Bitirme Tezi İngilizce

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ZORUNLU DERSLER

BİRİNCİ YIL

Birinci Yarıyıl

ECO 101 İktisada Giriş I (3-0)3

İktisat biliminin konusu ve ilkeleri, iktisadi analiz ve analiz çeşitleri, talep, arz ve tam rekabet piyasasına fiyatın belirlenmesi, esneklik, tüketici ve üretici rantı, kamu ekonomisi, maliyet kavramı, firma dengesi, tam rekabet piyasası, eksik rekabet piyasaları: Tekel, tekelci rekabet ve oligopol piyasaları incelemektedir.  ,endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IRE 101 Siyaset Bilimine Giriş I (3-0)3

Derste politika bilimine temel teşkil eden kavramlar ve teoriler tanıtılacaktır. Politika biliminin tarihi, politik ideolojiler, devlet ve politik kültür gibi konular üzerinde durulacaktır.

MAT 121 Bilgisayar Programlama I (3-0)3

Temel donanım ve yazılım kavramlarına ek olarak bu derste paket programlama, Ofis uygulamalarıı, world, exel programları verilmektedir.

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

SOC 101 Sosyolojiye Giriş (3-0)3

Sosyoloji disiplininin temel ilkeleri, kavramları ve teorilerine giriş, sosyolojik araştırmanın mantığı ve yöntemleri, sosyal yapının analizi, birey – toplum ilişkisi, temel sosyal kurumlar; aile, eğitim, çalışma, örgütler, toplum, politika, din, hükümet gibi sosyal kuruluşların nasıl oluşturulması ve çalışması gerektiği.

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

TUR 101 Türkçe I (3-0)3

Dilin tanımı ve önemi, dil kültür ilişkisi, dilbilgisi yapısı ve kuralları (noktalama, paragraflar), genel konuşma yanlışları, düşünceyi açıklama (ifade) yeteneği, çeşitli yazım şekilleri (anı, kısa yazı, öykü, fıkra, eleştiri, roman vb.) resmi yazışmalar (dilekçe, rapor, bibliyografya, sunuş, araştırma raporu, vb.)

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

FLE 101 Birinci Yıl İngilizcesi I (4-0)4

Bu dersin amacı, başlangıç seviyesinde İngilizce bilgisi, yazma ve okuma becerileri kazandırmaktır. Ayrıca dilin temeli; tanışma konusuna giriş, konuşmaya başlama, fiillerin tanıtımı, yer ve kişi tanıtımı, yetenekler, tercihler, sıklık zarfları, soru sorma ve yanıtlama, geçmiş zaman, düzenli ve düzensiz fillerin çekimi, zaman zarflarının kullanımı ve seyahat planları yapma konuları üzerinde durulmaktadır.

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

FL.. 101 İkinci Yabancı Dil I (3-0)3

Eğitim süresince dört beceri geliştirilecektir (dinleme, konuşma, okuma ve yazma). Ayrıca dilbilgisi yapısı anlatılacak ve kelime haznesi oluşturulacaktır. Kendini ve başkalarını tanıtma, yön tarifleri, yol sorma ve rezervasyon bilgileri, kişi zamirleri-tekil şahıslar, cümle yapıları: düz cümle, soru cümlesi, emir cümlesi, tanım edatları (Artikel) tekil olarak yalın hal ve i-hali çekimi; cümle yapıları: onaylı soru cümlesi, soru kelimeli soru cümlesi, şimdiki zaman fiil çekimleri öğretilmektedir.il çekimleri

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

İkinci Yarıyıl

ECO 102 İktisada Giriş II (3-0)3

Gayri safi milli hasıla, milli gelir, çarpan analizi, fiyatlar genel seviyesi, üretim ve ekonomik büyüme, tasarruf, yatırım ve finansal sistem, istihdam, işsizlik ve çeşitleri, paranın ekonomideki yeri ve işlevleri, banklar ve para arzı, para arzı ve enflasyon, dış ekonomik ilişkiler, para ve mali politikaların toplam talep ve arz üzerindeki etkileri incelenmektedir.

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

MAT 110 Araştırma Yöntemleri (3-0)3

Bu derste Bilimin Tanımı ve Amaçları, Bilimin Temel Nitelikleri, Araştırmaların Temel Nitelikleri, Araştırma Çeşitleri, Araştırma Sürecindeki Aşamalar, Problem alanına karar verme, Kaynak (literatür) tarama, Problemi Saptama, Problemi çözebileceğine karar verme, Tekrar kaynak tarama, Hipotezleri Kurma,Yöntemi belirleme, Veri Toplama Tekniğini Seçme, Veri Toplama Aracını Hazırlama veya Seçme, Veri Analiz Planı Yapma, Veri Toplama Planı Yapma, Çalışma evrenine karar verip, örneğin nasıl seçileceğini belirleme, Veri toplama aracını ve analiz şeklini ön çalışmayla kontrol etme, Veri toplama planını uygulama, Veri analiz planını uygulama, Araştırmayı yazma (Raporlaştırma), Yayımlama gibi konular verilir.

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IRE 102 Siyaset Bilimine Giriş II (3-0)3

Bu ders, IRE 101 dersinin bir devamıdır. Ders Mukayeseli politika, siyasal ekonomi ve uluslararası ilişkiler üzerine odaklanmıştır.

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

MAT 122 Bilgisayar Programlama II (3-0)3

Bilgisayara giriş ve bilgisayarın temel kavramları. Detaylı donanım ve yazılım bilgileri ve paket programları, winword, exel ve power point programları, kelime işlemcileri ve tablo programlarının ileri özellikleri üzerinde durulmaktadır.

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

TUR 102 Türkçe II (3-0)3

Konuşma yeteneklerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, telaffuz, tonlama, hız, vurgu ve konuşma yanlışları farkına varma, panel, sempozyum, konferans teknikleri, dinleme yeteneğini geliştirme, okuma – anlama.

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

FLE 102 Birinci Yıl İngilizcesi II (4-0)4

Bu derste orta seviyede İngilizce bilgisi edindirme, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri edindirme, şimdiki zaman, gelecek zaman, karşılaştırmalar, problemler ve öğüt alıp tavsiye verme, önerilerde bulunma, şimdiki zamanın ve geniş zamanın farklı kullanımları, kimi özel yapılar, sıfat ve zarflar yer almaktadır.

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

FL.. 102 İkinci Yabancı Dil II (3-0)3

Eğitim süresince dört beceri geliştirilecektir (dinleme, konuşma, okuma ve yazma). Ayrıca dilbilgisi yapısı anlatılacak ve kelime haznesi oluşturulacaktır.

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

İKİNCİ YIL

Üçüncü Yarıyıl

IRE 215 İnsan Hakları (3-0)3

Bu ders insan haklarıyla ilgili teori ve uygulamaya yönelik kapsamlı bir inceleme sunar. Derste İnsan Hakları olgusunun gelişimi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi ve bu alandaki ilgili davalar tartışılacaktır. Dersin amacı insan hakları ihlallerinin felsefesini ve ilgili yasal organlardaki yargılamalarını sunmaktır.

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IRE 205 Diplomasi Tarihi I (3-0)3

Bu ders 1500’den 1914’e kadar Dünya Tarihini inceleyen bir derstir. Dersin içeriğinde, bir yandan sosyal, siyasal ve ekonomik gelişmeler incelenirken diğer yandan ulusların oluşumu ve Avrupa güç dengesi sistemi gibi kavramlar detaylarıyla irdelenecektir.

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IRE 213 Uluslararası İlişkiler Teorileri (3-0)3

Bu dersin amacı, öğrencilerin, hem dünyadaki siyasal olayları hem de bu olayları inceleyen ve açıklayan çağdaş akademik literatürü anlamalarına ve eleştirel olarak değerlendirmelerine imkân sağlayacak kavramsal araçlarla donatılmasını sağlamaktır. Ders, uluslararası ilişkiler kuramının önde gelen üç geleneği olan realizm, emperyalizmin Marxist eleştirisi ve liberal kozmopolitanizm üzerinde yoğunlaşır.

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

LAW 201 Hukuk I (3-0)3

Toplum ve hukuk, hukukun kollara ayrılması; hukukun kaynakları, hukukun yasallaştırılması; uygulama yönünden yazılı hukuk kuralları ve yasalar; hukuk güvenliği; kişilik, kişilerin adları; hısımlık, konut; aile, miras, eşya; mülkiyet; hukuksal olaylar, işlemler, ilişkiler; kamu hukuku işlemleri, hukuksal işlemlerde sakatlıklar; haklar, kamu hakları ,özel hakları; sorumluluk, yargı yerleri; insan hakları.

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

HIS 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (3-0)3

Osmanlılar, Osmanlı Devleti’nin, kuruluşu, yükselişi, gerileme ve çöküşü, Osmanlı’nın “Anayasal Dönemi (I. Meşrutiyet)”, Aydınlanma Döneminde Aydın Hareketleri, Yeniden düzenlenme ve Yeniden Yapılanma Kararları, Birinci Dünya Savaşının Nedenleri, Birinci Dünya Savaşı ve Sonrası, Türk Kurtuluş Savaşı, Lozan Antlaşması, Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde bağımsız bir cumhuriyet olarak Türkiye’nin oluşumu.

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

FLE 201 İkinci Yıl İngilizcesi I (4-0)4

Uluslararası ilişkiler alanı ile ilgili sözlük kelimelerini ve yapıları kapsatmaktır. Öğrencilere Uluslararası ilişkiler alanında kullanılan dil ile tanıştırmak ve Uluslararası ilişkileri ilgilendiren makale veya yazıları okuyabilme ve anlayabilme yeteneklerini geliştirmektir.

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

FL– 201 İkinci Yabancı Dil I (3-0)3

Restoranda sipariş vermek, gıda alışverişi, davetleri kabul veya red etme, öğrenilen dil hakkında konuşmak, öğrenim teknikleri keşfetme, şimdiki zamanda yardımcı fiilerin kullanımı ve cümle yapısı, İsim ve Artikel: e- hali , e-haliyle kullanılan edatlar yardımcı fiillerle olumsuz ve emir cümle kurumu

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

Dördüncü Yarıyıl

IRE 216 Uluslararası Örgütler (3-0)3

Bu ders dünya politikasında UNO, NATO, OECD, EU, OAS ve ASEAN gibi uluslararası kuruluşların işleyişlerini, yapılarını ve karar alma mekanizmalarını inceler.

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IRE 206 Diplomasi Tarihi II (3-0)3

Ders, siyasi, askeri ve ekonomik varlıkları ile büyük güçlerin yükselme ve düşüşlerinin vurgulanması ve IRE 205 içeriğindeki konuları genişletmeyi amaçlar. Ders Birinci Dünya Savaşından zamanımıza kadar uluslararası ilişkilerin tarihinin incelenmesini amaçlamaktadır. Bu ders, İkinci Dünya Savaşının, savaş yılları, özgün konuları ve koşullarını; Soğuk Savaş, Caydırma ve Soğuk Savaş sonrası gelişmelerini kapsamaktadır.

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IRE 204 Siyasi Düşünceler Tarihi (3-0)3

Ders, içerik bakımından, Plato, Aristotle, Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau, Burke, J.S. Mill ve bunun gibi bazı büyük siyasal düşünürlerin fikirleri ve kuramlarını kapsamaktadır. Dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunlar; adalet, doğal hukuk, kontrat, genel rıza, gelenek, özgürlük ve eşitlik gibi kavramlar, dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunlarla ilişkilendirilerek tartışılacaktır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

LAW 202 Hukuk II (3-0)3

İş yaşamında sıkça karşılaşılan ticari borç ilişkileri, tacir, ticari temsilciler, ticari defterler, ticaret şirketleri, bono ve çek gibi kıymetli evrak türleri üzerinde durulacaktır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

HIS 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (3-0)3

1923 yılından (Lozan Antlaşması ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu), 1938 (Atatürk’ün ölümü) yılına kadar modern bir devletin tesisine doğru yapılan çabalar; yasal, sosyal ve kültürel reformlar; ekonomik ve dış politika, cumhuriyet dönemi sırasında ekonomi ve dış politika; iç politika ve siyasal partiler; Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünce sistemi, ilkeleri ve amaçları, Mustafa Kemal Atatürk’ün başlıca siyaseti ve reformları.

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

FLE 202 İkinci Yıl İngilizcesi II (4-0)4

Bu ders teknik alanlar ve rapor sunumunda öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim becerilerini önemli ölçüde geliştirmek için hazırlanmıştır.

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

FL– 202 İkinci Yabancı Dil II (3-0)3

Yer tarifi sorma, gezi anlatımı, otel odası bulma, odaları ve yerleri tarif etme, oturum ve yerleşim bilgileri verme, renkler hakkında konuşma, resim ve manzara tasviri, di’li geçmiş zaman I (perfekt), kişi zamirlerin yalın ve i-hali, çekimleri, di’li geçmiş zaman (perfekt), di’li geçmiş zaman (prateritum) “sein ve haben” fiili ile kullanımı anlatılmaktadır.

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

ÜÇÜNCÜ YIL

Beşinci Yarıyıl

IRE 313 Uluslararası İlişkiler I (3-0)3

Dünya politikasında davranışsal ve kurumsal düzenlemelerin açıklanmasına yardım eden tarihi ve çağdaş konseptlerin incelenmesi. Ders, diplomatik pazarlıklar, ekonomik yaptırımlar, kapalı kapılar arkasındaki gizli faaliyetler ve savaş gibi uluslararası politikanın elemanları üzerine odaklanmıştır.

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

LAW 301 Uluslararası Hukuk I (3-0)3

Uluslararası düzen ve bunun ülkelerin egemenliğine, vatandaşlık haklarına, küreselleşmeye, sinir anlaşmazsızlıklarına, deniz hukukuna ve vatandaşlık gibi konulara etkisi tartışılacak, Uluslararası hukuku oluşturan önde gelen standartlar öğretilecektir.

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IRE 305 Karşılaştırmalı Siyaset (3-0)3

Derste devrimin nedenleri, demokrasinin kökleri ve milliyetçiliğin doğası gibi modern politika biliminin temel problemleri seçilen ülkelerde politika biliminin sistematiği içerisinde sunulacaktır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

FLE 301 Üçüncü Yıl İngilizcesi I (4-0)4

Bu dersin sonunda öğrenciler geçmişte başlamış halen devam etmekte olan eylemleri ifade etmeyi, belirli bir zaman aralığında olmuş ve devam etmekte olan veya başka bir eylemle kesintiye uğrayan eylemi ifade etmeyi, resmi yolla izin almayı, bu taleplere olumlu olumsuz karşılık vermeyi, gelecekte gerçekleşmesi muhtemel, daha önceden tasarlanmış gelecek eylemleri, konuşma anı itibarıyla gelecekle ilgili kararları ifade etmeyi öğrenmiş olacaklardır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

FL– 301 İkinci Yabancı Dil I (3-0)3

Davet vermek, kabul ya da red etmek, yemekler, kalitesi yapımı hakkında konuşmak, Restoranda sipariş verme, yemek tarifini anlama ve yapma, spor hareketleri, sağlık ve hastalıklar hakkında konuşma, doktora gitme, hastalıkları ve reçeteleri anlama. kişi zamirleri: e-hali, cümle yapısı:dolaylı tümleç, iyelik zamirleri, geçmiş zaman II (prateritum):yardımcı fiillerin kullanımı, dönüşlü fiiler ve zamirler, Bağlaçlar:”wenn”

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IRE 333 AB Politikaları (3-0)3

Derste Avrupa Birliğinin 1945’ten bu yana gösterdiği tarihsel gelişimi ve siyasi-ekonomik entegrasyon süreci incelenecektir. Birliğin mevcut yapısı ve problemleri incelenerek genişleme stratejileri üzerinde durulacaktır. Derste ayrıca Türkiye’nin Avrupa Birliğine Üyelik yolundaki aşamalar ve mevcut problemler tartışılacaktır.

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

Altıncı Yarıyıl

IRE 314 Uluslararası İlişkiler II (3-0)3

Derste dünya politikasının temel aktörleri ve dış politikanın araçları olan devletler, subnasyonel gruplar, uluslarüstü organizasyonlar ve ulusaşırı güçlerle ilgili konular güncel uluslararası ilişkiler örnekleriyle ilişkilendirilerek irdelenecektir. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

LAW 302 Uluslararası Hukuk II (3-0)3

Uluslararası hukukta önemli oyuncular tanıtılacak, Birleşmiş Milletler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Dünya Bankası gibi, uluslararası standartlar ve özellikle insan haklarının detayları öğretilecektir.

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IRE 310 Ortadoğu Siyasi Tarihi (3-0)3

Bu dersin amacı Ortadoğu’nun tarihi ve kültürel açıdan incelenmesidir. Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışından sonraki sosyal, ekonomik ve siyasi gelişmeler dersin kapsamı dahilindedir. Bölgedeki güncel sorunlar küresel perspektifle olduğu kadar tarihsel gelişim içerisinde de tartışılacaktır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

FLE 302 Üçüncü Yıl İngilizcesi II (4-0)4

Bu dersin sonunda öğrenciler geçmişte başlamış halen devam etmekte olan eylemleri ifade etmeyi, belirli bir zaman aralığında olmuş ve devam etmekte olan veya başka bir eylemle kesintiye uğrayan eylemi ifade etmeyi, resmi yolla izin almayı, bu taleplere olumlu olumsuz karşılık vermeyi, gelecekte gerçekleşmesi muhtemel, daha önceden tasarlanmış gelecek eylemleri, konumsa ani itibarıyla gelecekle ilgili kararları ifade etmeyi öğrenmiş olacaklardır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

FL– 302 İkinci Yabancı Dil II (3-0)3

Kıyafetler hakkında konuşmak, kıyafet alışverişi, kıyafet seçme, mevsimler ve hava durumu, sıfatlar:sıfat çekimleri, sıfat çekimli soru cümlesi:”welch-?” endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IRE 332 Türkiye-AB İlişkileri (3-0)3

Bu ders Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerini siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal açılardan incelemektedir. Tarihi bir gelişim sürecine dayalı olarak İkinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye-AB ilişkileri Ankara Anlaşması, Katma Protokol, Gümrük Birliği temelinde incelenecektir. Türkiye’nin AB üyeliği ve genişleme sürecindeki yeri de detaylı olarak işlenecektir. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

DÖRDÜNCÜ YIL

Yedinci Yarıyıl

IRE 409 Türk Siyaseti (3-0)3

Osmanlıdan günümüze Türk siyasal sisteminin gelişmeleri incelenir. Türkiye Cumhuriyetinin politikasını şekillendiren kavramlar, fikirler, kişilikler, kurumlar ve olaylarla birlikte geçerli politik meseleler detaylı bir şekilde tartışılır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IRE 423 Türk Dış Politikası I (3-0)3

Ders, Osmanlıdan günümüze Türk dış politikasının gelişimini kapsar. Modern Türk siyasi yaşamının ve kurumlarının bir incelemesini ortaya koyar. Dış politikada uluslararası politika ve karar alma sürecinin alternatif yaklaşımları uluslararası barış ve düzen elemanları üzerine odaklanmak suretiyle incelenir. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

ECO 403 Türkiye Ekonomisi (3-0)3

Türkiye’nin doğal ve demografik özellikleri, Türkiye’de uygulanan iktisat politikaları, Türkiye ekonomisinde kurumsal yapı, milli gelir, tarım sektörü, sanayi sektöründe yapısal değişme ve gelişmeler, enerji sektörü, özelleştirme, iç ve dış borçlar, enflasyon, ödemeler dengesi, dış ticaret politikaları, bankacılık sektörü, sermaye piyasalarıendüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

FLE 401 Dördüncü Yıl İngilizcesi I (4-0)4

Bu dersin sonunda öğrenciler resmi ve gayri resmi yolla tavsiye vermeyi, belirsiz zamir kullanımını, geçmiş alışkanlıkları ifade etmeyi, resmi yolla bir isteği ifade etmeyi, isim fiillerle ilgili kullanım farklılığını, edilgen cümle yapısı ve kullanımı, öğrenmiş olacaklardır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

FL– 401 İkinci Yabancı Dil I (3-0)3

Öğrenci kazandığı tüm becerilerini (dinleme, anlama, konuşma, yazma) kullanarak kendini, yaşantısını,çevresindeki ve ülkesindeki oluşan güncel olayları tasvir eder. Tüm işlenilen dilbilgisi konuları tekrarlanır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

Sekizinci Yarıyıl

IRE 428 Türk Dış Politikası II (3-0)3

Ders, Osmanlıdan günümüze Türk dış politikasının gelişimini kapsar. Modern Türk siyasi yaşamının ve kurumlarının bir incelemesini ortaya koyar. Dış politikada uluslararası politika ve karar alma sürecinin alternatif yaklaşımları uluslararası barış ve düzen elemanları üzerine odaklanmak suretiyle incelenir. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IRE 406 Siyasal Liderlik ve Yönetim (3-0)3

Bu ders kamu örgütlerinde liderlik ve yönetimin kuramsal ve uygulamalı yönleri üzerine odaklanmıştır. Siyasal yaşamda liderlik kuramı, motivasyon(özendirme) ve etik davranış gibi konular önemle vurgulanır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

FLE 402 Dördüncü Yıl İngilizcesi II (4-0)4

Bu dersin sonunda öğrenciler resmi ve gayri resmi yolla tavsiye vermeyi, belirsiz zamir kullanımını, geçmiş alışkanlıkları ifade etmeyi, resmi yolla bir isteği ifade etmeyi, isim fiillerle ilgili kullanım farklılığını, edilgen cümle yapısı ve kullanımı, öğrenmiş olacaklardır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

FL– 402 İkinci Yabancı Dil II (3-0)3

Öğrenci kazandığı tüm becerilerini (dinleme, anlama, konuşma, yazma) kullanarak, okuduğunu, kendini, yaşantısını, çevresindeki ve ülkesindeki oluşan olayları tasvir eder. Tüm işlenilen dilbilgisi konuları tekrarlanır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

SEÇMELİ DERSLER

IRE 105 Uygarlık Tarihi I (3-0)3

Bu derste Eski ve Ortaçağ tarihi incelenecektir. Mezopotamya, Mısır, Hindistan, Çin, Avrupa ve Amerika’daki medeniyetler tarihsel süreç içerisinde ders kapsamında detaylarıyla anlatılacaktır endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IRE 106 Uygarlık Tarihi II (3-0)3

Bu derste karşılaştırmalı bakış açısıyla medeniyetler tarihi anlatılmaktadır. Medeniyetlerin nasıl ortaya çıktığı ve tarihteki en büyük ve önemli medeniyetlerin nasıl gelişme gösterdikleri analiz edilmektedir. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

MAN 203 Muhasebenin İlkeleri (3-0)3

Muhasebeye giriş. Muhasebe bilgilerinin kullanım amaçları ve bu bilgileri kullananlar. Örgütlerin fonksiyonları ve muhasebe bilgi sistemi. Genel amaçlı finansal tablolar. İşletmelerin gerçekleştirdikleri finansal işlemlerin analiz edilmesi. Muhasebenin temel varsayımları, kavramları ve ilkeleri. Muhasebede işlemlerin kaydedilmesi, sınıflandırılması, özetlenmesi ve rapor haline getirilmesi süreci. Defter tutma ve çift taraflı kayıt esası. Finansal işlemlerin kaydedilmesi. Tekdüzen Hesap Planı ve Çerçevesi. Dönen varlıklar hesaplarının işleyişi (hazır değerler, menkul kıymetler, ticari alacaklar, diğer dönen varlıklar ve envanter işlemleri) incelenmektedir. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IRE 203 Osmanlı Tarihi (3-0)3

Ders, sömürgecilik yüzyıllarında tartışmalar ile Osmanlı İmparatorluğu’nun temel yapısını kapsar. Ders, din ve devlet kurumlarının İncelenmesini ve Avrupalı Güçlerle ilişkileri de kapsayacak şekilde dizayn edilmiştir. Meşrutiyet dönemi ve ideolojik gelişmeler, XIX yüzyıl sonlarında başlayan ayrılmalar üzerine odaklanacak şekilde müzakere edilir ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Mustafa Kemal’in önderlik ettiği ulusal devrim ile sonuçlandırılır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IRE 312 Uluslararası Güncel Sorunlar (3-0)3

Bu dersin amacı, dünya politikasını özellikle bölgesel açıdan incelemek ve dünya politikasındaki güvenlik sorunlarını tartışmaktır. Derste özellikle bölgesellik ve bölgesel güçlerin politik kuruluşlar, gruplar ve iş dünyası ile etkileşimleri üzerinde durulacaktır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IRE 317 Türk Siyasi Tarihi (3-0)3

Bu ders Türk Siyasi Tarihine ilişkin bir giriş dersi niteliğindedir. Kurtuluş savaşı başlangıç noktası kabul edilerek, Türk siyasetinin köşe taşı niteliğindeki olayları, radikal değişimleri ve liderleri derste sunulmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda kronolojik bir sıra takip edilerek hükümetlerin Türk Siyasi ve Hukuk sistemine etkileri ile dış politikaya yansımış gelişmeler dersin temelini oluşturacaktır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IRE 320 Çevresel Politikalar (3-0)3

Ders, ormanların yok edilmesi, tehlikeli kimyasalların kullanılması, enerji kullanımı, doğal kaynakların tüketilmesi ve küresel ısınma gibi uluslararası politikayı etkileyen önemli çevre sorunlarını inceler. Derste ayrıca çevre konusunda uluslararası hukukun gelişimi tartışılacaktır.

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IRE 321 Soğuk Savaş ve Sonrası (3-0)3

Bu ders soğuk savaşın kökenlerini inceler. Derste ayrıca Batının ve Komünist bloğun karşı karşıya geldiklerinde kullandıkları stratejiler ve güç elemanları üzerinde yoğunlaşılacaktır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IRE 322 Birleşmiş Milletler (3-0)3

Derste Birleşmiş Milletler Organizasyonu’nun ortaya çıkışı ve gelişimi ile Örgütün yapısında ve işlevlerinde öngörülen reformlar detaylarıyla tartışılacaktır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IRE 324 Dünya Politikasında Güncel Sorunlar (3-0)3

Bu dersin amacı, dünya politikasını özellikle bölgesel açıdan incelemek ve dünya politikasındaki güvenlik sorunlarını tartışmaktır. Derste özellikle bölgesellik ve bölgesel güçlerin politik kuruluşlar, gruplar ve iş dünyası ile etkileşimleri üzerinde durulacaktır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IRE 323 Balkanlar Tarihi (3-0)3

Bu ders Balkan Siyasi Tarihine ilişkin bir giriş dersi niteliğindedir. Bölgeye ilişkin tarihsel çerçevenin sunulmasından sonra derste Balkanların jeopolitik önemi, soğuk savaş sonrası Avrupa ve Rusya federasyonu ile ilişkileri Amerika dikkate alınarak incelenecektir. Ayrıca Bosna ve Kosova Krizlerinde NATO’nun müdahalesi üzerinde durulacaktır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IRE 325 Siyasi Coğrafya (3-0)3

Bu ders siyasi coğrafyanın temel kavramlarını, devlet merkezli analizler ve çeşitli jeopolitik teoriler yardımıyla tematik ve küresel bir yaklaşımla inceler. Ayrıca derste güncel sorunların ve gelişmelerin de teorik tartışma ortamına taşınması amaçlanır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IRE 326 Bölgesel Politikada Avrasya (3-0)3

Gerek enerji kaynakları, gerekse jeopolitik önemiyle, Avrasya’nın uluslararası politikadaki yerinin altının çizilmesi bu dersinin amacını oluşturur. Bu bağlamda, Avrasya bölgesel işbirlikleri, ekonomik girişimlerin sunulması düşünülmektedir. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IRE 327 Etik (3-0)3

Bu ders bireylerin seçim yaparken kullandıkları çeşitli teoriler üzerinde durur. Ayrıca ders, politik, ekonomik ve sosyal alandaki ahlaki problemleri inceler. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IRE 328 Uluslarararası Güvenlik Konuları (3-0)3

Bu ders ulusal güvenlik sorunlarına ilişkin bir giriş dersi niteliğindedir. Derste ortak güvenlik, güvenlik işbirliği, güvenlik ikilemi, tehditler, hassasiyetler ve anarşi gibi kavramlar incelenecektir. Avrupa Savunma Sistemiyle ilgili konular ayrıca tartışılacaktır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IRE 329 Amerikan Dış Politikası (3-0)3

Ders ABD’nin siyasal tarihini ve politikasının evrimini irdeler. Yürütme, yasama ve yargı güçleri dâhilinde federal sistemin işleyişi ve Amerikan yönetiminin modern kurum ve kuruluşları tafsilatlı bir biçimde müzakere edilir. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IRE 330 Bölgesel Politikada Balkanlar (3-0)3

Dersin amacı bölgesel politikada Balkanların önemini, tarihi altyapıyla da destekleyerek sunmaktır. Bu bağlamda Balkanlar ve Türkiye, Ortadoğu ve Balkanlar gibi alt başlıklar oluşturularak ders detaylandırılacaktır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IRE 331 Uluslararası Güvenlik (3-0)3

Bu ders ulusal güvenlik sorunlarına ilişkin bir giriş dersi niteliğindedir. Derste ortak güvenlik, güvenlik işbirliği, güvenlik ikilemi, tehditler, hassasiyetler ve anarşi gibi kavramlar incelenecektir. Avrupa Savunma Sistemiyle ilgili konular ayrıca tartışılacaktır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IRE 216 Uluslararası Örgütler (3-0)3

Bu ders dünya politikasında UNO, NATO, OECD, EU, OAS ve ASEAN gibi uluslararası kuruluşların işleyişlerini, yapılarını ve karar alma mekanizmalarını inceler. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

MAN 212 Pazarlama I (3-0)3

Pazarlamaya giriş niteliğinde olan derste; pazarlama anlayışının geçirdiği aşamalar ve pazarlama kararlarını etkileyen iç ve dış faktörler incelendikten sonra, doğru pazarlama kararları alabilmek için stratejik pazarlama planlaması, tüketici ve kurumsal müşterilerin satınalma davranışları ve satınalma kararları, pazarı bölümlendirme ve hedef pazarın seçimi konuları üzerinde durulmaktadır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IRE 401 Asya Siyasi Tarihi (3-0)3

Asya’nın Politik Tarihine ilişkin bir giriş dersi olan bu derste önemli Asya güçlerinin politik, sosyal ve kültürel hayatlarının gelişimleri incelenecektir. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IRE 402 Amerikan Siyaseti (3-0)3

Ders ABD’nin siyasal tarihini ve politikasının evrimini irdeler. Yürütme, yasama ve yargı güçleri dâhilinde federal sistemin işleyişi ve Amerikan yönetiminin modern kurum ve kuruluşları tafsilatlı bir biçimde müzakere edilir. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IRE 403 Uluslararası Örgütler (3-0)3

Bu ders dünya politikasında UNO, NATO, OECD, EU, OAS ve ASEAN gibi uluslararası kuruluşların işleyişlerini, yapılarını ve karar alma mekanizmalarını ileri düzeyde inceler. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IRE 404 Türk Siyasi Gelişimi (3-0)3

Türkiye’nin bugününü anlamaya ve yarınını öngörmeye yönelik olan bu ders, Türk siyasal gelişiminin ve toplumsal değişmenin anlaşılması için, küreselleşmenin giderek güçlendiği bir ortamda Türkiye’yi dış göstergeler ışığında ve tarihsel bir çerçeve içerisinde eleştirel olarak ele almaktır.

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IRE 412 Uluslararası İlişkiler Semineri (Tez) (3-0)3

Bu ders öğrencilere araştırma metotlarını öğretmek için şekillendirilmiştir. Her öğrenci uluslararası politikayla ilgili bir konuda araştırma yapacak ve araştırmasını dönem sonunda sunacaktır.

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IRE 413 İnsan Hakları (3-0)3

Bu ders insan haklarıyla ilgili teori ve uygulamaya yönelik kapsamlı bir inceleme sunar. Derste İnsan Hakları olgusunun gelişimi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi ve bu alandaki ilgili davalar tartışılacaktır. Dersin amacı insan hakları ihlallerinin felsefesini ve ilgili yasal organlardaki yargılamalarını sunmaktır.

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IRE 414 İleri Politika (3-0)3

Bu ders toplumların karşı karşıya geldikleri bazı kritik politikaları inceler. Demokrasinin rolü, savaş ve barış, yoksulluk ve yolsuzluk gibi konular da ders kapsamında tartışılacaktır.

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IRE 424 Dış Politika Analizi (3-0)3

Bu ders dış politikanın nasıl oluşturulduğunu inceler. Dersin öncelikli odak noktası, 1788’den günümüze Amerikan dış politikasının gelişimi olacaktır.

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IRE 417 Terörizm ve Yeni Dünya Düzeni (3-0)3

Bu derste, terörizm, yeni dünya düzeni ve bunun uluslararası güvenlik üzerindeki etkileri konusundaki tartışmalar ele alınacaktır. Bu dersin ana içeriğini, NATO’nun ve BM’nin geleceği, uluslararası camianın oluşan yeni düzene karşı aldığı tavır ve kolektif hareket etme süreçleri oluşturmaktadır. Bunlara ek olarak, bu yeni politik, ekonomik ve askeri şartlar altında Türk güvenlik politikasının gelişimi de değerlendirilecektir.

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IRE 420 Uluslararası Güncel Sorunlar (3-0)3

Bu dersin amacı, uluslararası politikayı özellikle bölgesel açıdan incelemek ve küresel güvenlik sorunlarını tartışmaktır. Derste özellikle bölgesellik ve bölgesel güçlerin politik kuruluşlar, gruplar ve iş dünyası ile etkileşimleri üzerinde durulacaktır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IRE 422 Birleşmiş Milletler (3-0)3

Derste Birleşmiş Milletler Organizasyonu’nun ortaya çıkışı ve gelişimi ile Örgütün yapısında ve işlevlerinde öngörülen reformlar detaylarıyla tartışılacaktır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IRE 424 Uluslararası Enerji ve Çevre Sorunları (3-0)3

Bu derste küresel ısınma, orman alanlarının yok edilmesi, doğal kaynakların ve yaşam alanlarının yok edilmesi gibi uluslararası politikayı etkileyen çevre sorunları üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda oluşturulan uluslararası hukuk yaptırımları ve küresel bilinç dersin sunmayı amaçladığı konular arasındadır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IRE 426 Uluslararası İlişkilerde Kültür ve Kimlik (3-0)3

Dersin amacı, küreselleşmenin göreceli de olsa yaygınlık kazanmasında en önemli faktör olan kültürü, bilimsel tartışmalarda hak ettiği oranda ele alıp; bu çerçevede, hem küreselleşmenin kültürel pratikleri nasıl etkilediğini hem de kültürel pratiklerin küreselleşmeyi nasıl şekillendirdiğini incelemektir. Dersin çerçevesini, kültür ve küreselleşme kavramlarının tanımları ve söz konusu kavramsallaştırma ile ilgili tartışmalar; kültür ve küreselleşme arasındaki karşılıklı etkileşim ve bu etkileşimin ulusal kültür-küresel kültür, kimlik tartışmaları, kozmopolitlik, modernite ve postmodernite çerçevesinde siyasal yansımaları oluşturmaktadır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

IRE 326 Avrupa Birliği Hukuku (3-0)3

Bu ders AB Sistemine hali hazırda mevcut olan ulusal sistemlere ek bir anayasal sistem olarak bakmaktadır. Tartışma bir yanıyla bu yeni sistemin ulusal sistemlerin yerini mi alacağı, yoksa başarısız mı olacağı üzerine odaklanacaktır. Derste ekonomik birlikten siyasal birliğe ilerleyişin hukuki temeli değerlendirilecek; yurttaş, AB ve ulusal hukuki sistemler arasındaki ilişkinin gelişimi gösterilecektir. Bu amaçla, yeni hukuki yapı ve süreçlerin daha iyi anlaşılabilmesi için seçilen bazı anlaşmalar ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden davalar incelenecektir.

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

MAN 305 Örgütsel Davranış (3-0)3

Bu ders çalışma ortamında iş görenlerin tutum ve davranışlarını kavramayı ve yönetim becerisini arttırarak iş hayatında başarılı olmayı amaçlayan öğrencileri hedef almıştır. Yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda, insan davranışları ve yönetim alanında geliştirilen pratik ve teorik bilgiler ele alınarak incelenmektedir. Özellikle kişilik, kişilik farklılıklarının yarattığı sorunlar, tavırlar, algılama ve tutumlar, güdüleme, grup davranışı ve takım oluşturma, liderlik ve liderlik zekası, iletişim ve örgütsel değişim ve benzeri konularda yoğunlaşarak öğrencinin analitik ve sorun çözme becerisi arttırılmaktadır.

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

MAN 314 Personel Yönetimi (3-0)3

Karmaşık örgütlerde personel yönetimi; personel seçimi ve alımı; iş başında eğitim ve insan kaynaklarını geliştirerek personelin etkinliğini ve verimliliğini artırmak; performans değerleme, ödüllendirme; motivasyon ve iletişim; çalışanların morali ve üretkenliği; işçi-yönetim ilişkileri, inisiyatif ve güvenlik; şikayetler ve düzeltici disiplin uygulamaları

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders.

MAN 415 Uluslararası İşletme (3-0)3

Stratejik yönetimi anlama ve uluslararası yatırım, uluslararası ticaret ve uluslararası ödeme alanlarında yönetici perspektifine giriş, stratejik meselelerin teşhisi ve analizi, iş hedeflerinin kurulması, stratejilerin formüle edilmesi, stratejilerin işlenmesi ve yorumlanmasındaki problemler, strateji kontrollerinin incelenmesi, yerel ticaretin çokuluslu birliklerin ürün ihracatlarıyla karşılaştırılması.

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

Diplomatica I (3-0)3

Uluslararası İlişkiler Bölümü için gerekli terimsel altyapının oluşturulması amaçlanır. Diplomatik yazışmalar, sunum yöntemleri, mesleki gelişim için gerekli donanım öğrencilere aktarılmaya çalışılır.

endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

Diplomatica II (3-0)3

Diplomatica I dersinin devamı olan bu derste Uluslararası İlişkiler Bölümünün mesleki altyapısı detaylı biçimde öğrenciye sunulur. Bu kapsamda dili kullanma becerileri, resmi yazışmalar ve protokol kuralları öğrencilere aktarılmaya çalışılır. endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,özel ders

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031