Bölgesel Entegrasyon Teorileri Bitirme Tezi

Uluslararası örgütler bitirme tezi,
Uluslararası İlişkiler,
Siyaset Bilimi,
Ekonomi,
Hukuk,
Devlet Politikası,
Uluslararası Hukuk,
Uluslararası İşletmecilik
Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,
Bölgesel Entegrasyon Teorileri, 
tez ödevleri,
İşletme,

 

 

 

§Günümüzde dünya ticaretinin liberalleşmesi DTÖ dışında ekonomik entegrasyon kurumları çerçevesinde de devam etmektedir.

 

§İktisadi birleşme (economic integration) teorisi bir grup ülkenin aralarındaki ticareti serbestleştirici politikalar izlemelerini konu edinmektedir.

 

§Sanayileşmiş ülkelerde hızlı üretim artışlarına karşın iç ulusal piyasaların yetersizliği, bu gibi birlikler oluşturarak piyasa hacminin genişletilmesine yardımcı olmaktadır.

 

§Ekonomik birleşmelerin oluşturulmasında ekonomik ve siyasal güçlerin bir araya getirilmesiyle bölgü dışında kalanlara karşı daha büyük dayanışma sağlamak veya uluslararası politikada daha etkin bir rol oynamak gibi düşüncelerin de payı olabilir.

 

§Günümüzde teknolojinin gelişmesi bu türlü birliklerin oluşumunu da hızlandırmıştır.bitirme ödevleri,
Uluslararası örgütler bitirme tezi,
Uluslararası İlişkiler,
Siyaset Bilimi,
Ekonomi,
Hukuk,
Devlet Politikası,
Uluslararası Hukuk,
Uluslararası İşletmecilik
Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,
Bölgesel Entegrasyon Teorileri,
tez ödevleri,
İşletme,

§2000 yılı verilerine göre DTÖ’e beyan edilmiş bölgesel ekonomik entegrasyonların sayısı 200’den fazladır. Yalnızca son 10 yılda 87 bölgesel ekonomik entegrasyon sözleşmesi yürürlüğe girmiştir.

 

§DTÖ tarafından yapılan araştırmalara göre bugün dünya ticaretinin % 39’u Avrupa Birliği, % 24’ü NAFTA, % 6’ı ASEAN, % 12’i ise diğer bölgesel ekonomik entegrasyonlar çerçevesinde yürütülmektedir.

 

§Böylece, dünya ticaretinin % 81’i bölgesel ekonomik entegrasyon ilişkilerine giren ülkeler arasında yürütülmektedir.
§Uluslararası ekonomik birleşme (international economic integration) ve ya ekonomik birleşme (economic integration) kaynaklarda çeşitli ekonomik birleşme türlerini kapsayan genel bir terim gibi kabül görmüştür.
§Latince “integratio” kelimesinden türemiş birleşme kelimesi tam manada “bütünleşme” olmakla birlikte, Azerbaycan kaynakalarında daha fazla “entegrasyon” şeklinde kullanılmaktadır.
§Tercihli Ticarət Anlaşmaları (Preferential Trading Agreement)
•Anlaşmaya katılan ülkelerin tek taraflı veya karşılıklı olarak tarife indirimleri uygulamasıdır.
§Serbest Ticaret Bölgesi (Free Trade Association)
•Bölge içi ortak (serbestleştirme), fakat bölge dışı serbest gümrük politikası mevcuttur.
§Gümrük Birliği (Customs Union)
•Birlik içinde ve dışında ortak gümrük politikası mevcuttur.
§Ortak Pazar (Common Market)bitirme ödevleri,
Uluslararası örgütler bitirme tezi,
Uluslararası İlişkiler,
Siyaset Bilimi,
Ekonomi,
Hukuk,
Devlet Politikası,
Uluslararası Hukuk,
Uluslararası İşletmecilik
Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,
Bölgesel Entegrasyon Teorileri,
tez ödevleri,
İşletme,

•Gümrük birliği  +  birlik içinde üretim faktörlerinin de serbest hareketi
§İktisadi Birlik (Economic Union)
•Ortak Pazar  +  ekonomik, mali ve para politikalaırnın kordinasyonu
§Parasal Birlik (Monetary Union)
•Üye ülkelerin ulusal paraları arasında sabit kur ilişkisi kurulmasını öngörmekte, bunun için de ulusal para ve maliye politikalarının uyumlaştırılmasını amaçlamaktadır.
§Sorun: Üçüncü ülkelere ortak gümrük tarifesi uygulandığından birliğin her hangi bir ülkesine ihracat yapan firma bu malı birliğin istenen ülkesinden birlik dahiline sokabildiğinden, bazen gerçek ithalatçı firmanın gümrük vergisini, diğer ülke alabilir. Çünkü mal hangi ülkenin sınırından birliğe dahil olmuşsa vergini de o ülke almaktadır.
§Çözüm: Gümrük birliklerinde üçüncü ülke mallarının ithalinden sağlanan gümrük vergileri birlik çapında bir fonda toplanır ve sonra da üye ülkeler arasında bölüştürülür veya birliğin ortak giderlerinin fainansmanında kullanılır.
§Statik etkiler
•Statik etkiler, ekonomik ve sosyal yapılar sabit kalmak şartıyla, tarifelerin kaldırılmasıyla üretim faktörlerinin yeniden bölüşümü sonucunda ortaya çıkacak etkileri göz önünde tutur. İlk defa 1950’li yıllarda Kanadalı ekonomist Jacob Viner tarafından araştırılmış ve iki türlü etki ortaya çıkmıştır:

 

Ticaret yaratıcı etki (trade creation): Bir bölge dahilinde ticaret engelleri ortadan kaldırıldığı halde, bu bölgede olan ülkeler arasında dış ticaret hacmi genişler. Refahı olumlu etkiler.

 

Ticaret saptırıcı etki (trade diversion): Bölge dışından yapılan ticarette daralma ortaya çıkar. Refahı olumsuz etkiler.bitirme ödevleri,
Uluslararası örgütler bitirme tezi,
Uluslararası İlişkiler,
Siyaset Bilimi,
Ekonomi,
Hukuk,
Devlet Politikası,
Uluslararası Hukuk,
Uluslararası İşletmecilik
Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,
Bölgesel Entegrasyon Teorileri,
tez ödevleri,
İşletme,

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Şubat 2024
P S Ç P C C P
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829