Bitirme Tezi Sunumu Nasıl hazırlanır

TMT 603 Giyim Proje I, TMT 604 Giyim Proje II (3+2) 4
Sanat ağırlıklı giysi koleksiyonları hazırlanırken figür çizimi, model, drapaj, kalıp, malzeme bilgileri gözden geçirilerek, sisteme uygun düşünebilme ve bu düşünceyi geliştirebilme alışkanlığını kazandırılır. Moda faktörü göz önüne alınarak bir çalışma programı oluşturulur. ,bitirme tezi sunumu nasıl hazırlanır ,bitirme tezi savunması ,bitirme tezi sunumları ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi teşekkür örneği,, ,bitirme tezi teşekkür yazısı örneği ,bitirme tezi taslağ ,bitirme tezi taslak, ,bitirme tezi tarih ,bitirme tezi teşekkür sayfası ,bitirme tezi türk dili ve edebiyatı

TMT 605 Baskı Proje I, TMT 606 Baskı Proje II (3+2) 4
Baskıya yönelik kapsamlı bir proje içersinde tüm baskı teknikleri kullanılarak belli bir tema içerisinde yer alacak koleksiyonlar oluşturulur. Kullanım alanı, kullanıcı özellikleri, malzeme seçimi, sisteme uygun düşünebilme ve bu düşünceyi geliştirebilme alışkanlığını kazandırılır. bitirme tezi sunumu nasıl hazırlanır ,bitirme tezi savunması ,bitirme tezi sunumları ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi teşekkür örneği,, ,bitirme tezi teşekkür yazısı örneği ,bitirme tezi taslağ ,bitirme tezi taslak, ,bitirme tezi tarih ,bitirme tezi teşekkür sayfası ,bitirme tezi türk dili ve edebiyatı

TMT 607 Dokuma Proje I, TMT 608 Dokuma Proje II (3+2) 4
Dokumaya yönelik kapsamlı bir proje içersinde Armürlü ve jakarlı dokuma tekniklerini esas alarak, fonksiyona uygun kullanılmak üzere bir proje hazırlanır, bu süreç içinde kullanıcı özellikleri, malzeme seçimi, sisteme uygun düşünebilme ve bu düşünceyi geliştirebilme alışkanlığını kazandırılır. bitirme tezi sunumu nasıl hazırlanır ,bitirme tezi savunması ,bitirme tezi sunumları ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi teşekkür örneği,, ,bitirme tezi teşekkür yazısı örneği ,bitirme tezi taslağ ,bitirme tezi taslak, ,bitirme tezi tarih ,bitirme tezi teşekkür sayfası ,bitirme tezi türk dili ve edebiyatı

TMT 609 El Sanatları Proje I, TMT 610 El Sanatları Proje II (3+2) 4
Baskıya ve dokumaya bağlı el sanatları ele alınarak geleneksel yöntemlerin yanı sıra deneysel ve araştırmacı yeni yöntemler kullanılarak incelenir, uygulanır ve diğer derslerle işbirliği içerisinde yaşama geçirilecek projelere dönüştürülür.

TMT 628 Tez (0+2) 0
Sanatta Yeterlik Programı özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır. Bu nedenle Sanatta Yeterlik öğrencilerinin bir danışman eşliğinde hazırlayacakları uygulama, sergi ve tezin; bağımsız araştırma yapma, ilgili sanat dalını geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapması, sentezlemesi ve özgün bir eserin yaratılması gibi niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir. bitirme tezi sunumu nasıl hazırlanır ,bitirme tezi savunması ,bitirme tezi sunumları ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi teşekkür örneği,, ,bitirme tezi teşekkür yazısı örneği ,bitirme tezi taslağ ,bitirme tezi taslak, ,bitirme tezi tarih ,bitirme tezi teşekkür sayfası ,bitirme tezi türk dili ve edebiyatı

TMT 611 Sanat ve Tasarım (3+0) 3
Genel anlamda sanatsal yaratma tasarım ilişkileri anlatılır, her öğrencinin bireysel olarak seçtiği konular üzerinde gerekli düşünsel, kültürel, işlevsel ilişkiler kurularak özgün ve kişiye özel önermeler niteliklerine göre değerlendirilerek tasarımlarıyla ilişkilendirilir. bitirme tezi sunumu nasıl hazırlanır ,bitirme tezi savunması ,bitirme tezi sunumları ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi teşekkür örneği,, ,bitirme tezi teşekkür yazısı örneği ,bitirme tezi taslağ ,bitirme tezi taslak, ,bitirme tezi tarih ,bitirme tezi teşekkür sayfası ,bitirme tezi türk dili ve edebiyatı

TMT 612 Giysi Tasarımı – Kadın Giyim (3+0) 3

Figür çizimi, model, malzeme bilgilerini almış öğrenciler trendlere bağlı bireysel konularında sanat ağırlıklı kadın iç ve dış giyimine yönelik kişisel koleksiyonlarını hazırlarlar. bitirme tezi sunumu nasıl hazırlanır ,bitirme tezi savunması ,bitirme tezi sunumları ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi teşekkür örneği,, ,bitirme tezi teşekkür yazısı örneği ,bitirme tezi taslağ ,bitirme tezi taslak, ,bitirme tezi tarih ,bitirme tezi teşekkür sayfası ,bitirme tezi türk dili ve edebiyatı

TMT 613 Giysi Tasarımı – Erkek Giyim (3+0) 3
Figür çizimi, model, malzeme bilgilerini almış öğrenciler trendlere bağlı bireysel konularında sanat ağırlıklı erkek iç ve dış giyimine yönelik kişisel koleksiyonlarını hazırlarlar.

TMT 614 Giysi Tasarımı – Çocuk Giyim (3+0) 3
Figür çizimi, model, malzeme bilgilerini almış öğrenciler trendlere bağlı bireysel konularında sanat ağırlıklı çocuk iç ve dış giyimine yönelik kişisel koleksiyonlarını hazırlarlar. bitirme tezi sunumu nasıl hazırlanır ,bitirme tezi savunması ,bitirme tezi sunumları ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi teşekkür örneği,, ,bitirme tezi teşekkür yazısı örneği ,bitirme tezi taslağ ,bitirme tezi taslak, ,bitirme tezi tarih ,bitirme tezi teşekkür sayfası ,bitirme tezi türk dili ve edebiyatı

TMT 615 Takı Tasarımı (3+0) 3
Trendler ve çeşitli kültürel etkilerin, farklı kültürleri kaynak alındığı görsel estetiğe dayalı tasarım aşamalarından sonra takı, maket ve orijinal çalışmaları yapılır, varyantlar üzerinde çalışılır.

TMT 616 Aksesuar Tasarımı (3+0) 3
Trendler ve çeşitli kültürel etkilerin, farklı kültürleri kaynak alındığı görsel estetiğe dayalı tasarım aşamalarından sonra ayakkabı, çanta, şapka v.s. gibi maket ve orijinal çalışmalar yapılır, çeşitleri üzerinde çalışılır.

TMT 617 Tekstil Tasarımında Teknik ve Görsel Analiz (3+0) 3
Tekstilin farklı alanlarında uygulanmış mamuller üzerinden yapılan yüzeysel analizler ve yorumlar yardımı ile yapılarının, üretim biçimlerinin, yapım yöntemlerinin ve malzemelerinin tespiti. bitirme tezi sunumu nasıl hazırlanır ,bitirme tezi savunması ,bitirme tezi sunumları ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi teşekkür örneği,, ,bitirme tezi teşekkür yazısı örneği ,bitirme tezi taslağ ,bitirme tezi taslak, ,bitirme tezi tarih ,bitirme tezi teşekkür sayfası ,bitirme tezi türk dili ve edebiyatı

TMT 618 Eski Anadolu Sanatının Fantastik Ürünleri – Drapeler (3+0) 3
Eski Anadolu’nun giysi sanatını ortaya koyan giysi tasarımlarının defilesi heykeller beraberinde Anadolu uygarlıklarındaki tekstil ve giysi, akademik bir çalışma olarak ele alınır.

TMT 619 İmaj ve Moda Fotoğrafçılığı (3+0) 3
Tekstil ve moda kapsamlı profesyonel reklam ve tanıtım piyasasına yönelik çalışmaların yapıldığı, teorik ve pratik bilgilerin aktarıldığı, foto-grafik-imaj ve tasarımına yönelik dijital ve deneysel her türlü çalışmanın yapıldığı bir eğitim programıdır.

TMT 620 Renk Kuramları ve Tekstilde Renk (3+0) 3
Fiziksel ve psikolojik boyutuyla renk biliminin yanı sıra tasarımda rengin önemi üzerinde durulur. bitirme tezi sunumu nasıl hazırlanır ,bitirme tezi savunması ,bitirme tezi sunumları ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi teşekkür örneği,, ,bitirme tezi teşekkür yazısı örneği ,bitirme tezi taslağ ,bitirme tezi taslak, ,bitirme tezi tarih ,bitirme tezi teşekkür sayfası ,bitirme tezi türk dili ve edebiyatı

TMT 621 Serbest Tekstiller (3+0) 3
Öğrencinin seçeceği özgün konu dâhilinde bir tezgaha veya belli bir kurala bağlı kalmaksızın meydana getirilecek sanatsal unsurlar taşıyan rölyef ya da üç boyutlu tekstillerin üretilebilirliği ve yapım yöntemleri üzerinde durulur.

TMT 622 Brode Tasarımı (3+0) 3
Dokunmuş tül perdelere brode tekniği ile yapılan tasarımların uygulanması desen kartları hazırlanması, nakış tekniğine uyarlanması, üretim kapasitelerinin hesaplanması bitirme tezi sunumu nasıl hazırlanır ,bitirme tezi savunması ,bitirme tezi sunumları ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi teşekkür örneği,, ,bitirme tezi teşekkür yazısı örneği ,bitirme tezi taslağ ,bitirme tezi taslak, ,bitirme tezi tarih ,bitirme tezi teşekkür sayfası ,bitirme tezi türk dili ve edebiyatı

TMT 623 Dokuma Tasarımı (3+0) 3
İç mekân tekstil ürünlerinde geometrik ve organik desenlere olanak sağlayan jakarlı dokuma teknikleri, tahar çeşitleri ve dizim sistemleri incelenerek yapılacak koleksiyona uygun malzeme ve teknik yapı belirlenir. Döşemelik konusunda çeşitli endüstriyel ürünlerin örnekleri irdelenir.

TMT 624 Doğal Boyar Maddelerin Tekstil Sanatında Kullanımı (3+0)3
Doğal boyarların çevreci bakış açısı ile tekstil sanatında nasıl kullanıldığı ve günümüzdeki uygulama biçimleri. bitirme tezi sunumu nasıl hazırlanır ,bitirme tezi savunması ,bitirme tezi sunumları ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi teşekkür örneği,, ,bitirme tezi teşekkür yazısı örneği ,bitirme tezi taslağ ,bitirme tezi taslak, ,bitirme tezi tarih ,bitirme tezi teşekkür sayfası ,bitirme tezi türk dili ve edebiyatı

TMT 625 Batı Doğu İlişkileri İçinde Karşılaştırmalı, Sanat Tarihi (19.20. ve 21.YY.) (3+0) 3
Endüstri devrimi ve çeşitli Dünya fuarlarının öğrencilere görsel örnekler ile tanıtılması. Batı’da oluşan Bon Marche Kültürü ve bu değişimin Türk Topraklarına ve özellikle İstanbul’a yansıması… Batı tarzı tüketimin dayanılmaz çekiciliğine sahip Beyoğlu Bonmarşe’lerinden Günümüz Alışveriş Merkezlerine.

TMT 626 Psikolojik Rekabet ve Motivasyon (3+0) 3
Rakiplere göre avantajların ortaya konarak üretimi ve verimliliği artıracak iş ortamının oluşturulmasında gerekli olan bilimsel yapının incelenmesi.

TMT 627 Seminer (0+2) 0
Seminer dersinde öğrenciler Tekstil ve Moda Tasarımı’na ilişkinkonularda çeşitli projeler alarak, çalışmalar yapacaklardır. Seminer dersleri içinde proje ve bilimsel araştırmalarda uygulanacak teknikleri kullanmaları amaçlanmaktadır.bitirme tezi sunumu nasıl hazırlanır ,bitirme tezi savunması ,bitirme tezi sunumları ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi teşekkür örneği,, ,bitirme tezi teşekkür yazısı örneği ,bitirme tezi taslağ ,bitirme tezi taslak, ,bitirme tezi tarih ,bitirme tezi teşekkür sayfası ,bitirme tezi türk dili ve edebiyatı

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031