COĞRAFYA BİTİRME TEZİ

COĞRAFYA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

Coğ 101 Genel Coğrafya (3 – 0)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesiGenel Fiziki Coğrafya’nın alt dallarını oluşturan Kartografya ve Harita Bilgisi, yüzey şekilleri, iklim, hidrografya, toprak ve vejetasyon coğrafyası.
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
Coğ 103 Jeomorfolojinin Temelleri (2-2)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
İç kuvvetler (orojenez, epirojenez, volkanizma, depremler). Mineraller ve kayalar. Dış Kuvvetler (çözülme ve kütle hareketleri).
Coğ 105 Harita Bilgisi Ve Kartografya (1-2)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Genel harita bilgisi ve harita çiziminde kullanılan projeksiyonlar, temel harita (topografik harita) bilgisi, ölçekler, harita üzerinde ölçümler, haritalara ilişkin genel hususlar. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
Coğ 107 Klimatoloji (2-2)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Genel iklim bilgileri verilerek, iklimin ortaya çıkmasında etkili olan enlem, yükselti, denizellik ve planater faktörler.
Coğ 109 Beşeri Coğrafya’ya Giriş (2-0)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Nüfus Coğrafyası’nın genel ilkeleri. Nüfus politikaları ve nüfus teorileri (Klasikler, Fizyograflar, Sosyalistler, Optimum nüfus teorileri) bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
Coğ 111 Hidrografya (Akarsu ve Göller) (2-0)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Dünya üzerindeki akarsuların kuruluşu, drenaj tipleri, rejimleri. Göllerin oluşumları, dünya üzerindeki dağılımları ve özellikleri.
Ai 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2-0)
Ortak zorunlu derslerden
Coğ 102 Genel Coğrafya II (3-0)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya’nın alt dallarını oluşturan Nüfus Coğrafyası, Yerleşim Coğrafyası, Tarım Coğrafyası, Sanayi Coğrafyası, Turizm Coğrafyası, Siyasi Coğrafya, Ulaşım Coğrafyası, Çevre Sorunları,
Coğ 104 Jeomorfolojinin Temelleri II (2-2)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Akarsu jeomorfolojisi:Akarsular hakkında genel bilgiler, akarsu aşındırması, taşıması ve biriktirmesi. Vadi şekilleri, akarsu birikim şekilleri, akarsu drenaj tipleri. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
Coğ 106 Harita Bilgisi Ve Kartografya II (1-2)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Diyagramlar. Topografya haritalarında reliefin gösterilişi ve topografya haritalarından yararlanma yöntemleri.
Coğ 108 Klimatoloji II (2-2)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
İklim elemanlarının (sıcaklık, nemlilik, yağış, basınç ve rüzgarlar) dünya üzerindeki dağılışı, gösterdikleri özellikler, çevre üzerindeki etkileri. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
Coğ 110 Beşeri Coğrafya’ya Giriş II (2 -0)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Nüfus artışı ve hareketliliği, (göçler), . Nüfusun dünya üzerindeki dağılışı, yoğunluğu, nicel ve nitelik özellikleri.
Coğ 112 Paleocoğrafya (2-0)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Paleocoğrafya geçmiş jeolojik dönemlerdeki doğal ortam özelliklerini (iklim, kara-deniz dağılışı, vejetasyon, yer yüzü şekilleri, toprak özellikleri vb) incelemektedir. Paleocoğrafik özelliklerin ortaya konması için çeşitli bilim dallarının geçmiş jeolojik dönemlerdeki doğal ortam özelliklerini inceleyen alt disiplinlerinin araştırma sonuçlarından yararlanılmaktadır
Coğ 201 Jeomorfoloji I (3-0)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Karst ,kurak vE yarı-kurak bölgelerin oluşumunda rol oynayan etken ve süreçler, başlıca şekiller ve bunların evrimi. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
Coğ 203 Toprak Coğrafyası (2- 0)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri, toprak oluşumunda etkili olan faktörler
Coğ 205 Bitki Coğrafyası (2-0)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Vejetasyonun yetişme ortam şartlarından iklim. toprak, anamateryal, biyotik faktörlerin bitki tür ve topluluklarının dağılışına etkileri, yeryüzünde bitkilerin iklim kuşaklarına ve zonobiyomlara göre sınıflandırılması.
Coğ 207 Enerji Ve Yeraltı Kaynakları (2-0)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Belli başlı enerji kaynaklarının (kömür, petrol, doğalgaz) nasıl oluştuğu, hangi ortamlarda ne şekilde bulunduğu, rezervi, enerji elde edilmesindeki önemi. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
Coğ 209 Genel Ekonomik Coğrafya (3-0)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Tarım, hayvancılık, balıkçılık, ormancılık ve sanayi faaliyetlerinin dünya üzerindeki dağılımı ve özellikleri. Bu ekonomik faaliyetlerin ortaya çıkış nedenleri ve dünya ekonomisi içindeki yeri ve önemi.
Coğ 211 Yerleşim Coğrafyası (2-0)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bir sahanın yerleşim alanı olarak belirlenmesindeki şartlar, ilk yerleşmeler (Paleolitik, neolitik yerleşmeler) incelenmekte. Anadolu’daki yerleşmeler kırsal boyutta ana hatlarıyla ele alınarak köy ve köyaltı yerleşmeler incelenmektedir. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
Coğ 213 Coğrafya Araştırma Ve İstatistik Yöntemleri I (2-2)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Araştırma tanım ve yöntemleri, bilimsel araştırma ve düşünce yöntemleri, kaynak toplama, araştırma metninin hazırlanışı.
Bil 211 Bilgisayar I (2-0)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ortak zorunlu derslerden bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
Coğ 202 Jeomorfoloji II (3-0)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Glasiyal ve periglasiyal, kıyı, volkan bölgelerinin oluşumunda rol oynayan etken ve süreçler, başlıca şekiller ve bunların evrimi.
Coğ 204 Toprak Coğrafyası (2-0)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Eski ve yeni toprak sınıflandırma sistemleri ile Türkiye toprakları.
Coğ 206 Bitki Coğrafyası (2-0)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Türkiye’de vejetasyonun yetişme ortam ve şartlarının bitki tür ve topluluklarının dağılışına etkileri. Sıcaklık, nem-yağış ve ışık isteklerine göre Türkiye bitki yetişme ortamlarının sınıflandırılması ve fitocoğrafya bölgelerinin incelenmesi. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
Coğ 208 Enerji Ve Yeraltı Kaynakları (2 -0)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Sanayi açısından önemli hammadde durumundaki yeraltı kaynaklarının (demir, bakır, kurşun, bor mineralleri, krom, alüminyum vs.) dünya üzerindeki rezervlerinin dağılışı, çıkarım faaliyetleri ve kullanım alanları.
Coğ 210 Genel Ekonomik Coğrafya (3-0)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ulaşım ve ticaretin dünya üzerindeki dağılışı, etki alanları. Ulaşım sistemlerinin (karayolları, denizyolları, demiryolları, havayolları ve boru hatları) dünya üzerinde yoğunlaştıkları alanlar ve ticaretin işleyişi üzerindeki etkileri. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
Coğ 212 Yerleşim Coğrafyası (2-0)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bir sahanın yerleşim alanı olarak belirlenmesindeki şartlar, ilk yerleşmeler (Paleolitik, neolitik yerleşmeler) incelenmekte. Anadolu’daki yerleşmeler kentsel boyutta ana hatlarıyla ele alınıp incelenmektedir. Kent ve kentlileşme üzerinde durulmakta, sorunlar incelenmektedir.
Coğ 214 Coğrafya Araştırma Ve İstatistik Yöntemleri I (2-2)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Coğrafya’da kullanılan istatistik yöntemler, veri analizleri ve verilerin görsel hale getirilmesi.
Bil 212 Bilgisayar II (2-0)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ortak zorunlu derslerden bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
Coğ 301 Klimatoloji Metotları (1-2)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Klimatolojik verilerin değerlendirilmesinde (sıcaklık, yağış, nisbi nem, rüzgar, basınç vb.) kullanılan istatistik, çizim ve haritalamaya yönelik metotlar.
Coğ 303 Türkiye Fiziki Coğrafyası (3-0)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Türkiye’nin çeşitli jeolojik devirlerde oluşan arazileri. Orojenik hareketler ve kıvrım kuşaklarının oluşumu. Türkiye’nin jeolojik jeomorfolojik evriminde orojenik ve epirojenik hareketlerin rolü. Volkanizma ve volkanik şekiller ile depremler.
Coğ 305 Türkiye’nin Beşeri Coğrafyası (3-0)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Türkiye’nin nüfusunun sayısal gelişimi, dağılışı, demografik yapısı ile kır-kent arasındaki farklılaşmalar, göç, kentleşme ve kır-kent yerleşmelerinin tipolojisi. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
Coğ 307 Bölgesel Türkiye Coğrafyası I (4- 0)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bölgesel ölçekte Türkiye7nin genel fiziki ve beşeri özellikleri (bölgeler dönüşümlü olarak işlenmektedir)
Coğ 309 Siyasi Coğrafya I (2- 0)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Siyasi Coğrafya’nın Fiziki ve Beşeri Coğrafya’ya ilişkin temel özellikleri. Siyasi Coğrafya’ya dair görüşler. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
Coğ 311 Ülkeler Coğrafyası (2-0)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ülkeler Coğrafyası’nın mekanı ele alış yöntemleri üzerinde durulacaktır. Belli kıta ve coğrafi mekanlardan örnek olabilecek ülke/ülkeler ele alınarak fiziki beşeri özellikleri ve dünya üzerindeki yeri-önemi üzerinde durulmaktadır.
Coğ 313 Coğrafi Bilgi Sistemleri (3-0)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Coğrafya’da kullanılan uydu görüntülerinin, grafik (Raster, vector file olarak line, area, point tanımları) ve grafik olmayan (sözel bilgilerin)sayısal haritaların bilgisayar ortamına aktarılması. Bilgisayar ortamındaki sayısal harita ve uydu görüntüleri üzerinde analiz ve değerlendirmelerin yapılması. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
Seçmeli Dersler – I
Coğ 315 Arazi Sınıflandırması Ve Degredasyon (2-0)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Arazi sınıflandırma kriterleri, doğal dengenin nasıl kurulduğu, arazi yetenek sınıflaması, arazi kullanımı ve insan müdahalesiyle oluşan bozulma (degredasyon) ve çevre sorunlarından söz edilmektedir.
Coğ 317 Yapısal Jeomorfoloji (2-0)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Yeryüzü şekillerinin oluşumunda yapının (kıvrımlı, monoklinal, yatay yapı, faylı yapılar, kubbe ve dom yapıları vb.) rolü. Çeşitli yapı tipleri üzerinde yeryüzü şekillerinin morfolojik evrimi.
Coğ 319 Sanayileşmenin Coğrafi Temelleri (2-0)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Sanayileşmede etkili olan doğal ortam koşulları ile sosyo-ekonomik faaliyetler. Sanayi tesislerinin kuruluş yerenin tespitinde gözönüne alınması gereken faktörler. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
Seçmeli Dersler – II
Coğ 321 Meslek Yabancı Dil (2-0)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Öğrencilerin yabancı dilde (İngilizce) literatürü takip edebilecek düzeyde, okuduğunu anlayabilecek seviyede dil bilgisi hedeflenmektedir. Bunun için;Coğrafya ile ilgili İngilizce metinlerin Türkçe; Türkçe metinlerin İngilizce’ye çevrilmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Bunun için temel cümle dizilişleri sık kullanılan kalıp ve sözcükler/ kavramlar üzerinde durulmaktadır.
Coğ 309 Sanat ve Toplum (2-0)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Coğ 302 Klimatoloji Metotları (1-2)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Klimatolojik metotlar kullanılarak Türkiye’nin iklim koşullarının (sıcaklık, yağış, nispi nem, basınç, rüzgar vb.) ve iklim tipinin ortaya konması. Türkiye’de toprak oluşumunu etkileyen faktörler ve Türkiye’de toprak tiplerinin dağılışı. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
Coğ 304 Türkiye Fiziki Coğrafyası (3-0)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Türkiye ikliminin değişkenliği ve bunun etkileriyle iklim elemanları. Türkiye’nin doğal vejetasyonunun yetişme ortam şartlarını belirleyen faktörler ve bitki örtüsünün sınıflandırılması.
Coğ 306 Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası (3-0)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ekonomik Coğrafya kapsamında Türkiye’nin ekonomik yapısı, ekonomik faaliyetler ve bunlara ilişkin sorunlar ile ülke kalkınmasında mevcut ve potansiyel ekonomik faaliyet çeşitleriyle dağılışı.
Coğ 308 Bölgesel Türkiye Coğrafyası 3 (4-0)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bölgesel ölçekte Türkiye7nin genel fiziki ve beşeri özellikleri (bölgeler dönüşümlü olarak işlenmektedir) bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
Coğ 310 Siyasi Coğrafya Iı (2-0)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Dünya’da globalleşme çerçevesinde değişen siyasi dengeler. Yeniden yapılanma sürecinde kurulan siyasi ilişkiler.Türkiye7nin’de içinde bulunduğu Avrupa, Kafkasya, Ortadoğu ve Akdeniz dünyasının sorunları ile Türkiye arasındaki ilişkiler.
Coğ 312 Ülkeler Coğrafyası (2-0)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ülkeler Coğrafyası’nın mekanı ele alış yöntemleri üzerinde durulacaktır. Belli kıta ve coğrafi mekanlardan örnek olabilecek ülke/ülkeler ele alınarak fiziki beşeri özellikleri ve dünya üzerindeki yeri-önemi üzerinde durulmaktadır. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
Coğ 314 Coğrafya ve Bölge Planlaması (3-0)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bölge ve bölge planlaması kavramları. Bölge bazında coğrafi koşulların belirlenmesi. Bölge planlamasında doğal ortam koşullarıyla sosyal ve ekonomik faaliyetlerin karşılıklı ilişkileri esas alınarak bölge planlaması modeli oluşturmak.
Seçmeli Dersler III
Coğ 316 Dünya Ekonomik Coğrafyası (2-0)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Dünyanın geçmişten günümüze geçirmiş olduğu ekonomik süreçler. Günümüz koşullarında dünyadaki ekonomik dengeler ve geçmişten geleceğe oluşacak trendler.
Coğ 318 Türkiye’nin Jeopolitiği (2-0)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Türkiye’nin geçmişten bugüne sahip olduğu jeopolitik ve jeostratejik konumu. Türkiye’nin günümüzde içinde yer aldığı siyasi, sosyal ve ekonomik örgütlerle ilişkileri ve bu örgütler içindeki yeri ve önemi. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
Coğ 320 Mesleki Yabancı Dil (2-0)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Öğrencilerin yabancı dilde (İngilizce) literatürü takip edebilecek düzeyde, okuduğunu anlayabilecek seviyede dil bilgisi hedeflenmektedir. Bunun için;Coğrafya ile ilgili İngilizce metinlerin Türkçe; Türkçe metinlerin İngilizce’ye çevrilmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Bunun için temel cümle dizilişleri sık kullanılan kalıp ve sözcükler/ kavramlar üzerinde durulmaktadır.
Coğ 401 Bölgesel Türkiye Coğrafyası (4-0)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bölgesel ölçekte Türkiye’nin genel fiziki ve beşeri özellikleri.
Coğ 403 Türkiye’nin Ekosistemleri (3-0)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ekosistem kavramı, tanımı, zonobiyom, zonoekoton, jeobiyom, hidrobiyom, halobiyom gibi kavramlar Türkiye ölçeğinde örneklemeler yapılarak ele alınmaktadır. Ekosistem ayırımında dikkate alınan kriterler incelenerek, Türkiye’nin Ekosistem özellikleri genel hatlarıyla ele alınıp incelenmektedir. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
Coğ 405 Turizm Coğrafyası (4-0)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ekonomik coğrafyanın bir bölümü olarak turizm coğrafyasının genel özellikleri ile kuramsal çerçevede işlenmesi. Dünya turizminin genel turizm coğrafyası ilkeleri çerçevesinde gelişimi. Doğal ve kültürel çekicilik odakları ve değişimi.
Coğ 407 Çevre Sorunları (4-0)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
İnsan faaliyetleri sonucunda doğal ortamda meydana gelen sorunlar (su,hava, toprak kirliliği, arazi degradasyonu vb.). Çevre kirliliğinin boyutları ve dağılışları yanında insan yaşamıyla sağlığı üzerindeki etkileri. Kentsel ortamlardaki gürültü, görüntü, hava ve su kirliliğini ortaya çıkaran etmenler. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
Coğ 409 Coğrafya’da Alan Araştırmaları (3-0)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Jeoloji, jeomorfoloji, toprak, vejetasyon, arazi sınıflaması ekosistem gibi fiziki coğrafya konuları ile nüfus, yerleşme, tarım, sanayi, arazi kullanımı, turizm gibi beşeri ve ekonomik coğrafya konularında dar alanlı çalışma grupları oluşturulması. Alansal çalışmaların haritalanması ve sonuçta doğal ortam ile sosyo-ekonomik faaliyetler arasındaki ilişkilerin analizinin yapılması. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
Seçmeli Dersler IV
Coğ 411 Türkiye’nin Turizm Coğrafyası (2-0)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Türkiye ‘de mevcut turizm potansiyeli (doğal ve kültürel çekicilikler). Alternatif turizm etkinlikleri ve Türkiye’de uygulanabilirlikleri.
Coğ 413 Sürdürülebilir Kalkınmanın Coğrafi Temelleri (2-0)
Sürdürülebilir kalkınma kavramı ile kapsamı. Doğal ortamın taşıma kapasitesi. Taşıma kapasitesine uygun sosyal ve ekonomik kalkınma modelleri ve Türkiye.
Coğ 415 Kır-Kent Yerleşmelerinde Arazi Kullanımı (2-0)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Kır ve kent yerleşmelerinde değişik amaçlarla kullanılan arazinin kabiliyeti, kullanıma uygunluğu, alternatif kullanım şekilleri. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
By: gamze

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031