TARİH BİTİRME TEZİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ
1. SINIF DERS İÇERİKLERİ
GÜZ DÖNEMİ
0404101 Osmanlıca I (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Arap alfabesinin öğretilmesi, harflerin başta ortada ve sondaki şekilleri, kelime okunması, Türkçe kelimelerde Arap harflerinin okunma şekli, basit kelimeler ve sonra cümlelere geçiş. 1. Yıl Öğrencilerine sadece matbu’ eserler okutulmaktadır. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
0404102 Türk Tarihi I (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Tarihte Kurulan İlk Türk Devletleri, Türklerin Anayurdu, Türk Adı, Menşei, Hunlar, Kavimler Göçü
0404103 Türk Kültür Tarihi I (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Kültür ve Medeniyet hakkında genel bilgiler, özellikleri, Kültür ve medeniyet değişmeleri, Eski Türk Kültürünün temel kaynakları, bozkır kültürü, Eski Türk Devletlerinin Medeni ve Siyasi rolleri.
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

0404104 İslam Tarihi I (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
İslam öncesi Arap Yarımadasının durumu, Hz. Muhammed’in kişiliği, Tebliğ ve Mekke dönemi.
0404105 Büyük Selçuklu Tarihi I (2-0) 2 (AKTS: 3)
İslam Dünyasına girmeden önce Selçuklular, İslam Dünyası içinde Selçuklular, Büyük Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu, Yükselme Dönemi.
0404106 İlkçağ Tarihi (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
İlkçağ tarihi ve uygarlıkları. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
0404107 Tarihi Coğrafya I (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Tarihi olayların gerçekleşmesinde coğrafyanın rolü( savaş,ekonomi,din ve toplumsal olaylardaki etkileri), 1071 öncesi Türk tarihinin gerçekleşmesinde coğrafyanın rolü.
0404121 Yabancı Dil-I (3-0) 3 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
To be: am, is, are
Plurals, What is/are To be: questions and negatives
Possessive adj. Possessive ‘s
Present Simple: Positive, questions and negatives
A/an, some, any, have got, Verbs + ing
There is/are, Adverbs of frequency
Prepositions of place, Present Continuous Tense, Can for ability
Questions with How + Adjective, Expressions of quantity
Linking words: because, so, but, although, Revision
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

0404122 Ataturk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I (3-0) 3 (AKTS:3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Osmanlı Devletinin Yıkılışı ve Turkiye Cumhuriyetinin Kuruluşu ve Kurtuluş Savaşı Dönemi.
0404123 Türk Dili I (3-0) 3 (AKTS:3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Türk dili gramerine giriş, Türk dilinde gramer kurallarını kullanma. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

BAHAR DÖNEMİ
0404201 Osmanlıca II (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Arap alfabesinin öğretilmesi, harflerin başta ortada ve sondaki şekilleri, kelime okunması, Türkçe kelimelerde Arap harflerinin okunma şekli, basit kelimeler ve sonra cümlelere geçiş. 1. Yıl Öğrencilerine sadece matbu’ eserler okutulmaktadır.
0404202 Türk Tarihi II (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Tabgaçlar, Göktürkler, Uygurlar, İtil Bulgarları, Avarlar, Hazarlar Türkişler, Karluklar.
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

0404203 Türk Kültür Tarihi II (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Eski Türklerde Sosyal yapı, Türk ilinde teşkilat (Töre, Devlet Meclisi, Hükümdar, Hatun, Hükümet, Veliahd,, Diplomasi, Ordu ve Adliye), din, iktisadi hayat, edebiyat, kültür ve sanat)
0404204 İslam Tarihi II (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
İslam’ın Medine Devri ve Dört Halife dönemi
0404205 Büyük Selçuklu Tarihi II (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yıkılışı, Selçuklu Müesseseleri, Hükümdar, Saray Teşkilatı, Ordu, Adalet, Hükümet Teşkilatı, İlim ve Din. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
0404206 İlkçağ Tarihi II (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
İlkçağ tarihi ve Anadolu uygarlıkları.
0404207 Tarihi Coğrafya II (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Türkiye tarihinde coğrafyanın rolü, Osmanlı devletinin kuruluş ve gelişmesinde coğrafyanın rolü ve bunun Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerinde etkileri.
0404221 Yabancı Dil-II (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

Ataturk İlkeleri ve Inkılabları.
0404222 Ataturk İlkeleri ve Inkılap Tarihi II (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ataturk İlkeleri ve Inkılabları.
040422 Türk Dili II (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Türkçe de cümle yapıları, Türkçe literatür cümle yapılarının analizi. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
2. SINIF DERS İÇERİKLERİ
GÜZ DÖNEMİ
404301 Osmanlıca III (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
2. sınıf öğrencilerine elyazması belgelerinde kullanılan rika türü yazıları okumalarına yardımcı olunmaktadır. Harflerin el yazması ile basılı şekilleri aralarındaki farklar gösterilmektedir.
0404302 Arapça I (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Arap alfabesi, Temel Arapça kuralları
0404303 Türk Tarihi III (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Türklerin İslamiyeti kabulu, İlk Müslüman Türkler(Tolunoğulları, Akşitler ve Karahanlılar)
0404304 İslam Tarihi III (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Tüm Yönleriyle Emevi Hanedanlığı(Hilafeti)
0404305 Kuruluş Dönemi Osmanlı Tarihi (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Osmanlı Devletini Kuruluşu, İlk fetihler, Beylikten Devlete geçiş süreci, Osman Bey, Orhan Bey ve I. Murat Devirleri.
0404306 Anadolu Selçuklu Tarihi I (2-2) 3 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Türkiye Selçuklularının Siyasi tarihi, Devletin Kuruluşu, Türkmenleri Rolü, Bizans ile ilişkiler, Türkmen Beyliklerinin Tasfiyesi, Merkezi Yönetime Karşı isyanlar (Babai Hareketi), Anadolu’nun Moğollar tarafından işgali, Türkiye Selçuklu Devletinin Yıkılışı bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
0404307 Tarih Araştırmalarında Usul ve Kaynak Bilgisi I (2-0) 3 (AKTS:..)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Tarihin Konusu, Tarihin Kaynakları, Tarihi Kaynakların Tenkidi ve Tarihe Yardımcı Bilim Dalları.
0404308 Temel Bilgisayar Kul. Tek. I (2-2) 3 (AKTS: 4)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bilgisayar donanım ve yazılımları, sürücüler, işletim sistemleri, DOS, ve WİNDOWS, bilgisayar kullanımını öğrenmek, Internet, e-posta, www işletim ağının kullanılması, dizinler, dosyalar, sistem tanıtılması, Microsoft Word.
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

0404309 Türk Moğol Tarihi I (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Moğolların İlk devirleri ve Cengiz Han, Siyasi Tarih, Altınordu, İlhanlı, Çağatay ve Timurlular. XIII yy’da Ön Asya, Moğol devletlerinin Türk/İslam devletleriyle ilişkileri
0404310 Avrupa Tarihi I (2-0) 2 (AKTS: 2)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Yeniçağın başlıca özellikleri, Rönesansın sebep ve sonuçları, Reform, coğrafi keşifler.
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
BAHAR DÖNEMİ
0404401 Osmanlıca IV (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
2. sınıf öğrencilerine elyazması belgelerinde kullanılan rika türü yazıları okumalarına yardımcı olunmaktadır. Harflerin el yazması ile basılı şekilleri aralarındaki farklar gösterilmektedir.
0404402Arapça II (2-0) 2 (AKTS:3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Arapça Dilbilgisine giriş mahiyetinde Arapça’daki basit kelime ve cümle yapıları
0404403Türk Tarihi IV (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Eyyubiler, Gazneliler, Babürşahlar ve Hindistandaki Müslüman Türkler
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

0404404 İslam Tarihi IV (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Tüm Yönleriyle Abbasi Dönemi
0404405 Kuruluş Dönemi Osmanlı Tar II (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Yıldırım Beyazid, Fetret Devri ve II. Murat devri Osmanlı Devleti’nde iç ve dış siyasi olaylar
0404406 Anadolu Selçuklu Tarihi II (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Selçuklu Müesseseleri ve Medeniyeti, Askeri Teşkilat, Toplum Hayatı, Aile, Sosyal Tabakalar, Medreseler, Fikir Akımları, Toprak Sistemi, Mevlana, Ahi Evren, Hacı Bektaş, Yunus Emre vb. şahıslar bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
0404407 Tarih Araştırmalarında Usul ve Kaynak Bilgisi I (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Tarihin Konusu, Tarihin Kaynakları, Tarihi Kaynakların Tenkidi ve Tarihe Yardımcı Bilim Dalları.
0404408 Temel Bilg. Kul. Tek II (2-2) 3 (AKTS: 4)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Exel ve uygulamaları, tablo ve grafik çizimleri, data oluşturma, PowerPoint ve uygulamaları, PowerPoint da sunumlar hazırlama.
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

0404409 Türk Moğol Tarihi II (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ataturk İlkeleri ve Inkılabları.
0404410 Avrupa Tarihi II (2-0) 2 (AKTS: 2)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Yeniçağın başlıca özellikleri, Rönesansın sebep ve sonuçları, Reform, coğrafi keşifler, Rusya, İngiltere, İtalya ve Fransa’da yeni ve yakınçağda görülen belli başlı gelişmeler. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
3. SINIF DERS İÇERİKLERİ
GÜZ DÖNEMİ
0404501 Osmanlıca V (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
3. sınıf öğrencilerine elyazması belgelerinde kullanılan rika türünün değişik şekilleri gösterilmekte ve bunlar öğrencilerle beraber okunmaktadır. Ayrıca Osmanlı’da kullanılan çeşitli Arapça ve Farsça kurallar öğretilmektedir
0404502 Arapça III (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Arapça Dilbilgisi orta düzeyde Arapça kelime ve cümle yapıları
0404503 Sömürgecilik Tarihi I (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Sömürgeciğin ortaya çıkışı ve Eskiçağ sömürgeciliği
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

0404504 Osmanlı Tarih Yazarları I (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Osmanlı Tarihini yazan yazarlar ve eserleri hakkında bilgi vermek
0404505 Klasik Dönem Osmanlı Tarihi I (2-0 ) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
İstanbul’un fethi ve sonuçları, yeni bir çağın açılması, Yükselme dönemi Osmanlı Devletinde görülen iç ve dış olaylar, Osmanlı’nın bir dünya devleti olması.
0404506 Türk Eğitim Tarihi I (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Eğitim Tarihinin önemi, Türklerde ilk Eğitim hareketleri, (Hunlar, Göktürkler, Uygurlar) ve İlk Müslüman Türk Devletlerinde eğitim.
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

0404507 Mesleki Yabancı Dil I (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Osmanlı tarihi hakkında metinler çevrilecektir.
0404508 İslam Medeniyet Tar. I (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
İslam Medeniyetinin temelleri, İslam medeniyetinin teşekkülünde diğer medeniyetlerin tesiri, devlet yönetimi, din ve inanış. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

SEÇMELİ DERSLER
0404511 Anadolu Bey. Tar. I (2-0) 2 (AKTS: 2)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Anadolu Beyliklerinin Ortaya çıkan siyasi gelişmeler, XIII. Yy’da Anadolu’nun Siyasi vaziyeti, Osmanlı Beyliğinin Kuruluşu ve Göçebeler Osmanlı Karaman İlişkileri, Germiyanlılar, Osmanlıların Beylikleri İlhak Süreci.
0404512 Kar. Kuz. Türk. Kav. Tar. I (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Peçenekler, Kumanlar, Uzlar, Altınordu Kağanlığı Hakkında Siyasi ve Kültürel olaylar.
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

0404515 Selçuklu Kültür Tar. I (2-0) 2 (AKTS: 2)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Devlet ve Yönetim Anlayışı, İdari Yapı, Merkez Teşkilatı, Taşra Yönetimi, Toplum, Dini Topluluklar ve Statüleri, Ticaret ve Esnaf Teşkilatı, Toprak Sistemi.
0404516 19 yy’da Osm. Mer. Teş. I
19. yüzyılda Osmanlı Merkez teşkilatının durumu ve işleyişi.
0404517 Orta ve Yakındoğu Tarihi I (2-0) 2 (AKTS: 2)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Türklerin İslamiyete girişi ve Memluk olarak Ortadoğu coğrafyasına gelmeleri, İhşidler Devleti, Tolunoğulları Devleti.
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
BAHAR DÖNEMİ
0404601 Osmanlıca VI (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
3. sınıf öğrencilerine elyazması belgelerinde kullanılan rika türünün değişik şekilleri gösterilmekte ve bunlar öğrencilerle beraber okunmaktadır. Ayrıca Osmanlı’da kullanılan çeşitli Arapça ve Farsça kurallar öğretilmektedir
0404602 Arapça IV (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Arapça Dilbilgisi ve metinlere giriş
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

0404603 Sömürgecilik Tarihi II (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Yakınçağ ve günümüz Sömürgeciliği
0404604 Osmanlı Tarih yazarları II (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Osmanlı Tarihini yazan yazarlar ve eserleri hakkında bilgi vermek.
0404605 Klasik Dönem Osmanlı Tarihi II (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Duraklama ve gerileme dönemlerinde iç ve dış olaylar, Osmanlıda ıslahat hareketleri
0404606 Türk Eğitim Tarihi II (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Türkiye Selçuklularında Eğitim, Osmanlılarda Eğitim, Türkiye Cumhuriyetinde Eğitim ve Atatürkün Türk Eğitim Tarihi açısından değerlendirilmesi
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

0404607 Mesleki Yabancı Dil II (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Osmanlı tarihi hakkında metinler çevrilecektir.
0404608 İslam Medeniyet Tar.II (2-0) 2 (AKTS: 2)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
İslam Medeniyetinde sosyal ve iktisadi hayat, yazı, dil, edebiyat, bilim ve sanat. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

SEÇMELİ DESRLER
0404611 Anadolu Bey. Tar.II (2-0) 2 (AKTS: 2)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Beylikler Dünyasında Kültür ve Medeniyet, Dil ve Edebiyat, Askeri teşkilat, ilmi faaliyetler, toprak sistemi, hükümet teşkilatı.
0404612 Kar. Kuz. Türk. Kav. Tar. II (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Kırım Hanlığı, Kazan Hanlığı, Kasım Hanlığı, Astıra Han Hakkında Siyasi ve Kültürel olaylar.
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

0404615 Selçuklu Kültür Tar. II (2-0) 2 (AKTS: 2)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Hukuk sistemi ve adliye teşkilatı, ordu, iktisadi ve mali yapı, eğitim sistemi ve bilimsel gelişmeler.
0404616 19 yy’da Osm. Mer. Teş. II (2-0) 2 (AKTS: 2)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
19. yüzyılda Osmanlı Merkez teşkilatının durumu ve işleyişi.
0404617 Orta ve Yakındoğu Tariihi (2-0) 2 (AKTS: 2)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Fatimiler, Atabekler, Eyyubiler, Memlükler devrinde Ortadoğu tarihi çerçevesinde Türklerin bu dönemdeki Faaliyetlerinin öğretilmesi bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
4. SINIF DERS İÇERİKLERİ
GÜZ DÖNEMİ
0404701 Araştırma Projesi I (0-2) 1 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Tarih araştırmasının nasıl yapılacağına dair temel bilgiler, bu bilgiler ışığında örnek bir konunun seçilerek bu konunun tarih metodu çerçevesinde ele alınarak araştırma yaptırılması.
404702 Arşiv Vesikaları I (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Osmanlı belgelerinde kullanılan diğer yazı çeşitleri, sülüs, divanı ve siyakat hakkında bazı örnekler okutulmaktadır. Osmanlı arşivinde bulunan değişik tür belgelerin öğrenciler tarafından okunma ve anlaşılmasına dair belgeler gösterilmektedir. Belgelerin okunması öğrenciler için öncelikli tutulmaktadır.
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

0404703 Osmanlı Müesseseleri Tar. I (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Osmanlı Merkez Teşkilatı, Saray Teşkilatı, Taşra Teşkilatı ve Toprak Yönetimi.
0404704 XX. Yüzyıl Türk Dünyası I (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
19.yüzyıl sonlarında dünyanın ve Türk Dünyasının genel değerlendirilmesi. 20. yüzyılın başlarında kafkasya, Türkistan, Balkanlar ve Türk toplulukların durumu
0404705 Yakınçağ Dönem Osmanlı Tarihi I (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Osmanlı-Mısır Münasebetleri, Azınlık İsyanları, Tanzimat Fermanı, Yenileşme Hareketleri. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
0404706 Türkiye Cumhuriyet Tarihi I (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşu, 1923 ile 1990 yılları arasında meydana gelen siyasi, askeri ve sosyal olaylar ortaya konmaktadır.
0404707 Türk Demokrasi Tarihi I (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Türkiye’de demokrasinin geçirdiği evrelerin öğretilmesi. Bu anlamda Tanzimat süreci ile başlayan demokratik hareketlerin cumhuriyete geçiş ile birlikte izlediği yol.
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

0404708 Mesleki Yabancı Dil III (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında metinler çevrilecektir.
0404712 Osmanlı Fikir Hareketleri I (2-0) 2 (AKTS: 2)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Osmanlının kuruluşuna etki eden fikri ve tarihi şahsiyetler ve fikirleri
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
SEÇMELİ DERSLER
0404710 Osmanlı İktisat Tarihi I (2-0) 2 (AKTS: 2)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Osmanlı iktisat tarihine giriş yükselme dönemine kadar.
0404711 Arapça V (2-0) 2 (AKTS: 2)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Arapça metinler ve tercümeler
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

0404723 Türkiyenin Güncel Sorunları I (2-0) 2 (AKTS: 2)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Türk Ermeni ilişkilerinin tarih boyunca geçirdiği süreç ve süreçte yaşanan olayların incelenmesi Özellikle Osmanlı devleti içerisinde yaşayan Ermenilerin durumu.
0404715 19 yy’da Osm Taş. Teş. I (2-0) 2 (AKTS: 2)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
19 yy. Osmanlı Taşra teşkilatı hakkında bilgi verilmektedir.
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
BAHAR DÖNEMİ
0404801 Araştırma Projesi II (0-2) 1 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Tarih araştırmasının nasıl yapılacağına dair temel bilgiler, bu bilgiler ışığında örnek bir konunun seçilerek bu konunun tarih metodu çerçevesinde ele alınarak araştırma yaptırılması.
404802 Arşiv Vesikaları II (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Osmanlı belgelerinde kullanılan diğer yazı çeşitleri, sülüs, divanı ve siyakat hakkında bazı örnekler okutulmaktadır. Osmanlı arşivinde bulunan değişik tür belgelerin öğrenciler tarafından okunma ve anlaşılmasına dair belgeler gösterilmektedir. Belgelerin okunması öğrenciler için öncelikli tutulmaktadır.
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

0404803 Osmanlı Müesseseleri Tar.II (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Askeri Teşkilat, Hukuki Yapı, İlmi Yapı ve Sosyal Müesseseler.
0404804 XX. Yüzyıl Türk Dünyası II (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
20.yüzyıl sonlarında ortaya çıkan Azerbeycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan Türk Devletleri Tarihi
0404805 Yakınçağ Dönemi Osmanlı Tarihi II (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Islahat Fermanı, Fikir Hareketleri, Meşrutiyet Dönemleri, Kanuni Esasi, 19 asrın ikinci yarısında iç ve dış olaylar.
0404806 Türkiye Cumhuriyet Tarihi II (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Turkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşu, 1923 ile 1990 yılları arasında meydana gelen siyasi, askeri ve sosyal olaylar ortaya konmaktadır. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
0404807 Türk Demokrasi Tarihi II (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Türkiye’de demokrasinin geçirdiği evrelerin öğretilmesi. Bu anlamda Tanzimat süreci ile başlayan demokratik hareketlerin cumhuriyete geçiş ile birlikte izlediği yol
0404808 Mesleki Yabancı Dil IV (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında metinler çevrilecektir.
0404812 Osmanlı Fikir Hareketleri II (2-0) 2 (AKTS: 2)
Osmanlı tarihi içinde ortaya çıkan farklı düşünceler ve yenileşme akımları Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık

bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

SEÇMELİ DERSLER
0404810 Osmanlı İktisat Tarihi I (2-0) 2 (AKTS: 2)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Osmanlı iktisat tarihine giriş yukselme dönemine kadar
0404811 ArapçaVI (2-0) 2 (AKTS: 2)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Kaynak metinleri ve tercümeler
0404814 Türkiyenin Güncel Sorunları II (2-0) 2 (AKTS: 2)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Türk Ermeni ilişkilerinin tarih boyunca geçirdiği süreç ve süreçte yaşanan olayların incelenmesi Özellikle Osmanlı devleti içerisinde yaşayan Ermenilerin durumu. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
0404815 19 yy’da Osm Taş. Teş. II (2-0) 2 (AKTS: 2)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
19 yy. Osmanlı Taşra teşkilatı hakkında bilgi verilmektedir.
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

By: gamze

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031