Eczacılık Tezi Nasıl Hazırlanır

eczcalık tezi nasil yapilir

IP 101 Dönem I Meslek İçi Dersi

Organik kimyada temel kavramlar, genel fizik prensipleri, biyokimyasal bileşikler, sentezleri ve yıkımları, biyofiziksel prensipler, hücre membranı, taşınım, sinyal iletim mekanizmaları, hücre yapısı, genetik bilgi akışı, temel anatomi kavramları, davranış psikolojisi, tıp tarihi hakkında bilgi vermek ve tıpta internet, bilgisayar ve biyoistatistiksel testler anlatmak ve uygulamalarını gerçekleştirmektir. Aynı zamanda öğrencileri biyokimya, fizyoloji, histoloji, anatomi ve tıbbi biyoloji konularında laboratuvar pratikleri yaptırarak becerilerini geliştirmektir.doktora tez, doktora tezi nasıl hazırlanır, tez danışmanı, tez sayfa düzeni, tez yazan yerler, tez savunması, maliye tez konuları, matematik tez konuları, finans tez konuları, tez nasıl yapılır, iktisat tez konuları, uluslararası tez merkezi, besyo tez konuları, tez yazmak, ösym tez merkezi, bilgisayar tez konuları, turizm tez konuları, tez yazdırmak istiyorum, fizik tez konuları, tez araştırma merkezi, ekonomi tez konuları, ulusal tez, istatistik tez konuları,özel ders,dönem projesi

TIP 200 Dönem II Meslek İçi Dersi

Vücuttaki doku, organ ve sistemlerin yapısı, fonksiyonları, birbirleri ile etkileşimleri, fonksiyonel bozuklukları ve hastalık oluşturacak mikroorganizmalar hakkında bilgi edindirmek

TIP 300 Dönem III Meslek İçi Dersi

Organizmada görülen hastalıkların dokuda oluşturdukları morfolojik değişiklikler (mikroskopik-makroskopik), hastalıkların etiyopatogenezi, klinik ve laboratuvar bulguları, tedavide kullanılan ilaçlar ile birlikte halk sağlığı ve adli tıp uygulamaları hakkında bilgi kazandırmaktır.doktora tez, doktora tezi nasıl hazırlanır, tez danışmanı, tez sayfa düzeni, tez yazan yerler, tez savunması, maliye tez konuları, matematik tez konuları, finans tez konuları, tez nasıl yapılır, iktisat tez konuları, uluslararası tez merkezi, besyo tez konuları, tez yazmak, ösym tez merkezi, bilgisayar tez konuları, turizm tez konuları, tez yazdırmak istiyorum, fizik tez konuları, tez araştırma merkezi, ekonomi tez konuları, ulusal tez, istatistik tez konuları

TIP 401 İç Hastalıkları Stajı

Klinik ders bilgileri ışığında; Öğrencinin değişik branşlardan aldığı İç Hastalıkları ders bilgilerini sentez etmek, pekiştirmek ve güncellemek, Klinikte hasta ile ilgili hikaye alma ve temel fizik muayene kurallarını öğretmek ve uygulatmak, Hastalıklarla ilgili ayırıcı tanı ve tedavi yapabilmelerini sağlamak, semptom ve klinik bulguları birleştirme amacı doğrultusunda gereken kaynaklara ulaşma yollarını öğretmektir.  doktora tez, doktora tezi nasıl hazırlanır, tez danışmanı, tez sayfa düzeni, tez yazan yerler, tez savunması, maliye tez konuları, matematik tez konuları, finans tez konuları, tez nasıl yapılır, iktisat tez konuları, uluslararası tez merkezi, besyo tez konuları, tez yazmak, ösym tez merkezi, bilgisayar tez konuları, turizm tez konuları, tez yazdırmak istiyorum, fizik tez konuları, tez araştırma merkezi, ekonomi tez konuları, ulusal tez, istatistik tez konuları,özel ders,dönem projesi

TIP 402 Pediatri Stajı

Genel Pediatri ile ilgili temel klinik bilgiler vermek, pediatrik hastalıklar ve acil durumlarda tanı ve tedaviyi öğretmek.doktora tez, doktora tezi nasıl hazırlanır, tez danışmanı, tez sayfa düzeni, tez yazan yerler, tez savunması, maliye tez konuları, matematik tez konuları, finans tez konuları, tez nasıl yapılır, iktisat tez konuları, uluslararası tez merkezi, besyo tez konuları, tez yazmak, ösym tez merkezi, bilgisayar tez konuları, turizm tez konuları, tez yazdırmak istiyorum, fizik tez konuları, tez araştırma merkezi, ekonomi tez konuları, ulusal tez, istatistik tez konuları

TIP 403 Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı

Kadın Hastalıkları ve Doğum konusunda tanı ve tedaviye yönelik dersler eşliğinde öğrenciye bir hekimden beklenen bilgi, beceri ve davranışı kazandırmaktır.

TIP 404 Genel Cerrahi Stajı

Genel cerrahi ile ilgili genel bilgileri vermek, cerrahi hastalıkların patofizyolojik temellerinin anlaşılması, teşhis ve cerrahi tedavilerinin anlatılması, preop-postoperatif ve yaralı bireylerin tedavi esaslarının öğretilmesi.doktora tez, doktora tezi nasıl hazırlanır, tez danışmanı, tez sayfa düzeni, tez yazan yerler, tez savunması, maliye tez konuları, matematik tez konuları, finans tez konuları, tez nasıl yapılır, iktisat tez konuları, uluslararası tez merkezi, besyo tez konuları, tez yazmak, ösym tez merkezi, bilgisayar tez konuları, turizm tez konuları, tez yazdırmak istiyorum, fizik tez konuları, tez araştırma merkezi, ekonomi tez konuları, ulusal tez, istatistik tez konuları

TIP 406 Klinik Farmakoloji Stajı

Bu stajın amacı öğrencilere doğru ve tıbbi farmakoloji biliminin kurallarına uygun rasyonel veriler ile desteklenmiş reçete yazmayı öğretmektir. Bu staj süresince öğrencilere hastanın problemini (hasta ve yakınları ile iletişim kurmak ve onlara doğru bilgi vermek) saptamak, terapiyi mantıklı açıklamak, ilaçların etkinliğini incelemek, ilaç dozlarının nasıl uygulanacağına ilişkin (i.v. enjeksiyon, i.v. infüzyon, subkutan enjeksiyon ve lokal ilaç uygulamaları) becerilerini kazandırmaktır.

TIP 407 Göğüs Hastalıkları Stajı

Öğrencilerin günlük pratikte sık karşılaşacakları önemli göğüs hastalıklarının epidemiyolojisi, patofizyolojisi, klinik özellikleri, tanısı, tedavisi ve izlemi konusunda bilgilendirmek.doktora tez, doktora tezi nasıl hazırlanır, tez danışmanı, tez sayfa düzeni, tez yazan yerler, tez savunması, maliye tez konuları, matematik tez konuları, finans tez konuları, tez nasıl yapılır, iktisat tez konuları, uluslararası tez merkezi, besyo tez konuları, tez yazmak, ösym tez merkezi, bilgisayar tez konuları, turizm tez konuları, tez yazdırmak istiyorum, fizik tez konuları, tez araştırma merkezi, ekonomi tez konuları, ulusal tez, istatistik tez konuları

TIP 501 Radyoloji Stajı

Tıpta tanı ve tedavi amaçlı kullanılan radyolojik modalitelerin tanıtılması, radyolojik yöntemlerin tıpta kullanım alanlarının öğretilmesi, temel radyolojik modalitelerin yorumlanması ile temel radyoloji eğitiminin yapılmasını amaçlamaktadır.

TIP 502 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Stajı

Anestezi, yoğun bakım ve ağrı konularında stajyerlere temel teorik bilgileri ve pratik uygulamaları öğretmek. doktora tez, doktora tezi nasıl hazırlanır, tez danışmanı, tez sayfa düzeni, tez yazan yerler, tez savunması, maliye tez konuları, matematik tez konuları, finans tez konuları, tez nasıl yapılır, iktisat tez konuları, uluslararası tez merkezi, besyo tez konuları, tez yazmak, ösym tez merkezi, bilgisayar tez konuları, turizm tez konuları, tez yazdırmak istiyorum, fizik tez konuları, tez araştırma merkezi, ekonomi tez konuları, ulusal tez, istatistik tez konuları

TIP 503 Adli Tıp Stajı

Sağlık hizmetleri sunumunda adli tıp ile ilişkili kavramlar ve prensipler doğrultusunda iyi hekimlik uygulamalarının öğretilmesi ve klinik adli vakalar (travmatik kişi muayenesi, bilirkişilik, maluliyet tespiti, istismar ve cinsel saldırı muayeneleri, uyuşturucu kullanımı, vb.) ve adli ölümlerin bilimsel ve sistematik bir yaklaşımla otopsinin yapılarak ölüm sebebi belirleme, olay orijini saptamada tıbbi delil oluşturma yöntemlerinin öğretmek.

TIP 504 Psikiyatri Stajı

Ruhsal hastalıkların tanınması, sınıflandırılması ve belli hastalıkların tedavisi, yönlendirilmesi veya hastalıklar hakkında bilgi sahibi olunması konusunda temel bilgi ve beceri sağlamak.doktora tez, doktora tezi nasıl hazırlanır, tez danışmanı, tez sayfa düzeni, tez yazan yerler, tez savunması, maliye tez konuları, matematik tez konuları, finans tez konuları, tez nasıl yapılır, iktisat tez konuları, uluslararası tez merkezi, besyo tez konuları, tez yazmak, ösym tez merkezi, bilgisayar tez konuları, turizm tez konuları, tez yazdırmak istiyorum, fizik tez konuları, tez araştırma merkezi, ekonomi tez konuları, ulusal tez, istatistik tez konuları

TIP 505 Ortopedi ve Travmatoloji Stajı

Ortopedi ve travmatoloji konusunda temel bilgi sağlamak.

TIP 506 Göz Hastalıkları Stajı

Çeşitli göz hastalıkları ile ilgili bilgileri, göz ve sistemik hastalıklarla olan ilişkisini, bazı basit medical tedavi yöntemlerini ve cerrahi yaklaşımları, gözün acil durumlarını öğrenmek. doktora tez, doktora tezi nasıl hazırlanır, tez danışmanı, tez sayfa düzeni, tez yazan yerler, tez savunması, maliye tez konuları, matematik tez konuları, finans tez konuları, tez nasıl yapılır, iktisat tez konuları, uluslararası tez merkezi, besyo tez konuları, tez yazmak, ösym tez merkezi, bilgisayar tez konuları, turizm tez konuları, tez yazdırmak istiyorum, fizik tez konuları, tez araştırma merkezi, ekonomi tez konuları, ulusal tez, istatistik tez konuları

TIP 507 Kulak Burun Boğaz Stajı

Meslek hayatlarında karşılaşacakları kulak burun boğaz, baş ve boyun bölgesi hastalıklarının kapsadığı işitme, vestibüler system, fasial sinir, tükrük bezleri, yüz bölgesi, paranazal sinüsler, nazofarinks, oral kavite, orofarinks, hipofarinks, larinks, baş ve boyun ile ilgili anatomi fizyoloji ve hastalıkları, tanı ve tedavilerini öğrenmek. Temel odyoloji bilgisini vermek, odiyometri cihazları ve temel inceleme yöntemlerini öğretmek.

TIP 508 Nöroloji Stajı

Nörolojik hastalıkların patofizyolojisi, nörolojide kullanılan ilaçların tedavi mekanizmaları hakkında temel bilgileri vererek staj sınavına hazırlamak.. doktora tez, doktora tezi nasıl hazırlanır, tez danışmanı, tez sayfa düzeni, tez yazan yerler, tez savunması, maliye tez konuları, matematik tez konuları, finans tez konuları, tez nasıl yapılır, iktisat tez konuları, uluslararası tez merkezi, besyo tez konuları, tez yazmak, ösym tez merkezi, bilgisayar tez konuları, turizm tez konuları, tez yazdırmak istiyorum, fizik tez konuları, tez araştırma merkezi, ekonomi tez konuları, ulusal tez, istatistik tez konuları

TIP 509 Nöroşirürji Stajı

Beyin cerrahisi ile ilgili hastalıkların nedenleri, muayene yöntemleri, tanı yöntemleri, medikal ve cerrahi yaklaşım endikasyonlarını öğretmek.

TIP 510 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Stajı

Romatizmal hastalıkların yanı sıra gerek ortopedik gerekse nörolojik hastalıklar sonrası gelişen kısıtlılıkların gerçek engellilik yaratmaması için rehabilitasyon kavramını hastalıkların en başından itibaren tanı anını takip ederek birlikte düşünmek ve gerekli tedaviyi planlayacak organizasyonun sağlanmasının önemini kavramakdoktora tez, doktora tezi nasıl hazırlanır, tez danışmanı, tez sayfa düzeni, tez yazan yerler, tez savunması, maliye tez konuları, matematik tez konuları, finans tez konuları, tez nasıl yapılır, iktisat tez konuları, uluslararası tez merkezi, besyo tez konuları, tez yazmak, ösym tez merkezi, bilgisayar tez konuları, turizm tez konuları, tez yazdırmak istiyorum, fizik tez konuları, tez araştırma merkezi, ekonomi tez konuları, ulusal tez, istatistik tez konuları

TIP 511 Dermatoloji Stajı

Deri ve mukoza hastalıklarının etiyoloji, teşhis, laboratuvar, bulgu, klinik özellikler ve tedavileri ile ilgili genel teorik ve pratik bilgileri öğrenmek.

TIP 512 Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Stajı

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahinin uğraşı konularını tanıtmak, stajyerleri yaranın ve çeşitlerinin tanınması ve tedavisi ile ilgili temel konularda bilgilendirmek, dudak damak yarığı ve diğer konjenital anomalilerin tedavi zamanlamasını, hasta yakınlarının yönlendirilmesini, baş-boyun bölgesinde travmalı hastaya yaklaşımı, yumuşak doku yaralanmalarında ve yüz kırıklarında tanı ve tedavi prensiplerini öğretmek ve bu tür hastalarda ilk yardım hizmeti verebilecek duruma getirmek, greft ve fleplerin temel prensiplerini, bası yaraları ve lenfödem hastalıklarının tanı ve tedavi prensiplerini öğretmek., deri tümörleri, tipleri ve ayırıcı tanısını, yanık sekelleri tanı ve tedavi prensiplerini öğretmek, estetik cerrahinin ana ilkeleri konusunda bilgilenmelerini sağlamak, pratik uygulamalarla yara iyileşmesi ve yara tedavisinin temel kavramlarını öğretmek ve basit sutur ve pansuman uygulamalarıyla yara bakımını yapabilecek hale getirmekdoktora tez, doktora tezi nasıl hazırlanır, tez danışmanı, tez sayfa düzeni, tez yazan yerler, tez savunması, maliye tez konuları, matematik tez konuları, finans tez konuları, tez nasıl yapılır, iktisat tez konuları, uluslararası tez merkezi, besyo tez konuları, tez yazmak, ösym tez merkezi, bilgisayar tez konuları, turizm tez konuları, tez yazdırmak istiyorum, fizik tez konuları, tez araştırma merkezi, ekonomi tez konuları, ulusal tez, istatistik tez konuları

TIP 513 Üroloji Stajı

Ürolojik hastalıklarla ilgili en güncel bilgileri, tanı ve tedavi yöntemlerini öğretmektir.

TIP 515 Enfeksiyon Hastalıkları Stajı

Enfeksiyon hastalıklarının etiyoloji, tanı, laboratuvar bulguları, klinik özellikleri ve tedavileri ile ilgili genel bilgileri öğrenmek.doktora tez, doktora tezi nasıl hazırlanır, tez danışmanı, tez sayfa düzeni, tez yazan yerler, tez savunması, maliye tez konuları, matematik tez konuları, finans tez konuları, tez nasıl yapılır, iktisat tez konuları, uluslararası tez merkezi, besyo tez konuları, tez yazmak, ösym tez merkezi, bilgisayar tez konuları, turizm tez konuları, tez yazdırmak istiyorum, fizik tez konuları, tez araştırma merkezi, ekonomi tez konuları, ulusal tez, istatistik tez konuları

TIP 516 Klinik Etik Stajı

Tıp etiğinin en önemli ana konuları hekimlerin görev ve sorumluluklarıdır. Bundan başka tıp etiğin ana konuları ahlak, doktor-hasta ilişkisi, tıp etiği, hekim sorumluluklarıdır. Hastanın hakları tıp yasaları açısından önemlidir. Tıp etik dersleri öğrencilerine hasta vakalarıyla yüz yüze geldiğinde zor durumları çözmeye yardımcıdır. Meslekdaşlarıyla olan ilişkilerinde de etik ilkelere riayet etmeleri için bilgilendirilmelidir.

TIP 517 Seçmeli Staj (Çocuk Psikiyatrisi)

Çocuk ve ergenlerin normal zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim aşamalarının öğrenilmesi; çocukluk çağında gözlenen gelişimsel sorunların ve psikiyatrik bozuklukların tanınması, tanılanması ve tedavisi ile ilgili temel bilgi ve becerilerin edinilmesi.doktora tez, doktora tezi nasıl hazırlanır, tez danışmanı, tez sayfa düzeni, tez yazan yerler, tez savunması, maliye tez konuları, matematik tez konuları, finans tez konuları, tez nasıl yapılır, iktisat tez konuları, uluslararası tez merkezi, besyo tez konuları, tez yazmak, ösym tez merkezi, bilgisayar tez konuları, turizm tez konuları, tez yazdırmak istiyorum, fizik tez konuları, tez araştırma merkezi, ekonomi tez konuları, ulusal tez, istatistik tez konuları

TIP 517 Seçmeli Staj (Göğüs Cerrahisi)

Cerrahi branşlar içerisinde özellikle akciğer hasalıklarının tanı ve tedavisinde ve cerrahi hastalıklarında bir doktorun bilmesi gereken ve düşünmesi gereken hastalıkların tanımlanması, pratik teşhis yollarının öğretilmesi, özellikle acile müracaat eden travmalı hastaların yüzde ellisinden fazlasında saptanan göğüs travmaları ile ilgili bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.

TIP 601 İç Hastalıkları Stajı

İç Hastalıklarının temel teorik ve pratik prensiplerini öğretmektir. Hastanın bulgularından yola çıkılarak, hızlı bir şekilde, hastanın verilerinin varolan teorik bilgiler ışığında değerlendirilmesini öğretmektir.doktora tez, doktora tezi nasıl hazırlanır, tez danışmanı, tez sayfa düzeni, tez yazan yerler, tez savunması, maliye tez konuları, matematik tez konuları, finans tez konuları, tez nasıl yapılır, iktisat tez konuları, uluslararası tez merkezi, besyo tez konuları, tez yazmak, ösym tez merkezi, bilgisayar tez konuları, turizm tez konuları, tez yazdırmak istiyorum, fizik tez konuları, tez araştırma merkezi, ekonomi tez konuları, ulusal tez, istatistik tez konuları

TIP 602 Pediatri Stajı

Genel Pediatri ve pediatrik hastalıkların tanı ve tedavisindeki becerilerini geliştirmek

TIP 603 Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı

Kadın Doğum ve Hastalıklarının temel prensiplerini öğretmektirdoktora tez, doktora tezi nasıl hazırlanır, tez danışmanı, tez sayfa düzeni, tez yazan yerler, tez savunması, maliye tez konuları, matematik tez konuları, finans tez konuları, tez nasıl yapılır, iktisat tez konuları, uluslararası tez merkezi, besyo tez konuları, tez yazmak, ösym tez merkezi, bilgisayar tez konuları, turizm tez konuları, tez yazdırmak istiyorum, fizik tez konuları, tez araştırma merkezi, ekonomi tez konuları, ulusal tez, istatistik tez konuları

TIP 604 Acil Tıp Stajı

Acil Tıbbın temelleri, hızla tanıya ulaşabilmek için test, fizik muayene ve hasta anamnezi bulgularının teorik ve pratik bilgiler ile birleştirilmesi, kalp masajı gibi acil müdaheleleri öğretmek, gerektiğinde klinik bölümlerden acil servise konsültasyon yapabilmek.

TIP 605 Halk Sağlığı Stajı

Halk Sağlığı alanında bu zamana kadar edinilmiş bilgi ve becerilerin ülkemizde halk sağlığı hizmetlerini yürüten esas hizmet birimlerinde, özellikle toplum sağlığı merkezi ve aile hekimliği uygulamasını görmeleri, yapmaları sağlık kurumu gezilerine katılmaları, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını görmeleri, yapmaları, çevre sağlığı uygulamalarını görmeleri ve böylece koruyucu hekimlik temel prensiplerini öğreterek öğrencilerin meslek hayatlarına hazırlanmaları amaçlanmaktadır.doktora tez, doktora tezi nasıl hazırlanır, tez danışmanı, tez sayfa düzeni, tez yazan yerler, tez savunması, maliye tez konuları, matematik tez konuları, finans tez konuları, tez nasıl yapılır, iktisat tez konuları, uluslararası tez merkezi, besyo tez konuları, tez yazmak, ösym tez merkezi, bilgisayar tez konuları, turizm tez konuları, tez yazdırmak istiyorum, fizik tez konuları, tez araştırma merkezi, ekonomi tez konuları, ulusal tez, istatistik tez konuları

TIP 606 Psikiyatri Stajı

Psikiyatrik hastalıkları tanıyarak, psikiyatrik görüşme ve öykü alma, hasta hekim ilişkileri, acil müdahale, ayırıcı tanı ve konulardaki teorik ve pratik bilgiler ışığında ilk müdahaleyi yapma ve uzman hekime ya da bu konuda özelleşmiş merkezlere yönlendirmede yeterli deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

TIP 607 Seçmeli Staj (Dahili ve Cerrahi Tıp Bilimleri)

İlgili anabilim dalına bağlı staj içeriğindeki bölümlerin birinde pratik uygulama yapmak. Ayrıca bu alanda öğrencinin ilgilendiği bir konuda seminer, proje vb. teorik açıdan da öğrenciyi desteklemek.doktora tez, doktora tezi nasıl hazırlanır, tez danışmanı, tez sayfa düzeni, tez yazan yerler, tez savunması, maliye tez konuları, matematik tez konuları, finans tez konuları, tez nasıl yapılır, iktisat tez konuları, uluslararası tez merkezi, besyo tez konuları, tez yazmak, ösym tez merkezi, bilgisayar tez konuları, turizm tez konuları, tez yazdırmak istiyorum, fizik tez konuları, tez araştırma merkezi, ekonomi tez konuları, ulusal tez, istatistik tez konuları

TIP 608 Genel Cerrahi Stajı

Genel cerrahi nosyonu edindirmek, genel cerrahi ile ilgili hastalıkların patofizyolojik temelleri, tanı ve tedavi yöntemleri ve ameliyat öncesi ve sonrası dönemlerde karşılaşılabilecek durumlarla ilgili bilgi edindirmek.doktora tez, doktora tezi nasıl hazırlanır, tez danışmanı, tez sayfa düzeni, tez yazan yerler, tez savunması, maliye tez konuları, matematik tez konuları, finans tez konuları, tez nasıl yapılır, iktisat tez konuları, uluslararası tez merkezi, besyo tez konuları, tez yazmak, ösym tez merkezi, bilgisayar tez konuları, turizm tez konuları, tez yazdırmak istiyorum, fizik tez konuları, tez araştırma merkezi, ekonomi tez konuları, ulusal tez, istatistik tez konuları,özel ders,dönem projesi

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Nisan 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930