İşletme yüksek lisans programlar

Ders Tipi :

Ders

Sene :

tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Dönem:

Güz

Kredi:

3

Amaç: Ekonomi, işletme ve finansın temel prensipleri ile ekonominin yasa ve içeriklerinin anlaşılmasını sağlamak. Bu ders, ekonominin; makroekonomi, mikroekonomi, ekonomik büyüme, uluslararası ekonomi vb alanlarında yüksek lisans yapmayı düşünenöğrenciler için de temel oluşturmaya yardımcı olmaktadır.

İçerik: Giriş ve ekonominin temel ilkeleri: Ekonominin ana maddesi, araçları ve metotları, arz ve talep; makroekonomiye giriş: Gayrı safi milli hasıla ilkeleri ve muhasebe, işletme süreçleri ve ekonomik rahatsızlıklar, ulusal gelirin belirlenmesi, toplu arz ve kaynak yaklaşımları.

Önerilen Kaynaklar: Economics, Principles, Problems, and Policies, Campbell R. McConnell and Stanley L. Brue, Irwin and McGraw-Hill, Boston, 1999. Economics Today, Roger LeRoy Miller, Addison-Wesley, Massachusetts, 2000

Öğretim Yöntemleri: Ders ve uygulamalar.

Değerlendirme: Ödevler, ara sınavlar ve final sınavı.

Öğretim dili: İngilizce

MA 121 / MATEMATİK I tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi :

Konu Anlatımı + Uygulama

Sene :

1

Dönem:

Güz

Kredi:

3

Amaç:

Bu ders işletme, ekonomi ve uluslararası finans öğrencileri için onlara alanları bağlamında gerekli matematiksel araç ve yöntemleri öğreterek matematik temeli sağlar.

İçerik:

Köklü Sayılar; Üslü İfadeler ve Basit Matematiksel Formüller; Polinomlar; Logaritma; Kümeler; Tanım Aralığı; Mutlak Değer; Boole Cebiri; Morgan Kuralı; Olasılık; Fonksiyonlar; Seriler; Finans Matematiği: Bileşik Faiz, Bugünkü Değer, Gelecek Değer; Doğruların Eğimi ve Denklemi; Diferansiyel Kuralları; Esneklik; Limit; Fonksiyonların Grafikleri.

Önerilen Kaynaklar:

Ernest F. Haeussler, Jr. and Richard S. Paul (1999). Introductory Mathematical Analysis, 9th ed., Prentice-Hall, London

Öğretim Yöntemleri:

Proje / Takım Çalışması: Öğrenciler bir takım oluşturur ( her takım 3 – 4 öğrenci ). Bu takımlar öğretim görevlisi tarafından verilen matematiksel formülleri ispatlar. Öğrencilerin başarısı sunumları ve araştırmaları ile ölçülür.

Değerlendirme:

Ödevler, devamlılık, bir ara sınav, final sınavı.

Öğrenim Dili:

İngilizce

BA 101 İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi :

Teorik

Sene :

1

Dönem:

Güz

Kredi:

3

Amaç ve İçerik : Şirketin; geniş bir sosyo-ekonomik ve politik ileri sisteme ait bir alt sistem olduğunun anlaşılmasını sağlamak Şirket üç boyutlu bir küp olarak ele alınacaktır : yönetimsel işlev (planlama, organizasyon, idare, kontrol ve denetim) ve örgütsel işlev (finans ve muhasebe, pazarlama ve satış, üretim, insan kaynakları, satın alma ve tedarik, AR-GE, halkla ilişkiler, bilişim vb.) ve girdi olarak beş temel bileşen (para, malzeme, insan, yöntembilim, makina ve ekipman). Ders en yüksek derecede etkileşimin olacağı şekilde sınıf içi tartışmalarla, teori ve gerçek vakaların birarada sunulacağı biçimde uygulanacaktır.
Konulara göre önkoşul: Yönetimsel ve örgütsel fonksiyonlarıyla işletme yönetimi
Dinamik iş çevresi içinde yönetim ‘ Risk alma ve kar etme.
Ekonomi işletmeyi nasıl etkiler’ : Varlık oluşumu ve dağılımı
Küresel piyasalarda rekabet
Etik davranış ve sosyal sorumluluk sergileme
İşletme mülkiyeti biçimine karar verme
Girişimcilik ve küçük işletmeye başlama
Yönetim, Liderlik ve çalışanlara yetki verme
Örgütleri günümüz piyasalarına uyarlama
Dünya çapında mal ve hizmet üretimi
Çalışanları motive etme ve kendi kendini yöneten takımlar oluşturma
İnsan Kaynakları Yönetimi: En iyi çalışanı bulma ve bulundurma
İstihdam yönetimi konusu ve ilişkileri
Pazarlama: Müşteri ilişkileri ve katılımcı-ortak ilişkileri inşa etme
Ürün ve hizmet geliştirme ve fiyatlandırma
Ürünleri hızlı ve etkin biçimde dağıtma
Günümüz tutundurma teknikleri
Teknolojiyi bilgi yönetimi için kullanmak
Finansal bilgi ve muhasebe
Finansal Yönetim
Menkul Kıymet Piyasaları: Finansman ve yatırım fırsatları
Para ve finansal kurumları anlama
Finansal güvenlik ve risk yönetimine ulaşmak için kişisel finansı yönetme

Kaynaklar :

Understanding Business, W.G.Nickels et al., 7th edition, McGraw Hill, 2005.

Diğer kaynaklar :

Önerilecek haftalık okumalar

Öğretim Yöntemleri:

Bilgisayar kullanımı: Katılımcılar ders kitabı ile verilen CD içerisinde bulunan ve internet sitesinde yayınlanan problemleri çözecektir. Ayrıca, konu hakkında basılı yayın bulunması zor olduğundan vize projesi için araştırma amaçlı olarak internet kullanılacaktır.
Projeler / Takım çalışmaları : Her öğrenciye vize yerine geçecek olan bir proje ödevi verilecektir. Proje konusu alandaki yeni konulardan biri olarak belirlenecektir. Proje sözel olarak sunulacaktır ve 10 sayfalık (3 sayfa kuramsal çalışma, 7 sayfa seçilen şirket ile görüşmelerden ve internet üzerinden elde edilen pratiğe dayalı verilerden oluşan) bir yazılı rapor teslim edilmesi istenecektir.

Değerlendirme : Vize ve Final

Dili : İngilizce

EL 101 / ENGLISH I tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi :

Konu Anlatımı + Grup Çalışması

Sene :

1

Dönem:

Güz

Kredi:

3

Amaç:

Başarılı bir akademik çalışma için ihtiyaçları olan gerekli becerileri öğreterek öğrencilerin araştırmalarındaki verimliliği arttırmak Öğrencilerin İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek ve onları seçtikleri çalışma alanlarının özel teknik terimleri ile donatmak (alanlarına ait özel teknik terimler ile donatmak)

İçerik:

Öğrencilere aşağıdaki alanlara yönelik becerileri kazandırmak ve bunları geliştirmek:

Yazma
Okuma
İletişim kurma
Araştırma

Önerilen Kaynaklar:
Günlük gazete,
Süreli yayınlar, örnek: The Economist
Ders kitabı,
Güncel konulara yönelik haftada bir hazırlanan malzemeler
Eşanlamlılar sözlüğü

Öğretim Yöntemleri:

Konu anlatımı, grup çalışmaları, seminerler, etkileşimli öğrenci etkinlikleri, güncel konular üzerine tartışmalar.
Sunum/ Sözel uygulamalı öğrenci projeleri ve araştırma

Değerlendirme:

İki ara sınav, bir final sınavı, sözel değerlendirme, devamlılık ve derse katılım.

Öğrenim Dili:

İngilizce

BA 131 / BİLGİSAYAR KULLANIMI tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi :

Laboratuvar

Sene :

1

Dönem:

Güz

Kredi:

3

Amaç ve İçerik: Dersin amacı doğrultusunda bilgisayar kullanımına ait ihtiyaçları olabilecek kelime işlem, elektronik tablolama, veri tabanı ve bilgisayarla ilgili basit problemlerini çözebilecekleri programlar (Windows, Word gibi ), Windows terminolojisi ve internet sitesi tasarlama öğretilmektedir. Microsoft Windows’ a giriş, Microsoft Windows terminolojisi, Microsoft Word’ e giriş.

Ön Koşul: Yok.

Kaynaklar:

Microsoft Office XP Standard for Students and Teachers
Redmond, Wash; Microsoft Office 97 Professional step by step, Microsoft Press, 1997.

Öğretim Yöntemleri: Bilgisayar kullanımı, öğrenciler Microsoft Office Paketini kullanacaktır.

Değerlendirme:Vize ve Final.

Öğretim Öğretim Dili:İngilizce

AT 211 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

Ders Tipi :

Ders

Sene :

1

Dönem:

Güz

Kredi:

2

Amaç: Yakın tarihimiz hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.

İçerik: Tanzimat Döneminden başlayarak yeni Türkiye Cumhuriyeti! nin kuruluşuna kadar olan önemli olaylar ve Atatürk İlke ve İnkılapları.

Kaynaklar :
Türk Devrim Tarihi, Toktamış Ateş, Der Yayınları, 1993.
Öğretim Yöntemleri: Ders ve sınıf tartışmaları.

Değerlendirme: Ara sınavlar ve final sınavı..

Öğretim dili: Türkçe

EC 122 EKONOMİYE GİRİŞ II

Ders Tipi :

Ders

Sene :

1

Dönem:

Bahar

Kredi:

3

Amaç: Ekonomi, işletme ve finansın temel prensipleri ile ekonominin yasa ve içeriklerinin anlaşılmasını sağlamak. Bu ders, ekonominin; makroekonomi, mikroekonomi, ekonomik büyüme, uluslararası ekonomi vb alanlarında yüksek lisans yapmayı düşünenöğrenciler için de temel oluşturmaya yardımcı olmaktadır.

İçerik: Mikroekonomiye giriş; tüketici davranışları ve dengesi, üretimin ve harcamaların teorisi, piyasa modelleri, menkuller piyasası: Mükemmel rekabet, tekel, oligopoly, tekel rekabeti. Piyasa faktörleri: yer, emek, anapara.

Kaynaklar :

Economics, Principles, Problems, and Policies, Campbell R. McConnell and Stanley L. Brue, Irwin and McGraw-Hill, Boston, 1999.

Economics Today, Roger LeRoy Miller, Addison-Wesley, Massachusetts, 2000

Öğretim Yöntemleri: Sınıf tartışmaları ve ders

Değerlendirme: Kısa sınavlar, ara sınavlar, final sınavı.

Öğretim dili: İngilizce

MA 122 / MATEMATİK II tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi :

Konu Anlatımı + Uygulama

Sene :

1

Dönem:

Bahar

Kredi:

3

Amaç:

Bu dersin amacı, öğrencilere ekonomik, finansal ve işletme problemleri çözmede destekleyici matematiksel teknik, yöntem ve formülleri vermektir.

Önkoşul:
Türev, Limit, Mutlak Değer.

İçerik:
Matematik I konularının genel tekrarı; Çok Değişkenli Fonksiyonlar: Parçalı Türev, Çok Değişkenli Fonksiyonların Maksimum ve Minimum noktaları; Lagrange Çarpanları; Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Optimizasyon; Taylor ve Maclauren Serileri; Serilerin Karakter Analizi; Iraksak ve Yakınsak Seriler; Matris Cebiri: Matrisler, Matrislerin Çarpımı, Tersi, Determinantlar, Cramer Kuralı.

Önerilen Kaynaklar:

Ernest F. Haeussler, Jr. and Richard S. Paul (1999). Introductory Mathematical Analysis, 9th ed., Prentice-Hall, London

Öğretim Yöntemleri:

Proje / Takım Çalışması: Öğrenciler bir takım oluşturur ( her takım 3 – 4 öğrenci ). Bu takımlar öğretim görevlisi tarafından verilen matematiksel formülleri ispatlar. Öğrencilerin başarısı sunumları ve araştırmaları ile ölçülür.

Değerlendirme:

Ödevler, devamlılık, bir ara sınav, final sınavı.

Öğrenim Dili:

İngilizce

BA 106 HUKUKA GİRİŞ

Ders Tipi :

Teorik

Sene :

1

Dönem:

Bahar

Kredi:

3

Amaç ve İçerik: Dersin genel amacı hukukun günlük hayata olan etkisini makul biçimde açıklamaktır. Ek olarak, hukuk ve topluma dair bilgilenim ve anlayışı geliştirmeyi, genel yasa terimlerini öğrenmeyi, yasa ile ilgili bilgileri kavramayı ve Türk Hukuku’ nun temeli üzerine bir altyapı kurmayı hedefler. Hukuk nedir, Hukukun gelişimi; Hukuk kategorileri, Yasalar nasıl hazırlanır; Mahkeme sistemi, Ceza Kanunu; Aile Hukuku; Çevre Hukuku; Uluslararası Hukuk.
Önkoşul: Yok

Kaynaklar:
Şeref Gözübüyük (1997). Introduction to Fundamental Concepts of Law. Turan, Ankara.

Öğretim Yöntemleri: Sınıfiçi Tartışma

Değerlendirme: Vize ve Final.

Öğretim Dili:İngilizce ve Türkçe

EL 102 / ENGLISH II

Ders Tipi :

Konu Anlatımı + Grup Çalışması

Sene :

1

Dönem:

Bahar

Kredi:

3

Amaç:

Başarılı bir akademik çalışma için ihtiyaçları olan gerekli becerileri öğreterek öğrencilerin araştırmalarındaki verimliliği arttırmak Öğrencilerin İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek ve onları seçtikleri çalışma alanlarının özel teknik terimleri ile donatmak (alanlarına ait özel teknik terimler ile donatmak)

İçerik:

Öğrencilere aşağıdaki alanlara yönelik becerileri kazandırmak ve bunları geliştirmek:

Yazma
Okuma
İletişim kurma
Araştırma

Önerilen Kaynaklar:
Günlük gazete,
Süreli yayınlar, örnek: The Economist
Ders kitabı,
Güncel konulara yönelik haftada bir hazırlanan malzemeler
Eşanlamlılar Sözlüğü

Öğrenim Dili:

İngilizce

BA 104 / MUHASEBEYE GİRİŞ tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi :

Ders

Sene :

1

Dönem:

Bahar

Kredi:

3

Amaç: Bu dersin amacı; para ve takas işlemlerini içeren benzer finansal aktivitelerin sistematik olarak toplanması, kaydedilmesi ve sınıflandırılması gibi uygulamaların oluşturduğu bu bilim dalını öğrencilere öğretmek ve elde edilen sonuçların özetlenmesini, yorumlanması ve rapor edilmesi üzerinde durmaktır.

İçerik: Muhasebenin tanımı ,muhasebenin fonksiyonları, temel muhasebe kavramları, genel kabul görmüş muhasebe standartları, temel mali tablolar, muhasebe defter ve dökümanları, hesap planı, yevmiye ve defter kebir kayıtları, genel geçici mizan, dönem sonu işlemleri, kesin mizanın oluşturulması, mali tabloların oluşturulması.

Kaynaklar:

Charles T.Horngren, W.T.Harrison and L.S.Bamber (2001). Accounting, Prentice-Hall International, Inc. USA

Ahmet Kızıl (2006), Genel Muhasebe Vergi Uygulamaları, Bahar Yayınevi, Istanbul

Öğretim Yöntemleri: Sınıf içi tartışma

Değerlendirme: İngilizce

AT 212 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi :

Ders

Sene :

1

Dönem:

Bahar

Kredi:

2

Amaç: Yakın tarihimiz hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.

İçerik: Kurtuluş ve Kuruluş başlıkları altında İstiklal Savaşı, bütün önemli olaylar, Cumhuriyeti! in ilanından başlayarak çeşitli alanlarda gerçekleştirilen reformlar.

Kaynaklar :
Türk Devrim Tarihi, Toktamış Ateş, Der Yayınları, 1993.
Öğretim Yöntemleri: Ders ve sınıf tartışmaları.

Değerlendirme: Ara sınavlar ve final sınavı..

Öğretim dili: Türkçe

SC 201 İSTATİSTİK I tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi :

Konu Anlatımı

Sene :

2

Dönem:

Güz

Kredi:

3

Amaç: İstatistik I dersi hem grafiksel ve sayısal öğelerin üzerine odaklanan tanımsal istatistiki bilgileri hem de karar almayı desteklemede bu sayısal öğeleri kullanan kısmi dolaylı istatistiki bilgileri öğrencilere sunar.

İçerik: İstatistik giriş; İstatistikin temel elemanları; veri çeşitleri; veri toplama; verinin güvenilirliği ve geçerliliği; merkezi eğilim ölçüleri; gruplanmış ve gruplanmamış veri için aritmetik, geometrik ve kareli ortalama; gruplanmış ve gruplanmamış veri için medyan ve mod; merkezi eğilim ölçülerinin özellikleri; merkezi eğilim ölçüsünün seçimi; dağılım ölçüsü; varyans; standart sapma; değişim katsayısı; endeks sayıları; sabit ve değişik esaslı endeks sayıları; sabit ve değişir esaslı endeks sayıları arasındaki ilişkiler; tartının saptanması; birleşik endeks sayıları; Laspeyres fiyat endeksi; Paasche fiyat endeksi; Fischer fiyat endeksi; endeks sayılarının özel kullanım alanları ( cari fiyattan reel fiyata dönüşüm ); olasılık; olaylar kavramı; örnek uzayı ve olasılık; bileşim ve kesişimler; tamamlayıcı olaylar; şarta bağlı olasılık; kesikli ve sürekli olasılık dağılımı; rastlantısal değişken; olasılık dağılımı beklenen değeri; iki değişkenli olasılık dağılımı; normal dağılım, standart normal dağılım

Önerilen Kaynaklar:
J.T. McClave and T. Sincich(2000). Statistics, 8th. Ed., Prentice Hall.

Öğretim Yöntemleri:
Sınıfta tartışma.

Değerlendirme Araçları:
Ara sınav ve final sınavı.

Öğrenim Dili:
İngilizce

BA 211 MUHASEBE tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi :

Ders

Sene :

2

Dönem:

Güz

Kredi:

3

Amaç: Değerleme yöntemleri, aktif pasif yönetimi, hesapların düzenlenmesi, vergi muhasebesi, tek düzen muhasebe sisteminin tam anlamıyla anlaşılmasını sağlamak. Öğrencileri birer muhasebe asistanı gibi yetiştirmek.

Önkoşullar: Yok

İçerik: Gelir tablosu ve düzeltme kayıtları, düzeltme işlemleri, hesapların düzeltilmesi, envanter sistemi, envanter değerleme yöntemleri, duran varlıklar muhasebesi, geçmiş ve gelecek dönem giderleri, kesin mizan, kesin mizandan mali tabloların oluşturulması, muhasebe sürecinin tamamlanması, hesapların kapatılması, kapanış bilançosunun oluşturulması, tek düzen muhasebe sistemi

Önerilen Kaynaklar:

Charles T.Horngren, W.T.Harrison and L.S.Bamber (2001). Accounting, Prentice-Hall International, Inc. USA

Ahmet Kızıl (2006), Genel Muhasebe Vergi Uygulamaları, Bahar Yayınevi, Istanbul

Öğretim Yöntemleri: Anlatım / Sınıf içi tartışma

Değerlendirme: Ödev, ara sınav, final sınavı

Öğretim Dili: İngilizce

EC 223 MİKROEKONOMİ tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi :

Ders

Sene :

2

Dönem:

Güz

Kredi:

3

Amaç: Bu ders, mikroekonomik analiz konusunda orta seviyede bir derstir. Dersin amacı Ekonomı I ve Ekonomi II derslerinde öğrenilen mikroekonomik prensiplerin daha detaylı işlenmesi ve kavranmasıdır. Ders pozitif ve normatif problemlerle ilgilenmektedir. Uygulamalı mikroekonominin alanına giren birçok konunun da işlenmesi ve tartışılması amaçlanmaktadır.

Önkoşullar: Mikroekonominin temel prensipleri ve kalkülüsün başlıca ilkeleri.

İçerik: Piyasa ekonomisi, piyasalar ve fiyatlar, Talep ve Arz, talep ve arz esneklikleri, tüketici tercihleri, bireysel talep ve piyasa talebi, Üretim süreci; kısa vade maliyetleri ve çıktı kararları, uzun ve kısa vade maliyet eğrileri, Girdi talebi; Genel denge ve refah ekonomisi, tekel, tekelci rekabet ve oligopoli; kamu malları.

Kaynaklar:

Pindyck R.S, Rubinfeld D.L (2001). Microeconomics Fifth edition, Prentice Hall International Inc.
Varian H., (1992). Intermediate Microeconomics “A Modern Approach” Third Edition, Norton.
Nicholson W., (1995). Microeconomic Theory – Basic Principles and Extensions, Sixth edition, The Dryden Press.

Öğretim Yöntemleri:

Öğrencilerin bir kompozisyon yazmaları ve birçok sınıf içi raporl sunmaları beklenmektedir.

Değerlendirme Araçları: Yazılı raporlar, vize, final

Öğretim Dili: İngilizce

EL 201 / ENGLISH III tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi :

Konu Anlatımı + Grup Çalışması

Sene :

2

Dönem:

Güz

Kredi:

3

Amaç:
Başarılı bir akademik çalışma için ihtiyaçları olan gerekli becerileri öğreterek öğrencilerin araştırmalarındaki verimliliği arttırmak Öğrencilerin İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek ve onları seçtikleri çalışma alanlarının özel teknik terimleri ile donatmak (alanlarına ait özel teknik terimler ile donatmak)

İçerik:
Öğrencilere aşağıdaki alanlara yönelik becerileri kazandırmak ve bunları geliştirmek:

Yazma
Okuma
İletişim kurma
Araştırma

Önerilen Kaynaklar:
Günlük gazete,
Süreli yayınlar, örnek: The Economist
Ders kitabı,
Güncel konulara yönelik haftada bir hazırlanan malzemeler
Eşanlamlılar Sözlüğü

Öğrenim Dili:

İngilizce

TD 221 / TÜRK DİLİ I tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi :

Ders + Labaratuar

Sene :

2

Dönem:

Güz

Kredi:

2

Amaç: Öğrencilerin Türkçe�i doğru ve düzgün biçimde kullanmalarını sağlamak.

İçerik: Dil kuramları, dillerin doğuşu ve dil-kültür ilişkisi; Türkçe�in dahil olduğu Ural-Altay dil ailesine özel bir vurgu yapılarak dillerin sınıflandırılması; dilbilimin dört temel dalı olan sesbilim, biçimbilim, söz dizimi ve anlambilimin incelenmesi; Türkçe�in ses yapısı, sözcüklerin yapısı (ek, kök, gövde, vs.), cümle yapısı; deneme, şiir, roman, öykü gibi seçilmiş kitapların incelenmesi.

Kaynaklar:
Çağdaş Türk Dili, Suer Eker
Öğretim Yöntemleri: Ders.

Değerlendirme: Ara sınavlar, ödevler ve final sınavı.

Öğretim dili: Türkçe

EC 224 / MAKROEKONOMİ tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi :

Konu Anlatımı

Sene :

2

Dönem:

Bahar

Kredi:

3

Amaç: Ders, güncel teorik çalışmalar ışığında makro ekonomik teorideki gelişmeleri incelemeyi hedeflemektedir. Öğrencilerin, makroekonomik teori ve bununla bağlantılı ampirik çalışmalarla makroekonomi bilgilerinin derinleşmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.

Önkoşullar: Mikroekonomi ve Makroekonomi Teorileri, Matematik ve Ekonometrik Yöntem bilgisi

İçerik: Statik toplam arz ve talep; Basit Dinamik Modeller; Emek piyasası; Rasyonel beklentiler; Hanehalkı davranışları; Ömür boyu ve sürekli gelir modeli; Emek arzı, Tüketim bazlı sermaye varlıklarını fiyatlandırma modeli; Yeni Klasik makroekonomi; Reel iş döngüleri; Yeni Keynezyen mikro temeller.

Kaynaklar:

W. H. Branson, (1989). Macroeconomic Theory and Policy, 3rd ed., Harper Collins, New York.
M. Burda, C.Wplosz, (2001). Macroeconomics: A European Text, 3rd ed., Oxford University Press, Oxford.

Öğretim Yöntemleri:

Proje/ Takım çalışması: 3-4 kişilik gruplar halinde belli bir konunun anlatılması ve tartışılması
Yazılı çalışmalar: Öğrenciler dönem boyunca farklı konular hakkında yazılı ödevler hazırlayacaktır.

Değerlendirme Araçları: Proje, yazılı ödevler, Final

Öğretim Dili: Ingilizce

BA 216 İŞ HUKUKU tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi :

Teorik

Sene :

2

Dönem:

Bahar

Kredi:

3

Amaç ve İçerik: Katılımcılar işveren ve çalışan arasındaki düzenlemelerle ilgili hukuk kavramlarını öğrenecektir. Genel bilgi ve tarihsel gelişim; temel kavramlar; işçi, çırak ve stajyer, işveren, işveren temsilcileri; taşeron, iş yeri ve girişim; uluslararası çalışma örgütü; bireysel iş hukuku; toplu iş hukuku; grev ve lokavt hakkı; sosyal güvenlik hukuku.

Önkoşul: Yok

Kaynaklar:
Demircioğlu-Centel (2003). İş Hukuku Beta Yayıncılık, İstanbul.
Ali Güzel, Ali Rıza Okur (1998). Güvenlik Hukuku, Beta, İstanbul.
Yusuf Alper (2000). Türkiyede Sosyal Güvenlik, Alfa, Bursa.

Öğretim Yöntemleri: Tartışma

Değerlendirme: İki vize, final, derse katılım

Öğretim Dili: Türkçe

IF 202 FİNANS BİLİMİNE GİRİŞ tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi:

Ders Anlatımı

Sınıf:

2

Dönem:

Bahar

Kredi:

3

Amaç ve İçerik: Dersin amacı öğrencilere Finansal Analiz, Yönetimsel Finans, Finansal Türevler, Yatırım Değerlendirmesi gibi ileri düzeydeki finans derslerinin eğitimi için gerekli bir temel sağlanmasıdır. Bu ders öğrenciyi finans biliminin temel alanları ile tanıştıracaktır. Giriş düzeyinde incelenen konular şunlardır: Finansal Kurumlar ve Piyasalar; Finansal Enstrümanlar: Hisse Senedi ve Tahvil Türleri: Finansal Türevler: Vadeli İşlemler, Gelecek İşlemleri; Opsiyonlar ve Swaplar; Faiz Hadlerinin Belirlenmesi; Finansal Tablolar; Paranın Zaman Değeri.

Önkoşul: Ekonomiye Giriş I ve II. tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Kaynaklar: Scott Besley, Eugene F. Brigham, Essentials of Managerial Finance (2000), The Dryden Press.
Cudi Tuncer Gürsoy, Finansal Yönetim İlkeleri (2007), Doğuş Üniversitesi Yayınları.
Jae K. Shim, Joel G. Siegel, Financial Management (1998), Schaum?s Outlines, MacGraw Hill

Öğretim Yöntemleri: Ders Anlatımı; Sınıf İçi Tartışma

Değerlendirme: Kısa Sınavlar; Ara Sınavlar; Final sınavı

Öğretim Dili: İngilizce

EL 202 / ENGLISH IV

Ders Tipi :

Konu Anlatımı + Grup Çalışması

Sene :

2

Dönem:

Bahar

Kredi:

3

Amaç:
Başarılı bir akademik çalışma için ihtiyaçları olan gerekli becerileri öğreterek öğrencilerin araştırmalarındaki verimliliği arttırmak Öğrencilerin İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek ve onları seçtikleri çalışma alanlarının özel teknik terimleri ile donatmak (alanlarına ait özel teknik terimler ile donatmak)

İçerik:

Öğrencilere aşağıdaki alanlara yönelik becerileri kazandırmak ve bunları geliştirmek:

Yazma
Okuma
İletişim kurma
Araştırma

Önerilen Kaynaklar:
Günlük gazete,
Süreli yayınlar, örnek: The Economist
Ders kitabı,
Güncel konulara yönelik haftada bir hazırlanan malzemeler
Eşanlamlılar Sözlüğü

Öğrenim Dili:

İngilizce

TD 222 / TÜRK DİLİ II

Ders Tipi :

Konu Anlatımı + Grup Çalışması

Sene :

2

Dönem:

Bahar

Kredi:

2

Amaç: Öğrencilerin Türkçe’ yi doğru ve düzgün biçimde kullanmalarını sağlamak.

İçerik: Türkçe yazımında ifade etme, tanımlama, tartışma ve anlatıma yönelik uygulamalı eğitim; noktalama ve yazımın temel kuralları, örnekler; yazım ve kompozisyon teknikleri; klasik ve çağdaş Türk yazarlarının kitapları; öğrencilerin kompozisyonlarında görülen anlatım bozukluklarının ve noktalama hatalarının düzeltilmesi; rapor, makale gibi bilimsel yazı türlerine örnekler; konferanslarda ve tartışmalarda pratik kazandırmaya yönelik sözlü çalışmalar ve uygulamalar; deneme, şiir, roman, öykü gibi seçilmiş kitapların incelenmesi.

Kaynaklar :
Çağdaş Türk Dili, Suer Eker

Öğretim Yöntemleri: Ders

Değerlendirme: Ara sınavlar, ödevler ve final sınavı.

Öğretim dili: Türkçe

EC 323 EKONOMETRİ I tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi :

Konu anlatımı

Sene :

3

Dönem:

Güz

Kredi:

3

Amaç ve İçerik : Dersin amacı, ekonomi alanındaki ampirik araştırma tekniklerini örnekler ve teori çerçevesinde sunmaktır. Klasik Basit ve Çoklu Lineer regresyon Model- Tahmin, Tek Denklemli Regresyon Modelleri; Regresyon Analizi, İki Değişkenli Regresyon Analizi: Temel Kavramlar, İki Değişkenli Regresyon Modeli: Tahmin Sorunu, Klasik Normal Lineer Regresyon Modeli(CNLRM), İki Değişkenli Regresyon: Tahmin ve Hipotez Testi, İki Değişkenli Modelin Genişletilmesi, Çoklu Regresyon Analizi, Tahmin Sorunu, Çoklu Regresyon Analizi: Çıkarsama Sorunu, Gölge Değişken Regresyon Modelleri, Klasik Model varsayımları; çoklu doğrusal bağlantı: açıklayıcı değişkenler korelasyon içindeyse ne olur’ , heterokedastisite: hata terimi sabit değilse ne olur’ , otokorelasyon: hata terimleri koreleasyon içindeyse ne olur’ , ekonometrik modelleme, model yapısı, tanıya yönelik test.

Ön Koşul : Temel kalkülüs ve istatistik bilgisi

Kaynaklar:
Wooldridge J.,(2000). Introductory Econometrics, South Western College Publishing.
Gujarati, D.N., (1999). Basic Econometrics, McGraw-Hill.

Öğretim Yöntemleri:
Sınıf Çalışması: Teorik ve pratik çerçeveyle ilgili öğrencilerin alıştırmalar yapması ve bunların sınıfta tartışılması

Değerlendirme: Ödev, proje, vize, final

Öğretim Dili: Ingilizce

EC 311 KAMU MALİYESİ tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi :

Konu anlatımı

Sene :

3

Dönem:

Güz

Kredi:

3

Amaç ve İçerik : Dersin amacı, kamunun karar verme sürecindeki mekanizmanın anlaşılmasını, hükümet müdahaleleri ve kamu harcamaları, gelirleri ve borçlarının ekonomik analizi çerçevesinde mali kurumlar ile detaylı olarak sunmaktır. Devletin sektörler arasında kıt kaynakların dağılımı işlevi, kamu malları teorisi, devlet teşebbüslerinde devletin müdahalesi, demokratik rejimde kamu seçimi; kamu bütçelemesinin ekonomik analizi ve vergilendirmede mali ilkeler.

Ön Koşul : Mikro ve Makro ekonominin temel prensipleri

Kaynaklar:
B. P. Herber, (1983). Modern Public Finance , 5th ed., Irwin, Illinois.
O. Şener, (2001). Public Economics, 7th ed., Beta, İstanbul.

Öğretim Yöntemleri: Ders + Projeler

Değerlendirme: Ödev, proje sunumu, vize, final

Öğretim Dili: Ingilizce

EC 327 ULUSLARARASI İKTİSAT tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi :

Konu anlatımı

Sene :

3

Dönem:

Güz

Kredi:

3

Amaç ve İçerik : Dersin amacı, uluslararası ekonomik ilişkilerdeki gelişimi tarihi ve teorik çerçeve içinde incelemektir. Bu çerçevenin çizilmesinde ekonomi politiğin temelleri ve neo-klasik yaklaşım birleştirilmektedir. Uluslararası ticaretin sebep ve sonuçları, ticaretin getirileri, ticaret politikası araçlarıyla ilgili derinlemesine bilgi birikiminin aktarılması hedeflenirken, bu analizler ve ticaret politikası açık bir ekonominin refahına dayandırılmaktadır.Ticaretin getirisi, Adam Smith ve serbest ticaret, mutlak üstünlükler, Ricardo’ nun karşılaştırmalı üstünlükleri, faktör donanımı modeli, Hecscher-Ohlin Modeli, Standart Ticaret Modeli, uluslararası ticaretin içsel ve dışsal ölçek ekonomileri, ticaret politikası araçları, ödemeler bilançosu.

Ön Koşul : Temel Mikro ve Makroekonomi tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Kaynaklar:
Dunn and Mutti (2000), International Economics, 5th Edition, London:Routledge
Paul Krugman and Obstfeld Maurice (2003), 6th Edition, International Economics, New York: HarperCollins Publishers

Önerilen Ek Kaynaklar:
Kenen P (2000), The International Economy, 4th Edition, Cambridge: CUP
Yarbrough, B and Yarbrough R (2000), The World Economy, Trade and Finance, 5th Edition, London: Harcourt
Halil Seyidoglu (1993), Uluslararası Iktisat, Güzem Yay., İstanbul

Öğretim Yöntemleri:
Ders
Konu sunumları

Değerlendirme:
Sunum %10
2000 kelimelik yazılı ödev %20
Final %70

Öğretim Dili: Ingilizce

IF 321 PARASAL VE FİNANSAL EKONOMİ tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi:

Ders Anlatımı

Sene:

3

Dönem:

Güz

Kredi:

3

Amaç ve İçerik: Bu dersin amacı finans ve ekonomi öğrencilerine para, bankacılık ve finans ekonomisi alanında ileri düzeyde bilgiler vermektir. Bu derste işlenen konular şunlardır: Paranın Türleri ve İşlevleri; Para Talebi: Para Talebine İlişkin Klasik ve Neoklasik Yaklaşımlar; Borç Verilebilir Fonlar Teorisi; Paranın Miktar Teorisi; Keynesyen Likidite Tercihi Yaklaşımı; Modern Moneterist Yaklaşım; Para Arzı; Para Arzı Türleri (M1, M2,M3); Merkez Bankacılığı; Merkez Bankası Bilânçosu?nun Açıklanması; Para Bazı; Açık Piyasa İşlemleri; Bankacılık Sistemleri; Mal ve Para Piyasalarının Birleştirilmesi: IS-LM Yaklaşımı; Mukayeseli Para ve Maliye Politikası.

Önerilen Kaynaklar:
Friedrich S. Mishkin (2001), The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Addison Wesley.
Laurence S. Ritter, William L. Silber and Gregory F. Udell (1999), Principles of Money, Banking and Financial Markets, Pearson Addison Wesley.

Öğretim Yöntemleri: Ders Anlatımı; Sınıf İçi Tartışma.

Değerlendirme Yöntemi: Kısa Sınavlar; Ara Sınavlar; Final Sınavı

Öğretim Dili: İngilizce

EC 324 EKONOMETRİ II tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi :

Konu anlatımı

Sene :

3

Dönem:

Bahar

Kredi:

3

Amaç ve İçerik : Dersin amacı, Ekonometri I Dersi içerisinde verilen ekonometrik tekniklerin genişletilmiş halde sunulması ve dersin pratik uygulamalarının desteklenmesi için bilgisayar programı destekli çalışmaların yapılmasıdır. Doğrusal olmayan regresyon modelleri, kalitatif tepki regresyon modeli, panel veri regresyon modeli, dinamik ekonometrik modeller: Eşanlı denklem modelleri: otoregresif ve gecikmeli modeller, eşanlı denklem modelleri, tanımlama sorunu, eşanlı denklem yöntemleri, birim kökve koentegrasyon, gelecek tahmin.

Ön Koşul : Temel ekonometri, kalkülüs, lineer cebir ve istatistik.

Kaynaklar:
Wooldridge J.,(2000). Introductory Econometrics, South Western College Publishing.
Gujarati, D.N., (1999). Basic Econometrics, McGraw-Hill.

Öğretim Yöntemleri:
Sınıf Çalışması: Teorik ve pratik çerçeveyle ilgili öğrencilerin alıştırmalar yapması ve bunların sınıfta tartışılması

Değerlendirme: Ödev, proje, vize, final

Öğretim Dili: Ingilizce

EC 328 ULUSLARARASI PARA POLİTİKASI VE EKONOMİSİ tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi :

Konu anlatımı

Sene :

3

Dönem:

Bahar

Kredi:

3

Amaç ve İçerik : Moderm para ve kamu maliyesi teorileri, uluslararası ekonomi ve finansal gelişmeler ışığında

incelenmektedir. Uluslararası para ve sermaye piyasaları ve farklı döviz kuru rejimleri ele alınırken, uluslararası iktisat alanındaki öncü modeller dersin tartışma konuları arasında yer almaktadır. Detaylı araştırma hedefi doğrultusunda portfoy dağılımı yöntemleri, türev piyasalar ve finansal yeniliklerin sebep ve sonuçlarıyla güncel konular yakalanmaya çalışılmaktadır. Milli gelir hesaplamaları ve ödemeler bilançosu, döviz kuru piyasaları ve döviz kuru belirlenmesi, açık ekonomide makroekonomik politikalar, türev ürünler ve modern portfoy teorisi

Ön Koşul : Temel Makroekonomi tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Kaynaklar:
Keith Pilbeam (2005), International Finance, London: MacMillan
Dunn and Mutti (2000), International Economics, 5th Edition, London:Routledge
Paul Krugman and Obstfeld Maurice (2003), International Economics, New York: HarperCollins Publishers

Önerilen Ek Kaynaklar:
Aybar and Lapavitsas (2000), ‘ Neither Washington Nor-Post Washington Consensus’ , London: Routledge
Kenen P (2000), The International Economy, 4th Edition, Cambridge: CUP
Yarbrough, B and Yarbrough R (2000), The World Economy, Trade and Finance, 5th Edition, London: Harcourt
Halil Seyidoglu (1993), Uluslararası İktisat, Güzem Yay., Istanbul

Öğretim Yöntemleri:
Ders
Konu sunumları

Değerlendirme:
Sunum %10
2000 kelimelik yazılı ödev %20
Final %70

Öğretim Dili: Ingilizce

BA 302 / İŞLETME İLETİŞİMİ VE ETİĞİ tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi :

Teorik

Sene :

3

Dönem:

Bahar

Kredi:

3

Amaç ve İçerik: Etkin iletişim işletmeler açısından temek bir beceri haline gelmiştir.Başarı basamaklarında tırmanırken iletişim becerileri daha gerekli ve değerli olacaktır. Bu ders basamakları çıkarken işinize yarayacak becerileri geliştirme fırsatı vermektedir. Kişiler fikirlerini hem yazılı hem de sözlü yolla aktarmak durumundadır. Katılımcılara işletme iletişimi temelini sözlü ve sözsüz işletme iletişim becerilerine odaklanarak anlatma amaçlanmaktadır. İşletme iletişimine giriş; konuşmanın sekiz bölümü, işletme dil bilgisi, işletme kelime bilgisi, işletmede ingilizce konuşma ve dinleme becerileri, özgeçmiş yazma, iş mektubu yazma,iş toplantısı ve okuma becerileri, yönetsel etik ve şirket sosyal sorumluluğu.

Kaynaklar:

Facing Today’ s Business Communication Challenges Lesson Notes by Vedat AKMAN, 2006 (pages102) ‘ Kadir Has University.

Öğretim Yöntemleri: Öğretim elemanının dağıtacağı çıktılar ve notlara ek olarak görsel ve işitsel sunular kullanılacaktır.

Değerlendirme: Vize , Final

Öğretim Dili:İngilizce

EC 332 ENDÜSTRİYEL EKONOMİ tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi :

Konu anlatımı

Sene :

3

Dönem:

Bahar

Kredi:

3

Amaç ve İçerik : Dersin amacı, firmaların eksik rekabet ve stratejik davranışlarıyla ilgili analitik modellerin, firma yapısı ve performansının incelenmesinde kullanılmasıdır. Kullanılan materyaller rekabet politikasındaki uygulamaları kapsamaktadır. Firma teorisi, tekel gücü, ürün seçimi, kalite ve reklam, fiyat farklılaştırması, stratejik birleşme, kısa dönem fiyat rekabeti, ürün farklılaştırması, oyun teorisi, antitrust yasalar ve politikalar, regülasyon ve deregülasyon.

Ön Koşul : Mikroekonomi bilgisi

Kaynaklar:
L.M.B. Cabral (2000). Introduction to Industrial Organization, MIT press, USA
J. Tirole (1988). The Theory of Industrial Organization, MIT press, USA

Öğretim Yöntemleri:
Takım çalışması
Sınıf içi tartışmalar

Değerlendirme: Ödevler, iki vize, Final

Öğretim Dili: Ingilizce

EC 431 BÜYÜME

Ders Tipi :

Konu anlatımı

Sene :

4

Dönem:

Güz

Kredi:

3

Amaç ve İçerik : Dersin amacı, uzun dönem büyümenin belirleyicilerini araştırmaktır. Makroekonomik dalgalanmalar ve bununla ilgili ekonomik konulardaki köklü değişimi inceleyen güncel teorik gelişmeleri irdelemektedir.Büyüme olgusu, büyümenin hesaplanması, dengeli büyüme, Solow Modeli (egzojen değişimin olduğu ve olmadığı haller), endojen büyüme, reel iş döngüleri

Ön Koşul : Mikro ve Makroekonomi bilgisi, diferansiyel denklemler, temel ekonometri

Kaynaklar:
R. Barro and X. Sala-i Martin (1995). Growth Economics, Mc Graw-Hill/Irwin, New York.

Öğretim Yöntemleri:
Yazılı Çalışmalar: Dönem başında belirlenen en az iki konu hakkında yazılı ödevlerin hazırlanması

Değerlendirme: Yazılı ödevler, Vize, Final

Öğretim Dili: Ingilizce

EC 433 TÜRKİYE EKONOMİSİ tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi :

Konu anlatımı

Sene :

4

Dönem:

Güz

Kredi:

3

Amaç ve İçerik : Bu ders, Türkiye’ deki ekonomik politika konuları ve bu konularla ilgili analitik araçlar üzerine yoğunlaşmaktadır. Türkiye ekonomisindeki değişim dinamikleri küreselleşme kavramıyla ele alınacaktır. Osmanlı ve Türkiye Ekonomisi çalışmaları ve sosyal tarihi; Türkiye Ekonomisindeki gelişmeler; 1923 ‘ 1945 yılları arası; 1946 ‘ 1960 yılları arası; 1960-1980 yılları arası; 1980’ deki yapısal düzenleme programı; Ekonomik krizler: 1994, 2000 ‘ 2001; Türkiye ekonomisinin çeşitli sektörlerindeki gelişmeler; uluslararası ekonomik ilişkiler.

Ön Koşul : Mikro ve Makroekonomi bilgisi

Kaynaklar:
M.Hiç (1998).Türkiye Ekonomisi, İstanbul Basın Yayın, İstanbul

Öğretim Yöntemleri:
Sınıfta tartışma: Ders içeriğini tamamlayan konular üzerine sınıfta tartışma.

Değerlendirme: Ödevler, ara sınav, final sınavı.

Öğretim Dili: İngilizce

EC 435 UYGULAMALI İKTİSAT tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi :

Konu anlatımı

Sene :

4

Dönem:

Güz

Kredi:

3

Amaç ve İçerik : Dersin amacı, uygulamalı mikroekonomi ve makroekonomideki temel konuların verilerek, güncel ekonomik gelişmeleri anlamaya yarayacak teorik çerçevenin sunulmasıdır. Mikroekonomi konuları; firmanın fiyat kararı, küçük firma, firma büyümesi, oligopol, özelleştirme, çokuluslu firmalar, çevre ekonomisi, sosyal politika: sağlık ve eğitim, bölgesel politikalar, tarım, Makroekonomi konuları; harcama ve tasarruf, yatırım, kamu harcamaları, para-enflasyon-işsizlik, uluslararası ticaret, gelişmekte olan ülkeler

Ön Koşul : Mikroekonomi, makroekonomi ve ekonometrik temel bilgi

Kaynaklar:
A. Griffiths and S. Mill ( 2000), Applied Economics, 9th ed., Pearson Education.

Öğretim Yöntemleri:
Yazılı Çalışmalar: Dönem başında belirlenen en az iki konu hakkında yazılı ödevlerin hazırlanması

Değerlendirme: Yazılı ödevler, Vize, Final

Öğretim Dili: Ingilizce

EC 432 EKONOMİK DÜŞÜNCELER TARİHİ tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi :

Konu anlatımı

Sene :

4

Dönem:

Bahar

Kredi:

3

Amaç ve İçerik : Ekonomik düşünce tarihi içinde yer alan ekol ve okulların incelenerek, ekonomik düşüncedeki tarihi gelişim ticaret, tarım, endüstriyel gelişim, devletin kalkınmadaki rolü, yapısal müdahaleler, emek piyasası ve kadın emeğinin dağılımı konuları çerçevesinde incelenmektedir. Ekonomik düşünce tarihinde önemli katkıları bulunan ünlü iktisatçılar ve yaptıkları çalışmalar incelenmektedir. Temel amaç, ekonomik düşüncedeki önemli değişimi sağlayan dinamiklerin tespit edilmesidir.Chanakya, Hintli Machiavelli, Aristo ve Platon gibi eski dönem düşünürlerin ekonomik görüşlerinden başlayarak klasik iktisatçılarının g

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031