Bilişim Yönetimi doktora tezi

IS101 Yönetim ve Organizasyon (3+0+0) 3
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev
 

Yönetimin doğası, çevre ve şirket kültürü, etik ve şirket sosyal sorumlulukları, organizasyonel ana ayarlar, strateji yönetim, yönetimsel karar verme, organizasyonun temelleri, buluşlar ve değişim, insan kaynakları yönetimi, organizasyonda liderlik ve motivasyon, iletişim ve takım çalışması, kontrol kavramları, yönetim kontrol sistemleri, bilgi sistemleri.

MIS102 Pazarlama Prensipleri (3+0+0) 3 tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev
 

Pazarlamanın ana kavramları, pazarlama yönetimi, pazarlama organizasyonu ve pazarlama çevresi. Tüketici karakteristiğinin ve organizasyonel pazarlamanın analizi, hızlı değişen çevre faktörleri ve pazarlama programlarının yarattığı rekabetler. Pazarlama problemlerinin çözümünde ve tanımlanmasında vaka çalışmaları.

MIS212 İstemci ve Sunucu Tarafı Programlama Dilleri (3+0+2) 4 tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev
 

İstemci tarafı mimarilerin yapısı, istemci tarafı programlama dilleri, JavaScript: değişkenler, kontrol yapıları, diziler ve nesneler. Nesne-tabanlı programlama, AJAX. Apache, IIS, MySQL, PHP ve ASP.NET gibi sunucuların ve ilgili programların kurulumları, yapılandırılmaları ve temel yönetimleri. PHP ve C# ASP.Net ‘in temelleri. PHP ve ASP.Net’in sık kullanılan kitaplıkları. İstemci istek işlemesi, dinamik içerik yaratımı, HTTP cevap üstlüğü ayarlanması, veritabanı tümlenmesi, PHP ve ASP.Net kullanarak istemci tarafı ısrarlı depolamalarına ulaşım.

Önkoşul IT211

MIS214 Hesaplama Yöntem ve Araçları (3+0+2) 4 tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev
 

Temel sayısal analiz ve yöntemlerine giriş. Taylor serileri. Kök bulma yöntemleri. Excel ile hesaplama ve makro yazma. Matlab: sabitler, değişkenler, kontrol yapıları, döngüler, fonksiyon yazma.

Önkoşul IT211

MIS231 Telekomünikasyon Sistemleri (3+0+0) 3 tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev
 

İletişim sistemlerine giriş, sinyal tipleri, vektör uzayları, genelleştirilmiş, doğrusal ve açısal modülasyon yöntemleri, frekans bölüşümlü çoğullama. GM/SM uygulamaları, stereo TV, örnekleme, niceleme, PCM, DPCM, DM, TDM, darbe iletimi: Nyquist iletim kuralları, bant-geçiren veri iletimi ve sayısal modülasyon yöntemleri: ASK, PSK, FSK, QAM.

MIS252 İşletme Veri İletişimi (3+0+0) 3

İş ortamında veri iletişimine giriş. İletişim ve yönetim bilişim sistemleri ilişkileri. Veri iletiminde kullanılan donanım ve teknikler ve iletişim ağları. Ağ yönetmenin organizasyonel yönleri ve güvenlik gereksinimleri ve gerekli kontroller.

MIS270 Staj (0+0+0) 0

Minimum 20 iş günü bir iş yerinde çalışarak bir raporun yazılması ve iş yerine onaylatılması.

MIS322 İşletim Sistemlerine Giriş (2+0+2) 3 tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev
 

Yaygın işletim sistemleri: Linux, Windows-tabanlı işletim sistemleri, Mac işletim sistemi. İşletim sistemlerinin yapısı, fonksiyonları ve kullanımı. İşletim sistemi kurulumu ve yönetimi.

MIS351 Bilişim Sistemlerinin Analizi ve Tasarımı (3+0+0) 3 tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev
 

Bilişim sistemleri geliştirme yaşam döngüsü, sistem analizi, mimarinin incelenmesi, sistem tasarımı, sistem gerçekleme, analiz ve tasarım için yazılım araçları.

MIS353 Karar Destek Sistemleri (3+0+0) 3

Rasyonel karar verme ve karar destek sistemlerinin (DSS) uygun destek verileri ve bileşenleri: veri, bilgi, veri tabanları, veri tabanı yönetim sistemleri (VTYS), bilgi tabanları, veri ambarlama sistemleri, kural tabanlı/model tabanlı. Uzman sistem mekanizmaları ve sistem dinamikleri, benzetişim, DSS grupları, kullanıcı arabirim bileşenleri. DSS sistemi tasarlama, tesis etme ve değerlendirme.

MIS370 Staj (0+0+0) 0

Minimum 20 iş günü bir iş yerinde çalışarak bir raporun yazılması ve iş yerine onaylatılması.

MIS425 Finansal Bilişim Sistemleri (3+0+0) 3 tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev
 

İnternet tabanlı bankacılık sistemlerinde geliştirme, ekonomi ve risk tipleri ve anlaşma sistemleri. Güvenlik ticaretleri ve anlaşma sistemleri, uluslararası ödeme sistemleri ve internet.

Sosyal Seçimli Dersler Listesi:

MIS452 Stratejik Yönetim (3+0+0) 3

Şirket misyonunun, hedeflerinin, amaçlarının belirlenmesi, iç ve dış çevrenin analizi, yönetimin temel fonksiyonları, strateji kavramı, stratejik planlama, stratejik değişim yönetiminde liderlik, yönetim ile ilgili örnek olayların analiz edilmesi ve sonuç belirlenmesi yolu ile kritik düşünce uygulamaları.

MIS453 Risk Yönetimi ve Sigorta (3+0+0) 3 tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev
 

Risk problemi, sigorta şirketinin ve sigortalının riskleri, riske karşı sigorta sözleşmeleri. Sigorta alanları: mal ve mali mesuliyet, nakliyat, denizcilik sigortaları, sosyal sigortalar. Sigorta ve hizmet garantisi. Uluslararası sigortacılığın temel ilkeleri.

MIS461 Yeni Ürün Geliştirme (3+0+0) 3 tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev
 

Yaratıcılık ve yeni ürün kavramları, yeni ürün geliştirme ile ilgili alternatif stratejilerin analizi, yeni ürün geliştirme sürecinin tanıtılması, yeni ürün geliştirme sürecinin aşama aşama analizi, proje çalışması.

MIS462 Yönetsel Karar Verme (3+0+0) 3 tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev
 
Doğrusal programlama modelleri, doğrusal programlama bilgisayar uygulamaları, duyarlılık analizleri, ulaştırma, atama ve ağ modelleri, tam sayılı, amaç ve doğrusal olmayan programlama, proje yönetimi, karar kuramı, bekleme modelleri, simülasyon modelleri, tahmin modelleri ve envanter kontrol modelleri.

Yanıt yok

Bir cevap yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2023
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?