Spss analiz ödevleri yapılır

SPSS – 18 İSTATİSTİK PROGRAMI

SPSS istatistik programı sosyal bilimlerde yoğun olarak kullanılan bir programdır. Kamu Yönetimi, İşletme, Sağlık, Mühendislik, Hukuk, Genetik, Ekonomi, Ekonometri, İktisat, Eğitim ve diğer birçok alanda sıklıkla kullanılmaktadır. Araştırma teknikleri üzerinde, Anket, Akademik Araştırmalar, Kalite Araştırmaları, Planlamalar, Ölçüm ve Değerlendirmeler, İnsan Kaynakları, Yönetim ve Organizasyon, Rapor ve Karar verme süreçlerine yönelik uygulamalar” da yoğun olarak kullanılmaktadır. SPSS istatistik programlama ile yapılabilen çalışmalara yönelik bilgiler ve konu başlıkları aşağıda verilmiştir.

SPSS STATİSTİCS (SPSS) ANALİZLERİ ödevleri yapılır,

1.SPSSS Statistics ile İstatistiksel Analizler ödevleri yapılır,özel ders,bitirme tezi,

2.SPSS Statistics İle Öngörüsel Modelleme ödevleri yapılır,özel ders,bitirme tezi

3.SPSS Statistics İle Segmentasyon ödevleri yapılır,özel ders,bitirme tezi

4.SPSS Statistics İle Zaman Serileri Analizi ödevleri yapılır,özel ders,bitirme tezi

5.Sağlık Alanında SPSS Statistics İle İstatistiksel Analizler ödevleri yapılır,özel ders,bitirme tezi,

SPSS ve MODELLEME

1.SPSS ve Grafik Raporlama ödevleri yapılır,özel ders,bitirme tezi,

2.SPSS ve Veri Manipilasyonu Yöntemleri ödevleri yapılır,özel ders,bitirme tezi,

3.SPSS ve Segmentasyon İlişkisel Kuralların Tespiti ödevleri yapılır,özel ders,bitirme tezi,

4.SPSS ve Öngörüsel Modelleme ödevleri yapılır,özel ders,bitirme tezi,

5.SPSS ve Matematiksel Modelleme ödevleri yapılır,özel ders,bitirme tezi,

MİNİTAP ödevleri yapılır,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

MİNİTAP, istatistiksel eğilimler ve analizlerin iyileştirilmesi için dünya çapında kullanılan bir programdır. Minitap; işletme verilerinin analizinde, işletmelerin sunduğu ürün ve hizmetlerin kalitesinin geliştirilmesinde yoğun olarak kullanılan bir istatistik programdır. Tüm dünya çapında 6 sigma uygulamalarında kullanılan en önemli bir programdır. İşletmelerin kendilerini geliştirmeleri ve doğru tespiti ve etkin bir şekilde analizi ile mümkün olmaktadır. İşletmelerin yıl içinde ve geçmiş dönemdeki data ve matematiksel verilerinin, mali tablolarının analizi ile işletmeler gelecek dönemlere yönelik tahmin ve AR-GE’lerini düzenleyebilmektedirler. Mitatap programı ile yapılan bazı çalışmalar aşağıda yer almaktadır.

Verilerin Girdi ve Çıktıları
ödevleri yapılır,özel ders,bitirme tezi,
Veriler Üzerinde Edıt ve Manipulasyonlar
ödevleri yapılır,özel ders,bitirme tezi,
Aritmetik ödevleri yapılır,özel ders,bitirme tezi,

Verilerin Çizimsel Yapılanması

Temel İstatistiksel Değerlendirmeler

Regresyon

Varyans

Çok Değişkenli Analizler

Non Parametrik Analiz

Zaman Serileri

İstatistiksel Proses Kontrolleri

Matrisler

Dağılımlar ve İstatistiksel Analiz ödevleri yapılır,özel ders,bitirme tezi,

Kapsamlı Temel İstatistikler: İstatistikler, Normalite Testleri, Hipotez Testleri, Güç ve Numune Sayısı gibi temel birçok istatistiksel aracı içerir.

-İstatistiksel Proses Kontrol (İPK): Minitab’ın geniş, kapsamlı İPK araç seti, pareto şemaları, nicel, nitel ve çoklu kontrol grafikleri vs. ile karmaşık verileri analiz edin ve süreçle alakalı sorunları tanımlayıp çözün.
-Ölçüm Sistemi Analizleri: Minitab’ın kapsamlı Gage R&R araçları ile değişkenlik kaynaklarını tanımlayın ve ölçüm sisteminizden emin olun.

-Deney Tasarımı (DOE): Minitab’ın DOE araç seti ile süreç girdilerinizin etkisini sayısallaştırın ve çıktılarınız için matematiksel modeller oluşturun.

-Güvenilirlik Analizleri: Sansürlü veya sansürsüz verilerinizi kullanarak ürünlerinizin ve süreçlerinizin güvenilirliğini sayısallaştırın.

-Süreç ve Yeterlilik Analizleri: Process Capability Sixpack™ gibi Minitab’ın popüler yeterlilik araçları ile süreçlerinizin spesifikasyonları

EVİEWS “Ekonometrik Analizler” ödevleri yapılır,özel ders,bitirme tezi,

Eviews programı Ekonometri analizlerinde sıklıkla kullanılan bir istatistik programdır. Ekonometri çalışma tablolarında ve ilişkisel veritabanı altyapısı ile geleneksel istatistiksel yazılımların özelliklerini birleştiren, kendine özgü bir dil kullanan eviews diğer istatistik programlarıyla entegre edilebilmekte ve genel istatistiksel çözümleme anacıyla da kullanılabilmektedir. Özellikle regresyon analizi ve ekonometri analizlerde eviews yoğun olarak kullanılmaktadır. Eviews ile panel veri, zaman serisi ve yatay kesit analizi yapılabilmektedir. Excel, SPSS, SAS, Stata, Rats ve TSP dosya türlerini destekleyen eviews düz metin dosyalarından ve CSY dosya türlerinden data ve veri aktarılabilmektedir. Eviews programı ile aşağıdaki konular rahatlıkla yapılabilmekte ve uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

Karaler Yöntemi ile Regresyon Çözümleri ve Katsayılarına İlişkin Analizler ödevleri yapılır,özel ders,bitirme tezi,

Lojistik Regresyon, Tartılı Regresyon, Eşanlı Denklemlem sistemleri ve Teknikleri ödevleri yapılır,özel ders,bitirme tezi,

Zaman Serisi Analizi, Vektör Otoregresyon, Eşbütünleşlem “Koentergrasyon”

Nedensellik Testleri “Granger” ödevleri yapılır,özel ders,bitirme tezi,

Sümülasyonlar ödevleri yapılır,özel ders,bitirme tezi,

R-PROJECT “ANALİZ YÖNTEMİ VE ÇALIŞTIRILMASI” ödevleri yapılır,özel ders,bitirme tezi,

“R İstatistik hesaplama ve grafikler için bir dil ve çehredir. R ile birçok benzer tabanlı Statistik paketlerin içinde yer alan (SPSS, Epilnfo, Stata, Minitap, SAS ve S-Plus’un çeşitli versiyonlarına yönelik veri transferlerinin yapılması”.

R geniş çeşitlilikte istatistiksel “Linear ve Nonlinear Modelleme, Klasik istatistik tesleri, zaman serileri analizleri, sınıflandırma, kümeleme, grafiksel tekniklerin sağlanması” yönünde gerekli çalışmaların yapılması.
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

R daha önceden tasarlanmış matematiksel semboller ile kurulan modellerin analizlerinin gerçekleştirilmesi, Modellerin oluşturulması ve kurulması.

Etkili bir veri işleme ve depolama olanaklarının sağlanması,

Özel matrislerdeki dizileri hesaplamak için bir işlemci takımının kurulması,

Veri analizi için geniş ahenkli, bütünleşik araçların sağlanarak işletilmesi,

NCSS

NCSS, NCSS – LLC Sayı Cruncher İstatistik Sistemi ile 280 in üzerinde veri tabanlı istatistiksel analiz gerçekleştirilmektedir. Bu analizlerin bazı konu başlıkları aşağıda verilmiştir. Elektrik – Elektronik birimlerinin tablo ve veri tabanları istatistiksel analiz edilmektedir.

NCSS Major İstatistik Konuları ve Konu Başlıkları ödevleri yapılır,özel ders,bitirme tezi,

Varyans Analizi ödevleri yapılır,özel ders,bitirme tezi,

Değerleme Yöntemleri ödevleri yapılır,özel ders,bitirme tezi,

Çapraz Çizelge ödevleri yapılır,özel ders,bitirme tezi,

Curve Fitting ödevleri yapılır,özel ders,bitirme tezi,

İkili Tanı Testleri ödevleri yapılır,özel ders,bitirme tezi,

Tanımlayıcı İstatistik

Deney Tasarımı Tahmini

Meta – Analiz

Kalite Kontrol

Çok Değişkenli Oranlar Analizi

Karışık Modeller

Regresyon Analizi

Güvenirlik Analizi

Tekrarlanan Önlemler

ROC Eğrileri

Zaman Serisi Analizi

T-Testleri

MATLAB ödevleri yapılır,özel ders,bitirme tezi,

MATrix LABoratory ya da kısaltılmış adıyla MATLAB matris içerikli matematiksel ifadelerin işlemlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş olan etkileşimli bir paket programlama dilidir. MATLAB programı genellikle mühendislik alanlarında kullanılmaktadır. Özelikle Makine, Elektrik-Elektronik, Kimya, Genetik, İnşaat ve Endüstri mühendislik alanlarının sıklıkla kullandığı bir programdır. Matrislerde dört işlem “Toplama, Çıkarma, Çarpma, Bölme” uygulamalarına yönelik işlemler MATLAB programında fonksiyonel olarak kullanıla bilmektedir. Mühendislik alanında uygulanan modellemeler konusunda son derece uyum ve ekonometri değerlerinin oluşturulduğu MATLAB programı ile aşağıdaki işlemler rahatlıkla uygulanıp yapılabilmektedir.

Matrislerde Dört İşlem

Determinant

Rank

Kuvvet Alma

Kompleks Sayılar

Vektör Oluşturma

Özel Matrisler “Zeros, Ones, Diag, Eye, Rand, Triu-Tril”

Polinom Formda İşlemler

Grafik Çizimleri

Doğrusal Denklem Takımlarının Çözümü

Laplace Dönüşümü ile Çözümlemeler

Denklemlerin Sembolik Çözümleri

Elektriksel ve Mekaniksel Sistemlerde Laplace Uygulamaları

Sistemlerde Blok Diyagramlarının Sadeleştirilmesi ve Cevap Yapıları
Sayısal Analiz Uygulamaları

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Haziran 2024
P S Ç P C C P
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930