UluslarArası Finans Bitirme Tezi Konuları

finans odevi

BFI 201           Bankacılık ve Finans Temel Kavramları

Dersin içeriğini, banka ve bankacılığın tanımlanması, temel kavramlar, bankacılığın doğuşu ve gelişimi, bankacılık sistemi ve ekonomideki yeri, bankaların özellikleri ve fonksiyonları, banka ürün ve hizmetleri, kredi ve kredilendirme süreci, mevduat ve hesap işlemleri gibi konular oluşturmaktadır.bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari, mimarlık ödevleri, tez ödevleri, ödevler ve tezler, tez ödev, tez yazma kılavuzu, tez yazımı kuralları, tez hazırlama kılavuzu,bankacılık kanunu, bankacılık ve finans, bankacılık araştırma enstitüsü, bankacılık enstitüsü kütüphane, bankacılık finans bilkent, bankacılık finans doktora, bankacılık hukuku, bankacılık hukuku yüksek lisans, marmara üniversitesi bankacılık yüksek lisans, istanbul üniversitesi bankacılık yüksek lisans, marmara bankacılık yüksek lisans, bankacılık sınav soruları ve cevapları, bankacılık sınavlarına hazırlık, bankacılık sektörü 2012, bankacılık ve finans bölümü, bankacılık ve sigortacılık bölümü, bankacılık ve sigortacılık, bankacılık ve finans, bankacılık ve sigortacılık taban puanları

BFI 301           Finans Matematiği

Bu derste maliyet ve satış fiyatları, basit faiz, iskonto hesapları, bileşik faiz hesapları, rant hesapları, uzun dönemli borçlanmaları ve tahviller, hisse senetlerinin değerlendirilmesi, sermaye yatırımlarının planlanması konuları incelenecektir.

BFI 204 Bankacılık İşlemleri

Bu derste bankacılık kavramı,  gelişimi, ekonomideki önemi, bankaların piyasadaki yeri, bankaların gelir kaynakları, krediler ve kredilendirme süreci, bankacılık ürünleri, uluslararası bankacılık ve bankacılık mevzuatı konularına değinilecektir.bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari, mimarlık ödevleri, tez ödevleri, ödevler ve tezler, tez ödev, tez yazma kılavuzu, tez yazımı kuralları, tez hazırlama kılavuzu,bankacılık kanunu, bankacılık ve finans, bankacılık araştırma enstitüsü, bankacılık enstitüsü kütüphane, bankacılık finans bilkent, bankacılık finans doktora, bankacılık hukuku, bankacılık hukuku yüksek lisans, marmara üniversitesi bankacılık yüksek lisans, istanbul üniversitesi bankacılık yüksek lisans, marmara bankacılık yüksek lisans, bankacılık sınav soruları ve cevapları, bankacılık sınavlarına hazırlık, bankacılık sektörü 2012, bankacılık ve finans bölümü, bankacılık ve sigortacılık bölümü, bankacılık ve sigortacılık, bankacılık ve finans, bankacılık ve sigortacılık taban puanları

BFI 302 Finansal Yönetim

Bu derste, risk kavramı, finansal analiz araçları, fon akım tablosu analizi, kara geçiş analizi, işletme sermayesi, finansal planlama, sermaye bütçelemesi ve yatırım kararları, projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler, sermaye maliyeti, borç yönetimi optimum sermaye yapısı konuları üzerinde durulacaktır.bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari, mimarlık ödevleri, tez ödevleri, ödevler ve tezler, tez ödev, tez yazma kılavuzu, tez yazımı kuralları, tez hazırlama kılavuzu,bankacılık kanunu, bankacılık ve finans, bankacılık araştırma enstitüsü, bankacılık enstitüsü kütüphane, bankacılık finans bilkent, bankacılık finans doktora, bankacılık hukuku, bankacılık hukuku yüksek lisans, marmara üniversitesi bankacılık yüksek lisans, istanbul üniversitesi bankacılık yüksek lisans, marmara bankacılık yüksek lisans, bankacılık sınav soruları ve cevapları, bankacılık sınavlarına hazırlık, bankacılık sektörü 2012, bankacılık ve finans bölümü, bankacılık ve sigortacılık bölümü, bankacılık ve sigortacılık, bankacılık ve finans, bankacılık ve sigortacılık taban puanları

BFI 304 Para Politikaları

Bu derste incelenecek konular, para politikasının amaçları, ekonominin mevcut durumunun saptanması, para politikasının araçları, para ve banka rezervleri piyasası, para politikasının göstergeleri, para politikasının ara amaçları,  açık ekonomide para politikası etkinliği, alternatif para politikaları, merkez bankası stratejileri gibi konuları içermektedir.

BFI 315 Finans Mühendisliği

Ders kapsamında geleneksel finansman yöntemlerine alternatif olarak geliştirilen finans mühendisliği araçlarının neler olduğunun anlaşılması ve işleyiş mekanizmalarının kavratılması amaçlamaktadır.

BFI 310 Finansal Ekonomi

Ders kapsamında finansal piyasaların yapısı, bu piyasalarda ticareti yapılan bono, hisse senedi ve türev ürünler gibi menkul kıymetlerin özellikleri hakkında bilgiler, portföy teorisi, varlık fiyatlandırmasında denge ve finansal varlıkların değerlerinin belirlenmesi konusundaki temel ilkeler yer almaktadır.bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari, mimarlık ödevleri, tez ödevleri, ödevler ve tezler, tez ödev, tez yazma kılavuzu, tez yazımı kuralları, tez hazırlama kılavuzu,bankacılık kanunu, bankacılık ve finans, bankacılık araştırma enstitüsü, bankacılık enstitüsü kütüphane, bankacılık finans bilkent, bankacılık finans doktora, bankacılık hukuku, bankacılık hukuku yüksek lisans, marmara üniversitesi bankacılık yüksek lisans, istanbul üniversitesi bankacılık yüksek lisans, marmara bankacılık yüksek lisans, bankacılık sınav soruları ve cevapları, bankacılık sınavlarına hazırlık, bankacılık sektörü 2012, bankacılık ve finans bölümü, bankacılık ve sigortacılık bölümü, bankacılık ve sigortacılık, bankacılık ve finans, bankacılık ve sigortacılık taban puanları

BFI 308 İşletme Sermayesi Yönetimi

İşletme sermayesi yönetimin önemi, işletme sermayesinin özellikleri, çeşitleri ve finansmanı, işletme sermayesi ihtiyacına etki eden faktörler ve işletme sermayesi ihtiyacının hesaplanmasında kullanılan yöntemler, işletme sermayesi yeterliliğinin analizi, nakit ve nakit benzeri varlıkların, kısa vadeli alacakların, stokların ve kısa vadeli borçların yönetimi ele alınacaktır.

BFI 399 Staj I

Staj dersidir.

BFI 499 Staj II

Staj dersidir.

BFI 410           Sigortacılık

Dersin başlıca konuları arasında; sigorta ve sigortacılığın tanımı, sigorta çeşitleri, sigortada taraflar, sigortacılığın işlevleri, risk analizi, sigorta şirketlerinde teknik kar/zarar hesabı ve uygulaması vardır.bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari, mimarlık ödevleri, tez ödevleri, ödevler ve tezler, tez ödev, tez yazma kılavuzu, tez yazımı kuralları, tez hazırlama kılavuzu,bankacılık kanunu, bankacılık ve finans, bankacılık araştırma enstitüsü, bankacılık enstitüsü kütüphane, bankacılık finans bilkent, bankacılık finans doktora, bankacılık hukuku, bankacılık hukuku yüksek lisans, marmara üniversitesi bankacılık yüksek lisans, istanbul üniversitesi bankacılık yüksek lisans, marmara bankacılık yüksek lisans, bankacılık sınav soruları ve cevapları, bankacılık sınavlarına hazırlık, bankacılık sektörü 2012, bankacılık ve finans bölümü, bankacılık ve sigortacılık bölümü, bankacılık ve sigortacılık, bankacılık ve finans, bankacılık ve sigortacılık taban puanları

BFI 412 Uluslararası Finans

Bu dersin amacı uluslararası finansın temellerini, finansın küreselleşmesini, parite koşullarını, uluslararası piyasalarda karşılaşılan risklere karşı korunma araçlarını öğretmektir.

BFI 408           Mezuniyet Projesi

Bu dersin amacı mezuniyet projeleri hazırlanırken bilimsel araştırma yöntemlerinin kullanılması olacaktır.

BFI 414 Bankacılıkta Hazine Yönetimi

Bankalarda hazine yönetiminde kullanılan yaklaşımlar ve araçlar öğretilecektir.bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari, mimarlık ödevleri, tez ödevleri, ödevler ve tezler, tez ödev, tez yazma kılavuzu, tez yazımı kuralları, tez hazırlama kılavuzu,bankacılık kanunu, bankacılık ve finans, bankacılık araştırma enstitüsü, bankacılık enstitüsü kütüphane, bankacılık finans bilkent, bankacılık finans doktora, bankacılık hukuku, bankacılık hukuku yüksek lisans, marmara üniversitesi bankacılık yüksek lisans, istanbul üniversitesi bankacılık yüksek lisans, marmara bankacılık yüksek lisans, bankacılık sınav soruları ve cevapları, bankacılık sınavlarına hazırlık, bankacılık sektörü 2012, bankacılık ve finans bölümü, bankacılık ve sigortacılık bölümü, bankacılık ve sigortacılık, bankacılık ve finans, bankacılık ve sigortacılık taban puanları

BUS 109         Genel İşletme

Bu ders kapsamında öğrenciler, işletmelerin zamanımızın dinamik iş ortamının gereklerini nasıl karşıladıklarını, iş dünyasını ve işletmelerin küresel piyasada nasıl başarıyla rekabet ettiklerini öğrenecektir.

BUS 104 İletişim

Bu ders kapsamında bireyin kendi ile olan iletişiminden başlayarak, iletişim prensipleri, işletmelerde iletişim biçimleri ve etkin iletişimin sağlanmasına ilişkin çeşitli vaka analizlerine yer verilmektedir.

BUS 201         Genel Muhasebe- I

Teori, kavramsal çerçeve, genel kabul görmüş muhasebe prensiplerinin gelişimi ve uygulamaları açıklanacaktır. Gelir tablosu, nakit akımı, bilanço ve aktif hesaplar da incelenecek konular arasındadır.

BUS 210         Yönetim ve Organizasyon

Bu derste, işletme yönetimi ile ilgili teori ve yaklaşımlar, toplam kalite ve küreselleşme, yönetim konusundaki çağdaş yaklaşımlar, dış kaynaklardan yararlanma, yalın yönetim ve kıyaslama, değişim yönetimi, sanal ve öğrenen organizasyonlar konuları işlenecektir.

BUS 212 Genel Muhasebe-II

Bu dersin amacı bilanço hesaplarının envanter ve değerlemesinin yapılması, gelir hesaplarının değerlenmesi, kar ve zararın tespiti, mali tabloların düzenlenmesi ve sunumu konularında bilgi vermektir.

BUS 216         İşletme Finansı

Bu ders, işletme finansı ile ilgili teorilere, metotlara ve konulara giriş niteliği taşımaktadır. Başlıca konular; paranın zaman değeri ve sermaye bütçelemesi yöntemleri, risk ve getiri arasındaki ilişki, menkul kıymetlerin piyasa etkinliği, optimal sermaye yapısı, kar payı dağıtım yöntemleridir.bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari, mimarlık ödevleri, tez ödevleri, ödevler ve tezler, tez ödev, tez yazma kılavuzu, tez yazımı kuralları, tez hazırlama kılavuzu,bankacılık kanunu, bankacılık ve finans, bankacılık araştırma enstitüsü, bankacılık enstitüsü kütüphane, bankacılık finans bilkent, bankacılık finans doktora, bankacılık hukuku, bankacılık hukuku yüksek lisans, marmara üniversitesi bankacılık yüksek lisans, istanbul üniversitesi bankacılık yüksek lisans, marmara bankacılık yüksek lisans, bankacılık sınav soruları ve cevapları, bankacılık sınavlarına hazırlık, bankacılık sektörü 2012, bankacılık ve finans bölümü, bankacılık ve sigortacılık bölümü, bankacılık ve sigortacılık, bankacılık ve finans, bankacılık ve sigortacılık taban puanları

BUS 368 KOBİ’ler için Finansman Teknikleri

Bu derste, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin tanımı, Türkiye ve dünyada bu işletmelere verilen önem ve sağlanan destekler, alternatif finansman tekniklerinden faktoring, forfaiting, finansal kiralama, risk sermayesi, söz konusu tekniklerin tanımları, gelişimleri, birbirlerine göre üstünlük ve sakıncaları konuları örnek uygulamalarla ele alınacaktır.

BUS 343 Türk Vergi Sistemi ve Tekniği

Bu ders kapsamında vergi sistemi, vergi ilişkisinin tarafları, vergileme süreci, yeniden değerleme ve amortisman, vergi idaresinin bilgi edinme yolları, vergi uyuşmazlıkları, gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, BSMV, ÖTV, GV, Harçlar, damga vergisi, yerel idarelere ait vergi ve harçlar gibi konular irdelenecektir.

BUS 345         Sermaye Piyasası Hukuku

Bu derste,  sermaye piyasası, sermaye piyasası araçları, aracı kuruluşlar, sermaye piyasasını düzenleyen kanun ve kurallar, yatırımcının korunması, Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu ve düzenleyici fonksiyonları, menkul kıymetleri alım-satım konuları işlenecektir.bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari, mimarlık ödevleri, tez ödevleri, ödevler ve tezler, tez ödev, tez yazma kılavuzu, tez yazımı kuralları, tez hazırlama kılavuzu,bankacılık kanunu, bankacılık ve finans, bankacılık araştırma enstitüsü, bankacılık enstitüsü kütüphane, bankacılık finans bilkent, bankacılık finans doktora, bankacılık hukuku, bankacılık hukuku yüksek lisans, marmara üniversitesi bankacılık yüksek lisans, istanbul üniversitesi bankacılık yüksek lisans, marmara bankacılık yüksek lisans, bankacılık sınav soruları ve cevapları, bankacılık sınavlarına hazırlık, bankacılık sektörü 2012, bankacılık ve finans bölümü, bankacılık ve sigortacılık bölümü, bankacılık ve sigortacılık, bankacılık ve finans, bankacılık ve sigortacılık taban puanları

BUS 444         Denetim

Bu ders bir işletmede denetim sürecinin felsefesinin ve bir işletmede iç ve dış denetimin rolünün anlaşılması ve değerlendirilmesini sağlar. Risk ve kontrol, kanıt ve belgeleme kavramları, denetim standartları, denetçinin hukuki ve sosyal sorumlulukları gibi konular yer almaktadır.

BUS 363 Tüketici Davranışları

Bu derste,  Tüketici davranışı pazarlama stratejisi, tüketici davranışlarında algılama, güdülenme, grup etkisi ve danışma grupları, kültür, tüketici karar verme süreci incelenecektir.

BUS 302 Yönetim Bilişim Sistemleri

Bilgi sistemlerinde çağdaş yöntemler, örgütlerde temel bilişim sistemleri, fonksiyonel bakış açısından sistemler, bütünleşik yaklaşım, işletme, tedarik zinciri yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi; bilgi birikimi yönetimi sistemleri, karar verme, bilişim sistemleri ve işletme stratejisi, elektronik işletme elektronik ticaret, dijital işletme, karar destek sistemleri, bilişim sistemleri değişim yönetimi, bilişim sistemlerinde güvenlik ve kontrol, sistem kalitesi, uluslararası bilişim sistemleri, global değer zincirleri, bilgi sistemlerinde etik bu dersin konuları arasındadır.

BUS 344         Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bu derste, sermaye piyasaları ve temel özellikleri, sermaye piyasası araçları, merkez bankası ve para politikası araçları, mevduat kabul eden kurumlar, yatırım fonları ve ortaklıkları, menkul kıymetlerin özellikleri, birincil ve ikincil piyasalar, risk ve getiri kavramları, Türkiye’de menkul kıymetler borsası, opsiyon sözleşmeleri, futures ve forward sözleşmeleri incelenmektedir.bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari, mimarlık ödevleri, tez ödevleri, ödevler ve tezler, tez ödev, tez yazma kılavuzu, tez yazımı kuralları, tez hazırlama kılavuzu,bankacılık kanunu, bankacılık ve finans, bankacılık araştırma enstitüsü, bankacılık enstitüsü kütüphane, bankacılık finans bilkent, bankacılık finans doktora, bankacılık hukuku, bankacılık hukuku yüksek lisans, marmara üniversitesi bankacılık yüksek lisans, istanbul üniversitesi bankacılık yüksek lisans, marmara bankacılık yüksek lisans, bankacılık sınav soruları ve cevapları, bankacılık sınavlarına hazırlık, bankacılık sektörü 2012, bankacılık ve finans bölümü, bankacılık ve sigortacılık bölümü, bankacılık ve sigortacılık, bankacılık ve finans, bankacılık ve sigortacılık taban puanları

BUS 407 Araştırma Yöntemleri

Bu derste, araştırma kavramının tanımlanması, araştırma yöntem ve teknikleri, bilimsel araştırma sürecinin planlanması ve uygulanması, problemin tanımlanması ve araştırma önerisinin şekillendirilmesi ile ilgili bilgi ve beceri geliştirilmesi sağlanacaktır.

BUS 445         Finansal Tablolar ve Analizİ

Dersin içeriğinde bilanço ve gelir tablosunun tanımı ve analizi, nakit akışı tablosu, fon akım tablosu, özsermaye değişim tablosu ve kar dağıtım tablosunun tanımları, nakit akışı tablosu ve fon akım tablosunun düzenlenmesi ve finansal tablolar analiz teknikleri yer almaktadır.bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari, mimarlık ödevleri, tez ödevleri, ödevler ve tezler, tez ödev, tez yazma kılavuzu, tez yazımı kuralları, tez hazırlama kılavuzu,bankacılık kanunu, bankacılık ve finans, bankacılık araştırma enstitüsü, bankacılık enstitüsü kütüphane, bankacılık finans bilkent, bankacılık finans doktora, bankacılık hukuku, bankacılık hukuku yüksek lisans, marmara üniversitesi bankacılık yüksek lisans, istanbul üniversitesi bankacılık yüksek lisans, marmara bankacılık yüksek lisans, bankacılık sınav soruları ve cevapları, bankacılık sınavlarına hazırlık, bankacılık sektörü 2012, bankacılık ve finans bölümü, bankacılık ve sigortacılık bölümü, bankacılık ve sigortacılık, bankacılık ve finans, bankacılık ve sigortacılık taban puanları

BUS 452 Kurumsal Yönetim ve Finans

Bu derste gelişmiş sahiplik yapısına sahip modern şirketlerin ortaya çıkışı ile ilgili finans teorisi ve ilgili uygulamalara yer verilecektir.

BUS 427 Proje Yönetimi

Bu ders kapsamında proje tanımı; kalite, zaman ve maliyet açısından proje planlaması; proje organizasyonu ve yürütmede kaynak tahsisi; sonuçlandırma ve kontrol konuları ele alınacaktır.bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari, mimarlık ödevleri, tez ödevleri, ödevler ve tezler, tez ödev, tez yazma kılavuzu, tez yazımı kuralları, tez hazırlama kılavuzu,bankacılık kanunu, bankacılık ve finans, bankacılık araştırma enstitüsü, bankacılık enstitüsü kütüphane, bankacılık finans bilkent, bankacılık finans doktora, bankacılık hukuku, bankacılık hukuku yüksek lisans, marmara üniversitesi bankacılık yüksek lisans, istanbul üniversitesi bankacılık yüksek lisans, marmara bankacılık yüksek lisans, bankacılık sınav soruları ve cevapları, bankacılık sınavlarına hazırlık, bankacılık sektörü 2012, bankacılık ve finans bölümü, bankacılık ve sigortacılık bölümü, bankacılık ve sigortacılık, bankacılık ve finans, bankacılık ve sigortacılık taban puanları

BUS 448         Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi

Risk ve getiri ilişkisi, portföy riskinin ölçülmesi, risk ve çeşitlendirme, portföy teorisi ve uygulamalı yatırım analizi konuları anlatılacaktır.

BUS 446 İşletme Bütçeleri ve Kontrol Sistemleri

Derste Bütçe türleri, bütçelerin fonksiyonları, işletme bütçe sistemleri, farklı bütçeleme yaklaşımları, bütçeleme teknikleri, işletme bütçelerinin hazırlanması, bütçe kontrol gibi konular ele alınmaktadır.bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari, mimarlık ödevleri, tez ödevleri, ödevler ve tezler, tez ödev, tez yazma kılavuzu, tez yazımı kuralları, tez hazırlama kılavuzu,bankacılık kanunu, bankacılık ve finans, bankacılık araştırma enstitüsü, bankacılık enstitüsü kütüphane, bankacılık finans bilkent, bankacılık finans doktora, bankacılık hukuku, bankacılık hukuku yüksek lisans, marmara üniversitesi bankacılık yüksek lisans, istanbul üniversitesi bankacılık yüksek lisans, marmara bankacılık yüksek lisans, bankacılık sınav soruları ve cevapları, bankacılık sınavlarına hazırlık, bankacılık sektörü 2012, bankacılık ve finans bölümü, bankacılık ve sigortacılık bölümü, bankacılık ve sigortacılık, bankacılık ve finans, bankacılık ve sigortacılık taban puanları

ACA 305        Banka Muhasebesi

Bu derste, banka ve banka muhasebesi, dönen varlıklar, krediler, bağlı değerler, mevduat, özkaynaklar, faiz gelirleri, faiz giderleri, faiz dışı gelirler, faiz dışı giderler, nazım hesaplar, kambiyo muhasebesi, yılsonu işlemleri, günlük-haftalık pozisyon, aylık mizan, bilanço ve gelir tablosu, banka finansal tablolarının analizi konuları incelenecektir.bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari, mimarlık ödevleri, tez ödevleri, ödevler ve tezler, tez ödev, tez yazma kılavuzu, tez yazımı kuralları, tez hazırlama kılavuzu,bankacılık kanunu, bankacılık ve finans, bankacılık araştırma enstitüsü, bankacılık enstitüsü kütüphane, bankacılık finans bilkent, bankacılık finans doktora, bankacılık hukuku, bankacılık hukuku yüksek lisans, marmara üniversitesi bankacılık yüksek lisans, istanbul üniversitesi bankacılık yüksek lisans, marmara bankacılık yüksek lisans, bankacılık sınav soruları ve cevapları, bankacılık sınavlarına hazırlık, bankacılık sektörü 2012, bankacılık ve finans bölümü, bankacılık ve sigortacılık bölümü, bankacılık ve sigortacılık, bankacılık ve finans, bankacılık ve sigortacılık taban puanları

ACA 310        İç Denetim

Dersin içeriğinde İç denetimin tanımı, gelişimi, iç denetim standartları ve planlaması, iç denetimde kullanılan teknikler, iç denetim ve risk değerlemesi, iç denetim ve çalışma sayfaları, iç denetim ve test çalışmaları, iç denetim ve bilgi sistemleri, iç denetim uygulamaları konuları yer almaktadır.

ACA 401        Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

Dersin içeriğinde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanan uluslar arası muhasebe standartları (UMS) ve tüm uluslar arası finansal raporlama standartları (UFRS) açıklanmaktadır.

ITL 302           Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik zinciri yönetimi stratejisi oluşturulurken gündeme gelen yönetimsel konular ile problemler hakkında derinlemesine bir bilgi sağlamaktadır. Bu derse katılan öğrenciler, işletme ve tedarik zinciri işlemleri stratejisinin oluşturulması esnasında gerek duyulan lojistik faaliyetlerini ve bunların önemini kavrayacak ve anlamlandıracaktır. Bu ders ayrıca, lojistik işlem alanları ile bu alanların tedarik zinciri stratejisi, konumlandırılması, katma değer sağlayıcı hizmetler, sipariş yönetimi, antrepoculuk, malzeme paketleme konularıyla ilişkisini ele alır.bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari, mimarlık ödevleri, tez ödevleri, ödevler ve tezler, tez ödev, tez yazma kılavuzu, tez yazımı kuralları, tez hazırlama kılavuzu,bankacılık kanunu, bankacılık ve finans, bankacılık araştırma enstitüsü, bankacılık enstitüsü kütüphane, bankacılık finans bilkent, bankacılık finans doktora, bankacılık hukuku, bankacılık hukuku yüksek lisans, marmara üniversitesi bankacılık yüksek lisans, istanbul üniversitesi bankacılık yüksek lisans, marmara bankacılık yüksek lisans, bankacılık sınav soruları ve cevapları, bankacılık sınavlarına hazırlık, bankacılık sektörü 2012, bankacılık ve finans bölümü, bankacılık ve sigortacılık bölümü, bankacılık ve sigortacılık, bankacılık ve finans, bankacılık ve sigortacılık taban puanları

ECON 201      Mikro İktisat

Derste, mikro iktisadın temel kavramlarına, yöntemlerine ve kamu-özel kesiminin rollerine yer verilmektedir. Firma, piyasa yapıları ve kaynak dağılımı konuları üzerinde durulmaktadır.

ECON 202      Makro İktisat

Bu ders, özellikle milli gelir seviyesinin, fiyatların ve iş gücünün belirleyicileri üzerinde durarak öğrencilere temel makroekonomik kavramları açıklama amacını taşır. Enflasyon, işsizlik gibi güncel sorunlar ile milli gelir teorileri incelenir. Ders, milli gelir hesaplamaları, kısa ve uzun dönem toplam talep ve arz analizleri, para politikası, ekonomik büyüme, uluslararası ticaret, dış ticaret politikaları, döviz kurları, ödemeler dengesi gibi temel makroekonomik kavramları içermektedir.bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari, mimarlık ödevleri, tez ödevleri, ödevler ve tezler, tez ödev, tez yazma kılavuzu, tez yazımı kuralları, tez hazırlama kılavuzu,bankacılık kanunu, bankacılık ve finans, bankacılık araştırma enstitüsü, bankacılık enstitüsü kütüphane, bankacılık finans bilkent, bankacılık finans doktora, bankacılık hukuku, bankacılık hukuku yüksek lisans, marmara üniversitesi bankacılık yüksek lisans, istanbul üniversitesi bankacılık yüksek lisans, marmara bankacılık yüksek lisans, bankacılık sınav soruları ve cevapları, bankacılık sınavlarına hazırlık, bankacılık sektörü 2012, bankacılık ve finans bölümü, bankacılık ve sigortacılık bölümü, bankacılık ve sigortacılık, bankacılık ve finans, bankacılık ve sigortacılık taban puanları

ECON 203      İstatistik

Bu dersin konuları temel istatistik kavramları, istatistik yöntemleri, veri analizi, korelasyon ve regresyon, olasılık teorisi kavramları, örnekleme hatası, güven aralıkları ve hipotez testleridir.

ECON 204      İstatistik Uygulamaları

Pratiğe dayalı olan bu derste, istatistiksel tahmin yöntemleri, hipotez testi ve modelin istatistiksel olarak uygun hale getirilmesi anlatılacaktır. İstatistiksel araştırma tasarımı ile ilgili örnek uygulamalara yer verilecektir.bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari, mimarlık ödevleri, tez ödevleri, ödevler ve tezler, tez ödev, tez yazma kılavuzu, tez yazımı kuralları, tez hazırlama kılavuzu,bankacılık kanunu, bankacılık ve finans, bankacılık araştırma enstitüsü, bankacılık enstitüsü kütüphane, bankacılık finans bilkent, bankacılık finans doktora, bankacılık hukuku, bankacılık hukuku yüksek lisans, marmara üniversitesi bankacılık yüksek lisans, istanbul üniversitesi bankacılık yüksek lisans, marmara bankacılık yüksek lisans, bankacılık sınav soruları ve cevapları, bankacılık sınavlarına hazırlık, bankacılık sektörü 2012, bankacılık ve finans bölümü, bankacılık ve sigortacılık bölümü, bankacılık ve sigortacılık, bankacılık ve finans, bankacılık ve sigortacılık taban puanları

ECON 214      Ekonomik Göstergeler

Bu derste, ekonomik göstergelerin ne anlama geldiği, gelecekteki seyrinin ne olacağının projekte edilmesi ve buna göre alınabilecek önlemlerin ne olduğu, krizler ve bunları önceden tahmin etme yolları konusunda bilgi verilecektir.

ECON 313      Ekonometri

Derste, ekonominin çeşitli alanlarındaki örnekler yardımıyla ampirik çalışmalar yürütülecek ve çeşitli ekonomik verileri toplama ve kullanıma uygun hale getirme yöntemleri anlatılacaktır. Regresyon analizi, en küçük kareler yöntemi, hipotez testi, çoklu varyans, yatay kesit sorunu dersin konuları arasındadır.

ECON 319      Para Teorisi

Paranın ekonomik işlemlerdeki rolü ve tanımını kapsayan ders, öğrencilere ticari bankaların yanında merkez bankalarının fonksiyonlarını ve finans sistemindeki rollerini öğretmeyi amaçlamaktadır.bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari, mimarlık ödevleri, tez ödevleri, ödevler ve tezler, tez ödev, tez yazma kılavuzu, tez yazımı kuralları, tez hazırlama kılavuzu,bankacılık kanunu, bankacılık ve finans, bankacılık araştırma enstitüsü, bankacılık enstitüsü kütüphane, bankacılık finans bilkent, bankacılık finans doktora, bankacılık hukuku, bankacılık hukuku yüksek lisans, marmara üniversitesi bankacılık yüksek lisans, istanbul üniversitesi bankacılık yüksek lisans, marmara bankacılık yüksek lisans, bankacılık sınav soruları ve cevapları, bankacılık sınavlarına hazırlık, bankacılık sektörü 2012, bankacılık ve finans bölümü, bankacılık ve sigortacılık bölümü, bankacılık ve sigortacılık, bankacılık ve finans, bankacılık ve sigortacılık taban puanları

ECON 310      Türk Bankacılık Sistemi ve Mali Piyasalar

Derste, Türkiye’de bankacılık sisteminin özellikleri ve ilgili yasal mevzuat ve düzenlemeler anlatılacaktır.

ECON 405      Merkez Bankacılığı ve İşlemleri

Derste merkez bankacılığının işlevi ve para politikasının işleyişi incelenecektir.

LAW 157        Temel Hukuk Bilgisi

Bu derste, hukukun tanımı, hukukun toplum yaşamındaki önemi ve ilkeleri işlenecektir. Diğer sosyal kurallar, hukukun diğer dalları, bu dalların uygulanması ve yorumlanması üzerinde durulacak ve Türk Yargı Sistemi incelenecektir.

LAW 257 İşletme Hukuku

Bu derste işletmenin ulusal ve uluslararası yasal çevresiyle ilgili temel bilgiler; tacirler ve hakları, sorumluluk ve yükümlülükleri; haksız fiiller, sözleşmeler, temsil yetkisi; işletmenin yasal şekilleri; kıymetli evraklar; sigorta hukuku, taşımacılık ve deniz hukuku, iş hukuku konuları ele alınacaktır.bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari, mimarlık ödevleri, tez ödevleri, ödevler ve tezler, tez ödev, tez yazma kılavuzu, tez yazımı kuralları, tez hazırlama kılavuzu,bankacılık kanunu, bankacılık ve finans, bankacılık araştırma enstitüsü, bankacılık enstitüsü kütüphane, bankacılık finans bilkent, bankacılık finans doktora, bankacılık hukuku, bankacılık hukuku yüksek lisans, marmara üniversitesi bankacılık yüksek lisans, istanbul üniversitesi bankacılık yüksek lisans, marmara bankacılık yüksek lisans, bankacılık sınav soruları ve cevapları, bankacılık sınavlarına hazırlık, bankacılık sektörü 2012, bankacılık ve finans bölümü, bankacılık ve sigortacılık bölümü, bankacılık ve sigortacılık, bankacılık ve finans, bankacılık ve sigortacılık taban puanları

LAW 453        Bankacılık Hukuku

Dersin amacı, öğrencilere banka-müşteri ilişkilerini bankaların sunduğu hukuki prensiplerle finans servislerini içeren konularda yardımcı olmaktır. Yatırım hizmetleri, banka hesap işlemleri ve güvenlik konuları irdelenerek öğrencilere hukuksal bakış açısı kazandırılması amaçlanmaktadır.

LAW 458 İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku’nun amacı; alacaklı, borçlu ilişkisinin anlaşmasını sağlamak, Türk İcra Hukuku’nun temel kurumlarının öğrenciye tanıtılmasıdır. Bu derste, Türk İcra İflas Hukuku’nda alacaklı ve borçlunun sahip olduğu imkânlar, ilamsız ve ilamlı icra takibi, iflas yoluyla takip kurumları ile şirketlerin yeniden yapılandırılması ve iflasın ertelenmesi konuları ele alınacaktır.bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari, mimarlık ödevleri, tez ödevleri, ödevler ve tezler, tez ödev, tez yazma kılavuzu, tez yazımı kuralları, tez hazırlama kılavuzu,bankacılık kanunu, bankacılık ve finans, bankacılık araştırma enstitüsü, bankacılık enstitüsü kütüphane, bankacılık finans bilkent, bankacılık finans doktora, bankacılık hukuku, bankacılık hukuku yüksek lisans, marmara üniversitesi bankacılık yüksek lisans, istanbul üniversitesi bankacılık yüksek lisans, marmara bankacılık yüksek lisans, bankacılık sınav soruları ve cevapları, bankacılık sınavlarına hazırlık, bankacılık sektörü 2012, bankacılık ve finans bölümü, bankacılık ve sigortacılık bölümü, bankacılık ve sigortacılık, bankacılık ve finans, bankacılık ve sigortacılık taban puanları

LAW 352        Borçlar Hukuku

Bu derste, borçlar hukuku ile ilgili temel kavramlar, borç ilişkisi, borçların ifası gibi konular anlatılacaktır.

LAW 358        Kıymetli Evrak Hukuku

Derste, kıymetli evrak terimi ve Türk mevzuatında kıymetli evrak, tanımı, özellikleri, devri; kıymetli evrakın türleri; kıymetli evrakta nev’i değiştirme, kıymetli evrakın ziyanı ve iptali, kambiyo senetleri, tanımı, türleri, kambiyo senetlerinin özellikleri, poliçe, tanımı, hukuki niteliği, şekil şartları, devir, kabul, ödeme, aval; bono: tanımı, hukuki niteliği, şekil şartları, uygulanacak hükümler; çek: tanımı, hukuki niteliği, ekonomik önemi, şekil şartları, devir, ibraz ve ödeme, zamanaşımı konularını incelenmektedir.bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari, mimarlık ödevleri, tez ödevleri, ödevler ve tezler, tez ödev, tez yazma kılavuzu, tez yazımı kuralları, tez hazırlama kılavuzu,bankacılık kanunu, bankacılık ve finans, bankacılık araştırma enstitüsü, bankacılık enstitüsü kütüphane, bankacılık finans bilkent, bankacılık finans doktora, bankacılık hukuku, bankacılık hukuku yüksek lisans, marmara üniversitesi bankacılık yüksek lisans, istanbul üniversitesi bankacılık yüksek lisans, marmara bankacılık yüksek lisans, bankacılık sınav soruları ve cevapları, bankacılık sınavlarına hazırlık, bankacılık sektörü 2012, bankacılık ve finans bölümü, bankacılık ve sigortacılık bölümü, bankacılık ve sigortacılık, bankacılık ve finans, bankacılık ve sigortacılık taban puanları

INF 151           Bilgisayara Giriş I

Bu dersin amacı bilgisayarın donanım ve yazılımı hakkında temel bilgi sahibi olmak, Windows işletim sistemini, Microsoft Ofis paketi kapsamında Word, Excel ve Power Point programlarının kullanımını temel düzeyde öğrenmektir.

MATH 151     Genel Matematik-I

İşletme, İktisat, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Muhasebe ve Denetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bankacılık ve Finans Bölümleri öğrencilerine küme İşlemleri; eşitsizlik ve eşitsizlik grafikleri; kartezyen çarpım, bağıntı, fonksiyon; doğrusal fonksiyon, ikinci dereceden fonksiyon, doğrusal ve ikinci derece fonksiyonlarının grafikleri; denklem sistemleri; fonksiyonlarda limit ve süreklilik;  türev, maksima ve minima; polinom, trigonometrik, kesirli, logaritmik, üstel fonksiyonların grafikleri; bu konuların kendi alanlarındaki uygulamaları öğretilecektir.

MATH 152     Genel Matematik-II

İntegral,  matrisler, determinantlar, denklem sistemleri konuları ve bu konuların ekonomi ve işletmeye uygulamaları verilecektir.

PHIL 153        Felsefe

Felsefenin konusu ve alanı, epistemoloji, etnoloji, etik, bilim ve siyaset felsefesi dersin temel konularını oluşturmaktadır.bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari, mimarlık ödevleri, tez ödevleri, ödevler ve tezler, tez ödev, tez yazma kılavuzu, tez yazımı kuralları, tez hazırlama kılavuzu,bankacılık kanunu, bankacılık ve finans, bankacılık araştırma enstitüsü, bankacılık enstitüsü kütüphane, bankacılık finans bilkent, bankacılık finans doktora, bankacılık hukuku, bankacılık hukuku yüksek lisans, marmara üniversitesi bankacılık yüksek lisans, istanbul üniversitesi bankacılık yüksek lisans, marmara bankacılık yüksek lisans, bankacılık sınav soruları ve cevapları, bankacılık sınavlarına hazırlık, bankacılık sektörü 2012, bankacılık ve finans bölümü, bankacılık ve sigortacılık bölümü, bankacılık ve sigortacılık, bankacılık ve finans, bankacılık ve sigortacılık taban puanları

İNG 231 Akademik Okuma ve Yazma

Bu ders öğrenenlerin akademik okuma ve yazma alanlarını kurallı bir şekilde geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders okuma stratejilerini amaca uygun seçilmiş okuma parçalarıyla ve yazma becerisini ise kurallı yazma yöntemi ile geliştirmeyi hedeflemektedir.

İNG 232 Analitik Okuma ve Yazma

Bu ders öğrenenlerin analitik okuma ve yazma alanlarını kurallı bir şekilde geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders okuma stratejilerini amaca uygun seçilmiş okuma parçalarıyla ve yazma becerisini ise kurallı yazma yöntemi ile geliştirmeyi hedeflemektedir.

ATA 151 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Konuyla ilgili genel kavramlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılış sebepleri, Milli Mücadele için yapılmış olan hazırlıklar, kongreler, Sevr Antlaşması, savaşlar, TBMM’nin açılması, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Antlaşması ile ilgili konular tartışılmaktadır.bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari, mimarlık ödevleri, tez ödevleri, ödevler ve tezler, tez ödev, tez yazma kılavuzu, tez yazımı kuralları, tez hazırlama kılavuzu,bankacılık kanunu, bankacılık ve finans, bankacılık araştırma enstitüsü, bankacılık enstitüsü kütüphane, bankacılık finans bilkent, bankacılık finans doktora, bankacılık hukuku, bankacılık hukuku yüksek lisans, marmara üniversitesi bankacılık yüksek lisans, istanbul üniversitesi bankacılık yüksek lisans, marmara bankacılık yüksek lisans, bankacılık sınav soruları ve cevapları, bankacılık sınavlarına hazırlık, bankacılık sektörü 2012, bankacılık ve finans bölümü, bankacılık ve sigortacılık bölümü, bankacılık ve sigortacılık, bankacılık ve finans, bankacılık ve sigortacılık taban puanları

ATA 152 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II  

Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyetin ilanı, Türk inkılâbının stratejisi ve önemi, hukuk, ekonomik, siyasal, eğitim kültür alanında ve sosyal alanda yapılmış olan inkılâplar, çok partili hayata geçme denemeleri, Atatürk dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri.

TRD 151 Türk Dili I

Türk Dili dersleri, öğrencilerin Türk dilinin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermelerini; duygularını, düşüncelerini, tasarladıklarını, izlenimlerini, gözlemlerini, yaşantılarını söz ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma becerisi ve alışkanlığı kazanmalarını; onların yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla sözcük hazinelerini geliştirmelerini; okudukları metinleri ya da dinledikleri programları doğru olarak anlayabilme kurallarını öğrenmelerini; kişiler ve kitleler arasındaki iletişimin temeli olan dil becerilerini geliştirmelerini hedeflemektedir.bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez, mezuniyet tezi, tez yazma kurallari, mimarlık ödevleri, tez ödevleri, ödevler ve tezler, tez ödev, tez yazma kılavuzu, tez yazımı kuralları, tez hazırlama kılavuzu,bankacılık kanunu, bankacılık ve finans, bankacılık araştırma enstitüsü, bankacılık enstitüsü kütüphane, bankacılık finans bilkent, bankacılık finans doktora, bankacılık hukuku, bankacılık hukuku yüksek lisans, marmara üniversitesi bankacılık yüksek lisans, istanbul üniversitesi bankacılık yüksek lisans, marmara bankacılık yüksek lisans, bankacılık sınav soruları ve cevapları, bankacılık sınavlarına hazırlık, bankacılık sektörü 2012, bankacılık ve finans bölümü, bankacılık ve sigortacılık bölümü, bankacılık ve sigortacılık, bankacılık ve finans, bankacılık ve sigortacılık taban puanları

TRD 152 Türk Dili II

Amaç, öğrencilerin Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle açıklamaları; Türkçenin yazım ve söyleyiş özelliklerini örnekleriyle göstermeleridir. Öğrencilerin anlama (dinleme/okuma/izleme anlama) ve anlatma (sözlü ve yazılı anlatım) becerilerini geliştirmelerine, Türk ve dünya kültür ve edebiyatlarıyla ilişki kurmalarına olanak sağlar.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031