Uluslararası Ticaret ve Finans tez projesi

Ders İçerikleri

EC 121 İKTİSADA GİRİŞ I

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Yıl: 1

Dönem: Güz

Kredi: 3

Tanım & Amaçlar:

Ekonomi biliminin temel kavramları, kapsam ve öneminin öğretildiği derste işlenilen başlıca konular şunlardır: İktisadi Analiz Metodları, Arz –Talep ve Piyasa Sistemi, Piyasalar ve Refah İktisadı, Kamu Sektörü İktisadı, Firma Davranışı ve Endüstri Organizasyonu, Emek Piyasaları İktisadı.

Dersin sonunda Ekonomi bilimine ilişkin temel bilgilerin öğretilmesinin yanında öğrencilerin aşağıda belirtilen becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir:

 • Bilgi ve fikirlerin analiz ve sentez edilerek değerlendirilmesi ve yorumlanması,
 • Gerçek bilgi ile inanç ve değerler arasında ayrım yapılabilmesi,
 • Grafik, tablo ve diyagramların yorumlanması,
 • Ekonomi bilimine ilişkin geniş bir kavram dağarcığına sahip olunması,
 • Basılı ve elektronik kaynaklardan etkin bir şekilde bilgi toplanabilmesi.

 

MA 121 MATEMATİK I

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Yıl: 1

Dönem: Güz

Kredi: 3

Tanım & Amaçlar:

Matematik, iktisadi ve idari bilimlerde problematik durumların tanımlanması, analizi ve çözümü için faydalı olan sayısal modelleri hazırlamak ve kullanmak için en önemli araçlardan biridir. Bu ders, iktisadi ve idari bilimlerde öğrenim gören öğrencilere, küme teorisi, sayılar, denklemler, eşitsizlikler, fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, fonksiyon grafikleri ve bu konularda iktisadi ve idari uygulamalar içeren bir matematik temeli sağlamak için tasarlanmış bir derstir.

 

BA 101 İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Yıl: 1

Dönem: Güz

Kredi: 3

Tanım & Amaçlar:

İşletme yönetimine girişin temellerinin anlatıldığı bu dersin amacı, öğrencilere, temel iş terminolojisi, işin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal çevre, işin pazarlama, insan kaynakları ve muhasebe ile ilgili fonksiyonları, işin yapısı ve sahipliği, işin yönetimi ve bu yönetimin (olası) fonksiyonları ve iş etiği konularında genel bir bakış açısı kazandırmaktır. Bunu yaparken organizasyonun yapısı, çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve içinde bulunduğu sosyal, ekonomik ve yasal çevre ile ilgili teori ve araştırmalara değinilecektir.

 

EL 101 İNGİLİZCE I

Yıl: 1

Dönem: Güz

Kredi: 3

Tanım & Amaçlar:

Başarılı bir akademik çalışma için ihtiyaçları olan gerekli becerileri öğreterek öğrencilerin araştırmalarındaki verimliliği arttırmak; Öğrencilerin İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek ve onları seçtikleri çalışma alanlarının özel teknik terimleri ile donatmak (alanlarına ait özel teknik terimler ile donatmak); Öğrencilere yazma ,okuma ,iletişim kurma , araştırma gibi alanlara yönelik becerileri kazandırmak ve bunları geliştirmek.

 

BA 131 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Yıl: 1

Dönem: Güz

Kredi: 3

Tanım & Amaçlar:

Dersin amacı doğrultusunda bilgisayar kullanımına ait ihtiyaçları olabilecek kelime işlem, elektronik tablolama, veri tabanı ve bilgisayarla ilgili basit problemlerini çözebilecekleri programlar (Windows, Word gibi ), Windows terminolojisi ve internet sitesi tasarlama öğretilmektedir. Microsoft Windows’ a giriş, Microsoft Windows terminolojisi, Microsoft Word’e giriş.

 

AT 211 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Yıl: 1

Dönem: Güz

Kredi: 3

Tanım & Amaçlar:

Öğrencimize, Türk Tarihini bilen, ülkenin Sevr koşulları çıkmazından, bağımsız, Türk Devleti noktasına nasıl ve ne şekilde geldiğini aktararak, evrensel bir çağdaşlaşma anlayışı olan Atatürkçü Düşünce Sistemini tüm yönlerini, farklılıklarını, üstün taraflarını ortaya koyarak,  karşılaştıkları sorunları bu düşünce çerçevesinde tahlil edip çözebilen, bilgili, vatansever gençler yetiştirmektir.

Atatürk ve Atatürkçü Düşünce Kavramı verildikten sonra, Osmanlı’nın çökme nedenleriyle birlikte, Tanzimat Dönemi’nden başlayan süreç ile Bağımsızlık mücadelesinden Lozan’a kadar geçen dönem tüm ayrıntıları ile verilmektedir.

 

EC 122 İKTİSADA GİRİŞ II

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Yıl: 1

Dönem: Bahar

Kredi: 3

Tanım & Amaçlar:

Ekonomi biliminin temel kavramları, kapsam ve öneminin öğretildiği derste işlenilen başlıca konular şunlardır: Makroiktisat analizine giriş, Uzun vadede real ekonomi (Tasarruflar, İktisadi Büyüme, Finansal Sistem, İşsizlik), Uzun vadede para ve fiyatlar ( Para ve Bankacılık Sistemi, Enflasyon), Açık ekonomi makroiktisadi (Dış ticaret, Döviz kurları), Kısa vadeli iktisadi dalgalanmalar ( IS/LM Modeli, Stabilizasyon Politikaları, Ekonomik Krizler).

Dersin sonunda Ekonomi bilimine ilişkin temel bilgilerin öğretilmesinin yanında öğrencilerin aşağıda belirtilen becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir:

 • Bilgi ve fikirlerin analiz ve sentez edilerek değerlendirilmesi ve yorumlanması,
 • Gerçek bilgi ile inanç ve değerler arasında ayrım yapılabilmesi,
 • Grafik, tablo ve diyagramların yorumlanması,
 • Ekonomi bilimine ilişkin geniş bir kavram dağarcığına sahip olunması,
 • Basılı ve elektronik kaynaklardan etkin bir şekilde bilgi toplama.

 

MA 122 MATEMATİK II

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Yıl: 1

Dönem: Bahar

Kredi: 3

Tanım & Amaçlar:

Matematik, iktisadi ve idari bilimlerde problematik durumların tanımlanması, analizi ve çözümü için faydalı olan sayısal modelleri hazırlamak ve kullanmak için en önemli araçlardan biridir. Bu ders, iktisadi ve idari bilimlerde öğrenim gören öğrencilere, çok değişkenli fonksiyonlar, integral, integral metod ve uygulamaları, matris cebiri, determinantlar ve bu konularda iktisadi ve idari uygulamalar içeren bir matematik temeli sağlamak için tasarlanmış bir derstir.

 

BA 106 HUKUKA GİRİŞ

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Yıl: 1

Dönem: Bahar

Kredi: 3

 

Tanım & Amaçlar:

Hukuka Giriş dersi, hukukun yasal ve toplumsal kaynaklarını; gelenek kuralları, ahlak kuralları gibi diğer toplumsal kurallar arasındaki önemini, hukuka aykırı davranmanın yaptırımlarını, hukukun özellikle kamu hukuku – özel hukuk şeklinde sınıflandırılmasını ve bu dalların alt dallarını inceler. Bu derste aynı zamanda karşılaştırmalı hukukun genel görünümü ile özellikle temelde Roma-Cermen  geleneği üzerine inşa edilmiş bulunan Kıta Avrupası hukuk sistemleri ile büyük ölçüde içtihat hukukuna dayanan Anglo-Sakson hukuk sistemlerini karşılaştırmalı olarak inceler.

 

EL 102 İNGİLİZCE II

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Yıl: 1

Dönem: Bahar

Kredi: 3

Tanım & Amaçlar:

Başarılı bir akademik çalışma için ihtiyaçları olan gerekli becerileri öğreterek öğrencilerin araştırmalarındaki verimliliği arttırmak; Öğrencilerin İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek ve onları seçtikleri çalışma alanlarının özel teknik terimleri ile donatmak (alanlarına ait özel teknik terimler ile donatmak); Öğrencilere yazma ,okuma ,iletişim kurma , araştırma gibi alanlara yönelik becerileri kazandırmak ve bunları geliştirmek.

 

PS 112 SOSYOLOJİYE GİRİŞ

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Yıl: 1

Dönem: Bahar

Kredi: 3

Tanım & Amaçlar:

Dersin amacı, öğrenciye sosyologların toplumu anlamak için kullandıkları temel teorileri, yaklaşımları ve araçları ile tanıtmaktır. Dersi işlerken ‘toplum’, ‘toplumsal yapı’, ‘toplumsallaşma’, ‘sınıf’, ‘kültür’, ‘değerler ve normlar’ ile ‘kimlik’ gibi önemli sosyolojik kavramlar üzerinde durulacaktır. Kavramlara ek olarak, sosyologların kollektif bakış açıları ve araştırmalarına değinilecektir. Dersin temel hedeflerinden biri öğrencilere toplumsal konulara yaklaşımlarında sosyolojik bir perspektif kazandırmaktır.

 

AT 212 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

Yıl: 1

Dönem: Bahar

Kredi: 3

Tanım & Amaçlar:

Öğrencimize, Türk Tarihini bilen, ülkenin Sevr koşulları çıkmazından, bağımsız, Türk Devleti noktasına nasıl ve ne şekilde geldiğini aktararak, evrensel bir çağdaşlaşma anlayışı olan Atatürkçü Düşünce Sistemini tüm yönlerini, farklılıklarını, üstün taraflarını ortaya koyarak, karşılaştıkları sorunları bu düşünce çerçevesinde tahlil edip çözebilen, bilgili, vatansever gençler yetiştirmektir.

Kurtuluş (İstiklal) Savaşı sonrası, 1923-2002, yılları arasında meydana gelen köklü (radikal) değişiklikler ve gelişmeler, çağdaşlaşma hareketleri ile batı anlamında kurulan yeni Türkiye ve onun yapısallığı, Atatürk’ün Dış Siyaset anlayışı, Atatürk’ün ölümü sonrası, II. Dünya Savaşı ve Dünyadaki gelişmeler, Türkiye’nin çok partili döneme geçişi, sosyal, ekonomik ve siyasi gelişmeler ve günümüze kadar açılımı, Türkiye’nin (AB gelişmeleri).

 

EC 223 MİKROEKONOMİ

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Yıl: 2

Dönem: Güz

Kredi: 3

Tanım & Amaçlar:

Bu ders, mikroekonomik analiz konusunda orta seviyede bir derstir. Dersin amacı Ekonomi I ve Ekonomi II derslerinde öğrenilen mikroekonomik prensiplerin daha detaylı işlenmesi ve kavranmasıdır. Ders pozitif ve normatif problemlerle ilgilenmektedir. Uygulamalı mikroekonominin alanına giren birçok konunun da işlenmesi ve tartışılması amaçlanmaktadır.

 

SC 201 İSTATİSTİĞE GİRİŞ

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Yıl: 2

Dönem: Güz

Kredi: 3

Tanım & Amaçlar:

Tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistiksel terimlere ve sosyal bilimler ve işletmede karar alma amacına yönelik yöntemlere giriş. Konular; verilerin gruplanması,  merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri, olasılık terimleri, örnekleme, istatistiksel tahmin ve istatistiksel hipotez testlerini içerir.

 

BA 213 MUHASEBEYE GİRİŞ

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Yıl: 2

Dönem: Güz

Kredi: 3

Tanım & Amaçlar:

Bu dersin amacı; para ve  takas işlemlerini içeren benzer finansal aktivitelerin sistematik olarak toplanması, kaydedilmesi ve sınıflandırılması gibi uygulamaların oluşturduğu  bu bilim dalını öğrencilere öğretmek ve elde edilen sonuçların özetlenmesini, yorumlanması ve rapor edilmesi üzerinde durmaktır. Muhasebenin tanımı ,muhasebenin fonksiyonları, temel muhasebe kavramları, genel kabul görmüş muhasebe standartları, temel mali tablolar, muhasebe defter ve dökümanları, hesap planı, yevmiye ve defter kebir kayıtları, genel geçici mizan, dönem sonu işlemleri, kesin mizanın oluşturulması, mali tabloların oluşturulması.

 

EL 201 İNGİLİZCE III

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Yıl: 2

Dönem: Güz

Kredi: 3

Tanım & Amaçlar:

Başarılı bir akademik çalışma için ihtiyaçları olan gerekli becerileri öğreterek öğrencilerin araştırmalarındaki verimliliği arttırmak; Öğrencilerin İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek ve onları seçtikleri çalışma alanlarının özel teknik terimleri ile donatmak (alanlarına ait özel teknik terimler ile donatmak); Öğrencilere yazma ,okuma ,iletişim kurma , araştırma gibi alanlara yönelik becerileri kazandırmak ve bunları geliştirmek.

 

TD 101 TÜRK DİLİ I

Yıl: 2

Dönem: Güz

Kredi: 3

Tanım & Amaçlar:

Dersin temel içeriğini düşünceye dayalı yazılar oluşturuyor. Türkçenin tarihsel serüvenini ortaya koyan yazıların okunması ve tartışılmasından sonra Türkçe dilbilgisi ve anlatım sorunları üzerinde duruluyor. Argümana dayalı uzun ve kısa düşünce yazılarının etkin okuma yöntemleriyle okunması; kitap eleştirisi yazarak akademik  etik bağlamında alıntı gösterme yöntemleri ve kaynakça hazırlama yönteminin öğrenilmesi ise dersin içeriğini oluşturan diğer konular.


EC 224 MAKROEKONOMİ

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Yıl: 2

Dönem: Bahar

Kredi: 3

Tanım & Amaçlar:

EC 224, Introduction to Economics dersinde işlenen temel makroekonomik konuları daha detaylı inceleyen bir derstir. Bu ders, öğrencileri, temel makroekonomik teoriler, modeller ve konularla tanıştırmaktadır. Bu nedenle, bu ders, makroekonomik teorileri ve modelleri anlatmakta ve onları gerçek dünyadaki örneklere uygulamaktadır. Ders, bu analitik düşünme üzerine yoğunlaşmaktadır.

Dersin temel amaçları:

 • Makroekonominin temel kavramlarını, ilkelerini ve uygulamalarını öğrencilere tanıştırmak,
 • Makroekonomik teori, modeller ve sorunları öğrencilere anlatmak,
 • Makroekonomik modelleri farklı ekonomik problemlere ve sorunlara uygulama bilgi ve pratiğini kazandırmak.
 • Analitik ve eleştirel düşünme ve ekonomik düşünce çerçevesinde problem çözme yeteneğini kazandırmak,

 

 

 

BA 212 MUHASEBE

Yıl: 2

Dönem: Bahar

Kredi: 3

Tanım & Amaçlar:

Bu dersin tamamlanması halinde öğrenci; muhasebenin firmadaki yeri ve fonksiyonu, genel muhasebe prensipleri, muhasebedeki tahakkuk mantığı ve bunun gelir ve gider raporlamasına etkilerini, ekonomik olayların firmanın mali tabloları üzerindeki etkisini, mali tabloların hazırlanmasını ve firma içi ve dışı kullanımlarını görmüş olacaktır.

Dersin temel amacı; değerleme yöntemleri, aktif pasif yönetimi, hesapların düzenlenmesi, vergi muhasebesi, tek düzen muhasebe sisteminin tam anlamıyla anlaşılmasını sağlamak, öğrencileri birer muhasebe asistanı gibi yetiştirmek.

 

IF 202 FİNANSA GİRİŞ

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Yıl: 2

Dönem: Bahar

Kredi: 3

Tanım & Amaçlar:

Paranın zaman kavramı, iskonto edilmiş nakit akımları analizi, risk ve getiri ilişkisi, faiz hesaplaması, tahvil ve bono değerlemesi, hisse senedi değerlemesi, net bugünkü değer hesaplaması, opsiyonlar gibi finansın temel ürün ve prensiplerini öğrencilere tanıtmak, sermaye piyasaları tarihi konusunda bilgi vermektir.

Öğrencilerin finans alanında uzmanlaşabilecekleri çalışmalara devam edebilmelerine olanak sağlayacak olan finansın temel kavramlarını öğretmektir.

Ders, öğrencilere temel finans kavramlarını ve finansal işlemleri, finansal piyasaları tanıtmayı amaçlar. Bu derste oluşturulan temel, öğrencileri finans alanında uzmanlaşabilecekleri diğer derslerde (IF 303, IF 316, IF 411, IF 413 gibi) destekler.

 

EL 202 İNGİLİZCE IV

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Yıl: 2

Dönem: Bahar

Kredi: 3

Tanım & Amaçlar:

Başarılı bir akademik çalışma için ihtiyaçları olan gerekli becerileri öğreterek öğrencilerin araştırmalarındaki verimliliği arttırmak; Öğrencilerin İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek ve onları seçtikleri çalışma alanlarının özel teknik terimleri ile donatmak (alanlarına ait özel teknik terimler ile donatmak); Öğrencilere yazma ,okuma ,iletişim kurma , araştırma gibi alanlara yönelik becerileri kazandırmak ve bunları geliştirmek.

 

TD 201 TÜRK DİLİ II

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Yıl: 2

Dönem: Bahar

Kredi: 3

Tanım & Amaçlar:

Öğrencilerin Türkçe’yi doğru ve düzgün biçimde kullanmalarını sağlamak.

Türkçe yazımında ifade etme, tanımlama, tartışma ve anlatıma yönelik uygulamalı eğitim; noktalama ve yazımın temel kuralları, örnekler; yazım ve kompozisyon teknikleri; klasik ve çağdaş Türk yazarlarının kitapları; öğrencilerin kompozisyonlarında görülen anlatım bozukluklarının ve noktalama hatalarının düzeltilmesi; rapor, makale gibi bilimsel yazı türlerine örnekler; konferanslarda ve tartışmalarda pratik kazandırmaya yönelik sözlü çalışmalar ve uygulamalar; deneme, şiir, roman, öykü gibi seçilmiş kitapların incelenmesi.

 

IF 321 FİNANSAL EKONOMİ

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev
Yıl: 3

Dönem: Güz

Kredi: 3

Tanım & Amaçlar:

Üç kredilik bu ders parasal ve finansal ekonominin temellerine odaklanmaktadır. Bu modül, öğrencilere finansal hizmet sektörü ve parasal ve finansal ekonominin geniş içeriği ile birlikte derinlemesine bir anlayış verebilmek için hazırlanmıştır. Özellikle finansal kurumların ve müşterilerinin karşılaştıkları temel risklerin ayrıntılı olarak anlaşılması ve bu risklerin azaltılmasına yönelik ölçme ve değerlendirmelerin yapılmasını amaçlamaktadır.

 • Ders teorileri ve modelleri tahminler ve politik reçeteler yapabilmek için analiz eder.
 • Parasal ve finansal iktisadın konularını pratik güncel uygulamalarla analiz etmektedir.
 • Öğrencilerin para politikası, merkez bankası ve finansal sistemin yeterli derecede anlaması hedeflenmektedir.

 

 

IF 303 FİNANSAL YÖNETİM

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Yıl: 3

Dönem: Güz

Kredi: 3

Tanım & Amaçlar:

Ders, öğrencilerin finansal karar alma işlemini ve bunun firmanın değerini maksimize etmedeki rolünü anlamalarını amaçlamaktadır. Temel finans kavram ve prensipleri, finansal tablolar, finansal performans değerlemesi, sermaye bütçeleme teknikleri, sermaye maliyeti, sermaye yapısı, kısa ve uzun dönem finansman kararları anlatılır.

Dersin başlıca amaçları şunlardır:

 • Şirketlerdeki finans fonksiyonun amacı ve rolü ile finansman bölümü müdürlerinin şirket değeri maksimizasyonuna katkılarını öğretmek,
 • Öğrencilerin finans alanında uzmanlaşabilecekleri çalışmalara devam edebilmelerine olanak sağlayacak olan finansın temel kavramlarını öğretmek,
 • Finansal problemleri çözebilmek için gereken nicel teknikleri öğretmek.

 

EC 327 ULUSLARARASI İKTİSAT

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Yıl: 3

Dönem: Güz

Kredi: 3

Tanım & Amaçlar:

Bu ders uluslararası iktisadi ilişkilerin modern özelliklerini incelemeyi ve tartışmayı amaçlamaktadır. Bunları geniş tarihsel ve teorik çerçeveye yerleştirmeyi hedeflemektedir. Politik iktisat çerçevesini ve standart “ana akım”  ya da genel adıyla “neo-klasik” yaklaşımının birleşimini uluslararası iktisat öğrenimine adapte etmektedir. Politik iktisat perspektifinin uluslararası iktisada yaklaşımı ana akımın yaklaşımından iki açıdan faklılık göstermektedir: İlkin, bu yaklaşım açıklayıcı güç olarak herhangi bir sosyal etkileşimin ya da sosyal gücün- iktisadi, siyasi, kültürel ya da sosyal-  bir diğerinden üstün olduğunu varsaymaz. Bunun yerine, bu farklı güçler ya da sosyal etkileşimlerin arasındaki etkileşimlerle ilgilenir. Öte yandan, küresel ekonomideki iktisadi ve sosyal güçler arasındaki etkileşimin iyi anlaşılabilmesi için, kuşkusuz, öğrencilerin temel iktisadi kavramlar ve akıl yürütme yöntemlerini iyi bir şekilde öğrenmeleri şarttır ve bu da ana akım teori ile belli ölçüde ilgilenmelerini gerektirmektedir. İkinci olarak, politik iktisat perspektifinin temelinde politikanın mı yoksa iktisadın mı daha önemli olduğu soyut boyutta anlaşılamaz.  Buna karşın, herhangi bir fenomenin politik iktisat çalışması- ki bu tarihsel somut bir olay, belli bir ulusun ya da sosyal bir topluluğun işleyişi, veya uluslar arası iktisadi ilişkiler ve süreçler olsun, bu özel durumun oluştuğu şartların farkında olunmasıdır.

Bu dersin başlıca amaçları şunlardır:

 • Bireysel çalışarak grup çalışmalarında yer alan fikirleri daha ileriki değerlendirmeler için geliştirme;
 • Bireysel ve grup halinde çalışarak geniş basılmış şekildeki kaynakları ve bilgi teknoloji kaynaklarını analiz etme;
 • Derste işlenen materyallerden öğrendikleri bilgileri sınayacakları bir sınava girme fırsatına sahip olacaklardır.

 

IF 307 FİNANSAL PİYASALAR ve KURUMLAR

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Yıl: 3

Dönem: Güz

Kredi: 3

Tanım & Amaçlar:

Dersin amacı öğrencilere finansal piyasaları ve kurumları ve ekonomik verimliliği artırmadaki rollerini tanıtmaktır. Para piyasaları, tahvil piyasaları, hisse senedi piyasaları, döviz piyasaları ve banka ve banka dışı mali kurumlar anlatılmaktadır.

 

 

IF 308 TÜRK BANKACILIK VE FİNANSAL SİSTEMİ

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Yıl: 3

Dönem: Bahar

Kredi: 3

Tanım & Amaçlar:

Bu dersin temel amacı, öğrencilere Türk bankacılık ve finansal sistemini tanıtmak ve bunların ekonomideki rollerinin anlaşılmasını sağlamaktır.

Bu ders Türk bankacılık sisteminin tarihi gelişimini sunmaktadır.

 

 

IF310 ULUSLARARASI TİCARET ve YATIRIM

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Yıl: 3

Dönem: Bahar

Kredi: 3

Tanım & Amaçlar:

Uluslararası ticaret akışları, Küresel Ticaret ve Ekonomik Büyüme, Ticaret Politikası ve Kalkınma, Küresel Ticaret ve DYY, Küresel Ticaret ve Entegrasyon, Ticaret Akımlarının Refah Etkileri, Ticaret ve İşgücü Piyasası, Ticaret ve Ödemeler Dengesi gibi konuları içerir.   

 

 

IF 316 KURUMSAL FİNANSMAN

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Yıl: 3

Dönem: Bahar

Kredi: 3

Tanım & Amaçlar:

Ders öğrencilerin temel finans kavram ve prensiplerine hakim olmalarını gerektirmektedir. Aşağıda konular detaylı olarak verilmektedir: hisse senedi ve yatırım bankacılığı, uzun vadeli borçlanma, alternatif finansman yöntemleri, şirket yeniden yapılanması, şirket birleşmesi, şirket satın alma, risk yönetimi, kurumsal yönetişim.

Dersin temel amaçları:

 • Kurumsal finansmanın temel konuları hakkında detaylı bilgi vermek,
 • Gerçek hayattan finansal yönetim problemlerini anlama ve çözebilmeleri için gereken teori, metodu ve teknikleri kullanabilme bilgisi vermek,
 • Dersin kapsamı içinde kendi ilgi alanındaki bir konuda grup olarak araştırma yapmayı ve yazılı ve sözlü olarak sunmayı öğretmek. Kurumsal yönetişim, şirket satın alma ve birleşmesi gibi konulara giriş yapmak.

 

BA 216 İŞ HUKUKU

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Yıl: 3

Dönem: Bahar

Kredi: 3

 

 

Tanım & Amaçlar:

Katılımcılar işveren ve çalışan arasındaki düzenlemelerle ilgili hukuk kavramlarını öğrenecektir.  Genel bilgi ve tarihsel gelişim; temel kavramlar; işçi, çırak ve stajyer, işveren, işveren temsilcileri; taşeron, iş yeri ve girişim; uluslararası çalışma örgütü; bireysel iş hukuku; toplu iş hukuku; grev ve lokavt hakkı; sosyal güvenlik hukuku.

 

IF 411 FİNANSAL TÜREVLER

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Yıl: 4

Dönem: Güz

Kredi: 3

Tanım & Amaçlar:

Bu ders, öğrencilere dört temel finansal türevin; vadeli sözleşmeler, standart vadeli sözleşmeler, para ve faiz oranı swapları ve opsiyon sözleşmelerinin fiyatlandırılması, alım-satımı ve risk azaltma amacıyla kullanılmalarını göstermek üzere tasarlanmıştır. Döviz, sabit-gelirli finansal araçlar ve hisse senedi piyasalarındaki finansal türevler fiyatlanacak, EXCEL yazılımı kullanılacaktır.

Dersin başlıca amaçları:

 • Öğrencilere dört temel finansal türevi; vadeli sözleşmeler, standart vadeli sözleşmeler, swap işlemleri ve opsiyon sözleşmelerini tanıtmak.
 • Vadeli döviz alım/satımı, vadeli faiz-oranı sözleşmeleri, döviz, faiz oranı ve tahviller üzerine yazılmış standart vadeli sözleşmeler, para ve faiz-oranı swapları, faiz oranı tavan ve taban sözleşmeleri, döviz, hisse senedi ve emtia opsiyonları gibi finansal türevleri öğretmek.
 • Bu finansal araçların her birinin nasıl fiyatlandırılıp, risk-azaltmak, arbitraj veya spekülasyon amacıyla kullanılabileceklerini öğretmek,
 • Finansal türev araçlarının ve ürünlerinin EXCEL yazılımı kullanılarak modellenmesini öğretmek.

 

IF 413 PORTFÖY YÖNETİMİ VE ANALİZİ

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Yıl: 4

Dönem: Güz

Kredi: 3

Tanım & Amaçlar:

Bu ders öğrencilere portföy yönetimini, modern portföy teorisini, sabit-gelirli (bono vreya tahvil) portföylerin yönetim stratejilerini ve Monte Carlo Simulasyonu’nun portföy yönetiminde kullanımını tanıtmak üzere tasarlanmıştır. Davranışsal finans, ‘küresel aktif dağılımı kavramları üzerinde durulacak ve portföy yönetimi endüstrisi’nin uygulamaları da kapsanacaktır.  Uygulamalar EXCEL yazılımı kullanılarak öğretilecektir.

Dersin temel amaçları şöyledir:

 • Öğrencilere yatırımcıların risk/getiri profillerini belirlemeyi öğretmek.
 • Öğrencilere portföy yönetimi sürecini öğretmek.
 • Modern portföy teorisini ve modellerini tanıtmak.
 • Sabit-gelirli ve hisse senedi yatırımları ile portföylerin yönetiminde davranışsal finans, risk, getiri kavramlarını öğretmek.
 • EXCEL yazılımı kullanılarak bu tekniklerin modellenmesini öğretmek.

 

IF 409 ULUSLARARASI TİCARET FİNANSMANI

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Yıl: 4

Dönem: Güz

Kredi: 3

Tanım & Amaçlar:

Bu dersin amacı; öğrencilere uluslararası ticaret finansmanı konusunda teorik ve pratik kavramları öğrencilere tanıtmaktır. Uluslararası ticaret terimleri, kullanılan dökümanlar, döviz kuru riski ve döviz kuru riskinin yönetimi, uluslararası ticaretin metotlarını anlatır ve bunların yönetimi, uluslararası ticaret ile ilgili uygulamaları kapsar.

 

 

IF 418 ÇOK ULUSLU FİNANSAL YÖNETİM

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Yıl: 4

Dönem: Bahar

Kredi: 3

Tanım & Amaçlar:

Bu ders, öğrencilere çok uluslu şirketlerin yönetim politikalarına, uluslararası finansal ilişkilerine ve uluslararası risk çeşitlerine dair bilgiler vermeyi amaçlar.

Dersim başlıca amaçları:

 • Çok-uluslu şirketlerin yönetim politikaları ve uluslararası finansal ilişkilerine dair detaylı bilgi vermek,
 • Yabancı yatırımları yönlendiren faktörleri incelemek,
 • Uluslararası risk çeşitlerini ve çok uluslu şirketler üzerindeki etkilerini incelemek,
 • Dış ticaret uygulamalarını ve uluslararası vergi ortamı hakkında bilgi vermek.

 

 

IF 420 ULUSLARARASI TİCARET ve FİNANS UYGULAMALARI

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev
Yıl: 4

Dönem: Bahar

Kredi: 3

Tanım & Amaçlar:

Dersin temel amacı; öğrencilerin uluslararası ticaret ve finans alanına giren pratik kavram ve konuları tanımalarını sağlamaktır. Uluslararası ticaretin ve finansmanın gerek ülke ekonomilerinde gerekse firma stratejilerinde giderek artan önemi göz önünde bulundurulduğunda dersin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu derste öğrencilerin uluslararası ticaretin finansmanı, uluslararası ödeme şekilleri, akreditif türleri ve diğer dökümanlar ve uluslararası ticarette teslim şekilleri gibi konularda bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

 

 

 

IF 4XX FİNANSAL MODELLEME

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Yıl: 4

Dönem: Bahar

Kredi: 3

Tanım & Amaçlar:

Bu ders, finansal problemler ve meselelerin matematik, istatistik ve olasılık teorisi ve yöntemleri kullanılarak modellenmesi ve hesaplanmasını içerir. Bu bağlamda ders, finansın standart alanlarında modelleme için gerekli kavram ve yaklaşımları sunar. Ayrıca finansal ürün geliştirmenin temellerini de inceler. Problem tanımı, değişken belirleme, öngörü ve hesaplama için model tasarlama ve sınama gibi modellemenin ana adımları finans, finansal planlama, yatırım değerleme, portföy seçimi, sermaye varlıkları ve türev araçları değerleme bağlamında incelenir. Genel geçer kabul görmüş, Excel ve VBA gibi, hesap araçları veri idaresi ve hesaplama için kullanılır.

 

SEÇMELİ DERSLER

IF 4XX ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSTA GÜNCEL KONULAR

Yıl: 4

Dönem: Güz

Kredi: 3

Tanım & Amaçlar:

Bu ders, uluslararası ticaret ve finans ilgi alanlarından güncel bir soruna odaklanmak için tasarlanmıştır. Dersin içeriği; uluslararası ticaret ve finans alanlarında finansal krizler, mali düzenlemeler, mevzuat, yönetim, yatırım değerleme, fon yönetimi, bankacılık ve sigortacılık gibi konular hakkında güncel gelişmeler, sorunlar ve yaklaşımlar üzerine odaklanır.

 

IF 4XX AKTÜERYAL MODELLER VE SİGORTA

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Yıl: 4

Dönem: Güz

Kredi: 3

Tanım & Amaçlar:

Bu dersin temel kavramları hayat ve hayat dışı sigorta aktüer modellemeleri ve uygulamaları için yaklaşımlar sunar. Bu bağlamda, matematiksel ve istatistiksel temelli aktüeryal modelleme ve aktüeryal risk ölçümleri tanımlanacak ve hayat sigortası modelleri tartışılacaktır. Buna ek olarak, hayat dışı sigortalar için artı süreci ve modellemeleri tartışılacaktır. Sigorta ürünleri ve portföyler için prim ve rezerv hesapları incelenecek ve temettü ödemeleri ile modeller gösterilecektir. Sigorta, reasürans ve koasürans kavramları ve modelleri önemli bileşenler olarak tanıtılacaktır.

 

IF 4XX DAVRANIŞSAL FİNANS

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Yıl: 4

Dönem: Bahar

Kredi: 3

Tanım & Amaçlar:

Bu dersin amacı, psikoloji biliminin finans ve ekonomi alanında yaptığı katkıları incelemektir. Finans teorisindeki standart yaklaşım, ekonomik ajanların rasyonel ve duygudan yoksun oldukları varsayımı üstüne kurulmaktadır. Ancak, finansal piyasalardaki anomaliler yatırımcıların kararlarının her zaman bu varsayımla uyumlu olmayabileceğini kanıtlamaktadır. Bu ders, irrasyonel finansal kararların psikolojik açıklamalarını tartışmaktadır. Aşırı güven, güven, çapalama, kognitif dizonans, kontrol ilüzyonu, ve muhafazakarlık ile sınırlı kalmamak üzere önyargı durumlarının finansal kararlara etkisi örneklerle incelenecektir. Bu sapmaların analizi, piyasa anomalilerinin ve finansal araç fiyat hareketlerinin psikoloji prensipleri ile açıklanmasına götürecektir. Bu ders katılan öğrencilerin finansal karar davranışlarını anlayarak finansal piyasa dinamiklerini daha iyi kavramalarına faydalı olacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Haziran 2024
P S Ç P C C P
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930