Tez Konusu Nasıl Bulunur

LUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ZORUNLU DERSLER

BİRİNCİ YIL

Birinci Yarıyıl

MAN 103 İşletmeciliğe Giriş I (3-0)3

İşletme ve özel teşebbüs sisteminin temelleri; işletmelerde mülkiyet biçimleri; temel işletme işlevleri: pazarlama, muhasebe, finans, üretim, yönetim ve örgütlenme; işletme ve çevre. tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık,özel ders

ECO 101 İktisada Giriş I (3-0)3

Ekonomi ve Mikro Ekonominin anlam ve önemi, Ekonomide matematik ve grafik kullanımı, Arz&Talep, Esneklik, Fayda ve Tüketici Tercihleri, Üretim Organizasyonu, Üretim ve Maliyetler, Tam Rekabet Piyasası, Tekel Piyasası, Tekelci Rekabet Piyasası, Oligopol Piyasası, Kaynak Piyasaları, Dışsallıklar ve Kamu Tercihi gibi konular ele alınır. tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık,özel ders

MAT 107 İşletme ve İktisat için Matematik I (3-0)3

Sayı kümeleri, mutlak değer, eşitsizlikler, fonksiyon kavramı; basit fonksiyonlar, limit, süreklilik, türev, artan-azalan fonksiyonlar, ikinci türev testi, L’Hospital kuralı, grafik çizimi, maksimum-minimum problemleri, logaritmik ve üstel fonksiyonlar, ekonomiye uygulamalar; integral, integral alma yöntemleri, uygulamalar.

tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık,özel ders

MAT 121 Bilgisayar Programlama I (2-2)3

Bilgisayar okur-yazarlığı; bilgisayar mimarisi; yazılım kavramı ve türleri; programlama dilleri; işletim sistemleri, bilgisayar ağları ve iletişimi; DOS,Windows,Word for Windows programlarında uygulamalı eğitim. tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık,özel ders

SOC 101 Sosyal Sosyolojiye Giriş (3-0)3

Filozofların ifade ettiği sosyal düşünceler, sosyolojik araştırma ve sosyal kurumlar hakkında bilgi, sosyal teori kavramları; toplum; otorite; statü; yabancılaşma; ekonomi ve toplum gibi konular ele alınır. tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık,özel ders

TUR 101 Türkçe I (2-0)2

Duygu ve düşüncelerin maksada uygun bir şekilde ve uyumlu bir anlatımla verilmesini sağlayan retorik, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve kompozisyonla ilgili bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak verilmesi.

FLE 101 Birinci Yıl İngilizcesi I (4-0)4

Bu dersin amacı, başlangıç seviyesinde İngilizce bilgisi, yazma ve okuma becerileri kazandırmaktır. Ayrıca dilin temeli; tanışma konusuna giriş, konuşmaya başlama, fiillerin tanıtımı, yer ve kişi tanıtımı, yetenekler, tercihler, sıklık zarfları, soru sorma ve yanıtlama, geçmiş zaman, düzenli ve düzensiz fillerin çekimi, zaman zarflarının kullanımı ve seyahat planları yapma konuları üzerinde durulmaktadır. tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık,özel ders

İkinci Yarıyıl

MAN 106 İşletmeciliğe Giriş II (3-0)3

Yönetime modern ve klasik yaklaşımlar; temel kavram ve prensipler; planlama, organizasyon, kadrolama, yönlendirme, kontrol işlevleri, liderlik, motivasyon, iletişim ve temsil etme. tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık,özel ders

ECO 102 İktisada Giriş II (3-0)3

Ekonomi ve Makro Ekonominin anlam ve önemi, Makro Ekonomi nedir?, Milli Gelir Hesaplamaları, Toplam talep & Toplam Arz, İstihdam ve İşsizlik, Sermaye, Yatırım ve Tasarruflar, Harcama Çarpanları, Maliye politikaları, Para ve Para Politikaları, Enflasyon, Uluslararası Ticaret, Döviz Kuru rejimleri ve Dış Ticaretin Finansmanı gibi konular ele alınır. tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık,özel ders

MAT 108 İşletme ve İktisat için Matematik II (3-0)3

Matrisler, doğrusal denklem sistemleri, determinantlar, ekonomiye uygulamalar, Leontiev yöntemi, doğrusal eşitsizlikler, doğrusal programlama, simpleks yöntemi, minimizasyon ve maksimizasyon problemleri, ekonomiye uygulamalar, çok değişkenli fonksiyonlar, kısmi türevler, maksimum-minimum problemleri, Lagrange çarpanları yöntemi, en küçük kareler. tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık,özel ders

MAT 122 Bilgisayar Programlama II (2-2)3

Bilgisayar kullanımları; elektronik tablolama, veri tabanı ve sunum programları; iş yaşamında gerek duyulan yeni programlar.

SOC 102 Psikolojiye Giriş (3-0)3

Bu dersin amacı öğrencileri toplumun bir bireyin “benliğini” bulması ve idrak etmesi üzerindeki etkisini ve yine toplumun bireysel kararlar ile ilgili duyarlılık kazanmasındaki rolüne yöneltmektir. İşlenecek olan ana konular cinsiyet rolleri, sosyal algılama, tavırlar, uyum ve çatışma, stres ve grupsal davranışlardır.

tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık,özel ders

TUR 102 Türkçe II (2-0)2

Duygu ve düşüncelerin maksada uygun bir şekilde ve uyumlu bir anlatımla verilmesini sağlayan retorik, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve kompozisyonla ilgili bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak verilmesi.

FLE 102 Birinci Yıl İngilizcesi II (4-0)4

Bu derste orta seviyede İngilizce bilgisi edindirme, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri edindirme, şimdiki zaman, gelecek zaman, karşılaştırmalar, problemler ve öğüt alıp tavsiye verme, önerilerde bulunma, şimdiki zamanın ve geniş zamanın farklı kullanımları, kimi özel yapılar, sıfat ve zarflar yer almaktadır.

tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık,özel ders

İKİNCİ YIL

Üçüncü Yarıyıl

MAN 205 Yönetim Prensipleri (3-0)3

Bu ders, işletmecilik kavram ve çevresel faktörlerini, işletmelerin sosyal ve etik sorumlulukları, işletme yatırımları, işletme yönetimi, üretim yönetimi, pazarlama, insan kaynakları ve finansal kaynakların yönetimi konularına odaklanarak, öğrencilere öğretmeye ve onları işletme dünyasına hazırlamaya yöneliktir.

tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık,özel ders

MAN 203 Muhasebenin İlkeleri (3-0)3

Muhasebeye giriş. Muhasebe bilgilerinin kullanım amaçları ve bu bilgileri kullananlar. Örgütlerin fonksiyonları ve muhasebe bilgi sistemi. Genel amaçlı finansal tablolar. İşletmelerin gerçekleştirdikleri finansal işlemlerin analiz edilmesi. Muhasebenin temel varsayımları, kavramları ve ilkeleri. Muhasebede işlemlerin kaydedilmesi, sınıflandırılması, özetlenmesi ve rapor haline getirilmesi süreci. Defter tutma ve çift taraflı kayıt esası. Finansal işlemlerin kaydedilmesi. Tekdüzen Hesap Planı ve Çerçevesi. Dönen varlıklar hesaplarının işleyişi (hazır değerler, menkul kıymetler, ticari alacaklar, diğer dönen varlıklar ve envanter işlemleri) incelenmektedir. tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık,özel ders

MAT 205 İstatistik I (3-0)3

Değişkenler, sıklık dağılımları ve grafikler; konum ölçüleri; değişim ölçüleri; çarpıklık ve basıklık; olasılığın temel kavramları: rasgele değişkenler, bağımsız olaylar, koşullu olasılık, Bayes kuramı; tek ve iki değişkenli dağılımlar: sık kullanılan bazı kesikli ve sürekli olasılık dağılımları, büyük sayılar yasası ve merkezi limit teoremi. tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık,özel ders

LAW 201 Hukuk I (3-0)3

Bu ders, hukukun temel esaslarını öğretmeye ve öğrencileri diğer hukuk dallarına ilişkin derslere hazırlamaya yöneliktir. tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık,özel ders

ECO 213 Mikro İktisat (3-0)3

Tüketici davranışı teorisi; üretim ve maliyet teorisi, rekabetçi piyasalarda fiyat belirleme; piyasaların farklı yapıları ; genel denge teorisi ve ekonomik refah.

HIS 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0)2

Devrim Kavramları, Türk Devrimini Hazırlayan Nedenler, Osmanlı Devleti, Kuruluşu, Yükselişi ve Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devleti’nin Parçalanması, Kurtuluş Savaşı’nın Hazırlık Dönemi, Düzenli Ordunun Kurulması, Savaş ve Barış (Lozan). tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık,özel ders

FLE 201 İkinci Yıl İngilizcesi I (4-0)4

İşletmecilik alanı ile ilgili sözlük kelimelerini ve yapıları kapsatmaktır. Öğrencilere işletmecilik sektöründe kullanılan dil ile tanıştırmak ve işletmeciliği ilgilendiren makale veya yazıları okuyabilme ve anlayabilme yeteneklerini geliştirmektir.

Dördüncü Yarıyıl

MAN 204 Finansal Muhasebe (3-0)3

İncelenecek bütün hesaplar dönem içi kayıtlar ve çeşitli düzenlemelere göre dönem sonu envanter işlemlerini de içerecek şekilde ele anılmaktadır. Duran varlıklar (uzun vadeli alacaklar, mali duran varlıklar maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, özel tükenmeye tabi varlıklar) ve amortismanlar. Kısa ve uzun vadeli borçlar (mali borçlar, ticari borçlar diğer borçlar, alınan sipariş avansları, ödenecek vergi ve diğer yasal yükümlülükler. Öz kaynak hesapları, gelir tablosu ve maliyet hesapları verilecektir. gelir tablosu ve maliyet hesapları verilecektir. tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık,özel ders

MAN 212 Pazarlama I (3-0)3

Pazarlamaya giriş dersinde pazarlama anlayışının geçirdiği aşamalar ve pazarlama kararlarını etkileyen iç ve dış faktörler incelendikten sonra, doğru pazarlama kararları alabilmek için stratejik pazarlama planlaması, tüketici ve kurumsal müşterilerin satınalma davranışları ve satınalma kararları, pazarı bölümlendirme ve hedef pazarın seçimi konuları üzerinde durulmaktadır. tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık,özel ders

MAT 206 İstatistik II (3-0)3

Örneklem ve örneklem dağılımları; tahmin yöntemleri: nokta ve aralık tahmini; hipotez testi; küçük örneklem dağılımları (t, Ki-kare, F); Ki-kare uyum iyiliği testi ve çapraz tablolar; varyans analizi; regresyon.

LAW 202 Hukuk II (3-0)3

Ticarî işletme hukuku, şirket kavramı; ticaret şirketlerinin tasnifi; adi, kollektif, komandit, limited ve anonim şirketler; kıymetli evrak kavramı; Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiş kıymetli evrak türleri. tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık,özel ders

INT 202 Uluslararası Ticaret (3-0)3

Uluslararası Ticaret teorisi ve ticari politikaların temel ilkeleri; serbest ticaret ve serbest bölgeler, gümrük tarifeleri, kotalar, döviz kısıtlamaları,; ihracat sübvansiyonları, ihracat vergileri; uluslararası holding ve karteller; ürün anlaşmaları; gümrük birlikleri; ortak pazarlar. tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık,özel ders

HIS 202 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II (2-0)2

Yeniden Düzenleme Dönemi (Türk Devrimi) Cumhuriyetle Girilen Dönem (Siyasal, Toplumsal, Askeri ve Ekonomik, Hukuksal, Kültürel, Tüm Değişiklikler). Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Dış Politikası (Yapılan Tüm Antlaşmalar ve Paktlar, Atatürk İlkeleri ve Atatürk’ün Dayandığı Bütünleyici İlkeler. Türk Devrimi’nin Ulusal ve Evrensel Değeri. tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık,özel ders

FLE 201 İkinci Yıl İngilizcesi I (4-0)4

İşletmecilik alanı ile ilgili sözlük kelimelerini ve yapıları kapsatmaktır. Öğrencilere işletmecilik sektöründe kullanılan dil ile tanıştırmak ve işletmeciliği ilgilendiren makale veya yazıları okuyabilme ve anlayabilme yeteneklerini geliştirmektir. tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık,özel ders

ÜÇÜNCÜ YIL

Beşinci Yarıyıl

MAN 305 Örgütsel Davranış (3-0)3

Bireyin özellikleri, davranışları ve örgütlerde oynadığı roller; grup oluşumları ve davranışları; bireylere ilişkin öğrenme ve özendirme kuramları; liderlik yaklaşımları; bireysel ve grupsal karar alma yöntemleri; gücün kazanılması ve kullanılması; bireyler arası iletişim ve çatışma. tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık,özel ders

MAN 307 İşletme Finansmanı (3-0)3

Finansal analizlerin planlanması ve kontrol oranları analizi, proje planlaması ve finansal öngörü, sermaye bütçelemesi, kısa ve uzun vadeli kararlar, işletme sermayesi yönetiminin finansmanı, fonların elde edilmesi ve bunların firma içinde rakip varlıklar arasındaki dağılımına ilişkin finansal politikalar. tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık,özel ders

MAN 303 Pazarlama II (3-0)3

Pazarlama kavramı; pazarlama sistemi; fiyatlandırma; ürün, dağıtım kanalları; tutundurma faaliyetleri; pazarlama araştırması; pazar bölümlemesi ve pazar analizi. Pazarlama stratejisinin oluşturulması ve uygulanması; pazarda oluşan olanakların ve sınırlılıkların değerlendirilmesi; pazarlama amaçlarının oluşturulması. tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık,özel ders

INT 305 Uluslararası Ticari ve Ekonomik Org. I (3-0)3

GATT ve Dünya Ticaret Örgütü, tarihi gelişimi, amaçları ve işleyişleri; Uluslararası Para Foru, Düya Bankası, OECD, G-8, G-20, Karadeniz Ekonomik Birliği tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık,özel ders

FL– 301 İkinci Yabancı Dil I (3-0)3

Eğitim süresince dört beceri geliştirilecektir (dinleme, konuşma, okuma ve yazma). Ayrıca dilbilgisi yapısı anlatılacak ve kelime haznesi oluşturulacaktır. Kendini ve başkalarını tanıtma, yön tarifleri, yol sorma ve rezervasyon bilgileri, kişi zamirleri-tekil şahıslar, cümle yapıları: düz cümle, soru cümlesi, emir cümlesi, tanım edatları (Artikel) tekil olarak yalın hal ve i-hali çekimi; cümle yapıları: onaylı soru cümlesi, soru kelimeli soru cümlesi, şimdiki zaman fiil çekimleri öğretilmektedir. fiil çekimleri öğretilmektedir. tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık,özel ders

Altıncı Yarıyıl

INT 306 Uluslararası Ticari ve Ekonomik Org. II (3-0)3

Uluslararası ve ticari entegrasyon hareketleri (AB, EFTA, NAFTA, MERCOSUR, APEC, ASEAN, ECO vb.), OECD, Karadeniz Ekonomik İşbirliği, D-8’ler, Dünya Bankası, IMF ve diğer uluslararası yatırım bankaları. tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık,özel ders

INT 304 Uluslararası Satışlar ve Anlaşmalar (3-0)3

Uluslararası Satışlar ve Anlaşmalar dersi, müşteri tespiti, ödeme şekilleri ve şartları, kontrol, belge düzenleme ve kota belirleme, pazarlık teknikleri, uzlaşma stratejilerinin geliştirilmesi ve kullanımı, uluslararası takas için strateji ve taktikler, firmalar arası ortak girişimler, işbirliği, know-how, lisans, imtiyaz, mümessillik, üretim ve yönetim anlaşmaları, çok taraflı anlaşmalar, karma ekonomik komisyonlar, serbest ticaret anlaşmaları gibi uluslararası ticaret konularını içermektedir. tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık,özel ders

LAW 341 Uluslararası Ticaret Hukuku

Kambiyo ve döviz rejimleri; döviz alım ve satımları; Türk parası ile ilgili işlemler; ihracat-ithalat rejimi; ithalat listesi ve ithalat permi ödemeleri; yabancı krediler.

tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık,özel ders

FL– 302 İkinci Yabancı Dil II (3-0)3

Eğitim süresince dört beceri geliştirilecektir (dinleme, konuşma, okuma ve yazma). Ayrıca dilbilgisi yapısı anlatılacak ve kelime haznesi oluşturulacaktır.

tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık,özel ders

DÖRDÜNCÜ YIL

Yedinci Yarıyıl

IFN 401 Uluslararası Finans (3-0)3

Yabancı döviz piyasaları, döviz kuru belirleme teorileri, uluslararası ticaret finansmanı, Türk sistemindeki durum, çokuluslu finansal aktiviteler, uluslararası bankacılık ve finans kuruluşları, piyasalar. tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık,özel ders

INT 401 Türkiye’nin Dış Ticaret İlişkileri (3-0)3

Türkiye’nin dış ticaret tarihi ve gelişimi, ülkelere göre dağılımı; sanayi/ ticaret/ hizmet/ sektörlüklerinin ağırlıkları; dış ticaretin gelişmesinde kullanılan araçlar (tarife, kota vb.,vergi iadesi); ikili ve çok taraflı anlaşmalara bağlı olan ticaretler. Türkiye’nin dış ticaret işlemleri ile ilgili kuruluşları, ithalat ve ihracat işlemleri.

tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık,özel ders

INT 414 Uluslararası Ticaret Uygulamaları (3-0)3

Sosyal, kültürel, politik, teknik ve kurumsal alanları içeren uluslararası çevre, çokuluslu stratejik zorunluluklar ve finans, piyasa, insan kaynakları ve yönetimin diğer bakış açılarını içeren örgütsel hareketler.

ECO 403 Türkiye Ekonomisi (3-0)3

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana ekonomi politikaları çerçevesinde ülkenin ekonomik yapısı; 1980 sonraki ekonomik gelişmeler, güncel ekonomik durumlar; Türkiye ekonomisinin geleceği; dış ticaret ve sermaye politikaları ile ilgili ekonomik yapı. tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık,özel ders

FL– 401 İkinci Yabancı Dil I (3-0)3

Eğitim süresince dört beceri geliştirilecektir (dinleme, konuşma, okuma ve yazma). Ayrıca dilbilgisi yapısı anlatılacak ve kelime haznesi oluşturulacaktır.

Sekizinci Yarıyıl

INT 402 Dönem Projesi (3-0)3

İlgili alanlara yönelik konular üzerinde çalışmaların yapılması, raporlanması ve sunumu. tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık,özel ders

INT 404 İşbaşında Eğitim (0-32)8

Sekizinci yarıyılda ilgili alanlarda minimum 400 saatlik uygulama yapılması.

FL– 402 İkinci Yabancı Dil II (3-0)3

Eğitim süresince dört beceri geliştirilecektir (dinleme, konuşma, okuma ve yazma). Ayrıca dilbilgisi yapısı anlatılacak ve kelime haznesi oluşturulacaktır.

SEÇMELİ DERSLER

ECO 301 Uluslararası Ekonomi (3-0)3

Uluslararası iktisat ve ticaret kurallarının teorik temellerinin verildiği, ilgili örneklerin açıklandığı bir derstir. Konu başlıkları: Uluslararası Ticaret Teorisi Analizleri, Faktör Donatımı, Uluslararası Ticaret ve Ekonomik Büyüme ve Kalkınma İlişkileri, Uluslararası Ticaret Politikası, İktisadi Birleşmeler, Uluslararası Parasal İlişkiler, Döviz Piyasası Analizleri, Sermaye Akımları, Uluslararası Hizmet Ticareti’dir. tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık,özel ders

IFN 312 Uluslararası Bankacılık (3-0)3

Modern dünyada uluslararası bankacılık, döviz kurları ve döviz rejimleri, uluslararası bankacılık teorisi, uluslararası bankacılıkta yenilikler, uluslararası borç problemi, denetim ve riske dayalı uygun koşulların belirlenmesi gibi konular işlenecektir.

INT 308 AB – Türkiye Dış Ticareti (3-0)3

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki gümrük birliği, Türk ekonomisine etkileri; Avrupa Birliğine tam üyelik yolunda Türkiye’nin başlıca politik ve ekonomik meseleleri belli başlı ticaret politikaları, sektörlerdeki teşvik politikaları, yabancı sermaye politikaları. tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık,özel ders

INT 309 Araştırma Yöntemleri (3-0)3

Bu derste Bilimin Tanımı ve Amaçları, Bilimin Temel Nitelikleri, Araştırmaların Temel Nitelikleri, Araştırma Çeşitleri, Araştırma Sürecindeki Aşamalar, Problem alanına karar verme, Kaynak (literatür) tarama, Problemi Saptama, Problemi çözebileceğine karar verme, Tekrar kaynak tarama, Hipotezleri Kurma,Yöntemi belirleme, Veri Toplama Tekniğini Seçme, Veri Toplama Aracını Hazırlama veya Seçme, Veri Analiz Planı Yapma, Veri Toplama Planı Yapma, Çalışma evrenine karar verip, örneğin nasıl seçileceğini belirleme, Veri toplama aracını ve analiz şeklini ön çalışmayla kontrol etme, Veri toplama planını uygulama, Veri analiz planını uygulama, Araştırmayı yazma (Raporlaştırma), Yayımlama gibi konular verilir. tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık,özel ders

INT 310 Uluslararası Ulaşım Lojistiği (3-0)3

Uluslararası fiziksel dağıtım ve lojistik, taşıma şekilleri, sözleşmeler, paketleme, yükleme, sigortalama, serbest bölgeler, limanlar, çevrenin dağıtım maliyetlerine etkisi. tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık,özel ders

IRE 313 Uluslararası İlişkiler (3-0)3

Uluslararası İlişkilerin temel kavramları; uluslararası düzen kavramı; devletler, etnik gruplar, uluslar üstü örgütler ve uluslar ötesi güçler gibi uluslararası ilişkilerin aktörlerini inceler. tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık,özel ders

MAN 320 Pazarlama Araştırması (3-0)3

Bir firmada pazarlama araştırmasının rolü ve süreçleri ve bir araştırma programının geliştirilmesi; pazarlama araştırması problemlerinin tanımlanması, araştırma tasarlama planı, veri toplama ve analizi, sonuçların ve bulguların rapor edilmesi; araştırma ağırlıklı pazarlama stratejisinin geliştirilmesi. tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık,özel ders

INT 405 Dış Ticaret Finansmanı (3-0)3

Taşımacılık ile ilgili uluslararası kurallar, taşımacılık sözleşmeleri, grupların yükümlülükleri, paketleme, deniz nakliyatı, yükleme ve gönderme, transit taşımacılıkta zamanlama ve ulaşım süresi, taşıma ve teminat belgeleri, taşımacılık ile ilgili uluslararası anlaşmaların yorumlanması (TIR, CIM, CMR, IATA, FIATA vb.), Türk ticaret kanunlarına göre anlaşmaların uluslararası satışları, Uluslararası Ticaret Odası tarafından konulan koşullar, uluslararası ödeme koşulları, sonraki ödemeler, açık hesaplar, nakit karşılığı senetler, senet karşılığı poliçeler, dolaşımdaki para, karşıt ticaret, kredi mektupları, uluslararası ticarette kullanılan belgeler, ticari belgeler, resmi belgeler, finansal belgeler, Türk gümrük yasası düzenlemeleri ve genelgeleri, ihracat ve ithalat kanunları prosedürünün ve uygulamalarının yorumlanması, mal geçiş kuralları, bunların düzenlemeleri ve uygulamaları. tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık,özel ders

INT 406 Uluslararası Lojistik (3-0)3

Bu ders çeşitli taşımacılık sistemlerinin uluslararası bağlamda edinilen kültürler arası deneyimlerin tartışılması üzerinedir. Taşımacılık hizmetlerinin planlanması, uluslararası ticaret, taşımacılığın uluslararası siyasi ve idari yönleri, ekipman yerleşimi, acenteler ve hizmetler, pazarlama ve araştırma teknikleri faaliyetlerinin uygulanabilirliği üzerinde durulmaktadır. tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık,özel ders

INT 407 Ekonomik Bütünleşmeler (3-0)3

Ekonomik bütünleşmeler dersi, ekonomik bütünleşme tanımı, bütünleşme aşamaları ve nedenleri, ekonomik bütünleşmenin tarihteki örnekleri, uluslararası ekonomik bütünleşmenin kuramsal yaklaşımı, ekonomik bütünleşmenin uluslararası yasal dayanakları, ekonomik bütünleşme ve ulusal ekonomi politikalarının uyumlaştırılması konularını içermektedir.

INT 410 E – Ticaret (3-0)3

Elektronik işletmenin temel kavramlarına giriş, elektronik ticaretin teknik, hukuki ve finansal altyapısı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin tedarik zinciri yönetimi, pazarlama, müşteri ilişkileri yönetimi, insan kaynakları yönetimi gibi temel iş süreçlerinde kullanılması, mobil ticaret, e-ticaret yazılımları, e-ticaretin uluslararası, etik ve sosyal boyutu.

INT 412 Çokuluslu Şirketler (3-0)3

Yurtdışına açılma kararlarinda etkili olan ekonomik ve finansal faktörler, çok uluslu şirketlerin yapıları ve yabancı ülkeye giriş stratejileri, ticaret ve ödemeler dengesine etkilerinin analizi, çok uluslu şirketlerin gelişmekte olan ülke ekonomilerine maliyet ve faydaları ağırlıklı olarak kapsanacaktır.

MAN 401 İnsan Kaynakları Yönetimi (3-0)3

Karmaşık örgütlerde insan kaynakları yönetimi; personel seçimi ve alımı; iş başında eğitim ve insan kaynaklarını geliştirerek personelin etkinliğini ve verimliliğini artırmak; performans değerleme, ödüllendirme; motivasyon ve iletişim; çalışanların morali ve üretkenliği; işçi-yönetim ilişkileri, inisiyatif ve güvenlik; şikayetler ve düzeltici disiplin uygulamaları.

MAN 403 Uluslararası Pazarlama (3-0)3

Uluslararası pazarlamanın özüne yönelik analiz; uluslararası pazarlamanın zaman içinde gelişimi, ürün geliştirme ve politikaları; dağıtım; uluslararası pazarlamada çağdaş konular, dünya pazarlarındaki fırsatlar: belirleyici özellikler, strateji seçenekleri ve ortaya çıkan eğilimler; çevresel farklılıklar bağlamında pazarlama düşüncesi ve işleyişinde ortaya çıkan değişik düzenlemeler; Türk teşebbüslerinin uluslararası pazarlarda karşılaştıkları sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik sorunlar.

MAN 415 Uluslararası İşletme (3-0)3

Stratejik yönetimi anlama ve uluslararası yatırım, uluslararası ticaret ve uluslararası ödeme alanlarında yönetici perspektifine giriş, stratejik meselelerin teşhisi ve analizi, iş hedeflerinin kurulması, stratejilerin formülize edilmesi, stratejilerin işlenmesi ve yorumlanmasındaki problemler, strateji kontrollerinin incelenmesi, yerel ticaretin çokuluslu birliklerin ürün ihracatlarıyla karşılaştırılması.

MAN 417 Girişimcilik (3-0)3

Girişimcilik, ekonomik gelişimi desteklediğinden dolayı üstünde durulması gereken önemli olgudur. Dersin amacı, öğrencilere girişimcilik konusu hakkında temel bilgiler vermek, sahip oldukları girişimcilik potansiyelinin ortaya çıkarılmasında kendilerine destek sağlamaktır. Ayrıca, bu derste öğrenciye iş girişiminde bulunmadan önce nasıl iş planı yapılacağı, yapılması gerekli olan hazırlıklar ve iş kurulduktan sonra kullanılacak olan gerekli metotlar ve konular öğretilecektir.

MAN 421 İthalat-İhracat Yönetimi (3-0)3

Bu ders, pratik örnekler ile ithalat/ihracat işletmelerinin hukuki ve ekonomik sorularını cevaplandırmayı amaçlamaktadır (dış ticaret finansmanı dahil olmak üzere). Dolayısıyla, günümüzde uluslararası işletmelere etki eden hukuki ve ekonomik durumlar incelenmektedir. tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık,özel ders

MAN 432 Satış Yönetimi (3-0)3

Satış yönetimi kavram ve tekniklerinin incelenmesi; alıcı-satıcı etkileşimi; satış eyleminin doğası; pazarlama karmasında kişisel satış; pazar ve satış potansiyeli ölçümü; satış tahmin teknikleri, satış bölgeleri; satışçıların işe alımı, seçimi, eğitimi, ücretlendirme, güdüleme, denetleme ve değerlendirilmesi; satış bütçelemesi ve maliyet denetleme çözümlemesi; satış örgütü; örnek olay çalışmaları; pratik uygulamalarda kişi ve/veya grup projeleri. tez konusu bulma ,tez konusu belirleme ,pazarlama tez konusu ,işletme tez konusu ,tez konusu nasıl bulunur ,tez konusu seçme ,tez konusu bul ,bitirme ,bitirme ödevi yazım kuralları ,elektronik bitirme projeleri ,lisans bitirme tezi örnekleri ,bitirme projesi örneği ,bilgisayar mühendisliği bitirme projesi örnekleri ,tezleri ,pazarlama tezleri ,üniversite tezleri ,tez taslağı ,doktora tez ,tez danışmanlık,özel ders

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031