ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS TAMAMLAMA

 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ > ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH.

elektrik mühendisliği,  elektronik ,              siyaset bilimi,                Avrupa Birliği İlişkileri,                Uluslararası İktisat,                 Türk Dış Politikası,                 Yönetim Bilimi,                 İnsan Hakları ve Demokrasi,                 güç kompanzasyonu,                dış mimari örnekleri,                 kentsel tasarim,                büyük konut projeleri,                ekonomik konut projeleri,                 konut mimari projeleri,                 iç mimar çalışmaları,                 iç mimari projeler,                 mimari konut projeleri,                 mimar projeleri,                 mımarı projeler,                 mimarlık projeleri,                iç mimar projeleri,                mimarlık yarışmaları,                ütopya mimarlık,                peyzaj mimarı,                  bitirme tezi izle,           bitirme tezi konuları,          bitirme tezi kuralları,           bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezi örneği,           bitirme tezleri,           bitirme ödevi,           lisans bitirme tezi,           tez konuları,                      iktisat,                makro iktisat,                mikro iktisat,                istatistik bitirme tezi,                muhasebe,                maliye,                Çalışma Ekonomisi,                bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,     Hukuka Giriş Bitirme Tezi,

AMAÇLAR VE HEDEFLER


Bölümün Amaçları

Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında evrensel bilim ve eğitimi temel alan teorik ve uygulamalı eğitim vererek, teknolojik ve bilimsel yenilikleri talep edebilen, tasarım ve analitik düşünce yeteneğine sahip mühendisler yetiştirmek.

Bölümün Hedefleri

Güncel araştırma ve teknolojileri kullanarak etik ilkeler çerçevesinde bilimsel ve teknik  çalışmalar yapabilen mühendislerin yetişmesi için eğitim vermek, elde dilen bilgilerin  insanlık hizmetine sunulmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası alanda önde gelen araştırma kurumlarından biri olmak.

elektrik mühendisliği, elektronik ,              siyaset bilimi,                Avrupa Birliği İlişkileri,                Uluslararası İktisat,                 Türk Dış Politikası,                 Yönetim Bilimi,                 İnsan Hakları ve Demokrasi,                 güç kompanzasyonu,                dış mimari örnekleri,                 kentsel tasarim,                büyük konut projeleri,                ekonomik konut projeleri,                 konut mimari projeleri,                 iç mimar çalışmaları,                 iç mimari projeler,                 mimari konut projeleri,                 mimar projeleri,                 mımarı projeler,                 mimarlık projeleri,                iç mimar projeleri,                mimarlık yarışmaları,                ütopya mimarlık,                peyzaj mimarı,                  bitirme tezi izle,           bitirme tezi konuları,          bitirme tezi kuralları,           bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezi örneği,           bitirme tezleri,           bitirme ödevi,           lisans bitirme tezi,           tez konuları,                      iktisat,                makro iktisat,                mikro iktisat,                istatistik bitirme tezi,                muhasebe,                maliye,                Çalışma Ekonomisi,                bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,     Hukuka Giriş Bitirme Tezi,

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI


PÇ1 Mesleği ile ilgili problemlerini tespit eder, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular,
PÇ2 Bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını etkin biçimde kullanır,
PÇ3 Matematik, fen ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Elektrik-Elektronik Mühendisliği çözümleri için kullanır,
PÇ4 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,
PÇ5 Modern tasarım yöntemlerini kullanarak bir sistemi tasarlar.
PÇ6 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,
PÇ7 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,
PÇ8 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,
PÇ9 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının da farkındadır,
PÇ10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir,

EĞİTİM ÖĞRETİM METOTLARI


ALINACAK DERECE


KABUL KOŞULLARI

elektrik mühendisliği, elektronik ,              siyaset bilimi,                Avrupa Birliği İlişkileri,                Uluslararası İktisat,                 Türk Dış Politikası,                 Yönetim Bilimi,                 İnsan Hakları ve Demokrasi,                 güç kompanzasyonu,                dış mimari örnekleri,                 kentsel tasarim,                büyük konut projeleri,                ekonomik konut projeleri,                 konut mimari projeleri,                 iç mimar çalışmaları,                 iç mimari projeler,                 mimari konut projeleri,                 mimar projeleri,                 mımarı projeler,                 mimarlık projeleri,                iç mimar projeleri,                mimarlık yarışmaları,                ütopya mimarlık,                peyzaj mimarı,                  bitirme tezi izle,           bitirme tezi konuları,          bitirme tezi kuralları,           bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezi örneği,           bitirme tezleri,           bitirme ödevi,           lisans bitirme tezi,           tez konuları,                      iktisat,                makro iktisat,                mikro iktisat,                istatistik bitirme tezi,                muhasebe,                maliye,                Çalışma Ekonomisi,                bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,     Hukuka Giriş Bitirme Tezi,


İSTİHDAM OLANAKLARI VE ÜST KADEMEYE GEÇİŞ


MEZUNİYET KOŞULLARI


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME


BÖLÜM BAŞKANI VE AKTS KOORDİNATÖRÜ


DERS PLANI – AKTS KREDİLERİ


1.Sınıf Güz Dönemi
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
ENF1011 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 2
TÜR1001 TÜRK DİLİ – I Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 2
EEM1001 ELEKTRİK/ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ-1 Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Doç.Dr. RAFAEL HÜSEYNOV
EEM1005 MESLEK RESMİ Zorunlu Girer Evet 1 + 0 1.5 3 Öğretim Görevlisi VEKİL SARI
FİZ1109 GENEL FİZİK I Zorunlu Girer Evet 3 + 2 4 5
KİM1041 GENEL KİMYA Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 4
MAT1151 GENEL MATEMETİK I Zorunlu Girer Evet 3 + 2 4 5
YDİL1001 YABANCI DİL I Seçmeli Girer Evet 2 + 0 2 3
Toplam 22 20.5 27
1.Sınıf Bahar Dönemi
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
TÜR1002 TÜRK DİLİ – II Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 2
EEM1002 ELEKTRİK/ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ-2 Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Doç.Dr. RAFAEL HÜSEYNOV
EEM1006 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ MALZEME BİLGİSİ Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Yrd.Doç.Dr. HÜLYA DOĞAN
EEM1010 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Zorunlu Girer Evet 2 + 1 2.5 5 Yrd.Doç.Dr. GÜRKAN YÜKSEK
EEM2007 TEMEL ELEKTRİK LAB. Zorunlu Girer Evet 0 + 2 1 4 Doç.Dr. RAFAEL HÜSEYNOV
FİZ1110 GENEL FİZİK II Zorunlu Girer Evet 3 + 2 4 5
MAT1152 GENEL MATEMETİK II Zorunlu Girer Evet 3 + 2 4 5
YDİL1002 YABANCI DİL II Seçmeli Girer Evet 2 + 0 2 2
Toplam 23 19.5 29
2.Sınıf Güz Dönemi
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
ATA1001 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ – I Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3
EEM2003 ELEKTROMAGNETİK ALAN TEORİSİ Zorunlu Girer Evet 4 + 0 4 5 Yrd.Doç.Dr. HÜLYA DOĞAN
EEM2008 ELEKTRİK ÖLÇME LAB. Zorunlu Girer Evet 0 + 2 1 4 Doç.Dr. MANAFEDDİN NAMAZOV
EEM2009 ELEKTRONİK I Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 3 Yrd.Doç.Dr. YAVUZ TÜRKAY
EEM2011 DEVRE TEORİSİ I Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 4 Yrd.Doç.Dr. YUNİS TORUN
EEM2012 ELEKTRONİK LAB. I Zorunlu Girer Evet 0 + 2 1 3 Yrd.Doç.Dr. YAVUZ TÜRKAY
EEM2013 ELEKTRİK ÖLÇME TEKNİĞİ Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 4 Doç.Dr. MANAFEDDİN NAMAZOV
MAT2265 YÜKSEK MATEMATİK Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 4
Toplam 22 20.0 30
2.Sınıf Bahar Dönemi
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
ATA1002 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ – II Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3
EEM2006 ELEKTROMAGNETİK DALGA TEORİSİ Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 4 Yrd.Doç.Dr. HÜLYA DOĞAN
EEM2010 SAYISAL ÇÖZÜMLEME Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 4 Öğretim Görevlisi RABİA BAŞARA
EEM2016 ELEKTRONİK LAB. II Zorunlu Girer Evet 0 + 2 1 3 Yrd.Doç.Dr. YAVUZ TÜRKAY
EEM2020 DEVRE TEORİSİ II Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 4 Yrd.Doç.Dr. YUNİS TORUN
EEM2022 ELEKTRONİK II Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 4 Yrd.Doç.Dr. YAVUZ TÜRKAY
EEM2024 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 4 Doç.Dr. MANAFEDDİN NAMAZOV
MAT2217 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 4
Toplam 22 21.0 30
3.Sınıf Güz Dönemi
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
EEM3001 ELEKTRİK MAKİNALARI I Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 4 Öğretim Görevlisi VEKİL SARI
EEM3003 OTOMATİK KONTROL I Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Doç.Dr. MANAFEDDİN NAMAZOV
EEM3005 SİNYALLER VE SİSTEMLER Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 4 Yrd.Doç.Dr. YUNİS TORUN
EEM3009 SAYISAL ELEKTRONİK LAB. Zorunlu Girer Evet 0 + 2 1 3 Yrd.Doç.Dr. YUNİS TORUN
EEM3013 ELEKTRİK MAKİNALARI LAB. I Zorunlu Girer Evet 0 + 2 1 3 Öğretim Görevlisi MURAT YÜCEDAĞ
EEM3015 SAYISAL ELEKTRONİK Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 4 Yrd.Doç.Dr. YUNİS TORUN
EEM3017 OLASILIK VE İSTATİSTİK Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 4 Öğretim Görevlisi RABİA BAŞARA
Toplam 18 16.0 25
3.Sınıf Bahar Dönemi
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
EEM3002 ELEKTRİK MAKİNALARI II Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 4 Öğretim Görevlisi VEKİL SARI
EEM3004 OTOMATİK KONTROL II Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 4 Doç.Dr. MANAFEDDİN NAMAZOV
EEM3006 GÜÇ ELEKTRONİĞİ Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 4 Öğretim Görevlisi ENİS SEZAİ BAŞARA
EEM3008 TESİS ORGANİZASYONU Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 4 Öğretim Görevlisi ARİF ÖNDER
EEM3010 MİKROİŞLEMCİLER Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 4 Yrd.Doç.Dr. YUNİS TORUN
EEM3012 ELEKTRİK MAKİNALARI LAB. II Zorunlu Girer Evet 0 + 2 1 4 Öğretim Görevlisi MURAT YÜCEDAĞ
MSD3001 TEKNİK SEÇMELİ DERS I Seçmeli Girer Evet 3 + 0 3 4
Toplam 19 18.0 28
3.Sınıf Yıllık Ders
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
EEM3497 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Zorunlu Girer Evet 0 + 4 2 4 Öğretim Görevlisi ENİS SEZAİ BAŞARA
Toplam 4 2.0 4
4.Sınıf Güz Dönemi
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
EEM4001 ENERJİ ÜRETİMİ VE İLETİMİ Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 4 Doç.Dr. RAFAEL HÜSEYNOV
EEM4003 AYDINLATMA TEKNİĞİ Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 4 Öğretim Görevlisi VEKİL SARI
EEM4005 HABERLEŞME I Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 4 Yrd.Doç.Dr. YAVUZ TÜRKAY
EEM4007 ELEKTRİKLE TAHRİK Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 4 Doç.Dr. RAFAEL HÜSEYNOV
MSD4001 TEKNİK SEÇMELİ DERS II Seçmeli Girer Evet 3 + 0 3 4
Toplam 13 13.0 20
4.Sınıf Bahar Dönemi
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
EEM4002 ENERJİ DAĞITIMI Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 4 Doç.Dr. RAFAEL HÜSEYNOV
EEM4004 YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 4 Öğretim Görevlisi VEKİL SARI
EEM4008 HABERLEŞME II Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 4 Yrd.Doç.Dr. YAVUZ TÜRKAY
EEM4012 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 4
EEM4412 İŞ HUKUKU Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 4
MSD4002 TEKNİK SEÇMELİ DERS III Seçmeli Girer Evet 0 + 2 1 4
Toplam 12 11.0 24
4.Sınıf Yıllık Ders
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
EEM4499 BİTİRME ÖDEVİ Zorunlu Girer Evet 0 + 4 2 4
Toplam 4 2.0 4
Seçimlik Ders Listesi (  YDİL1001  )
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
YDİ1001 İNGİLİZCE – I Seçmeli Girer Evet 2 + 0 2 2
YDA1001 ALMANCA – I Seçmeli Girer Evet 2 + 0 2 2
YDF1001 FRANSIZCA – I Seçmeli Girer Evet 2 + 0 2 2
Seçimlik Ders Listesi (  YDİL1002  )
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
YDA1002 ALMANCA – II Seçmeli Girer Evet 2 + 0 2 2
YDF1002 FRANSIZCA – II Seçmeli Girer Evet 2 + 0 2 2
YDİ1002 İNGİLİZCE – II Seçmeli Girer Evet 2 + 0 2 2
Seçimlik Ders Listesi (  MSD3001  )
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
EEM3020 MİKRODENETLEYİCİ VE UYGULAMALARI Seçmeli Girer Evet 3 + 0 3 4 Yrd.Doç.Dr. YAVUZ TÜRKAY
EEM3022 PROGRAMLANABİLİR MANTIK DENETLEYİCİLER (PLC) Seçmeli Girer Evet 3 + 0 3 4 Doç.Dr. MANAFEDDİN NAMAZOV
Seçimlik Ders Listesi (  MSD4001  )
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
EEM4011 ELEKTRİK İLETİM HATLARI Seçmeli Girer Evet 3 + 0 3 4
EEM4013 VERİ TOPLAMA VE YÖNETSEL KONTROL (SCADA) Seçmeli Girer Evet 3 + 0 3 4 Doç.Dr. MANAFEDDİN NAMAZOV
Seçimlik Ders Listesi (  MSD4002  )
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
EEM4016 OTOMATİK KONTROL LAB. Seçmeli Girer Evet 0 + 2 1 4 Doç.Dr. MANAFEDDİN NAMAZOV
EEM4018 GÜÇ ELEKTRONİĞİ LAB. Seçmeli Girer Evet 0 + 2 1 4 Öğretim Görevlisi ENİS SEZAİ BAŞARA

Üniversite Tanımlı Dersler Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler Bölüm Tanımlı Dersler

DERS KATAGORİLERİ


Kategorilenmemiş Dersler
Kodu Ders AKTS
YDİL1001 YABANCI DİL I 3
YDİL1002 YABANCI DİL II 2
Toplam 5

 

Destek Dersleri
Kodu Ders AKTS
ATA1001 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ – I 3
ATA1002 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ – II 3
ENF1011 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI 2
TÜR1001 TÜRK DİLİ – I 2
TÜR1002 TÜRK DİLİ – II 2
YDA1001 ALMANCA – I 2
YDA1002 ALMANCA – II 2
YDF1001 FRANSIZCA – I 2
YDF1002 FRANSIZCA – II 2
YDİ1001 İNGİLİZCE – I 2
YDİ1002 İNGİLİZCE – II 2
Toplam 24

elektrik mühendisliği, elektronik ,              siyaset bilimi,                Avrupa Birliği İlişkileri,                Uluslararası İktisat,                 Türk Dış Politikası,                 Yönetim Bilimi,                 İnsan Hakları ve Demokrasi,                 güç kompanzasyonu,                dış mimari örnekleri,                 kentsel tasarim,                büyük konut projeleri,                ekonomik konut projeleri,                 konut mimari projeleri,                 iç mimar çalışmaları,                 iç mimari projeler,                 mimari konut projeleri,                 mimar projeleri,                 mımarı projeler,                 mimarlık projeleri,                iç mimar projeleri,                mimarlık yarışmaları,                ütopya mimarlık,                peyzaj mimarı,                  bitirme tezi izle,           bitirme tezi konuları,          bitirme tezi kuralları,           bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezi örneği,           bitirme tezleri,           bitirme ödevi,           lisans bitirme tezi,           tez konuları,                      iktisat,                makro iktisat,                mikro iktisat,                istatistik bitirme tezi,                muhasebe,                maliye,                Çalışma Ekonomisi,                bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,     Hukuka Giriş Bitirme Tezi,

Temel Mesleki Dersler
Kodu Ders AKTS
EEM1001 ELEKTRİK/ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ-1 3
EEM1002 ELEKTRİK/ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ-2 3
EEM1005 MESLEK RESMİ 3
EEM1006 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ MALZEME BİLGİSİ 3
EEM1010 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 5
EEM2003 ELEKTROMAGNETİK ALAN TEORİSİ 5
EEM2006 ELEKTROMAGNETİK DALGA TEORİSİ 4
EEM2007 TEMEL ELEKTRİK LAB. 4
EEM2008 ELEKTRİK ÖLÇME LAB. 4
EEM2009 ELEKTRONİK I 3
EEM2010 SAYISAL ÇÖZÜMLEME 4
EEM2011 DEVRE TEORİSİ I 4
EEM2012 ELEKTRONİK LAB. I 3
EEM2013 ELEKTRİK ÖLÇME TEKNİĞİ 4
EEM2016 ELEKTRONİK LAB. II 3
EEM2020 DEVRE TEORİSİ II 4
EEM2022 ELEKTRONİK II 4
EEM2024 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 4
EEM3001 ELEKTRİK MAKİNALARI I 4
EEM3002 ELEKTRİK MAKİNALARI II 4
EEM3003 OTOMATİK KONTROL I 3
EEM3004 OTOMATİK KONTROL II 4
EEM3005 SİNYALLER VE SİSTEMLER 4
EEM3006 GÜÇ ELEKTRONİĞİ 4
EEM3008 TESİS ORGANİZASYONU 4
EEM3009 SAYISAL ELEKTRONİK LAB. 3
EEM3010 MİKROİŞLEMCİLER 4
EEM3012 ELEKTRİK MAKİNALARI LAB. II 4
EEM3013 ELEKTRİK MAKİNALARI LAB. I 3
EEM3015 SAYISAL ELEKTRONİK 4
EEM3017 OLASILIK VE İSTATİSTİK 4
EEM3020 MİKRODENETLEYİCİ VE UYGULAMALARI 4
EEM3022 PROGRAMLANABİLİR MANTIK DENETLEYİCİLER (PLC) 4
EEM3497 MÜHENDİSLİK PROJELERİ 4
EEM4001 ENERJİ ÜRETİMİ VE İLETİMİ 4
EEM4002 ENERJİ DAĞITIMI 4
EEM4003 AYDINLATMA TEKNİĞİ 4
EEM4004 YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ 4
EEM4005 HABERLEŞME I 4
EEM4007 ELEKTRİKLE TAHRİK 4
EEM4008 HABERLEŞME II 4
EEM4011 ELEKTRİK İLETİM HATLARI 4
EEM4012 İŞLETME YÖNETİMİ 4
EEM4013 VERİ TOPLAMA VE YÖNETSEL KONTROL (SCADA) 4
EEM4016 OTOMATİK KONTROL LAB. 4
EEM4018 GÜÇ ELEKTRONİĞİ LAB. 4
EEM4412 İŞ HUKUKU 4
EEM4499 BİTİRME ÖDEVİ 4
FİZ1109 GENEL FİZİK I 5
FİZ1110 GENEL FİZİK II 5
KİM1041 GENEL KİMYA 4
MAT1151 GENEL MATEMETİK I 5
MAT1152 GENEL MATEMETİK II 5
MAT2217 DİFERANSİYEL DENKLEMLER 4
MAT2265 YÜKSEK MATEMATİK 4
MSD3001 TEKNİK SEÇMELİ DERS I 4
MSD4001 TEKNİK SEÇMELİ DERS II 4
MSD4002 TEKNİK SEÇMELİ DERS III 4
Toplam 228

elektrik mühendisliği, elektronik ,              siyaset bilimi,                Avrupa Birliği İlişkileri,                Uluslararası İktisat,                 Türk Dış Politikası,                 Yönetim Bilimi,                 İnsan Hakları ve Demokrasi,                 güç kompanzasyonu,                dış mimari örnekleri,                 kentsel tasarim,                büyük konut projeleri,                ekonomik konut projeleri,                 konut mimari projeleri,                 iç mimar çalışmaları,                 iç mimari projeler,                 mimari konut projeleri,                 mimar projeleri,                 mımarı projeler,                 mimarlık projeleri,                iç mimar projeleri,                mimarlık yarışmaları,                ütopya mimarlık,                peyzaj mimarı,                  bitirme tezi izle,           bitirme tezi konuları,          bitirme tezi kuralları,           bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezi örneği,           bitirme tezleri,           bitirme ödevi,           lisans bitirme tezi,           tez konuları,                      iktisat,                makro iktisat,                mikro iktisat,                istatistik bitirme tezi,                muhasebe,                maliye,                Çalışma Ekonomisi,                bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,     Hukuka Giriş Bitirme Tezi,

Uzmanlık / Alan Dersleri
Kodu Ders AKTS
Toplam 0

 

Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Kodu Ders AKTS
Toplam 0

elektrik mühendisliği, elektronik ,              siyaset bilimi,                Avrupa Birliği İlişkileri,                Uluslararası İktisat,                 Türk Dış Politikası,                 Yönetim Bilimi,                 İnsan Hakları ve Demokrasi,                 güç kompanzasyonu,                dış mimari örnekleri,                 kentsel tasarim,                büyük konut projeleri,                ekonomik konut projeleri,                 konut mimari projeleri,                 iç mimar çalışmaları,                 iç mimari projeler,                 mimari konut projeleri,                 mimar projeleri,                 mımarı projeler,                 mimarlık projeleri,                iç mimar projeleri,                mimarlık yarışmaları,                ütopya mimarlık,                peyzaj mimarı,                  bitirme tezi izle,           bitirme tezi konuları,          bitirme tezi kuralları,           bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezi örneği,           bitirme tezleri,           bitirme ödevi,           lisans bitirme tezi,           tez konuları,                      iktisat,                makro iktisat,                mikro iktisat,                istatistik bitirme tezi,                muhasebe,                maliye,                Çalışma Ekonomisi,                bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,     Hukuka Giriş Bitirme Tezi,

Aktarılabilir Beceri Dersleri
Kodu Ders AKTS

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031