İnşaat Mühendisliği Bitirme Ödevleri

insaat muhendisligi

Dersler

İNŞ 102 Teknik Çizim

Teknik çizim araç ve enstrumanlarının tanıtımı. Teknik çizm standartları, standart font ve şekiller. Temel  geometrik çizimler, geometrik çizim uygulamaları. Standart paralel perspektifler, perspektif çizim uygulamaları, projeksiyon ve projeksiyon metotları. Tekil ve çok-yönlü çizim. Taslak çizimler, bulonlar ve civatalar. Boyutlandırma ve boyutlandırma kuralları. Kesit görünümleri.tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri,inşaat mühendisliği, inşaat mühendisliği dersleri, inşaat mühendisliği anabilim dalları, inşaat mühendisliği bitirme ödevi, inşaat mühendisliği dinamik ders notları, inşaat mühendisliği hakkında bilgi, inşaat mühendisliği hidrolik ders notları, inşaat mühendisliği mukavemet 1 ders notları, inşaat mühendisliği staj raporu örneği, inşaat mühendisliği zemin mekaniği

 

İNŞ 103 Bilgisayar Programlama

MATLAB ile sayısal ve sembolik hesaplamanın temel yönleri; diziler ve matrisler ile skaler ve vektörel işlemler. Algoritma ve programlamanın temel ilkeleri; akış kontrolü ve döngüler. Büyüklüklerin grafiksel gösterimi.

 

İNŞ 104 Statik

Genel ilkeler. Kuvvet vektörleri, parçacık dengesi, kuvvet sistemi bileşenleri, rijit cisim dengesi. Yapısal analiz, iç kuvvetler, sürtünme. Ağırlık merkezi ve geometrik merkez, eylemsizlik momentleri. Sanal iş.tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri

 

İNŞ 200 Topografya

Ölçü birimleri ve skalalar. Ölçme hataları, hizalama, uzunluk ölçüleri. Ortagonal metot ve araçları, topoğrafya enstrumanlarının ortak segmentleri.  Teodolit ve basit açı ölçme yöntemleri.  Poligonal koordinatların hesaplanması. Seviyeleme ve yükseklik ölçümleri . Kontür karakteristikleri. Hacim hesaplamaları. Uygulamalar.

 

İNŞ 201 Malzeme Bilimi  tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri,inşaat mühendisliği, inşaat mühendisliği dersleri, inşaat mühendisliği anabilim dalları, inşaat mühendisliği bitirme ödevi, inşaat mühendisliği dinamik ders notları, inşaat mühendisliği hakkında bilgi, inşaat mühendisliği hidrolik ders notları, inşaat mühendisliği mukavemet 1 ders notları, inşaat mühendisliği staj raporu örneği, inşaat mühendisliği zemin mekaniği

Malzemelerin Sınıflandırılması. Malzemelerin Özellikleri.  Atomik yapılar ve bağlar. Kristal ve kristal-olmayan Malzemeler. Katılardaki kusurlar. Difüzyon. Malzemelerin mekanik özellikleri. Kırılma. Yorulma. Metaller ve alaşımları.Seramikler. Kompozitler.

 

İNŞ 202 Yapı Malzemesi

Atomlarla ilgili simülasyon. Biyo malzeme. Temel ilişkiler. Elastik davranış. Çevresel etkiler. Kırılma. yüksek sıcaklıkta sünme. Mekanik davranış. Metaller, polimerler, seramikler, ara-metalikler  ve kompozitler. Malzeme faz dönüşümleri. Plastik davranış. Mikro-makro geçiş.tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri,inşaat mühendisliği, inşaat mühendisliği dersleri, inşaat mühendisliği anabilim dalları, inşaat mühendisliği bitirme ödevi, inşaat mühendisliği dinamik ders notları, inşaat mühendisliği hakkında bilgi, inşaat mühendisliği hidrolik ders notları, inşaat mühendisliği mukavemet 1 ders notları, inşaat mühendisliği staj raporu örneği, inşaat mühendisliği zemin mekaniği

 

İNŞ 203 Mukavemet I

Temel prensipler. Gerilme-birim şekil değiştirme ilişkisi. Mukavemet hipotezi. Çubuklarda kesit tesirleri. Normal kuvvet, kesme kuvveti, atalet momentleri, eğilme ve  burulma.tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri,inşaat mühendisliği, inşaat mühendisliği dersleri, inşaat mühendisliği anabilim dalları, inşaat mühendisliği bitirme ödevi, inşaat mühendisliği dinamik ders notları, inşaat mühendisliği hakkında bilgi, inşaat mühendisliği hidrolik ders notları, inşaat mühendisliği mukavemet 1 ders notları, inşaat mühendisliği staj raporu örneği, inşaat mühendisliği zemin mekaniği

 

İNŞ 204 Mukavemet II

Kesmeli eğilme. Kayma merkezi. Simetrik kesitler için elastik eğri.  Elastik eğrinin çeşitli yöntemlerle incelenmesi.  Kesmenin elastik eğri üzerindeki etkisi. Normal kuvvet ve eğilme. Çekme taşımayan malzeme. İkinci mertebe teorisi. Eğilmeli burulma. Enerji metotları.  Virtüel iş teoremi. Betti ve Castigliano teoremleri.  Elastik stabilite. Euler halleri. Elastik bölge dışında burkulma. Yaklaşık yöntemler, Rayleigh oranı.inşaat mühendisliği, inşaat mühendisliği dersleri, inşaat mühendisliği anabilim dalları, inşaat mühendisliği bitirme ödevi, inşaat mühendisliği dinamik ders notları, inşaat mühendisliği hakkında bilgi, inşaat mühendisliği hidrolik ders notları, inşaat mühendisliği mukavemet 1 ders notları, inşaat mühendisliği staj raporu örneği, inşaat mühendisliği zemin mekaniği,inşaat mühendisliği, inşaat mühendisliği dersleri, inşaat mühendisliği anabilim dalları, inşaat mühendisliği bitirme ödevi, inşaat mühendisliği dinamik ders notları, inşaat mühendisliği hakkında bilgi, inşaat mühendisliği hidrolik ders notları, inşaat mühendisliği mukavemet 1 ders notları, inşaat mühendisliği staj raporu örneği, inşaat mühendisliği zemin mekaniği

 

İNŞ 205 Dinamik

Mekaniğin tanımı ve sınıflandırılması, amacı, temel kavramlar, mekaniğin prensipleri-Newton Kanunları. Boyut analizi, vektör mekaniği. Moment-düzlem ve uzay problemleri, düzlem ve uzay sistemlerin dengesi. Yayılı kuvvetler-ağırlık merkezleri- çizgisel elemanların ağırlık merkezleri, düzlem yüzeylerin geometrik merkezi, hacim merkezleri-kütle merkezleri, atalet momentleri, kütlelerin atalet momentleri, dinamik denge-atalet kuvvetleri. Maddesel noktaların kinematiği (yer değiştirme-hız-ivme) vektör fonksiyonlarının türevleri. mutlak ve bağıl hareket. Koordinat dönüşümleri, maddesel noktaların kinetiği (kuvvet-kütle-ivme), hareket denklemleri.tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri,

İNŞ 206 Akışkanlar Mekaniği

Akışkanların özellikleri, hidrostatik basınç ve akışkan statiği, Bernoulli denklemi ve uygulamarı, akışkanların kinematiği, Reynolds transport teoremi, akışkanların kütle ve momentum korunumu ilkeleri, akışkanların diferansiyel analizi, boyut analizi ve modelleme.inşaat mühendisliği, inşaat mühendisliği dersleri, inşaat mühendisliği anabilim dalları, inşaat mühendisliği bitirme ödevi, inşaat mühendisliği dinamik ders notları, inşaat mühendisliği hakkında bilgi, inşaat mühendisliği hidrolik ders notları, inşaat mühendisliği mukavemet 1 ders notları, inşaat mühendisliği staj raporu örneği, inşaat mühendisliği zemin mekaniği

 

İNŞ 207 Yapılaşmada Yer Bilimleri

Yerin oluşumu. Yersel yaş dönemleri. Yerkabuğundaki değişimler(yanardağlar, dağ oluşumları, başkalaşım, yerin avkulanması (tectonics), kaysakların (anakaraların) kayması ile dalma-batma kuşakları). Kayaçlar ile toprağın oluşumu, kökeni(kor, başkalaşık, tortul kayaçlar), türleri, yaşları, özellikleri. Yeraltı kaynakları(töz-maden, kayayağı-petrol, kızıksu-jeotermal, içme-sulama suları, yapı gereçleri). Yeraltısuları. Türkiye?nin yeryapısı. Jeofizik Yöntemler; sarsım(sismik), kıvıl(elektrik), kıvılkapar (elekromanyetik), çekim-kapar(gravite-manyetik), yer gözleneği (GPR-radar), delme ile örnek alma yöntemleri, kuyuiçi jeofizik deneyleri (ölçgerler, inklinometre, ektansiyometre vb), deprem bilimi (sismoloji). Deprem kestirmeleri, yer kırılmalarının türleri, kırıkların işleyişi, gömülü kırıkların bulunması. Yerin iç ile dış yapısı. Yerin kapar alanı, diriliği, davranışı. Kayaç ile toprakların dayanım ile taşıma özellikleri. Jeofizik ile deneylik sınamaları. Yapılaşmayı etkileyen doğal olaylar: deprem, yerkayması, taşkınlar, yergöçmeleri. Yer sorunlarının jeofizikle belirlenmesi: sıvılaşma, güvenli taşıma gücü, çınlama (yer-yapı rezonansı), oturma, esneklik, kayma, Vs-Vp?den yer türü ayrımlaması, yeraltısuyu, yeraltı süreksizlikleri(katmanlar, boşluklar, süreksizlikler), yapı kökünün oturacağı katmanın belirlenmesi. Kentsel yerleşimde alan ayrımlaması, yerseçimi ile alan kullanımı. Yer-Deprem-Yapı etkileşimi. Yapı Jeofiziği.

tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri

İNŞ 299 Staj I

Bu ders 30 iş günlük bir staj çalışmasını kapsamaktadır. Staj yerinin nitelikleri, staj dönemi ve süresi, staj belgeleri, başvuru işlemleri, staj raporu, staj çalışmasının değerlendirilmesi ve stajla ilgili diğer konular Bölüm Satj Yönergesinde açıklanmaktadır.

 

İNŞ 301 Yapı Statiği

İzostatik sistemlerin analizi. Kesit zorlarının hesabı, kesit zorlarının diyagramları. Hareketli yüklere göre hesap: tesir çizgileri. Çok-akslı kirişler, üç mafsallı kemer ve çerçeveler, kafes sistemleri. Virtüel iş prensibi. İzostatik sistemlerde deformasyon ve deplasmanların hesaplanması. Statik olarak belirsiz sistemlerin hesabı.tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri

 

İNŞ 302 Çelik Yapılar

Çelik malzemeye ait genel bilgiler. Çelik yapılarda kullanılan birleştirme vasıtaları. Çekme ve basınç çubukları. Eksantrik basınca maruz çubuklar. Kiriş birleşimleri.  Bulonlar ve kaynak. Kolan birleşimleri. Çelik çerçeveler.

 

İNŞ 303 Betonarme I

Beton ve betonarme. Betonarme davranışı ve hesap için temel ilkeler. Eksenel kuvvet altındaki elemanlar. Basit eğilme ve bileşik eğilme etkisindeki elemanların taşıma gücü, davranışı ve tasarımı. Kesme etkisindeki elemanların taşıma gücü, davranışı ve tasarımı. Burulma. Aderans.tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri

 

İNŞ 304 Betonarme II

Döşemelerin sınıflandırılması: Tek doğrultuda çalışan döşemeler, Çift doğrultuda çalışan döşemeler. Zımbalama hesabı. Temeller.

 

İNŞ 305 Zemin Mekaniği

Toprak karakterizasyonu ve sınıflandırma (toprakların fiziksel ve endeks özellikleri); sıkıştırma ve toprak ıslahı, topraklarda gerilmeler, kayma dayanımı; gözenekli ortamda sıvı akışı; yerleşim analizleri (hidrolik özellikleri kapilarite, permeabilite donma etkisi); efektif, nötr ve toplam gerilme, deformasyon korelasyonu, gerilme dağılımı; konsolidasyon; toprak kayma direnci, istinat sistemleri. Laboratuar dersleri zemin indeks ve mukavemet deneylerinden oluşur.tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri,inşaat mühendisliği, inşaat mühendisliği dersleri, inşaat mühendisliği anabilim dalları, inşaat mühendisliği bitirme ödevi, inşaat mühendisliği dinamik ders notları, inşaat mühendisliği hakkında bilgi, inşaat mühendisliği hidrolik ders notları, inşaat mühendisliği mukavemet 1 ders notları, inşaat mühendisliği staj raporu örneği, inşaat mühendisliği zemin mekaniği

 

İNŞ 306 Temel Mühendisliği

Zemin incelemeleri, arazi deneyleri, şev stabilitesi, istinat duvarları, palplanş perdeleri, yüzeysel temellerin taşıma gücü, derin temellerin taşıma gücü, kazıklı temellerin yapım yöntemleri, zemin iyileştirme yöntemleri, temel davranışının izlenmesi ve ölçme aletleri.

 

 İNŞ 307 Hidrolik

Basınçlı akımlar, sürekli yük kayıpları, yersel yük kayıpları, boru hatları ve şebekeler, açık kanal akımı; üniform akım, hidrolik yönden en uygun açık kanal kesidi, özgül enerji, hidrolik sıçrama, tedrici değişen akım, su yüzey profillerinin sınıflandırması ve hesabı. tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri

 

İNŞ 309 Ulaştırma

Ulaştırma elemanları ve dinamikleri, karayolu projesi uygulama adımları, geometrik, enkesit alan ve hacim hesaplamaları, yol iyileştirmenin ekonomik analizleri.

 

İNŞ 399 Staj II

Bu ders 30 iş günlük bir staj çalışmasını kapsamaktadır. Staj yerinin nitelikleri, staj dönemi ve süresi, staj belgeleri, başvuru işlemleri, staj raporu, staj çalışmasının değerlendirilmesi ve stajla ilgili diğer konular Bölüm Satj Yönergesinde açıklanmaktadır.tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri

 

İNŞ 401 Mezuniyet Projesi I

İnşaat mühendisliği eğitimi süresince edinilen bilginin uygulamaya dönüştürülmesi temel amaçtır.  Bu ders kapsamında öğrencilere pratik mühendislikle ilgi bir problem verilir. Verilmiş olan problemin endüstride geçerliliği olan uygun bir yöntemle çözülmesi ve sunulması istenir.

 

İNŞ 402 Mezuniyet Projesi II

İnşaat mühendisliği eğitimi süresince edinilen bilginin uygulamaya dönüştürülmesi temel amaçtır.  Bu ders kapsamında öğrencilere pratik mühendislikle ilgi bir problem verilir. Verilmiş olan problemin endüstride geçerliliği olan uygun bir yöntemle çözülmesi ve sunulması istenir.tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri

 

İNŞ 220 Yapısal Yangın Güvenliği

Yapı malzemelerinin yangında davranışı. Betonarme yapılarda yangına dayanıklı boyutlandırma. serbest genleşmesi engellenmiş kolon, kiriş ve döşemeler. Yangın güvenliğine istatiksel yaklaşım.

 

İNŞ 222 İş Güvenliği Yönetimi

İş güvenliği kavramı. İş güvenliği yönetimi, programı ve entegrasyonu, endüstriyel tehlikeler ve önlemleri. Risk değerlendirmesi. iş güvenliği eğitimi. Yönetim sistemlerinin entegrasyonutez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri

 

İNŞ 308 İleri Yapı Statiği

Dış yükler, sıcaklık değişmesi ve mesnet çökmeleri etkisindeki hiperstatik sistemlerin kuvvet yöntemiyle çözümü. Hiperstatik sistemlerde yerdeğiştirme hesabı. Elastik mesnetli ve elastik birleşimli sistemler. Hareketli yüke göre hesap ve tesir çizgileri. Yer değiştirme yöntemleri ile yapı analizi.tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri,inşaat mühendisliği, inşaat mühendisliği dersleri, inşaat mühendisliği anabilim dalları, inşaat mühendisliği bitirme ödevi, inşaat mühendisliği dinamik ders notları, inşaat mühendisliği hakkında bilgi, inşaat mühendisliği hidrolik ders notları, inşaat mühendisliği mukavemet 1 ders notları, inşaat mühendisliği staj raporu örneği, inşaat mühendisliği zemin mekaniği

 

İNŞ 313 Yapı Dinamiği

Tek serbestlik dereceli sistemlerde hareket denklemi ve çözüm yöntemleri. Serbest titreşimler. Tek serbestlik dereceli sistemlerde zorlanmış titreşimler. Harmonik zorlamalar altında titreşimler. Dinamik davranışın sayısal olarak incelenmesi. Çok serbestlik dereceli sistemlerde hareket denklemleri ve çözüm yöntemleri. Çok serbestlik dereceli sistemlerde serbest titreşim.tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri

 

İNŞ 320 Sayısal Yöntemler

Mühendislik problemleri için modelleme teknikleri, programlama ve yazılım algoritmasına giriş, denklem köklerinin bulunması için yöntemler, doğrusal denklem takımlarının çözümleri ve matris cebri, eğri uydurma, en küçük kareler regresyonu, enterpolasyon, sayısal integral çözüm teknikleri, sınır değer ve başlangıç değer problemlerinin çözüm teknikleri ve mühendislik uygulamaları.

 

İNŞ 411 Viskoelastisite

Viskoelastik modeler; maxvell sıvısı ve Kelvin malzemesi, Kelvin zinciri ve mazvel modelleri, birim adı fonksiyonu dirac fonksiyonu laplace dönüşümleri, Hereditary integraller sünme ve gevşeme modulleri inetegral denklemeler, viskoelastik çubuklar karşıtlık ilkesi integral denkelemin çözümü çubuğun diferansiyel denklemi sürekli zemin üzerinde çubuk diferansiyel denkelem, basit örnek tekil kuvvet sonsuz kiriş üzerinde hareket eden yük titreşimler basit yay kütle sistemleri zorlanmış titreşimler, dalga yayılımı çubukların burkulması.tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri

İNŞ 413 Deprem Mühendisliğine Giriş

Depremler ve yer hareketinin özellikleri. Deprem parametreleri. Basit yapıların deprem hesabı. Eşdeğer statik yöntem. Spektral hesap. Deprem yönetmelikleri.  Sünek yapı tasarımı. Depreme dayanıklı yapı tasarımında pasif ve aktif yöntemler. Yapılarda deprem hasarları. Hasarlı yapıların tamir ve güçlendirilmesi.

 

İNŞ 415 Yapı İşletmesi

İnşaat ve yapı işletmesi eğitiminde uluslararası hedef ve eğilimler. İnşaat sektörünün ve inşaat üretiminin özellikleri. İnşaat üretim ve maliyet fonksiyonları yardımıyla rasyonelleşme. İnşaatta proje yönetimine giriş. Süresel planlama teknikleri. Ok tipi (CPM) ağ diyagramları ile inşaat iş programları hazırlama. İhale işlemleri.  kamu inşaatlarında keşif hazırlama. Metraj, malzeme, işçilik ve maliyet tahminleri. Uygulamanın kontrolü ve kontrol evrakları. Hakediş ve kesin hesap hazırlanması. tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri

 

İNŞ 417 Sonlu Elemanlar Metodu

Sonlu elemanlar yönteminin üstünlük ve mahzurları, çözüm yönteminin basit bir kafes kiriş örneği ile açıklanması, varyasyonel ve ağırlıklı kalan formülasyonları, Ritz ve Rayleigh-Ritz yöntemleri, Rayleigh-Ritz ve Galerkin FEM, yapı analizi problemlerinin çözümü için genel bir yaklaşım, minimum potansiyel enerji ilkesi, virtüel iş teoremi, sonlu elemanın esasları, şekil fonksiyonları, yöntemin yakınsaklığı için sağlanması gereken koşullar, C0 tipi sürekliliği olan şekil fonksiyonları; bir, iki ve üç boyutlu elemanlar, eksenel simetrik elemanlar, gerilme analizi, düzlem gerilme ve şekil değiştirme durumları, eleman rijitlik matrisi ve yük vektörü, eksenel simetrik gerilme analizi, üç boyutlu gerilme analizi, çubuklar, alt sistem yaklaşımı, C0 tipi sürekli yüksek mertebeden şekil fonksiyonları, C1 sürekliliği olan şekil fonksiyonları, yakınsaklık kriterleri incelenmesi, eğrisel izoparametrik elemanlar ve sayısal integrasyon, ince plakların eğilmesi.

 

İNŞ 423 Çelik Yapıların Plastik Hesabı

Plastik hesap yöntemleri. Plastik taşıma yükü hesabı.  Moment dağılımına plastik mafsal oluşumunun etkisi. Kesitlerin taşıma gücü.  Stabilite kontrolleri. Birleşimlerin taşıma gücü hesapları.tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri

 

İNŞ 425 İleri Betonarme

Büzülme ve sünme. Malzeme için matematiksel modeller. Moment eğrilik ilişkisi. Moment kapasitesi ve eksenel kuvvet ilişkisi. Yönetmelikler. Narinlik etkisi. Kayma donatısız ve kayma donatılı kirişlerin dayanımı. Zımbalama dayanımı. Kısa konsollar.  Derin kirişler.

 

ATA 151 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi I

Konuyla ilgili genel kavramlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılış sebepleri, Milli Mücadele için yapılmış olan hazırlıklar, kongreler, Sevr Antlaşması, savaşlar, TBMM’nin açılması, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Antlaşması ile ilgili konular tartışılmaktadır.tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri

 

ATA 152 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi II

Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyetin ilanı, Türk inkılabının stratejisi ve önemi, hukuk, ekonomi, siyasal, eğitim-kültür alanında ve sosyal alanda yapılmış olan inkılaplar, çok partili hayata geçme denemeleri, Atatürk dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri.

 

FİZ 181 Fizik I

Fizik ve ölçme. Fiziksel nicelikler ve boyut, bir boyutta hareket, vektörler. İki boyutta hareket. Dinamik, Newton’un hareket kanunları, dairesel hareket. İş ve kinetik enerji. Potansiyel enerji ve mekanik enerjinin korunumu. Momentum, momentumun korunumu. Çarpışmalar. Katı cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi. Yuvarlanma hareketi ve açısal momentum. Katı cismin dengesi. Esneklik. Titreşim hareketi. Evrensel çekim yasası. Akışkanlar mekaniği.tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri

 

FİZ 184 Fizik II

Elektrik yükü ve Coulomb yasası. Elektrik alanlar, Gauss yasası. Elektriksel potansiyel. Sığa ve dielektrikler. Akım ve direnç. Doğru akım devreleri. Manyetik alanlar, manyetik alan kaynakları. Faraday yasası, indüktans. Alternatif akım devreleri. Elektromanyetik dalgalar. Işık ve optik.

 

İNG 151 İngilizce I

İngilizce I (İNG 151) dersinde başlıca hedef, öğrencilerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek, güncel ve akademik metinleri anlayıp yorumlamalarını sağlamak, bir iletişim sistemi olarak bu dili öğretip gerekli dil yetilerini kazandırmaktır. (Okuduğu ya da dinlediği akademik metinleri anlama; yazılı ve sözlü iletişimde İngilizceyi doğru kullanabilme ve fikirlerini akademik formatta yazılı olarak sunma)tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri

 

İNG 152 İngilizce II

Bu ders İNG 151 dersinin devamı niteliğindedir ve aynı içeriğe sahiptir.

 

KİM 151 Genel Kimya

Maddenin özellikleri. Atomlar ve atom kuramı. Kimyasal bileşikler. Sulu çözelti tepkimeleri. Gazlar. Çözeltiler ve fiziksel özellikleri. Kimyasal kinetik. Kimyasal dengenin ilkeleri. Asitler ve bazlar.tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri

 

MAT 181 Matematik I

Fonksiyon tanımı ve türleri, limit ve süreklilik, türev tanımı, geometrik yorumu, türev uygulama alanları, türev alma kuralları, türev uygulama alanları, integrasyon, belirli-belirsiz integraller.

 

MAT 182 Matematik II

Cebirsel olmayan fonksiyonlar, ters trigonometrik fonksiyonlar, belirli integrallerin uygulamaları, integrasyon teknikleri, genelleştirilmiş integraller, sonsuz diziler ve seriler.tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri

 

MAT 283 Doğrusal Cebir

Lineer denklemler; matrisler, determinatlar ve bunların özellikleri; lineer denklem sistemlerinin çözümleri; Gauss ve Gauss-Jordan metotları, Cramer kuralı; co-factor açılımı ve minor nosyonu; gerçek vektör uzayları; özdeğerler ve öz vektörler.

 

MAT 285 Diferansiyel Denklemler

Denklemlerin sınıflandırılması, oluşumu, başlangıç ve sınır değer problemleri, birinci dereceden denklemler, tam diferansiyel denklemler ve integral çarpanı, lineer denklemler, Bernoulli ve Ricatti denklemleri, homojen denklemler, yüksek dereceden lineer diferansiyel denklemler, sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemler, Euler diferansiyel denklemi, Laplace dönüşümleri ve lineer denklemlerin Laplace dönüşümü ile çözümü.tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri

 

TRD 157 Türk Dili I

Bu derste; anlama, anlatma, okuma, yazma etkinlikleri üzerinde çalışmalar yapılarak, çeşitli yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır.tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri,inşaat mühendisliği, inşaat mühendisliği dersleri, inşaat mühendisliği anabilim dalları, inşaat mühendisliği bitirme ödevi, inşaat mühendisliği dinamik ders notları, inşaat mühendisliği hakkında bilgi, inşaat mühendisliği hidrolik ders notları, inşaat mühendisliği mukavemet 1 ders notları, inşaat mühendisliği staj raporu örneği, inşaat mühendisliği zemin mekaniği

 

TRD 158 Türk Dili II

Bu derste; yazılı ve sözlü anlatım türlerinin ayrıntılarıyla incelenmesine devam edilecektir. Yazılı ve sözlü anlatım türlerinde çeşitli uygulama örnekleri yaptırılacaktır.tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Nisan 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930