl yürütme. Uzman sistemler ve otomatik öğrenme.

BİL 452 Sistem Benzetimi

Genel problem çözme tekniklerini, benzetim metotlarını, bilgisayarın bu metotlarla kullanımını, benzetim modelleri sınıflarını, benzetimde kullanılan sayısal ve analog bilgisayarlar ve benzetim programlama dilleri.

 

BİL 453 Veritabanı Sistemleri Kuramı

Bütünlük kısıtları, ilişkisel veritabanı tasarımını, hareket işlemlerini, dönemdeş erişim denetimini, kurtarma sistemini, dağıtımlı veritabanı.

 

BİL 460 Betik Diller

Betik dillerin gelişimi, türleri, özellikleri ve kullanım alanları. Betik kavramlar: Web – Web tarayıcı ve CGI programlama, veri soyutlama, gömme, metinsel işleme, diğer dillerle iletişim ve nesne yönelimli yöntembilim. Betik Programlama ve seçimli diller: HTML, Perl , Python, XML, PHP, Java Script, VBScript ve Tcl/Tk.

 

BİL 461 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular

Değişen Bilgi Sistemleri ve onları etkileyen güncel Bilgi Teknolojileri ve kurumsal bilgi sistemlerinin incelenmesi. Veri toplama, veri saklama yaklaşımları,  kaynak planlaması, analitik çözümleme ve karar destek, güvenlik, ağ tabanlı e- iş sistemlerinin geliştirilmesinin  incelenmesi.

bilgisayar mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     bilgisayar mühendisliği tez konuları,     bilgisayar mühendisliği tez,     bilgisayar mühendisliği tezli yüksek lisans,     bilgisayar mühendisliği tez örneği,     bilgisayar mühendisliği tez örnekleri,     bilgisayar mühendisliği tezsiz yüksek lisans ne işe yarar,     bilgisayar mühendisliği tez konusu,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği tezler,          bilgisayar mühendisliği tez konuları,     bilgisayar mühendisliği tez örneği,     bilgisayar mühendisliği tez örnekleri,     bilgisayar mühendisliği tez konusu,     bilgisayar mühendisliği tez,     bilgisayar mühendisliği tez arşivi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği tezler,     bilgisayar mühendisi bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tez konuları,          bilgisayar mühendisliği bitirme tez konuları,     bilgisayar mühendisliği bitirme tez,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezleri,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisi bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi konuları,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi örneği,     Bitirme Tezi,     özelders,

 

BİL 463 İnsan-Bilgisayar Etkileşimi

Bilgisayar etkileşiminde psikolojik prensipler. Kullanıcı arabirimlerinin değerlendirilmesi, HCI ve kullanılabilirlik, kullanıcı merkezli tasarım, insan ve bilgisayar etkileşim şekilleri. Yazılım sistemi tasarım ekolleri özeti. İnsan çok dilli arabirim tasarımı (multilingual user interface). Kullanıcı odaklı yazılım tasarımı. Sonlu durumlu otomata. Sınırlı bir doğal dil ile veri girişi, yazılım kullanılabilirlik laboratuvarları ve deneyi, yazılım arabirimlerinde renk ve ikon. Yerelleştirme&uluslararasılaştırma esnekliği. Basit kullanıcı sorgu dilleri tasarlama ve etkinliklerinin, güvenilirliklerinin sınanması. Bilgisayar destekli birlikte iş görme sistemleri.

 

BİL 464 Çokluortam Sistemleri

Çokluortam ve sayısal teknolojiye giriş. Belli başlı kavramlar. Çokluortamın tarihsel gelişimi. Üstortam ve çokluortam. Çokluortam yazarlığı ve araçları. Çokluortam veri türleri ve gösterimleri. Renk bilimi, resim ve video verilerinde kullanılan renk modelleri. Sayısal ses ve video verisinin temel özellikleri. Kayıplı ve kayıpsız sıkıştırma yöntemleri. JPEG sıkıştırma yöntemi. MPEG1 ve MPEG-2 kodlama teknikleri. MPEG-7 içerik tanımlama standardı. Geleneksel ve içerik-tabanlı erişim sistemleri ve örnek uygulamalar.

 

BİL 465 Sayısal Yöntemler ve Optimizasyon

Kısıtlı Optimizasyon. Doğrusal Programlama. Lagrange Çarpanları. Karesel Programlama. Doğrusal-Olmayan Programlama. Newton Yöntemleri. Eşlenik Yön Metotları. En Küçük Kareler Problemleri.

 

BİL 467 Algoritma Tasarımı ve Analizi

Algoritma etkinliği. Alt ve üst limit kuramı. Çizge algoritmaları. En kısa yol algoritması. En büyük akış problemi ve çözümü. Rasgele algoritmalar. Paralel algoritmalar. Hesaplama karmaşıklığı. NP-tam ve NP-zor problemler. Sezgisel ve yaklaştırma algoritmaları.

 

BİL 468 UNIX Sistem Programlama

Unix kabuğu ve çeğirdeği. Temel kabuk komutları. Kabuk programlama. Unix süreç yönetimi. POSIX İş parçacıkları. Unix dosya ve dizin yönetimi. Süreçler arası iletişim yöntemleri:  borular, ortak bellek ve mesaj kuyrukları.

 

BİL 469 Gerçek Zamanlı Sistemler

Gerçek-zamanlı sistemlere giriş. Güvenilirlik ve hata toleransı. İstisnai durumlar ve istisnai durum işleme. Paralel programlama. Paylaşımlı değişken-tabanlı eşzamanlama ve iletişim. Mesaj-tabanlı eşzamanlama ve iletişim. Atomik eylemler, paralel görevler ve güvenilirlik. Özkaynak kontrolü. Eşzamanlı hizmetler. Gerçek-zamanlı sistem programlama. Gerçek-zamanlı sistem çizelgeleme. Zamanlama hatalarının tolere edilmesi. Alt düzey programlama.

 

BİL 474 Bilgisayar Grafiğine Giriş

İki-boyutlu Grafik, İki-boyutlu dönüşümler, Java 2D Paketi, Üç-boyutlu grafik, Java 3D,  Java 3D ‘de Geometri Oluşturma,  Rendering ve Işık, Etkileşim.

 

BİL 476 Uzman Sistemler

Bilgi gösterimi. Kural-tabanlı sistemler. Bilgi kazanımı. Karar Ağaçları, ID3 algoritması. Çıkarsama makinesi:  ileri zincirleme ve geri zincirleme algoritmaları. Otomatik uslamlama. Belirsizlik gösterimi. Uzman sistemlerin kuram ve uygulamasının gelişimi.  Bir uzman sistem tasarımı. Kural tabanı doğrulaması. Bulanık uzman sistemler. Çerçeve tabanlı uzman sistemler. Melez uzman sistemler.

 

BİL 483 Yönetim Bilişim Sistemleri

Bilgi Sistemlerinin temel kavramları: Sistem kuramı, Bilgi Teknolojisi, bilgi yönetimi, örgütsel yapı, temel işlevler. İşlevsel Bilgi Sistemleri ve işleyişi. Karar Destek Sistemleri.  Kurumsal Kaynak Planlaması- bütünleşme. Sayısal Şirket ve Internet. Bilgi Sistemi Yaşam Döngüsü Modeli. Yönetim Bilgi Sistemi Alt Yapısı ve İletişim, Denetim ve Güvenlik. Kurumsal Bilgi Sistemi Kurma. Uluslararası  Bilgi Sistemi. Bilgi Sistemi Projesi Geliştirme Çalışması.

 

BİL 487 Web Tasarımı ve Uygulamaları

Giriş, Internet ve Web’in temelleri, Web 2.0, Ajax istemci, Ajax ile Zengin Internet Uygulamaları, XHTML, CSS, Java Script: İşaretleme, Kontrol yapıları, Fonksiyonlar, Diziler, Nesneler, Olaylar, DOM (Document Object Model): Nesneler ve Koleksiyonlar, XML ve RSS, Adobe Flash CS3, Microsoft Silverlight, Adobe Dreamveawer CS3 ile Zebgin Internet Uygulamaları, Web Sunucuları (IIS ve Apache), Veritabanı: SQL, MySQL, ADO.NET 2.0 ve Java DB, PhP Uygulamaları, ASP.NET 2.0 ve ASP.NET Ajax, Java Server Faces Web Uygulamaları, Web Servisleri – SOAP

BİL 488 E-Ticaret ve E-İş

E-ticaret uygulamaları geliştirme kavramı, E-ticaret uygulama türleri, E-ticaret uygulamalarının tanımlanması ve açıklanması, E-ticaret fizibilitesi, E-ticaret gereksinim analizi, Önemli e-ticaret noktaları, Üst-düzey, detaylı ve teknik tasarım ve yapılandırma, E-iş modelleri, Internet’te Pazarlama, Çevrimiçi Para Transferleri, Internet’te Vergilendirme, Yasal, Etik ve Sosyal Noktalar, Test etme ve uygulama; JavaScript, JScript, DHTML, CSS, ASP, XML.

 

BİL 496 Matematiksel Modelleme

Modeller ve mekanik  ilkeleri. Sonlu modeler. Bulanık kümeler. İstatistiksel modeler. Rassal modeler. Farklar ve diferansiyel denklemler.

 

 

 

SOSYAL SEÇİMLİK DERSLER

bilgisayar mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     bilgisayar mühendisliği tez konuları,     bilgisayar mühendisliği tez,     bilgisayar mühendisliği tezli yüksek lisans,     bilgisayar mühendisliği tez örneği,     bilgisayar mühendisliği tez örnekleri,     bilgisayar mühendisliği tezsiz yüksek lisans ne işe yarar,     bilgisayar mühendisliği tez konusu,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği tezler,          bilgisayar mühendisliği tez konuları,     bilgisayar mühendisliği tez örneği,     bilgisayar mühendisliği tez örnekleri,     bilgisayar mühendisliği tez konusu,     bilgisayar mühendisliği tez,     bilgisayar mühendisliği tez arşivi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği tezler,     bilgisayar mühendisi bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tez konuları,          bilgisayar mühendisliği bitirme tez konuları,     bilgisayar mühendisliği bitirme tez,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezleri,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisi bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi konuları,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi örneği,     Bitirme Tezi,     özelders,

 

SOS 303 İletişim

Etkili bir iletişimin önemi ve yolları. İletişim ile ilgili temel kavramlar. İletişim süreci modeli. İletişim metotları. Güncel iletişim yolları ve değişen çevresel koşulların iletişim üzerindeki etkileri.

 

SOS 313 İşletme Yönetimine Giriş

Temel işletmecilik bilgileri. Belli başlı işletmecilik kavramları ve işletme fonksiyonları. İşletmelerin amaçları, çevre ile olan ilişkileri, yönetim, üretim, pazarlama, finansman, insan kaynakları ve halkla ilişkiler.

 

 

ORTAK DERSLER

 

FİZ 103 Mekanik Laboratuvarı

Bu laboratuvarda, öğrenciler aşağıdaki deneyleri yaparlar. Hız ve ivme, Eğik Atış, Newton Yasaları ve Atwood Makinası, Esnek ve Esnek Olmayan Çarpışma, Dönme Hareketi, Basit Harmonik Salınıcı.

 

FİZ 104 Elektrik Laboratuvarı

Bu laboratuvarda, öğrenciler aşağıdaki deneyleri yaparlar. Ohm yasası, Dirençlerin Paralel ve seri Bağlanması, Kırchoff Yasaları ve Devreler, Ampermetre ve Voltmetre Yapmak, Kondansatorün Yüklenmesi ve Boşalması, Bir Akım Sarmalı İçinde Oluşan Manyetik Alan, RL Devreleri.

 

FİZ 105 Genel Fizik I

Ölçüm, Vektörler, Bir Boyutta Hareket, Düzlemde Hareket, Parçacık Dinamiği, İş ve Enerji, Enerjinin Korunumu, Parçacık Sistemlerinin Dinamiği, Çarpışma, Dönme Kinematiği ve Dönme Dinamiği.

 

FİZ 110 Genel Fizik II

Yük ve madde, Elektriksel Alan, Gauss Yasası, Elektriksel Potansiyel, Kapasitörler ve Dielektrikler, Akım ve Direnç, Elektromotor Kuvvet ve Elektrik Devreleri, Manyetik Alan, Amper Yasası, Faraday Yasası.

 

MAT 151 Matematiksel Analiz I

Bu ders birinci sınıf matematiğinin ilk dersidir ve içeriği şu konuları kapsa:. Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik. Türev ve Uygulamaları. Belirli ve Belirsiz Lintegraller, Trigonometrik, Logaritmik, Üstel, Hiperbolik Fonksiyonlar ve Tersleri İntegral Alma Teknikleri. Belirli İntegralin Uygulamaları: Alan, Dönel Hacim ve Dönel Alan, Yay Uzunluğu. Belirsizlikler ve L’Hopital Kuralı. Genelleştirilmiş İntegraller.

 

MAT 152 Matematiksel Analiz II

Uzayda Vektörler, Doğrular, Düzlemler ve yüzeyler. Çok Değişkenli Fonksiyonlar. Limit ve Süreklilik. Kısmi Türev, Yönlü Türev. Gradiyent ve Teğet Düzlemler. Yerel ve Global Maksimum, Minimum ve Lagrange Çarpanları. Optimizasyon. Nümerik ve Kuvvet Serileri. Maclaurin ve Taylor Serileri. Karteziyen, Kutupsal, Silindirik ve Küresel Koordinatlarda çok Katlı İntegraller, Eğrisel İntegraller, Düzlemde Green Teoremi Yüzey İntegralleri, Gauss ve Stokes Teoremleri.

 

MAT 210 Doğrusal Cebir

Rn Uzayı, Vektörlerin Nokta Çarpımı, Dik İzdüşüm Vektörü, Doğru ve Düzlem Denklemleri, Lineer Denklem Sistemleri ve Çözümleri, Gauss-Jordan Eleme Yöntemi, Matrisler, Matrisin Transpozu ve Tersi, Matris Uygulamaları, Determinantlar ve Özellikleri, Matrisin Aygen Değerleri, Vektörel Çarpım, Karma Çarpım, Norm, Genel Vektör Uzayları, Altuzaylar, Lineer Bağımlılık ve Bağımsızlık, Germe, Baz ve Boyut, İç Çarpım Uzayları, Gram-Schmidt Ortogonalleştirme Yöntemi, Lineer Dönüşümler, Çekirdek, Rank, Lineer Dönüşümlere Karşılık Gelen Matrisler, Lineer Dönüşümün Aygen Vektörleri, Diyagonalleştirme, Bazların Değişimi, Benzerlik, Jordan Kanonik Formu, Kuadratik Formlar, Kuadratik Yüzeyler, Kompleks Vektör Uzayları, Kompleks Matrisler.

 

SOS 203 Ekonomi

Temel kavramlar. Arz ve talep modeli, esneklik ve kullanım alanları, talep eğrisi ve tüketici davranışları, arz eğrisi ve firma davranışları, bireylerin piyasalarda etkileşimi, firmalar ve endüstrilerin zaman içindeki değişimi, tekel, ürün farklılaştırması, tekelci rekabet ve oligopol, anti-tekel politikalar ve düzenleme, emek piyasaları, vergiler, transferler ve gelir dağılımı.

bilgisayar mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     bilgisayar mühendisliği tez konuları,     bilgisayar mühendisliği tez,     bilgisayar mühendisliği tezli yüksek lisans,     bilgisayar mühendisliği tez örneği,     bilgisayar mühendisliği tez örnekleri,     bilgisayar mühendisliği tezsiz yüksek lisans ne işe yarar,     bilgisayar mühendisliği tez konusu,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği tezler,          bilgisayar mühendisliği tez konuları,     bilgisayar mühendisliği tez örneği,     bilgisayar mühendisliği tez örnekleri,     bilgisayar mühendisliği tez konusu,     bilgisayar mühendisliği tez,     bilgisayar mühendisliği tez arşivi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği tezler,     bilgisayar mühendisi bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tez konuları,          bilgisayar mühendisliği bitirme tez konuları,     bilgisayar mühendisliği bitirme tez,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezleri,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi,     bilgisayar mühendisi bitirme tezi,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi konuları,     bilgisayar mühendisliği bitirme tezi örneği,     Bitirme Tezi,     özelders,

 

SOS 204 İşletme

İşletmecilik hakkında genel bilgiler ve temel kavramlar, işletmelerin amaç ve türleri, işletme sistemi, işletmelerin kuruluşu, hukuki yapıları, yabancı sermayeli ve çok uluslu işletmeler, yönetim ve işlevleri, örgütleme, yöneltme, kontrol ve karar verme süreçleri, üretim, pazarlama, finansman ve personel yönetimi.

 

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031