Bitirme Tezi İçindekiler

bitirme tezi icindekiler

Dersler

GRT 101 Temel Grafik Tasarım I

bitirme tezi içindekiler hazırlama, halkla ilişkiler bitirme tezi, hukuk fakültesi bitirme tezi, bitirme tezi iktisat, bitirme tezi içindekiler hazırlama, bitirme tezi içindekiler, bitirme tezi inşaat mühendisliği, bitirme tezi içindekiler örneği, bitirme tezi konuları, bitirme tezi konuları iktisat, bitirme tezi kapak, bitirme tezi kaynakça, bitirme tezi kaç sayfa olmalıdır, lisans bitirme tezi, lisans bitirme tezi örnekleri, lisans bitirme tezi örneği, lisans bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi konuları, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, çevre mühendisliği bitirme tezi, gıda mühendisliği bitirme tezi, bitirme tezi bilgisayar mühendisliği, makina mühendisliği bitirme tezi, makine mühendisliği bitirme tezi, kimya mühendisliği bitirme tezi, çevre mühendisliği bitirme tezi konuları, inşaat mühendisliği bitirme tezi, bilgisayar mühendisliği bitirme tezi örneği 

Bu ders kapsamında Öğrenciye görsel anlatım alanında yeni teknikler öğretmek, teknikleri geliştirmek, konuları yorumlamak, onların yaratıcılıklarını artırarak özgünleşmesi yolunda adım attırması amaçlanmaktadır.

Işık-ton veya hacim ve yorum, Nokta, çizgi ve yorum, Perspektif ve yorum, bilinen formlardan bilinmeyen yeni formlar üretmek dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

GRT 102 Temel Grafik Tasarım II

bitirme tezi içindekiler hazırlama, halkla ilişkiler bitirme tezi, hukuk fakültesi bitirme tezi, bitirme tezi iktisat, bitirme tezi içindekiler hazırlama, bitirme tezi içindekiler, bitirme tezi inşaat mühendisliği, bitirme tezi içindekiler örneği, bitirme tezi konuları, bitirme tezi konuları iktisat, bitirme tezi kapak, bitirme tezi kaynakça, bitirme tezi kaç sayfa olmalıdır, lisans bitirme tezi, lisans bitirme tezi örnekleri, lisans bitirme tezi örneği, lisans bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi konuları, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, çevre mühendisliği bitirme tezi, gıda mühendisliği bitirme tezi, bitirme tezi bilgisayar mühendisliği, makina mühendisliği bitirme tezi, makine mühendisliği bitirme tezi, kimya mühendisliği bitirme tezi, çevre mühendisliği bitirme tezi konuları, inşaat mühendisliği bitirme tezi, bilgisayar mühendisliği bitirme tezi örneği 

Bu ders kapsamında, Öğrenciye görsel anlatım alanında yeni teknikler öğretmek, teknikleri geliştirmek, konuları yorumlamak, onların yaratıcılıklarını artırarak özgünleşmesi yolunda adım attırması amaçlanmaktadır.

 

GRT 105 Tipografi I

Bu ders kapsamında Piktografik yazılardan başlıyarak baskı yazılarının bulunuşuna kadar yazı gelişim süreçleri, baskı yazılarından sonra tipografik gelişim süreçleri, günümüz yazı karakterlerinin sınıflandırılması, temel yazı anatomisi ve buna ilişkin uygulamalar amaçlanmaktadır.

 

GRT 106 Tipografi II

Tipografik ölçü birimleri, espas kavramı, yazı blokları, dizgide vurgu ve kontrastlar, doğru karakterin seçimi v.b dizgi kuralları, yazı karakterleriyle logotype tasarımı; antetli kağıt, kartvizit, eleman ilanı, roman kapağı, takvim sayfası gibi konularda temel tipografik tasarım uygulamaları.

 

GRT 107 Fotografi I

bitirme tezi içindekiler hazırlama, halkla ilişkiler bitirme tezi, hukuk fakültesi bitirme tezi, bitirme tezi iktisat, bitirme tezi içindekiler hazırlama, bitirme tezi içindekiler, bitirme tezi inşaat mühendisliği, bitirme tezi içindekiler örneği, bitirme tezi konuları, bitirme tezi konuları iktisat, bitirme tezi kapak, bitirme tezi kaynakça, bitirme tezi kaç sayfa olmalıdır, lisans bitirme tezi, lisans bitirme tezi örnekleri, lisans bitirme tezi örneği, lisans bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi konuları, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, çevre mühendisliği bitirme tezi, gıda mühendisliği bitirme tezi, bitirme tezi bilgisayar mühendisliği, makina mühendisliği bitirme tezi, makine mühendisliği bitirme tezi, kimya mühendisliği bitirme tezi, çevre mühendisliği bitirme tezi konuları, inşaat mühendisliği bitirme tezi, bilgisayar mühendisliği bitirme tezi örneği 

Fotografinin başlangıcı ve gelişim süreçleri, ışık bilgisi kamera çeşitleri ve özellikleri, objektifler, fotografide kullanılan yardımcı araçlar ve kameraları tanımaya yönelik uygulamalar.

Fotoğrafın doğuşu, fotoğraf sanatı ile tanışma, fotoğrafın ne anlama geldiği çıkış nedenleri ve diğer sanatlarla etkileşimi. Fotoğrafın tarihçesi ve makinelerini tanıma “fotoğraf makinesini oluşturan önemli parçaların açılımı”, çeşitli boyutlardaki fotoğraf makinesinin ne amaçla kullanıldığı. Fotoğrafta ışığın önemi “ters ışık, yumuşak ışık, sert ışık, ışık dalgaları, ultraviyole ışık vs.”Işığın fotoğrafta renk ve görüntü yönünden, nedenli önemli olduğu vurgulanması. Fotoğraf tekniğini tanımak ve grafik sanatlar içindeki yerini vurgulamak. Grafik Sanatlar içinde fotoğrafın yeri kullanım alanları reklam dünyası ile olan iç içeliği, grafik sanatların bir parçasının oluş nedenleri, bu yarıyılı oluşturan disiplinin önemli başlıklarıdır.

 

GRT 108 Fotografi II

Grafik tasarım disiplini içinde fotoğrafa bakış açısını kazandıracak teorik bilgiler ve gün ışığı ortamında temel fotografi uygulamaları.

Fotoğrafın doğuşu, fotoğraf sanatı ile tanışma, fotoğrafın ne anlama geldiği çıkış nedenleri ve diğer sanatlarla etkileşimi. Grafik Sanatlar çizgi, doku, resim, fotoğraf demek. Bu derste fotoğrafın afişte, kitap kapağında, broşürde v.s. de neden kullanıldığı, grafik sanatını fotoğraf diliyle görmek, bakmak ve bir grafik çalışmanın, desenle, resimle kolayca halledildiği gibi fotoğrafla da halledildiği gibi fotoğrafla da halledilebilmesinin öğretilmesidir. Haber fotoğrafçılığı ve amatör fotoğrafçılıkla birlikte, fotoğraf sanatının aşama aşama incelenmesi, profesyonel fotoğrafçılık perspektifinden fotoğraf sanatının dünya konjöktürü içinde anlaşılmasına yardımcı olmak, bu yarıyıldaki öğretinin temel başlıklarını oluşturmaktadır.

 

GRT 113 Bilgisayarda Grafik Tasarım  Programları I

Grafik tasarım için gerekli olan Freehand, illüstratör v.b güncel programların öğretilmesi. Grafik tasarım programlarının genel tanıtımı, programlar arasındaki işler ve çalışma farkları ve benzerlikleri, Freehand programının genel tanıtımı, menülere giriş ve içerikleri, yeni sayfa açma, tipografik fonksiyonlar, leke ve resim olanakları v.b. temel bilgiler ve bunlara ilişkin uygulamalar.

Grafik tasarım programlarının genel tanıtımı, programlar arasındaki işler ve çalışma farkları ve benzerlikleri, Freehand programının genel tanıtımı, menülere giriş ve içerikleri, yeni sayfa açma, tipografik fonksiyonlar, leke ve resim olanakları v.b. temel bilgiler ve bunlara ilişkin uygulamalar.

 

GRT 114 Bilgisayarda Grafik Tasarım  Programları II

bitirme tezi içindekiler hazırlama, halkla ilişkiler bitirme tezi, hukuk fakültesi bitirme tezi, bitirme tezi iktisat, bitirme tezi içindekiler hazırlama, bitirme tezi içindekiler, bitirme tezi inşaat mühendisliği, bitirme tezi içindekiler örneği, bitirme tezi konuları, bitirme tezi konuları iktisat, bitirme tezi kapak, bitirme tezi kaynakça, bitirme tezi kaç sayfa olmalıdır, lisans bitirme tezi, lisans bitirme tezi örnekleri, lisans bitirme tezi örneği, lisans bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi konuları, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, çevre mühendisliği bitirme tezi, gıda mühendisliği bitirme tezi, bitirme tezi bilgisayar mühendisliği, makina mühendisliği bitirme tezi, makine mühendisliği bitirme tezi, kimya mühendisliği bitirme tezi, çevre mühendisliği bitirme tezi konuları, inşaat mühendisliği bitirme tezi, bilgisayar mühendisliği bitirme tezi örneği 

Grafik tasarım için gerekli olan Freehand, illüstratör v.b güncel programların öğretilmesi. Freehand programında çok sütünlu sayfalar oluşturma, resim ve fotoğraf işleme, modifikasyon ve ekstra işlem menüleri ve bunlara ilişkin uygulamalar.

 

GRT 201 Grafik Tasarım I

bitirme tezi içindekiler hazırlama, halkla ilişkiler bitirme tezi, hukuk fakültesi bitirme tezi, bitirme tezi iktisat, bitirme tezi içindekiler hazırlama, bitirme tezi içindekiler, bitirme tezi inşaat mühendisliği, bitirme tezi içindekiler örneği, bitirme tezi konuları, bitirme tezi konuları iktisat, bitirme tezi kapak, bitirme tezi kaynakça, bitirme tezi kaç sayfa olmalıdır, lisans bitirme tezi, lisans bitirme tezi örnekleri, lisans bitirme tezi örneği, lisans bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi konuları, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, çevre mühendisliği bitirme tezi, gıda mühendisliği bitirme tezi, bitirme tezi bilgisayar mühendisliği, makina mühendisliği bitirme tezi, makine mühendisliği bitirme tezi, kimya mühendisliği bitirme tezi, çevre mühendisliği bitirme tezi konuları, inşaat mühendisliği bitirme tezi, bilgisayar mühendisliği bitirme tezi örneği 

 

Grafik tasarımın tanımlanması, tasarım örnekleri üzerinde irdeleme yapılarak grafik tasarım mantığının ve çerçevesinin anlatılması, işaret ve sembollere yönelik proje uygulamaları ve irdeleme.

 

GRT 202 Grafik Tasarım II

Gerçek veya gerçeğe yakın içerikli proje konuları üzerinde yeni düşünceler geliştirerek; fotoğraf, illüstrasyon ve tipografik elemanlar veya bunların birlikteliklerinden yararlanarak bu düşünceleri grafik bir bütünlük içinde sunmaya yönelik uygulamalar.

 

GRT 213 Grafik Şekillendirme I

bitirme tezi içindekiler hazırlama, halkla ilişkiler bitirme tezi, hukuk fakültesi bitirme tezi, bitirme tezi iktisat, bitirme tezi içindekiler hazırlama, bitirme tezi içindekiler, bitirme tezi inşaat mühendisliği, bitirme tezi içindekiler örneği, bitirme tezi konuları, bitirme tezi konuları iktisat, bitirme tezi kapak, bitirme tezi kaynakça, bitirme tezi kaç sayfa olmalıdır, lisans bitirme tezi, lisans bitirme tezi örnekleri, lisans bitirme tezi örneği, lisans bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi konuları, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, çevre mühendisliği bitirme tezi, gıda mühendisliği bitirme tezi, bitirme tezi bilgisayar mühendisliği, makina mühendisliği bitirme tezi, makine mühendisliği bitirme tezi, kimya mühendisliği bitirme tezi, çevre mühendisliği bitirme tezi konuları, inşaat mühendisliği bitirme tezi, bilgisayar mühendisliği bitirme tezi örneği 

 

Grafik tasarım öğelerini kullanarak kavrama yönelik kompozisyon denemeleri; çizgi, leke, doku v.b öğelerle değişik teknikler(kolaj, boyama, v.b) kullanarak serbest grafik denemeleri.

 

GRT 214 Grafik Şekillendirme II

Geometrik, organik veya tipografik öğeleri biçim elemanları gibi kullanarak serbest grafik teknikleriyle kompozisyon denemeleri.

 

GRT 217 Genel Sanat Tarihi I

Tarihsel süreç içerisinde sanat eserlerine eleştirel gözle bakmak, zaman zaman kuramsal yaklaşmak. İlkçağ Anadolu Yerleşik Kültürleri; Akdeniz Uygarlıkları, Yunan – Roma Sanatı.

 

GRT 218 Genel Sanat Tarihi II

Ortaçağdan başlayarak Rönesans ve manierizme kadar giden süreç içersinde batı ve doğu karakterli sanat tarihi.

 

GRT 301 Grafik Tasarım III

Gerçek veya sanal içeriklerle veya tamamen kavramsal konular üzerine verilen; afiş, duyuru, dergi v.b projelerde grafik tasarım kavramının geliştirilmesi, bunlara ilişkin teoriler ve uygulamalar.

 

GRT 302 Grafik Tasarım IV

bitirme tezi içindekiler hazırlama, halkla ilişkiler bitirme tezi, hukuk fakültesi bitirme tezi, bitirme tezi iktisat, bitirme tezi içindekiler hazırlama, bitirme tezi içindekiler, bitirme tezi inşaat mühendisliği, bitirme tezi içindekiler örneği, bitirme tezi konuları, bitirme tezi konuları iktisat, bitirme tezi kapak, bitirme tezi kaynakça, bitirme tezi kaç sayfa olmalıdır, lisans bitirme tezi, lisans bitirme tezi örnekleri, lisans bitirme tezi örneği, lisans bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi konuları, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, çevre mühendisliği bitirme tezi, gıda mühendisliği bitirme tezi, bitirme tezi bilgisayar mühendisliği, makina mühendisliği bitirme tezi, makine mühendisliği bitirme tezi, kimya mühendisliği bitirme tezi, çevre mühendisliği bitirme tezi konuları, inşaat mühendisliği bitirme tezi, bilgisayar mühendisliği bitirme tezi örneği 

 

Gerçek veya gerçeğe yakın içeriklerle; deterjan kozmetik, gıda v.b ürünlerin veya bankacılık, sigortacılık, turizm gibi hizmet sektörleriyle ilgili reklâm ambalaj, gazete ilanı, afiş v.b tasarımlarının geliştirilmesi için teorik bilgiler ve uygulamalar.

 

GRT 307 Grafik Üretim Teknikleri

Grafik üretim tekniklerinin tarihsel gelişimi, kâğıt, kâğıtta fire hesabı, onaylanmış tasarımın baskıya gönderilmeden önceki kontrolleri, renk ayrımı ve montaj, tipo, ofset, tifdruk, flekso, serigrafi v.s. gibi baskı teknikleri ve özellikleri, baskı sırasındaki kontroller, baskı sonrası; laminasyon, kesim ve ciltleme.

 

GRT 308 Grafik Sanat Tarihi

bitirme tezi içindekiler hazırlama, halkla ilişkiler bitirme tezi, hukuk fakültesi bitirme tezi, bitirme tezi iktisat, bitirme tezi içindekiler hazırlama, bitirme tezi içindekiler, bitirme tezi inşaat mühendisliği, bitirme tezi içindekiler örneği, bitirme tezi konuları, bitirme tezi konuları iktisat, bitirme tezi kapak, bitirme tezi kaynakça, bitirme tezi kaç sayfa olmalıdır, lisans bitirme tezi, lisans bitirme tezi örnekleri, lisans bitirme tezi örneği, lisans bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi konuları, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, çevre mühendisliği bitirme tezi, gıda mühendisliği bitirme tezi, bitirme tezi bilgisayar mühendisliği, makina mühendisliği bitirme tezi, makine mühendisliği bitirme tezi, kimya mühendisliği bitirme tezi, çevre mühendisliği bitirme tezi konuları, inşaat mühendisliği bitirme tezi, bilgisayar mühendisliği bitirme tezi örneği 

Bu derste, Sanayi Devrimi’nden Bauhaus Okulu’na kadar, sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel dinamikler çerçevesinde, grafik tasarımın gelişimi incelenir. Sanat ve tasarım ile ilgili gösterilen belgesel filmler, öğrencilerin dönemi daha yakından ve canlı olarak tanımalarında katkıda bulunur. Görsel malzemelerden hareketle eleştiri, karşıtlık, tartışma ortamının yaratılması amaçlanmaktadır. 20. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkan grafik tasarımın geçirdiği büyük değişim incelenmesi hedeflenmektedir.

 

GRT 313 Sayısal Fotografi I

Dersin amacı, bilgisayarın, tüm tasarlama ve uygulama projelerinin işlenmesinde başvurulacak bir araç olarak kullanımının sağlanmasına yöneliktir. Sayısal fotoğrafa ait temel kavramlar anlatılır. Sayısal ortamda fotoğraf işleme programları ile photoshop destekli fotoğraf tasarımı ve uygulamaları, elektronik görüntüleme teknikleri, dijital kameralarla stüdyo uygulamaları dersin kapsamını oluşturur. Stüdyo bilgilerini öğretmek ve başlangıç uygulamaları, stüdyo ortamında aydınlatma ve yardımcı gereçlerin tanıtılması ve portre deneme çalışmaları Adobe Photoshop Lightroom programının öğretilmesi. Fotoğraf işleme, modifikasyon ve ekstra işlem menüleri ve bunlara ilişkin uygulamalar. Yapılacak çalışmalarla ve verilecek ödevlerle program üzerinde pratik yapılması sağlanır.

 

GRT 314 Sayısal Fotografi II

bitirme tezi içindekiler hazırlama, halkla ilişkiler bitirme tezi, hukuk fakültesi bitirme tezi, bitirme tezi iktisat, bitirme tezi içindekiler hazırlama, bitirme tezi içindekiler, bitirme tezi inşaat mühendisliği, bitirme tezi içindekiler örneği, bitirme tezi konuları, bitirme tezi konuları iktisat, bitirme tezi kapak, bitirme tezi kaynakça, bitirme tezi kaç sayfa olmalıdır, lisans bitirme tezi, lisans bitirme tezi örnekleri, lisans bitirme tezi örneği, lisans bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi konuları, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, çevre mühendisliği bitirme tezi, gıda mühendisliği bitirme tezi, bitirme tezi bilgisayar mühendisliği, makina mühendisliği bitirme tezi, makine mühendisliği bitirme tezi, kimya mühendisliği bitirme tezi, çevre mühendisliği bitirme tezi konuları, inşaat mühendisliği bitirme tezi, bilgisayar mühendisliği bitirme tezi örneği 

Ders bilgisayarın temel mantığının anlatılmasını, bilgisayarda görüntü işlemeyle ilgili temel kavramların öğretilmesini, bilgisayar kullanım alışkanlığının geliştirilmesini ve bilgisayar görüntü işleme ile ilgili basit uygulamaların yaptırılmasını amaçlar. Temel bilgisayar ve görüntü teknolojisi kavramlarının algılanması ve bu alanlardaki uygulama alışkanlıklarının geliştirilmesi doğrultusunda çalışmaları kapsar. Grafik tasarım için gerekli olan Adobe PhotoshopLightroom öğretilmesi. Programın genel tanıtımı, menülere giriş ve içerikleri, yeni sayfa açma, temel bilgiler ve bunlara ilişkin uygulamalar.

 

GRT 401 Grafik Tasarım V

Bir ürün ya da hizmet konusu kapsamında en az üç aşamadan oluşan (ürün logosu, ambalaj, reklâm veya afiş gibi) proje uygulamaları ve bunların irdelenmesi.

 

GRT 402 Grafik Tasarım VI

Öğrencilerin eğilim duydukları konulara göre proje geliştirmelerine yardımcı olmak; teorik ve uygulamalı çalışmalarında doğru yönlenmelerini sağlamak.

 

GRT 417 Çağdaş Sanat Yorumu

bitirme tezi içindekiler hazırlama, halkla ilişkiler bitirme tezi, hukuk fakültesi bitirme tezi, bitirme tezi iktisat, bitirme tezi içindekiler hazırlama, bitirme tezi içindekiler, bitirme tezi inşaat mühendisliği, bitirme tezi içindekiler örneği, bitirme tezi konuları, bitirme tezi konuları iktisat, bitirme tezi kapak, bitirme tezi kaynakça, bitirme tezi kaç sayfa olmalıdır, lisans bitirme tezi, lisans bitirme tezi örnekleri, lisans bitirme tezi örneği, lisans bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi konuları, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, çevre mühendisliği bitirme tezi, gıda mühendisliği bitirme tezi, bitirme tezi bilgisayar mühendisliği, makina mühendisliği bitirme tezi, makine mühendisliği bitirme tezi, kimya mühendisliği bitirme tezi, çevre mühendisliği bitirme tezi konuları, inşaat mühendisliği bitirme tezi, bilgisayar mühendisliği bitirme tezi örneği 

Modern süreci oluşturan sanatçıların etkileri, sebep ve sonuç ilişkileri ve tepkileri. Postmodernizm serüveni üzerinde tartışmalar. Grafik özellikleri de olan filmlerin kısım kısım seyredilerek çözümlenmesi. Modernizm sürecinin algılanmasını ve 20. Yüzyılı başlatan Çağdaş Sanat anlayışını, günümüzde değişen ve gelişen sanatın görsel imgelerle hareketle eleştiri, karşıtlık, tartışma ortamı yaratılmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

 

GRT 416 Portfolyo

Öğrencilerin tercihlerine bağlı olarak kendilerinin oluşturacakları dokümanlarla yapacakları portfolyo uygulamaları.

 

GRT 414 Mezuniyet Projesi

Öğrencinin (veya danışmanın) belirleyeceği grafik kapsamlı bir proje üzerinde çalışmaların sürdürülmesi ve dönem sonunda tamamlanmış olan görsel malzemelerle juri huzurunda projenin öğrenci tarafından savunulması.

 

BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERSLER

GRT 205 Tipografi III

bitirme tezi içindekiler hazırlama, halkla ilişkiler bitirme tezi, hukuk fakültesi bitirme tezi, bitirme tezi iktisat, bitirme tezi içindekiler hazırlama, bitirme tezi içindekiler, bitirme tezi inşaat mühendisliği, bitirme tezi içindekiler örneği, bitirme tezi konuları, bitirme tezi konuları iktisat, bitirme tezi kapak, bitirme tezi kaynakça, bitirme tezi kaç sayfa olmalıdır, lisans bitirme tezi, lisans bitirme tezi örnekleri, lisans bitirme tezi örneği, lisans bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi konuları, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, çevre mühendisliği bitirme tezi, gıda mühendisliği bitirme tezi, bitirme tezi bilgisayar mühendisliği, makina mühendisliği bitirme tezi, makine mühendisliği bitirme tezi, kimya mühendisliği bitirme tezi, çevre mühendisliği bitirme tezi konuları, inşaat mühendisliği bitirme tezi, bilgisayar mühendisliği bitirme tezi örneği 

 

Gerçek veya gerçeğe yakın içeriklerle oluşturulacak tipografik eleman gruplarını kullanarak; dinamizm, kontrastlar, hiyerarşi gibi temel tasarım ilkeleri de gözetilerek yaratıcılığın gelişmesini sağlayacak deneysel uygulamalar ve irdeleme.

 

GRT 206 Tipografi IV

Gerçek veya gerçeğe yakın içeriklerle oluşturulacak tipografik eleman gruplarının; fotoğraf, illüstrasyon v.b. grafik elemanlarla doğru ve yaratıcı birlikteliğini sağlamak amacıyla dergi sayfa tasarımı, katalog, tipografik afiş veya basın ilanı gibi konularda deneysel uygulamalar ve irdeleme.

 

GRT 209 Fotografi III

bitirme tezi içindekiler hazırlama, halkla ilişkiler bitirme tezi, hukuk fakültesi bitirme tezi, bitirme tezi iktisat, bitirme tezi içindekiler hazırlama, bitirme tezi içindekiler, bitirme tezi inşaat mühendisliği, bitirme tezi içindekiler örneği, bitirme tezi konuları, bitirme tezi konuları iktisat, bitirme tezi kapak, bitirme tezi kaynakça, bitirme tezi kaç sayfa olmalıdır, lisans bitirme tezi, lisans bitirme tezi örnekleri, lisans bitirme tezi örneği, lisans bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi konuları, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, çevre mühendisliği bitirme tezi, gıda mühendisliği bitirme tezi, bitirme tezi bilgisayar mühendisliği, makina mühendisliği bitirme tezi, makine mühendisliği bitirme tezi, kimya mühendisliği bitirme tezi, çevre mühendisliği bitirme tezi konuları, inşaat mühendisliği bitirme tezi, bilgisayar mühendisliği bitirme tezi örneği 

 

Stüdyo ortamında aydınlatma ve yardımcı gereçlerin tanıtılması ve portre deneme çalışmaları.

 

GRT 210 Fotografi IV

bitirme tezi içindekiler hazırlama, halkla ilişkiler bitirme tezi, hukuk fakültesi bitirme tezi, bitirme tezi iktisat, bitirme tezi içindekiler hazırlama, bitirme tezi içindekiler, bitirme tezi inşaat mühendisliği, bitirme tezi içindekiler örneği, bitirme tezi konuları, bitirme tezi konuları iktisat, bitirme tezi kapak, bitirme tezi kaynakça, bitirme tezi kaç sayfa olmalıdır, lisans bitirme tezi, lisans bitirme tezi örnekleri, lisans bitirme tezi örneği, lisans bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi konuları, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, çevre mühendisliği bitirme tezi, gıda mühendisliği bitirme tezi, bitirme tezi bilgisayar mühendisliği, makina mühendisliği bitirme tezi, makine mühendisliği bitirme tezi, kimya mühendisliği bitirme tezi, çevre mühendisliği bitirme tezi konuları, inşaat mühendisliği bitirme tezi, bilgisayar mühendisliği bitirme tezi örneği 

 

Kazanılmış teknik birikimlerle stüdyo ortamında elde edilen fotografik çalışmaların değişik bilgisayar programlarından yararlanılarak grafik anlatım değerlerinin yükseltilmesi amacıyla uygulamalar. Grafik bütünlük ve disiplinler çerçevesinde stüdyo ortamında elde edilen karelerin işlenmesi. Kazanılmış teknik birikimlerle stüdyo ortamında elde edilen fotografik çalışmaların değişik bilgisayar programlarından yararlanılarak grafik anlatım değerlerinin yükseltilmesi amacıyla uygulamalar.

 

GRT 304 Deneysel Tasarım II

Tasarım bağlamında, öğrenciyi profesyonel yaşama hazırlamaya yönelik çalışmalar, sanatsal ve özgür ifade tekniklerinin de denenmesiyle özgün tasarım çalışmaları.

 

GRT 311 Ambalaj Tasarımı I

Ambalaj kavramı, tarihçe ve günümüzdeki öneminin örnekler üzerinde anlatılması, iki, üç ve çok boyutlu karton ambalaj malzemelerinin fonksiyon özellikleri, ambalaj ergonomisi ve ambalaj üretiminde teknik süreçler, sanal veya gerçek ürünler için ambalaj kimliği oluşturulmasına ilişkin uygulamalar ve sunum teknikleri uygulamaları.

 

GRT 312 Ambalaj Tasarımı II

bitirme tezi içindekiler hazırlama, halkla ilişkiler bitirme tezi, hukuk fakültesi bitirme tezi, bitirme tezi iktisat, bitirme tezi içindekiler hazırlama, bitirme tezi içindekiler, bitirme tezi inşaat mühendisliği, bitirme tezi içindekiler örneği, bitirme tezi konuları, bitirme tezi konuları iktisat, bitirme tezi kapak, bitirme tezi kaynakça, bitirme tezi kaç sayfa olmalıdır, lisans bitirme tezi, lisans bitirme tezi örnekleri, lisans bitirme tezi örneği, lisans bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi konuları, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, çevre mühendisliği bitirme tezi, gıda mühendisliği bitirme tezi, bitirme tezi bilgisayar mühendisliği, makina mühendisliği bitirme tezi, makine mühendisliği bitirme tezi, kimya mühendisliği bitirme tezi, çevre mühendisliği bitirme tezi konuları, inşaat mühendisliği bitirme tezi, bilgisayar mühendisliği bitirme tezi örneği 

 

Üç veya çok boyutlu; PVC, teneke, aluminyum gibi farklı malzemelerle üretilen ambalajların fonksiyon ve teknik özellikleri; sanal veya gerçek markalar için tasarım uygulamaları

 

GRT 319 Sembol Analizi

Semboller başlığı altında simge, işaret ve göstergelerin gelişimini ve görsel dil olmadaki öneminin öğrenciler tarafindan algılanmasını, yeni yaratacakları çağdaş tasarımlarda bu bilgilerden yararlanmalarını sağlamak amacıyla teorik bilgilerin verilmesi ve irdeleme.

 

GRT 403 Yazı Tasarımı

bitirme tezi içindekiler hazırlama, halkla ilişkiler bitirme tezi, hukuk fakültesi bitirme tezi, bitirme tezi iktisat, bitirme tezi içindekiler hazırlama, bitirme tezi içindekiler, bitirme tezi inşaat mühendisliği, bitirme tezi içindekiler örneği, bitirme tezi konuları, bitirme tezi konuları iktisat, bitirme tezi kapak, bitirme tezi kaynakça, bitirme tezi kaç sayfa olmalıdır, lisans bitirme tezi, lisans bitirme tezi örnekleri, lisans bitirme tezi örneği, lisans bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi konuları, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, çevre mühendisliği bitirme tezi, gıda mühendisliği bitirme tezi, bitirme tezi bilgisayar mühendisliği, makina mühendisliği bitirme tezi, makine mühendisliği bitirme tezi, kimya mühendisliği bitirme tezi, çevre mühendisliği bitirme tezi konuları, inşaat mühendisliği bitirme tezi, bilgisayar mühendisliği bitirme tezi örneği 

 

Bilgisayar ortamında kullanılmakta olan geleneksel ve yeni yazı karakterlerinin irdelenmesi, mevcut karakterlerden yararlanarak belirli amaçlara uygun özgün karakter araştırmaları ve bunların uygulamaları.

 

GRT 411 Reklâm Analizi  

İletişim biçimi olarak reklamın tanıtımı, amacı ve türleri, reklamda araştırma süreci, yaratıcı düşüncenin oluşturulması, yayımlanmış reklam örnekleri üzerinde tartışmalı analizler.

 

GRT 415 Deneysel Tipografi

Tipografik temelli her türdeki tasarım konusunu kapsayan ve gerektiğinde kurallı tipografinin çerçevesi dışına çıkılarak daha çok kreatif düşünmeyi hedefleyen bir amaçla, öğrencinin seçim yapabileceği gerçek veya sanal konular üzerinde uygulamalar ve bunların irdelenmesi.

 

GRT 404 Tanıtım Fotoğrafı

 

Stüdyoda veya dış mekânlarda konuya göre çekim aşamasının oluşturulması, gerekli araç ve malzeme seçiminin incelenerek proje bazında reklâmı yapılacak ürünlerin veya kurumların tanıtım fotoğraflarının çekilmesi ve irdelemeler.

bitirme tezi içindekiler hazırlama, halkla ilişkiler bitirme tezi, hukuk fakültesi bitirme tezi, bitirme tezi iktisat, bitirme tezi içindekiler hazırlama, bitirme tezi içindekiler, bitirme tezi inşaat mühendisliği, bitirme tezi içindekiler örneği, bitirme tezi konuları, bitirme tezi konuları iktisat, bitirme tezi kapak, bitirme tezi kaynakça, bitirme tezi kaç sayfa olmalıdır, lisans bitirme tezi, lisans bitirme tezi örnekleri, lisans bitirme tezi örneği, lisans bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi konuları, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, çevre mühendisliği bitirme tezi, gıda mühendisliği bitirme tezi, bitirme tezi bilgisayar mühendisliği, makina mühendisliği bitirme tezi, makine mühendisliği bitirme tezi, kimya mühendisliği bitirme tezi, çevre mühendisliği bitirme tezi konuları, inşaat mühendisliği bitirme tezi, bilgisayar mühendisliği bitirme tezi örneği 

 

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Nisan 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930