Çeviribilim tez konuları

Çeviribilim  projesi yap
 

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya


HUM 101 Uygarlık Tarihi I Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3 TRA 101 Çevirmenler için Türk Dili ve Edebiyatı I

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dil sorunlarına çeviri açısından yaklaşım.Dilin (dil)bilimsel tanımı.Türk dilinin Dünya dilleri, arasındaki yeri ve ayırıcı özellikleri (ses düzeni, biçimsel yapısı, kavramlaştırma gücü, vb.). Türkçe’de yeni sözcük/terim üretme tekniği. Anlamları açısından sözcükler. Yazım kuralları. Bu bilgilerin çağdaş Türk yazarlarından seçme parçalarda gözlemlenmesi, akıcı bir anlatımın sağlanması amacıyla yaptırılan alıştırmalar (dil içi çeviriler, özet çıkarma, vb.), dönem ödevleri (kavram alanı çalışması, vb.)
TRA 105 İngilizce Sözlü Anlatım I

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 2) 3
İngiliz dilini toplum önünde kendini rahatça ifade edebilecek biçimde kullanma becerisinin geliştirilmesi. Etkili konuşma ilkeleri ve konuşma becerisini geliştirme yöntemleri. Dersin amacı bu beceriyi konferans çevirmenliğine ve genel olarak sözlü çeviride uzmanlık alanına taşıyabilmektir. İlk dönem öğrencilere önceden hazırlandıkları konularda kısa konuşma temrinleri yaptırılacak, ikinci dönemde daha kapsamlı konuşma terimlerine geçilecektir.
TRA 107 Yazılı Çeviriye Giriş I

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 2) 3
Kısa çeviri tarihi. Başlangıç düzeyinde çeviri kuramı ve uygulamaları. Eşdeğerlik sorunları. Metin türleri ve ilgili çeviri teknikleri. Alıştırmalar, sunuşlar, yazılı ödevler. Bu alıştırmalar derslerde öğrencilerle birlikte yapılacak, aynı zamanda öğrencilere her hafta çeviri ödevleri verilecek ve bunlar sınıfta birlikte düzeltilecektir.
TRA 113 İngilizce Akademik Yazma Becerisi

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 2) 3
İngilizce dil yapısı, sözdizimi, noktalama işaretleri ve sözcük bilgisi ele alınarak kompozisyon, makale, söyleşi, deneme gibi çeşitli türlerde İngilizce yazı becerisinin geliştirilmesi. Yönlendirilmiş, araştırmaya dayalı alıştırmalar ve kişisel anlatım.
HUM 102 Uygarlık Tarihi II

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

TRA 102 Çevirmenler için Türk Dili ve Edebiyatı II

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Anlatım biçimleri (teknikleri) ile anlatım türlerinin (metin türlerinin) ayırıcı özellikleri ve aralarındaki bağıntılar. Çağdaş Türk edebiyatından örneklendirmeler. Kaynakça ve dipnot kullanımı. Metin oluşturma çalışması
TRA 106 İngilizce Sözlü Anlatım II

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 2) 3
İngiliz dilini toplum önünde kendini rahatça ifade edebilecek biçimde kullanma becerisinin geliştirilmesi. Etkili konuşma ilkeleri ve konuşma becerisini geliştirme yöntemleri. Dersin amacı bu beceriyi konferans çevirmenliğine ve genel olarak sözlü çeviride uzmanlık alanına taşıyabilmektir. İlk dönem öğrencilere önceden hazırlandıkları konularda kısa konuşma temrinleri yaptırılacak, ikinci dönemde daha kapsamlı konuşma terimlerine geçilecektir.
TRA 108 Yazılı Çeviriye Giriş II

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 2) 3
Kısa çeviri tarihi. Başlangıç düzeyinde çeviri kuramı ve uygulamaları. Eşdeğerlik sorunları. Metin türleri ve ilgili çeviri teknikleri. Alıştırmalar, sunuşlar, yazılı ödevler. Bu alıştırmalar derslerde öğrencilerle birlikte yapılacak, aynı zamanda öğrencilere her hafta çeviri ödevleri verilecek ve bunlar sınıfta birlikte düzeltilecektir.
TRA 114 İngilizce Akademik Yazma Becerisi II

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 2) 3
İngilizce dil yapısı, sözdizimi, noktalama işaretleri ve sözcük bilgisi ele alınarak kompozisyon, makale, söyleşi, deneme gibi çeşitli türlerde İngilizce yazı becerisinin geliştirilmesi. Yönlendirilmiş, araştırmaya dayalı alıştırmalar ve kişisel anlatım.
– Yazılı Çeviride Belirli Konular I/II/XII

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 2) 3
Siyaset Bilimi alanında yazılı çeviri becerisinin geliştirilmesi. Alıştırmalar, yazılı ödevler.

Sosyal Bilimler alanında yazılı çeviri becerisinin geliştirilmesi. Alıştırmalar, yazılı ödevler.
– Yazılı Çeviri Ard Alan Bilgisi I/II/III/V/VIII

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Öğrenciler Siyaset Bilimi  ve Avrupa Birliği alanında önerilen bir dersi seçtikten sonra, bu disiplinlerle ilgili bir çeviri dersi alacaklardır.

Öğrenciler Sosyal Bilimler alanında önerilen bir dersi seçtikten sonra, bu disiplinlerle ilgili bir çeviri dersi alacaklardır.

Dersin amacı, öğrencilere tıp terminolojisini tanıtmak ve medikal İngilizce metin çözümleme becerileri kazandırmaktır.

Dersin amacı, öğrencilere basın-yayın terminolojisini tanıtmak ve kısa haber metinleri yazma becerisi kazandırmaktır.
– Bölüm Seçmelisi I

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
TRA 403 Alan Seçmelisi I: Bilgisayar Destekli Teknik Çeviri

Dersin amacı, öğrencileri genel olarak çeviride teknolojinin rolü konusunda bilgilendirmek, özel olarak da, bir ürünün başka bir ülkenin şart ve kültürüne uyum sağlatılması süreci olan lokalizasyon kavramını tanımalarını sağlamaktır. Bu alanda kullanılan çeviri araçları, yazılımlar ve lokalizasyon projelerinin yönetim prensipleri tartışılacaktır.
INT 203 Sözlü Çeviriye Giriş

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Ders üç aşamalı olarak işlenecektir. Sözlü çeviri mesleğinin kısa tarihçesi. İngilizce sözlü çeviri becerileri ve not tutma ilke ve yöntemleri. Yazılı metinlerden anında sözlü çeviri becerisinin geliştirilmesi.
TRA 206 Türkçe Diksiyon

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Ön Koşul:Yok
Kredi (1 + 0 + 2) 2
Türkçe’nin etkili ve doğru konuşulması ve kelimelerin doğru telaffuzu konusunda öğrencinin bilinçlendirilmesi.
– Yazılı Çeviri Ard Alan Bilgisi III/IV/V/VIII

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dersin amacı, öğrencilere tıp terminolojisini tanıtmak ve medikal İngilizce metin çözümleme becerileri kazandırmaktır.

Öğrenciler Fen Bilimleri ve Teknoloji alanında önerilen bir dersi seçtikten sonra, bu disiplinlerle ilgili bir çeviri dersi alacaklardır.

Dersin amacı, öğrencilere basın-yayın terminolojisini tanıtmak ve kısa haber metinleri yazma becerisi kazandırmaktır.
– Yazılı Çeviride Belirli Konular III/IV/XIII

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Tıp alanında yazılı çeviri becerisinin geliştirilmesi. Alıştırmalar, yazılı ödevler.

Fen Bilimleri ve Teknoloji alanında yazılı çeviri becerisinin geliştirilmesi. Alıştırmalar, yazılı ödevler.

Bu derste, Türkçe’ye çevrilmiş XX. yy İspanyol ve Güney Amerikan Edebiyatı’nın başyapıtları tarihsel ve kültürel süreç içinde değerlendirilecek, yazarın dili, edebiyat anlayışı, edebi kimliği ve metafiziği araştırılacak, bu doğrultuda incelenecek olan İspanyolca metinlerin seçilmiş bölümleri Türkçe çevirileriyle karşılaştırılacaktır.
INT 204 İki Yönlü Sözlü Çeviri

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
İki farklı ana dilli öğretim elemanının aralarında yapacakları söyleşilerin iki yönlü olarak öğrencilerce çevrilmesi ve sözlü çeviri becerisinin kazandırılması.
TRA 202 Yazılı Çeviride Araştırma Yöntemleri

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Öğrencilere yazınsal, sözel, elektronik vb. Ortamlardan yararlanarak kendi alanlarında bilimsel araştırma yapabilmeleri için gerekli yöntemlerin kazandırılması. Bu konuda hazırlanacak bir dönem ödevi.

– Yazılı Çeviri Ard Alan Bilgisi V/VI/VII/VIII/IX/X

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Öğrenciler İktisat ve İşletme alanında önerilen bir dersi seçtikten sonra, bu disiplinlerle ilgili bir çeviri dersi alacaklardır.

Çağdaş edebiyat yazarlarından seçilen çok sayıda düzyazı anlatı metinlerinde  içeriğin ve anlatımın çevirmen bakışıyla ve analitik/yorumsal açılardan incelenmesi.

Dersin amacı, öğrencilere basın-yayın terminolojisini tanıtmak ve kısa haber metinleri yazma becerisi kazandırmaktır.

Dersin amacı, öğrencilere Türk ve İngiliz (Common Law) hukuk sistemlerini ve hukuk dilinin çeşitli alanlarda kullanımını tanıtmak, mütercim-tercümanlığa yönelik pratik becerilerini geliştirmektir. İşlenecek konular arasında yasama, yürütme, yargı organları ve mahkemeler, yargılama usulleri, jüri, özel hukuk, ceza hukuku, uluslararası hukuk, güvenlik güçleri gibi konular vardır.

Çağdaş edebiyat yazarlarından seçilen çok sayıda tiyatro ve şiir metinlerinde içeriğin ve anlatımın çevirmen bakışıyla ve analitik/yorumsal açılardan incelenmesi.
– Yazılı Çeviride Belirli Konular V/VI/VII

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 2) 3
İktisat ve İşletme alanında yazılı çeviri becerisinin geliştirilmesi. Alıştırmalar, yazılı ödevler.

Dünya Edebiyatı alanında yazılı çeviri becerisinin geliştirilmesi. Alıştırmalar, yazılı ödevler.
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi I

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 1

INT 303 Ardıl Çeviri

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Ardıl çeviriye giriş. Konuşmacıyı dinlerken tutulan notları genişleterek çevirmenin konuşmayı sözlü olarak aktarması. İngilizce anlama, not alma, bellek güçlendirme becerilerinin geliştirilmesi.
TRA 301 Çeviri Kuramı

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Çeviri konusunda kuramsal düşünceye ve güncel tartışmalara giriş. Tarih içerisinde çeviriye yaklaşımlar.
– Yazılı Çeviri Ard Alan Bilgisi VIII/IX/X

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dersin amacı, öğrencilere basın-yayın terminolojisini tanıtmak ve kısa haber metinleri yazma becerisi kazandırmaktır.

Dersin amacı, öğrencilere Türk ve İngiliz (Common Law) hukuk sistemlerini ve hukuk dilinin çeşitli alanlarda kullanımını tanıtmak, mütercim-tercümanlığa yönelik pratik becerilerini geliştirmektir. İşlenecek konular arasında yasama, yürütme, yargı organları ve mahkemeler, yargılama usulleri, jüri, özel hukuk, ceza hukuku, uluslararası hukuk, güvenlik güçleri gibi konular vardır.

Çağdaş edebiyat yazarlarından seçilen çok sayıda tiyatro ve şiir metinlerinde içeriğin ve anlatımın çevirmen bakışıyla ve analitik/yorumsal açılardan incelenmesi.
– Yazılı Çeviride Belirli Konular VIII/IX/X

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 2) 3
Basın-Yayın alanında yazılı çeviri becerisinin geliştirilmesi. Alıştırmalar, yazılı ödevler.

Dersin amacı öğrencilerin hukuk alanında yazılı çeviri ve sözlü çeviri becerilerini pratik yoluyla geliştirmek, hukuk terimlerini ve anlatım biçimlerini uygun ve gerektiği bir biçimde kullanmalarını sağlamaktır.

Dünya Edebiyatı alanında yazılı çeviri becerisinin geliştirilmesi. Alıştırmalar, yazılı ödevler.
HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 1

TRA 302 Çeviri Eleştirisi

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Çağdaş çeviri kuramları bağlamında çeviriye eleştirel yaklaşım. Yayımlanmış çevirilerin eleştirel incelenmesi.
TRA 310 Staj

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 0
Öğrencilerin, danışmanları tarafından belirlenecek bir firmada yaz aylarında dört hafta çalışmaları beklenmektedir.
– Bölüm Seçmelisi (Seçmeli Dil VII yerine)

Ön Koşul:SÖZLÜ ÇEVİRMENLER İÇİN
Kredi (3 + 0 + 3) 5

– Bölüm Seçmelisi III

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 2) 3
TRA 407 Alan Seçmelisi III: Siyasi Söylem Çözümlemeleri

Siyasi söylem ve tartışma teknikleri tanıtılacak, kültürlere özgü politik metinler okunacak, çözümlenecek, bunlar üzerine sınıfta sunumlar yapılacak ve bu konu ile ilgili kaynak dildeki metinler erek dilde yeniden yazılacaktır.
INT 403 Eşzamanlı Çeviri II

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Ön Koşul:SÖZLÜ ÇEVİRMENLER İÇİN
Kredi (0 + 4 + 2) 3
Konferans çevirmenliğinde uzmanlaşan öğrenciler için, konferans ortamlarındaki eşzamanlı çeviri teknikleri konusunda öğrencinin bilgilendirilmesi. Eşzamanlı çeviri alıştırmaları.
INT 491 Sözlü Çeviri Projesi I

Ön Koşul:SÖZLÜ ÇEVİRMENLER İÇİN
Kredi (2 + 0 + 4) 3
Konferans çevirmenliğinde uzmanlaşan öğrencilerden eşzamanlı çeviri ortamlarında yaptıkları çevirileri kaydetmeleri ve çeviri kuramlarının ışığı altında bu kayıtlar hakkında yorum yazmaları beklenmektedir.
TRA 491 Çeviri Projesi I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 4) 3
Bu derste öğrenciden çevrilmiş bir metni öğrendiği çeviri kuramları ışığında incelemesi ve bu konuda bir eleştiri metni yazması beklenir.
– Bölüm Seçmelisi (Seçmeli Dil VIII yerine)

Ön Koşul:YAZILI ÇEVİRMENLER İÇİN
Kredi (3 + 0 + 3) 5

– Bölüm Seçmelisi (Seçmeli Dil VIII yerine)

Ön Koşul:SÖZLÜ ÇEVİRMENLER İÇİN
Kredi (3 + 0 + 3) 5

INT 404 Eşzamanlı Çeviri III

Ön Koşul:SÖZLÜ ÇEVİRMENLER İÇİN
Kredi (0 + 4 + 2) 5
Konferans çevirmenliğinde uzmanlaşan öğrenciler için, konferans ortamlarındaki eşzamanlı çeviri teknikleri konusunda öğrencinin bilgilendirilmesi. Eşzamanlı çeviri alıştırmaları.
INT 492 Sözlü Çeviri Projesİ II

Ön Koşul:SÖZLÜ ÇEVİRMENLER İÇİN
Kredi (2 + 0 + 4) 7
Konferans çevirmenliğinde uzmanlaşan öğrencilerden eşzamanlı çeviri ortamlarında yaptıkları çevirileri kaydetmeleri ve çeviri kuramlarının ışığı altında bu kayıtlar hakkında yorum yazmaları beklenmektedir.
TRA 404 Tarih İçerisinde ve Günümüzde Çeviriye Yaklaşımlar

Ön Koşul:YAZILI ÇEVİRMENLER İÇİN
Kredi (2 + 0 + 2) 5
Bu derste Türk ve yabancı çeviribilimcilerin çeviri yaklaşımlarını yansıtan yazılar okunacak ve tartışılacaktır.
TRA 492 Çeviri Projesi II

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Ön Koşul:YAZILI ÇEVİRMENLER İÇİN
Kredi (2 + 0 + 4) 3
Öğrenciden öğrendiği bir yabancı dildeki metni, bir öğretim elemanının danışmanlığında Türkçe’ye çevirmesi, bir terimler sözlüğü hazırlaması ve çeviri öncesi hazırlığı ile çeviri süreci hakkında bir inceleme metni yazması beklenir.
– Seçmeli Dil I

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 3) 3
Bu derste öğrencilere seçecekleri bir yabancı dilde dilbilgisi, okuma, anlama, yazma ve metin çözümleme bilgileri kazandırılacaktır. Öğrenciler 4 yıllık eğitimleri sırasında kesintisiz olarak 8 dönem, bölümde sunulan seçenekler arasından seçecekleri bir yabancı dili, o dilde yazılı ve sözlü çeviri yapabilecek düzeye gelinceye kadar almak zorundadırlar. Başlanılan yabancı dil en az 6 dönem sürekli olarak alınacak, öğrenci tarafından istenirse ve danışman da bunu onaylarsa 5. dönemden itibaren öğrenci üçüncü bir yabancı dil dersine başlayabilecektir.
– Seçmeli Dil II

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 3) 3
Bu derste öğrencilere seçecekleri bir yabancı dilde dilbilgisi, okuma, anlama, yazma ve metin çözümleme bilgileri kazandırılacaktır. Öğrenciler 4 yıllık eğitimleri sırasında kesintisiz olarak 8 dönem, bölümde sunulan seçenekler arasından seçecekleri bir yabancı dili, o dilde yazılı ve sözlü çeviri yapabilecek düzeye gelinceye kadar almak zorundadırlar. Başlanılan yabancı dil en az 6 dönem sürekli olarak alınacak, öğrenci tarafından istenirse ve danışman da bunu onaylarsa 5. dönemden itibaren öğrenci üçüncü bir yabancı dil dersine başlayabilecektir.
– Seçmeli Dil III

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 3) 3
Bu derste öğrencilere seçecekleri bir yabancı dilde dilbilgisi, okuma, anlama, yazma ve metin çözümleme bilgileri kazandırılacaktır. Öğrenciler 4 yıllık eğitimleri sırasında kesintisiz olarak 8 dönem, bölümde sunulan seçenekler arasından seçecekleri bir yabancı dili, o dilde yazılı ve sözlü çeviri yapabilecek düzeye gelinceye kadar almak zorundadırlar. Başlanılan yabancı dil en az 6 dönem sürekli olarak alınacak, öğrenci tarafından istenirse ve danışman da bunu onaylarsa 5. dönemden itibaren öğrenci üçüncü bir yabancı dil dersine başlayabilecektir.
INT 242 Kaydedilmiş Basın-Yayın Metinleri Çevirisi

Ön Koşul:BÖLÜM SEÇMELİSİ
Kredi (2 + 0 + 2) 5
Bu kursun amacı öğrencilerin, kaydedilmiş basın yayın sözlü çevirileri ve dinlemek, anlamak, hafıza not almak ve iletmek gibi metotları üzerine yeteneklerini geliştirmektir. Çeviri alıştırmaları İngilizce ve Türkçe olarak yapılacaktır. Kayıtlı konferanslar ve metinlerin çeviri ve terminoloji bilgileri farklı alanlar üzerinden öğretilecektir.
TRA 205 İtalyan Sanat ve Kültürü I

Ön Koşul:SERBEST SEÇMELİ
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dersin amacı, öğrencilerin orta düzeyde İtalyanca okuma, anlama ve yazma becerileri geliştirmeleridir. İtalyan kültürü ile ilgili metinler okunacaktır. İtalyan sineması, tiyatrosu, resim sanatı, edebiyatı, tarihi, siyasal sistemi ve mutfak kültürü incelenecek konular arasındadır. Ders İngilizce yapılmaktadır.
TRA 208 Britanya Medeniyeti

Ön Koşul:SERBEST SEÇMELİ
Kredi (3 + 0 + 0) 5
Dersin amacı öğrencilerin Britanya tarihini, siyasi ve sosyal yapısını, kültürünü ve günümüz yaşam biçimini tanımalara katkı sağlamaktır. Dersler görsel işitsel malzemelerle desteklenecektir. Mini sınavlar, sunum. Ders İngilizcedir.
TRA 226 İtalyan Sanat ve Kültürü II

Ön Koşul:SERBEST SEÇMELİ
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dersin amacı, öğrencilerin orta düzeyde İtalyanca okuma, anlama ve yazma becerileri geliştirmeleridir. İtalyan kültürü ile ilgili metinler okunacaktır. İtalyan sineması, tiyatrosu, resim sanatı, edebiyatı, tarihi, siyasal sistemi ve mutfak kültürü incelenecek konular arasındadır. Ders İngilizce yapılmaktadır.
– Seçmeli Dil IV

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 3) 3
Bu derste öğrencilere seçecekleri bir yabancı dilde dilbilgisi, okuma, anlama, yazma ve metin çözümleme bilgileri kazandırılacaktır. Öğrenciler 4 yıllık eğitimleri sırasında kesintisiz olarak 8 dönem, bölümde sunulan seçenekler arasından seçecekleri bir yabancı dili, o dilde yazılı ve sözlü çeviri yapabilecek düzeye gelinceye kadar almak zorundadırlar. Başlanılan yabancı dil en az 6 dönem sürekli olarak alınacak, öğrenci tarafından istenirse ve danışman da bunu onaylarsa 5. dönemden itibaren öğrenci üçüncü bir yabancı dil dersine başlayabilecektir.
RINT 204 Rusça’da İki Yönlü Sözlü Çeviri

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Ön Koşul:BÖLÜM SEÇMELİSİ
Kredi (2 + 0 + 2) 5
Rusçadan Türkçeye, Türkçeden Rusçaya sesli çevirilerin ana metotları ve bunların pratik kullanımı.
TRA 209 İspanyol ve Güney Amerikan Sanat ve Kültür Tarihi (TRAS 209)

Ön Koşul:SERBEST SEÇMELİ
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dersin amacı, öğrencilerin İspanyol ve Güney Amerikan kültürlerini; tarih, yaşam biçimi, sanat ve uygarlıklar bağlamında tüm unsurlarıyla tanımalarına katkıda bulunmaktır. Ders İspanyolca işlenecektir.
TRA 210 İspanyol ve Güney Amerikan Sanat ve Kültür Tarihi II (TRAS 210)

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Ön Koşul:SERBEST SEÇMELİ
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dersin amacı, öğrencilerin İspanyol ve Güney Amerikan kültürlerini; tarih, yaşam biçimi, sanat ve uygarlıklar bağlamında tüm unsurlarıyla tanımalarına katkıda bulunmaktır. Ders İspanyolca işlenecektir.
TRA 216 Türkçe’de İspanyol Edebiyatı

Ön Koşul:SERBEST SEÇMELİ
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste, Türkçe’ye çevrilmiş XX. yy İspanyol ve Güney Amerikan Edebiyatı’nın başyapıtları tarihsel ve kültürel süreç içinde değerlendirilecek, yazarın dili, edebiyat anlayışı, edebi kimliği ve metafiziği araştırılacak, bu doğrultuda incelenecek olan İspanyolca metinlerin seçilmiş bölümleri Türkçe çevirileriyle karşılaştırılacaktır.
TRA 240 Şiir Çevirisi

Ön Koşul:SERBEST SEÇMELİ
Kredi (2 + 0 + 2) 3
Bu dersin amacı, kendine özel bir çalışma gerektiren şiir çevirisi üzerine öğrenciyi teorik ve pratik alanda bilgilendirmektir. Ders dört ana kolda eşzamanlı olarak ilerleyecektir: XX. yy. şiir  akımları üzerinde durulacak; bu akımların değişik coğrafyalardaki önde gelen temsilcileri incelenecek; bu şairlerin şiir dilleriyle teorik metinler arasında bağlantılar kurulacak ve şairlerin türkçedeki şiir çevirileri incelenecektir. Öğrenci derste kendisi de şiir çevirerek, çeviri işlemine uygulamalı olarak katılacaktır. Ders boyunca Kristeva, Foucault, Walter Benjamin, Octavio Paz, Jean Paul Sartre, Luis Borges, Henri Bergson,  Kierkegaard, Derrida ve Deleuze’ den teorik metinler okutulacaktır.
TRA 281 Türk İşaret Diline Giriş

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Ön Koşul:SERBEST SEÇMELİ
Kredi (3 + 0 + 0) 5
Bu derste öğrenciler, işitme engeli olan kişilerle iletişimi, Türk İşaret Dilinin tarihi gelişimi, Türk ve Dünya İşaret Dilleri hakkında genel bir bilgiye sahip olacaklardır. Ayrıca bu derste ilk tanışma ve karşılaşma sürecinde gerekli olabilecek temel sözcükleri öğreneceklerdir.
– Seçmeli Dil V

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 3) 3
Bu derste öğrencilere seçecekleri bir yabancı dilde dilbilgisi, okuma, anlama, yazma ve metin çözümleme bilgileri kazandırılacaktır. Öğrenciler 4 yıllık eğitimleri sırasında kesintisiz olarak 8 dönem, bölümde sunulan seçenekler arasından seçecekleri bir yabancı dili, o dilde yazılı ve sözlü çeviri yapabilecek düzeye gelinceye kadar almak zorundadırlar. Başlanılan yabancı dil en az 6 dönem sürekli olarak alınacak, öğrenci tarafından istenirse ve danışman da bunu onaylarsa 5. dönemden itibaren öğrenci üçüncü bir yabancı dil dersine başlayabilecektir.
– 3. Seçmeli Dil I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 2) 3
Bu derslerde öğrenciler üçüncü bir yabancı dili çeviri yapabilecek düzeye gelinceye kadar alacaklardır.
TRA 307 İletişim ve Medya Çevirisi

Ön Koşul:BÖLÜM SEÇMELİSİ
Kredi (2 + 0 + 2) 3
İletişim ve Medya alanında yazılı çeviri becerisinin geliştirilmesi. Alıştırmalar, yazılı ödevler.
TRAR 161 Rus Toplumu ve Kültürü I

Ön Koşul:SERBEST SEÇMELİ
Kredi (2 + 0 + 2) 3
Çağdaş Rus toplumu ve kültürüne giriş dersi ‘Rus Düşünce Sistemi’ ni (1917’den öncesine denk gelen), ‘Sovyet düşünce sistemi’ni, ve bu iki düşüncenin nasıl çatıştığını inceler. Rusların, komünizmin yıkılmasından itibaren ülkelerinde meydana gelen değişiklere nasıl uyum sağladıklarının detaylı bir incelemesi yapılır.  Okumalar, filmler ve gerçekliklerle desteklenir. Liderlik, otorite ve güç, Rus olmak, aile, kadın, gençlik, eğitim, tatil, kutlamalar, ve yeni Ruslar gibi temalar tartışılır.
TRAR 162 Rus Toplumu ve Kültürü II

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Ön Koşul:SERBEST SEÇMELİ
Kredi (2 + 0 + 2) 3
Çağdaş Rus toplumu ve kültürüne giriş dersi ‘Rus Düşünce Sistemi’ ni (1917’den öncesine denk gelen), ‘Sovyet düşünce sistemi’ni, ve bu iki düşüncenin nasıl çatıştığını inceler. Rusların, komünizmin yıkılmasından itibaren ülkelerinde meydana gelen değişiklere nasıl uyum sağladıklarının detaylı bir incelemesi yapılır.  Okumalar, filmler ve gerçekliklerle desteklenir. Liderlik, otorite ve güç, Rus olmak, aile, kadın, gençlik, eğitim, tatil, kutlamalar, ve yeni Ruslar gibi temalar tartışılır.
– 3. Seçmeli Dil II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 2) 3
Bu derslerde öğrenciler üçüncü bir yabancı dili çeviri yapabilecek düzeye gelinceye kadar alacaklardır.
– Seçmeli Dil VI

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 3) 3
Bu derste öğrencilere seçecekleri bir yabancı dilde dilbilgisi, okuma, anlama, yazma ve metin çözümleme bilgileri kazandırılacaktır. Öğrenciler 4 yıllık eğitimleri sırasında kesintisiz olarak 8 dönem, bölümde sunulan seçenekler arasından seçecekleri bir yabancı dili, o dilde yazılı ve sözlü çeviri yapabilecek düzeye gelinceye kadar almak zorundadırlar. Başlanılan yabancı dil en az 6 dönem sürekli olarak alınacak, öğrenci tarafından istenirse ve danışman da bunu onaylarsa 5. dönemden itibaren öğrenci üçüncü bir yabancı dil dersine başlayabilecektir.
INT 304 Eşzamanlı Çeviri I

Ön Koşul:BÖLÜM SEÇMELİSİ
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Eşzamanlı çeviri ilke ve tekniklerine kuramsal/uygulamalı giriş. Kabinde eşzamanlı çeviri alıştırmaları.
– Bölüm Seçmelisi (Seçmeli Dil VII yerine)

Ön Koşul:YAZILI ÇEVİRMENLER İÇİN
Kredi (3 + 0 + 3) 5

– Bölüm Seçmelisi (Seçmeli Dil VII yerine)

Ön Koşul:SÖZLÜ ÇEVİRMENLER İÇİN
Kredi (3 + 0 + 3) 5

– 3. Seçmeli Dil III

Ön Koşul:YAZILI ÇEVİRMENLER İÇİN
Kredi (2 + 0 + 2) 3
Bu derslerde öğrenciler üçüncü bir yabancı dili çeviri yapabilecek düzeye gelinceye kadar alacaklardır.
– 3. Seçmeli Dil III

Ön Koşul:SÖZLÜ ÇEVİRMENLER İÇİN
Kredi (2 + 0 + 2) 3
Bu derslerde öğrenciler üçüncü bir yabancı dili çeviri yapabilecek düzeye gelinceye kadar alacaklardır.
– Bölüm Seçmelisi III

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Ön Koşul:YAZILI ÇEVİRMENLER İÇİN
Kredi (2 + 0 + 2) 3
TRA 407 Alan Seçmelisi III: Siyasi Söylem Çözümlemeleri

Siyasi söylem ve tartışma teknikleri tanıtılacak, kültürlere özgü politik metinler okunacak, çözümlenecek, bunlar üzerine sınıfta sunumlar yapılacak ve bu konu ile ilgili kaynak dildeki metinler erek dilde yeniden yazılacaktır.
INT 401 Toplum Çevirmenliği

Ön Koşul:BÖLÜM SEÇMELİSİ
Kredi (0 + 4 + 2) 3
Sosyal hizmetler, hukuk, sağlık, eğitim ve iş görüşmeleri alanlarında sözlü çeviri becerisinin geliştirilmesi.
INT 417 Sözlü Hukuk Çevirisi (Legal Interpreting)

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Ön Koşul:BÖLÜM SEÇMELİSİ
Kredi (2 + 0 + 2) 5
Bu kurs öğrencilere sözlü hukuk çevirisini tanıtmayı amaçlamaktadır. İşlenecek konular Türk ve genel hukuk sistemleri içerisinde yer alan kanunlara ilişkin mevzuat bilgisi, kanuni kovuşturma, ceza muhakemeleri usulü, medeni kanun ve ceza kanunu, mahkeme sistemleri, juri üyeleri, hakimler heyeti ve adli kurul üyeleri gibi alanları kapsamaktadır. Öğrenciler aynı zamanda hukuk çevirisi yapılan ortamlarda sözlü çevirinin rolü, işlevi, meslek ahlakı ve işin zorlukları gibi konuları inceleyecektir. Sözlü çeviri sırasında hafıza, doğruculuk, akılcılık ve hız gelişimi gibi belirleyici stratejiler vurgulanarak dilbilimsel ve bilişsel süreçler analiz edilecek ve üzerinde tartışılacaktır.
TRA 407 Siyasi Söylem Çözümlemeleri

Ön Koşul:BÖLÜM SEÇMELİSİ
Kredi (2 + 0 + 2) 3
Siyasi söylem ve tartışma teknikleri tanıtılacak, kültürlere özgü politik metinler okunacak, çözümlenecek, bunlar üzerine sınıfta sunumlar yapılacak ve bu konu ile ilgili kaynak dildeki metinler erek dilde yeniden yazılacaktır.
TRA 411 Altyazı ve Seslendirme (Dublaj)

Ön Koşul:BÖLÜM SEÇMELİSİ
Kredi (1 + 2 + 2) 3
Dersin amacı meslek haline gelmiş olan ve globalleşen dünyamızda şirketlerden gelen talepleri karşılayabilecek gerekli altyapı ve teknik bilgiye sahip, uluslararası kuralları ve standartları bilerek bu standartlarda çalışabilecek altyazı ve dublaj çevirmenleri yetiştirerek sektöre kazandırmaktır.
TRA 412 Felsefe Tarihi Meitnleri Çevirisi

Ön Koşul:BÖLÜM SEÇMELİSİ
Kredi (2 + 0 + 2) 3
Bu derste öğrencilerin öncelikle felsefe tarihine ilişkin genel bir bilgi aktarımı ile konuya dair temel bilgilere sahip olmaları hedeflenmektedir. Düşünce tarihinin farklı dönemlerinden felsefecilerin metinleri ele alınacak ve İngilizce’den Türkçe’ye, Türkçe’den İngilizce’ye olmak üzere iki yönde çevirilere eşit ağırlık verilecektir.
– Bölüm Seçmelisi (Seçmeli Dil VIII yerine)

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 3) 5

– Bölüm Seçmelisi IV

Ön Koşul:YAZILI ÇEVİRMENLER İÇİN
Kredi (2 + 2 + 0) 5
TRA 409 Alan Seçmelisi  IV: Sanat ve Sanat Tarihi Metinleri Çevirisi

Dersin amacı, öğrencilere sanat ve sanat tarihine ilişkin temel bilgileri aktardıktan sonra, bu alandaki terminolojiyi tanıtmak ve öğrencilerin bu alandaki çeviri becerilerini geliştirmektir. Alıştırmalar, yazılı ödevler.
– 3. Seçmeli Dil IV

Ön Koşul:YAZILI ÇEVİRMENLER İÇİN
Kredi (2 + 0 + 2) 3
Bu derslerde öğrenciler üçüncü bir yabancı dili çeviri yapabilecek düzeye gelinceye kadar alacaklardır.
– 3. Seçmeli Dil IV

Ön Koşul:SÖZLÜ ÇEVİRMENLER İÇİN
Kredi (2 + 0 + 2) 3
Bu derslerde öğrenciler üçüncü bir yabancı dili çeviri yapabilecek düzeye gelinceye kadar alacaklardır.
TRA 403 Bilgisayar Destekli Teknik Çeviri

Ön Koşul:BÖLÜM SEÇMELİSİ
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Dersin amacı, öğrencileri genel olarak çeviride teknolojinin rolü konusunda bilgilendirmek, özel olarak da, bir ürünün başka bir ülkenin şart ve kültürüne uyum sağlatılması süreci olan lokalizasyon kavramını tanımalarını sağlamaktır. Bu alanda kullanılan çeviri araçları, yazılımlar ve lokalizasyon projelerinin yönetim prensipleri tartışılacaktır.
TRA 409 Sanat ve Sanat Tarihi Metinleri Çevirisi

Ön Koşul:BÖLÜM SEÇMELİSİ
Kredi (2 + 0 + 2) 3
Dersin amacı, öğrencilere sanat ve sanat tarihine ilişkin temel bilgileri aktardıktan sonra, bu alandaki terminolojiyi tanıtmak ve öğrencilerin bu alandaki çeviri becerilerini geliştirmektir. Alıştırmalar, yazılı ödevler.
TRA 413 Türkçe’de Borges, Marquez ve Lorca Çevirileri (TRAS 413)

Ön Koşul:BÖLÜM SEÇMELİSİ
Kredi (2 + 0 + 2) 3
Dersin amacı, Ispanyol ve Latin Amerikan yazar ve şairlerinin ünlü yapıtlarının Ispanyolca ve İngilizceden Türkçe’ ye yapılmış çevirilerini, çeviri ve eleştiri kuramı ışığında karşılaştırmaktır.

Yazılı Çevirmenler İçin 4. Yıl Ders İçerikleri
TRA 491 Yazılı Çeviri Projesi I        3 (2,0,4)  ects: 7Bu derste öğrenciden çevrilmiş bir metni öğrendiği çeviri kuramları ışığında incelemesi ve bu konuda bir eleştiri metni yazması beklenir.TRA 404 Alan Seçmelisi  II:Tarih İçerisinde ve Günümüzde Çeviriye Yaklaşımlar                                                                                                       3 (2,0,2)     ects: 5

Bu derste Türk ve yabancı çeviribilimcilerin çeviri yaklaşımlarını yansıtan yazılar okunacak ve tartışılacaktır.

TRA 492 Yazılı Çeviri Projesi II        3 (2,0,4)  ects: 7

Öğrenciden öğrendiği bir yabancı dildeki metni, bir öğretim elemanının danışmanlığında Türkçe’ye çevirmesi, bir terimler sözlüğü hazırlaması ve çeviri öncesi hazırlığı ile çeviri süreci hakkında bir inceleme metni yazması beklenir.

Sözlü Çevirmenler İçin 4. Yıl Ders İçerikleri
INT 403, INT 404 Eşzamanlı Çeviri II, III  3  (0,4,2) ,3  (0,4,2)   ects : 5Konferans çevirmenliğinde uzmanlaşan öğrenciler için, konferans ortamlarındaki eşzamanlı çeviri teknikleri konusunda öğrencinin bilgilendirilmesi. Eşzamanlı çeviri alıştırmaları.INT 491, INT 492 Sözlü Çeviri Projesi I, II   3 (2,0,4) , 3 (2,0,4)  ects: 7

Konferans çevirmenliğinde uzmanlaşan öğrencilerden eşzamanlı çeviri ortamlarında yaptıkları çevirileri kaydetmeleri ve çeviri kuramlarının ışığı altında bu kayıtlar hakkında yorum yazmaları beklenmektedir.

TRA 404 Alan Seçmelisi  II:Tarih İçerisinde ve Günümüzde Çeviriye Yaklaşımlar                                                                                                       3 (2,0,2)     ects: 5

Bu derste Türk ve yabancı çeviribilimcilerin çeviri yaklaşımlarını yansıtan yazılar okunacak ve tartışılacaktır.

 

Yanıt yok

Bir cevap yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Haziran 2023
P S Ç P C C P
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?