Bilimsel Araştırma

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KAPSAM: Araştırma Teknikleri sunuşu, araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan araştırma tekniklerini, araştırma basamaklarını, veri toplama ve analizini, yorumunu, rapor yazma esaslarını, kaynakça ve dipnot gösterme tekniklerini kapsamaktadır.
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri, bitirme tezleri, lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle, bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi, örnek bitirme tezi, bitirme projesi, bitirme tezi kuralları,
TEMEL AMAÇ: Araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi, tarihi yöntem vd.) gözden geçirmek ve belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmek için gereken literatür bulma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma tekniklerini anlatmaktır.

ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE AŞAMALARI : Belirlenen bir konuda araştırma yapılırken, belli aşamaları takip etmek, çalışmanın daha hızlı ve verimli olmasını sağlayacaktır. Bu aşamalar 8 başlık altında toplanabilir

Araştırmanın Konusu
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri, bitirme tezleri, lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle, bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi, örnek bitirme tezi, bitirme projesi, bitirme tezi kuralları,
Araştırmanın Amacı ve Önemi

Araştırmanın planlanması

Problem Cümlesi

Kaynak Taraması (Anahtar kelimeler, veri toplama yöntem ve teknikleri: Veri türleri/kaynakça (ilgili kurumlar, kütüphaneler, ilgili kişiler, internet) Verileri toplama/sınıflandırma)

Varsayımlar

Tanımlar ve Sınırlılıklar (Araştırmanın içeriği, Başlıklar/alt başlıklar)

Yazım/sunum (rapor yazma teknikleri)
BİLİMSEL ARAŞTIRMADA VERİLEN BİR ARAŞTIRMA KONUSU : Bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak yürütebilmek, Araştırma sonucuna uygun çözüm önerileri geliştirebilmek, Araştırma konusuna ait çözüm önerilerini analiz edebilmek, Bilimsel kurallara uygun olarak rapor edebilmek, Araştırma konusuna uygun amaç, önem, varsayım, sınırlılık ve tanımları yazabilmek, Araştırma amacına uygun veri toplama aracını uygulayabilmek, Araştırma verileri üzerinde temel istatistiksel işlemler ve çözümlemeler yapabilmek, Bulguların yorumlanması ile ilgili özellikleri açıklayabilmek, Araştırmada elde edilen bulguları yorumlayabilmek, Araştırma sonucuna göre öneriler geliştirebilmek, Yapılan araştırmayla ilgili özet yazabilmek, Araştırma raporunun yazımında dikkat edilmesi gereken kuralları açıklayabilmek, Kurallarına uygun olarak raporlaştırabilmek gerekmektedir.bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri, bitirme tezleri, lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle, bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi, örnek bitirme tezi, bitirme projesi, bitirme tezi kuralları,

BİLİMSEL ARAŞTIRMA EVRELERİ : Bilimsel araştırma iki “2” evreden oluşmaktadır. Bunlar;

A-Araştırma Teknikleri (Araştırmanın Amacı ve Önemi, Veri Toplama Teknikleri)

B-Araştırma Teknikleri (Rapor Yazma Teknikleri)

Araştırma Teknikleri; Araştırmanın Amacı ve Önemi, Veri Toplama Teknikleri: Araştırma yapılacak konuda, amacı ortaya tam koyabilmek, çalışmanın önemini vurgulamak,

Bilimsel araştırma teknikleri doğrultusunda, seçilen konu üzerinde araştırma yaparak, değişik kaynaklardan veri toplamak ve elde edilen verileri doğru olarak analiz edebilmek.

Veri Türleri:

Belgesel tarama (kütüphane)

Gözlem

Görüşme

Yazışma
Internet
Seçtiğiniz Konuyla İlgili Kaynak Taraması Yapmak: Konuyla ilgili kaynak eser ve kişileri belirleyip yazma

Kaynak taraması için uygun bir plân hazırlama

Kütüphane çalışmalarında katalog kullanma

Yararlandığı kaynak ve kişilerden elde ettiği bilgileri not ve fişlere yazma

Basın yayın organlarını takip ederek konuya ilişkin bilgileri toplama

Internet’ten araştırma yapma

Araştırma konusuna uygun amaç, önem, varsayım, sınırlılık ve tanımları yazabilmek:

Araştırma konusuna uygun olarak araştırmanın amacını yazma

Araştırma konusuna göre araştırmanın önemini yazma

Araştırmanın dayandığı temelleri yazma

Araştırma konusunun sınırlılıklarını yazma

Araştırma konusuna uygun tanımları yazma

Araştırma verileri üzerinde temel istatistiksel işlemler ve çözümlemeler yapabilmek:

Elde ettiği verileri amacına uygun olarak sınıflayıp yazma

Sınıflandırdığı veriler üzerinde gerekli olan istatistiksel işlemleri yapma

Verileri tablo halinde gösterme

Sonuçları kontrol etme

Bulguların yorumlanması ile ilgili özellikleri açıklayabilmek:

Bulguların nasıl yorumlanacağını yazma

Yorumlamada dikkat edilmesi gereken özellikleri yazma

Bulguların yorumlanmasını örnek vererek açıklama

Araştırmada elde ettiği bulguları yorumlayabilmek:

İstatistiksel tekniklerle elde ettiği bulguları yazma

Bulgular doğrultusunda yorumunu yazma

Yaptığı yorumun doğruluğunu tabloya göre kontrol ederek yazma

Araştırma sonucuna göre öneriler geliştirebilmek:

Araştırma sonuçlarına dayalı olarak gerçekleştirilebilecek öneriler yazma

Bu önerileri önemine göre sıralayıp yazma

Yaptığı araştırmayla ilgili özet yazabilmek:

Araştırmanın tüm aşamalarını özetleyerek yazma

Yazdığı özeti, araştırmanın ilgili bölümüne yerleştirme

Araştırma raporunun yazılmasında temel kurallar:

Bilimsel kurallar

İçerik ile ilgili kurallar

Alıntıların kullanılması

Dipnotların yazılması

Kaynak belirtme amaçlı dipnot

Ek bilgi verme amaçlı dipnot

Araştırma raporunun yazılması:

Başlık sayfası

Önsöz

İçindekiler

Listeler

Ana Bölüm ve Metin:

1. Giriş

-Problem

-Amaç

-Önem

-Sınırlılıklar

-Tanımlar

2. Kaynak araştırması

3. Materyal ve yöntem

-Evren ve örneklem

-Araştırma modeli

-Veriler ve toplanması

-Verilerin işlenmesi

4. Araştırma sonuçları e-Tartışma

5. Sonuç

6. Öneriler

7. Özet

Arka ve Son Bölüm:

Ekler

Kaynaklar listesi

Raporlaştırma ile ilgili temel kavramlar bilgisi:

Rapor, dipnot, kaynakça, metodoloji kavramlarının tanımlarını yazma

Verilen bir kavramın tanımını, verilen bir dizi tanım arasından seçip işaretleme

Verilen bir dizi kavramla, bir dizi tanımı eşleştirip işaretleme

Araştırma raporunun bölümlerini sıralamak ve düzenlemek:

Araştırma raporunda bulunması gereken bölümleri sırasıyla yazma

Sırası karışık verilen bölümleri sıraya koyma

Verilen bir bölümde bulunması gereken öğeleri yazma

Araştırma raporunun yazımında dikkat edilmesi gereken kurallar:

Araştırma raporunun yazılmasında dikkat edilmesi gereken kuralları yazma

Raporlaştırmada kullanacağı dilin özelliklerini açıklama

Kapak düzeninin nasıl olacağını yazma

Raporlaştırmada kâğıt düzeninin nasıl olacağını yazma

Raporlaştırmada başlık ve paragraf düzeninin nasıl olacağını yazma

Raporlaştırmada şekil ve tabloların yerleştirilmesinde dikkat edilecek özellikleri açıklama

Dipnot yazımında dikkat edilmesi gereken kuralları açıklama

Alıntı yapılırken dikkat edilmesi gereken kuralları açıklama

Kaynakça yazımında dikkat edilmesi gereken kuralları açıklama

Özet yazmada dikkat edilmesi gereken kuralları açıklama

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031