Bitirme Tezi Sunum Örneği

BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI: bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

EMBH 501 İŞ ETÜDÜ VE ERGONOMİ (3–0–3)
Bu derste ürün alet, iş tanımı ve çevre tasarımında göz önüne alınması gereken insan yapısı incelenir. Bunların yanı sıra öğrencilere kalite, performans ve iş güvenliğini arttırmaya yönelik tasarım prensipleri de anlatılacaktır. Ders tamamlandığında öğrenciler insan çabasını, kazaları, rahatsızlığı ve tatminsizliği minimize etmekte kullanılan tasarım stratejileri, prensipleri ve teknikleri hakkında yeterli bilgi sahibi olacaklardır.

EMBH 503 ÜRETİM / OPERASYON YÖNETİMİ (3–0–3)
Üretim yönetiminin tarihsel gelişimi, üretim fonksiyonları ve maliyetleri, üretim yönetiminde sistem yaklaşımı, üretim sistemi, verimlilik, ürün stratejisi, değer analizi, kuruluş yeri seçimi ve yöntemleri, üretim tiplerinin sınıflandırılması, modern üretim sistemleri, işletme büyüklüğü ve kapasite, kapasite planlama, malzeme yönetimi.

bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

EMBH 505 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ VE PRENSİPLERİ (3–0–3)
Endüstri mühendisliği kavramı, tarihsel gelişimi, işletme organizasyonundaki yeri, endüstri mühendisliği öğretimi gelişim süreci, verimlilik kavramı ve arttırma seçenekleri, iş etüdü ve ergonomi, tesis yeri seçimi, tesis yeri düzenlemesi, iş değerlendirme ve ücret sistemleri. bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

EMBH 502 İSTATİSTİK VE OLASILIK (3–0–3)
Tanımsal İstatistik, olasılık, olasılık dağılımları, örnekleme dağılımları, güvenilirlik aralığı tahminleri, hipotezin sınanması, değişkenlik analizi, basit doğrusal regresyon.

bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

EMBH 504 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI (3–0–3)
Yöneylem araştırması özellikleri, bilimsel yöntemi, model ve teknikleri; model kurma, doğrusal programlama, grafik çözüm, simplex yöntemi,büyük M ve iki evre yöntemleri, dualite (eşterslik) ve duyarlılık analizleri, ulaştırma,atama ve gezgin satıcı modelleri ve çözüm teknikleri, parametrik programlama. bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

EMBH 506 YÖNETİM VE ORGANİZASYON (3–0–3)
Yönetim tanımı ve önemi, yönetim-yöneticilik, yönetim biliminin ortaya çıkışı ve gelişimi, zaman yönetimi, yönetim işlevleri olarak planlama, örgütleme, yürütme, eşgüdüm, denetim, yetiştirme-geliştirme, yeni yönetim teknikleri, organizasyon tanımı ve önemi, bölümlere ayırma nedenleri, bölümlere ayırma çeşitleri, ölçek küçültme, şebeke tipi organizasyonlar, organizasyonlarda uygulanan ekip modelleri, toplam kalite yönetimi ve ekip çalışması, vb. bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

ZORUNLU DERSLER:

EM 507 ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZ (3–0–3)
Genel amaç ve tanıtım, matris cebri, çok değişkenli normal dağılım, temel bileşenler, güvenilirlik ve ölçek geliştirme, faktör incelemesi, ayrıştırma çözümlemesi ve lojistik regresyon, kümelendirme, çok boyutlu ölçeklendirme ve karşılıklılık incelemesi.

bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği
EM 508 İLERİ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI (3–0–3)
Problem formüle etmek, doğrusal programlama, simpleks yöntemi, gelişmiş en iyi incelemesi, ikilik teorisi, dağıtım problemleri, tamsayısal programlama, tümleşik çözüm yöntemleri, yönetim bilimlerinin gelişimi, psikolojik modeller.

bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

EM 509 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLERİ (3–0–3)
Araştırmada temel kavramlar, araştırma çeşitleri, bilgi toplama teknikleri; verilerin analizi, yorumlanması ve değerlendirilmesi; araştırma öneri ve raporlarının hazırlanması, içerik analizi, örnek olay araştırmaları, alan araştırması tasarımı örnekleme süreci, teorileri, örnek sayısı, araştırma tasarısı, genel değerlendirme.

bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

EM 510 SEMİNER (Tezli Program) (2–0–0)
Yüksek lisans öğrencileri tez danışmanı öncülüğünde yapmayı planladıkları tez konusunda araştırma yapar ve dönem sonunda yapmış olduğu araştırmayı yazılı bir hale getirir ve Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Tez Komisyonuna sunar. Öğrencilerin ayrıca yapmaları kararlaştırılan yüksek lisans tezlerine ilişkin bir tez önerisi hazırlamaları da gerekir.
Önkoşul: Yüksek lisans derslerinin en az 3 tanesini alıp geçmiş olması.

bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

EM 512 DÖNEM PROJESİ (Tezsiz Program) (0–0–0)
Yüksek lisans öğrencisi tez danışmanı öncülüğünde bir proje yapmak zorunluluğundadır.
Önkoşul: Bölüm Başkanı onayı gereklidir.

bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

EM 514 YÜKSEK LİSANS TEZİ (Tezli Program) (0–0–0)
Yüksek lisans öğrencisi seçmiş olduğu tez danışmanı rehberliğinde belirledikleri ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Tez Komisyonunca da kabul edilmiş bir tez konusu üzerinde bir tez hazırlar. Tez çalışmasının belirlenen konuda bilimsel veya teknik bir alanda, orijinal bir problemi çözmeye yönelik olması, bilimsel bir yayın gibi akademik veya bir donanım/yazılım sistemi geliştirmeye yönelik teknik ürünü olması hedeflenmelidir.
Önkoşul: EM 542 Seminer dersini alması ve bu ders sonunda hazırlanan tez önerisinin Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Tez Komisyonu tarafından kabul edilmesi gerekir.

bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

SEÇİMLİK DERSLER:

EM 511 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ (3–0–3)
Kümeler kuramının matematiksel temelleri, kümelerin sayılabilirliği ve sayıların tanımı, bağıntılar, limit ve süreklilik, en küçük üst sınır ve en büyük alt sınır ve bu kavramların matematiksel analiz içindeki yeri ve önemi, fonksiyonlar, matrislere giriş, vektörler ve vektör uzayları, çok değişkenli fonksiyonlar, Riemann ve Lebesgue İntegralleri ve bunların matematiksel analizdeki uygulama alanları, bulanık kümelere giriş ve üyelik fonksiyonları, bulanık ve aritmetik ve genişleme prensibi, kombinatorik hesap ve olasılık kuramının esasları.

bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

EM 513 KALİTE MÜHENDİSLİĞİ (3–0–3)
Toplam kalite yönetimi, kalite kontrol sistemlerinin temelleri, yöntemlerin kapasiteleri, değişkenler için kontrol tabloları, nitelikler için kontrol tabloları, EWMA, CUSUM, örnekleme planlarının kabulü, temel kalite yönetim araçları.bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

EM 515 DENEY TASARIMI (3–0–3)
Temel istatistiksel kavramlar, basit karşılaştırmalı deneyler, sapma analizi (ANOVA), farklı uygulamaları kıyaslamak için deneyler (Tek yönlü sapma analizi), engelleme ve müdahale faktörleri (çift yönlü sapma analizi) faktöriyel ve oransal faktöriyel deneyler, kalite mühendisliğine Taguchi katkısı, gerileme ve kovaryans analizi, tepki alanı kavramları. bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

EM 516 AĞ TEORİSİ VE PROJE ÇİZELGELEME (3–0–3)
Ağ teorisi, grafikler ve özellikleri, taşıma, tahsis, en kısa yol, daha çok akış, en düşük maliyetli ağ akış problemleri, teori ve çözümleri, proje çizelgeleme, CPM/PERT, zaman maliyet değişimi, zaman kaynak değişim problemleri, kaynak kısıtlı proje çizelgeleme, tümleşik ve buluşsal metotlar.

EM 517 ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL (3–0–3)
Üretim kavramı ve sistemleri, üretim yönetimi ve üretim planlama kavramı ve hiyerarşisi, stok kontrol sistemleri, toplu üretim planlama, malzeme ihtiyaç planlama, montaj hatlarının dengelenmesi, üretim programlama.

EM 518 KALİTE PLANLAMA VE MÜHENDİSLİĞİ (3–0–3)
Toplam Kalite Kontrol, kavram ve araçları, ilişkileri, sistematiği, matrisleri, ok diyagramları, matris veri analizi, KJ metodu ve yöntem kararı.

EM 519 MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA (3–0–3)
Modelleme yaklaşımları doğrusal programlama modelleri ve çözümleri, hassasiyet analizleri, doğrusal olmayan modeller ve çözümleri. Bu dersin amacı öğrencilerin doğrusal programlama, tamsayılı programlama ve ağ akış problemleri ile doğrusal olmayan programlama modellerinin özelliklerini öğrenmelerine yardımcı olmaktır. Aynı zamanda simpleks çözümler de incelenecektir. Öğrenciler derste sözel problemlere GAMS dilinde model kuracak ve çözeceklerdir. bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

EM 520 ÜRETİM VE SERVİS SİSTEMLERİ SİMÜLASYONU VE MODELLEMESİ (3–0–3)
Sürekli ya da kesikli üretim sistemlerinin analiz ve tasarımında benzetim kullanımı; robot kullanımına dayalı bilgisayar destekli üretim planlamada benzetim planlama; esnek ve birleşik üretim sistemleri. Hizmet sistemlerinin analiz ve tasarımı, Üretim sistemi karar desteğinin benzetim analizi ile birleşik bilgisayar çizimlerinin kullanımı.

EM 521 STOKASTİK SÜREÇLER (3–0–3)
Rastsal değişkenler, stokastik süreçler, doğum ve ölüm süreçleri, Benoulli süreçleri, Poisson süreçleri, sürekli ve kesintili zamanlı, belirli ve belirsiz sayıda durumlu markov zincirleri ve bunların güvenilirlik ve kalite kontrol uygulamaları. Markov üüreçleri, yenileme teorisi, iyileştirici süreçler ve kuyruk teorisi. bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

EM 522 VERİ İŞLEME SİSTEMLERİ (3–0–3)
Ana veri işleme sistemlerinin organizasyonu, veri tabanlı yönetim sistemlerinde kullanılan programlama dilleri (C, Pascal), alternatif sistemlerin organizasyonu, sistemlerin performansının değerlendirilmesi için yöntemler.

EM 523 STRATEJİK YÖNETİM (3–0–3)
Strateji tanımı, önemi, yönetim tanımı ve özellikleri, stratejik kararlar, stratejik planlama, genel ve çevresel analizler, rakipler, iş birimi stratejileri, strateji uygulamaları, örgüt kültürü ve strateji, değerlendirmeler vakalar, vb.

EM 524 ÇİZELGELEME TEORİSİ (3–0–3)
Ders çizelgeleme problemlerinin sınıflandırılmasıyla başlar, çizelgelemede başarı özelliği kullanılır, çizelgelerin ayırıcı grafik gösterimi ve eniyilik ile etkinlik tanımları anlatılır. Tek makine problemleri, akış alanları (flow-shops) ve atölyeler ve ilişkili çözümleme ve kanıtlama teknikleri. Yapısal algoritmalar, eniyileme ve ortak çözüm yaklaşımları anlatılır. Ders en yaygın çizelgeleme problemi olan kaynak kısıtlı proje çizelgeleme ile tamamlanır. Zaman maliyet ve zaman süreç değişim problemleri, yenilenebilir kaynak kısıtları ve proje çizelgelemede geçmiş yaklaşımlar anlatılır.

END 525 BİLGİSAYAR BÜTÜNLEŞİK İMALAT (3–0–3)
Bilgisayar bütünleşik tasarım ve üretim ile üretim yöntemleri planlanmasına odaklanmış giriş. Ağırlık eşzamanlı mühendislik ilkeleri, üretim yöntem mühendisliği, bilgisayar destekli yöntem planlaması, sayısal kontrollü programlama ve bilgisayar destekli tasarım ve üretimin bütünleştirilmesi üzerindedir. Derste CAD/CAM yazılımları ve sayısal kontrollü makineler üzerinde de deneyim kazanılacaktır.

EM 526 ÜRETİM SİTEMLERİ TASARIMI VE ANALİZİ (3–0–3)
Analitik, benzetim ve işlemsel, AI ve Petri-nets gibi temel modelleme teknikleri, üretim sistemlerini modelleme: yerleşim, verimlilik modellemesi, çizelgeleme, alet yönetimi, süreç kontrolü. Bu modelleme tekniklerinden birisi kullanılarak bir örnek sistem modellenmesi ve verimliliğinin temel ölçüm metotlarıyla değerlendirilmesi.

EM 527 BİLGİSAYAR YARDIMIYLA TASARIM (3–0–3)
Grafik araçları ve işletiminin temelleri. İki ve üç boyutlu çevrimler. İnteraktif grafik teknikler ve uygulamaları. Üç boyutlu çizimler, perspektif çevrimi, arka yüz çizgilerinin gösterimi. Çizimler için veri yapıları ve programlama dilleri. İnteraktif grafik programlama.bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

END 528 TESİS YERİ SEÇİMİ VE İŞYERİ DÜZENLEME (3–0–3)
Kuruluş çalışmaları, tesis yeri seçimini etkileyen faktörler, ürün ve süreç tasarımı, yer seçimi, malzeme hareketi, işyeri düzenleme süreci, üretim sistemi ile fabrika düzenlemesi ilişkisi, alan hesaplanması, teknolojinin üretmesi, teknolojiye sahip olma ve kullanmadaki yöntemler, teknolojik gelişmeler, kuruluş seçeneklerinin değerlendirilmesi, ürünü esas alan model ve teknikler, bilgisayar çözümlü model ve teknikler, tekli ve çoklu model ve teknikler, vb.

EM 529 İSTATİSTİKSEL KARAR VERME (3–0–3)
Karmaşık karar verme ve geliştirme problemleri genellikle birbirleriyle çelişen, dengelenmesi gerekli birden fazla hedefli ya da birden fazla kısıtlı olabilirler. Karar vericiler bu amaç ya da kısıtları dengelerken olası koşullar ve alternatif hareket planlarına kişisel yargılarını kullanırlar. Bu ders çok hedefli değer ve kullanım modellerini geliştirmek için gerekli olan yüksek kalitede kararları anlatan matematiksel teorileri ve gerçek yaşam deneyimlerini anlatır. bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

EM 530 TEKNOLOJİ YÖNETİMİ (3–0–3)
Teknoloji tanımı ve önemi, teknoloji üretilmesi ve ona sahip olunması, teknoloji kullanımı yöntemleri, teknoloji ve yenilik, teknolojideki gelişmelerin izlenip değerlendirilmesi, işletmelerin teknoloji açısından kuvvetli ve zayıf yönlerinin saptanması, yeni teknolojilerdeki olası risklerin araştırılma yöntemleri, vb.bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

EM 531 FİNANSAL ANALİZ (3–0–3)
İşletmenin finansal durumunu incelemek için gerekli bilgi ve araçların tanımı amaçlanmıştır. Bu amaç finansal terimler açıklanarak, finansal analizler yapılarak ve kalite kazanımlarının tanımı yapılarak desteklenecektir..bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

EM 532 DİNAMİK PROGRAMLAMA (3–0–3)
Yinelenen eniyileme yöntemleri ve çok aşamalı karar problemlerinin çözümünde kullanımı, farklı problem türlerine uygulanması. Markov problemlerinin çözüm algoritmaları ve uygulamaları..bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

EM 533 ÜRETİM STRATEJİLERİ (3–0–3)
Bu dersin amacı öğrencilerin doğrusal, tamsayı programlama ve ağ akış problemleri ile doğrusal olmayan programlama özelliklerini anlamalarına yardımcı olmaktır. Simpleks metodu anlatılırken matematik prensipleri de gözden geçirilecektir. Öğrenciler sözel problemleri GAMS dili il modelleyecek ve çözecekler..bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

EM 534 ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ (3–0–3)
Gelişmiş imalat sistemleri kavramı. Esnek imalat sistemleri, sistemlerin elemanları, CNC tezgâhlar- malzeme taşıma sistemleri, paletler, tutucular, diğer tamamlayıcı donanım, bilgisayar kontrolü ve iletişim ağları, esnek imalat sistemlerinde alet yönetim yapıları; benzetim ve ağ kuyrukları ile sistemlerin modellerinin oluşturulması, gelişmiş imalat sistemlerinin ekonomik yönden analizi..bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

EM 535 TAHMİN VE ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ (3–0–3)
Talep çeşitleri ve filtreleme, yatay modeller, eğilim modelleri, kuadratik modeller, regresyon, indirim, uygulayıcı düzeltme, mevsimsel modeller, düzenleyici kontrol modelleri, Box-Jenkins modelleri, tahminlemede özel yöntemler..bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

EM 536 ENDÜSTİRİYEL ROBOTLAR (3–0–3)
Robot yapıları ve sınıflandırması; hareket ettirme sistem teknolojisi; Robotların programlanması ve programlama dilleri; Robotların donanımları ve punta kaynağı, elektrik kaynağı, montaj, taşıma, paletleme, yüzey kaplama benzeri endüstriyel uygulamaları.

EM 537 PORTFÖY YÖNETİMİ (3–0–3)
Yatırım geçmişi, portföy yönetiminin tanımı ve varlık fiyatlandırma modelleri, finansal varlık yönetiminin temel ilkelerine giriş, yatırım hedeflerinin belirlenmesi, kısıtlar, portföy politikaları, değerlendirme prensipleri, sermaye pazarları uygulamaları ve beklentiler, beklenti faktörleri ile portföy politikalarının birleştirilmesi ve portföy oluşturma, sabit gelirli portföy yönetimi ve tahvil portföyleri, gelişmekte olan pazarlar..bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

EM 538 TAMSAYI PROGRAMLAMA (3–0–3)
Tamsayı değişkenlerle model kurma, toplam ortak kutupluluk, kesişen düzlem yaklaşımları ve diğer özel problemler.

EM 539 VERİ MADENCİLİĞİ (3–0–3)
Veri madenciliği ve veri tabanlarında bilgi keşfi, veri madenciliği teknikleri, pazar sepeti incelemesi, ilişki incelemesi, karar ağaçları, yapay sinir ağları, genetik algoritmalar, OLAP.

EM 540 ENVANTER YÖNETİMİ (3–0–3)
Temel stok modellerinin tekrarı, çok aşamalı üretim ve dağıtımla ilgili problemlerin modellenmesi ve çözümleri yöntemleri, ana başlıklar: montaj sistemleri, malzeme ihtiyaç planlaması, sıralı üretim planlama, esnek imalat sistemleri, dağıtım sistemleri, yöntemler ve uygulamalar üzerine yayınlanan makale ve araştırmalar.

EM 541 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASINDA GÜNCEL KONULAR (3–0–3)
Doğrusal ve doğrusal olmayan programlama modelleri ile genel araştırma teknikleri üzerinde olay araştırmaları ve uygulamaları.

EM 542 GÜVENİLİRLİK VE KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ (3–0–3)
Toplam kalite yönetimi, kavramlar ve uygulamalar, TKY sisteminin tasarımı ve uygulanması. TKY’nin dünya çapında uygulamaları. Kalite güvence sistemleri; kalite el kitabı, tedarikçinin kalite güvencesi, kalite denetimleri, başarı ölçümleri, bilgi sistemleri, kayıt ve belgelendirme. ISO 9000, kalite güvence hizmetleri, tasarımda kalite, tasarımın onaylanması, sözleşmenin gözden geçirilmesi, yardımlaşma, tasarımın değerlendirilmesi, kalite felsefeleri, Kaizen, sıfır hata, kalite maliyetleri..bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

EM 543 VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ (3–0–3)
Bağlaşık veri tekrarı, Veri tabanlı yönetim sistemi oluşturma, veri bağlaşıklıkları, SQL ve QBE’nin geniş kapsamı, veri sözlükleri, fiziksel veri tabanı tasarımı, dağınık veri tabanlarına giriş..bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

EM 544 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNDE GÜNCEL KONULAR (3–0–3)
Üretim planlama, kalite kontrol, makine yerleşimi, benzetim ve diğer modeller gibi temel endüstri mühendisliği problemleri üzerinde olay araştırmaları ve uygulamaları.

.bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

EM 546 ÜRETİM SİSTEMLERİ (3–0–3)
Genel üretim sistemi, üretim politikası tasarımı, BOM, rota belirleme, çalışma merkezleri, üretim ve kaynak planlama, temel çizelgeleme, MRP ve kapasite yönetimi.

.bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

EM 550 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI VE UYGULAMALARI (3-0-3)
ERP ile ilgili temel konular: MRP kavramı, Üretim kaynakları planlaması ve İşletme kaynakları planlaması; ERP yazılım modülleri (Üretim, Üretim Planlama, Satış, Dağıtım, Satınalma, Muhasebe ve Finans, Kalite güvence); Veri ambarları, İş zekâsı ve Karar destek sistemleri; E-ticaret uygulamaları; Ticari yazılımlar ve ticari yazılımların değerlendirilmesi; İşletme uygulamaları ve gerçek uygulama prosesleri; Gerçek hayattaki uygulamalarda karşılaşılan problemler; Ticari yazılımların avantaj ve dezavantajları..bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

EM 560 MALZEME İHTİYAÇ VE ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (3-0-3)
İmalatta Malzeme İhtiyaçlarının Tespiti / Makine, İşgücü İhtiyaçlarının Tespit Ve Bunların Planlanması / İmalat Planlarına Göre Gerekli Malzeme, İşgücü, Makine ve Bunların Tedariki İçin Parasal Kaynakların Tespiti, Planlaması ve Analizleri..bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031