Yazılım Mühendisliği Proje Örnekleri

software

SE 103 Ekip Dinamikleri ve İletişim bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği, bilgi üniversitesi bitirme tezi izle, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi indir, bitirme tezi sunumu, bilgi üniversitesi bitirme tezi, bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi

İnsan iletişiminin temel kavramları: tanımlar, yeterlikler, modeller, nitelikler; kişisel farkındalık ve iletişim: benlik kavramı, öz saygı, algılama, sözlü ve sözsüz mesajlar; dinleme ve cevaplama: tanım, çeşitler, engeller, beceriler; çatışma yönetimi; grup ve ekip performansı: tanım, dinamikler, evreler; grup ve ekip performansını geliştirmek: sorun çözme, liderlik, toplantı yönetimi, sunuma giriş: sahne korkusu, konuyu seçme ve şekillendirme, sunumun organizasyonu, sunum yapmak: metotlar, görsel destek, kitlelere uyum; bilgilendirici konuşmalar: çeşitler, stratejiler, ikna edici konuşmalar: inandırma, dinleyici analizi.

SE 130 Yazılım Mühendisliğine Giriş

Yazılım mühendisliğinin kapsamı, yazılım yaşam döngüsü modelleri, yazılım süreci, yazılım ekipleri, yazılım araçları, yazılım sınama, modüller ve nesneler, yeniden kullanılabilirlik ve taşınabilirlik, planlama, maliyet ve zaman tahmini, gereksinimler, klasik analiz. bitirme tezi, tez ödevleri, turizm tez konuları, bitirme tez konuları, bitirme tez örnekleri, üniversite tez, sosyoloji tez konuları, proje tez, pazarlama tez konuları, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği, bilgi üniversitesi bitirme tezi izle, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi indir, bitirme tezi sunumu, bilgi üniversitesi bitirme tezi, bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi

SE 207 İnsan Bilgisayar Etkileşimi

Temel insan ve bilgisayar etkileşim kavramları, kullanıcı ara yüz prensipleri ve tasarım yöntemleri, grafik ve kullanıcı arayüzü özellikleri, ekran tasarım prensipleri, yazılı iletişim, uluslararasılaştırma ve erişebilirlik.

SE 210 Yazılım Gereksinimleri Analizi bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi indir, bitirme tezi sunumu, bilgi üniversitesi bitirme tezi, bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi

Sistem gereksinimleri için kullanılacak ana başlıklar, teknikler ve pratik uygulamalar ile bunların gereksinim belirtiminde belgelendirilmesi, kullanıcı görüşmeleri ve prototip üretimi gibi gereksinim keşfi işlemleri, yazılım gereksinimlerinin düzenlenmesi ve açıklanması için yaklaşımların gösterilmesi, gereksinimlerin yazılım sistem tasarımına dönüştürülmesinde gereksinim çalışmalarına ilişkin önemin vurgulanması, şematik ve grafiksel yaklaşımlar, belirtim değerlendirme teknikleri, belirtim ve tasarım araçları ve sistem testleri geliştirmek için alternatif tasarım yaklaşımlarının sunulması, UML kullanarak yazılım sistemlerinin tasarlanması, modellenmesi ve dokümantasyonu.

SE 211 Yazılım Tasarımı

Tasarıma giriş, tasarım aktiviteleri ve süreç modelleri, yapısal tasarım-veri akış diyagramları, mantıksal ve fiziksel tasarım, yapısal tasarım-süreç tanımlama, veri sözlükleri ve ayrıntılı tasarım, oo tasarım-statik ve davranış modeli tasarımı, mimari tasarım, tasarım desenleri, kullanıcı arayüz katmanı tasarımı, veri erişim katmanı tasarımı, sınır sınıfları tasarımı.

SE 305 Profesyonel Yazılım Mühendisliği Uygulamaları

Yazılım mühendisliği yaklaşımının yazılım geliştirme ile ilişkisi, büyük yazılım projesi örneklerinin yazılım mühendisliği yaklaşımı açısından incelenmesi.

SE 306 Yazılım Mühendisliği Etiği bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi indir, bitirme tezi sunumu, bilgi üniversitesi bitirme tezi, bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi

Mühendislik ve kurumsal sorumluluklar, kişisel haklar, bilgi uçurma, çıkar çatışması, profesyonel özerklik, risk değerlendirmesi, sürdürülebilir gelişim ile mühendislik etik kodlarının yeri ve amacı, yazılım mühendisliği ve diğer bilgi sistemlerinde etik kuralları ve ilkeleri, alanında etik çalışma ve karar verme.

SE 310 Yazılım Mimarisi

Mimari düşünme, mimari tarzlar, bağlantılar, modelleme ve simgeler, analiz teknikleri, uygulama teknikleri, mimari uygulamalar, çoklu ortam uygulamaları, fonksiyonel olmayan ihtiyaçlara göre tasarıma giriş, güvenlik, standartlar, adaptasyon, servis odaklı mimari.

SE 311 Yazılım Yapılandırma

Yapılandırma kimliği aracılığıyla yönetilen yazılım ve donanım öğelerinin belirlenmesi, proje çıktılarını kontrol etmek için bir proje tabanlı konfigürasyon yönetim planı oluşturarak, yazılım geliştirme projelerinin bileşenlerinin yönetilmesi, konfigürasyon kontrol prosedürlerini belirtilerek değişim isteklerinin yönetilmesi, değişiklik talepleri için bir sürüm planlamasının yapılması. bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi indir, bitirme tezi sunumu, bilgi üniversitesi bitirme tezi, bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi

SE 340 Hızlı Uygulama Geliştirme

Hızlı yazılım proje yönetimine giriş, hızlı geliştirme yöntemlerinin tarihçesi, hızlı yazılım geliştirme katmanları, Extreme Programlama, Crystal Family, RUP ve SCRUM yöntemleri, metotların karşılaştırılması.

SE 342 Yazılım Geçerleme ve Sınama

Yazılım doğrulama ve geçerlemeye giriş, yazılım testine giriş, yazılım güvenliğinin temelleri, yazılım test gereçleri, yazılım test araçları, kara-kutu birim test tekniği, beyaz-kutu birim testi ve kontrol-akış testi, veri-akış testi, web sitesi testi, kullanılabilirlik testi, genetik algoritmalar, güvenlik için test ve kod denetimleri, yazılım test ölçütleri.bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi indir, bitirme tezi sunumu, bilgi üniversitesi bitirme tezi, bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi,yazılım mühendisliği dersleri, yazılım mühendisliği yüksek lisans, yazılım mühendisliği nedir, yazılım mühendisliği yüksek lisans, yazılım mühendisliği amerika, yazılım mühendisliği açılacak üniversiteler, yazılım mühendisliği bölümü, yazılım mühendisliği bölümleri, yazılım mühendisliği bahçeşehir, yazılım mühendisliği dersleri, yazılım mühendisliği devlet üniversiteleri, yazılım mühendisliği ders notları, yazılım mühendisliği görsel eğitim seti, yazılım mühendisliği geleceği, yazılım mühendisliği lisans programı, boğaziçi yazılım mühendisliği yüksek lisans, yazılım mühendisliği yüksek lisans, yazılım mühendisliği yüksek lisans programları, yazılım mühendisliği yüksek lisans programı, yazılım mühendisliği makale, yazılım mühendisliği proje örnekleri, yazılım mühendisliği projeleri, yazılım mühendisliği proje raporu, yazılım mühendisliği planlama, yazılım mühendisliği proje planı, yazılım mühendisliği proje yönetimi, yazılım mühendisliği papatya yayıncılık, yazılım mühendisliği tezsiz yüksek lisans, yazılım mühendisliği yüksek lisans odtü, yazılım mühendisliği yüksek lisans programı, yazılım mühendisliği yüksek lisans

SE 353 Web Programlamaya Giriş

Web-tabanlı sistemlere ilişkin örnekler, HTML’e giriş, HTML tagları kullanımı, ileri HTML kullanımı ve CSS dosyaları, HTML medya, XHTML, Java Script, FTP, WinHtTrack, Java Applets, içerik yönetim sistemleri (Content Management Systems-CMS), Macromedia Flash kullanımı, CMS kullanımı, web sunucuları.

SE 354 Web Uygulama Geliştirme

PHP dilinin genel yapısı ve kurulumu, değişkenler, sabitler, operatörler, kontrol yapıları, döngüler, diziler, dosya dizin işlemleri, çerez kavramı, oturum kavramı, formlar, MySQL kurulumu, temel SQL dili komutları, PHP ve grafikler, veritabanı bağlantıları, PHP ve XML, PHP ve güvenlik.

SE 355 İleri Programlama Araç ve Teknikleri

Programlama tekniği ile ilgili temel prensiplere giriş: test, hata ayıklama, taşınabilirlik, performans, tasarım alternatifleri ve modelleri. Çeşitli programlama dilleri, programlama ortamları ve işletim sistemlerinde uygulama. Programın işlevselliği, performansı ve sağlamlığını iyileştirmek için yazılım geliştirme sürecinde kullanılan araçlar. bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi indir, bitirme tezi sunumu, bilgi üniversitesi bitirme tezi, bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi

SE 363 Java Programlama

Java’ya giriş, değişkenler, operatörler, yöntemleri, nesneleri ve nesne yönelimli programlama, dizge operatörleri, istisnalar ve özel durum işleme, swing denetimlerini kullanma yöntemleri, veri yapıları, Dosyalar ve Akımlar, Ağ programlama, swing GUI nesnelerini kullanarak GUI programlama, JDBC bağlantıları, Java appletleri.

SE 364 Linux Scriptleri ve Araçları

Unix/Linux ortamı, dosya sistemi, hesap yönetimi, Unix derleyiciler ve yorumlayıcılar, Unix pencere yöneticisi, Unix kabuğu ve kabuk programlama, Unix/Linux ortamında yazılım geliştirme, Unix araçları, diğer sistem yönetim araçları, temel süreç yönetimi. bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi indir, bitirme tezi sunumu, bilgi üniversitesi bitirme tezi, bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi

SE 373 Mobil Programlama

Mobil cihaz karakteristikleri, uygulama temelleri, aktiviteler ve intentler, işlemcik, servisler, kullanıcı arayüz ekranları, kullanıcı arayüz olayları, çoklu ortam teknikleri, donanım arayüzü, ağ, veri depolama metotları, konum-tabanlı servisler.

SE 374 Görsel Programlama

Görsel programlamaya giriş, Framework kullanımı, proje geliştirme, konfigürasyon yönetimi, form araçları kullanımı (TextBox, ComboBox, CheckBox, RadiobButton, ListBox, Timer, Progress Bar, TabControl, ErrorProvider, DateTime, TreeView, ImageList ContexMenu, SplitContainer, MenuScript, Mouse Tracking).

SE 383 Python Programlama

Python programlamaya giriş, girdi/çıktı işlemleri, döngüler, koşullu durumlar, hata yakalama, listeler, fonksiyonlar, modüller, nesne tabanlı programlama, SQLite ile veritabanı programlama, ağ programlama.

SE 401 Bütünleşik Proje I

Bir yazılım sisteminin gereksinim, analiz ve tasarım safhaları, proje tasarım ve sunumuyla ilgili hususlar, gerçek hayattaki yazılım proje problemleri ile ilgili farkındalık, profesyonel kalitede yazılım çözümleri, yazılım mühendisliği metotlarının uygulaması.bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi indir, bitirme tezi sunumu, bilgi üniversitesi bitirme tezi, bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi,yazılım mühendisliği dersleri, yazılım mühendisliği yüksek lisans, yazılım mühendisliği nedir, yazılım mühendisliği yüksek lisans, yazılım mühendisliği amerika, yazılım mühendisliği açılacak üniversiteler, yazılım mühendisliği bölümü, yazılım mühendisliği bölümleri, yazılım mühendisliği bahçeşehir, yazılım mühendisliği dersleri, yazılım mühendisliği devlet üniversiteleri, yazılım mühendisliği ders notları, yazılım mühendisliği görsel eğitim seti, yazılım mühendisliği geleceği, yazılım mühendisliği lisans programı, boğaziçi yazılım mühendisliği yüksek lisans, yazılım mühendisliği yüksek lisans, yazılım mühendisliği yüksek lisans programları, yazılım mühendisliği yüksek lisans programı, yazılım mühendisliği makale, yazılım mühendisliği proje örnekleri, yazılım mühendisliği projeleri, yazılım mühendisliği proje raporu, yazılım mühendisliği planlama, yazılım mühendisliği proje planı, yazılım mühendisliği proje yönetimi, yazılım mühendisliği papatya yayıncılık, yazılım mühendisliği tezsiz yüksek lisans, yazılım mühendisliği yüksek lisans odtü, yazılım mühendisliği yüksek lisans programı, yazılım mühendisliği yüksek lisans

SE 402 Bütünleşik Proje II

Bütünleşik Proje I dersinde tasarlanan projenin gerçekleştirim ve test safhaları, yazılım geliştirme ipuçları.

SE 403 Yazılım Projesi Yönetimi

Yazılım proje yönetimine giriş, proje değerlendirme ve yazılım yönetimi, proje planlamasına genel bakış, proje planlama adımları, yazılım projesi büyüklük kestirim yöntemleri, iş planı, risk yönetimi, kaynak tahsisi, proje izleme ve kontrol, idari sözleşmeler, ekip yönetimi, yazılım kalite ve standartları, konfigürasyon yönetimi. bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi indir, bitirme tezi sunumu, bilgi üniversitesi bitirme tezi, bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi

SE 410 Yazılım Kalite Güvencesi

Yazılım kalitesi ve güvencesine giriş, yazılım kalite özellikleri, yazılım kalite güvencesinin amaçları, yazılımda kalite sorunları, kalite sistemleri, en iyi pratikler yaklaşımı, süreç kavramı, yazılım süreç geliştirme ve iyileştirme modelleri, yazılım kalite yönetimi, yazılım kalitesinin maliyeti, yazılım testi ve uygulaması, konfigürasyon yönetimi, çevik metotlar.

SE 417 Yazılım Ölçütleri

Ölçüm teorisi ve temel kavramlar, yazılımda ölçme ve temel yazılım ölçütleri, yazılım karmaşıklık ölçütleri ve modelleri, yazılım büyüklük ölçütleri ve kestirim modelleri, yazılım emek ölçütleri ve kestirim modelleri, yazılım kalite ölçütleri, ISO 9126, ISO 15504 ve CMMI kalite modelleri, yazılım süreç iyileştirmeyi ölçmede kullanılan işlev puanı ölçütleri, yazılım kullanılabilirlik ölçütleri, müşteri memnuniyetinin ölçüm ve analizi, yazılım bakım ölçütleri.

SE 420 İleri Veritabanı Sistemleribitirme tezi örnekleri, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi indir, bitirme tezi sunumu, bilgi üniversitesi bitirme tezi, bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi

İleri veritabanı sistemlerine giriş, SQL server veritabanı, SQL server ile tablolar ve aralarındaki ilişkiler, SQL server sorgular ve anahtarlar, SQL server formlar ve raporlar, DDL komutları, ileri sorgu geliştirme teknikleri ve uygulamalar, Oracle kullanımı, proje izleme ve kontrol, diğer veritabanı yönetim sistemleri, DB2 ve Solaris, OLAP küpleri, konfigürasyon yönetimi.

SE 441 Bilgi Sistemleri Güvenliği

Kriptografi teori ve kavramı, şifreleme algoritmaları ve sistemleri, ağ güvenliğinin sağlanması için gereken teknik ve yaklaşımlar.

SE 456 Oyun Programlamabitirme tezi örnekleri, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi indir, bitirme tezi sunumu, bilgi üniversitesi bitirme tezi, bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi

Oyun programlamaya giriş, oyun mimari, oyun mantığı, 3 boyutlu oyunlarda temel kavramlar, 3 boyutlu oyunlar için klavye, fare, kullanıcı arabirimi programlama.

SE 499 Staj

Staj altı hafta (30 işgünü) dır, herhangi bir yurtiçi veya yurtdışı kamu veya özel kuruluşlarda saha deneyimi kazanmayı öngörmektedir. Öğrenciler, stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için Mühendislik & Doğa Bilimleri Fakültesi ve Yazılım Mühendisliği Bölümü Staj Yönergelerinde istenenleri yerine getirmeleri gerekmektedir.

ATA 151 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi I bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi indir, bitirme tezi sunumu, bilgi üniversitesi bitirme tezi, bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi

Türk İnkılâbının tarihi anlamını ve önemini kavratmak; Atatürk’ün milliyetçilik ve medeniyetçilik anlayışını belirtmek; Kurtuluş Savaşı’nın oluşum koşullarını açıklayarak, bu devletin hangi koşullarda nasıl kurulduğunun bilincini öğrenciye yansıtmak; Atatürkçülüğü öğrenciye benimsetmek.

ATA 152 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi II

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulmasından sonra gerçekleşen tüm olaylar, bağımsızlık savaşı, Atatürk ilkeleri ve devrimler bu dönemin konularıdır. Ayrıca Ermeni, Musul-Kerkük ve Kıbrıs sorunları bu dönem işlenmektedir.

CEN 133 Algoritmalar ve Programlama I

Bilişim sistemlerine giriş, donanım, yazılım. Sayısal veriler ve sayı tabanları. Temel ağ hizmetlerine giriş. Algoritmalar ve problem çözme. Hata ayıklama yaklaşımları. C/C++ değişkenleri, veri türleri, basit giriş/çıkış komutları. Aritmetik ve mantıksal operatörler. Koşullu denetim yapıları. Diziler. Döngü yapıları. Fonksiyonlar. Structure ve union tanımları. Bağlı listeler.

CEN 134 Algoritmalar ve Programlama II bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi indir, bitirme tezi sunumu, bilgi üniversitesi bitirme tezi, bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi

Algoritmalarda fonksiyon, parametre olarak referans değişkenleri, referans değişkenleri ve bellek paylaşımı, statik ve otomatik değişkenler. Çok boyutlu diziler, vektörler, dinamik diziler, stringler. Dosya I/O. C pointer kavramı, pointer aritmetiği. Özyinelemeli fonksiyonlar. Kalıtım. OOP uygulamaları.

CEN 235 Veri Yapıları

Bilgisayar ve donanım, Algoritmik yaklaşımda C dili esnekliği ve özellikleri, Veri yapıları ve modelleri, Algoritmik program tasarımı ve akış şemaları, Program çalışma hızı ve bellek gereksinimi, Sıralama algoritmaları, Arama algoritmaları, Listeler, Bağlantılı listeler ve uygulamaları, Yığıtlar, Kuyruk yapıları, Ağaç veri modeli ve uygulamaları, Graf kavramı ve veri modeli, Graf algoritmaları, Veri sıkıştırma yöntemleri.

CEN 237 Nesneye Yönelik Programlama bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi indir, bitirme tezi sunumu, bilgi üniversitesi bitirme tezi, bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi

Dersin konuları içerisinde sınıflar, nesneler, veri üyeleri, yöntemler, soyut veri tipleri, operatör yükleme, kalıtım ve çok biçimlilik yer almaktadır. Ders içerisinde ek olarak nesne tasarımında kalıtımın ve çok biçimliliğin uygulanması gibi nesne yönelimli programlama teknikleri de tartışılacaktır.

CEN 301 Veri Tabanı ve Yönetimi

Veri Tabanı Sistemleri, Temel Kavramlar, Veri Modelleri, İlişkisel Veritabanı Modeli, Varlık – İlişki Modeli, Veritabanı Tabloları ve Normalleştirme, SQL Yapısal Sorgulama Diline Giriş, SQL Operatörleri, İleri SELECT Sorgulamaları, Sanal Tablolar, İleri Dizi Operatörleri, SQL Fonksiyonları, DML İşlemleri, T-SQL İfadeleri, Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar.

CEN 302 İşletim Sistemleri bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi indir, bitirme tezi sunumu, bilgi üniversitesi bitirme tezi, bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi

Bu derste bellek yönetimi, doğrudan bellek erişimi, çoklu işlemler, yapay bellek, zamanlama, zaman bölümü ve öncelikler, işlemci senkronizasyon teknikleri, işlemciler arası kilitlenme, dosyalama sistem yönetimi gibi işletim sistemlerinin temel prensipleri anlatılır.

CEN 335 Bilgisayar Ağları

Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar ağlarının temel kavramlarını, iki veya daha fazla cihazın bir bilgisayar ağı üzerinden iletişimlerini sağlayan uygulama ve protokol katmanlarının tanımlarını ve çalışma prensiplerini detaylı olarak öğretmektir. Öğrenciler bu kavramları laboratuarda Wireshark kullanarak Internet üzerinde nasıl uygulandığını gözlemlerler.

PHYS 181 Fizik I bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi indir, bitirme tezi sunumu, bilgi üniversitesi bitirme tezi, bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi

Fiziksel nicelikler, standartlar ve birim sistemleri, vektörler, bir boyutta hareket, düzlemde hareket, parçacık dinamiği, iş, güç, enerji, enerjinin korunumu, parçacık sistemlerinin dinamiği ve çarpışmalar, dönmenin kinematiği ve dinamiği, katı cisimlerin dengesi, titreşimler, gravitasyon, akışkan mekaniği, ses dalgaları, ısı, sıcaklık ve termodinamiğin birinci kanunu, gazların kinetik teorisi, termodinamiğin ikinci kanunu ve entropi.

PHYS 184 Fizik II

Elektrik yükü ve Coulomb kanunu, elektrik alan ve Gauss kanunu, elektriksel potansiyel, kondansatörler ve dielektrikler, akım ve direnç, manyetik alan, Ampere kanunu, Faraday kanunu, maddenin manyetik özellikleri, elektromanyetik titreşimler, ışık kaynakları, yansıma ve kırılma, girişim, polarizasyon.

İNG 231 Expository Reading and Writing bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi indir, bitirme tezi sunumu, bilgi üniversitesi bitirme tezi, bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi

Bu ders öğrenenlerin akademik okuma ve yazma alanlarını kurallı bir şekilde geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders okuma stratejilerini amaca uygun seçilmiş okuma parçalarıyla ve yazma becerisini ise kurallı yazma yöntemi ile geliştirmeyi hedeflemektedir.

nyetik titreşimler, ışık kaynakları, yansıma ve kırılma, girişim, polarizasyon.

İNG 232 Analytical Reading and Writing

Bu ders, rapor, teklif, makale, el kitapçığı gibi yazılı ya da elektronik ortamda oluşturulmuş metinlerle çalışmak durumunda olan öğrenenler için hazırlanmıştır. Öğrenenler metinleri benzerlik ve farklılıklar bakımından irdeler, sınıflandırır, sentezler ve bu bilgileri kullanarak makale yazabilir ve daha sonra yapılabilecek bir araştırma için bu kritikler ışığında tez oluşturabilirler.

BUS 369 Mühendislik Ekonomisi

Talep ve arz kanunu, talep arz fonksiyonları, üretim faktörleri, maliyet çeşitleri, kar maksimizasyonu, paranın zaman değeri, yatırım projelerinin değerlendirilmesi, fizibilite çalışmaları.

CHEM 151 Genel Kimyabitirme tezi örnekleri, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi indir, bitirme tezi sunumu, bilgi üniversitesi bitirme tezi, bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi

Kimyasal bağıntılar, kimyasal tepkimeler, gazlar, termokimya, atomun elektron yapısı ve periyodik atom özellikleri, kimyasal bağlar, sıvılar katılar ve moleküller arası kuvvetler, çözeltiler, kimyasal denge, asitler, bazlar ve sulu çözelti dengeleri, termodinamik, elektrokimya, radyoaktiflik, organik kimya.

MATH 181 Matematik I

Fonksiyonlar, gerçek ve kompleks sayılar, mutlak değer ve eşitsizlikler, limit ve süreklilik, türev ve türev alma teknikleri, türev uygulamaları, bağıl ekstrem, ortalama değer, Taylor serileri, L’Hospital kuralı, temel fikirler, limit ve süreklilik, türevler, rölativite ve ortalama değer teoremleri, L’hospital kuralı, eğri çizimleri, bağıl türevsel değişim, uygulamalı minimum ve maksimum problemleri, sınırsız integraller, belirli ve belirsiz integraller, integral alma metodları.

MATH 182 Matematik II bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi indir, bitirme tezi sunumu, bilgi üniversitesi bitirme tezi, bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi

Cebirsel olmayan fonksiyonlar, integrasyon teknikleri, integrasyonun diğer uygulamaları, konikler ve kutupsal koordinatlar, sonsuz diziler ve seriler, vektörler ve uzay geometri, vektör fonksiyonlar, kısmi türevler, çok katlı integraller, vektör alanlarda integrasyon.

MATH 283 Doğrusal Cebir

Doğrusal cebir dersinin kapsamı, Lineer eşitliklerin tanımı, matrislerin tanımı, lineer eşitliklerin Gauss, Gauss-Jordan ve Matris tersi yöntemleri yardımıyla çözümünün elde edilmesi, determinantlar, kofaktörlerin elde edilmesi, Cramer yöntemi ile denklem sistemlerinin elde edilmesi ve Adjoint yöntemi yardımıyla matris tersinin elde edilmesi, rank kavramı, lineer bağımlılık ve bağımsızlık kavramları, rank kavramı kullanılarak denklem sistemlerinin çözümünün elde edilmesi, homojen denklem sistemlerinin çözümü, eigen değerlerinin ve eigen vektörlerinin elde edilmesi, matrislerin ortogonal hale dönüştürülmesi, Gram-Schmidt yöntemi.

MATH 284 Olasılık ve İstatistik bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi indir, bitirme tezi sunumu, bilgi üniversitesi bitirme tezi, bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi

İstatistik alanındaki temel konuların ve olasılık teorisinin temellerinin kavranmasıdır. Verinin anlaşılması, ifade edilmesi ve düzenlenmesi temel alınır. İstatistik yöntemler ile veriden bilgi elde edilir. Verinin düzenlenmesi ve gruplanması, olasılık uzayları, rastgele değişkenler; ayrık ve sürekli rastgele değişkenler ve bunların dağılımları, beklenen değer kavramı, merkezi limit teoremi, üreteç fonksiyonları, örnekleme, tahmin konuları incelenir.

MATH 287 Ayrık Matematik

Mantık, lojik, önermeler (propositions) ve karma önermeler (predicates), niteleyiciler mantığı, boolean cebri, temel ayrık yapılar, kümeler, bağıntılar, fonksiyonlar, kümeler üzerinde işlemler, özel fonksiyonlar, ispat yöntemleri ve matematiksel tüme varım, olasılık, sayma, numaralama, kombinatorik, yinelemeli (recursive) bağıntılar, algoritmalar ve etkinlik ölçütleri, graf ve ağaç yapıları. bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi indir, bitirme tezi sunumu, bilgi üniversitesi bitirme tezi, bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi,yazılım mühendisliği dersleri, yazılım mühendisliği yüksek lisans, yazılım mühendisliği nedir, yazılım mühendisliği yüksek lisans, yazılım mühendisliği amerika, yazılım mühendisliği açılacak üniversiteler, yazılım mühendisliği bölümü, yazılım mühendisliği bölümleri, yazılım mühendisliği bahçeşehir, yazılım mühendisliği dersleri, yazılım mühendisliği devlet üniversiteleri, yazılım mühendisliği ders notları, yazılım mühendisliği görsel eğitim seti, yazılım mühendisliği geleceği, yazılım mühendisliği lisans programı, boğaziçi yazılım mühendisliği yüksek lisans, yazılım mühendisliği yüksek lisans, yazılım mühendisliği yüksek lisans programları, yazılım mühendisliği yüksek lisans programı, yazılım mühendisliği makale, yazılım mühendisliği proje örnekleri, yazılım mühendisliği projeleri, yazılım mühendisliği proje raporu, yazılım mühendisliği planlama, yazılım mühendisliği proje planı, yazılım mühendisliği proje yönetimi, yazılım mühendisliği papatya yayıncılık, yazılım mühendisliği tezsiz yüksek lisans, yazılım mühendisliği yüksek lisans odtü, yazılım mühendisliği yüksek lisans programı, yazılım mühendisliği yüksek lisans

TRD 157 Türk Dili I

Dilin tanımı, türleri ve özellikleri; dil-düşünce-kültür-edebiyat-sanat ilişkileri; bilgilendirici metinleri çözümleme yöntemi; yazılı anlatım bilgileri (konu seçimi, konuyu sınırlandırma, amaç ve bakış açısı, yazma planı hazırlama, çeşitli türlerde [deneme, makale, fıkra, vb] kompozisyon yazma; bir metnin planını çıkarma, bir metnin özetini çıkarma); sözlü anlatım bilgileri (genel bilgiler; hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma [tartışma, açıkoturum, vb]; not alma, not tutma, özet çıkarma teknikleri); Türkçe dilbilgisi (sesbilim, biçimbilim); uygulamalı Türkçe yazım ve noktalama bilgileri.yazılım mühendisliği dersleri  bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi indir, bitirme tezi sunumu, bilgi üniversitesi bitirme tezi, bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi,yazılım mühendisliği dersleri, yazılım mühendisliği yüksek lisans, yazılım mühendisliği nedir, yazılım mühendisliği yüksek lisans, yazılım mühendisliği amerika, yazılım mühendisliği açılacak üniversiteler, yazılım mühendisliği bölümü, yazılım mühendisliği bölümleri, yazılım mühendisliği bahçeşehir, yazılım mühendisliği dersleri, yazılım mühendisliği devlet üniversiteleri, yazılım mühendisliği ders notları, yazılım mühendisliği görsel eğitim seti, yazılım mühendisliği geleceği, yazılım mühendisliği lisans programı, boğaziçi yazılım mühendisliği yüksek lisans, yazılım mühendisliği yüksek lisans, yazılım mühendisliği yüksek lisans programları, yazılım mühendisliği yüksek lisans programı, yazılım mühendisliği makale, yazılım mühendisliği proje örnekleri, yazılım mühendisliği projeleri, yazılım mühendisliği proje raporu, yazılım mühendisliği planlama, yazılım mühendisliği proje planı, yazılım mühendisliği proje yönetimi, yazılım mühendisliği papatya yayıncılık, yazılım mühendisliği tezsiz yüksek lisans, yazılım mühendisliği yüksek lisans odtü, yazılım mühendisliği yüksek lisans programı, yazılım mühendisliği yüksek lisans

TRD 158 Türk Dili II

Dünya ve Türk dilleri; bilgilendirici ve öyküleyici metinleri çözümleme yöntemi; yazılı anlatım bilgileri (paragraf ve türleri; yazma çalışmalarında düşünceyi geliştirme yolları [tanımlama, örneklendirme, karşılaştırma, başka kaynaklardan alıntı yapma, istatistiklerden yararlanma], anlatım biçimleri [açıklayıcı, tartışmacı, betimleyici, öyküleyici anlatım], çeşitli türlerde kompozisyon yazma); sözlü anlatım bilgileri (hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma [tartışma, açıkoturum, münazara, anı-fıkra-olay anlatma vd]); Türkçe dilbilgisi (sözdizimi, anlambilim); Türkçe kullanımı (anlatım öğeleri, dil yanlışları); uygulamalı Türkçe yazım ve noktalama bilgileri.bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi, bitirme tezi indir, bitirme tezi sunumu, bilgi üniversitesi bitirme tezi, bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi nedir, tanrının bitirme tezi, bitirme tezi ingilizce, itü bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme ödevi konuları, üniversite bitirme tezleri, iktisat bitirme tezleri, bitirme projesi

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Nisan 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930