ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PROJE

 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ > ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

kamu yönetimi,                siyaset bilimi,                Avrupa Birliği İlişkileri,                Uluslararası İktisat,                 Türk Dış Politikası,                 Yönetim Bilimi,                 İnsan Hakları ve Demokrasi,                 güç kompanzasyonu,                dış mimari örnekleri,                 kentsel tasarim,                büyük konut projeleri,                ekonomik konut projeleri,                 konut mimari projeleri,                 iç mimar çalışmaları,                 iç mimari projeler,                 mimari konut projeleri,                 mimar projeleri,                 mımarı projeler,                 mimarlık projeleri,                iç mimar projeleri,                mimarlık yarışmaları,                ütopya mimarlık,                peyzaj mimarı,                  bitirme tezi izle,           bitirme tezi konuları,          bitirme tezi kuralları,           bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezi örneği,           bitirme tezleri,           bitirme ödevi,           lisans bitirme tezi,           tez konuları,                      iktisat,                makro iktisat,                mikro iktisat,                istatistik bitirme tezi,                muhasebe,                maliye,                Çalışma Ekonomisi,                bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,                  Hukuka Giriş Bitirme Tezi,   

 

AMAÇLAR VE HEDEFLER


Bölümün Amaçları

1 AMAÇ VE HEDEFLER

1.1. Amaç : Çevre Mühendisliği anabilim dalında lisans ve lisansüstü öğrencileri hazırlamak.

Bölümün Hedefleri

1.2. Hedefler : Hava, su ve topraktaki çevre problemlerinin giderilmesi için uygun mühendislik çözümler üretmek.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

kamu yönetimi,                siyaset bilimi,                Avrupa Birliği İlişkileri,                Uluslararası İktisat,                 Türk Dış Politikası,                 Yönetim Bilimi,                 İnsan Hakları ve Demokrasi,                 güç kompanzasyonu,                dış mimari örnekleri,                 kentsel tasarim,                büyük konut projeleri,                ekonomik konut projeleri,                 konut mimari projeleri,                 iç mimar çalışmaları,                 iç mimari projeler,                 mimari konut projeleri,                 mimar projeleri,                 mımarı projeler,                 mimarlık projeleri,                iç mimar projeleri,                mimarlık yarışmaları,                ütopya mimarlık,                peyzaj mimarı,                  bitirme tezi izle,           bitirme tezi konuları,          bitirme tezi kuralları,           bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezi örneği,           bitirme tezleri,           bitirme ödevi,           lisans bitirme tezi,           tez konuları,                      iktisat,                makro iktisat,                mikro iktisat,                istatistik bitirme tezi,                muhasebe,                maliye,                Çalışma Ekonomisi,                bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,                  Hukuka Giriş Bitirme Tezi,   


PÇ1 2 PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama yeteneği
2. Deney tasarlama, yürütme ve beraberinde verileri değerlendirip yorumlama yeteneği
3. Çevresel bir sistemi, bileşeni veya prosesi geçerli kısıtları dikkate alarak, bütünleşik bir yaklaşımla tasarlama yeteneği
4. Bireysel ve takım olarak çalışabilme ve çok disiplinli çalışma gruplarında yer alabilme yeteneği
5. Çevre Mühendisliği alanında problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme yeteneği
6. Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı
7. Etkin bir biçimde iletişim kurma yeteneği
8. Çevre Mühendisliği çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisini, sürdürülebilirlik ve çevre politikası çerçevesinde kavrama bilinci
9. Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilinci ve bu özelliği kazanmış olma yeteneği
10. Çağımızın konuları hakkında bilgi sahibi olma
11. Çevre Mühendisliği uygulamaları için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanabilme yeteneği 

EĞİTİM ÖĞRETİM METOTLARI


3 EĞİTİM-ÖĞRETİM METODLARI

Öğretme, öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir.

Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir

*

. 
Eğitim – Öğretim Yöntemleri* Başlıca öğrenme faaliyetleri Kullanılan Araçlar
Ders Dinleme ve anlamlandırma Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz
Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz
Özel Destek / Yapısal Örnekler Önceden planlanmış özel beceriler  
Role Yapma / Drama Önceden planlanmış özel beceriler Standart derslik teknolojileri, özel donanım
Problem Çözme Önceden planlanmış özel beceriler  
Vaka Çalışması Önceden planlanmış özel beceriler  
Beyin Fırtınası Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz
Küçük Grup Tartışması Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz
Gösterim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Gözleme imkan verecek gerçek ya da sanal ortam
Benzetim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, Bilişim becerileri Gözleme imkan verecek gerçek ya da sanal ortam
Seminer Araştırma , yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım
Grup Çalışması Araştırma , yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, çevrimiçi sohbet,
Web tabanlı tartışma forumları
Saha / Arazi Çalışması Gözlem/durumları işleme, Araştırma , yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma  
Laboratuar Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması Özel donanım
Ödev Araştırma , yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta
Sözlü Araştırma , yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum  
İnceleme / Anket Çalışması Araştırma , yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma  
Panel Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım
Konuk Konuşmacı Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz,
özel donanım
Öğrenci middleluluğu Faaliyetleri / Projeleri Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması, Araştırma , yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, Önceden planlanmış özel beceriler  
(*) Dersin özelliklerine göre burada belirtilen yöntemlerin biri veya birkaçı uygulanabilir.

ALINACAK DERECE

kamu yönetimi,                siyaset bilimi,                Avrupa Birliği İlişkileri,                Uluslararası İktisat,                 Türk Dış Politikası,                 Yönetim Bilimi,                 İnsan Hakları ve Demokrasi,                 güç kompanzasyonu,                dış mimari örnekleri,                 kentsel tasarim,                büyük konut projeleri,                ekonomik konut projeleri,                 konut mimari projeleri,                 iç mimar çalışmaları,                 iç mimari projeler,                 mimari konut projeleri,                 mimar projeleri,                 mımarı projeler,                 mimarlık projeleri,                iç mimar projeleri,                mimarlık yarışmaları,                ütopya mimarlık,                peyzaj mimarı,                  bitirme tezi izle,           bitirme tezi konuları,          bitirme tezi kuralları,           bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezi örneği,           bitirme tezleri,           bitirme ödevi,           lisans bitirme tezi,           tez konuları,                      iktisat,                makro iktisat,                mikro iktisat,                istatistik bitirme tezi,                muhasebe,                maliye,                Çalışma Ekonomisi,                bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,                  Hukuka Giriş Bitirme Tezi,   


4 ALINACAK DERECE     

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Çevre Mühendisliği alanında lisans diploması verilir.

KABUL KOŞULLARI


5 KABUL KOŞULLARI

Lisans aday öğrenciler programa kayıt için aşağıdaki sertifikaları sunmalıdırlar.

  • Lise diploması
  • ÖSYM’nin uyguladığı merkezi sınavın ilgili alanından yeterli puanı almış olmak.

İSTİHDAM OLANAKLARI VE ÜST KADEMEYE GEÇİŞ


6 İSTİHDAM OLANAKLARI

Çevre Mühendisliği Bölümü mezunları aşağıdaki iş kollarında istihdam edilebilmektedir.

  • Belediyeler
  • Bakanlıklar ve taşra teşkilatları
  • Özel ve kamuya ait fabrikalar
  • Danışmanlık ve hizmet şirketleri
  • Sivil toplum kuruluşları
  • Üniversiteler

MEZUNİYET KOŞULLARI


7 MEZUNİYET KOŞULLARI

Çevre Mühendisliği Bölümü’nde lisans düzeyinde örgün ve ikinci öğretim programı yapılmaktadır Dört yıllık lisans eğitimini, yani programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 45 iş günü stajını tamamlayan öğrencilere Çevre Mühendisi lisans diploması verilir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

kamu yönetimi,                siyaset bilimi,                Avrupa Birliği İlişkileri,                Uluslararası İktisat,                 Türk Dış Politikası,                 Yönetim Bilimi,                 İnsan Hakları ve Demokrasi,                 güç kompanzasyonu,                dış mimari örnekleri,                 kentsel tasarim,                büyük konut projeleri,                ekonomik konut projeleri,                 konut mimari projeleri,                 iç mimar çalışmaları,                 iç mimari projeler,                 mimari konut projeleri,                 mimar projeleri,                 mımarı projeler,                 mimarlık projeleri,                iç mimar projeleri,                mimarlık yarışmaları,                ütopya mimarlık,                peyzaj mimarı,                  bitirme tezi izle,           bitirme tezi konuları,          bitirme tezi kuralları,           bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezi örneği,           bitirme tezleri,           bitirme ödevi,           lisans bitirme tezi,           tez konuları,                      iktisat,                makro iktisat,                mikro iktisat,                istatistik bitirme tezi,                muhasebe,                maliye,                Çalışma Ekonomisi,                bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,                  Hukuka Giriş Bitirme Tezi,   


8 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Öğrencinin derslerdeki başarısı, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Dönem içi notları, quiz, ara sınav notu ve derse bağlı olarak ödevlere, uygulamalara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Kredili sistemde dönem içi ve dönem sonu değerlendirmelerin türü ile (sınav, ödev, uygulama ve benzeri) ağırlıkları ilgili bölüm başkanlığına bildirilir ve ilgili öğretim birimi yönetimi tarafından öğrencilere duyurulur. Son değerlendirme, dersi veren öğretim elemanınca aşağıdaki harf notlarından birisi ile belirlenir.

 

Notu Ağırlık Katsayısı Anlamı
AA    4,00   Geçer
BA    3,50   Geçer
BB    3,00   Geçer
CB    2,50   Geçer
CC    2,00   Geçer
DC    1,50   Şartlı Geçer
DD    1,00   Şartlı Geçer
FF     0,00   Geçmez

BÖLÜM BAŞKANI VE AKTS KOORDİNATÖRÜ

kamu yönetimi,                siyaset bilimi,                Avrupa Birliği İlişkileri,                Uluslararası İktisat,                 Türk Dış Politikası,                 Yönetim Bilimi,                 İnsan Hakları ve Demokrasi,                 güç kompanzasyonu,                dış mimari örnekleri,                 kentsel tasarim,                büyük konut projeleri,                ekonomik konut projeleri,                 konut mimari projeleri,                 iç mimar çalışmaları,                 iç mimari projeler,                 mimari konut projeleri,                 mimar projeleri,                 mımarı projeler,                 mimarlık projeleri,                iç mimar projeleri,                mimarlık yarışmaları,                ütopya mimarlık,                peyzaj mimarı,                  bitirme tezi izle,           bitirme tezi konuları,          bitirme tezi kuralları,           bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezi örneği,           bitirme tezleri,           bitirme ödevi,           lisans bitirme tezi,           tez konuları,                      iktisat,                makro iktisat,                mikro iktisat,                istatistik bitirme tezi,                muhasebe,                maliye,                Çalışma Ekonomisi,                bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,                  Hukuka Giriş Bitirme Tezi,   


DERS PLANI – AKTS KREDİLERİ


1.Sınıf Güz Dönemi
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
TÜR1001 TÜRK DİLİ – I Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 2
YDİ1001 İNGİLİZCE – I Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 2
FİZ1109 GENEL FİZİK 1 Zorunlu Girer Evet 3 + 2 4 6
KİM1031 GENEL KİMYA 1 Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 5
KİM1531 GENEL KİMYA LABORATUVARI 1 Zorunlu Girer Evet 0 + 2 1 3
MAK1173 TEKNİK RESİM Zorunlu Girer Evet 2 + 2 3 0
MAT1151 GENEL MATEMATİK 1 Zorunlu Girer Evet 3 + 2 4 6
ÇEV1001 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 2 Yrd.Doç.Dr. ORHAN CERİT
Toplam 25 21.0 26
1.Sınıf Bahar Dönemi
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
ENF1011 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 2 Yrd.Doç.Dr. ORHAN CERİT
TÜR1002 TÜRK DİLİ – II Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 2
YDİ1002 İNGİLİZCE – II Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 2
FİZ1110 GENEL FİZİK 2 Zorunlu Girer Evet 3 + 2 4 6
KİM1032 GENEL KİMYA 2 Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 5
KİM1532 GENEL KİMYA LABORATUVARI 2 Zorunlu Girer Evet 0 + 2 1 3
MAT1152 GENEL MATEMATİK 2 Zorunlu Girer Evet 3 + 2 4 6
TMB1172 STATİK Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 0
Toplam 23 20.0 26
2.Sınıf Güz Dönemi
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
ATA1001 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ – I Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3
ENF1012 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Zorunlu Girer Evet 2 + 1 2.5 3 Yrd.Doç.Dr. ORHAN CERİT
MAT2217 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 4
TMB2205 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 0 Prof.Dr. MUSTAFA DEĞİRMENCİ
ÇEV2001 ÇEVRE KİMYASI I Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 5 Yrd.Doç.Dr. BÜNYAMİN KARAGÖZOĞLU
ÇEV2003 ÇEVRE KİMYASI LABORATUVARI I Zorunlu Girer Evet 0 + 2 1 3 Yrd.Doç.Dr. BÜNYAMİN KARAGÖZOĞLU
ÇEV2007 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVARI Zorunlu Girer Evet 0 + 2 1 3 Yrd.Doç.Dr. ÜLKER ASLI GÜLER
ÇEV2017 ÇEVRE JEOLOJİSİ Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Prof.Dr. ALİ YILMAZ
ÇEV2019 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 4 Yrd.Doç.Dr. ÜLKER ASLI GÜLER
Toplam 21 18.5 28
2.Sınıf Bahar Dönemi
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
ATA1002 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ – II Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3
JDM2284 TOPOGRAFYA Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 0
MET2101 MALZEME Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 0
TMB2278 MUKAVEMET Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 0
TMB2279 İSTATİSTİK Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 0
ÇEV2002 ÇEVRE KİMYASI II Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 5 Yrd.Doç.Dr. BÜNYAMİN KARAGÖZOĞLU
ÇEV2004 ÇEVRE KİMYASI LABORATUVARI II Zorunlu Girer Evet 0 + 2 1 3 Yrd.Doç.Dr. BÜNYAMİN KARAGÖZOĞLU
ÇEV2008 ÇEVRE EKOLOJİSİ Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Yrd.Doç.Dr. ERGÜN PEHLİVAN
ÇEV2010 HİDROLİK Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Prof.Dr. MUSTAFA DEĞİRMENCİ
ÇEV2014 HİDROLOJİ VE HİDROJEOLOJİ Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 5 Prof.Dr. MUSTAFA DEĞİRMENCİ
Toplam 22 21.0 22
3.Sınıf Güz Dönemi
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
ÇEV 3015 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TEMEL İŞLEMLER I Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 5 Prof.Dr. ULUSOY BALİ
ÇEV 3017 KULLANILMIŞ SULARIN ARITILMASI I Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 5 Doç.Dr. MELTEM SARIOĞLU CEBECİ
ÇEV 3019 SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 6 Prof.Dr. MUSTAFA DEĞİRMENCİ
ÇEV 3021 SU TEMİNİ Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 6 Yrd.Doç.Dr. SAYİTER YILDIZ
JEO 3025 ZEMİN MEKANİĞİ Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3
MSD3001 SEÇMELİ III Seçmeli Girer Evet 2 + 0 2 3
Toplam 16 16.0 28
3.Sınıf Bahar Dönemi
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
ÇEV 3020 İÇME SULARININ ARITILMASI Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 6 Doç.Dr. ŞÜKRÜ ASLAN
ÇEV 3024 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE TEMEL İŞLEMLER II Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 6 Prof.Dr. ULUSOY BALİ
ÇEV 3026 KULLANILMIŞ SULARIN ARITILMASI II Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 6 Doç.Dr. MELTEM SARIOĞLU CEBECİ
ÇEV 3028 KANALİZASYON Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 6 Yrd.Doç.Dr. EYÜP ATMACA
MSD 3002 SEÇMELİ III Seçmeli Girer Evet 2 + 0 2 3
Toplam 14 14.0 27
4.Sınıf Güz Dönemi
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
TMB4001 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3
ÇEV 3007 DENİZ DEŞARJLARI Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Prof.Dr. ULUSOY BALİ
ÇEV 4007 KATI ATIKLARIN YÖNETİMİ Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 5 Yrd.Doç.Dr. EYÜP ATMACA
ÇEV 4011 HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 5 Yrd.Doç.Dr. ERGÜN PEHLİVAN
İNŞ 4087 YAPI TEKNOLOJİSİ I Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3
MSD4001 SEÇMELİ IV Seçmeli Girer Evet 2 + 0 2 3
Toplam 14 14.0 22
4.Sınıf Bahar Dönemi
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
TMB4002 İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Yrd.Doç.Dr. ERGÜN PEHLİVAN
ÇEV 3010 ENDÜSTRİYEL KİRLİLİK KONTROLÜ Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Prof.Dr. ULUSOY BALİ
ÇEV 4004 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 4 Prof.Dr. ALİ YILMAZ
ÇEV 4008 ARITMA ÇAMURLARI Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Doç.Dr. MELTEM SARIOĞLU CEBECİ
İNŞ 4088 YAPI TEKNOLOJİSİ II Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3
MSD 4002 SEÇMELİ IV Seçmeli Girer Evet 2 + 0 2 3
Toplam 12 12.0 19
4.Sınıf Yıllık Ders
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
ÇEV4497 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Zorunlu Girer Evet 0 + 3 1.5 3
ÇEV4499 BİTİRME ÖDEVİ Zorunlu Girmez Notsuz Hayır 0 + 2 1 2
Toplam 5 2.5 5
Seçimlik Ders Listesi (  MSD4001  )
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
ÇEV 4013 ANAEROBİK ARITMA Seçmeli Girer Evet 2 + 0 2 3 Yrd.Doç.Dr. BÜNYAMİN KARAGÖZOĞLU
ÇEV 4005 ÇEVRE SAĞLIĞI Seçmeli Girer Evet 2 + 0 2 3 Doç.Dr. MELTEM SARIOĞLU CEBECİ
Seçimlik Ders Listesi (  MSD 4002  )
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
ÇEV 3016 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONTROL VE OTOMASYON Seçmeli Girer Evet 2 + 0 2 3
ÇEV 4010 ÇEVRESEL MODELLEME Seçmeli Girer Evet 2 + 0 2 3 Yrd.Doç.Dr. ORHAN CERİT
Seçimlik Ders Listesi (  MSD3001  )
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
ÇEV 3012 BİYOLOJİK ARITMANIN TEMELLERİ Seçmeli Girer Evet 2 + 0 2 3 Doç.Dr. ŞÜKRÜ ASLAN
ÇEV 3011 ÇEVRE KAYNAKLARI Seçmeli Girer Evet 2 + 0 2 3 Prof.Dr. ALİ YILMAZ
Seçimlik Ders Listesi (  MSD 3002  )
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
ÇEV 3014 ÇEVRE JEOTEKNİĞİ Seçmeli Girer Evet 2 + 0 2 3 Prof.Dr. ALİ YILMAZ
ÇEV 3022 ÇEVRE YÖNETİMİ Seçmeli Girer Evet 2 + 0 2 3 Yrd.Doç.Dr. BÜNYAMİN KARAGÖZOĞLU

Üniversite Tanımlı Dersler Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler Bölüm Tanımlı Dersler

DERS KATAGORİLERİ


Kategorilenmemiş Dersler
Kodu Ders AKTS
FİZ1109 GENEL FİZİK 1 6
FİZ1110 GENEL FİZİK 2 6
JDM2284 TOPOGRAFYA 0
KİM1031 GENEL KİMYA 1 5
KİM1032 GENEL KİMYA 2 5
KİM1531 GENEL KİMYA LABORATUVARI 1 3
KİM1532 GENEL KİMYA LABORATUVARI 2 3
MAK1173 TEKNİK RESİM 0
MAT1151 GENEL MATEMATİK 1 6
MAT1152 GENEL MATEMATİK 2 6
MAT2217 DİFERANSİYEL DENKLEMLER 4
MET2101 MALZEME 0
TMB1172 STATİK 0
TMB2205 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 0
TMB2278 MUKAVEMET 0
TMB2279 İSTATİSTİK 0
TMB4001 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ 3
TMB4002 İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI 3
Toplam 50
Destek Dersleri
Kodu Ders AKTS
ATA1001 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ – I 3
ATA1002 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ – II 3
ENF1011 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI 2
ENF1012 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 3
İNŞ 4087 YAPI TEKNOLOJİSİ I 3
İNŞ 4088 YAPI TEKNOLOJİSİ II 3
JEO 3025 ZEMİN MEKANİĞİ 3
TÜR1001 TÜRK DİLİ – I 2
TÜR1002 TÜRK DİLİ – II 2
YDİ1001 İNGİLİZCE – I 2
YDİ1002 İNGİLİZCE – II 2
Toplam 28
Temel Mesleki Dersler
Kodu Ders AKTS
ÇEV 3007 DENİZ DEŞARJLARI 3
ÇEV 3010 ENDÜSTRİYEL KİRLİLİK KONTROLÜ 3
ÇEV 3011 ÇEVRE KAYNAKLARI 3
ÇEV 3012 BİYOLOJİK ARITMANIN TEMELLERİ 3
ÇEV 3014 ÇEVRE JEOTEKNİĞİ 3
ÇEV 3015 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TEMEL İŞLEMLER I 5
ÇEV 3016 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONTROL VE OTOMASYON 3
ÇEV 3017 KULLANILMIŞ SULARIN ARITILMASI I 5
ÇEV 3019 SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ 6
ÇEV 3020 İÇME SULARININ ARITILMASI 6
ÇEV 3021 SU TEMİNİ 6
ÇEV 3022 ÇEVRE YÖNETİMİ 3
ÇEV 3024 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE TEMEL İŞLEMLER II 6
ÇEV 3026 KULLANILMIŞ SULARIN ARITILMASI II 6
ÇEV 3028 KANALİZASYON 6
ÇEV 4004 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ 4
ÇEV 4005 ÇEVRE SAĞLIĞI 3
ÇEV 4007 KATI ATIKLARIN YÖNETİMİ 5
ÇEV 4008 ARITMA ÇAMURLARI 3
ÇEV 4010 ÇEVRESEL MODELLEME 3
ÇEV 4011 HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ 5
ÇEV 4013 ANAEROBİK ARITMA 3
ÇEV1001 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2
ÇEV2001 ÇEVRE KİMYASI I 5
ÇEV2002 ÇEVRE KİMYASI II 5
ÇEV2003 ÇEVRE KİMYASI LABORATUVARI I 3
ÇEV2004 ÇEVRE KİMYASI LABORATUVARI II 3
ÇEV2007 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVARI 3
ÇEV2008 ÇEVRE EKOLOJİSİ 3
ÇEV2010 HİDROLİK 3
ÇEV2014 HİDROLOJİ VE HİDROJEOLOJİ 5
ÇEV2017 ÇEVRE JEOLOJİSİ 3
ÇEV2019 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ 4
ÇEV4497 MÜHENDİSLİK PROJELERİ 3
ÇEV4499 BİTİRME ÖDEVİ 2
MSD 3002 SEÇMELİ III 3
MSD 4002 SEÇMELİ IV 3
MSD3001 SEÇMELİ III 3
MSD4001 SEÇMELİ IV 3
Toplam 149
Uzmanlık / Alan Dersleri
Kodu Ders AKTS
Toplam 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Kodu Ders AKTS

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031