ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BİTİRME TEZİ

1
Ders İçerikleri
MAT 109 – MATEMATİK I özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders Tanımı : (4+0)4. Temel matematik bilgileri,sayılar, fonksiyonlar, limit,
süreklilik, türev ve integral ve uygulamaları
Series, Mc Graw-Hill, New York.
Dersin Amacı : Temel matematik kavramlarından fonksiyon, limit, türev ve integral
ile ilgili tanım, teorem ve uygulamaların verilmesi
Dersin İçeriği : (haftalık konu bazında verilmiştir.)
1. Sayılar, Karmaşık sayılar
2. Tek değişkenli fonksiyonlar
3. Limit ve Özellikleri
4. Süreklilik
5. Tek değişkenli fonksiyonlarda Türev
6. Türev kuralları
7. Kapalı Fonksiyonların türevleri
8. Zincir kuralı
9. Türevin uygulamaları
10. Belirsiz integral tanımı
11. Belirsiz integral kuralları
12. Belirli integral tanımı ve belirli integral ile alan, yay, hacim ve yüzey alanı hesabı
13. Vektörler, Matrisler, Determinantlar ve özellikleri
14. Denklem sistemlerinin çözümleri bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

FİZ 111 – FİZİK I özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders Tanımı : (4+0). Fizik I Mekanik,Termodinamik konularını içermektedir.
Üniversite birinci sınıf öğrencilerinin ortaöğrenimden kaynaklanan temel fizik konularındaki
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com2
açıklarını tamamlamak ve onu aşarak alanlarıyla ilgili temel fizik bilgilerini, yasalarını
içselleştirmek temel hedeftir.
Dersin Amacı : Öğrencilere mekanik ve termodinamik ile ilgili temel fizik yasalarının
verilmesi amaçlanmıştır
Dersin İçeriği : (haftalık konu bazında verilmiştir.)
1. Ölçüm ve Vektörler
2. Bir Boyutta Hareket
3. Düzlemsel Hareket
4. Parçaçık Dinamiği
5. İş ve Enerji
6. Enerjinin Korunumu
7. Parçaçık Sistemlerin Dinamiği
8. Çarpışma
9. Dönme Kinemat iği ve Dinamiği
10. Katı Cisimlerin Dengesi
11. Salınımlar
12. Akışkanlar Mekaniği
13. Sıcaklık, Isı ve Termodinamik Yasalar
KİM113 – KİMYA özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders Tanımı : (3+1) 3. Bu ders mühendislik birinci sınıf öğrencilerine kimyanın
genel kavram ve yasalarını ve uygulamalarını tanıtır.
Dersin Amacı : Kimyanın genel prensiplerini vermek ve mühendislik ve özellikle
çevre mühendisliği uygulamalarındaki önemini göstermek.
Dersin Kapsamı (Haftalık bazda verilmiştir):
1. Giriş
2. Genel tanımlar
3. Kimyasal hesaplamalar
4. Derişim birimleri
5. Termokimya
6. Gazlar
7. Atomların elektronik yapısı
8. Periyodik özellikler
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com3
9. Kimyasal bağlar ve moleküler geometri/
10. Sıvılar ve katılar
11. Çözeltiler ve kolligatif özellikleri
12. Denge
13. Çökme, çözünme dengeleri
14. Asitler ve bazlar/ Asit, baz dengeleri. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

İNŞ105 – TEKNİK RESİM özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders Tanımı : (4+0)4. Teknik resim uygulamaları için gerekli bilgilerin verilmesi ve
uygulamaları
Dersin Amacı : Mühendislik eğitiminde teknik resimin öneminin ve yerinin
belirtilerek, gerekli teknik bilgilerin verilmesi ve uygulanması
Dersin İçeriği : (haftalık konu bazında verilmiştir.)
15. Çizim araç ve gereçlerinin tanıtılması ve kullanılması
16. Projelerde kullanılan genel teknik resim özellikleri
17. Resim kağıtlarının türleri ve A/B formu kağıtların TS 88’e göre tanıtımı
18. Antetlerin önemi, tanımı ve genel yapıları
19. Proje çiziminde kullanılan kağıtların katlanması ve saklanması
20. Çizim teknikleri ve uygulamaları
21. Ölçülendirme
22. Proje çizimlerinde karşılaşılacak geometrik çizimler
23. Tasarı geometri
24. ISO-E, ISO-A sistemleri
25. Noktanın izdüşümü, doğruların izdüşümü
26. Tam boy tanıtımı ve izdüşümlerde tam boy bulma yöntemleri
27. Düzlemlerin izdüşümleri, cisimlerin izdüşümleri
28. Kesitler, Perspektif tasrımlar ve çizimler bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

ÇEV151 – ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders Tanımı : (2+0) 2. Ders, çevre mühendisliği bölümüne girmiş öğrencilere, çevre
mühendisliğinin temel kavramları hakkında bilgi verme amacı taşımaktadır. Ders kapsamında
bütün çevre mühendisliği konularına yer verilmektedir.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com4
Dersin Amacı : Çevre mühendisliğinin temel kavramları hakkında bilgi vermek.
Dersin Kapsamı :
1. Tanışma, Temel Tanımlar
2. Kirletici Kaynakları
3. Organik Maddenin Ayrışması
4. Su Kirliliği
5. Kirlilik parametreleri
6. Su Getirme ve Kanalizasyon
7. İçme Sularının Arıtılması
8. Kullanılmış Suların Arıtılması
9. Hava Kirliliği
10. Hava Kirliliği Kontrolü
11. Toprak Kirlenmesi
12. Katı Artıkların Uzaklaştırılması
13. Ses ve Gürültü Kirlenmesi
ÇEV 103 – TEKNİK İNGİLİZCE I özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders Tanımı : (3+0)3. Temel Mühendislik terimlerinin İngilizcelerinin öğretilmesi,
cümle ve metin içinde kullanımının örneklerle anlatılması.
Dersin Amacı : İngilizce metin okuma, metin çözümü,yabancı kelimeler,yabancı
kelimelerle egzersizler,metin tartışmaları, metin özeti ve tekrarı
Dersin İçeriği :
1. What Chemical Engineers Do
2. Research and Development
3. Process Design
4. Plant Operation
5. Plant Instrumentation
6. Fluid Flow
7. Heat Flow
8. Separating without Heating
9. Challenges Facing Chemical Engineering
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com5
TBT101 – TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders Tanımı : (2+2) Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencilerine bilgisayar teknolojileri ile
bilgisayar destekli bilgi teknolojilerinin tanıtımı, kullanımı ve uygulaması
Dersin Amacı : Temel Bilgi Teknolojileri dersi, matematik ve fen alt yapısı
beklemeksizin, bilgisayarla hiç veya çok az deneyimi olan öğrencilere öğrenimleri boyunca
ihtiyaç duyacakları düzeyde bilgisayar kullanmayı öğretmeyi amaçlar. Dersin içeriği,
bilgisayar sistemleri ile ilgili temel bilgiler, bilgisayar donanım ve yazılımına giriş, DOS ve
WINDOWS işletim sistemleri, kelime işleme, veri tabanı kullanımı, sunuş hazırlama,
tablolama ve grafik uygulamaları, internet, e-posta ve WWW bilgi ağı kullanımlarını kapsar.
Dersin İçeriği :
1. Bilgisayarın Genel Tanımı, Donanım ve Yazılım Kavramları, Yazılım Türleri,
2. İşletim Sistemleri ve Windows İşletim Sistemi Ara Yüzünün Tanıtılması
3. Windows ile birlikte gelen Hazır Programların Tanıtılması ve Çalıştırılması
4. MS-WORD Kelime İşlem Programının Kullanımı
5. MS-EXCEL Tablolama Programının Kullanımı
6. MS-POWERPOINT Sunuş Hazırlama Programı Kullanımı
7. İnternet Üzerinde Kullanılan Programlar ve Bilgiye Erişim Yöntemleri
8. MS-Internet Explorer Programı ile WWW Bilgi Ağı Kullanımı
9. E-mail Kullanımı
10. FTP vb. Kullanımı bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

MAT 110 – MATEMATİK II özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders Tanımı : (4+0)4. Analitik Geometri, Çok değişkenli fonksiyonlarda limit,
süreklilik, türev ve integral ve uygulamaları
Dersin Amacı : Temel matematik kavramlarından çok değişkenli fonksiyon, limit,
türev ve integral ile ilgili tanım, teorem ve uygulamaların verilmesi
Dersin İçeriği : (haftalık konu bazında verilmiştir.)
1. Analitik Geometri: Doğru , Çember ve Özellikleri
2. İkinci derece eğrilerinden merkezil konikler
3. Genel ikinci derece eğrilerininin tanımı ve sınıflandırılması
4. Koniklerin öteleme ve döndürme denklemleri
5. Uzay eğrileri
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com6
6. Çok değişkenli fonksiyonlar
7. Çok değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik
8. Çok değişkenli fonksiyonlarda kısmi türev tanımı ve geometric anlamı
9. Tam diferansiyel, kapalı fonksiyonların türevi,fonksiyonel determinant ve
uygulamaları
10. Vektörel fonksiyonlar, Gradyant,divergence, rotasyonel tanımı ve özellikleri
11. Çok değişkenli fonksiyonlarda extramum, yan koşullu extramum
12. Çok değişkenli fonksiyonların integralleri, Kat lı interallerin geometrik ve fiziksel
anlamları
13. Kat lı integrallerde değişken dönüşümü
14. Eğrisel integral,Green, Diverjarns ve Stokes teoremleri bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

FİZ 112 – FİZİK II özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders Tanımı : (4+0). Fizik II Elektrik ve Manyetizma konularını içermektedir.
Üniversite birinci sınıf öğrencilerinin ortaöğrenimden kaynaklanan temel fizik konularındaki
açıklarını tamamlamak ve onu aşarak alanlarıyla ilgili temel fizik bilgilerini, yasalarını
içselleştirmek temel hedeftir.
Dersin Amacı : Öğrencilere elektrik ve manyetizma ile ilgili temel fizik yasalarının
verilmesi amaçlanmıştır
Dersin İçeriği : (haftalık konu bazında verilmiştir.)
1. Yük ve Madde
2. Elektriksel Alan
3. Gauss Yasası
4. Elektriksel Potansiyel
5. Kapasitörler ve Dielektrikler
6. Akım ve Direnç
7. Elektromotor Kuvvet ve Elektrik Devreleri
8. Manyetik Alan
9. Amper Yasası
10. Faraday Yasası
11. İndükleme
12. Maddenin Manyetik Özellikleri
13. Elektromanyetik Salınımlar
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com7 bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

BİL102 – BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders Tanımı : (2+2) Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencilerine bilgisayar programlama
dillerinin tanıtımı, Qbasic programlama dilinin kullanımı ve uygulaması
Dersin Amacı : Bilgisayar programlama dersi, öğrencilerin sorunları biçimselleştirme
ve adım adım çözümleyerek algoritma geliştirme, iş akış çizgesi oluşturma ve Qbasic
programlama dilini kullanarak bu sorunlara çözüm bulmalarını amaçlar.
Dersin İçeriği :
1. Bilgisayara Giriş (Kişisel bilgisayarlar ve özellikleri, işletim sistemleri, klavye
kullanımı ASCII karakterleri ve eldesi, dizin kütük yapısı ve ilgili komutlar)
2. BASIC Programlama Diline Giriş
3. Başlangıç Komutları
4. Dallanma Deyimleri
5. Döngü Yapısı ve Döngü Komutları
6. BASIC Hazır Matematiksel Fonksiyonları
7. Karakter İşlemleri
8. BASIC’te Kütük (Dosya) Kullanımı
9. Bellek Kullanımı
10. BASIC’te Fonksiyon Kullanımı
11. Alt Program Kavramı ve Alt Program Hazırlama
12. Karakter Arama
13. BASIC’te Grafik ve Ses Komutları
14. DOS İşletim Sistemi Komutları bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

İNŞ 112 – STATİK özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders Tanımı : (3+0)2. Mekaniğe giriş, maddesel noktaların statiği, rijit cisimler,
eşdeğer kuvvet sistemleri, rijit cisimlerin dengesi, ağırlık merkezleri, atalet momentleri, kafes
sistemler, kirişlerdeki iç kuvvetler.
Dersin Amacı : Taşıyıcı sistemlerin oluşturulması ve bu sistemlerin yük taşıma
özelliklerinin irdelenmesi.
Dersin İçeriği :
1. Temel ilke ve kavramlar
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com8
2. Maddesel noktanın statiği
3. Maddesel noktanın dengesi
4. Rijit cisimler, bir kuvvetin bir noktaya göre momenti, bir kuvvetin bir eksene göre
momenti
5. Kuvvet çiftinin momenti, eşdeğer kuvvet sistemleri
6. Rijit cismin dengesi, mesnet tür ve tepkileri
7. Kafes taşıyıcı sistemler, kafes sistemlerin çubuk kuvvetlerinin düğüm noktaları
yöntemiyle hesabı
8. Kafes sistemlerin çubuk kuvvetlerinin kesim (Ritter) yöntemiyle hesabı
9. Ağırlık merkezleri : integrasyon ile ağırlık merkezi hesabı, kompozit alanların ağırlık
merkezi hesabı
10. Pappus-Guldinus teoremleri, kirişlerde yayılı yükler
11. Atalet momentleri : bir alanın atalet momenti, polar atalet momenti, çarpım atalet
momenti, atalet yarıçapları,
12. Paralel eksenler teoremi, kompozit alanların atalet momentleri, asal eksenler ve asal
atalet momentleri
13. Kirişler, kirişlerde normal kuvvet, kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramlarının
çizilmesi bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

ÇEV 106 – ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BİYOLOJİSİ VE EKOLOJİSİ özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders Tanımı : (3+0)3. Çevre Mühendisliğinde çevresel olaylar, çevre kirliliği ve
ekoloji ile olan ilişkilerin değerlendirilmesi
Dersin Amacı :Çevre Mühendisliğinde çevresel olaylar, çevre kirliliği ve ekoloji ile
olan ilişkilerini değerlendiren bir derstir.
Dersin Kapsamı (işlenen konular) :
1. Çevre Mühendisliği Biyolojisi ve Ekolojisi’ne Giriş
2. Ekosistemin ana ortamları olan: atmosfer-hidrosfer-litosfer-pedosfer-biyosfer
ilişkileri, ekosistemlerin biyotik ve abiyotik unsurları
3. Biyosfer: canlıların evrimi, evrimin temel ögeleri ve kavramları, hücre farklılaşması,
doku ve organların oluşumu, canlılar alemi
4. Canlıların Enerji ihtiyacı ve karşılanması; Fotosentez-kemosentez, ekosistem
verimliliği ve üretkenliği, bunun mühendislikle yönetimi
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com9
5. Ekosistem İncelemeleri: Doğal ve yapay sucul ve karasal ekosistemler; Ekosistem
analizi
6. Teknosfer, Urbanosfer , Agrosferlerin İnsan Ekolojisi ağırlıklı incelenmesi
7. Ekosistemde canlılar ve mikroorganizmalar arası ilişkiler (Mutualizm,
Konmmensalizm, Simbiyozis, Sinerjizim)
8. Ses- gürültü ve radyasyonun biyolojik ve ekolojik etkileri (ekosistemde)
9. Bütünsel olarak bozulan biyolojik ve ekolojik döngüler
10. Bozulan Orman ekosistemleri; Bozulan Kıyı Ekosistemleri; Bozulan Tarımsal
ekosistemler; Bozulan Akarsu ekosistemleri; Bozulan Körfez ekosistemleri; Bozulan
kentsel ekosistemler
ÇEV 108 – ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KİMYASI I özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders Tanımı : (3+0)3. Çevre mühendisliği uygulamalarında önemli olan organik
kimya prensipleri ve organik bileşiklerin tanınması.
Dersin Amacı : Çevre mühendisliği öğrencilerine organik kimyanın genel
prensiplerini ve organik bileşik sınıflarını tanıtmak. Doğal ve sentetik organik bileşiklerin
çevresel önemini göstermek. Çevre kirliliği ile organik bileşikler arasındaki ilişkileri
belirtmek.
Dersin Kapsamı (Haftalık program bazında verilmiştir):
1. Organik bilşiklere giriş
2. Fonksiyonel grupların tanıtılması
3. Fonksiyonel grupların özellikleri
4. Hidrokarbonlar Alkoller, alkil halojenürler
5. Keton ve aldehitler
6. Asitler ve esterler
7. Aromatikler; azot ve kükürtlü organik bileşikler
8. Yağlar
9. Sabunlar
10. Deterjanlar
11. Pestisidler
12. Proteinler
13. Karbohidratlar
14. Temel biyokimyasal kavramlar.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com10 bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

ÇEV 112 – TEKNİK İNGİLİZCE II özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders Tanımı : (3+0)3. Çevre Mühendisliği teknik terimlerinin İngilizcelerinin
öğretilmesi, cümle ve metin içinde kullanımının örneklerle anlatılması.
Dersin Amacı : Çevre mühendisliği ile ilgili İngilizce metinleri okuma, anlama,
özetleme, sorular çıkartma ve cevaplandırma, metin tartışması yapabilme ve toplum önünde
İngilizce ilet işim kurabilme yeteneğinin kazandırılması.
Dersin Kapsamı (işlenen konular) :
1. Introduction (4 Hafta)
· The Environment
· The Impact of Humans upon the Environment
· The Impact of Environment upon Humans
· Improvement of the Environmental Quality
· The Role of the Environmental Engineer
2. a. Water Pollution and Treatment (4 Hafta)
· Water Pollution
· Water Pollutants
b. Treatment of Municipal Water Supplies
· Treatment of Municipal Water Supplies
· Wastewater Treatment
· Pollutant Metallic Elements
c. Ground Water in the Geosphere
3. Air Pollution (3 Hafta)
· Source of Air Pollution
· Air Pollutants
· Urban Areas and Air Pollution
4. Waste Management (3 Hafta)
· Modern Trends
· Solid Waste Management
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com11 bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

MAT 211 – MATEMATİK III özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders Tanımı : (4+0)4. Diferansiyel denklemlerin çözümleri, geometrik ve fiziksel
uygulamaları
Dersin Amacı : Diferansiyel denklemlerin tanımı, sınıflandırılması, çözümü ve
uygulanmalarının verilmesi
Dersin İçeriği : (haftalık konu bazında verilmiştir.)
1. Diferansiyel denklemlere giriş
2. Diferansiyel denklemlerin tanımı ve sınıflandırılması
3. Birinci mertebe birinci dereceden diferansiyel denklemler
4. Değişkenlerine ayrılabilen dif. denk., doğrusal dif. denk homogen dif. denk., tam dif.
denk. İntegral çarpanı, doğrusal olmayan diferansiyel denklemler.
5. Birinci mertebe ve yüksek dereceden diferansiyel denklemler, p ye göre çözülebilen
denklemler, zarflar, x ve y ye göre çözülebilen denklemler.
6. Birinci mertebeden diferansiyel denklemlerin geometrik ve fiziksel problemlere
uygulaması.
7. Yüksek mertebeden diferansiyel denklemlerin tanımı, doğrusal bağımsızlık,
wronskiyanın tanımı, sabit katsayılı homojen diferansiyel denklemlerin tanımı ve
çözümleri
8. Yüksek mertebeden homojen olmayan diferansiyel denklemlerin çözümleri için:
Belirsiz katsayılar yöntemi,
9. Parametrelerin değişimi yöntemi,
10. Operatör yöntemi.
11. Değişken katsayılı diferansiyel denklem olup sabit katsayılı diferansiyel denkleme
indirgenebilen Cauchy-Euler diferansiyel denklemi ve Legendre diferansiyel
denklemi.
12. Seri Yöntemi; Seriler ve kuvvet serilerine ait temel tanımlar.
13. Değişken katsayılı yüksek mertebeden diferansiyel denklemlerin kuvvet serileri ile
çözümleri.
14. Diferansiyel denklemlerin mühendislik uygulamaları
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com12 bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

MMZ 211 – MALZEME BİLGİSİ özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders Tanımı : (2+0)2. Malzeme Bilgisi dersi çevre mühendisliği uygulamaları kapsamında
ele alınan yapıların projelendirilmesi ve inşası aşamalarında amaca uygun malzeme seçimi ve
geliştirilmesini esas almaktadır. Örnekler üzerinde malzeme grupları tanımlanmakta,
malzemelerin mekanik, fiziksel ve kimyasal özellikleri incelenmektedir. Çevre
mühendisliğinde kullanılan malzemeler tanıtılarak üretim süreçleri ve uygulama esasları
hakkında bilgi verilmektedir. Ders kapsamında programın izin verdiği ölçüde özel veya kamu
sektöründe uygulamacı olarak faaliyet gösteren kişilerin bilgi ve deneyimlerinden
yararlanılmakta, ele alınan konuların pekiştirilmesine çalışılmaktadır.
Dersin Amacı : Malzemelerin özelliklerini iyi bilen, istenen amaca uygun malzemeyi
en akılcı biçimde seçen mühendis yet iştirmektir.
Dersin Kapsamı (işlenen konular) :
1. Malzeme Bilgisine Giriş
2. Malzemelerin Gruplandırılması
3. Malzemenin Mekanik Özellikleri
4. Malzemenin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
5. Çevre Mühendisliği Uygulamalarında Kullanılan Temel Malzemeler
6. Bağlayıcı Maddeler
7. Agregalar
8. Beton
İNŞ 213 – MUKAVEMET özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders Tanımı : (3+0)2. Gerilme ve şekil değiştirme kavramları, malzemenin mekanik
özellikleri, eksenel yüklü elemanlarda gerilme ve deformasyon, yanal yüklü elemanlarda
normal gerilme ve kayma gerilmeleri, dairesel kesitlerin burulması, bileşik gerilmeler, gerilme
dönüşümleri.
Dersin Amacı : Dış kuvvetler ile iç kuvvetler, gerilme ve şekil değiştirme arasındaki
ilişkilerin incelenmesi, taşıyıcı sistemlerin boyutlandırılması.
Dersin İçeriği :
1. Mukavemetin temel ilkeleri, şekil değiştirme türleri, ideal malzemeler, emniyet
faktörü kavramı
2. Kirişlerde kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları, transversal yüklü kirişlerde
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com13
yük, kesme kuvveti ve eğilme momenti arasındaki bağıntılar
3. Kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramlarının kesit yöntemi ve analitik yönemle
incelenmesi
4. Eksenel normal kuvvet : gerilme ve şekil değiştirme hesabı, Hooke yasası
5. Üniform sıcaklık değişiminden doğan normal gerilmeler, hiperstatik sistemlerin
çözümü
6. Kesme kuvveti : gerilme ve şekil değiştirme hesabı, perçin hesapları
7. Burulma : dairesel çubuklarda gerilme ve şekil değiştirme hesabı, boyutlama, daire
halkası şekilndeki kesitler, hiperstatik sistemlerin çözümü
8. Basit eğilme : elastik eğri, Bernoulli-Navier hipotezleri, düz eğilme, eğrilik yarıçapı
9. Basit eğilme durumunda oluşak gerilme dağılımının belirlenmesi, kesitlerin
boyutlandırılması.
10. Bileşik mukavemet halleri : normal kuvvet ve eğilme, eksantrik, normal kuvvet
durumunda gerilme hesabı, sıfır ekseninin tayini, istinad duvarı problemleri
11. Kesmeli eğilme : kayma gerilmesi dağılımının belirlenmesi, kesitlerin
boyutlandırılması
12. Gerilme dönüşümü : bir ve iki eksenli gerilme durumunda asal gerilmeler ve asal
gerilme düzlemlerinin analitik olarak belirlenmesi
13. Asal gerilme ve düzlemlerinin grafik yöntemle (Mohr yöntemi) belirlenmesi bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

MAK 209 – DİNAMİK özel ders,proj bitirme tezi örneği,

e ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders Tanımı : (3+0) Maddesel noktaların kinemat iği: Doğrusal, dairesel, eğrisel
haraket. Doğal koordinatlar. Kutupsal ve küresel koordinatlar. Koordinat transformasyonları.
Düzlemde rölatif hareket. Maddesel noktanın kinetiği: Hareket demklemleri. İş. Enerji.
Dersin Amacı : Yapı Mühendisliği – 1 ve 2 derslerinde işlenen konulara temel
oluşturmak.
Dersin İçeriği : (Haftalık konu bazında verilmiştir.)
1. Dinamiğe Giriş : Temel Kavramlar, Newton Yasaları
2 – 6. Parçacığın Kinematiği : Konum ve yer değiştirme vektörleri, yol ve yörünge, doğrusal
hareket, düzlemde eğrisel hareket,kartezyen koordinatlar (x-y), normal ve teğetsel
koordinatlar (n-t), kutupsal koordinatlar (r-q), rölatif hareket( ötelenen eksenler)
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com14
7 – 11. Parçaların Kinetiği : Kuvvet, kütle ve ivme: Newton’un ikinci yasası, hareket
denklemleri, doğrusal hareket, eğrisel hareket. İş ve Enerji: İş ve Kinetik Enerji, potansiyel
enerji.
12 – 13. Rijit Cisimlerin Düzlemsel Kinematiği : Dönme, Mutlak Hareket, Rölatif Hız, Ani
Dönme Merkezi, Rölatif İvme, Dönen Eksenlerde Hareket
İNŞ 219 – AKIŞKANLAR MEKANİĞİözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders Tanımı : (3+0)3. Temel kavramlar, akışkanların gerilmelere karşı davranışı,
akışkanların statiği, basınç-derinlik ilişkisi, akışkanların kinemat iği, Langrange ve Euler
yaklaşımları, ideal akışkanların ve gerçek akışkanların bir boyutlu akımları, temel denklemler:
süreklilik denklemi, enerji denklemi, impuls-momentum denklemi, laminar akım, türbülanslı
akım, ideal ve gerçek akışkanların iki boyutlu akımları, potansiyel akımlar, sınır tabakası
uygulamaları.
Dersin Amacı : Akışkanlar Mekaniğinin temel prensiplerinin ve mühendislik
problemlerine uygulanması
Dersin İçeriği : (haftalık konu bazında verilmiştir.)
1. Temel kavramlar, birimler, yoğunluk, özgül ağırlık moleküler yapı, gerilmelere karşı
davranış
2. Akışkanların statiği, bir noktada basınç, basınç-derinlik bağıntısı ve uygulamaları
3. Akışkanların kinemat iği, Lagrange ve Euler bakış açıları
4. Bir boyutlu akımların temel denklemleri : süreklilik denklemi, enerji denklemi,
impuls-momentum denklemi
5. İdeal akışkanların bir boyutlu akımları
6. Bernoulli denkleminin pratikteki uygulamaları, Venturi ölçeği, bir kabın dibindeki
delikten akış, kabarma basıncı, pitot borusu
7. Gerçek akışkanların bir boyutlu akımları, süreklilik denklemi, enerji denklemi,
impuls-momentum denklemi,
8. Laminer akım ve türbülanslı akım
9. İdeal akışkanların iki boyutlu akımları ve temel denklemler
10. Potansiyel akımlar, çevrinti ve sirkülasyon, çevrintisiz akım, akım ve potansiyel
fonksiyonları
11. Potansiyel akımların temel denklemleri
12. Gerçek akımların iki boyutlu akımları, temel denklemlerin çözümüne ilişkin örnekler
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com15
13. Sınır tabakası uygulamaları
14. Boyut analizi bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

ÇEV 207 – ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KİMYASI II özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders Tanımı : (3+0) Su ve atıksu karakterizasyonu için gereken parametrelerin
verilerek, bu parametrelerin belirlenmesinde kullanılan analiz yöntemlerinin uygulanması,
sonuçların değerlendirilmesi
Dersin Amacı : Kantitatif kimya prensiplerinin; içme suyu ve atıksu arıtımı ile ilgili
uygulamalardaki temel kimya bilgilerinin verilmesi
Dersin İçeriği : (haftalık konu bazında verilmiştir.)
1. Sulardan Numune Alma ve Saklama Teknikleri, Kimyasal Analiz Sonuçlarının
İstatistiksel Değerlendirilmesi, Sonuçların Hassasiyet ve Doğruluğu
2. Kimyasal Analizler Sırasında Kullanılan Teknikler
3. Sertlik
4. Alkalinite
5. Asidite
6. Katılar
7. Çözünmüş Oksijen
8. BOİ
9. KOİ
10. TOC
11. Kükürt Kimyası
12. Azot Kimyası
13. Fosfor Kimyası
14. Çevrede İz Elementler
ÇEV 209 – ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders Tanımı : (2+2)3. Çevre Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan
mikroorganizmaların tanıtılması, arıtım işlemlerinde mikroorganizmaların yerinin ve
öneminin belirtilmesi
Dersin Amacı : Çevre Mühendisliği Mikrobiyolojisinin temellerini vermek
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com16
Dersin Kapsamı (işlenen konular) :
1. Ekosistemde Mikroorganizmaların Yeri, Mikroorganizmaların Genel Özellikleri
2. Prokaryotik ve Ökaryotik Organizmalar, Hücre ve Yapısı, Tek hücrelilerin maddesel
bileşimi ve elemanları, Kapsül ve Salgılar, Kamçılar ve hareket, Hücre çeperi
farklılaşmaları
3. Virusler: (Yayılmaları ve Yapıları, Bitki virusları,TMV virusu,Zoopatojen viruslar,
Bakteri virusları ve Fajların intrasellülar gelişmesi )
4. Protozoalar Metabolizması, Rotiferler, Crustacealar , Kurtlar , Larvalar ve Planktonlar
ve metabolizmaları
5. Organizmalarda Karbon ve Enerji Kaynakları
6. Besi Ortamı ve Gelişme Koşulları, Beslenme Tipleri, Bakteri sayılarının tayini
7. Eksponensiyel ve lojistik Gelişme
8. Enzim Faaliyetleri ve Reaksiyon Kinetiği, Monod ve Michaelis Menten Kinetikleri
9. Hücrede Madde Dönüşümleri, Metabolizmanın ve Enerji Dönüşümünün Ana
Mekanizması, Madde Dönüşümü ve Madde Dönüşüm Yolları
10. Mikroorganizmalar ve Atıksu Teknolojilerindeki yerlerine Genel Bir Bakış
11. Nitrifikasyon ve Denitrifikasyon, N, S, P, C, Fe, Mn donanımlarında mikroorganizmalar
12. Kompostlamada Faaliyet Gösteren Mikroorganizmalar
13. Mikroorganizmalarla Havanın Arıtılması
14. Kirlenmiş Toprağın Arıtılmasında Kullanılan mikroorganizmalar
ÇEV 206 – MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders Tanımı : (3+0)3. Doğrusal olmayan denklemlerin yaklaşık çözümü, denklem
sistemlerinin yaklaşık çözümü, eğri uydurma, sonlu farklar ve ara değer hesabı, sayısal türev
ve integral, diferansiyel denklemlerin yaklaşık çözümleri
Dersin Amacı : Sayısal analiz kavramlarından yararlanılarak denklemlerin ve denklem
sistemlerinin çözümlerinin, aradeğer hesabının, eğri uydurmanın, sonlu farkların, sayısal
türevin ve integralin tanımı, diferansiyel denklemlerin yaklaşık çözümlerinin ve
uygulamalarının verilmesi
Dersin İçeriği : (haftalık konu bazında verilmiştir.)
1. Giriş, Hata analizi, kesme hatası,yuvarlama hatası, yaklaşımın hata mertebesi
2. f(x) = 0 doğrusal olmayan denklemlerin çözümü, ardışık yaklaşımlar yöntemi
3. Yarılama yöntemi, Teğetler yöntemi, Değişken kesen yöntemi
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com17
4. Konuyu pekiştirici problemler
5. Doğrusal cebirsel denklem sistemlerinin yaklaşık çözümleri, Jacobi yöntemi
6. Gauss-Seidel yöntemi
7. Öz değer problemi, Kuvvet yöntemi
8. Sonlu farklar,
9. Ara değer hesabı, eğri uydurma
10. Sonlu farklar tanımı,özellikleri,Sonlu fark tabloları, Bölünmüş farklar,Lagrange, Sonlu
farklar, bölünmüş farklar ara değer polinomu
11. En küçük kareler yöntemi
12. Sayısal türev ve integral
13. Diferansiyel denklemlerin yaklaşık çözümleri, seri yöntemi, Euler yöntemi, RungeKutta yöntemi, Sonlu farklar yöntemi
14. Mühendislik matemat iği ders içeriğine uygun Çevre mühendisliği problemlerinin
öğrenciler tarafından araştırılıp öğrenciler tarafından sunulması bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

İNŞ 216 – TOPOĞRAFYA özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders Tanımı : (2+2) Mühendislikte Topoğrafya, Topoğrafya Aletleri,
Boyların Ölçülmesi ve Kullanılan Aletler, Planların Çıkarılması, Alan Hesapları,
Poligonizasyon, Topoğrafya Açılarının Ölçülmesi, Teodolit, Takeometri, Yüksekliklerin
Ölçülmesi, Geometrik Nivelman ve Kullanılan Aletler, Trigonometrik ve Kutupsal Nivelman,
Topoğrafik Haritaların Çıkarılması, Aplikasyon.
Dersin Amacı : Çevre Mühendisliği yapılarının oluşturulması, araziye aplikasyonu,
projelerin hazırlanmasında esas alınan temel kavramların ve ölçüm yöntemlerinin tanıtılması
ve uygulamanması
Dersin Kapsamı (işlenen konular) (Haftalık konu bazında verilmiştir)
1. Topoğrafyanın tarifi, mühendislikteki yeri
2. Uzunluk ölçümleri, uzunluk ölçümünde kullanılan aletler, Uzunluk ölçümlerinde
yapılan hata ve yanlışlıklar
3. Bir doğruya dik inme, bir doğrudan dik çıkma, eğik ölçme, Küçük alanların ölçülmesi,
alım yöntemleri
4. Arazi çalışması (uzunluk ölçümleri), Ölçüm yöntemleri: Klasik ve fotogrametrik
yöntem, harita yapımına ilişkin genel bilgiler.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com18
5. Alan hesabı: tabii değerlerle alan hesabı, koordinat değerleri yardımıyla alan hesabı,
Planimetre ile alan hesabı
6. Koordinatların hesaplanması, üçgenleme (triangulasyon) yöntemi, Topoğrafya
işlerinde kullanılan açılar: topoğrafya açısı, açıklık (semt) açısı, doğrultu açısı
7. Poligonlar, poligon çeşitleri: Kaplı ve açık poligonlar, poligon işleri
8. Açı ölçümünde kullanılan aletler: teodolit ve kullanımı
9. Arazi çalışması (teodolitle açı ölçümü), Poligonları oluşturulması, poligon hesapları
10. Takeometrik alım işlemleri, takeometre karne hesabı, Takeometrik alım işlemleri ve
harita çizimi
11. Yükseklik ölçümleri, geometrik nivelman, Geometrik nivelman (devam)
12. Arazi çalışması (nivelman uygulaması), Kutupsal nivelman, trigonometrik nivelman
13. Aplikasyon, Arazi çalışması (genel)
İNŞ 218 – HİDROLİK özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders Tanımı : (3+0)3. Borular İçerisinde Akım, Hareket Denklemi, Laminer Akım
Hali, Türbülanslı Akım Hali, Enerji Kaybı, Yersel Enerji Kayıpları, Sürekli Enerji Kayıpları,
Boruların Hidrolik Hesapları, Açık Kanallarda Akım: Üniform Akım, En Uygun Kesit, Açık
Kanallarda Üniform Olmayan Akımlar, Su Yüzeyinde Yerel Değişimler, Kanal Kontrolleri,
Model Teorisi
Dersin Amacı : Hidrolik temel prensiplerinin verilmesi ve mühendislik problemlerine
uygulanması
Dersin İçeriği : (haftalık konu bazında verilmiştir.)
1. Borular İçerisinde Akım, Hareket Denklemi, Laminer Akım Hali,
2. Türbülanslı Akım Hali, Viskoz Alt Tabaka, Çekirdek Bölgesi, Pürüzlü Cidar
3. Enerji Kaybı: Yersel enerji kayıpları, sürekli Enerji Kayıpları,
4. Boruların Hidrolik Hesapları,
5. Açık Kanallarda Akım: Üniform Akım, Bir Kesitte Basınç Dağılımı, Enerji
Kaybı,
6. Üniform Akımın Hesabı
7. En Uygun Kesit Kavramı, Farklı Kesitler İçin En Uygun Kesitin Belirlenmesi
8. Açık Kanallarda Üniform Olmayan Akımlar, Özgül Enerji, Kritik Rejim, Nehir
ve Sel Rejimi
9. Kanal Eğimi Tanımları
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com19
10. Su Yüzeyinin Diferansiyel Denklemi
11. Üniform Olmayan Akımlarda Boyuna Profiller
12. Açık Kanallarda Akım: Su Yüzeyinde Yerel Değişimler, Hidrolik Sıçrama,
Enkesit Değişimleri
13. Kanal Kontrolleri, Kapaklar, Keskin Kenarlı Savaklar, Dolu Savak ve
Bağlamalar
14. Model Teorisi, Benzerlik Koşulları, Dinamik Metoda Göre Benzerlik, Froude
Modelleri, Reynolds Modelleri bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

ÇEV 208 – ÇEVRE KİMYASI III özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders Tanımı : (3+0) Atmosfer bilimlerinin temelleri, atmosferin oluşumu, bileşimi,
güneşten gelen radyasyon, enerji bilançosu ve atmosfer, iklimlerin oluşumu, geçmişten
geleceğe Dünya atmosferi, atmosferin yapısı ve katmanları, hava sirkülasyonları, maddelerin
havada kalış süreleri, türbülans ve difüzyon, doğal sera etkisi, atmosferde su, havada karbon
dioksit, atmosferde kimyasal reaksiyonlar, atmosfer kimyasında önem taşıyan gaz ve buharlar,
aerosoller, stratosferde ozon, oksijenin atomik formları, atmosferde radikal reaksiyonları,
fotokimyasal reaksiyonlar ve troposferde ozon, hava kirleticiler, SOx, NOx, CO, VOC, PAH
ve diğerleri. Iklim değişimleri ve CFC gazları, CO2 ve diğer sera gazları.
Dersin Amacı : Atmosfer bilimleri ile ilgili temel bilgilerin verilmesi, küresel çevre
sorunlarının tanıtımı, geleceğe ilişkin bilgilerin ve sürdürülebilirliğin tartışılması.
Dersin İçeriği : (haftalık konu bazında verilmiştir.)
1. Giriş; gök cisimlerinin atmosferleri.
2. Havanın bileşimi; biyolojik kökenli bileşenler, jeokimyasal oluşumlar,
atmosferik reaksiyonlar.
3. Yeryüzünün enerji bilançosu; radyasyonla enerji transferi, doğal enerji
dolanımı ve enerjinin canlılara geçişi
4. Atmosferin yapısı, bileşimi ve tabakalaşma, atmosferik sirkülasyonlar
5. İklim, sera etkisi ve karbon dioksit, iklim değişikliklerinin tarihi
6. Atmosferde kimyasal reaksiyonlar, hava bileşenlerinin atmosferde kalış
süreleri
7. Atmosferde SOx dönüşümü, kuru ve yaş depozisyon, sülfat mekanizmaları,
asit yağışı
8. Atmosferde NOx dönüşümü, ve organic bileşenler
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com20
9. Oksijen kimyası, stratosferde ozon oluşum ve tüketim reaksiyonları
10. Fotokimyasal sis ve troposferde ozon oluşumu
11. Aerosol kimyası
12. Atmosferin yapısında, iklimlerde değişimler, ozon tabakasının incelmesi ve
ilgili uluslararası protokoller bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

ÇEV 210 – ÇEVRE ANALİZ TEKNİKLERİözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders Tanımı : (2+2) Kullanılmış Suların alıcı ortama boşaltılmadan önce ne oranda
kirletici parametre içerdiğinin saptanması, alıcı ortam kalitesinin zamanla değişiminin
izlenmesi, su ve atıksu arıtma tesislerinin tasarımı ve çalışma verimlerinin saptanması, suların
içmeye ve kullanmaya uygunluğunun belirlenmesi amacıyla ölçülmesi gereken fiziksel ve
kimyasal parametreler için geliştirilmiş standart tekniklerin uygulanması.
Dersin Amacı : Su ve Atıksu analizleri için geliştirilmiş standart tekniklerin
uygulanması
Dersin İçeriği : (haftalık konu bazında verilmiştir.)
10. Kalitatif ve kantitatif kimyasal analiz
11. Gravimetrik analiz (Suda sülfat tayini)
12. Volumetrik analiz (Suda klor tayini)
13. Asidimetri (Suda asidite tayini)
14. Alkalimetri (Suda alkalite tayini)
15. Tuzluluk ve iletkenlik (Suda pH, iletkenlik, tuzluluk tayini)
16. Kolorimetrik analiz (Suda toplam fosfor tayini)
17. Yağ ve gres (Suda yağ ve gres tayini)
18. Nötralizasyon (Zayıf asit kuvvetli baz titrasyonu)
19. Suda kimyasal oksijen ihtiyacı tayini
20. Suda biyokimyasal oksijen ihtiyacı tayini
21. Suda katı madde tayinleri
22. İleri analiz teknikleri (Suda demir, bakır, kurşun ve çinko tayini)
23. Gaz kromatografisi ile suda organik madde tayinleri
MAK 219 – TERMODİNAMİĞE GİRİŞ
Ders Tanımı : (2+0) 2. Temel termodinamik kavramlar ve tanımlar, ideal ve gerçek
gazlar, gaz karışımları, termodinamiğin O. yasası, kütle ve enerji denklikleri, kapalı ve açık
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com21
sistemlerde termodinamiğin 1. yasası ve enerjinin korunumu, termodinamiğin 2. yasası ve
enerjinin dönüşümü, tersinir ve tersinmez değişimler, termodinamik kavramlar ve
hesaplamalar, termodinamiğin 3. yasası ve entropi hesaplamaları, kimyasal termodinamik, ısı
aktarımı: konduksiyon, konveksiyon ve kombine ısı aktarım hesaplamaları.
Dersin Amacı : Termodinamiğin temel prensipleri ve muhendislik sistemlerindeki
uygulamaları
Dersin İçeriği :
1. Termodinamiğe Giriş: Termodinamik kavramlar, birimler ve tanımlar
2. İdeal ve Gerçek Gazlar: Ideal gaz yasası, gazların özellikleri ve kinetik teorisi , gerçek
gazlar, gaz karışımları.
3. Termodinamiğin Sıfırıncı ve I. Yasası
4. Açık sistemlerde kütle ve enerji denklikleri
5. Termodinamiğin 2.Yasası: Enerjinin dönüşüm etkinlikleri, termodinamik çevrimler:
ısı makinası, ısı pompası, soğutucu çevrimleri ve etkinlikleri, entalpi, entropi, serbest
enerji ve iş fonksiyonu kavramları. Tersinir ve tersinmez işlemler, Karnot çevrimi.
6. Termodinamiğin 3.Yasası: Entropi değişim hesaplamaları, Fiziksel ve kimyasal
işlemlerde entropi değişimi ve uygulamaları
7. Kimyasal Termodinamik: Kimyasal reaksiyonlarda serbest enerji, entalpi ve entropi
değişimleri. Denge sabiti ve sıcaklığa bağlılığı. Kimyasal bileşik oluşum serbest
enerjileri ve entalpileri. Uygulamalar
8. Isı Transferi: Kondüksiyon mekanizma ve yasaları, seri ve paralel bağlı duvarlardan
ısı kondüksiyonu, Konveksiyon mekanizma ve yasaları, ısı aktarım katsayısı,
akışkanlarda ısı aktarımı, Radyasyon mekanizma ve yasaları, Kombine ısı aktarım
mekanizmalar ve uygulamalar. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

ÇEV 313 – TEMEL İŞLEMLER özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders Tanımı : (3+0) Çevre Mühendisliğinde kullanılan Çökelme, Filtrasyon ve
Havalandırma temel işlemlerinin teorik esasları ve temel özellikleri
Dersin Amacı :İçme ve kullanılmış suların arıtılmasında kullanılan çökelme, filtrasyon
ve havalandırma işlemlerinin ve ilgili yapıların ekipmanların tasarım ve seçimine ait temel
bilgilerin verilmesi.
Dersin İçeriği:
1. Çökeltim havuzlarının tipleri ve arıtma tesislerinde kullanım yerleri, yapısal özellikler
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com22
2. Taban taraması ve havuzlarda akım koşulları
3. Taneli ve yumaklı çökelme teorisi ve tasarım esasları ve uygulamalar
4. Kum filtrasyonunun arıtma tesislerinde kullanım yerleri, Filtrasyon mekanizmaları
5. Kum Filtresi Elemanları, Hidrolik Problemleri, tasarım esasları ve uygulamalar
6. Filtre debisi kontrolu ve yavaş kum filtreleri
7. Gaz Transfer Mekanizmaları, Havalandırıcı tipleri
8. İçme suları ve kullanılmış suların arıtımına kullanılan havalandırıcılar, seçim esasları
uygulamalar bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

İNŞ 315 – ZEMİN MEKANİĞİ
Ders Tanımı : Altyapı tesislerinin tasarımında, inşa edilecek ünitelerin stabilitesi için
gerekli olan bilgilerin teorik ve pratik bazda verilmesi.
Dersin Amacı : Çevre mühendisleri; içme suyu dağıtma, atıksu toplama
(kanalizasyon) ve yağmur suyu toplama şebekelerinin ve ayrıca atıksu arıtma tesislerinin
tasarımı ve inşaatı ile ilgili dersler almaktadırlar. Dersin temel amacı, bu sistemlerin
tasarımında ve inşaatında söz konusu ünitelerin stabilitesi açısından gerekli zemin bilgilerinin
kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği (İşlenen konular) : Aşağıda sunulan konular 2’şer hafta işlenmekte olup
toplam verilen ders süresi 14 haftadır.
1. Zeminlerin mühendislik tanımı : Su içeriği, Porozite, Boşluk oranı, Birim hacim
ağırlık, Doygunluk derecesi, İzafi sıkılık, “Atterberg” limitleri, İndisler, Zemin
kesitinde bileşenler, Zemin özelliklerinin saptanması, Temel malzemesi olarak zemin
tipleri, Sıkıştırma, Maksimum kuru birim hacim ağırlığı – Su içeriği ilişkisi
2. Zemin suyu : Yer altı suyu akımı, Kuyular, Basınçlı ve basınçsız yer altı suyu
tablaları, Zeminlerin geçirimliliği, Geçirimlilik katsayısının saptanması, Toplam –
boşluk – efektif basınçlar, Akım ağı
3. Kayma mukavemeti : “Coulomb Kanunu”, Kayma gerilmesi, Normal gerilme, “Mohr”
dairesi, İç sürtünme açısı, Kırılma düzlemi, Deviatör gerilme, Serbest basınç
mukavemeti, Efektif gerilme kırılma dairesi
4. Yanal toprak basınçları : “Rankine Teorisi”, “Kama Teorisi”, Aktif toprak basıncı,
Pasif toprak basıncı, Durağan toprak basıncı, İstinat duvarları, Kayma ve taban
basınçları, Devrilme tahkiki
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com23
5. Oturmalar : Ani oturma, Konsolidasyon oturması, Oturma – zaman bağıntısı, Gerilme
dağılımı, Ödometre deneyi, Deformasyon, Sıkışma, Konsolidasyon katsayısı, Efektif
jeolojik yük, Logaritma – zaman yöntemi, Karekök – zaman yöntemi
6. Taşıma gücü : Taşıma gücü şartı, Oturma şartı, Net taşıma gücü, Temeller, Zemin
emniyet gerilmesi, Derin temellerde taşıma gücü, Ayak taşıma gücü, “Engineering
News” formülü, Kazıklar, Kazık yükleme deneyleri
ÇEV 315 – SU GETİRME özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders Tanımı : (3+1) Yerleşim bölgelerinin TSE’de belirlenmiş özelliklere sahip
kullanma ve içme suyunun getirilmesi, barajlardan, göllerden, akarsulardan, kuyulardan ve
doğal kaynaklardan su temini, suyun depolanması ve yerleşim bölgelerine dağıtımı, kentsel su
şebekesi tasarımı, gerekli armatürlerin konumlandırılması, kent içi özel ve endüstriyel
birimler için uç debilerin bırakılması ve Ülkemizdeki yasal mevzuatın tanıtılması.
Dersin Amacı : Yerleşim bölgelerinin Türk Standartları Enstitüsünce belirlenmiş
özelliklere sahip kullanma ve içme suyunun barajlardan, göllerden, akarsulardan, kuyulardan
ve doğal kaynaklardan getirilmesi, depolanması ve dağıtımı, içme suyu şebekesi tasarımı.
Dersin İçeriği : (Haftalık konu bazında verilmiştir.)
1. Ülkemizde su getirme tesislerinin projelendirilmesi ve genel durum
2. Çeşitli yöntemlerle gelecek nüfusun hesaplanması
3. Su ihtiyacının belirlenmesi
4. Su temini ve su alma yapıları
5. Su haznelerinin görevleri ve tasarımı
6. Basınçlı akış ve hidrolik hesaplar ile su iletim hatları ve ekipmanları
7. Pompa hesapları ve pompa merkezlerinin boyutlandırılması
8. Darbe hesapları ve gerekli önlemler
9. İçme suyu dağıtım şebekesi hidrolik hesapları
10. Ölü nokta yöntemi ile şebeke boyutlandırılması
11. Diğer şebeke boyutlandırma yöntemleri (Hardy Cross vb.)
12. Düğüm noktalarının detaylandırılması ve çizimleri
13. Proje düzenleme ve çizim esasları
14. Metraj ve keşifler
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com24
İNŞ 317 – YAPI MÜHENDİSLİĞİ – I özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders Tanımı : (2+0) Betonarme ve çelik yapı elemanlarının tasarımına baz teşkil
edecek temel bilgilerin verilmesi ve 3. sınıflara Bahar Yarıyılında verilen İNŞ 318 (3+0) Yapı
Mühendisliği II dersinin alt yapısının oluşturulmasıdır. Ders; kiriş, kolon ve plaklara ve
ilaveten çelik konstrüksiyonlara etkiyen kuvvetlerin ve momentlerin hesaplanmasına ve bu
bulgular ışığında tasarımına yöneliktir.
Dersin Amacı : Betonarme ve çelik yapı elemanlarının tasarımına baz teşkil edecek
temel bilgilerin verilmesi ve tasarım uygulamalarının yapılması.
Dersin İçeriği : (Haftalık konu bazında verilmiştir.)
1. Yapı mühendisliği tanımı
2. Taşıyıcı sistemler
3. Yapı elemanlarına etkiyen yükler
4. Mesnetler ve düğüm noktaları
5. İzostatik kirişlerde iç kuvvet diyagramları ve yer değiştirme hesapları
6. Çerçevelerde iç kuvvet diyagramları ve yer değiştirme hesapları
7. Kafes kirişlerde iç kuvvet diyagramları ve yer değiştirme hesapları
8. Hiperstatik sistemlerde iç kuvvet diyagramları ve yer değiştirme hesapları
9. Clapeyron denklemi
10. Cross yöntemi
11. Kirişler
12. Kolonlar
13. Plaklar
14. Çelik konstrüksiyonlar bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

ÇEV 317 – SU KALİTESİ KONTROLU özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders Tanımı : Kıtaiçi yüzeysel ve yeraltısuyu kaynakları ile denizler, estetik ölçülerin
çok ötesinde yaşamsal ve ekonomik değer taşımaktadır. Kısıt lı olan kıtaiçi su kaynaklarının
hızla artan kentsel içme suyu ve endüstriyel su talebini karşılayabilmeleri için, ciddi ve etkili
bir biçimde, uzun vadeli programlar çerçevesinde korunmaları gereklidir. Ders kapsamında
kirleticilerin su ortamındaki etkileri verilmektedir.
Dersin Amacı : . Bu dersin amacı, çeşitli su ortamlarındaki kirlenme ve kontrol
yöntemlerine ilişkin bilgileri vermektir.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com25
Dersin İçeriği : (haftalık konu bazında verilmiştir.)
1. Doğal Suların Oluşumu, Dağılımı ve Kalitesi
2. Hidrolojik Çevrim ve Su Kalitesi
3. Saprobik Sistem
4. Askıda, Yüzücü ve Kolloidal Maddeler
5. Isıl Kirlenme
6. Anorganik Unsurlar
7. Toksik, Radyoaktif ve Güç Ayrışabilen Maddeler
8. Organik Unsurlar
9. Azotlu Maddeler ve Su Kalitesi
10. Fosfor ve Fotosentez
11. Mikrobiyel Kirlenme
12. Akarsu Kirliliği Modellemesi
13. Hidrolik ve Hidrolojik Unsurlar bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

ÇEV 319 – DERİN DENİZ DEŞARJLARI
Ders Tanımı : (2+0)2.Derin Deniz Deşarjları dersi kapsamında atıksuların deniz ortamına ve
insan sağlığına zarar vermeyecek biçimde uzaklaştırılmasının esasları ele alınmaktadır. Bu
amaçla alıcı ortamda geçerli olan arıtım mekanizmaları (seyrelme) ayrıntılı olarak
incelenmekte ve yapılması gerekli olan altyapı sistemleri tanıtılmaktadır. Ders kapsamında
programın izin verdiği ölçüde özel veya kamu sektöründe uygulamacı olarak faaliyet gösteren
kişilerin bilgi ve deneyimlerinden (kullanılan malzemeler, inşa yöntemleri vb. konularda)
yararlanılmaktadır. Ayrıca, deniz deşarjı uygulamalarına dair video sunumları kullanılarak ele
alınan konuların pekiştirilmesine çalışılmaktadır.
Dersin Amacı: Atıksuların doğal ortama ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde
uzaklaştırılmasını sağlayacak alt yapı tesislerinin tasarımını ve inşaasını yapabilecek teknik
birikime sahip mühendisler yetiştirmektir.
Dersin Kapsamı (işlenen konular) :
1. Deniz Ortamının Özellikleri: Fiziksel, biyolojik ve mikrobiyolojik özellikler; akıntılar,
dalgalar
2. Atıksu Özellikleri
3. Deniz Deşarjları İle İlgili Yasal Mevzuat
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com26
4. Deniz Deşarjı Sistemlerinin Yapısal Elemanları: Kara tesisleri, Deşarj borusu, Tesbit
kütleleri
5. Seyrelme Hesapları : Birinci seyrelme, İkinci seyrelme, Üçüncü seyrelme, Toplam
seyrelme
6. Deşarj Borusunun Stabilitesinin Sağlanmasının Genel Esasları bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

CEV 321 – KİMYASAL PROSESLER özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders Tanımı : (2+1) Çevre mühendisliğinde kullanılan kimyasal ve fizikokimyasal
proseslerin temel prensipleri ve proses tasarım ilkeleri. Reaksiyon kinetiği, reaktor türleri,
reaktor işletme türleri, reaktör tasarım eşitlikleri, nötralizasyon proses ve reaktör tasarımı,
flotasyon ünitesi tasarımı ve türleri, iyon değiştirme prosesleri ve tasarım eşitlikleri,
adsorpsiyon prosesi ve kolon tasarım-işletme ilkeleri, membran prosesleri, türleri ve tasarım
eşitlikleri, pıhtılaştırma ve yumaklaştırma prosesleri ve tasarımı, dezenfeksiyon prosesleri,
türleri ve tasarımı, kimyasal oksidasyon prosesleri, suyun sertliği ve giderimi
Dersin Amacı : Çevre mühendisliği kimyasal ve fizikokimyasal proseslerin temel
prensipleri ve uygulamaları
Dersin İçeriği :
1. Reaksiyon Kinet iği ve Reaktör Tasarımı
2. Nötralizasyon Prosesleri
3. Flotasyon prosesi ve Flotasyon yöntemleri
4. İyon Değişimi Prosesleri
5. Adsorpsiyon Prosesleri
6. Membran Prosesleri
7. Pıhtılaştırma ve Yumaklaştırma İşlemleri
8. Dezenfeksiyon ve Klorlama işlemleri
9. Kimyasal Oksidasyon Yöntemleri
10. Su Sertliği Giderim Yöntemleri bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

ÇEV 314 – KANALİZASYON özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Dersin Tanımı : (3 + 1) Kanalizasyon sistemleri, Atık su ve Yağmur suyu toplama
şebekelerinin tasarımı, Kanalizasyon şebekelerinde ters sifon, dolusavak ve su tutma hazneleri
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com27
Dersin Amacı : Atık sular ve Yağmur sularını toplayan kanalizasyon şebekelerinin
tasarımı için gerekli bilgilerin verilmesi ve uygulanması
Dersin İçeriği :
1. Kanalizasyonun tarihçesi ,Kanalizasyon sistemleri( 1 hafta)
2. Proje Safhaları , ön araştırmalar (2hafta)
3. Bireysel sistemler, Kanalizasyın şebekesi geçkileri, Atıksu miktarları (1 hafta)
4. Yağmur Suyu Debisinin Belirlenmesi (2 hafta)
5. Kanalizasyon sistemlerinin boyutlandırılması (3 hafta)
6.Kanal inşaatı, Kanalların mukavemeti (1 hafta)
7. Bacalar,Ters sifon, Dolu savak, Su Tutma Hazneleri (3 hafta)
8. Kanalların bakımı (1 hafta) bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

ÇEV 316 – HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLU özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders Tanımı : (3+0) Hava kirliliği, hava kirleticiler, kirletici kaynaklar ve hava kirleticilerin
kontrolu
Dersin Amacı : Öğrencilerin, hava kirliliği, kirleticiler, kaynakları ve kontrol
tekniklerine ilişkin genel bilgileri öğrenmesini sağlamak.
Dersin İçeriği : (haftalık konu bazında verilmiştir.)
1. Hava kirliliği oluşumu, tanımlar, birimler
2. Hava kirlenmesi ölçekleri, kirleticilerin sınıflandırması, etkileri
3. Hava kirletici kaynaklar, emisyon envanteri, emisyon faktörleri
4. Yanma, yakıtlar ve yakma sistemleri
5. Yanma sırasında kirletici oluşumu ve kontrolu
6. Yanma kaynaklı kirleticilerle ilgili uygulama
7. Hava kirliliği meteoroloji, kirletici dağılımı
8. Kirletici dağılım modelleri
9. Uygulama
10. Baca gazı arıtımı: Toz ve gaz kirleticilerin kontrol esasları
11. Toz kirleticilerin kontrol teknikleri: Siklonlar, torba filtreler, elektrostatik çötürücüler
12. Gaz kirleticilerin kontrol teknikleri: DeSOx, DeNOx,
13. Mevzuat, Temiz hava planları
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com28 bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

ÇEV 318 – İÇME SULARININ ARITILMASI özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders Tanımı : (3+0)3. İçme Sularının Arıtılması dersi kapsamında yüzeysel ve
yeraltı sularının içme ve kullanma amaçlı olarak kullanılmasının esasları ele alınmaktadır. Bu
kapsamda su kalitesiyle ilgili parametreler tanıtılarak bunların alıcı orta ve insan sağlığı
üzerine olan etkileri incelenmektedir. Konuyla ilgili geçerli yasal mevzuat, standartlar
hakkında bilgi verilmekte; uluslararası mevzuat ile karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. Su
arıtımı amacıyla kullanılabilecek arıtma yöntemleri tanıtılmakta, arıtım mekanizmaları ve
tasarımı bilgisi verilmektedir. Ders kapsamında programın izin verdiği ölçüde içme suyu
arıtma tesislerine ait slaytlar kullanılmakta; işlenen konuların pekiştirilmesi amacıyla teknik
gezi düzenleyerek yerinde inceleme yapılmaktadır.
Dersin Amacı: Yüzeysel ve yeraltı sularının içme ve kullanılmasına yönelik alt yapı
sistemlerinin tasarımını ve inşasını yapabilecek teknik birikime sahip mühendisler
yet iştirmektir.
Dersin Kapsamı (işlenen konular) :
1. İçme suyu arıtımının amaçları
2. İçme suyu kaynakları
3. İçme suyu kalite kriterleri ve standartları, ilgili yasal mevzuatın tanıtılması
4. İçme suyu arıtımında kullanılan temel işlem ve süreçlerin tanıtımı
5. Su alma yapıları
6. Mekanik arıtma üniteleri (elek ve mikroelekler) tasarım esasları
7. Havalandırma : Gaz transferi, Havalandırıcılar, Graviteli havalandırıcılar,
Püskürtmeli havalandırıcılar
8. Çökeltim : Çökeltim havuzlarının tasarım esasları ve çökeltim havuzlarının yapısal
detayları
9. Pıhtılaştırma ve Yumaklaştırma
10. Filtreler : Hızlı kum filtrelerinin tasarımı, Yavaş kum filtrelerinin tasarımı
11. Dezenfeksiyon
12. İleri arıtma yöntemleri bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

İNŞ 318 – YAPI MÜHENDİSLİĞİ II
Ders Tanımı: Betonarme yapı sistemlerinin tasarımı ve hesaplanmasında kullanılacak
betonarme hesap ilkelerinin tanıtılması, basit basınç, basit çekme, basit eğilme, kesme
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com29
kuvveti, bileşik eğilme etkisindeki elemanlar, betonarme plak sistemler, istinat yapıları ve
temelleri.
Dersin Amacı: Betonarme yapılarının tasarımı ve hesaplanmasında kullanılan temel
betonarme ilkelerinin verilmesi ve sistem hesabı.
Dersin İçeriği: (Konu bazında verilmiştir)
1. Betonarme elemanların tasarımı genel ilke ve yöntemler
2. Eksenel basınç etkisindeki betonarme elemanlar
3. Eksenel çekme etkisindeki betonarme elemanlar
4. Basit eğilme etkisindeki elemanlar
5. Bileşik eilme etkisindeki elemanlar
6. Kesme kuvveti etkisindeki elemanlar
7. Betonarme plak sistemleri
8. İstinat yapıları
9. İstinat yapıları temelleri bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

ÇEV 320 – İSTATİSTİĞE GİRİŞözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders Tanımı : Veri değerlendirmede kullanılan istatistiksel değerlendirmenin
esaslarının verildiği temel bilim dersidir.
Dersin Amacı : İstatistiksel değerlendirme esaslarının verilmesi
Dersin Kapsamı (işlenen konular) :
1. Rastgele Değişken, Frekans Analizi ve Tanımlayıcı İstatistikler: Aritmetik Ortalama,
Ağırlıklı (Tartılı) Aritmetik Ortalama, Harmonik Ortalama Geometrik Ortalama,
Medyan, Mod, Dağılım Ölçütleri, Değişkenlik Katsayısı, Çarpıklık Katsayısı ve
Kurtosis Katsayısı
2. Olasılık ve Olasılık Dağılımları: Bayes Teoremi, Beklenen Değer Kuralları, Varyans
Kuralları, Binom Dağılımı, Poisson Dağılımı, Geometrik Dağılım, Hipergeometrik
Dağılım, Sürekli Rastgele Değişkenlerle İlgili Olasılık Dağılım Fonksiyonları,
Üniform Dağılım, Üstel Dağılım, Sürekli Dağılımlar, Normal Dağılım, İki Parametreli
Lognormal
3. Regresyon ve Korelasyon Analizi: Basit Regresyon ve Korelasyon Analizi, Eğrisel
Regresyon, Varyans Analizi (ANOVA) ile Regresyon Denkleminin Test Edilmesi,
Çoklu Regresyon ve Korelasyon Analizi
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com30 bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

CEV 322 – BİYOLOJİK PROSESLER özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders Tanımı : (2+1) Atıksu arıtımında kullanılan biyolojik proseslerin temel
prensipleri ve tasarım ilkeleri. Biyolojik proses türleri, askıda biyokütle içeren biyolojik
prosesler: aktif çamur prosesi, havalandırmalı lagunler, stabilizasyon havuzları, oksidasyon
hendekleri, biyofilm prosesleri: damlatmalı filtreler, dönen biyodisk sistemleri, akışkan yatak
biyofilm reaktörler, batık biyolojik filtreler. Anaerobik biyolojik prosesler, azot giderimi için
biyoprosesler, fosfat giderimi için biyoprosesler, kükürt giderimi için biyoprosesler, nutrient
giderim prosesleri.
Dersin Amacı : Biyolojik arıtma sistemlerinin temel prensipleri ve tasarım ilkelerinin
verilmesi
Dersin İçeriği :
1. Biyolojik prosesler işletme türleri: Kesikli, sürekli ve yarı sürekli işletmeler
2. Askıda biyokütle içeren biyolojik prosesler (Aktif Çamur Prosesi, Havalandırmalı
Lagünler, Oksidasyon Hendekleri, Stabilizasyon Havuzları)
3. Sabit film biyolojik prosesler (Damlatmalı Filtreler, Dönen Biyodisk Sistemleri, Batık
Biyolojik Filtreler, Akışkan Yatak Biyofilm reaktörler)
4. Anaerobik Biyolojik Arıtma Prosesleri (Askıda biyokütle içeren biyoprosesler,
anaerobik kontakt prosesi, Sabit biyofilm prosesleri)
5. Azot gideriminde biyoprosesler (Süspanse ve biyofilm Nitrifikasyon ve
Denitrifikasyon: prosesleri)
6. Fosfat gideriminde biyolojik prosesler
7. Kükürt Gideriminde Biyolojik Prosesler (Aerobik ve anaerobik kükürt giderim
prosesleri) bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

ÇEV 324 – HİDROLOJİözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders Tanımı : (2+0) Hidroloji biliminin tanımı, metodları, hidrolik çevrim, hidrolik
çevrimin denklemleri- kütlenin korunumu denklemi ve enerjinin korunumu denklemi, hidrolik
çevrimin unsurları; yağış, buharlaşma, sızma, akış. Hidrograf analizleri.
Dersin Amacı : Hidroloji biliminin temel esaslarının çevre mühendisliği disiplinindeki
uygulamalarıyla sentezi.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com31
Dersin İçeriği : (haftalık konu bazında verilmiştir.)
1. Giriş, Tanımı, Metotları, Hidrolojik Çevrim
2. Temel Denklemleri, Kütlenin Korunumu, Enerjinin Korunumu, Yerküresinin Su
Dengesi
3. Yağış, Yağışın Meydana Gelmesi, Ölçümü, Kayıt Analizleri
4. Buharlaşma, Mekanizması, Su Yüzeyinden Buharlaşma, Zemin ve Kar
Yüzeyinden Buharlaşma
5. Terleme ve Tutma, Evapotranspirasyon Kayıpları
6. Sızma, Kapasitesi, Hızı, İndisleri
7. Yeraltı Suyu, Bölgeleri, Beslenmesi ve Kayıpları, Akımı
8. Yeraltı Suyunun Kuyularla Çekimi, Hidrolik İletkenliğin Ölçülmesi
9. Akım Ölçümleri ve Verilerin Analizi,
10. Seviye ve Su Yüzeyi Ölçümleri, Kesit Ölçümleri, Debi Ölçümleri
11. Anahtar Eğrisi, Akış Kayıtlarının Analizi
12. Yüzeysel Akış, Akarsu Havzalarının Özellikleri, Akışın Kısımlara Ayrılması,
Akış-Yağış Bağıntıları, Rasyonel Metod
13. Hidrograf Analizi, Elemanları, Dolaysız Akışla Taban Akışının Ayrılması, Akarsu
Havzasının Sistem Olarak İncelenmesi, Parametrik Havza Modelleri
14. Birim Hidrograf Teorisi, Hidrografın Akarsu Boyunca Ötelenmesi, Hidrografın
Haznede Ötelenmesi
ÇEV 467 – KULLANILMIŞ SULARIN ARITILMASI özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders Tanımı : (4+0) Evsel nitelikli atıksu debilerinin hesaplanması, atıksu özellikleri,
ızgara ve kum tutucuların tasarım esasları, ön çökeltim havuzlarının tasarım esasları, aktif çamur
sürecinin tasarım esasları, damlatmalı filtre sistemi tasarım esasları, biyodisk tasarım esasları,
stabilizasyon havuzlarının tasarım esasları, mekanik havalandırmalı lagünlerin tasarım esasları,
oksidasyon hendeği tasarım esasları, nitrifikasyon-denitrifikasyon sistemlerinin tasarım esasları
klorlama ünitelerinin tasarımı, yasal mevzuat.
Dersin Amacı : Evsel atıksuların nicelik ve niteliklerinin tanıtılması, evsel atıksuların
arıtımında kullanılan ünitelerin ve süreçlerin teorilerinin verilerek tasarımlarının yapılması
Dersin İçeriği : (Haftalık konu bazında verilmiştir.)
1. Evsel atıksuların nitelik ve nicelikleri
2. İnce ve kaba ızgaraların tasarım esasları
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com32
3. Kum tutucu tipleri ve tasarım esasları
4. Ön çökeltme havuzlarının tasarım esasları
5. Biyolojik arıtmanın temel esasları ve teorisi
6. Aktif çamur süreci ve modifikasyonlarının tasarım esasları
7. Damlatmalı filtre tipleri ve tasarım esasları
8. Mekanik havalandırmalı lagünlerin tasarım esasları
9. Oksidasyon hendeklerinin tasarım esasları
10. Stabilizasyon havuzlarının tasarım esasları
11. Azot ve fosfor gideren biyolojik arıtma süreçlerinin tasarım esasları
12. Klorlama havuzunun tasarım esasları
13. Yasal mevzuat
14. Tasarım uygulamalarının genel değerlendirmesi bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

ÇEV 469 – KATI ATIKLAR özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders Tanımı : (3+0) Evsel, endüstriyel ve diğer aktiviteler sonucu oluşan katı
atıklara oluşumundan nihai bertarafına kadar geçen süreçte uygulanan işlemler ve bertaraf
yöntemleri bu dersin kapsamındadır.
Dersin Amacı : Katı atıkların işlenmesi ve bertarafı konusunda temel esaslar ve
bazı temel sistemlerin tasarım esaslarının verilmesi.
Dersin İçeriği : (haftalık konu bazında verilmiştir.)
1. Katı atıkların tanımı ve kaynakları
2. Katı atıkların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri
3. Katı atıkların toplanması ve taşınması
4. Katı atıklara uygulanan mekanik-biyolojik işlemler
5. Katı atıkların kompostlaştırılması
6. Katı atıklardan enerji elde edilmesi (yakma ve piroliz)
7. Katı atıkların düzenli depolanması (düzenli depolama alanının altyapısının
hazırlanması, sızıntı suyu ve metan gazının toplanması, işletimi, kapanması vs.)
8. Vahşi depolama alanlarının ıslahı
9. Arıtma çamurlarının bertarafı
10. Katı atık işlem tesislerinde kullanılan makina ve ekipmanlar
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com33 bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

ÇEV 461 – ÇEVRE SİSTEMLERİ ANALİZİ
Ders Tanımı : (3+0) Sistem yaklaşımı, matematiksel modeller, optimizasyon
algoritmaları, mühendislik ekonomisi ve seçeneklerin kıyaslanması, doğrusal programlama ve
çevre mühendisliği uygulamaları, dinamik programlama
Dersin Amacı : Mühendislik problemlerinin çözümünde sistem yaklaşımı ve
optimizasyon tekniklerinin yararının ve uygulama yaklaşımlarının öğrencilere anlatılması.
Dersin İçeriği
1. Sistem Yaklaşımı: Amaç Fonksiyonu, Sınır Şartlar, Alternatif Projeler
2. Matematik Modeller ve Optimizasyon: Karar Modelleri, Simülasyon Modelleri
3. Optimizasyon Algoritmalarına Giriş: Lagrange Çarpanların Yöntemi, Şebeke
Analizleri
4. Mühendislik Ekonomisi: Bugünkü Değer Yöntemi, Toplam Eşdeğer Yıllık Masraf,
Birim Masraf Hesabı, Projelerin Kıyaslanması
5. Doğrusal Programlama: Grafik Yöntem, Simplex Yöntemi, Dual Problem
6. Doğrusal Programlama Örnekleri: Su Kirliği Kontrolü, Katı Atıkların Toplanması,
Hava Kirliliği Kontrolü
7. Dinamik Programlama
ÇEV 463 – ÇEVRE YÖNETİMİözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders Tanımı : (2+0) Öğrencilerin, sürdürülebilir kalkınma anlayışı çerçevesinde çevre
kaynaklarının korunması, çevresel ortamların kalitelerinin yükseltilmesi için temel bilgiler ve
teknik çevre mevzuatı bilgileri ile donatılması
Dersin Amacı: Çevre yönetimine yönelik genel esasların ve sürdürülebilir kalkınma
ilkelerinin öğrencilere verilmesi, Türkiye’de çevre korumaya yönelik olarak ilgili teknik
mevzuatın araştırılması ve uygulanması
Dersin İçeriği : (haftalık konu bazında verilmiştir.)
1. Çevre Yönetimi gereksinimi
2. Temel tanımlar
3. Çevresel kaynaklar
4. Enerji ve çevre
5. Sürdürülebilir Kalkınma
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com34
6. Türkiye’de Çevre Mevzuatı
7. Çevre Kanunu
8. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
9. Su Kirliliği Kontrolu Yönetmeliği
10. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği
11. Katı Atıkların Kontrolu Yönetmeliği ve Tehlikeli Atıkların Kontrolu Yönetmeliği
12. Gayrisıhhı Müesseseler Yömetmeliği
13. Diğer Yönetmelikler bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

ÇEV 446 – ENDÜSTRİ ATIKSULARININ ARITILMASI özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders Tanımı : (3+0)3. Endüstriyel atıksuların özellikleri, Proses/kirlilik profilinin
çıkartılması, Atık azaltma teknikleri, Ön arıtım işlemleri, Çeşitli endüstriyel atıksuların genel
özellikleri ve arıtım alternatiflerinin incelenmesi ve tasarımı, ISO 14000 Çevre Yönetim
Sistemi
Dersin Amacı : Endüstriyel atıksuların özelliklerinin verilmesi ve arıtım
alternatiflerinin incelenmesi, ünitelerinin tasarımı
Dersin İçeriği : (haftalık konu bazında verilmiştir.)
1. Endüstrinin Tanımı, Endüstriyel Atıksuların Karakteristik Özellikleri, Kirlilik Profili,
Proses Profili, Kirlilik Yükleri ve Eşdeğer Nüfus Kavramları
2. Endüstriyel Çevre Kirlenmesinin Kontrolünde Uygulanan Yöntemler, Türkiye’de
Endüstriyel Kirlenme ve Kirliliği Önleme Politikaları, Endüstrilerde Kirliliği Azaltma
ve Önleme Teknikleri Standartları
3. Dengeleme, Nötralizasyon, Flotasyon, Yağ Tutucu Üniteleri Tasarımı
4. Mezbaha ve Et Entegre Atıksularının Arıtımı
5. Adsorpsiyon ve Kimyasal Arıtma Üniteleri Tasarımı
6. Anaerobik Arıtma Genel Bilgi, Maya Endüstrisi Atıksularının Arıtımı
7. Endüstriyel Atıksuların Kentsel Altyapı Sistemlerine Deşarjı, Ön Arıtma Standartları,
Endüstriyel Ön Arıtım ve Ön Arıtım Örnekleri
8. Deri Endüstrisi Atıksularının Arıtımı
9. Kağıt ve Kağıt Hamuru Tesislerinin Atıksu Arıtımı
10. Çiçekyağı Endüstrisi Atıksularının Arıtımı
11. Pamuklu Tekstil Atıksularının Arıtımı
12. ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com35
13. Boya Endüstri Atıksularının Arıtımı
14. Petrol Endüstrisi Atıksularının Arıtımı bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

ÇEV 448 – ARITMA ÇAMURLARININ BERTARAFI özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders Tanımı : (2+0)2. Su ve atıksu arıtma işlemleri sonrasında oluşan arıtma
çamurlarının kaynakları, özellikleri, çamurun iletilmesi, çamur yoğunlaştırma, stabilizasyon,
şartlandırma, doğal ve mekanik su alma, nihai bertaraf yöntemleri : depolama, yakma,
kompostlama, çamur işleme ve bertaraf ünitelerinin tasarımı, yasal mevzuat
Dersin Amacı : Arıtma çamurlarının işlenmesi ve bertaraf edilmesi esaslarının
verilmesi ve çamur ünitelerinin tasarımı
Dersin İçeriği : (haftalık konu bazında verilmiştir.)
1. Arıtma çamuru kaynakları ve çamur işleme bertarafı akım şemaları
2. Çamurun özellikleri : fiziksel, biyolojik ve kimyasal özellikleri
3. Çamur miktarı hesabı : ön çökeltim çamuru, biyojik çamur ve kimyasal çamur
miktarlarının hesaplanması
4. Çamur Stabilizasyonu: kimyasal ve biyolojik stabilizasyon yöntemleri
5. Çamurun iletilmesi, yük kaybı hesabı,çamur pompaları
6. Çamur Yoğunlaştırma: Graviteli yoğunlaştırma, flotasyon yoğunlaştırma
7. Çamur Suyunu Alma: Doğal ve mekanik su alma yöntemleri
8. Çamur Şartlandırma: Kimyasal şartlandırma, ısıl işlem, elütriasyon, diğer
yöntemler
9. Nihai bertaraf yöntemleri
10. Düzenli depolama, arıtma çamurlarının kentsel katı atıklarla birlikte
depolanması
11. Çamur Kurutma ve Yakma
12. Kimyasal Çamurlar: Alum çamurları, Demir çamurları, Kireç çamurları,
Desülfürizasyon çamurları
13. Endüstriyel çamurların nihai bertarafı
14. Arıtma çamurlarının bertarafı konusunda uygulamadaki kanun ve
yönetmelikler
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com36 bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

ÇEV 450 – ARITMA TESİSLERİ TASARIMI özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders Tanımı : (2+2)3. Arıtma tesislerini oluşturan mekanik ve biyolojik arıtma
ünitelerinin tasarım esasları ve tasarımı, akım kontrol düzenekleri, giriş ve çıkış yapısı Dersin
Amacı : Evsel ve endüstriyel nitelikli atıksu arıtımında kullanılan birim işlemler ve
birim proseslerin ve tasarım esaslarının verilmesi
Dersin İçeriği : (haftalık konu bazında verilmiştir.)
1. Giriş, atıksu özellikleri, yasal mevzuat
2. Atıksu debilerinin hesabı
3. Mekanik Arıtma Üniteleri
4. Çökeltim havuzları
5. Biyolojik arıtma sistemleri
6. Aktif çamur sistemleri
7. Biyofilm prosesleri
8. Damlatmalı filtre sistemi
9. Biyodisk
10. Stabilizasyon havuzları
11. Mekanik havalandırmalı lagünler
12. Oksidasyon hendeği
13. Nütrient giderimi
14. Doldurt-boşalt kesikli reaktör sistemleri tasarımı
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

By: gamze

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Haziran 2024
P S Ç P C C P
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930