İşletme Bölümü tez örnekleri

Ders İçerikleri

EC 121 / EKONOMİYE GİRİŞ I
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi : Ders
Sene : 1
Dönem: Güz
Kredi: 3

 

Amaç: Ekonomi, işletme ve finansın temel prensipleri ile ekonominin yasa ve içeriklerinin anlaşılmasını sağlamak. Bu ders, ekonominin; makroekonomi, mikroekonomi, ekonomik büyüme, uluslararası ekonomi vb alanlarında yüksek lisans yapmayı düşünenöğrenciler için de temel oluşturmaya yardımcı olmaktadır.
İçerik: Giriş ve ekonominin temel ilkeleri: Ekonominin ana maddesi, araçları ve metotları, arz ve talep; makroekonomiye giriş: Gayrı safi milli hasıla ilkeleri ve muhasebe, işletme süreçleri ve ekonomik rahatsızlıklar, ulusal gelirin belirlenmesi, toplu arz ve kaynak yaklaşımları.
Önerilen Kaynaklar:

Economics, Principles, Problems, and Policies, Campbell R. McConnell and Stanley L. Brue, Irwin and McGraw-Hill, Boston , 1999.

Economics Today, Roger LeRoy Miller, Addison-Wesley , Massachusetts , 2000

Öğretim  Yöntemleri: Ders ve uygulamalar.
Değerlendirme: Ödevler, ara sınavlar ve final sınavı.
Öğretim dili: İngilizce

 

 

MA 121 / MATEMATİK I
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi : Konu Anlatımı + Uygulama
Sene : 1
Dönem: Güz
Kredi: 3

 

 

 

Amaç:

Bu ders işletme, ekonomi ve uluslararası finans öğrencileri için onlara alanları bağlamında gerekli matematiksel araç ve yöntemleri öğreterek matematik temeli sağlar.

 

İçerik:

Köklü Sayılar; Üslü İfadeler ve Basit Matematiksel Formüller; Polinomlar; Logaritma; Kümeler; Tanım Aralığı; Mutlak Değer; Boole Cebiri; Morgan Kuralı; Olasılık; Fonksiyonlar; Seriler; Finans Matematiği: Bileşik Faiz, Bugünkü Değer, Gelecek Değer; Doğruların Eğimi ve Denklemi; Diferansiyel Kuralları;  Esneklik; Limit; Fonksiyonların Grafikleri.

 

Önerilen Kaynaklar:

Ernest F. Haeussler, Jr. and Richard S. Paul (1999). Introductory Mathematical Analysis, 9th ed., Prentice-Hall, London

 

Öğretim Yöntemleri:

Proje / Takım Çalışması: Öğrenciler bir takım oluşturur ( her takım 3 �4 öğrenci ). Bu takımlar öğretim görevlisi tarafından verilen matematiksel formülleri ispatlar. Öğrencilerin başarısı sunumları ve araştırmaları ile ölçülür.

 

Değerlendirme:

Ödevler, devamlılık, bir ara sınav, final sınavı.

 

Öğrenim Dili:

İngilizce

 

 

BA 101 İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi : Teorik
Sene : 1
Dönem: Güz
Kredi: 3


Amaç ve İçerik : Şirketin; geniş bir sosyo-ekonomik ve politik ileri sisteme ait bir alt sistem olduğunun anlaşılmasını sağlamak Şirket üç boyutlu bir küp olarak ele alınacaktır : yönetimsel işlev (planlama, organizasyon, idare, kontrol ve denetim) ve örgütsel işlev (finans ve muhasebe, pazarlama ve satış, üretim, insan kaynakları, satın alma ve tedarik, AR-GE, halkla ilişkiler, bilişim vb.) ve girdi olarak beş temel bileşen (para, malzeme, insan, yöntembilim, makina ve ekipman). Ders en yüksek derecede etkileşimin olacağı şekilde sınıf içi tartışmalarla, teori ve gerçek vakaların birarada sunulacağı biçimde uygulanacaktır.
Konulara göre önkoşul: Yönetimsel ve örgütsel fonksiyonlarıyla işletme yönetimi
Dinamik iş çevresi içinde yönetim ‘ Risk alma ve kar etme.
Ekonomi işletmeyi nasıl etkiler’ : Varlık oluşumu ve dağılımı
Küresel piyasalarda rekabet
Etik davranış ve sosyal sorumluluk sergileme
İşletme mülkiyeti biçimine karar verme
Girişimcilik ve küçük işletmeye başlama
Yönetim, Liderlik ve çalışanlara yetki verme
Örgütleri günümüz piyasalarına uyarlama
Dünya çapında mal ve hizmet üretimi
Çalışanları motive etme ve kendi kendini yöneten takımlar oluşturma
İnsan Kaynakları Yönetimi: En iyi çalışanı bulma ve bulundurma
İstihdam yönetimi konusu ve ilişkileri
Pazarlama: Müşteri ilişkileri ve katılımcı-ortak ilişkileri inşa etme
Ürün ve hizmet geliştirme ve fiyatlandırma
Ürünleri hızlı ve etkin biçimde dağıtma
Günümüz tutundurma teknikleri
Teknolojiyi bilgi yönetimi için kullanmak
Finansal bilgi ve muhasebe
Finansal Yönetim
Menkul Kıymet Piyasaları: Finansman ve yatırım fırsatları
Para ve finansal kurumları anlama
Finansal güvenlik ve risk yönetimine ulaşmak için kişisel finansı yönetme

Kaynaklar :
Understanding Business, W.G.Nickels et al., 7th edition, McGraw Hill, 2005.
Diğer kaynaklar :
Önerilecek haftalık okumalar

 

Öğretim Yöntemleri:
Bilgisayar kullanımı: Katılımcılar ders kitabı ile verilen CD içerisinde bulunan ve internet sitesinde yayınlanan problemleri çözecektir. Ayrıca, konu hakkında basılı yayın bulunması zor olduğundan vize projesi için araştırma amaçlı olarak internet kullanılacaktır.
Projeler / Takım çalışmaları : Her öğrenciye vize yerine geçecek olan bir proje ödevi verilecektir. Proje konusu alandaki yeni konulardan biri olarak belirlenecektir. Proje sözel olarak sunulacaktır ve 10 sayfalık (3 sayfa kuramsal çalışma, 7 sayfa seçilen şirket ile görüşmelerden ve internet üzerinden elde edilen pratiğe dayalı verilerden oluşan) bir yazılı rapor teslim edilmesi istenecektir.

Değerlendirme : Vize ve Final

Dili : İngilizce

 

 

EL 101 / ENGLISH I
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi : Konu Anlatımı + Grup Çalışması
Sene : 1
Dönem: Güz
Kredi: 3

 

 

 

Amaç:

Başarılı bir akademik çalışma için ihtiyaçları olan gerekli becerileri öğreterek öğrencilerin araştırmalarındaki verimliliği arttırmak

 

Öğrencilerin İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek ve onları seçtikleri çalışma alanlarının özel teknik terimleri ile donatmak

(alanlarına ait özel teknik terimler ile donatmak)

 

İçerik:

Öğrencilere aşağıdaki alanlara yönelik becerileri kazandırmak ve bunları geliştirmek:

 

Yazma

Okuma

İletişim kurma

Araştırma

 

Önerilen Kaynaklar:

Günlük gazete,

Süreli yayınlar, örnek: The Economist

Ders kitabı,

Güncel konulara yönelik haftada bir hazırlanan malzemeler

Eşanlamlılar sözlüğü

 

Öğretim Yöntemleri:

Konu anlatımı, grup çalışmaları, seminerler, etkileşimli öğrenci etkinlikleri, güncel konular üzerine tartışmalar.

Sunum/ Sözel uygulamalı öğrenci projeleri ve araştırma

 

Değerlendirme:

İki ara sınav, bir final sınavı, sözel değerlendirme, devamlılık ve derse katılım.

 

 

Öğrenim Dili:

İngilizce

 

BA 131 / BİLGİSAYAR KULLANIMI
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi : Laboratuvar
Sene : 1
Dönem: Güz
Kredi: 3

 

Amaç ve İçerik: Dersin amacı doğrultusunda bilgisayar kullanımına ait ihtiyaçları olabilecek kelime işlem, elektronik tablolama, veri tabanı ve bilgisayarla ilgili basit problemlerini çözebilecekleri programlar (Windows, Word gibi ), Windows terminolojisi ve internet sitesi tasarlama öğretilmektedir. Microsoft Windows’ a giriş, Microsoft Windows terminolojisi, Microsoft Word’ e giriş.

Ön Koşul: Yok.

Kaynaklar:
Microsoft Office XP Standard for Students and Teachers
Redmond, Wash; Microsoft Office 97 Professional step by step, Microsoft Press, 1997.

Öğretim Yöntemleri: Bilgisayar kullanımı, öğrenciler Microsoft Office Paketini kullanacaktır.

Değerlendirme:Vize ve Final.

Öğretim Öğretim Dili:İngilizce

 

 

AT 211 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi : Ders
Sene : 1
Dönem: Güz
Kredi: 2

 

Amaç: Yakın tarihimiz hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.
İçerik: Tanzimat Döneminden başlayarak yeni Türkiye Cumhuriyeti! nin kuruluşuna kadar olan önemli olaylar ve Atatürk İlke ve İnkılapları.
Kaynaklar :

Türk Devrim Tarihi, Toktamış Ateş, Der Yayınları, 1993.

Öğretim  Yöntemleri: Ders ve sınıf tartışmaları.

 

Değerlendirme: Ara sınavlar ve final sınavı..
Öğretim dili: Türkçe

 

 

EC 122 EKONOMİYE GİRİŞ II
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi : Ders
Sene : 1
Dönem: Bahar
Kredi: 3

 

Amaç: Ekonomi, işletme ve finansın temel prensipleri ile ekonominin yasa ve içeriklerinin anlaşılmasını sağlamak. Bu ders, ekonominin; makroekonomi, mikroekonomi, ekonomik büyüme, uluslararası ekonomi vb alanlarında yüksek lisans yapmayı düşünenöğrenciler için de temel oluşturmaya yardımcı olmaktadır.
İçerik: Mikroekonomiye giriş; tüketici davranışları ve dengesi, üretimin ve harcamaların teorisi, piyasa modelleri, menkuller piyasası: Mükemmel rekabet, tekel, oligopoly, tekel rekabeti. Piyasa faktörleri: yer, emek, anapara.
Kaynaklar :

  • Economics, Principles, Problems, and Policies, Campbell R. McConnell and Stanley L. Brue, Irwin and McGraw-Hill, Boston , 1999.
  • Economics Today, Roger LeRoy Miller, Addison-Wesley , Massachusetts , 2000

Öğretim  Yöntemleri: Sınıf tartışmaları ve ders
Değerlendirme: Kısa sınavlar, ara sınavlar, final sınavı.
Öğretim dili: İngilizce

 

 

MA 122 / MATEMATİK II
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi : Konu Anlatımı + Uygulama
Sene : 1
Dönem: Bahar
Kredi: 3

 

 

Amaç:

Bu dersin amacı, öğrencilere ekonomik, finansal ve işletme problemleri çözmede destekleyici matematiksel teknik, yöntem ve formülleri vermektir.

 

Önkoşul:

Türev, Limit, Mutlak Değer.

 

İçerik:

Matematik I konularının genel tekrarı; Çok Değişkenli Fonksiyonlar: Parçalı Türev, Çok Değişkenli Fonksiyonların  Maksimum ve Minimum noktaları; Lagrange Çarpanları; Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Optimizasyon; Taylor ve Maclauren Serileri; Serilerin Karakter Analizi; Iraksak ve Yakınsak Seriler; Matris Cebiri: Matrisler, Matrislerin Çarpımı, Tersi, Determinantlar, Cramer Kuralı.

 

Önerilen Kaynaklar:

Ernest F. Haeussler, Jr. and Richard S. Paul (1999). Introductory Mathematical Analysis, 9th ed., Prentice-Hall, London

 

Öğretim Yöntemleri:

Proje / Takım Çalışması: Öğrenciler bir takım oluşturur ( her takım 3 �4 öğrenci ). Bu takımlar öğretim görevlisi tarafından verilen matematiksel formülleri ispatlar. Öğrencilerin başarısı sunumları ve araştırmaları ile ölçülür.

 

Değerlendirme:

Ödevler, devamlılık, bir ara sınav, final sınavı.

 

Öğrenim Dili:

İngilizce

 

 

BA 106 HUKUKA GİRİŞ 
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi : Teorik
Sene : 1
Dönem: Bahar
Kredi: 3

Amaç ve İçerik: Dersin genel amacı hukukun günlük hayata olan etkisini makul biçimde açıklamaktır. Ek olarak, hukuk ve topluma dair bilgilenim ve anlayışı geliştirmeyi, genel yasa terimlerini öğrenmeyi, yasa ile ilgili bilgileri kavramayı ve Türk Hukuku’ nun temeli üzerine bir altyapı kurmayı hedefler.  Hukuk nedir, Hukukun gelişimi; Hukuk kategorileri, Yasalar nasıl hazırlanır; Mahkeme sistemi, Ceza Kanunu; Aile Hukuku; Çevre Hukuku; Uluslararası Hukuk.

Önkoşul: Yok

Kaynaklar:
Şeref Gözübüyük (1997). Introduction to Fundamental Concepts of Law. Turan, Ankara .

Öğretim Yöntemleri: Sınıfiçi Tartışma

Değerlendirme: Vize ve Final.

Öğretim Dili:İngilizce ve Türkçe

 

 

EL 102 / ENGLISH II

Ders Tipi : Konu Anlatımı + Grup Çalışması
Sene : 1
Dönem: Bahar
Kredi: 3

 

 

Amaç:

Başarılı bir akademik çalışma için ihtiyaçları olan gerekli becerileri öğreterek öğrencilerin araştırmalarındaki verimliliği arttırmak

 

Öğrencilerin İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek ve onları seçtikleri çalışma alanlarının özel teknik terimleri ile donatmak

(alanlarına ait özel teknik terimler ile donatmak)

 

İçerik:

Öğrencilere aşağıdaki alanlara yönelik becerileri kazandırmak ve bunları geliştirmek:

 

Yazma

Okuma

İletişim kurma

Araştırma

 

Önerilen Kaynaklar:

Günlük gazete,

Süreli yayınlar, örnek: The Economist

Ders kitabı,

Güncel konulara yönelik haftada bir hazırlanan malzemeler

Eşanlamlılar Sözlüğü

 

Öğrenim Dili:

İngilizce

 

 

 

BA 104 / MUHASEBEYE GİRİŞ
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi : Ders
Sene : 1
Dönem: Bahar
Kredi: 3

 

Amaç: Bu dersin amacı; para ve  takas işlemlerini içeren benzer finansal aktivitelerin sistematik olarak toplanması, kaydedilmesi ve sınıflandırılması gibi uygulamaların oluşturduğu  bu bilim dalını öğrencilere öğretmek ve elde edilen sonuçların özetlenmesini, yorumlanması ve rapor edilmesi üzerinde durmaktır.

 

İçerik: Muhasebenin tanımı ,muhasebenin fonksiyonları, temel muhasebe kavramları, genel kabul görmüş muhasebe standartları, temel mali tablolar, muhasebe defter ve dökümanları, hesap planı, yevmiye ve defter� kebir kayıtları, genel geçici mizan, dönem sonu işlemleri, kesin mizanın oluşturulması, mali tabloların oluşturulması.

 

Kaynaklar:

 

Charles T.Horngren, W.T.Harrison and L.S.Bamber (2001). Accounting, Prentice-Hall International, Inc.  USA

 

Ahmet Kızıl (2006), Genel Muhasebe Vergi Uygulamaları, Bahar  Yayınevi, Istanbul

 

Öğretim Yöntemleri: Sınıf içi tartışma

 

Değerlendirme: İngilizce

 

 

AT 212 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi : Ders
Sene : 1
Dönem: Bahar
Kredi: 2

 

Amaç: Yakın tarihimiz hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.
İçerik: Kurtuluş ve Kuruluş başlıkları altında İstiklal Savaşı, bütün önemli olaylar, Cumhuriyeti! in ilanından başlayarak çeşitli alanlarda gerçekleştirilen reformlar.
Kaynaklar :

Türk Devrim Tarihi, Toktamış Ateş, Der Yayınları, 1993.

Öğretim  Yöntemleri: Ders ve sınıf tartışmaları.

 

Değerlendirme: Ara sınavlar ve final sınavı..
Öğretim dili: Türkçe

 

 

SC 201 İSTATİSTİK I
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi : Konu Anlatımı
Sene : 2
Dönem: Güz
Kredi: 3

 

Amaç: İstatistik I dersi hem grafiksel ve sayısal öğelerin üzerine odaklanan tanımsal istatistiki bilgileri hem de karar almayı desteklemede bu sayısal öğeleri kullanan kısmi dolaylı istatistiki bilgileri öğrencilere sunar.

 

İçerik: İstatistik� giriş; İstatistik�n temel elemanları; veri çeşitleri; veri toplama; verinin güvenilirliği ve geçerliliği; merkezi eğilim ölçüleri; gruplanmış ve gruplanmamış veri için aritmetik, geometrik ve kareli ortalama; gruplanmış ve gruplanmamış veri için medyan ve mod; merkezi eğilim ölçülerinin özellikleri; merkezi eğilim ölçüsünün seçimi; dağılım ölçüsü; varyans; standart sapma; değişim katsayısı; endeks sayıları; sabit ve değişik esaslı endeks sayıları; sabit ve değişir esaslı endeks sayıları arasındaki ilişkiler; tartının saptanması; birleşik endeks sayıları; Laspeyres fiyat endeksi; Paasche fiyat endeksi; Fischer fiyat endeksi; endeks sayılarının özel kullanım alanları ( cari fiyattan reel fiyata dönüşüm ); olasılık; olaylar kavramı; örnek uzayı ve olasılık; bileşim ve kesişimler; tamamlayıcı olaylar; şarta bağlı olasılık; kesikli ve sürekli olasılık dağılımı; rastlantısal değişken; olasılık dağılımı beklenen değeri; iki değişkenli olasılık dağılımı; normal dağılım, standart normal dağılım

 

Önerilen Kaynaklar:

J.T. McClave and T. Sincich(2000). Statistics, 8th. Ed., Prentice Hall.

 

Öğretim Yöntemleri:

Sınıfta tartışma.

 

Değerlendirme Araçları:

Ara sınav ve final sınavı.

 

Öğrenim Dili:

İngilizce

 

 

BA 211 MUHASEBE
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi : Ders
Sene : 2
Dönem: Güz
Kredi: 3

 

 

Amaç: Değerleme yöntemleri, aktif pasif yönetimi, hesapların düzenlenmesi, vergi muhasebesi, tek düzen muhasebe sisteminin tam anlamıyla anlaşılmasını sağlamak. Öğrencileri birer muhasebe asistanı gibi yetiştirmek.

 

Önkoşullar: Yok

 

İçerik: Gelir tablosu ve düzeltme kayıtları, düzeltme işlemleri, hesapların düzeltilmesi, envanter sistemi, envanter değerleme yöntemleri, duran varlıklar muhasebesi, geçmiş ve gelecek dönem giderleri, kesin mizan, kesin mizandan mali tabloların oluşturulması,

muhasebe sürecinin tamamlanması, hesapların kapatılması, kapanış bilançosunun oluşturulması, tek düzen muhasebe sistemi

 

Önerilen Kaynaklar:

 

Charles T.Horngren, W.T.Harrison and L.S.Bamber (2001). Accounting, Prentice-Hall International, Inc.  USA

 

Ahmet Kızıl (2006), Genel Muhasebe Vergi Uygulamaları, Bahar  Yayınevi, Istanbul

 

Öğretim Yöntemleri: Anlatım / Sınıf içi tartışma

 

Değerlendirme: Ödev, ara sınav, final sınavı

 

Öğretim Dili: İngilizce

 

 

BA 201 PAZARLAMA
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi : Teorik
Sene : 2
Dönem: Güz
Kredi: 3

Amaç ve İçerik: Dersin temel amacı pazarlama karmasını uygulamak için hedef piyasaları saptamaktır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler tüketici ihtiyaçlarını belirleyebilecek ve bir yönetici olarak pazarlamada karar alma sürecinde daha etkin bir yol izleyeceklerdir. Pazarlama kavramlarına giriş ve pazarlamada yeni terminolojiler, Pazarlama planlamasının önemi, The Importance of Marketing Planning, Piyasa segmentasyonu ve Hedef odaklı pazarlama yönetimi, tüketici davranışı ve satın alma kararı, ürün politikaları, fiyat politikaları, tutundurma politikaları, yerleştirme politikaları, Entegre pazarlama iletişimi, Kişisel satış ve pazarlama, Satış promosyonu ve halkla ilişkiler

Kaynaklar: Principles of Marketing/ Philip Kotler

Öğretim Yöntemleri: Vaka çalışmalarıyla desteklenen kuramsal tanımlama

Değerlendirme: Vize ve Final

Öğretim Dili:İngilizce

 

EL 201 / ENGLISH III
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi : Konu Anlatımı + Grup Çalışması
Sene : 2
Dönem: Güz
Kredi: 3

 

 

Amaç:

Başarılı bir akademik çalışma için ihtiyaçları olan gerekli becerileri öğreterek öğrencilerin araştırmalarındaki verimliliği arttırmak

 

Öğrencilerin İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek ve onları seçtikleri çalışma alanlarının özel teknik terimleri ile donatmak

(alanlarına ait özel teknik terimler ile donatmak)

 

İçerik:

Öğrencilere aşağıdaki alanlara yönelik becerileri kazandırmak ve bunları geliştirmek:

 

Yazma

Okuma

İletişim kurma

Araştırma

 

Önerilen Kaynaklar:

Günlük gazete,

Süreli yayınlar, örnek: The Economist

Ders kitabı,

Güncel konulara yönelik haftada bir hazırlanan malzemeler

Eşanlamlılar Sözlüğü

 

Öğrenim Dili:

İngilizce

 

 

 

TD 221 / TÜRK DİLİ I
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi : Ders + Labaratuar
Sene : 2
Dönem: Güz
Kredi: 2

 

 

Amaç: Öğrencilerin Türkçe�i doğru ve düzgün biçimde kullanmalarını sağlamak.
İçerik: Dil kuramları, dillerin doğuşu ve dil-kültür ilişkisi; Türkçe�in dahil olduğu Ural-Altay dil ailesine özel bir vurgu yapılarak dillerin sınıflandırılması; dilbilimin dört temel dalı olan sesbilim, biçimbilim, söz dizimi ve anlambilimin incelenmesi; Türkçe�in ses yapısı, sözcüklerin yapısı (ek, kök, gövde, vs.), cümle yapısı; deneme, şiir, roman, öykü gibi seçilmiş kitapların incelenmesi.
Kaynaklar:

Çağdaş Türk Dili, Suer Eker

Öğretim  Yöntemleri: Ders.
Değerlendirme: Ara sınavlar, ödevler ve final sınavı.
Öğretim dili: Türkçe

 

 

 

BA 214 / YÖNETİM VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi : Teorik
Sene : 2
Dönem: Bahar
Kredi: 3

Amaç ve İçerik: Yönetim ve Organizasyon açısından altyapı oluşturmak. Yönetime Giriş; Yönetimin anlamı, Çevre ve Şirket Kültürü, Yönetsel Etik ve Şirket Sosyal Sorumluluğu, Planlama; Organizasyon hedeflerinin belirlenmesi ve Planlama, Stratejilerin belirlenmesi ve uygulama, Yönetsel Karar verme, Organizasyon; Organizasyonun esasları, Yenilik ve değişim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetme;Organizasyonlarda Liderlik ve Motivasyon, Organizasyonlarda takım çalışmaları ve haberleşme, Kontrol; Kalite ve Verimliliği sağlama amacına yönelik Kontrol, Yönetsel Kontrol sistemleri, Bilgi sistemleri ve yönetim.

 

Organizasyonel Davranış alanına ait temel konuları irdelemek.Organizasyonel Davranışa giriş, Algılama ve Kişilik, Kişiler arası ilişkiler; Davranış değişikliği, Motivasyon, Güç ve Politika, Liderlik, Karar verme, Grup dinamiği, Çatışma yönetimi, Yönetsel stres ve iş memnuniyeti, Organizasyonel yapı ve Dinamikler; Haberleşme, Organizasyonel Dizayn, Kültürel etkiler ve Çevre, Organizasyonel değişim ve gelişim yönetimi


Kaynaklar:
Management (AISE) : New Workplace
RICHARD L. DRAFT SOUTH-WESTERN yay. 2006.

John M. Neale ,(2001)Science and behavior; an introduction to methods of research, Prentice Hall
Robert P.Vecchio, (2003) Organizational Behavior, Thomson-South-Western.
Andrew J.DuBrin,(2003)Fundamentals of Organizational Behavior,South-Western

Öğretim Yöntemleri: Vaka, sınıf içi tartışma.

Değerlendirme: Vize, ödev, final

Öğretim Dili:İngilizce

 

 

MA 222 / LİNEER CEBİR
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi : Konu Anlatımı + Uygulama
Sene : 2
Dönem: Bahar
Kredi: 3

 

Amaç:

Bu ders, İşletme ve Ekonomi öğrencilerinin, matris notasyonu ile yazılabilen lineer denklem sistemlerini tanıması için tasarlanmıştır. Bu ders, aynı zamanda Girdi �Çıktı Analizi gibi Ekonomik modellere yönelik matris cebiri uygulamalarına imkan tanımayı amaçlamaktadır.

 

Önkoşul:

Matris ve Determinantlarla ilgili genel bilgi.

 

İçerik:

Vektörler: Vektörlerle ilgili işlemler, geometrik açıklama, lineer bağımlılık; Matris: Matrislerle ilgili işlemler, matrislerin eşitliği, Ekonomi ve İşletme üzerine uygulamalar; Determinantlar: Determinantların özellikleri, ters matrisler, homojen lineer denklem sistemleri; Özvektör ve Matris: Özvektörler, lineer bağımlılık ve bağımsızlık; Lineer Programlama: Grafik çözümleri, çoklu optimum çözümler, Simpleks Yöntemi

 

Kaynaklar:

David C.Lay (2000). Linear Algebra and Its Application, 2nd ed., Addison-Wesley Publishing Company

 

Wilfred Kaplan (1991). Advanced Calculus, 4th ed., Addison-Wesley Publishing Company

 

Öğretim Yöntemleri:

Sınıfta Tartışma: Öğrenciler matematiksel araçların Ekonomik, Finansal ve İşletme problemlerine yönelik uygulamasını tartışacaktır.

 

Takım çalışması: Takım üyeleri ( her takım 3 �4 öğrenci ) öğretim üyesi tarafından verilen problemlerin çözümleri üzerine birlikte çalışacaklardır.

 

Değerlendirme Araçları:

Ödevler, devamlılık, bir ara sınav, final sınavı.

 

Öğrenim Dili:

İngilizce

 

 

IF 202 FİNANS BİLİMİNE GİRİŞ
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi: Ders Anlatımı
Sınıf: 2
Dönem: Bahar
Kredi: 3

 

Amaç ve İçerik: Dersin amacı öğrencilere Finansal Analiz, Yönetimsel Finans, Finansal Türevler, Yatırım Değerlendirmesi gibi ileri düzeydeki finans derslerinin eğitimi için gerekli bir temel sağlanmasıdır. Bu ders öğrenciyi finans biliminin temel alanları ile tanıştıracaktır. Giriş düzeyinde incelenen konular şunlardır: Finansal Kurumlar ve Piyasalar; Finansal Enstrümanlar: Hisse Senedi ve Tahvil Türleri: Finansal Türevler: Vadeli İşlemler, Gelecek İşlemleri; Opsiyonlar ve Swaplar; Faiz Hadlerinin Belirlenmesi; Finansal Tablolar; Paranın Zaman Değeri.

 

Önkoşul: Ekonomiye Giriş I ve II.

 

Kaynaklar: Scott Besley, Eugene F. Brigham, Essentials of Managerial Finance (2000), The Dryden Press.

Cudi Tuncer Gürsoy, Finansal Yönetim İlkeleri (2007), Doğuş Üniversitesi Yayınları.

Jae K. Shim, Joel G. Siegel, Financial Management (1998), Schaum?s Outlines, MacGraw Hill

 

Öğretim Yöntemleri: Ders Anlatımı; Sınıf İçi Tartışma

 

Değerlendirme: Kısa Sınavlar; Ara Sınavlar; Final sınavı

 

Öğretim Dili: İngilizce

 

 

 

 

 

 

EL 202 / ENGLISH IV 
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi : Konu Anlatımı + Grup Çalışması
Sene : 2
Dönem: Bahar
Kredi: 3

 

 

Amaç:

Başarılı bir akademik çalışma için ihtiyaçları olan gerekli becerileri öğreterek öğrencilerin araştırmalarındaki verimliliği arttırmak

 

Öğrencilerin İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek ve onları seçtikleri çalışma alanlarının özel teknik terimleri ile donatmak

(alanlarına ait özel teknik terimler ile donatmak)

 

İçerik:

Öğrencilere aşağıdaki alanlara yönelik becerileri kazandırmak ve bunları geliştirmek:

 

Yazma

Okuma

İletişim kurma

Araştırma

 

Önerilen Kaynaklar:

Günlük gazete,

Süreli yayınlar, örnek: The Economist

Ders kitabı,

Güncel konulara yönelik haftada bir hazırlanan malzemeler

Eşanlamlılar Sözlüğü

 

Öğrenim Dili:

İngilizce

 

 

TD 222 / TÜRK DİLİ II
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi : Konu Anlatımı + Grup Çalışması
Sene : 2
Dönem: Bahar
Kredi: 2

 

Amaç: Öğrencilerin Türkçe’ yi doğru ve düzgün biçimde kullanmalarını sağlamak.
İçerik: Türkçe yazımında ifade etme, tanımlama, tartışma ve anlatıma yönelik uygulamalı eğitim; noktalama ve yazımın temel kuralları, örnekler; yazım ve kompozisyon teknikleri; klasik ve çağdaş Türk yazarlarının kitapları; öğrencilerin kompozisyonlarında görülen anlatım bozukluklarının ve noktalama hatalarının düzeltilmesi; rapor, makale gibi bilimsel yazı türlerine örnekler; konferanslarda ve tartışmalarda pratik kazandırmaya yönelik sözlü çalışmalar ve uygulamalar; deneme, şiir, roman, öykü gibi seçilmiş kitapların incelenmesi.
Kaynaklar :

Çağdaş Türk Dili, Suer Eker

Öğretim  Yöntemleri: Ders

 

Değerlendirme: Ara sınavlar, ödevler ve final sınavı.
Öğretim dili: Türkçe

 

 

 

BA 311 / PAZARLAMA STRATEJİSİ
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi : Teori + Proje
Sene : 3
Dönem: Güz
Kredi: 3

 

Amaç :

Kullanıcı çözümü, müşteri maliyeti, elverişlilik ve iletişim olarak bilinen dört bileşen ile ilgili stratejileri incelemek. Ders en yüksek derecede etkileşimin olacağı şekilde sınıf içi tartışmalarla, teori ve gerçek vakaların birarada sunulacağı biçimde uygulanacaktır.

 

Önkoşul: Yönetimsel ve örgütsel fonksiyonlarıyla işletme yönetimi

 

İçerik :

Yönetim kavramkarı ve eğilimleri, stratejik piyasa yönetimi, dış ve müşteri analizi, rakipi analizi, piyasa analizi, çevre analizi ve stratejik belirsizlik, içsel analiz, sürdürülebilir rekabetçi avantaj elde etme, farklılaşma stratejileri, maliyet, amaç, ve öncelikli hareket, stratejik konumlandırma, büyüme stratejileri, çeşitlendirme; küresel stratejiler , uygulamalar, öğretim elemanının danışmanlığında öğrencilerin hazırlayacağı Türkiye�en vakalar.

 

Kaynaklar :

 

Ders Kitabı : Marketing Management: A Strategic Decision-Making Approach by John Mullins, Orville C Walker, and Jr., Harper W Boyd ,2006)

Diğer Kaynaklar :

Önerilecek haftalık okumalar.

 

Yöntem :

Bilgisayar kullanımı:  Katılımcılar ders kitabı ile verilen CD içerisinde bulunan ve internet sitesinde yayınlanan problemleri çözecektir. Ayrıca, konu hakkında basılı yayın bulunması zor olduğundan vize projesi için araştırma amaçlı olarak internet kullanılacaktır

 

Proje / Takım çalışması : Her öğrenciye vize yerine geçecek olan bir proje ödevi verilecektir. Proje konusu alandaki yeni konulardan biri olarak belirlenecektir. Proje sözel olarak sunulacaktır ve 10 sayfalık (3 sayfa kuramsal çalışma, 7 sayfa seçilen şirket ile görüşmelerden ve internet üzerinden elde edilen pratiğe dayalı verilerden oluşan) bir yazılı rapor teslim edilmesi istenecektir.

 

Değerlendirme : Vize, final

 

Dili : İngilizce

 

 

BA 313 / İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi : Teorik
Sene : 3
Dönem: Güz
Kredi: 3

Amaç ve İçerik: İnsan kaynakları yönetiminin temel konuları incelenecek, yasal ve etik bağlamda insan kaynakları yönetimini yorumlamak, insan kaynaklarını eğitmek ve yönetmek.
İçerik: Temel insan kaynakları yönetimi, Yasal ve etik durum, Eşit çalışma fırsatının uygulanması, Eşit çalışma fırsatı, işçi hakları, Personel temini, İş analizi ve iş dizaynı; İnsan kaynakları planlaması, Personel seçimi; Oryantasyon ve personel eğitimi; Yönetim ve örgütsel gelişme; Kariyer geliştirme; Performans değerlendirme sistemleri ; Örgütsel ödül sistemi; Ücret sistemi; İşçi güvenliği ve sağlığı, Etkin ilişki sağlama, Etkin insan kaynakları iletişimi

Kaynaklar:
Joe Pasqualetto, ‘ Evaluating the Future of HRIS,’ Personnel Journal,August 1988,p.82.
Bob Lenburg, ‘ Is an HRIS in Your Future ‘ ‘ Credit Union Management,March 1996,pp.37-38.
Affirmative Action and Equal Employment,vol.1(Washington,D.C.:U.S.Equal Employment Opportunity Commission,1947),pp.10-11.
Jane Ester Bahls, ‘ Employment for Rent,’ Nation’ s Business,June 1991,1991,p.36.
Eric Rolfe Greenberg, ‘ Workplace Testing:Who’ s Testing Whom’ ‘ Personnel,1989,pp.39-45
‘ Uniform Guidelines on Employee Selection Procedures,’ Federal Register, August 25,1978 ,p38301.

Öğretim Yöntemleri: Vaka, Tartışma

Değerlendirme:Vize, ödev, final.

Öğretim Dili:İngilizce

 

BA 325 / KARAR ALMA TEKNİKLERİ
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi : Teorik
Sene : 3
Dönem: Güz
Kredi: 3

Amaç ve İçerik: Katılımcılar terminolojiyi, işletme bilimi ve istatistiksel karar verme süreçlerini çalışacak,. gerçek durumların teknik analizi konusunda yetkin hale geleceklerdir. Karar probleminin kantitatif ve sayısal analizinin sonuçlarını yorumlama yeteneği kazanacak istatistik kullanmayı, optimizasyon ve simulasyon yaklaşımlarını öğreneceklerdir. Ayrıca işletme karar alma süreci için karar ağacı oluşturacak ve analize edeceklerdir. Bu ders yönetimsel karar verme sürecinde kantitatif faktörler içeren yönetimsel problemlerin bilimsel yaklaşım ve bilgisayar yazılımları ile kavramlar ve araçlar yoluyla incelenmesini kapsamaktadır. Çeşitli işletme durumlarının modellenmesi vakalar ve tablolarla vurgulanmaktadır.İncelenen konulardan bazıları şu şekildedir: Kantitatif analiz ve karar verme, karar analizinde problem çözümü, simulayon ve optimizasyona giriş, regresyon, tahmin.

 

Önkoşul: İşletme İstatistiği

Kaynaklar:
Anderson D. and D. Sweeney, T. Williams, An Introduction to Management Science Quantitative Approaches to Decision Making, Thomson, 2003-( ISBN: 0324145632)

Taha, H., Operation Research An Introduction Prentice Hall, 2002
(ISBN: 0130323746)

Gujarati, D., Basic Econometrics, McGraw-Hill, 2003.

Öğretim Yöntemleri: Sınıf içi çalışmalar ve problem çözümü
Tartışma: Öğrenciler ders gerekliliklerini yerine getirecek ve önerilen araştırmaları tartışacaktır.

Değerlendirme: Vize, ödev, final

Öğretim Dili:İngilizce

 

BA 351 ÜRETİM (OPERASYON) YÖNETİMİ
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi : Teorik
Sene : 3
Dönem: Güz
Kredi: 3


Amaç ve İçerik: Katılımcıların; girdileri (ham madde, sabit sermaye, finansal sermaye, enerji, emek vb.) çıktılara (mal ve hizmet) dönüştürme olarak tanımlanan üretim operasyonları yönetimini anlamasını sağlamak ve kariyerlerinde mühendislerle olan iletişimlerini kolaylaştırmak. Ders en yüksek derecede etkileşimin olacağı şekilde sınıf içi tartışmalarla, teori ve gerçek vakaların birarada sunulacağı biçimde uygulanacaktır. Üretim süreçleri stratejisi ve değişimi yönetmek; süreç analizi; üretim dizaynı ve süreç seçimi ‘ üretim ve hizmet ; kalite yönetimi ; tedarik zinciri stratejisi; tahmin ; toplam planlama ; envanter planlama ; malzeme ihtiyaç planlaması; iş planlama ; işletme danışma ve yeniden planlama;proje yönetimi; Waiting Line Analiz

Önkoşul (konulara gore): Yönetimsel ve örgütsel fonksiyonlarıyla işletme yönetimi

Kaynaklar :
Foundations of Operations Management, by Larry P. Ritzman and Lee J. Krajewski, Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 2003.

Öğretim Yöntemleri:
Bilgisayar kullanımı: Katılımcılar ders kitabı ile verilen CD içerisinde bulunan ve internet sitesinde yayınlanan problemleri çözecektir. Ayrıca, konu hakkında basılı yayın bulunması zor olduğundan vize projesi için araştırma amaçlı olarak internet kullanılacaktır.

Değerlendirme : Vize; ödev, final

Dili : İngilizce

 

 

 

 

BA 322 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi : Teorik
Sene : 3
Dönem: Bahar
Kredi: 3

 

 

Amaç

Yönetim bilişim sistemlerini araştırmak.

 

İçerik

Bilişim sistemleri ve organizasyonu. Karar vermede zamanında, doğru ve uygun bilgiye ulaşmanın önemi. İşletmelerde yönetim seviyeleri ve bilgi gereksinmeleri. İşletmelerdeki bilişim sistemlerinin eşgüdümü ve koordinasyonu.

 

Kaynaklar

Management Information Systems, G.V. Post and D.L. Anderson, 4th Ed., McGraw-Hill/Irwin, 2006, ISBN: 0-07-111638-9

 

Öğretim Yöntemleri

Ders, sınıftaki tartışmalar ve saha çalışmaları.

 

Değerlendirme

Ara sınavlar, kısa sınavlar, ödevler, derse katılım, final sınavı.

 

Öğretim Dili

İngilizce

 

 

 

 

 

IF 314 FİNANSAL YÖNETİM
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Ders Tipi : Teorik
Sene : 3
Dönem: Bahar
Kredi: 3

 

 

Amaç: İşletme, muhasebe ve finans öğrencilerine finansal yönetim üzerine bilgi vermek ve onları modern şirketlerin finansal karar alma sürecine katılabilecek düzeye getirmek.

 

İçerik: Sermaye maliyeti, kaldıraç ve temettü politikası, çalışma sermayesi yönetimi, çalışma sermayesi politikası, kısa dönemli borç ve alacak yönetimi, uzun vadeli stratejik finansman kararları, hisse senedi ve yatırımlar, uzun vadeli borçlar, alternatif finansman kararları ve kurumsal yeniden yapılanma.

 

Önerilen Kaynaklar :
tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez örnekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Scott Besley and Eugene F. Brigham (2000). Essentials of Managerial Finance, twelfth edition., The Dryden Press, Fort Worth

Richard A. Brealey and Stewart Myers (2002). Principles of Corporate Finance, Mc-Graw Hill, Europe .

 

Öğretim Yöntemleri: Anlatim

L

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031