Bitirme Tezi Yazım Kuralları

pskoloji bitirme tezi

L 101 Felsefeye Giriş

Felsefenin temel kavramlarını ve sorun ve sorularını, felsefe disiplinlerini ve aralarındaki bağlantıları inceler.ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler, örnek tezler, yapılmış tezler, akademik tezler, ödev ve tezler, sporla ilgili tezler, eğitimle ilgili tezler, hazırlanmış tezler, bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi

FEL 102 Varlık Felsefesi

Varlık felsefesinin temel kavramlarını, sorunlarını, varlığın farklı görünümlerini inceler. Varlık felsefesinin diğer felsefe disiplinleriyle olan ilişkisine ve bu ilişkinin önemine dikkati çeker. Felsefe tarihinin konuya ilişkin önemli örneklerini ele alır.

FEL 103 Eskiçağda Felsefe I

Dersin amacı felsefe tarihi bilgisiyle felsefe bilinci oluşturmak, felsefî düşünme becerisi kazandırmaktır.

FEL 104 Eskiçağda Felsefe II

Felsefe tarihi bilgisiyle felsefe bilinci oluşturmak, felsefî düşünme becerisi kazandırmak.

FEL 105 Mantık I

Dersin amacı, öğrencilere, Aristoteles’in kurucusu olduğu -günümüzün temel sembolik mantığının da dayanağını oluşturan- klasik/geleneksel mantığın kavramsal çerçevesi ile konu/sorun alanının tanıtılması bağlamında, dilin ve düşüncenin mantıksal yapısına dikkat çekmektir. Böylelikle de mantığın, çelişki (tutarsızlık) barındırması istenmeyen bütün düşünsel etkinlik alanlarında üstlenebileceği asıl işlevsel rolün somutlaştırılması hedeflenmektedir.ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler, örnek tezler, yapılmış tezler, akademik tezler, ödev ve tezler, sporla ilgili tezler, eğitimle ilgili tezler, hazırlanmış tezler, bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi

FEL 106 Mantık II

Dersin amacı, öğrencilere, temel sembolik mantığın tarihsel sürecini, klasik mantıkla olan ilişkisini, kavramsal çerçevesini ve denetleme yöntemlerini tanıtarak, bu yöntemler aracılığıyla denetlenen içerikli dil söylemlerinin böylece mantıksal açıdan nasıl irdelenebileceğini de göstermektir.

FEL 151 Felsefeye Giriş

Bu derste felsefenin temel disiplinleri (etik, metafizik, epistemoloji, zihin felsefesi ve eğitim felsefesi alanlarında) tanıtılarak, özellikle eğitim felsefesi alanındaki sorunlar ve tartışmalar güncel örnekler eşliğinde incelenir.

FEL 152 Felsefeye

Bu derste felsefenin temel disiplinleri (etik, metafizik, epistemoloji, zihin felsefesi ve eğitim felsefesi alanlarında) tanıtılarak, dil-düşünme ve dış dünya ekseninde varolan sorunlar ve tartışmalar güncel örnekler eşliğinde incelenir.

FEL 153 Felsefe

Bu derste felsefenin temel disiplinleri (etik, metafizik, epistemoloji, zihin felsefesi ve eğitim felsefesi alanlarında) tanıtılarak, özellikle iletişim felsefesi ve bilgi felsefesi alanlarındaki dil-düşünme ve dışdünya ekseninde varolan sorunlar ve tartışmalar güncel örnekler eşliğinde incelenir.

FEL 154 Tıp İçin Felsefe

Dersin amacı, tıp alanında çalışacak adayların, özellikle insan felsefesi ve etik alanlarındaki sorun ve tartışmalara yönelik özel bir duyarlılık kazanmalarına yardımcı olmaktır.ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler, örnek tezler, yapılmış tezler, akademik tezler, ödev ve tezler, sporla ilgili tezler, eğitimle ilgili tezler, hazırlanmış tezler, bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi

FEL 156 Estetik

Bu dersin amacı sanat ve estetik kuramları ve eleştirileri üzerine odaklanarak, özellikle iletişim alanında çalışacak öğrencilerin estetik etkinlik konusunda belli bir eleştirel düzeye ulaşmalarını sağlamaktır.

FEL 157 Felsefede Temel Kavramlar ve Sorunlar

Bu ders kapsamında felsefenin temel kavramları ve sorunları incelenir.

FEL 158 Eleştirel Düşünme

Bu ders, öğrencilere mantık hataları, çelişkiler ve önyargılar ile ilgili bilgi vererek onların eleştirel düşünme kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olur.

FEL 159 Eğitim Felsefesi

Bu dersin amacı öğrencilere eğitime felsefe açısından bakmanın ne anlama geldiğini göstermektir. Ders kapsamında Eskiçağdan günümüze eğitimle felsefe arasındaki bağlara dikkat çekilir. Felsefe ve eğitim arasındaki ilişki, eğitim felsefesinin tanımı, eğitimi etkileyen temel felsefi akımlarla eğitim felsefesi akımları incelemektir.ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler, örnek tezler, yapılmış tezler, akademik tezler, ödev ve tezler, sporla ilgili tezler, eğitimle ilgili tezler, hazırlanmış tezler, bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi

FEL 160 Bilgi Felsefesi

Felsefenin bir altdalı olarak epistemolojinin temel kavramlarını ve sorunlarını inceler.

FEL 162 Eğitim Felsefesi

Bu dersin amacı öğrencilere eğitime felsefe açısından bakmanın ne anlama geldiğini göstermektir. Ders kapsamında Eskiçağdan günümüze eğitimle felsefe arasındaki bağlara dikkat çekilir. Felsefe ve eğitim arasındaki ilişki, eğitim felsefesinin tanımı, eğitimi etkileyen temel felsefi akımlarla eğitim felsefesi akımlarını incelemektir.ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler, örnek tezler, yapılmış tezler, akademik tezler, ödev ve tezler, sporla ilgili tezler, eğitimle ilgili tezler, hazırlanmış tezler, bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi

FEL 164 İnsan Hakları

Bu ders, insan hakları kavramını felsefi, tarihsel, siyasal ve özellikle de etik boyutuyla inceler. Toplumsal uzlaşma, bireysel-toplumsal-ahlaki özgürlük, siyasal ve etik eşitlik kavramları üzerinde durur. Günümüz yasal düzenlemeleri içerisinde insan haklarının yeri ve önemine değinir.

FEL 166 Felsefeye Giriş

Bu dersin amacı felsefenin temel sorunlarını (etik, metafizik, epistemoloji, zihin felsefesi ve siyaset felsefesi alanlarında) felsefe tarihi içindeki önemli filozofların düşünceleri ışığında inceleyerek felsefeye giriş yapmaktır.

FEL 168 Estetik

Bu dersin amacı sanat ve estetik kuramları ve eleştirileri üzerine odaklanarak, özellikle güzel sanatların çeşitli dallarında çalışacak adayların estetik etkinlik konusunda belli bir eleştirel düzeye ulaşmalarını sağlamaktır.ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler, örnek tezler, yapılmış tezler, akademik tezler, ödev ve tezler, sporla ilgili tezler, eğitimle ilgili tezler, hazırlanmış tezler, bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi

FEL 170 Mitoloji

Bu dersin konusu, mitolojinin ve mitolojik öykülerin ne olduğudur. Bu derste mitolojik öykülerin neden ve nasıl doğdukları, konularına gore nasıl sınıflandırılabileceği ele alınır. Buna ek olarak Eski Yunan ve Roma mitolojilerinde anlatılan öyküler incelenerek bir mitosun günümüzde nasıl yorumlanabileceği üzerinde durulur. Mitosları konu alan bazı edebi ve felsefi eserlerden örnekler ele alınarak incelenir.

FEL 201 Ortaçağda Felsefe

Ortaçağ ile Eskiçağ felsefesi arasındaki ilişkileri metinlerle incelemek; Ortaçağ felsefesinin temel kavramlarını, sorunlarını ve sorularını mercek altına almak; özellikle “tümeller tartışması”nı soruşturmak. Ortaçağ felsefesi ile Renaissance felsefesi arasındaki ilişkileri metinlerle incelemek dersin amaçları arasındadır.ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler, örnek tezler, yapılmış tezler, akademik tezler, ödev ve tezler, sporla ilgili tezler, eğitimle ilgili tezler, hazırlanmış tezler, bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi

FEL 202 Rönesansta Felsefe

Bu dersin amacı öğrencilere Yeniçağ felsefesini anlamanın bir ön koşulu olarak Rönesans felsefesinin genel çizgilerini görebilmeleridir. Bu nedenle, felsefe tarihinin 14. ve 16. yüzyıllar arasındaki gelişimi ele alınır. Hümanizma, Reformasyon, Platonculuk, Aristotelesçilik akımları üzerinde durulur. Bir geçiş dönemi olarak Rönesans, Ortaçağ ile Modern dönem arasında konumlandırılır.

FEL 203 Bilgi Felsefesi

Bilgi felsefesinin temel kavramlarını ve sorunlarını inceler. Bilgi felsefesinin diğer felsefe disiplinleriyle olan ilişkisine ve bu ilişkinin önemine dikkati çeker. Felsefe tarihinin konuya ilişkin önemli örneklerini ele alır.ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler, örnek tezler, yapılmış tezler, akademik tezler, ödev ve tezler, sporla ilgili tezler, eğitimle ilgili tezler, hazırlanmış tezler, bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi

FEL 204 Etik

Bu ders etiğin temel kavramlarını ve sorunlarını inceler. Etiğin diğer felsefe disiplinleriyle olan ilişkisine ve bu ilişkinin önemine dikkati çeker. Felsefe tarihinin konuya ilişkin önemli örneklerini ele alır.

FEL 205 Felsefe Metinleri: Okuma/Yazma I

Dersin amacı öğrencilere çeşitli zorluk derecelerindeki temel felsefi metinlerin nasıl ele alınıp çözümlenmesi gerektiğine ilişkin bir beceri kazandırmaktır.

FEL 206 Felsefe Metinleri: Okuma/Yazma II

Dersin amacı öğrencilere çeşitli zorluk derecelerindeki temel felsefi metinlerin nasıl ele alınıp çözümlenmesi gerektiğine ilişkin bir beceri kazandırmaktır.ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler, örnek tezler, yapılmış tezler, akademik tezler, ödev ve tezler, sporla ilgili tezler, eğitimle ilgili tezler, hazırlanmış tezler, bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi

FEL 207 İnsan Felsefesi

Çağımızın insana bakışını kavramak ve insana ilişkin sorunlar konusunda yaklaşım kazanmak bu dersin hedefleri arasındadır. İnsana ilişkin temel sorunlar felsefe tarihi bağlamında ele alınır. Ders kapsamında insanı insan yapan koşullar –insanın bütünselliği- üzerinde durulur.

FEL 251 Felsefeye Giriş

Bu dersin amacı felsefenin temel sorunlarını (etik, metafizik, epistemoloji, zihin felsefesi ve siyaset felsefesi alanlarında) felsefe tarihi içindeki önemli filozofların düşünceleri ışığında inceleyerek felsefeye giriş yapmaktır.

FEL 252 Düşünme Sanatı

Bu dersin amacı ‘düşünmek’ eyleminin kendisine yönelerek o etkinliği sanatsallaştırmak, öğrencilerin eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirerek ve düşünme sınırlarını genişleterek kendilerine sunulmuş olan düşünme biçimlerinde kalıplaşmış noktaların dışına çıkmalarını sağlamaktır. Eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmekten kastettiğim varolana farklı noktalardan bakarak, mevcut olanı sorgulama çabası içinde olmalarıdır. Düşünme sınırlarını genişletmek ise ancak ve ancak eleştirel düşünme yeteneğini geliştirmek ile mümkün olabilir.ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler, örnek tezler, yapılmış tezler, akademik tezler, ödev ve tezler, sporla ilgili tezler, eğitimle ilgili tezler, hazırlanmış tezler, bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi

FEL 253 Estetik I

Estetik beğeninin felsefe tarihi boyunca ele alınış bağlamlarını ve estetiğin kavramlarını epistemoloji açısından değerlendirmek.

FEL 254 Estetik II

Estetik beğeninin felsefe tarihi boyunca ele alınış bağlamlarını ve estetiğin kavramlarının ontolojik, metafizik ve etik açıdan değerlendirmek.

FEL 255 Sanat Felsefesi

Dersin belli başlı amaçları, sanat felsefesinin ana problemleri üzerinde düşündürmek, sanat eserlerinin sağladığı görme olanaklarına ve bilginin özelliklerine dikkat çekmek, sanat eserlerini değerlendirmenin nasıl yapılabileceğini göstermek ve öğrencilerin, sanat eserlerine bilgisel bir bakış kazanmalarına yardımcı olmaktır.

FEL 256 Etik ve Meslek Etikleri

Etik, ahlak ve meslek etiği kavramlarının ayırımı bu dersin başlıca konusudur. Bu derste güncel örneklerden yola çıkarak, farklı meslek alanlarının mesleğe özgü etik sorunları ve meslek örgütlerinin etik ihlaller karşısında aldıkları önlemler, felsefi bir perspektiften tartışılır.ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler, örnek tezler, yapılmış tezler, akademik tezler, ödev ve tezler, sporla ilgili tezler, eğitimle ilgili tezler, hazırlanmış tezler, bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi

FEL 257 İnsan Hakları

Bu ders, insan hakları kavramını felsefi, tarihsel, siyasal ve özellikle de etik boyutuyla inceler. Toplumsal uzlaşma, bireysel-toplumsal-ahlaki özgürlük, siyasal ve etik eşitlik kavramları üzerinde durur. Günümüz yasal düzenlemeleri içerisinde insan haklarının yer ve önemine değinir.

FEL 258 Sanat Felsefesi

Dersin belli başlı amaçları, sanat felsefesinin ana problemleri üzerinde düşündürmek, sanat eserlerinin sağladığı görme olanaklarına ve bilginin özelliklerine dikkat çekmek, sanat eserlerini değerlendirmenin nasıl yapılabileceğini göstermek ve öğrencilerin, sanat eserlerine bilgisel bir bakış kazanmalarına yardımcı olmaktır.

FEL 265 Introduction to Philosophy (Felsefeye Giriş)

Bu dersin amacı felsefenin temel sorunlarını (etik, metafizik, epistemoloji, zihin felsefesi ve siyaset felsefesi alanlarında) felsefe tarihi içindeki önemli filozofların düşünceleri ışığında inceleyerek felsefeye giriş yapmaktır.

FEL 266 Introduction to Philosophy (Felsefeye Giriş)

Bu dersin amacı felsefenin temel sorunlarını (etik, metafizik, epistemoloji, zihin felsefesi ve siyaset felsefesi alanlarında) felsefe tarihi içindeki önemli filozofların düşünceleri ışığında inceleyerek felsefeye giriş yapmaktır.ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler, örnek tezler, yapılmış tezler, akademik tezler, ödev ve tezler, sporla ilgili tezler, eğitimle ilgili tezler, hazırlanmış tezler, bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi

FEL 267 Ethics and Professional Ethics (Etik ve Meslek Etikleri)

Etik, ahlak ve meslek etiği kavramlarının ayırımı bu dersin başlıca konusudur. Bu derste güncel örneklerden yola çıkarak, farklı meslek alanlarının mesleğe özgü etik sorunları ve meslek örgütlerinin etik ihlaller karşısında aldıkları önlemler, felsefi bir perspektiften tartışılır.

FEL 269 Mantık Tarihi I

Aristoteles’ten önce mantığın bir sistem olarak kurulmasını sağlayacak ön adımlar atılmış, bir birikim yaratılmıştı. Ama mantığı bir disiplin olarak kuran ve ona sistem karakteri veren, Aristoteles olmuştur. Aristoteles’in mantık sistemi yüzyıllar boyunca etkili olmuş, Doğu’nun ve Batı’nın tüm düşünürlerini derinden etkilemeyi başarmıştır. Dersin amacı, bu tarihi incelemek, araştırmak ve mantığın bir felsefe disiplini olarak gelişimini tarihsel açıdan mercek altına almaktır.ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler, örnek tezler, yapılmış tezler, akademik tezler, ödev ve tezler, sporla ilgili tezler, eğitimle ilgili tezler, hazırlanmış tezler, bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi

FEL 270 Mantık Tarihi II

Ortaçağ sonrası dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan gelişmeler sonrası Aristoteles felsefesi ve mantığı da sorgulanmaya ve, akılyürütmenin  farklı olasılıkları değerlendirilmeye başlanmıştır.Bu çerçevede modern mantık kurumsallaşmış, özellikle dikkatler matematik-mantık ilişkisine yoğunlaşmıştır. “Mantık Tarihi I”in devamı niteliğinde olan bu dersin amacı, mantık tarihinin Rönesans’tan günümüze kadar geçirdiği değişimi incelemek ve değerlendirmektir.

FEL 271 Felsefe Tarihi I

Antikçağ felsefesinden başlayarak, 19. yüzyıla değin felsefenin temel konularını ve konulardaki değişimleri, dönemlerinin tipik temsilcileri sayılan filozofların görüşleri eşliğinde değerlendiren bu derste, özellikle ontolojik ve epistemolojik bağlamda çağlara göre değişen felsefi soru ve yanıtlar incelenir.

FEL 272 Felsefe Tarihi II

“Felsefe Tarihi I” dersinin devamı niteliğindeki bu derste, 19. ve 20. yüzyıllara damgasını vuran felsefi akımlar, bu akımların önde gelen temsilcilerinin görüşleri ışığında değerlendirilir. Çağdaş felsefi akımların temel tartışma konuları incelenir.

FEL 273 Felsefe

Bu dersin amacı felsefenin temel sorunlarını (etik, metafizik, epistemoloji, zihin felsefesi ve siyaset felsefesi alanlarında) felsefe tarihi içindeki önemli filozofların düşünceleri ışığında inceleyerek felsefeye giriş yapmaktır.ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler, örnek tezler, yapılmış tezler, akademik tezler, ödev ve tezler, sporla ilgili tezler, eğitimle ilgili tezler, hazırlanmış tezler, bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi

FEL 301 17. Yüzyılda Felsefe

17. yüzyıl filozoflarının kendi metinlerinin çözümlemelerini yaparak, özellikle Ortaçağ düşüncesinden farklarının gösterilmesi ve Yeniçağ bilimsel kavrayışının argümanlarının oluşturulması bu dersin kapsamında yer almaktadır.

FEL 302 18. Yüzyılda Felsefe

18. yy. İngiliz Empiristlerinden başlayarak, Kant ve idealizm anlayışını içeren bir çerçevede, filozofların görüşlerini kendi metinlerine dayanarak inceler.

FEL 303 Bilim Felsefesi

Bu ders bilim felsefesinin temel kavramlarını ve sorunlarını inceler. Bilim felsefesinin diğer felsefe disiplinleriyle olan ilişkisine ve bu ilişkinin önemine dikkati çeker. Felsefe tarihinin konuya ilişkin önemli örneklerini ele alır.

FEL 304 Sanat Felsefesi

Dersin belli başlı amaçları, sanat felsefesinin ana problemleri üzerinde düşündürmek, sanat eserlerinin sağladığı görme olanaklarına ve bilginin özelliklerine dikkat çekmek, sanat eserlerini değerlendirmenin nasıl yapılabileceğini göstermek ve öğrencilerin sanat eserlerine bilgisel bir bakış kazanmalarına yardımcı olmaktır.ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler, örnek tezler, yapılmış tezler, akademik tezler, ödev ve tezler, sporla ilgili tezler, eğitimle ilgili tezler, hazırlanmış tezler, bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi

FEL 305 Dil Felsefesi

Dil felsefesinin temel kavramlarını, soru ve sorunlarını ayrıntılı olarak ele almak; dil felsefesinin felsefe tarihindeki konumunu belirginleştirmek; dil felsefesi ile dilbilgisi, filoloji, dilbilim ve imbilim (göstergebilim) arasındaki ilişkileri ayrıntılı olarak incelemek.

FEL 306 Siyaset Felsefesine Giriş

Bu derste özellikle “hak”-“ödev”, “özgürlük”-“eşitlik”, “sözleşme kuramları”, “yurttaşlık” kavramları ele alınacaktır.

FEL 351 Değer Felsefesi

Dersin amacı, öğrenciye, insan yaşamında sık ve yaygın şekilde karşılaşılan değer sorunları konusunda bilinç kazandırma ve bu sorunları felsefe açısından görerek çözüm üretme becerisi sağlamaktır. Bu bağlamda da değerlendirme fenomeni insan felsefesi ve etikle bağlantısı içerisinde ana sorun olarak ele alınır.

FEL 353 Hukuk Felsefesi

Hukuk felsefe ilişkilerini ele alan bu derste, doğal hukuk, pozitif hukuk, hak, adalet, devlet ve yasa kavramları, filozofların görüşleri eşliğinde tartışılır.

FEL 355 Aydınlanma ve Felsefe

Aydınlanma Çağı olarak adlandırılan tarihsel dönem, Aydınlanma felsefesi de denilen 18. yüzyıl felsefesinin genel adıdır. Bu yüzyılda insan, aklın ve bilimin ön plana çıkarılması ile birtakım ihtiyaçlar doğrultusunda yaşamını yeniden düzenlemiştir. Bu süreç ile toplumsal ve tarihsel olarak yeni bir döneme adım atılmıştır. Bu yeni dönem süreç içinde şekillenerek farklı modernleşme pratiklerini beraberinde getirmiştir. Bu pratikler günümüzde farklı çevrelerce sorgulanmaktadır. Bu dersin amacı, Aydınlanma sürecinin tarihsel ve düşünsel temellerini sorgulamak, felsefi açıdan modernizm ve postmodernizm tartışmasını Aydınlanma felsefesi bağlamında değerlendirmek ve bu tartışmaya katkı sunmaktır.

FEL 357 Eleştirel Düşünme

Bu dersin amacı düşünme edimine yönelmek; öğrencilerin “eleştirel”, “yaratıcı” ve “özenli” düşünmede etkin olmalarına yardımcı olmaktır. Yukarıda sıralanan düşünme edimlerine ilişkin örnekleri tartışmaya açmaktır.ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler, örnek tezler, yapılmış tezler, akademik tezler, ödev ve tezler, sporla ilgili tezler, eğitimle ilgili tezler, hazırlanmış tezler, bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi

FEL 359 Edebiyat Kuramı

Bu derste başlangıcından 21. yüzyıla kadar edebiyat kuramlarının ele alınması yoluyla edebiyatın tüm taraflarına ilişkin bir kavrayış sağlanacaktır.

FEL 361 Felsefe

Bu derste felsefenin temel disiplinleri (etik, metafizik, epistemoloji, zihin felsefesi ve eğitim felsefesi alanlarında) tanıtılarak, özellikle eğitim felsefesi alanındaki sorunlar ve tartışmalar güncel örnekler eşliğinde incelenir.

FEL 401 19. Yüzyılda Felsefe

Bu derste 19. yüzyıldaki felsefe anlayışının ayrıntıları ele alınacaktır.ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler, örnek tezler, yapılmış tezler, akademik tezler, ödev ve tezler, sporla ilgili tezler, eğitimle ilgili tezler, hazırlanmış tezler, bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi

FEL 402 20. Yüzyılda Felsefe

Bu derste 20. yüzyıldaki felsefe anlayışının ayrıntıları ele alınacaktır.

 

FEL 403 Kültür Felsefesi

Bu ders kültür kavramını felsefece temellendirmeyi amaçlar. Kavramın, bilimler tarafından ele alınışıyla felsefe tarafından ele alınışı arasındaki farklara dikkat çekmek. Yöntem tartışmalarına genel bir giriş yapmak. Felsefe tarihinden örneklere yer vermek.

FEL 406 Mezuniyet Projesi

Bu dersin amacı, öğrencilerin bir problemden hareket eden bir araştırmanın veya projenin nasıl geliştirileceğini, uygulanacağını ve sonuçlarının nasıl değerlendirileceğini öğrenmelerine yardımcı olmaktır.

FEL 407 Çağdaş Siyaset Felsefesi

Modern siyaset kuramlarını inceler. “İdeoloji” kavramını sorgulayan ders, belli başlı siyasal yönelimler ve bu yönelimlerin felsefi dayanakları konusunda bilgi verir. Liberalizm, sosyalizm, milliyetçilik, anarşizm bu ders kapsamında tartışılır.

FEL 408 Türkiye’de Felsefe

Türkiye’de Cumhuriyet öncesinde ve Cumhuriyet döneminde yapılan felsefe çalışmalarını örnekleriyle birlikte ele alır. Türkçede üretilen felsefi söylemin dışdünya-düşünme-dil ilişkilerini nasıl ortaya koyduğunu inceler. Türkiye’de yapılan çalışmaların genel felsefi söyleme nasıl eklemlendiğini dikkate alır.

FEL 409 Critical Thinking

Bu ders, öğrencilere mantık hataları, çelişkiler ve önyargılar ile ilgili bilgi vererek onların eleştirel düşünme kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olur.ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler, örnek tezler, yapılmış tezler, akademik tezler, ödev ve tezler, sporla ilgili tezler, eğitimle ilgili tezler, hazırlanmış tezler, bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi

FEL 410 Kamu Yaşamında Felsefe

Felsefenin kamusal uygulamalardaki yeri ve değeri bu dersin başlıca inceleme ve tartışma konusudur. Bu ders bağlamında, felsefenin eylem alanıyla ilişkisi, kamu yaşamında karşılaşılan sorunlar ve tartışmalar karşısındaki eleştirel tutumu, sınıf içinde tartışmaya açar.

FEL 411 İnsan Haklarının Felsefi Temelleri

Dersin amacı, öğrencilerin insan haklarını korumanın önkoşullarından olan insan hakları kavramının içeriğini görmelerine yardımcı olmak; bu kavramın, bir hak ile bir insan hakkını ayırt etmek için nasıl kullanılabileceğini tek tek hak örneklerine dayanarak göstermek ve bu belirlemelerden çıkabilecek sonuçlardan bazılarını çıkarmalarını sağlamaktır. Dersin bir amacı da, son sınıfa gelen öğrencilere felsefî bilginin yaşamda nasıl kullanılabileceğine bir örnek vermektir.

FEL 412 Felsefi Danışmanlık

Felsefi danışmanlığın özelliklerinin ve yöntemlerinin kimi filozofların düşünceleri ve kullandıkları yöntemleriyle açıklanması bu ders kapsamındadır.

FEL 451 Doğa Bilimlerinde ve Teknolojide Felsefe Sorunları

Teknik ve teknolojinin yaratmış olduğu sorunlar felsefece bakış açısıyla ele alınır. Özellikle Antik Yunan’dan gelen bir kavram olarak “teknik”in teknolojiye dönüşmesiyle öne çıkan “araçsal akıl” kavramı incelenirken, bu değişim karşısında toplumun ideolojik olarak yalıtılmışlığı ve teknolojinin kapsayıcılığı karşısında postmodern tepkiler tartışmaya açılır.

FEL 452 Aristoteles Semineri

Aristoteles felsefesinin kavramlarını açıklar. Varlık kategorileri, devlet ve yasaya ilişkin görüşleri bu ders kapsamında ele alınır.

FEL 453 Felsefe Açısından Dünya Sorunları

Bu ders öğrencilerin çağdaş dünyanın sorunlarıyla felsefe arasındaki bağı görmelerine yardımcı olmayı amaçlar. Yaşadığımız yüzyılın küreselleşme, insan hakları, çokkültürlülük-çokkültürcülük, oryantalizm gibi önemli sorunları bu ders kapsamında öğrencinin dikkatine ve tartışmasına sunulur.ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler, örnek tezler, yapılmış tezler, akademik tezler, ödev ve tezler, sporla ilgili tezler, eğitimle ilgili tezler, hazırlanmış tezler, bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi

FEL 454 İletişim Etiği

Dersin amacı, iletişim alanında olması gereken etik kodları ile varolan iletişim dünyasının kodlarını tartışıp kararlaştırarak öğrencilerin, meslek etiğine ilişkin bilinç kazanmalarına yardımcı olmaktır. “Etik nedir?”, “ahlak ve etik arasındaki farklar nelerdir?”, “hukuk ve etik kodların farkı nelerdir?”, “bir meslek mensubunun uyması gereken etik kodlar nelerdir?” iletişim mesleğine yönelik etik kodlaştırma çalışmalarının Türkiye’deki ve dünyadaki örneklerinin karşılaştırması, Türk basınından örnekler bu ders kapsamında tartışmaya açılır.

FEL 455 Felsefe-Edebiyat İlişkileri

Bu ders, iki ayrı etkinlik türü olan felsefe ile edebiyat arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlar. Bu doğrultuda öncelikle felsefe ve edebiyat nedir gibi temel soruların ele alınacağı derste ayrıca bu iki alan arasındaki ortaklık, Albert Camus’nün yapıtları aracılığıyla tartışılacaktır.

FEL 456 Küreselleşme Sorunu

Bu dersin amacı, öğrencilerin küreselleşme sürecini, özellikle kültürel bağlamda farklı açılardan tartışabilmelerine yardımcı olmaktır. Küreselleşmenin tarihsel kökenleri, küreselleşmenin felsefi temelleri, küreselleşmenin öznesi, global etik, küreselleşme ve modernlik, küreselleşme ve üçüncü dünya, küreselleşmede evrensellik-tikellik sorunu, küresel-evrensel-yerel ilişkileri bu derste ele alınacak konu başlıklarıdır.ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler, örnek tezler, yapılmış tezler, akademik tezler, ödev ve tezler, sporla ilgili tezler, eğitimle ilgili tezler, hazırlanmış tezler, bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi

FEL 457 Modernite-Postmodernite Sorunu

Dersin ana amacı, modern düşüncenin temel bakış açısını, tarihsel süreç eşliğinde ele alarak, modernliğin sonuçları ve bu sonuçlara yönelik eleştirilerden doğan bakış açılarını tartışmaktır.

FEL 458 Özgürlük Sorunu

Bu dersin amacı öğrencilere özgürlük perspektifi ile toplum-birey ilişkilerini çözümleyebilecek eleştirel bir bilinç kazandırmaktır. Ders kapsamında Antik Yunan’dan günümüze filozofların özgürlüğe ilişkin bakış açılarını ele alır. Toplum-birey ilişkileri çerçevesi bağlamında özgürlüğün olanaklarını tartışır.

FEL 459 Tarih Felsefesi

Tarih bilgisinin ve tarihsel açıklamalarının özelliği, tarih kavramı konularına odaklanan “Tarih Felsefesi” dersi, bu alandaki belli başlı görüşleri öğrencilerin dikkatine sunar.

FEL 460 Hukuk Felsefesi

Hukuk felsefe ilişkilerini ele alan bu derste, doğal hukuk pozitif hukuk, hak, adalet, devlet ve yasa kavramları, filozofların görüşleri eşliğinde tartışılır.

FEL 461 Wittgenstein Semineri

Wittgenstein felsefesinin ana kavramlarını açıklar. Olgular dünyası ile metafizik arasında Wittgenstein’ın yapmış olduğu ayrımları gündeme getirir.ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler, örnek tezler, yapılmış tezler, akademik tezler, ödev ve tezler, sporla ilgili tezler, eğitimle ilgili tezler, hazırlanmış tezler, bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi

FEL 462 Çocuklar İçin Felsefe

Bu ders öğrencilere, İlk ve Ortaöğretimde yürütülmesi söz konusu olan Düşünme Eğitimi ve Felsefe derslerini, amacına uygun ve başarılı bir şekilde yürütebilecek donanımı vermek ve onları bu yönde hazırlamayı hedefler.

FEL 463 İletişim Etiği

Dersin amacı iletişim alanında olması gereken etik kodları ile varolan iletişim dünyasının kodlarını tartışıp karşılaştırarak, öğrencilerin meslek etiğine ilişkin bilinç kazanmalarına yardımcı olmaktır.

FEL 464 Meslek Etiği

Bu derste meslek yaşamında karşılaşılabilecek etik sorunlar ve bu sorunları aşmada neler yapılabileceği tartışmaya açılır. “Etik nedir?”, “Ahlak ve etik arasındaki farklar nelerdir?”, “Hukuk ve etik kodların farkı nelerdir?”, “Bir meslek mensubunun uyması gereken etik kodlar nelerdir?” soruları, dünyadan ve Türkiye’den verilecek örneklerle tartışılır.ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler, örnek tezler, yapılmış tezler, akademik tezler, ödev ve tezler, sporla ilgili tezler, eğitimle ilgili tezler, hazırlanmış tezler, bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi

FEL 465 Rönesansta Felsefe

Felsefe tarihinin 14. ve 16. yüzyıllar arasındaki gelişimini ele alır. Bu bağlamda özellikle Hümanizma, Reformasyon, Platonculuk, Aristotelesçilik akımları üzerinde durur. Bir geçiş dönemi olarak Rönesans’ı ortaçağ ile modern dönem arasında konumlandırır.

FEL 466 Kant Semineri

Kant felsefesinin ana kavramlarını ele alır. Salt pratik akıl ve teorik akıl çerçevesinde Kant’ın ahlak, ontoloji ve epistemolojiye ilişkin bakış açısını serimler. Özellikle Aydınlanma ve modernliğe ilişkin olarak Kant’ın görüşlerini sorgularken, Kant’a yöneltilen eleştirileri de gündeme getirir.

FEL 467 Sinemada Felsefe

Bu derste sanat felsefesinin temel kavramları çeşitli sinema filmleri eşliğinde (özgürlük, nedensellik, iktidar, tahakküm, adalet vb.) incelenir.

FEL 468 Philosophical Problems (Felsefi Problemler)

Bu dersin amacı öğrencilere problem odaklı düşünebilme tekniğini kazandırmaktır. Bu bağlamda özellikle epistemoloji, ontoloji, etik vb. gibi felsefenin temel alanları ve bu alanların içinde yer alan farklı felsefe geleneklerinde karşılaşılan sorunlara problem eksenli bir bakışla yaklaşılacaktır. Problem eksenli bakış analitik bir bakış açısıyla mümkün olabilir. Bu çerçevede dersin amacı doğrultusunda öğrenciler hem analitik düşünme yetisi kazanacak hem de bu tür bir düşünmenin tarihsel perspektifle nasıl ilişkilendirilebileceği sorununu tartışarak felsefede yöntem ve araştırma problemi üzerine yoğunlaşacaktır.

FEL 470 Felsefe Tarihinde Feminist Söylem

Bu dersin kavramsal çerçevesini, felsefe tarihinin “toplumsal cinsiyet” açısından çözümlenmesi oluşturur. Ünlü filozofların eserleri feminist söylem açısından incelenir. Bu inceleme sırasında kullanılan eleştirel bakış açısı olarak feminist kuramın belli başlı temsilcilerinin görüşleri de yine bu ders kapsamında tartışılır.

FEL 472 Toplum Felsefesi

Toplum kavramına ve toplumsal ilişkilerin kuruluş ilkelerine odaklanan bu ders, felsefe tarihinde toplumsal alana ilişkin olarak beliren belli başlı görüşleri takip ederek, filozofların bakış açılarından beliren olası toplumsal-kamusal-özel alan modellerini inceler.

MAT 159 Matematikte Temel Kavramlar ve Sorunlar

Psikoloji, Felsefe ve Sosyoloji bölümleri öğrencilerine matematiğin temel kavramlarını; matematiksel düşüncenin gelişimini, matematiksel düşüncenin ve matematiksel bilginin özelliklerini; istatistiğin temel kavramlarını öğretmek.ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler, örnek tezler, yapılmış tezler, akademik tezler, ödev ve tezler, sporla ilgili tezler, eğitimle ilgili tezler, hazırlanmış tezler, bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi

PSİ 107 Psikolojiye Giriş I

Bu derste, temel psikolojik kavramların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersin içeriğinde,  öğrenme süreci, beyin, bellek, fizyoloji ve davranış, duyumlar ve algı, motivasyon ve duygular gibi kavramlar ele alınacak ve ayrıca farklı psikolojik alanların tanıtılmasına çalışılacaktır.

PSİ 110 Psikolojiye Giriş II

Bu derste, psikoloji alanında konu edilen bazı kavramlar ve teorilerden bahsedilecektir. Kişilik, psikoterapi, anormal davranışlar, sosyal psikoloji, bilişsel yetenekler ve testler, stres ve sağlık gibi konular üzerine tartışma ve bilgi edindirme amaçlanmaktadır.ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler, örnek tezler, yapılmış tezler, akademik tezler, ödev ve tezler, sporla ilgili tezler, eğitimle ilgili tezler, hazırlanmış tezler, bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi

PSİ 201 Sosyal Psikolojiye Giriş

Bu ders kapsamında sosyal psikolojinin temel kavramları incelenip, alandaki araştırmalar tanıtılacaktır. Öğrenciye bu alandaki araştırmaların nasıl uygulanacağı ve yorumlanacağı ile ilgili nasıl uygulanacağı ve yorumlanacağı ile ilgili bilgiler verilecektir. Öğrencilerin yaptıkları projeler değerlendirilerek, rapor hazırlanması araştırmanın sunumuna  yönelik uygulamaları desteklenecektir.

PSİ 208 Endüstri Psikolojisi

Endüstri ve organizasyonel psikoloji, iş yaşamıyla ilgili insan davranışları üzerinde uzmanlaşan bir davranış bilimidir. Endüstri ve organizasyonel psikolog, organizasyonel davranışı, grup ve bireyle ilgili prensipleri, araştırmalardan hareket ederek yapılandıran kişidir. Bu dersin amacı, iş yaşamında endüstride çalışacak olan psikoloji bölümü öğrencilerini alanla ilgili bilgilendirmektir.

PSİ 305 İletişim Psikolojisi

İnsanların değişik platformlarda farklı iletişim biçimlerini bilinçli kullanabilmeleri için gerekli teorik bilgilerin, çatışma ve beden dilinin temek yapısını içerir. Bu derste amaç, öğrencilere iletişim teorileri ve bu konuda yapılan bilimsel araştırmalar hakkında bilgi sahibi yapmaktır.ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler, örnek tezler, yapılmış tezler, akademik tezler, ödev ve tezler, sporla ilgili tezler, eğitimle ilgili tezler, hazırlanmış tezler, bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi

PSİ 314 Örgütsel Davranış

Bu dersin amacı, psikoloji bilgisinin Örgütsel organizasyonlarda karşılaşılan bireysel ve grup davranışlarının anlaşılmasından nasıl kullanıldığını öğretmektir. Bu dersin kapsamında, insan davranışı, değişim, liderlik, takım çalışmaları gibi konular bulunmaktadır.

PSİ 455 Çevre Psikolojisi

İnsanın çevre ve kültür içinde onunla etkileşimlerini inceleyen bu derste Çevre Psikolojisinin alanını tanımlamak, ana kavramlarını, kuramlarını ve yöntemini açıklamak, çevresel duyarlılık kazandırmak, insanı tüm sosyal ve fiziksel çevresi ile dünya ve evren ile ele alma anlayışının önemini vurgulamak, bütün bunların Psikolojide ve insan yaşamında anlam ve önemini içselleştirebilmek amaçlanmaktadır.ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler, örnek tezler, yapılmış tezler, akademik tezler, ödev ve tezler, sporla ilgili tezler, eğitimle ilgili tezler, hazırlanmış tezler, bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi

PSİ 456 Kültürel Psikoloji

Batı psikolojisinin geldiği noktaya eleştirel bir bakış, kültürlerarası psikoloji, araştırmalar ve farklı kültürleri kıyaslayan araştırma sonuçları, yerel ve kültürel psikolojinin ortaya çıkışı, ana kavramlar, metodoloji ve buna ilişkin tartışmaların sunulması, sosyo tarihsel kültürel psikolojinin kuramsal yaklaşımı, uygulamalar ve bu alanda deneyimler. Bu dersin en önemli amacı psikolojiyi yaşamın içinden yaratmak ve nitel teknik metotlarını araştırmaktır. Sosyo kültürel psikoloji yöntemi ile araştırma ve uygulama yapmak ve kültürel materyal geliştirmek bu dersin diğer hedefleridir.ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler, örnek tezler, yapılmış tezler, akademik tezler, ödev ve tezler, sporla ilgili tezler, eğitimle ilgili tezler, hazırlanmış tezler, bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi

SOS 151 Sosyolojide Temel Kavramlar ve Sorunlar

Sosyal olaylar karşısında yeni bir bakış açısının ortaya çıkışı ve sosyolojinin bilimsel bir bilgi alanı olarak kuruluşu, metodu, kurucuları, diğer sosyal bilimlerle ilişkileri ve sınırlarıyla temel kavramları konusundaki genel ve ilk bilgilerin aktarımı. Bu bilgi alanının işlevselliği ve önemini kanıtlamak üzere-küreselleşme, kapitalizm, endüstri toplumu, ulus-devlet, kentleşme, kentlileşme vb. çağdaş dünya sorunlarına ilişkin tartışmaların sosyolojik bakış açısıyla kısaca gözden geçirilmesi.ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler, örnek tezler, yapılmış tezler, akademik tezler, ödev ve tezler, sporla ilgili tezler, eğitimle ilgili tezler, hazırlanmış tezler, bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi

SOS 152 Sosyolojik Çözümlemeler

Bu derste önce çağdaş sosyolojide geçerli ve güncel olan kuramların sunduğu sosyolojik çözümleme kavram ve yaklaşımları anlatılacaktır. Sonra Sosyolojik araştırma yöntem ve teknikleri anlatılacaktır. Daha sonra sosyolojinin araştırma alanlarından bazılarına girilecek ve o alanlarda hangi kavram ve yöntemlerle araştırmalar ve çözümlemeler yapıldığı ve hangi bulgulara ulaşıldığı anlatılacaktır. Böylece öğrencilerin sosyolojik çözümleme süreç mantığını anlamaları ve kendilerinin benzer çözümlemeleri yapabilecekleri gösterilmeye çalışılacaktır.ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler, örnek tezler, yapılmış tezler, akademik tezler, ödev ve tezler, sporla ilgili tezler, eğitimle ilgili tezler, hazırlanmış tezler, bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi

SOS 215 Kültürel Değişme

Bu dersi alan öğrencilerin modernleşme, küreselleşme ve medeniyet/kültür tartışmalarını öğrenmeleri ve bu kuram ve yöntemlerle donanmaları dünyadaki ve bölgemizdeki değişmeleri gözlemlemeleri, anlamaları, araştırmaları ve analiz etmeleri bakımından çok önemlidir. Kültürün dinden ve medeniyetten farklı bir kavram olarak ortaya çıkması; İkinci ve üçüncü dünya toplumlarının modernleşmesinin tarihsel ve kuramsal çerçevesi ve kültürel değişme kuramlarına getirdiği sorunsallar.  Küreselleşme ve dünya sistemi kuramları ve kültür. Düz çizgisel olmayan sosyo-kültürel değişme süreçleri. Hiyerarşik ve ağ-yapısal toplumlar, Modernite, postmodernite, kültürel dönüşümler, kültürel melezlik, “küreselleşme”/ ”küreselleşme” ve diğer sosyo-kültürel alanlardaki dönüşümler.ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler, örnek tezler, yapılmış tezler, akademik tezler, ödev ve tezler, sporla ilgili tezler, eğitimle ilgili tezler, hazırlanmış tezler, bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi

SOS 252 Sosyal Antropoloji

Antropoloji, yaşadığı dönem ve kültürü her ne olursa olsun, insanı bütünsel olarak ve hiçbir ayırıma tabi tutmaksızın ele alır. Bu derste, insanı biyolojik bir varlık olarak dikkate alan Fiziksel Antropoloji değil, insanı sosyo-kültürel bir varlık olarak dikkate alan Sosyo-Kültürel Antropoloji hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır.

SOS 307 Siyaset Sosyolojisi

Son yıllarda siyasetin yapısı ve pratikleri hızla değişmektedir. Temsili demokrasi krizleri devam etmektedir. Siyaset alanındaki bu değişmeleri sosyolojik bağlamları çerçevesinde anlamak yararlı olacaktır.   Bu dersi alan öğrencilerin Batı Avrupa’da sanayi ve demokrasi devrimlerinden sonra siyasal yapıların nasıl değiştiğinden başlayarak günümüzde gerçekleşmekte olan değişmelere kadar önemli tartışmaları öğrenmeleri ve dünyadaki ve bölgemizdeki değişmeleri gözlemlemeleri, anlamaları, araştırmaları ve analiz etmeleri çok önemlidir. Bu ders Türkçe olarak verilecektir; ancak, öğrencilerden bazı İngilizce kaynakları okumaları ve tartışabilmeleri istenebilecektir.ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler, örnek tezler, yapılmış tezler, akademik tezler, ödev ve tezler, sporla ilgili tezler, eğitimle ilgili tezler, hazırlanmış tezler, bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi

SOS 308 Sosyolojide Çağdaş Konular

Günümüz sosyolojisinde öne çıkan kuramsal bakış açıları ve belli başlı kuramların sorunsal çerçevelerini irdelemenin yanı sıra, çağdaş toplumsal yapılanma süreçlerinin sosyolojik açıdan ele alınıp değerlendirilmesi.

SOS 415 Sosyal Tabakalaşma ve Değişme

Toplumsal eşitsizlik ve sosyal tabakalaşmaya ilişkin sosyolojik kavram ve kuramların ve belirli zaman ve mekânlarda ortaya çıkan toplumsal dinamikler ile süreçlerin çözümlenmesi. Toplumsal tabakalaşma yapılarından kaynaklanan örgütlenme biçimlerinin, toplumsal statü ve rollere yansıyan farklılaşmaların incelenmesi. Sosyal Tabakalaşma ve Değişim süreçlerinin toplumumuzdaki güncel yansımalarının tartışmaya açılması.ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler, örnek tezler, yapılmış tezler, akademik tezler, ödev ve tezler, sporla ilgili tezler, eğitimle ilgili tezler, hazırlanmış tezler, bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi

ATA 151 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Konuyla ilgili genel kavramlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılış sebepleri, Milli Mücadele için yapılmış olan hazırlıklar, Sevr Antlaşması, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Antlaşması ile ilgili konular tartışılmaktadır.

ATA 152 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyetin ilanı, Türk inkılâbının stratejisi ve önemi, hukuk, ekonomi, eğitim kültür ve sosyal alanda yapılmış olan inkılâplar, çok partili hayata geçme denemeleri, Atatürk dönemi Türk dış politikası, Atatürk İlkeleri konuları tartışılmaktadır.

BİL 151 Bilgisayara Giriş I

Bilgisayar kullanımına yeni başlayanlar için bilgisayarın donanım ve yazılımı hakkında bilgi sahibi olmak, temel kullanım bileşenleri, kelime işlem, hesap tablolama sunum veri tabanları programları ve internet teknolojilerini temel düzeyde öğretilmesi. Bilgisayar kullanımına yeni başlayanlar için Microsoft Ofis paketinden Word, Excel, Power Point ve Outlook programlarının kullanımını daha ayrıntılı olarak öğrenmek. İnternet ile ilgili temel kavramlar ve ağ teknolojileri kullanımı.ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler, örnek tezler, yapılmış tezler, akademik tezler, ödev ve tezler, sporla ilgili tezler, eğitimle ilgili tezler, hazırlanmış tezler, bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi

İNG 151 İngilizce I

İngilizce I (İNG 151) dersinde başlıca hedef, öğrenenlerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek, güncel ve akademik metinleri anlayıp yorumlamalarını sağlamak, bir iletişim sistemi olarak bu dili öğretip gerekli dil yetilerini kazandırmaktır. (Okuduğu ya da dinlediği akademik metinleri anlama; yazılı ve sözlü iletişimde İngilizceyi doğru kullanabilme ve fikirlerini akademik formatta yazılı olarak sunma) 

İNG 152 İngilizce II

Bu ders İNG 151 dersini takip etmektedir ve aynı amaçları içerir. 

TRD 157 Türk Dili I

Türk Dili dersleri öğrencilerin Türk dilinin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermelerini; duygularını, düşüncelerini, tasarladıklarını, izlenimlerini, gözlemlerini, yaşantılarını söz ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma becerisi ve alışkanlığı kazanmalarını; onların yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla sözcük hazinelerini geliştirmelerini; okudukları metinleri ya da dinledikleri programları doğru olarak anlayabilme kurallarını öğrenmelerini; kişiler ve kitleler arasındaki iletişimin temeli olan dil becerilerini geliştirmelerini hedeflemektedir.ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler, örnek tezler, yapılmış tezler, akademik tezler, ödev ve tezler, sporla ilgili tezler, eğitimle ilgili tezler, hazırlanmış tezler, bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi

TRD 158 Türk Dili II

Amaç, öğrencilerin Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle açıklamaları; Türkçenin yazım ve söyleyiş özelliklerini örnekleriyle göstermeleridir. Öğrencilerin anlama (dinleme/okuma/izleme anlama) ve anlatma (sözlü ve yazılı anlatım) becerilerini geliştirmelerine, Türk ve dünya kültür ve edebiyatlarıyla ilişki kurmalarına olanak sağlar.ödev kapakları hazırla, ödev tez, tez ödev, ödev yapılır, tezler, hazır tezler, örnek tezler, yapılmış tezler, akademik tezler, ödev ve tezler, sporla ilgili tezler, eğitimle ilgili tezler, hazırlanmış tezler, bitirme tezi örneği, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Nisan 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930