Bitirme Tezi Nedir

6.06.2008

BME 101 Biyomedikal Mühendisliğine Giriş

tezi bitirmenin mutluluğu, bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi ne demek, bitirme tezi ne işe yarar, bitirme tezi nasıl alınır, bitirme tezi sunumu nasıl yapılır, lisans bitirme tezi nasıl yazılır, lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi ingilizce ne demek, lisans bitirme tezi nedir, bitirme tezi onay sayfası, bitirme tezi örneği, bitirme tezi olarak çekilen film, bitirme tezi olarak, bitirme tezi ornek, bitirme tez, bitirme tezi oku, bitirme tezi yaz okulu, bitirme tezi kaç sayfa olmalı, özel ders, bitirme tezi,


Üniversite, fakülte ve bölümün tanıtımı, Yönetmelikler ve WEB sayfası. Bilim ve teknolojinin tarihsel gelişimi süresince Biyomedikal mühendisliğinin doğuşu; tıp, mühendislik ve temel bilimlerle ilişkileri; günümüzde ana çalışma alanları. Öğrencilerin, mesleğin temel kavramları, teknikleri ve yöntemlerine yönelik kütüphane araştırmaları ve sunumları.

KİM 113 Kimya I
Maddenin kimyasal yapısı, özellikleri ve tepkimelerinin anlaşılabilmesi için gerekli temel bilgileri kapsar. Atom teorisi, periyodik tablo, kimyasal bileşiklerin çeşitleri, oluşumları ve yapıları, çözeltilerin, gazların, sıvıların ve katıların kimyası, termokimya ve termodinamiğin temel kavramları, tepkime hızları, asit-baz kavramı ve kimyasal dengenin prensipleri işlenir.

KİM 114 Kimya II
Organik kimyanın temel konularını bir yarıyıla uygun, özlü bir şekilde kapsar. Organik bileşiklerin yapıları, izomerleri, resonans prensipleri, organik asit ve bazlar, alkanlar, sikloalkanlar, alkil halojenürler, alkenler, alkinler, aromatik hidrokarbonlar, stereokimya, nükleofilik yer değiştirme reaksiyonları, alkoller, eterler, epoksitler, aldehitler, ketonlar, karboksilik asitler, karboksilik asit türevleri ve aminler konuları işlenir (Önkoşul: KİM 113).

tezi bitirmenin mutluluğu, bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi ne demek, bitirme tezi ne işe yarar, bitirme tezi nasıl alınır, bitirme tezi sunumu nasıl yapılır, lisans bitirme tezi nasıl yazılır, lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi ingilizce ne demek, lisans bitirme tezi nedir, bitirme tezi onay sayfası, bitirme tezi örneği, bitirme tezi olarak çekilen film, bitirme tezi olarak, bitirme tezi ornek, bitirme tez, bitirme tezi oku, bitirme tezi yaz okulu, bitirme tezi kaç sayfa olmalı, özel ders, bitirme tezi,

KİM 115 Kimya Laboratuvarı
Genel kimya laboratuvarında kullanılacak temel deney malzemelerinin tanıtımı yapıldıktan sonra ayırma yöntemleri, fiziksel ve kimyasal özelliklerinden faydalanarak maddelerin tanımlanması, sabit oranlar kanunu, özkütle tayini, çözelti hazırlanması, çözünürlük ve çözünürlüğü etkileyen faktörler, asit-baz titrasyonu ile ilgili deneyler yapılır.

BME 201 Tıbbi Biyoloji
Biyoteknoloji dersinde, biyomoleküller, hücrelerin yapısı, özellikleri ve işlevleri, hücre metabolizması; hücre zarının işlev ve yapısı; fotosentez; fermentasyon ve solunum; hücre bölünmesi. Bakteri ve virüs gelişim mekanizmaları. Moleküler biyoloji: protein ve nükleik asidlerin analizi, moleküler düzeyde mikroorganizmalar. Genetiğin moleküler temeli. Gen transfer teknikleri. DNA kopyalama mekanizmaları ve insan genetiği konuları işlenir.

BME 203 Biyokimya
Biyolojik moleküllerin yapı ve işlevleri ile temel analiz tekniklerinin incelenmesi

BME 204 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi
İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi dersinde Biyokimya ve hücre biyolojisi konularında temel bilgiler verildikten sonra homeostasis, hücre zarlarından geçiş işlemi, doku tipleri ve vücut membranları konularında temel bilgiler verilir. İnsan vücudundaki organ sistemlerinden deri, iskelet ve kas sistemi, sinir sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi ve boşaltım sistemlerinin temel anatomi ve temel fizyolojileri öğretildikten sonra üreme sistemi ve endokrinolojiye giriş konuları işlenir.

tezi bitirmenin mutluluğu, bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi ne demek, bitirme tezi ne işe yarar, bitirme tezi nasıl alınır, bitirme tezi sunumu nasıl yapılır, lisans bitirme tezi nasıl yazılır, lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi ingilizce ne demek, lisans bitirme tezi nedir, bitirme tezi onay sayfası, bitirme tezi örneği, bitirme tezi olarak çekilen film, bitirme tezi olarak, bitirme tezi ornek, bitirme tez, bitirme tezi oku, bitirme tezi yaz okulu, bitirme tezi kaç sayfa olmalı, özel ders, bitirme tezi,

BME 211 Devre Teorisi
Devre elemanları, direnç devreleri, Ohm yasası. Kirchoff yasaları. Devre çözümleme yöntemleri, düğüm-gerilim ve göz-akım yöntemleri. Thevenin ve Norton eşdeğerleri. Endüktans ve sığaç, seri ve parallel bağlantılar. Birinci dereceden RL ve RC devreleri. RLC devreleri. İşlemsel yükselteçler. Laplace dönüşümü, basamak ve dürtü işlevleri. Aktarım işlevi.

BME 212 Biyomalzeme
Malzeme bilimi ve tıp arasındaki ilişki. Kristal ve kristal olmayan malzemelerin özellikleri. Doğal biyolojik malzemeler. Yapay biyolojik malzemeler. Malzeme biliminin ortopedik cerrahiye yönelik uygulamaları. Polimer, seramik, sentetik ve diğer implant malzemelerin mekanik, korozyon ve yüzey özellikleri ve dokularla etkileşimleri. Kardiyoloji ve malzeme bilimi. Malzeme bilimi araştırma yöntemlerinin tıp alanına uygulanması.

BME 222 Elektronik
Temel katı-hal ilkelerine giriş: pn kesişim, kesişim öngerilimleme, atomik teori. Diyot modelleri ve özellikleri. Diyot uygulamaları. Diyot devreleri, bu devrelerin analiz yöntemleri ve modelleri. Pratik diyot uygulamaları. Çift kutuplu kesişim transistörleri (BJT), taşıyıcı profilleri, dahili akım modelleri, BJT öngerilimleme devreleri. BJT yükselteçinin analiz ve dizaynı. BJT yükselteçinin durağanlığı. Transistör anahtarlama devreleri. Transistör testleri. FET, JFET ve MOSFET transistörler, bu transistörler için öngerilimleme, devre modelleri, devre analizleri ve devre dizaynları. BJT ve FET devrelerinin birleştirilmesi. (Önkoşul: BME 211).

tezi bitirmenin mutluluğu, bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi ne demek, bitirme tezi ne işe yarar, bitirme tezi nasıl alınır, bitirme tezi sunumu nasıl yapılır, lisans bitirme tezi nasıl yazılır, lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi ingilizce ne demek, lisans bitirme tezi nedir, bitirme tezi onay sayfası, bitirme tezi örneği, bitirme tezi olarak çekilen film, bitirme tezi olarak, bitirme tezi ornek, bitirme tez, bitirme tezi oku, bitirme tezi yaz okulu, bitirme tezi kaç sayfa olmalı, özel ders, bitirme tezi,

BME 231 Sayısal Mantık Tasarımı
Bu ders kapsamında; sayı ve kod sistemleri, Boolean cebri ve mantık kapıları, tümleşik devreler, mantık devresi sadeleştirme yöntemleri, birleşimsel mantık devreleri analizleri ve tasarımları (toplayıcı, çıkarıcı, kodlayıcı, kod çözücü, çoğullayıcı vb.), senkron ve asenkron ardışıl mantık devresi analiz ve tasarımları, sayıcılar ve kaydediciler, temel bilgisayar yapısı, hafızalar ve hafız organizasyonu, programlanabilir mantık devreleri, temel analog ve sayısal sistem bağdaştırma elemanları konuları işlenmektedir.

BME 234 Elektromanyetik Teori
Elektrostatik; Elektrik alan, Gauss Kanunu, İletkenler, Yalıtkanlar, Kapasitörler. Manyetustatik; Manyetik Kuvvet, Biot-Savart, Ampere Kanunu, Malzemelerin Manyetik Özellikleri. Maxwell Denklemleri; Faraday Kanunu, Deplasman Akımı. Elektromanyetik Dalgalar; Zamanda Harmonik Alanlar, Kayıpsız Ortamda Düzlemler-Dalgalar, Kayıplı Ortamda Elektromanyetik Dalgalar.

MAT 281 Doğrusal Cebir ve Diferansiyel Denklemler
Diferansiyel denklemler: tanımlar, geometri. Değişkenlerine ayrılabilen denklemler. Doğrusal diferansiyel denklemler ve uygulamaları. Bernoulli denklemleri. Homojen denklemler. Tam diferansiyel denklemler. Yüksek mertebe doğrusal diferansiyel denklemler. Doğrusal diferansiyel denklem sistemleri. Matrisler ve matrisler cebri. Doğrusal denklem sistemleri. Gauss-Jordan eleme yöntemi. Determinantlar ve uygulamaları. R n uzayında vektörler. Doğrusal bağımlılık/bağımsızlık. Taban ve boyut kavramları. Doğrusal dönüşümler ve matrisler. Matrislerin özdeğerleri ve özvektörleri. Doğrusal diferansiyel denklem sistemlerinin çözüm yöntemleri (Önkoşul: MAT 152).

tezi bitirmenin mutluluğu, bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi ne demek, bitirme tezi ne işe yarar, bitirme tezi nasıl alınır, bitirme tezi sunumu nasıl yapılır, lisans bitirme tezi nasıl yazılır, lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi ingilizce ne demek, lisans bitirme tezi nedir, bitirme tezi onay sayfası, bitirme tezi örneği, bitirme tezi olarak çekilen film, bitirme tezi olarak, bitirme tezi ornek, bitirme tez, bitirme tezi oku, bitirme tezi yaz okulu, bitirme tezi kaç sayfa olmalı, özel ders, bitirme tezi,

BME 300 Staj I
Öğrencilerin sağlık dünyasını, çalışma yaşamını tanımaları amacıyla sağlık ile ilgili kurum ve kuruluşlarda 24 iş günü süre ile fiilen çalışmasıdır.

BME 301 Matematiksel Fizyoloji I
Biyokimyasal Reaksiyonlar, Sulu Çözeltiler, Biyoenerjetik, Hücre Zarı yapısı, Membran İyon Kanalları, ve Hücre Zarından Tanecik Geçişleri. İyonik denge ve membran potansiyeli, Nernst ve Goldman-Hodgkin-Katz denklemleri. Hücre Zarının elektriksel Eşdeğer Devresi, Aksiyon Potansiyeli, Sinaptik İletim. Nörofizyoloji ve EEG, Kas Fizyolojisi ve EMG.

BME 302 Matematiksel Fizyoloji II
Matematiksel Fizyoloji II dersinde, kardiyovasküler sistem, kardıyovasküler sistemin modellenmesi ve simülasyonu, kardiyovasküler sistem ile ilgili sayısal işlemler ve hesaplamalar, solunum sistemi fizyolojisi, solunum sisteminin modellenmesi ve simülasyonu solunum sistemi ile ilgili sayısal işlemler ve hesaplamalar, boşaltım sistemi fizyolojisi, boşaltım sisteminin modellenmesi ve simülasyonu, boşaltım sistemi ile ilgili sayısal işlemler ve hesaplamalar fizyolojik kontrol mekanizmaları konuları işlenir. (Önkoşul: BME 301)

tezi bitirmenin mutluluğu, bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi ne demek, bitirme tezi ne işe yarar, bitirme tezi nasıl alınır, bitirme tezi sunumu nasıl yapılır, lisans bitirme tezi nasıl yazılır, lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi ingilizce ne demek, lisans bitirme tezi nedir, bitirme tezi onay sayfası, bitirme tezi örneği, bitirme tezi olarak çekilen film, bitirme tezi olarak, bitirme tezi ornek, bitirme tez, bitirme tezi oku, bitirme tezi yaz okulu, bitirme tezi kaç sayfa olmalı, özel ders, bitirme tezi,

BME 311 Biyomekanik
Mühendislik mekaniğinin insan kas-iskelet sistemine uygulanma yöntemleri. Dokuların mekanik özellikleri. Kemik, kas, ve eklemlerin yapısal özellikleri ve mekanik analizi. Mekanik sistemlerin dinamiği. Ortopedik malzemelerin mekanik yönden incelenmesi, malzemelerde gerilme ve birim deformasyonlar. Biyomekanikle ilgili belli başlı araştırma alanlarıyla çözüm bekleyen problemlerin tanıtılması.

BME 314 Biyomedikal Enstrümantasyon I
Biyomedikal Enstrümantasyon dersi, enstrümantasyonla ilgili temel kavramlara giriş yapar. Temel ölçme, standart ve birimler üzerinde durulduktan sonra elektrodlar ve dönüştürücüler, Biyomedikal yükselteçler, Elektrokardiyografi, Fizyolojik basınç ölçümü ile ilgili temel prensipler ve fonokardiyografi, Kan hacim ve akışı ile ilgili ölçüm teknikleri, Diğer kardiyovasküler ölçümler, Yaşam destek üniteleri: defibrillatörler, kalp pilleri, kalp-akciğer pompaları konuları işlenir.

tezi bitirmenin mutluluğu, bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi ne demek, bitirme tezi ne işe yarar, bitirme tezi nasıl alınır, bitirme tezi sunumu nasıl yapılır, lisans bitirme tezi nasıl yazılır, lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi ingilizce ne demek, lisans bitirme tezi nedir, bitirme tezi onay sayfası, bitirme tezi örneği, bitirme tezi olarak çekilen film, bitirme tezi olarak, bitirme tezi ornek, bitirme tez, bitirme tezi oku, bitirme tezi yaz okulu, bitirme tezi kaç sayfa olmalı, özel ders, bitirme tezi,

BME 321 Sinyaller ve Sistemler
Sürekli ve kesikli zaman sinyallerinin matematiksel gösterimi, bağımsız değerlere dönüştürülmesi, tek ve çift sinyal durumları, birim adım ve birim içtepi fonksiyonları ve özelliklerinin incelenmesi. Sistemlerin birbirleriyle olan ilşkilerinin incelenmesi. Doğrusal ve zamandan bağımsız sistemler. Kesikli zaman sinyallerinin içtepi şeklinde gösterimi. Doğrusal ve zamandan bağımsız sistemlerin özellikleri. Raslantısal doğrusal ve zamandan bağımsız sistemlerin diferansiyel ve fark denklemleri olarak gösterimi. Doğrusal ve zamandan bağımsız sistemlerin blok diagram olarak gösterimi. Sürekli ve kesikli zaman sinyallerinin Fourier serisi ile gösterimleri. Sürekli ve kesikli zaman sinyalleri için Fourier dönüşümleri. Filtreleme. Sürekli zaman sinyallerinin örneklenmesi ve örneklenmiş sinyallerden sürekli zaman sinyallerinin tekrar oluşturulması. Laplace-dönüşümü ve Z-dönüşümü.

BME 323 Medikal Elektronik
Medikal Elektronik dersinde; A, B, C sınıfı güç yükselteçler, yükselteçlerin (BJT, FET ve MOSFET) düşük ve yüksek frekans tepkileri, operasyonel yükselteçler, operasyonel yükselteçler kullanılarak yapılan aktif süzgeçler ve bunların frekans tepkileri, osilatörler ve gerilim düzenleyici devreler ve bunların medikal alanındaki uygulamaları anlatılır. (Önkoşul: BME 222).

tezi bitirmenin mutluluğu, bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi ne demek, bitirme tezi ne işe yarar, bitirme tezi nasıl alınır, bitirme tezi sunumu nasıl yapılır, lisans bitirme tezi nasıl yazılır, lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi ingilizce ne demek, lisans bitirme tezi nedir, bitirme tezi onay sayfası, bitirme tezi örneği, bitirme tezi olarak çekilen film, bitirme tezi olarak, bitirme tezi ornek, bitirme tez, bitirme tezi oku, bitirme tezi yaz okulu, bitirme tezi kaç sayfa olmalı, özel ders, bitirme tezi,

BME 326 Radyasyon Fiziği
Radyasyonda kavramlar, Termal Radyasyon, Işın Kuantumları (foton kavramı), Atomik Yapı ve Radyasyon, Röntgen Işınlarının Elde Edilmesi, Saçılması, Absorpsiyonu. Nükleer Yapı ve Radyoaktivite. Radyasyon Sayaçları, Doz Tanımları, Doz Ölçümleri. Radyasyonun Etkileri.

SOS 330 Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sağlık Kurumları, sağlık kurumlarında planlama, örgütleme, yürütme ve denetim fonksiyonları, hastane yönetimi ve kalite, sağlık kurumlarında teknoloji yönetimi (şartnameler, satınalma, koruyucu bakım ve işletmecilik) konuları işlenir.

BME 332 Biyomedikal Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları
Tıbbi informatik hasta verileri. Tıbbi verilere eğri uydurma ve interpolasyon. Tıbbi sinyallerin toplanması, saklanması, analizi. Bilgi sistemlerinin güvenirliği. Biyomedikal Mühendisliğinde Tıp, farmakoloji ve Genetik gibi dallarda araştırma ve analiz amacıyla kullanılan yazılımlar ve MATLAB uygulamaları. Algoritma, veri tabanı ve simülasyon geliştirme teknikleri.

tezi bitirmenin mutluluğu, bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi ne demek, bitirme tezi ne işe yarar, bitirme tezi nasıl alınır, bitirme tezi sunumu nasıl yapılır, lisans bitirme tezi nasıl yazılır, lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi ingilizce ne demek, lisans bitirme tezi nedir, bitirme tezi onay sayfası, bitirme tezi örneği, bitirme tezi olarak çekilen film, bitirme tezi olarak, bitirme tezi ornek, bitirme tez, bitirme tezi oku, bitirme tezi yaz okulu, bitirme tezi kaç sayfa olmalı, özel ders, bitirme tezi,

BME 341 Mikroişlemciler
Mikroişlemci temelli sistemler ve tasarımı, yazılım ve donanım tasarımının bütünleştirilmesi. Bellekler, giriş/çıkış elemanları, kesmeler ve öncelikler. Papatya zincirleme türü iletişimler. Hatlar, bağlantılar, zamanlama, mantık durumu çözümleyicilerinin kullanımı ve mikroişlemci geliştirme merkezleri. Denetim programlaması, bellekte kalıcı programlar ve programlama. 16, 32 ve 64 “bit” mimariler ve özellikleri. Eşzamanlı çok-görevli kullanım ve sistem tasarımı (Önkoşul: BME 231).

BME 400 Staj II
Öğrencilerin Biyomedikal dünyasını, çalışma yaşamını tanımaları amacıyla biyomedikal ile ilgili kurum ve kuruluşlarda 24 iş günü süre ile fiilen çalışmasıdır.

BME 401 Biyomedikal İşaret İşleme I
Kesikli zaman sinyalleri ve sistemleri, Z-dönüşümünün tekrarı, kesikli zaman Fourier dönüşümü, diğer doğrusal dönüşümler, kesikli zaman kosinüs dönüşümü, kesikli zaman sinüs dönüşümü, Hartley, Hilbert, Walsh, Hadamart dönüşümleri, sayısal süzgeçler, çoklu işaret işlemeye giriş, zaman frekans gösterimine giriş.

BME 402 Biyomedikal İşaret İşleme II
Biyoelektrik sinyallerin (EKG, EEG, EMG, ERG, ENG) özellikleri, sinyal düzeyleri, frekansları ve işlenmesi. Konuşma sinyalleri ile ilgili temel parametreler. Konuşma sinyallerinin bilgisayar ortamında işlenmesi ile ilgili teknikler. Görüntü oluşturma teknikleri. Görüntü sinyalinin kaynağına bağlı olarak görüntü işleme tekniklerinin belirlenmesi ve bununla ilgili algoritmalar (Önkoşul: BME 401).

tezi bitirmenin mutluluğu, bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi ne demek, bitirme tezi ne işe yarar, bitirme tezi nasıl alınır, bitirme tezi sunumu nasıl yapılır, lisans bitirme tezi nasıl yazılır, lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi ingilizce ne demek, lisans bitirme tezi nedir, bitirme tezi onay sayfası, bitirme tezi örneği, bitirme tezi olarak çekilen film, bitirme tezi olarak, bitirme tezi ornek, bitirme tez, bitirme tezi oku, bitirme tezi yaz okulu, bitirme tezi kaç sayfa olmalı, özel ders, bitirme tezi,

BME 403 Biyoistatistik
Öğrencilerin, temel istatistik kavramlarını öğrenmeleri, istatistik problemlerine uyum sağlamaları ve yöntemleri uygulamada kullanmaları istenmektedir.

BME 408 Sayısal Analiz ve Algoritmalar
Yaklaşım, Yuvarlatma ve Kesme hataları. Taylor serileri. Denklem köklerinin bulunmasında kullanılan yöntemler. Doğrusal cebirsel denklemlerin çözümü: Gaus eleme ve ayrıştırma yöntemleri. Optimizasyon ve Golden bölme algoritması. Eğri uydurma: en küçük kareler regresyonu, interpolasyon, Fourier yaklaştırması ve Hızlı Fourier dönüşümü algoritması. Sayısal türev ve İntegral alma metodları. Adi Diferansiyal denklemler: Runge Kutta yöntemleri, Katılık ve Çok adımlı yöntemler. Kısmi diferansiyel denklemler: Sonlu farklar yöntemi ve Sonlu elemanlar yöntemine giriş. Öğrenilen yöntemlerin ve algoritmaların Biyomedikal mühendisliği problemlerinde uygulanması.

BME 410 Biyoteknoloji
Biyoteknoloji dersinde, hücre mühendisliği, doku mühendisliği, protein mühendisliği, akıllı polimerler, nanoteknoloji, yapay böbrek, yapay kalp, gen tedavisi, karaciğer destek sistemleri, biyoafinite kromatografisi, ekstrakorporeal tedavi, biyoyongalar, moleküler görüntüleme teknikleri, yapay deri ve yapay kan konuları işlenir.

tezi bitirmenin mutluluğu, bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi ne demek, bitirme tezi ne işe yarar, bitirme tezi nasıl alınır, bitirme tezi sunumu nasıl yapılır, lisans bitirme tezi nasıl yazılır, lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi ingilizce ne demek, lisans bitirme tezi nedir, bitirme tezi onay sayfası, bitirme tezi örneği, bitirme tezi olarak çekilen film, bitirme tezi olarak, bitirme tezi ornek, bitirme tez, bitirme tezi oku, bitirme tezi yaz okulu, bitirme tezi kaç sayfa olmalı, özel ders, bitirme tezi,

BME 411 Tıbbi Görüntüleme Sistemleri
İki Boyutlu Sinyaller ve Sistemler, Çok Boyutlu İşaret İşleme, Çok Boyutlu Fourier Dönüşümü, X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri, Sayısal Anjio Sistemleri, Bilgisayarlı Tomografinin Matematiksel Temelleri, Bilgisayarlı Tomografide Görüntü Oluşturma Yöntemleri, Bilgisayarlı Tomografinin Donanım ve Yazılımları, Ultrasonagrafi ve Renkli Görüntülemenin Temelleri, Ultrason Cihazları ve Renkli Doppler Ultrasonografinin Donanım ve Yazılımları, Nükleer Tıp ve Gama Kameralar, Gama Kameralarda Gürültünün Azaltılması, Manyetik Rezonans Görüntüleme Sistemleri, Manyetik Rezonansta Görüntü Oluşturma, Manyetik Rezonans Sistemleri Donanım ve Yazılımı. BME 414 Tıbbi Teknoloji Yönetimi Hastane Yönetimi ve Klinik Mühendislik Merkezlerinin Görev ve Sorumlulukları, Hastane Bilgi Sistemi, Radyoloji Bilgi Sistemi, Biyomedikal Bilgi Sistemi, Tıp Teknolojilerinin Yaşam Döngüsü, İleri Teknoloji Ürünü Tıbbi Cihazların Faal Tutulmasında Karşılaşılan Güçlükler, Bakım Onarım Kalibrasyon Planlamaları, Toplam Kalite Yönetimi, Radyoloji Cihazlarının İşletilmesi ve Yönetimi, Nükleer Tıp Cihazlarının İşletilmesi ve Yönetimi, Ameliyathaneve Yoğun Bakım Merkezlerindeki Tıbbi Cihazların Yönetimi, Tıbbi Gaz Sistemlerinin İşletilmesi, Sterilizasyon Merkezlerinin Yönetimi, Tıbbi Cihazlarda Alt Yapı Sorunları ve Çözümleri.

BME 415 Biyomedikal Enstrümantasyon II
Biyomedikal Enstrumantasyon-I dersi; Beyin parametrelerinin ölçümünde kullanılan sistemler, Solunum sistemi ile ilgili ölçümler, Solunum tedavi sistemleri, Yoğun ve koroner bakım üniteleri, Ameliyathaneler ve elektro-cerrahi sistemleri, Klinik laboratuvar ölçüm sistemleri, Hemodiyaliz sistemleri, Elektro-optik, Tıbbi ultrasonik sistemler konularını işler.

tezi bitirmenin mutluluğu, bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi ne demek, bitirme tezi ne işe yarar, bitirme tezi nasıl alınır, bitirme tezi sunumu nasıl yapılır, lisans bitirme tezi nasıl yazılır, lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi ingilizce ne demek, lisans bitirme tezi nedir, bitirme tezi onay sayfası, bitirme tezi örneği, bitirme tezi olarak çekilen film, bitirme tezi olarak, bitirme tezi ornek, bitirme tez, bitirme tezi oku, bitirme tezi yaz okulu, bitirme tezi kaç sayfa olmalı, özel ders, bitirme tezi,

BME 420 Tıbbi Bilişim
Tıbbi bilişim dersinde, sağlık kurumları ortamı ve kültürü, elektronik tıbbi kayıtlar, klinik bilgi sistemleri (hastane, poliklinik, hemşirelik, laboratuar, eczacılık, radyoloji, vb), karar-destek sistemleri, klinik araştırma ve tedavi sistemleri, teknoloji temin edilmesi ve sağlık kurumları ile ilgili kavramlar aktarılır.

BME 425 Fizyolojik Kontrol Sistemleri
Fizyolojik kontrol sistemleri dersinde, vücudun kimyasal bileşimi, moleküler kontrol mekanizmaları, homeostatik mekanizmalar, nöral kontrol mekanizmaları, sensör sistemleri, hormonal kontrol mekanizmaları ve vücut hareketinin kontrolü bilgileri aktarılır.

BME 430 Genetik Teknolojisi
Genetik teknolojisi dersinde, genom haritalanması, klonlama, gen tedavisi , hedef hücrelere transgenlerin aktarılması için yöntemler , genlerde mutasyon taraması, insan genomu, insan genomu dizilimi , genetik teknolojisinde kullanılan yöntemler ve gereçler ile ilgili bilgiler aktarılır.

BME 435 Biyomedikal Mühendisliğinde Seçme Konular I
Biyolojik işaretlerin incelenmesi, işaretlerin sınıflandırılması,. Tıbbi cihazların kullanımında karşılaşılan sorunlar. Tıbbi cihazlarda gürültü azaltma yöntemleri. EKG işaretlerini değerlendiren diğer düzenler. Kan akış ölçüm sistemleri. Defibrillatörler, kalp pilleri, Biyotelemetri sistemleri.

BME 440 Biyomedikal Mühendisliğinde Seçme Konular II
Hastane güç sistemleri, kompanzasyon, hastane genelinde, ameliyathanelerde ve yoğun bakımda topraklama yöntemleri. Hastanelerde izolasyon ve elektriksel güvenlik. IEC 60364-7-710 standardının grup 2 odalarda uygulama yöntemleri. Tıbbi alanlarda özel tesisat kuralları, koruma yöntemleri. CE standardının tıbbi cihazlarda uygulama yöntemleri. Lazer tanıtımı ve biyomedikalde uygulama yöntemleri.

BME 445 Biyomedikal Görüntü İşleme
Sayısal Görüntü Oluşturma ve İki Boyutlu Sinyaller, Basit Görüntü İşleme Algoritmaları, Görüntü Bölütleme ve Dengeleme, Görüntülerin Katlanması, Görüntülerin Süzgeçlenmesi, Kenar Algılama, Görüntü Dönüşümü, X-Işınlı Görüntülerin İşlenmesi, Sayısal Anjio Görüntülerinin İşlenmesi, Bilgisayarlı Tomografide Görüntü Oluşturma Algoritmaları, Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinin İşlenmesi, Ultrasonografi Görüntülerinin İşlenmesi, Nükleer Tıpta Görüntü İşleme ve Gürültünün Azaltılması, Manyetik Rezonans Görüntülerinin İşlenmesi, Tıbbi Görüntülerin Arşivlenmesi ve İletilmesi.

tezi bitirmenin mutluluğu, bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi ne demek, bitirme tezi ne işe yarar, bitirme tezi nasıl alınır, bitirme tezi sunumu nasıl yapılır, lisans bitirme tezi nasıl yazılır, lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi ingilizce ne demek, lisans bitirme tezi nedir, bitirme tezi onay sayfası, bitirme tezi örneği, bitirme tezi olarak çekilen film, bitirme tezi olarak, bitirme tezi ornek, bitirme tez, bitirme tezi oku, bitirme tezi yaz okulu, bitirme tezi kaç sayfa olmalı, özel ders, bitirme tezi,

BME 455 Biyoelektrik ve Biyomanyetik
Hücre Düzeyinde Biyoelektrik Olaylar, Doku ve Organ Düzeyinde Biyoelektrik Olaylar. Elektrokardiyografi, İnsan Vücudundaki Biyomanyetik Kaynaklar, Manyetoensefalografi, Manyetokardiyografi.

BME 460 Akışkanlar Dinamiği
Akışkanlar Dinamiğine giriş. Akıışkanlar mekaniğinin biyolojik sistemlerde taşınım uygulamaları. Akışların kinematiği, hidrostatik, madde korunumu ilişkisi. Biyolojik sistemlerde akışlar, Poiseuille akışı, Euler akışı, viskoz akışlar, Stoke akışı. Dolaşım ve solunum sisteminde akışkanlar mekaniği. Peristaltik hareketler. İnsan vücudunda düzenli ve düzensiz akışlar.

BME 470 Biyomedikal Optik
Biyomedikal optik dersi optik konusundaki temel kavramlara giriş yaparak ışığın genel prensipleri, ışın, geometrik ve fiber optik sistemler, lazerler, girişim ve kırınım, doku optiği, biyofotonik gorüntüleme konularını içerir.

BME 491 Bitirme Projesi I
Bağımsız araştırma ve uygulamaya yönelik olarak bir öğretim elemanının danışmanlığında bir proje çalışması yapılarak proje raporunun hazırlanmasını kapsar. Verilen projeler bir veya BME 492 dersini de kapsayacak biçimde iki dönemlik olabilir. Grup veya bireysel düzeyde bir biyomedikal analiz ve tasarım projesi. Problemin belirlenmesi, çözüm için alternatif yaklaşımların tespiti. Dönemlik bitirme projeleri bağımsız olabileceği gibi ardışık çalışmalar şeklinde de olabilir.

BME 492 Bitirme Projesi II
Bağımsız araştırma ve uygulamaya yönelik olarak bir öğretim elemanının danışmanlığında bir proje çalışması yapılarak proje raporunun hazırlanmasını kapsar. Verilen projeler bir veya BME 491 dersini de kapsayacak biçimde iki dönemlik olabilir. Grup veya bireysel düzeyde bir biyomedikal analiz ve tasarım projesi. Problemin belirlenmesi, çözüm için alternatif yaklaşımların tespiti. Dönemlik bitirme projeleri bağımsız olabileceği gibi ardışık çalışmalar şeklinde de olabilir (Önkoşul: BME 491).

tezi bitirmenin mutluluğu, bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi ne demek, bitirme tezi ne işe yarar, bitirme tezi nasıl alınır, bitirme tezi sunumu nasıl yapılır, lisans bitirme tezi nasıl yazılır, lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi ingilizce ne demek, lisans bitirme tezi nedir, bitirme tezi onay sayfası, bitirme tezi örneği, bitirme tezi olarak çekilen film, bitirme tezi olarak, bitirme tezi ornek, bitirme tez, bitirme tezi oku, bitirme tezi yaz okulu, bitirme tezi kaç sayfa olmalı, özel ders, bitirme tezi,

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031