Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi tez hazırlama

 

ÜNİVERSİTE HAKKINDA
EĞİTİM
ARAŞTIRMA
ÖĞRENCİLER İÇİN
ULUSLARARASI
ÜNİVERSİTEDE YAŞAM

Akademik Birimler

Akademik Birimler Hızlı Menü

Ders İçerikleri
EĞİTİM » Fakülte ve Bölümler » İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi » Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi » Lisans Programı » Ders İçerikleri
özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev
 

POLS 201 SOSYOLOJİYE GİRİŞ (INTRODUCTION TO SOCIOLOGY)

özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev
 

Dersin Tipi:Teorik

Sene:1

Dönem: Bahar

Kredi: 3

Siyasi değişim, modernleşme ve batılılaşma kavramları. Modernleşme ve kentleşme ilişkisi. Toplumsal kurumlar. Din, aile, toplum, toplumsal cinsiyet, sınıf çalışmaları.

Ders Kitabı:

Introduction to Sociology, Mark Kesselman, Joel Krieger, and William A. Joseph, 4th edition, 2006.

Yardımcı Ders Kitapları:

Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence, Ronald Inglehart and Christian Welzel, Cambridge University Press, 2005.

Political Development in Emerging Countries, Howard J. Wiarda, Wadsworth Publishing, 2003.

POLS 122 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ (INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE) özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev
 

Dersin Tipi:Teorik

Sene:2

Dönem: Güz

Kredi: 3

Siyaset biliminin doğası ve yöntemleri. Temel kavramlar, siyasi kurumlar ve politik davranış. Siyasi partiler ve baskı grupları, siyasi katılım, seçimler ve oy verme davranışı. Devlet ve bürokrasi.

Ders Kitabı:

Andrew Heywood, Politics, 3rd Edition, Palgrave Foundation, 2007.

Yardımcı Ders Kitapları:

Politics, Andrew Heywood, New York, Palgrave, 2002.
Political Science: a Comparative Introduction, Rod Hague and Martin Harrop, New York, Palgrave Macmillan, 2004.
Political Theory: An Introduction, Andrew Heywood, New York, Palgrave Macmillan, 2004.
The Human Polity: A Comparative Introduction to Political Science, Kay Lawson, Boston & New York, Houghton Mifflin Co., 2006.

POLS 238 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (RESEARCH METHODS) özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev
 

Dersin Tipi:Teorik

Sene:2

Dönem: Bahar

Kredi: 3

Sosyal bilimlerde araştırma, kuram odaklı araştırmaya giriş, araştırma sorusu, araştırma tasarımları, nitel ve nicel veri toplama teknikleri, veri işlem süreci ve veri analizi. Nicel yöntemlere vurgu ile sosyal bilim verilerinin yorumlanması; veri analizi temelli rapor yazımı.

Ders Kitabı:

Research Methods in the Social Sciences, Bridget Somekh and Cathy Lewin, Sage Publications Ltd., 2004.

Yardımcı Ders Kitapları

Aviation Social Science: Research Methods in Practice, Mark W. Wiggins and Catherine Stevens, Ashgate Publishing, 1999.
Need to Know: Social Science Research Methods, Lisa J. McIntyre, McGraw-Hill Humanities/Social Sciences/Languages, 2003.
Essentials of Research Methods: A Guide to Social Science Research, Janet M. Ruane, Blackwell Publishing Incorporated, 2004.

POLS 311 KARŞILAŞTIRMALI SİYASET (COMPARATIVE POLITICS) özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev
 

Dersin Tipi:Teorik

Sene:3

Dönem: Güz

Kredi: 3

Çeşitli siyasi sistemler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar. Devlet-toplum ilişkileri, parlamentolar ve hükümetler, demokratik kurumlar, siyaset belirleyiş süreçleri, siyasi partiler ve parti sistemleri, seçim sistemleri, merkez-yerel bölge ilişkileri ve siyasi kültür. Batılı, batılı olmayan, demokratik ve otoriter sistemlerin karşılaştırmalı incelenmesi.

Ders Kitabı:

Comparative Politics: A Global Introduction, Michael J. Sodaro, Dean Walter Collinwood, McGraw-Hill Companies, 2004.

Yardımcı Ders Kitapları:

Comparative Politics: A Theoretical Framework, Gabriel A. Almond, and Bingham G. Powell, Longman, 4 edition, 2003.
The Global Resurgence of Democracy, Larry Diamond and Marc F. Plattner, The Johns Hopkins University Press, 2 edition, 1996.
Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, Juan J. Linz and Alfred Stepan, The Johns Hopkins University Press, 1996.

POLS 343 SOSYAL DEĞİŞİM VE KALKINMA (SOCIAL CHANGE AND DEVELOPMENT) özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev
 

Dersin Tipi:Teorik

Sene:3

Dönem: Güz

Kredi: 3

Klasik ve çağdaş gelişme kuramlarına genel bir bakış; Çağdaşlaşma kavramı ve süreci; Büyüme ve kalkınma göstergeleri; Kalkınmanın ekonomi-politiği; Tekno-ekonomik değerler dizisi; Kalkınmanın yönetimi; Kalkınma planları; Alternatif kalkınma modelleri; Sürdürülebilir kalkınma ve sivil toplumun rolü; Kalkınmanın sosyal boyutları; İktisadi kalkınma ve yapısal değişimin başlıca sorunları; Gelişmekte olan ülkelerde kalkınma stratejileri.

Ders Kitabı:

The Companion to Development Studies, Vandana Desai and Robert B. Potter, A Hodder Arnold Publication, 2002.

Yardımcı Ders Kitapları:

Theories of Development, Richard Peet and Elaine Hartwick, The Guilford Press, 1999.
A Radical History of Development Studies: Individuals, Institutions and Ideologies, Uma Kothari, Zed Boks, 2005.
Case Studies in Economic Development, Stephen C. Smith and Addison Wesley, 2 edition, 1996.

POLS 324 SİYASİ PARTİLER VE SEÇMEN DAVRANIŞI (POLITICAL PARTIES AND VOTING BEHAVIOR) özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev
 

Dersin Tipi:Teorik

Sene:3

Dönem: Güz

Kredi: 3

Demokrasinin pekişmesinin siyasal partiler düzleminde incelenmesi; Demokrasinin itici güçleri; Siyasal kurumlar ve siyasetin temel kavramları; Siyasetin çeşitli özneleri ve partiler aracılığı ile siyasal katılım; Çoğulculuk; Azınlığın korunması; Seçim sistemleri ve sonuçlarının ülkeler bazında karşılaştırmalı analizi; Kıta Avrupası ve Anglo-sakson modelleri; Kota uygulamaları; Siyasal partiler ve sınıflar; Kadınların siyasal katılımı; Temsiliyet ve meşruiyet; Sağ partiler; Sol partiler; İdeolojiler; Günümüz siyasal partilerine genel bakış; Dünya konjoktürü.

Ders Kitabı:

Political Parties and Party Systems, Alan Ware, Oxford University Press, 1995. özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev
 

Yardımcı Ders Kitapları:

Political Parties and Political Systems: The Concept of Linkage Revisited, Andrea Rommele, David M. Farrell and Piero Ignazi, Praeger Publishers, 2005.
Political Parties and Party Systems, Moshe Maor, Routledge, 1997.
Representation and Party Politics: A Comparative Perspective, B. D. Graham, Blackwell Publishers, 1993.

POLS 314 TÜRK SİYASAL HAYATI (TURKISH POLITICS) özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev
 

Dersin Tipi:Teorik

Sene:3

Dönem: Bahar

Kredi: 3

Türkiye’de devlet geleneğinin incelenmesi; Devlet, siyaset ve toplum ilişkilerinin anlaşılması. Laiklik, sivil-asker ilişkileri, demokrasi problemleri; çok partili siyasete geçiş ve problemleri. Parlamenter sistem ve siyasi partiler. Siyasi katılım, çıkar gurupları ve sivil toplum.

Ders Kitabı:

Turkish Dynamics: Bridge across Troubled Lands, Ersin Kalaycıoğlu, New York, Palgrave Macmillan, 2005.

Yardımcı Ders Kitapları

Designs for Democratic Stability: Studies in Viable Constitutionalism, Abdo I. Baaklini and Helen Desfosses, Armonk, New York, London, England, M. E. Sharpe, 1997.
Contemporary Turkish Politics: Challenges to Democratic Consolidation, Ergun Özbudun, Boulder, London, Lynne Reinner, 2000.
Turkey: Political, Social and Economic Challenges in the 1990s, Çiğdem Balım, Leiden, New York, Köln, E.J. Brill, 1995.

POLS 327 SİYASAL DÜŞÜNCE TARİHİ (HISTORY OF POLITICAL THOUGHT) özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev
 

Dersin Tipi:Teorik

Sene:3

Dönem: Bahar

Kredi: 3

Antik Yunan, Roma ve ortaçağ siyasi düşünürlerinin incelenişi; bunların modern siyaset kuramına başlıca katkıları. Siyaset kuramı ile ilgili kavramlar ve temaların özü ve işleyişi.

Ders Kitabı:

Wooten, David, ed. 1996. Modern Political Thought: Readings from Machiavelli to Nietzsche. Indianapolis and Cambridge: Hackett Publishing Company, Inc.

POLS 401 KAMU POLİTİKASI VE YÖNETİMİ (PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION) özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev
 

Dersin Tipi:Teorik

Sene:4

Dönem: Güz

Kredi: 3

Yerel ve uluslararası kamu politikalarının disiplinler arası yaklaşımla (ekonomik, siyaset bilimi ve sosyoloji) incelenmesi; Politika analizleri; Makro ve mikroekonomik politika analizleri; Hükümet bütçeleri ve finansal denetim; Şehir ve kent yönetimi; Nüfusun yaşlanması, sağlık, göç, kentleşme, çevre kirliliği, suç gibi sorunlara dair kamu politikaları; kamu politikalarının uygulanmasında karşılaşılan sorunlar; Kalkınma politikası olarak sürdürülebilir kalkınma; Sosyal refah devleti ve kamu hizmetleri.

Ders Kitabı:

An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making, Thomas A. Birkland, M.E. Sharpe, 2001.

Yardımcı Ders Kitapları

Public Policy: Politics, Analysis, and Alternatives, Michael E. Kraft and Scott R. Furlong, CQ Press, 2nd edition, 2006.
Public Policy: The Essential Readings, Stella Z. Theodoulou and Matthew A. Cahn, Prentice Hall, 1994.
Understanding Public Policy, Thomas R. Dye, Prentice Hall, 12 edition, 2007.

POLS 328 SİVİL TOPLUM VE YÖNETİŞİM (CIVIL SOCIETY AND GOVERNANCE) özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev
 

Dersin Tipi:Teorik

Sene:4

Dönem: Bahar

Kredi: 3

Sivil toplumun kuramsal kavram olarak tarih içerisinde gelişiminin incelerek demokrasinin gelişimi ile ilişkilendirilmesi; Sivil toplum kavramının felsefi ve teorik temelleri; Sivil toplum kavramının zaman içerisinde geçirdiği evrim ve kavrama ilişkin güncel tartışmalar; Sivil toplum kuruluşlarının işlevleri, çeşitleri ve ülke örnekleri bazında farklılıklar; Sivil toplum ve devlet ilişkileri; Sivil toplum ve yerel/merkezi yönetimler; Demokrasinin özneleri; Katılımcı demokrasi; Sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir demokrasi ilişkisi; Kalkınma da üçüncü sektör yaklaşımları; Uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin çerçevesi.

Ders Kitabı:

Civil Society and Democracy: A Reader, Carolyn M. Elliott, Oxford University Press, 2006.

Yardımcı Ders Kitapları

Civil Society, Democracy, and Civic Renewal, Robert K. Fullinwider, Rowman & Littlefield Publishers, 1999.
Shaping the Network Society: The New Role of Civil Society in Cyberspace, Douglas Schuler and Peter Day, The MIT Pres, 2004.
NGOs and Civil Society: Democracy by Proxy?, Ann C. Hudock, Polity Press, 1999.

Seçmeli Dersler

POLS 253 Toplumsal Cinsiyet ve Politika (Gender and Politics) özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev
 

Siyasetin toplumsal cinsiyet çerçevesinden değerlendirilmesi. Ataerkillik, toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet hierarşisi, güç ve politika gibi konseptler. Cinsiyetin toplumsal inşası ve bunun siyasete yansımaları. Ataerkillik, ataerkil sistem ve toplumsal statü konuları. Kadınların durumunun incelenmesi.

Ders Kitabı:

Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics, R.W. Connell, Cambridge Polity Press, 1987.

Yardımcı Ders Kitapları:

Gender and Nation, N. Yuval-Davis, Sage, 1997.
Women, Gender, and Politics: A Reader, Mona Lena Krook (Editor), Sarah Childs (Editor), Oxford University Press, 2010.

POLS 257 Devlet ve Bürokrasi (State and Bureaucracy) özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev
 

Devletin oluşum ve gelişimini açıklayan siyasal kuramlar ışığında modern devletin ve bürokrasi aygıtının anlatılması; Modern devlet yapısı; Devlet şekilleri; Rejimler; Bürokrasi kavramı ve bürokrasinin gelişimi; Klasik ve modern devlet ve bürokrasi teorileri; Siyaset ve bürokrasi ilişkisi; Devlet seçkinleri; Devlet yönetimi temel ilkeleri; E-devlet; E-bürokrasi; Globalleşme.

Ders Kitabı:

Bureaucracy in a Democratic State: A Governance Perspective, Kenneth J. Meier, J. Laurence, and Jr. O’Toole, The Johns Hopkins University Pres, 2006. özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev
 

Yardımcı Ders Kitapları:

The State: Theories and Issues, Colin Hay, David Marsh and Michael Lister, Palgrave Macmillan, 2005.
The Nature and Development of the Modern State, Graeme Gill, Palgrave Macmillan, 2003.
Politics and the Bureaucracy, Kenneth J. Meier and John Bohte, Wadsworth Publishing, 5 edition, 2006.

POLS 252 Siyasal Kurumlar ve Kültür (Political Institutions and Culture)

Siyasal kurumların ve siyasal kültürün şekillenmesinin incelenmesi; Kültürel süreçler; Kültür kalıpları; Çağdaş siyasal kültür teorileri; Dünyadaki gelişme ve değişmeler; Nüfus ve nüfusun genel nitelikleri, aile, sosyo-ekonomik göstergeler, kentleşme gibi etmenlerin siyasete etkileri; Evrensellik ve yerellik; Çok-kültürlülük ve yeni siyasal projeler.

Ders Kitabı:

An Introduction to Politics and Political Behavior: Culture, Institutions, and the Individual, Oliv Woshinsky, Routledge, 2006.

Yardımcı Ders Kitapları özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev
 

Comparative Political Culture in the Age of Globalization, Hwa Yol Jung, Lexington Books, 2002.
Cultural Theory: Political Cultures, Michael Thompson, Richard Ellis and Aaron Wildavsky, Westview Press, 1990.
Political Institutions: Democracy and Social Choice, Joseph Colomer, Oxford University Press, 2006.
The Interpretation Of Cultures, Clifford Geertz, Basic Books, 1977.
Culture Matters: How Values Shape Human Progress, Lawrence H. Harrison, Samuel P. Huntington, Basic Books, 2001.
Cultures and Organizations: Software for the Mind, Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, Michael Minkov, Mc Graw Hill, 3rd Edition, 2010.
The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations,Gabriel Abraham Almond, Dr. Sidney Verba, Sage Publications, 1989.
Organizational Culture and Leadership, Edgar H. Schein, Jossey Bass, 2010.

POLS 256 Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları (Women and Gender Studies) özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev
 

Eşitlik ve eşitsizlik sorunları. Feminizmin felsefi kökenleri. Siyasette kadınların rolü. Küresel ölçekte kadınların içinde bulundukları koşullar. Ekonomi ve kalkınma ile ilgili konularda kadınların durumu. Demokrasi ve siyasette kadınların katılımı. Demokratik ve demokratik olmayan ülkelerde kadınların durumunun karşılaştırılması.

Ders Kitabı:

An Introduction to Women’s Studies: Gender in a Transnational World, Inderpal Grewal, Caren Kaplan, McGraw-Hill, 2005.

Yardımcı Ders Kitapları:

Women and Politics in a Global World, Sarah Henderson, Alana Jeydel, Oxford University Press, 2008.
Women, Politics, and Power: A Global Perspective, Pamela M. Paxton, Dr. Melanie M Hughes, Fine Forge Press, 2007.
Women and Politics: The Pursuit of Equality,Lynne E. Ford, Wadsworth Publishing, 2010.

POLS 337 Siyaset Sosyolojisi (Political Sociology) özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev
 

Modern devletin sosyal oluşumu. Resmi kurumların dışındaki siyasal eğilimlerin ve sivil toplum hareketlerinin siyasete etkileri. Küçük grupların gücü. Başlıca sosyal eğilimler ve içermeleri.

Ders Kitabı:

Introduction to Political Sociology, Anthony M. Orum, Prentice Hall, 4 edition, 2000.

Yardımcı Ders Kitapları:

Power, State and Society: An Introduction to Political Sociology, William Lawrence Neuman, McGraw-Hill Humanities/Social Sciences/Languages, 2004.
Inequality, Power, and Development: Issues in Political Sociology, Jerry Kloby, Humanity Boks, 2nd edition, 2003.

POLS 347 Siyasi Değişim ve Modernleşme (Political Change and Modernization) özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev
 

Siyasi değişim, modernleşme ve batılılaşma kavramları. Modernleşme ve batılılaşma ilişkisi. Modernizasyon gayretlerine farklı tepkiler (reddedicilik, Kemalizm, reformculuk). Siyasi değişimin karşılaştığı problemler (merkezi ve Doğu Avrupa, Japonya, Türkiye).Türkiye’de Avrupalılaşma ve siyasi değişim.

Ders Kitabı:

Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence, Ronald Inglehart and Christian Welzel, Cambridge University Press, 2005.

Yardımcı Ders Kitapları:

Understanding Third World Politics: Theories of Political Change and Development, Brian C. Smith, Indiana University Press, 2nd edition, 2003.
Introduction to Politics of the Developing World: Political Challenges and Changing Agendas, Mark Kesselman, Joel Krieger, and William A. Joseph, 4th edition, 2006.
Political Development in Emerging Countries, Howard J. Wiarda, Wadsworth Publishing, 2003.

POLS 355 Siyasal İdeolojiler (Political Ideologies)

Liberalizm, muhafazakârlık, sosyalizm, anarşizm ve faşizmi de içeren ana düşünce sistemlerine genel bir yaklaşım ve çevrecilik, feminizm gibi diğer çağdaş ideolojiler.

Ders Kitabı:

Political Ideologies: An Introduction, Andrew Heywood, third edition, London, Macmillan Press Ltd, 2003.

Yardımcı Ders Kitapları:

Political Ideologies: Their Origins and Impacts, Leon P. Baradat, 9th edition, New Jersey, Pearson Education Inc., 2006.
Modern Political Ideologies, Andrew Vincent, 2nd edition, Oxford, Blackwell Publishing, 2005.
Political Ideologies and the Democratic Ideal, Terence Ball and Richard Dagger, fifth edition, New York, Pearson Education Inc., 2004.

POLS 356 Çıkar Grupları ve Siyaset (Interest Groups and Politics) özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Siyaset ve çıkarların rekabeti arasındaki ilişkinin analizi; Çıkar ve baskı gruplarının türleri; Farklı ülke deneyimlerinde çıkar gruplarından örnekler; Lobicilik faaliyetleri; Lobicilik türleri (dini, etnik, çıkar grupları, vs.); Siyasetin ekonomik yüzü; Sınıfsal yapılar; Baskı gruplarının, çıkar gruplarının ve toplumsal sınıfların toplum ve siyaset ile ilişkileri.

Ders Kitabı:

Interest Group Politics, Allan J. Cigler and Burdett A. Loomis, CQ Press, 6th edition, 2002.

Yardımcı Ders Kitapları

Linking Citizens to Government: Interest Group Politics at Common Cause, Lawrence S. Rothenberg, Cambridge University Press, 1992.
Antitrust Policy and Interest-Group Politics, William F. Shughart, Quorum Boks, 1990.
Analyzing Interest Groups: Group Influence on People and Politics Scott H. Ainsworth, W. W. Norton & Company, 1st edition, 2002.

POLS 358 Kamuoyu ve Siyasal İletişim (Public Opinion and Political Communication)

Kamuoyu oluşum mekanizmaları; Kamuoyunun siyasete etkisi; Kamuoyu ve politika yapımı süreçleri, lobicilik faaliyetleri, medya ve siyaset ilişkileri.

Ders Kitabı: özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies, Russell J. Dalton, CQ Press; 2005

Yardımcı Ders Kitapları:

Making Democracy Work, Robert D. Putnam, Robert Leonardi and Raffaella Y. Nanetti, Princeton University Press, 1994.
Public Opinion, Party Competition, and the European Union in Post-Communist Europe, Robert Rohrschneider and Stephen Whitefield, Palgrave Macmillan, 2006.
Public Opinion, Walter Lippmann, Free Press, Reissue edition, 1997.

POLS 427 Siyaset Kuramı (Political Theory)

Antik Yunan, Roma ve ortaçağ siyasi düşünürlerinin incelenişi; bunların modern siyaset kuramına başlıca katkıları. Siyaset kuramı ile ilgili kavramlar ve temaların özü ve doğası.

Ders Kitabı:

Political Theory: A Thematic Inquiry, James L. Wiser, Chicago, Nelson-Hall Inc. Publishers, 1987.

Yardımcı Ders Kitapları:

Inventors of Ideas: An Introduction to Western Political Philosophy, Donald G. Tannenbaum and David Schultz, New York, St. Martin’s Press Inc., 1998.
Political Thought: A Guide to Classics, Laurie M. Bagby, Belmont, Wadsworth Thomson Learning, 2002.
Political Philosophy: A Very Short Introduction, David Miller, Oxford, Oxford University Press, 2003.

POLS 437 Siyasal Partiler ve Kamuoyu (Political Parties and Public Opinion) özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Siyasal partilerin tipolojileri, fonksiyonları ve siyasal sistemler hakkında temel bilgiler; Seçim sistemleri; Siyasal katılmanın boyutları; Siyasal katılmada farklı davranışlar; Depolitizasyon kavramı; Siyasal rejimler ve siyasal katılma; Siyasi iktidarın yapısı; İktidar-muhalefet ilişkileri; Kamuoyu oluşum mekanizmaları; Kamuoyunun siyasete etkisi; Kamuoyu ve politika yapımı süreçleri.

Ders Kitabı:

Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies, Russell J. Dalton, CQ Press; 2005

Yardımcı Ders Kitapları:

Making Democracy Work, Robert D. Putnam, Robert Leonardi and Raffaella Y. Nanetti, Princeton University Press, 1994.
Public Opinion, Party Competition, and the European Union in Post-Communist Europe, Robert Rohrschneider and Stephen Whitefield, Palgrave Macmillan, 2006.
Public Opinion, Walter Lippmann, Free Press, Reissue edition, 1997.

POLS 455 Türkiye’de Sivil Toplum (Civil Society in Turkey) özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Türkiye’de sivil toplumun tarihsel kökenlerinin ve gelişiminin incelenmesi; Devlet ve sivil toplum ilişkilerinin teorik çerçevesi; Türkiye’de güçlü devlet geleneği karşısında sivil toplum; Demokrasinin pekişmesi ve sivil toplum kuruluşları; 1980 sonrası gelişmeler; Sivil toplumda çeşitlilik; Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının kategorik ayrıştırılması; Faaliyet alanları; Avrupa Birliği üyelik süreci bağlamında sivil toplum kuruluşları ilişkileri; Türkiye’nin kalkınması, alternatif kalkınma paradigmaları ve sivil toplum kuruluşlarının rolü.

Ders Kitabı:

Studies on Turkish Politics and Society: Selected Articles and Essays, Kemal H. Karpat, Brill Academic Publishers, 2004.

Yardımcı Ders Kitapları:

Civil Society in the Muslim World: Contemporary Perspectives, Amyn B. Sajoo, Institute for Ismaili Studies, 2004.
Civil Society in the Middle East, Agustus Richard Norton, Brill Academic Publishers, 2005.
Religion, Society, and Modernity in Turkey, Serif Mardin, Syracuse University Press, 2006.

POLS 459 Yerel Yönetimler (Local Governments) özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Yerel yönetimlere dair hukuki, idari, ekonomik ve siyasi çerçevensinin çizilmesi; Merkezden yönetim ve yerinden yönetim kavramı; Yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları; Yerel yönetimlerin denetlenmesi; Kentleşme ve göç gibi olgular karşısında yerel yönetimler; Anakent yönetimi; Üniter ve Federal ülkelerdeki yerel yönetim deneyimlerinin karşılaştırılması; Türkiye’de yerel yönetimlerin yapısı; Türkiye’de yerel yönetimlerin tarihçesi ve hukuki arka planı; Merkezi yönetim ve yerel yönetim arasında hizmet ve kaynak bölüşümü; Belediye idaresi, İl Özel İdaresi, Köy İdaresi; AB bağlamında Türk yerel yönetim sistemi ve reform süreci.

Ders Kitabı:

State And Local Government, Ann O’m Bowman and Richard C. Kearney, Houghton Mifflin Company, 6th edition, 2005.

Yardımcı Ders Kitapları:

Municipalities and Community Participation: A Sourcebook for Capacity Building, Jannelle Plummer, Earthscan, 2001.
State and Local Politics: Government by the People, David Magleby, David O’Brien, Paul Light, James MacGregor Burns and J. W. Peltason, Prentice Hall, 12 edition, 2006.
State and Local Government: The Essentials, Ann Bowman and Richard C. Kearney, Houghton Mifflin Company, 3rd edition, 2006)

POLS 416 Demokrasi ve Vatandaşlık (Democracy and Citizenship) özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Vatandaşlık kavramı ve vatandaşlığın tarihi gelişimi ile vatandaşların siyaset hayatındaki ve özellikle demokratik rejimlerdeki roller, hakları ve ödevleri ile siyasal katılım konularını inceler.

Ders Kitabı:

Mobilizing for Democracy: Citizen Action and the Politics of Public Participation (Claiming Citizenship: Rights, Participation, Accountability), Vera Schatten Coelho (Editor), Bettina von Lieres (Editor), Zed Books, 2010.

Yardımcı Ders Kitapları:

Democracy, Education, and Multiculturalism: Dilemmas of Citizenship in a Global World, Carlos Alberto Torres, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 1998.

POLS 428 Küreselleşme ve Siyaset (Globalization and Politics) özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Küreselleşen dünyada siyasetin aldığı yeni biçimler, üslupların ve yöntemlerin incelenmesi; Modernite ve post-modernite kuramları; güncel kuramsal tartışmalar (risk toplumu, medeniyetler çatışması, yeni dünya düzeni, tarihin sonu, ideolojilerin sonu, eşitlik ve farklılık; çok-kültürlülük tartışmaları); yeni toplumsal hareketler; kimlik siyaseti; Soğuk Savaş sonrası yaşanan değişimler.

Ders Kitabı:

The Politics of Globalization: A Reader, Mark Kesselman, Houghton Mifflin, 2006.

Yardımcı Ders Kitapları

The Politics of Globalization, Mark R. Brawley, Broadview Press, 2002.
Globalization and Its Discontents, Joseph E. Stiglitz, Academic Internet Publishers, Inc., 2006.
Globalization: A Very Short Introduction, Manfred B. Steger, Oxford University Press, USA, 2003.

POLS 452 İnsan Hakları (Human Rights) özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

İnsan haklarına dair teorik/felsefi arka plan ışığında temel ilke ve uygulamalarının incelenmesi; Devlet-toplum-birey ilişkileri üçgeninde insan hakları; Vatandaşlık kavramı; Uluslararası kuruluşlar ve insan hakları belgeleri; Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi’nin çalışmaları; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Mahkemesi; Kadın, çocuk, azınlık, mülteci hakları; Bireysel hak ve özgürlükler; İnsan haklarında liberal, feminist, sosyalist, çok-kültürcü, vs. gibi doktrinler; Türkiye’de insan haklarının tarihsel geçmişi.

Ders Kitabı:

Universal Human Rights in Theory and Practice, Jack Donnelly, Cornell University Press, 2nd edition, 2002.

Yardımcı Ders Kitapları

The History of Human Rights: From Ancient Times to the Globalization Era, Micheline Ishay, University of California Press, 2004.
International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals, Henry Steiner and Philip Alston, Oxford University Press, USA, 2 edition, 2000.
International Human Rights, Jack Donnelly, Westview Press, 3rd edition, 2006.

POLS 458 Siyaset Bilimi Semineri (Seminar in Political Science) özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

Siyasal bilimler alanında olagelen değişiklikleri izlemeyi ve bu alandaki yeniliklerle ilgili farklı görüş ve düşüncelerin irdelenmesini amaçlamaktadır. Teorik ya da uygulamalı seçilmiş konular üzerinde bilgi kazandırma amaçlıdır.

Ders Kitabı:

Theory and Methods in Political Science, David Marsh and Gerry Stoker, Palgrave Macmillan, 2nd edition, 2002.

Yardımcı Ders Kitapları:

Turkish Democracy Today: Elections, Protest and Stability in an Islamic Society, Ersin Kalaycioglu and Ali Carkoglu, I. B. Tauris, 2007.
Turkey’s New World: Changing Dynamics in Turkish Foreign Policy, Alan Makovsky and Sabri Sayari, Washington Institute for Near Eastern Studies, 2000.
Political Science, Robert A Heineman, McGraw-Hill, 1995.

Lisans Programı

Bölüm Hakkında
Akademik Kadro
Lisans Programı
Ders İçerikleri
Ders Planları
Araştırmalar
Toplantı/Konferanslar

 

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Şubat 2024
P S Ç P C C P
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829