Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezleri

yuksek lisans yayini

Dersler

MAT 101 Analiz I

Kümeler, Sayılar, Tümevarım yöntemi, Lineer Nokta Kümeleri, Kartezyen çarpım, Bağıntı, Ters Bağıntı,  Fonksiyon,  Bir Fonksiyonun Tersi, Bileşke Fonksiyonu, üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri, Trigonometrik Fonksiyonlar ve Tersleri; Diziler, Seriler, Komşuluk Kavramı, Sonsuz Kavramı, Dizilerin ve Serilerin Limitleri, Yakınsaklık ve Iraksaklık; Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik, Türev,  Hiperbolik fonksiyonlar ve Türevleri, Ekstremumlar, Diferensiyel, Eğri Çizimleri, Kurupsal koordinatlar, Kutupsal Koordinatlarla verilmiş eğrilerin grafikleri. yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi

MAT 102 Analiz II

Belirsiz İntegral,  belirli İntegral, Alan Hesapları, İntegralin Temel Teoremleri, Dönel Cisimlerin Hacimleri, Logaritmik fonksiyonların ve Üstel Fonksiyonların integralleri, Kısmi İntegral, Dönüşümlerle İntegral, İmproper İntegraller, Yakınsaklık, İndirgeme Formülleri, Yay Uzunluğu, Dönel Yüzeylerin alanları, Kuvvet Serileri, Taylor ve Maclaurin Serileri, Seriler için İntegral Yakınsaklık Testleri.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi

MAT 103 Soyut Matematik

Sembolik Mantık, Küme ve Küme İşlemleri, Bağıntılar, Denklik Bağıntısı, Sıralama Bağıntısı, Sıralı Kümeler, İyi Sıralı Kümeler, Latis, Seçme Aksiyomları, Sonlu Kümeler, Sayılabilme, Kümelerin Kardinalleri, Fonksiyonlar, bire bir, örten fonksiyonlar, görüntü, ters görüntü, Metrik Uzaylar, Kümeler Arasındaki Uzaklık ve Çaplar, Açık Kümeler, Kapalı Kümeler,  Matematiksel Yapılar.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi

MAT 112 Analitik Geometri

Düzlemde ve Uzayda Vektörler, Koordinat Sistemleri, İç Çarpım, Vektörel ve Karma Çarpım, Düzlemde Öteleme ve Dönmeler Konikler ve Genel Denklemleri, Uzayda Doğru, Düzlem ve İlişkileri, Uzayda Eğriler, Yüzeyler, Kuadratik Yüzeyler.

MAT 159 Matematikte Temel Kavramlar ve Sorunlar

(Felsefe, Sosyoloji ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinde okuyan öğrenciler için)

Çok temel düzeyde matematiğin kısa tarihi,  sosyal bilimlerde matematiğin neden ve nasıl kullanıldığı,  metaforlar kullanılarak aritmetik yasaların doğrulanması, aksiyom, postülat tanımları, Öklid postulatları, 5. Postulat, eliptik ve hiperbolik geometrilerin doğuşu, sayı kümeleri, 0(sıfır) sayısının tarihçesi, Peano aksiyomları, sonsuz kavramı, limit kavramı, sonsuz büyük ve sonsuz küçük sayılar kavramları, irrasyonel sayılar, , i ve e sayıları, Kalkulüs kavramı, türev ve integralin geometrik anlamları, İstatistiğin temel kavramları, Çan eğrisi, güven aralıkları, sihirli kareler, satranç tahtası problemi, rübik kübü, simetri ve fraktaller.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi

MAT 201 Analiz III

Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Limit, Süreklilik, Kısmi Türev. Ortalama Değer Teoremi ve uygulamaları, Vektör Analizi, Gradient Operatör, Gradient, Diverjans ve Rotasyonlar, Eğrisel İntegral.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi

MAT 202 Analiz IV

Katlı İntegral, Kutupsal Koordinatlar ve Koordinat Dönüşümleri, Vektör Alanları, Green Teoremi, Yüzey İntegrali, Diverjans ve Stokes Teoremleri, uygulamalar, Fonksiyon Dizi ve Serileri.

MAT 203 Lineer Cebir I

Matrisler, Determinantlar, Lineer Denklem Sistemleri; Vektör Uzayları, Alt Uzaylar, Uzayların Toplamları, Lineer Bağımlılık, Lineer bağımsızlık, Bazlar, Boyut, Lineer Dönüşümler, İzomorfizm, Lineer Dönüşüm Uzayları, Lineer Dönüşümlerin Matrisleri, Determinantlar.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi

MAT 204 Lineer Cebir II

Özdeğerler, Öz Vektörler, Karakteristik Polinomlar, Köşegenleştirme, Kanonik Biçimler, Smith Normal Formu, Matrislerin Jordan ve Rasyonel Formları, İç Çarpımlı Uzaylar,  Norm, Ortogonallik, İzdüşümler, İç Çarpım Uzaylarında Lineer Operatör Matrisler, Bir Operatör Matrisin Ek Matrisi, Birim Operatörler, Pozitif Operatörler, Bilineer ve Kuadratik Formlar.

MAT 205 Diferansiyel Denklemler

Temel Tanımlar, I.mertebe ve I.dereceden Denklemler, Fiziksel Uygulamalar, I.mertebe Yüksek Dereceden Denklemler, Lineer ve Lineer Olmayan Denklemler, Başlangıç Değer Problemleri, Denklem Sistemleri, Laplace Transformları.

MAT 206 Parçalı Diferansiyel Denklemler

Genel Kavram ve Tanımlar, Lineer ve Lineer Olmayan Denklemler, 1. mertebeden Kısmi Denklemler,

I. mertebeden Lineer Olmayan Denklemler, Lineer Denklemlerin Sınıflandırılması, 2.mertebeden Denklemler ve Sınıflandırılması, Kanonik Formlar, Laplace Denklemlerinin Cauchy –Dirichlet –Neumann Şartları, Fizik Diferansiyel Denklemler ve Çözüm Metotları.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi

MAT 214 Matematiksel Düşüncenin Gelişimi

Matematik Tarihinin başlangıçtan Mezopotamya ve Mısır’ı kapsayan bölümü, Antik Yunan Dönemi, Hint, Çin, İslam, Yahudi uygarlıklarını kapsayan dönem, Avrupa’da Rönesans ve Reformasyon Dönemleri, Günümüze kadar olan gelişmeler anlatılacak; Matematiğin gelişimini etkileyen matematikçiler ve diğer alanlardan bilim insanlarıyla, çağımızın büyük matematikçilerinin kısa yaşam öyküleriyle matematik alanındaki buluşları araştırılacaktır.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi

MAT 251 Kuadratik Yüzeyler

Kuadratik Formlar,  Kuadratik Yüzeylerin Sınıflandırılması, Küre Yüzeyi, Elipsoid, Paraboloidler, Koni, Dönel Yüzeyler, Doğrusal Yüzeyler.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi

MAT 254 Bazı Özel Yüzeyler

Uzayda Eğrilerin Analitik, Parametrik ve Vektörel Gösterimleri, Yüzeylerin Analitik ve Parametrik Gösterimleri, Dönel Yüzey, Doğrusal Yüzey ve Özel Halleri, Elemanter Yüzey Örnekleri.

MAT 306 Reel Analiz

Reel Sayılar Kümesi Üzerinde Dış Ölçü, Reel Sayılar Kümesinin Lebesque ve Borel ölçülebililir Alt Kümeleri, Reel Sayılar Kümesinde Borel ve Lebesque Ölçüsü, Reel Sayılar Kümesinde Lebesque Ölçülebilir Fonksiyonları, Lebesque İntegrali, Sınırlı Yakınsaklık Teoremi, Monoton Yakınsaklık Teoremi, Fatou Lemması, Monoton Yakınsaklık Teoremi, Sınırlı Yakınsaklık Teoremi, Lebesque Yakınsaklık Teoremi, Ölçüde Yakınsaklık.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi

MAT 307 Nümerik Metotlar I

Nümerik Analizin tanımı ve Nümerik Analizde hata, denklem köklerinin yaklaşık olarak hesaplanması (Grafik yöntemi, aralık  daraltma yöntemi, basit iterasyon yöntemi), Denklem Köklerinin yaklaşık olarak hesaplanması

( Horner metodu, Newton-Raphson yöntemi, Regula-Falsi yöntemi), Lineer Denklem Sistemlerinin Çözüm Yöntemleri (Gauss eliminasyon yöntemi, Gauss-Jordan yöntemi, Jacobi iterasyon yöntemi, Gauss-Seidel yöntemi, Cramer yöntemi, Cholesky yöntemi), Lineer Olmayan Denklem Sistemlerinin yaklaşık çözüm yöntemleri (basit iterasyon yöntemi, Newton-Raphson yöntemi), matris cebri ve matris tersi bulma yöntemleri( ardışık ilerleme yöntemi, Cholesky Yöntemi, Ardışık Dönüşümler Yöntemi, Ardışık Yaklaşımlar Yöntemi), Matrislerde Özdeğer Problemi, En Küçük ve En Büyük öÖdeğer, Sonlu Farklar (ileri, geri ve bölünmüş fark operatörleri), Enterpolasyon (lineer, Gregory-Newton, Lagrange, Nevville, Thiele, Stoer), Eğri Uydurma (en küçük kareler yöntemi, Forsythe polinomları ).

MAT 308 Nümerik Metodlar II

Polinomsal İnterpolasyon, Bölünmüş Farklar, Hermite ve Spline İnterpolasyonu,Taylor Serisi, En Küçük Kareler Yaklaşımı, İinterpolasyona Dayalı Nümerik Türev ve İntegrasyon, Romberg İntegrasyonu, Bernoulli Polinomları, Euler-Maclaurin Formülü.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi

MAT 309 Diferansiyel Geometri

Vektör Uzayı, Boyut, Metrik, Öklid Uzayı,  Diferensiyellenebilir Fonksiyonlar,  Tanjant Uzay, Vektör Alanları Uzayı,  Yönlü Türev, Kovaryant Türev,  Kotangant Uzay, Türev Dönüşümü, Eğriler Teorisi, Frenet Denklemleri ve Eğrilikler, Eğrilik Çemberi, Oskülatör Küre,  Yüzeyler,  Parametrik Gösterimler,  Şekil Operatörü,  Yüzey Üzerinde Eğrilikler, Uygulamalar

MAT 312 Optimizasyon Metotları

Optimizasyonun Tanımı, Bir ve Çok Değişkenli Fonksiyonların Ekstremumlarının Bulunması,   Fibbonacci ve Golden Ortalama Metodu, Secant ve Newton Metodu, Sınırsız Optimizasyon, Gradyen ve Newton Metodu, Sınırlı Optimizasyon, Lagrangian Metodu. Lineer ve Lineer Olmayan Programlamanın Temel Mantığı, Çeşitli Metotların Gözden Geçirilmesi.

MAT 315 Metrik Uzaylar

Metrik Tanımı ve Temel Özellikleri, Metrik Uzaylarda Açık Kümeler, Metrik Uzaylarda Kapalı Kümeler, Metrik Uzaylarda Diziler, Metrik Uzaylarda Süreklilik, Kümeler Arası Uzaklık yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi

MAT 317 Cebir

Cebirsel Yapılar, Alt Cebirsel Yapılar, Homomorfi ve İzomorfi, Bölüm (cebirsel ) Yapıları, Grup Kavramı, Alt Gruplar, Devresel Gruplar, Simetrik Grup, Komplekslerle Hesap, Kalan Sınıfları, Homomorfi, Normal Alt Gruplar ve Bölüm Grubu,  pn. mertebeden Gruplar,  Sylow Teoremleri

MAT 318 İleri Cebire Giriş

Halkalar, Alt Halka ve İdealler, Homomorfizmalar, Kesirler Cismi, Polinom Halkaları, Halkalarda Aritmetik, Asal Çarpanlara Ayrılış, Asal ve Maksimal İdealler, Cisimler, Cisim Genişlemeleri.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi

MAT 322 Olasılık

Olasılık, Kümeler Kuramı,  Örnek Uzaylar, Örnek Noktalar ve Olaylar, Örnek Noktaları Sayma Kuralları. Permütasyonlar, Kombinasyonlar. Binom Teoremi, Bir Olayın Olasılığı; Olasılık Aksiyomları, Bazı Olasılık Kuralları, Geometrik olasılık, Koşullu Olasılık, Bağımsız Olaylar, Bayes Teoremi, Rasgele Değişkenler; Kesikli ve Sürekli Rasgele Değişkenler, İki Boyutlu Rasgele Değişkenler. Beklenen Değer,  Varyans ve Özellikleri. Momentler. Moment Üreten Fonksiyon, Chebyshev Eşitsizliği. Bazı Özel Kesikli Dağılımlar, Bernoulli, Binom, Geometrik Dağılım ve ortalama,varyansları, Negatif Binom, Hipergeometrik Dağılım, Poisson ve kesikli düzgün Dağılım,Normal Dağılım.

MAT 349 Kümeler Teorisi

Küme Aileleri, Fonksiyon Kavramı, Kısmi Sıralama Bağıntıları, Denklik Bağıntıları, Kardinalite Sayılabilir Kümeler, Sayılamayan Kümeler, Cantor Teoremleri, Fuzzy Küme Kavramı, Fuzzy Küme Örnekleri.

MAT 350 Doğrular Geometrisi

Uzayda Hareket Denklemleri, Ani Hareketin Bileşenleri, Doğrusal Yüzey, İntegral İnvariantlar, Dual Sayılar, Dual Vektörler, E.Study Teoremi, Dual Küresel Hareket ve Reel Karşılıkları,Dual İnvariantlar.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi

MAT 352 Fourier Analizi

Fonksiyon Serileri, Fonksiyon Serilerinde Yakınsaklık ve Düzgün Yakınsaklık,Fourier Serileri, Fourier Serilerinin Yakınsaklığı için Dirichlet Şartları,Fourier Serilerinde Türev ve integral,Fourier Serisinin kompleks Formu, Sınır-Değer problemleri, Ortogonal (Dik) Fonksiyonlar, Fourier İntegralleri ve Eşdeğer Formu, Fourier Dönüşümleri.

MAT 389 Finansal Matematiğe Giriş

Para Zaman Bağlantıları, Faiz Formülleri, Para –Zaman İlişkisi Uygulamaları, Alternatiflerin Karşılaştırılması, Belirsizlik, Olasılık Teorisi ve Risk Analizi.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi

MAT 401 Mezuniyet Projesi I

Her öğrenci matematik alanında lisans eğitim-öğretim programında edinilen kazanımlara dayanan bir proje hazırlar ve savunur.

MAT 402 Mezuniyet Projesi II

Mezuniyet Projesi I dersinin devamıdır. Öğrenciler projelerini tamamlarlar ve savunurlar.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi

MAT 403 Genel Topoloji

Topolojik Uzaylar, Tanım ve Örnekler, Komşuluklar, Açık Kümeler,Kapalı Kümeler, Değme Noktaları, Yığılma Noktaları, Kapanış, Bir Kümenin İçi ve Dışı, Komşuluk Sistemleri, İnce ve Kaba Topolojiler, Bünyesel Topolojiler, Bazlar, Birinci ve İkinci Sayılabilir Uzaylar, Süreklilik ve Topolojik Denklik, Açık ve Kapalı Fonksiyonlar, Sonlu Topolojik Çarpımlar, Topolojik Uzaylarda Diziler.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi

MAT 404 Fonksiyonel Analiz

Ayrılabilirlik, Kategori, Düzgün Sınırlılık, İzomorfizmler,  Lineer Dizi Uzayları, Paranormlar, Yarınormlar, Normlar, Bölüm Uzayları, Lineer Operatörler, Lineer Fonksiyoneller, Sonlu Boyutlu Normlu Uzaylar, Banach-Steinhaus Teoremi ve ilgili teoremler.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi

MAT 408 Kompleks Analiz

Riemann Dönüşüm Teoremi, Schwartz-Christoffel Dönüşümleri, Zn ve Z1, Basit Riemann Yüzeyleri, Konform Dönüşümler ve Uygulamaları, Analitik Devam, Argüment Prensibi, Roche Teoremi, Analitik Fonksiyonların Dönüşüm Prensipleri.

MAT 411 İstatistik

Sürekli Dağılımlar, Normal, Standart Normal Dağılım, Binom Dağılımına Normal Yaklaşım, Normal Dağılımın moment Üreten Fonksiyonu, Önemli Sürekli Rasgele Değişkenler ve Dağılımları, Örnekleme Kavramı, Örneklem Seçimi, Verilerin Düzenlenmesi ve Analizi,Frekans Dağılımı, Grafiksel Gösterimler, Merkezi Eğilim Ölçüleri, Değişim Ölçüleri,Örnekleme Dağılımları,Tahmin, Örneklem Ortalaması ve Varyansın Özellikleri, Nokta tahmin,Nokta Tahmin Yöntemleri, En Çok Olabilirlik Fonksiyonu ve En çok Olabilirlik Yöntemi, Kitle Parametreleri için Güven Aralıkları itle Parametreleri için Hipotez Testleri, Güven Aralıkları ve Hipotez Testleri arasında İlişki, Basit Lineer Regresyon.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi

MAT 421 Matris Analizi

Genel Kavram ve Tanımlar, Özdeğer ve Özvektörler, Matris Fonksiyonları, Matris Fonksiyonlarında Limit ve  Süreklilik, Ttürev, İntegral,  Reel Özdeğerlerin Kuvvet Yöntemi İle Bulunması,  Negatif olmayan Matrisler, Kesin Artı ve Kesin Eksi Matrisler, Matris Fonksiyonlarının Taylor Serisi, Diferansiyel Denklem Sistemlerinin Matrisler Yöntemi ile Çözümü.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi

MAT 422 Topoloji

Ayrılma Aksiyomları; T0-uzayları, T1-uzayları, T2-uzayları, Regüler Uzaylar, T3-uzayları, Normal Uzaylar, T4-uzayları, Kompaktlık, Dizisel Kompaktlık, Sayılabilir Kompaktlık, Total Sınırlılık,  Quasi-Cauchy Dizileri, Yeni Bazı Kompaktlıklar.

 

MAT 151 Genel Matematik I

(İşletme, İktisat, Uluslar Arası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Muhasebe ve Denetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bankacılık ve Finans Bölümleri öğrencilerine) Küme İşlemleri; Eşitsizlik ve Eşitsizlik Grafikleri; Kartezyen Çarpım, Bağıntı, Fonksiyon; Doğrusal Fonksiyon, İikinci dereceden Fonksiyon, Doğrusal ve İkinci Derece Fonksiyonlarının Grafikleri; Denklem Sistemleri; Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik;  Türev, Maksima ve Minima; Polinom, Trigonometrik, kesirli, Logaritmik, Üstel Fonksiyonların Grafikleri; Bu Konuların İİşletme, İktisat, Lojistik, Bankacılık  alanlarındaki uygulamaları.

MAT 152 Genel Matematik II

(İşletme, İktisat, Uluslar Arası Ticaret ve Lojistik, Muhasebe ve Denetim, Bankacılık ve Finans, İnsan Kaynakları Yönetimi bölümleri öğrencilerine) Diziler, Seriler, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Kısmi Türev, Çok Değişkenli Fonksiyonların Ekstremumları, İntegral,  Matris, Determinant, Lineer Denklem Sistemleri, Vektörler.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi

MAT 153 Matematik I

Diziler, Seriler, Tek Değişkenkli Fonksiyonlar, Bu Fonksiyonlarda Limit Süreklilik, Türev, Taylor ve Maclaurin Formülleri.

MAT 154 Matematik II

Belirsiz İntegral, İntegral Bulma Yöntemleri, Kısmi İntegrasyon Yöntemi, Basit Kesirlere Ayırma, Trigonometrik Fonksiyonların İntegrali, Trigonometrik Değişken Değiştirme, Binom İntegralleri, Belirli İntegral, Alan ve Hacim Hesapları.

FİZ 181 Fizik I

Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birim Sistemleri, Vektörler, Bir Boyutta Hareket, Düzlemde Hareket, Parçacık Dinamiği, İş, Güç, Enerji, Enerjinin Korunumu, Parçacık Sistemlerinin Dinamiği ve Çarpışmalar, Dönmenin Kinematiği ve Dinamiği, Katı Cisimlerin Dengesi, Titreşimler, Gravitasyon, Akışkan Mekaniği, Ses Dalgaları, Isı, Sıcaklık ve Termodinamiğin Birinci Kanunu, Gazların Kinetik Teorisi, Termodinamiğin İkinci Kanunu ve Entropi.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi

FİZ 182 Fizik II

Elektrik Yükü ve Coulomb Kanunu, Elektrik Alan ve Gauss Kanunu, Elektriksel Potansiyel, Kondansatörler ve Dielektrikler, Akım ve Direnç, Manyetik Alan, Ampere Kanunu, Faraday Kanunu, Maddenin Manyetik Özellikleri, Elektromanyetik Titreşimler, Işık Kaynakları, Yansıma ve Kırılma, Girişim, Polarizasyon.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi

ATA 151 Atatürk İlkeleri Ve İnkilâp Tarihi I

Konuyla ilgili kavramlar, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılış sebepleri, Milli Mücadele için yapılmış olan hazırlıklar, kongreler, Sevr Antlaşması, savaşlar,TBMM’nin açılması, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Antlaşması ile ilgili konular tartışılmaktadır.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi

ATA 152 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi II

Saltanatın kaldırılmasıve Cumhuriyetin ilanı, Türk İnkılâbının stratejisi ve önemi, hukuk, ekonomik, siyasal, eğitim, kültür alanında ve sosyal alanda yapılmış olan inkılâplar, çok partili hayata geçme denemeleri, Atatürk Dönemi dış politikası, Atatürk ilkeleri.

İNG 151 İngilizce I

İngilizce I dersinde hedef, öğrenenlerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek, güncel ve akademik metinleri anlayıp yorumlamalarını sağlamak, bir iletişim sistemi olarak bu dili öğretip gerekli dil yetilerini kazandırmaktır. ( Okuduğu ya da dinlediği akademik metinleri anlama; yazılı ve sözlü iletişimde İngilizceyi doğru kullanabilme ve fikirlerini akademik formatta yazılı olarak sunma.)yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi

İNG 152 İngilizce II

Bu ders İNG 151 dersini takip etmektedir ve aynı amaçları içerir.

TRD 157 Türk Dili I

Türk Dili dersleri, öğrenenlerin Türk Dilinin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermelerini;duygularını, düşüncelerini, tasarladıklarını, izlenimlerini, gözlemlerini, yaşantılarını söz ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma becerisi ve alışkanlığı kazanmalarını; onların yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla sözcük hazinelerini geliştirmelerini; okudukları metinleri ya da dinledikleri programları doğru olarak anlayabilme kurallarını öğrenmelerini; kişiler ve kitleler arasındaki iletişimin temeli olan dil becerilerini geliştirmelerini hedeflemektedir.yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi

TRD 158 Türk Dili II

Amaç, öğrenenlerin Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle açıklamaları; Türkçenin yazım ve söyleyiş özelliklerini örnrkleriyle göstermeleridir.  Öğrenenlerin anlama ( dinleme/okuma/izleme anlama) ve anlatma ( sözlü ve yazılı anlatım) becerilerini geliştirmelerine, Türk ve dünya kültür ve edebiyatlarıyla ilişki kurmalarına olanak sağlar.

yüksek lisans tezi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, örnek yüksek lisans tezi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, yüksek lisans tezi örneği, yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır, yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez, yüksek lisans tez konuları, yüksek lisans tez önerisi, yüksek lisans tez savunması, yüksek lisans tez konusu, işletme yüksek lisans tez konuları, ödev, ödev sitesi

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Nisan 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930