özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dersleri ve İçerikleri

 

1. YARIYIL

2. YARIYIL

No Ders Kodu Ders Adı

T

U

Kredi

ECTS

No Ders Kodu Ders Adı

T

U

Kredi

ECTS

1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

0

2

0

1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

0

2

0

2 DB171 Davranış Bilimleri

2

0

2

4

2 ECZ112 Farmosötik Botanik

2

3

3,5

6

3 ECZ111 Tıbbi Biyoloji

3

0

3

6

3 ECZ114 Anatomi

2

0

2

4

4 ECZxxx Seçimlik Kültür Dersi I

2

0

2

3

4 ECZ116 Eczacılık Terminolojisi

2

0

2

3

5 FZK113 Fizik

2

0

2

4

5 ECZxxx Seçimlik Kültür Dersi II

2

0

2

3

6 KMY119 Genel Kimya

4

0

4

8

6 KMY126 Analitik Kimya I

3

3

4,5

8

7 MAT119 Matematik ve İstatistik

3

0

3

5

7 KMY132 Organik Kimya

4

0

4

6

8 TRD121 Türk Dili I

2

0

2

0

8 TRD122 Türk Dili II

2

0

2

0

9 YDZx121 Yabancı Dil I

2

0

2

0

9 YDZx122 Yabancı Dil II

2

0

2

0

TOPLAM

22

0

22

30

TOPLAM

21

6

24

30

3. YARIYIL

4. YARIYIL

No Ders Kodu Ders Adı

T

U

Kredi

ECTS

No Ders Kodu Ders Adı

T

U

Kredi

ECTS

1 ECZ211 Farmosötik Mikrobiyoloji ve İmmunoloji

4

3

5,5

8

1 ECZ212 Fizyopataloji

3

0

3

4

2 ECZ213 Fizyoloji

3

0

3

5

2 ECZ232 Farmosötik Kimya I

2

3

3,5

5

3 ECZ251 Fiziksel Farmasi

2

0

2

4

3 ECZ234 Farmakognozi I

2

3

3,5

5

4 KMY225 Biyokimya

3

0

3

6

4 ECZ236 Farmakoloji I

2

0

2

4

5 KMY227 Analitik Kimya II

3

3

4,5

7

5 ECZ238 Halk Sağlığı

2

0

2

2

TOPLAM

15

6

18

30

6 ECZ252 Farmasötik Teknoloji I

3

4

5

7

7 ECZ300 Staj I

0

0

2

3

TOPLAM

14

10

21

30

5. YARIYIL

6. YARIYIL

No Ders Kodu Ders Adı

T

U

Kredi

ECTS

No Ders Kodu Ders Adı

T

U

Kredi

ECTS

1 ECZ333 Farmasötik Kimya II

3

3

4,5

7

1 ECZ312 Genetik

1

1

1,5

2

2 ECZ335 Farmakognozi II

3

3

4,5

7

2 ECZ332 Deontoloji ve Etik

1

0

1

2

3 ECZ337 Farmakoloji II

4

0

4

6

3 ECZ334 Klinik Biyokimya

2

2

3

4

4 ECZ339 Farmakokinetik

2

0

2

3

4 ECZ336 Farmasötik Kimya III

3

3

4,5

6

5 ECZ351 Farmasötik Teknoloji II

3

3

4,5

7

5 ECZ338 Fitoterapi

2

0

2

3

TOPLAM

15

9

19,5

30

6 ECZ342 Farmakoloji III

3

0

3

4

7 ECZ352 Farmasötik Teknoloji III

4

3

5,5

6

8 ECZ400 Staj II

0

0

1

3

TOPLAM

16

9

21,5

30

 

 

 

 

7. YARIYIL

8. YARIYIL

No Ders Kodu Ders Adı

T

U

Kredi

ECTS

No Ders Kodu Ders Adı

T

U

Kredi

ECTS

1 ECZ431 Genel Toksikoloji

2

0

2

4

1 ECZ432 Farmasötik Toksikoloji

2

2

3

4

2 ECZ433 Klinik Eczacılık I

2

0

2

4

2 ECZ434 Farmakoterapi

2

0

2

3

3 ECZ435 İlaç Metabolizması

2

0

2

3

3 ECZ436 Klinik Eczacılık II

2

3

3,5

5

4 ECZ437 Tıbbi Malzeme

2

0

2

3

4 ECZ438 Eczacılık İşletmeciliği

2

0

2

3

5 ECZ439 Eczacılık Mevzuatı

2

0

2

3

5 ECZ442 Madde Bağimlılığı ve Suistimali

2

0

2

3

6 ECZ451 Biyofarmasi

2

0

2

4

6 ECZ452 Kozmetoloji

2

0

2

3

7 ECZ453 Farmasötik Biyoteknoloji

2

0

2

4

7 ECZ500 Staj III

0

0

2,5

4

8 ECZxxx Alan Dersi I

1

0

1

2

8 ECZxxx Alan Dersi III

1

0

1

2

9 ECZxxx Alan Dersi II

2

0

2

3

9 ECZxxx Alan Dersi IV

2

0

2

3

TOPLAM

17

0

17

30

TOPLAM

15

5

20

30

9. YARIYIL

10. YARIYIL

No Ders Kodu Ders Adı

T

U

Kredi

ECTS

No Ders Kodu Ders Adı

T

U

Kredi

ECTS

1 ECZ501 Bitirme Ödevi I

0

16

8

9

1 ECZ502 Bitirme Ödevi II

0

16

8

9

2 ECZ531 Eczacılık Tarihi

2

0

2

3

2 ECZ514 Tıbbi İlk Yardım

2

2

3

3

3 ECZ533 Eczacılık Uygulamaları I

0

10

5

7

3 ECZ534 Eczacılık Uygulamaları II

0

10

5

7

4 ECZxxx Alan Dersi V

1

0

1

2

4 ECZxxx Alan Dersi IX

2

0

2

3

5 ECZxxx Alan Dersi VI

2

0

2

3

5 ECZxxx Alan Dersi VIII

1

0

1

2

6 ECZxxx Alan Dersi VII

2

0

2

3

6 ECZxxx Alan Dersi X

2

0

2

3

7 KSS535 İletişim Becerileri I

2

0

2

3

7 KSS536 İletişim Becerileri II

2

0

2

3

TOPLAM

9

26

22

30

TOPLAM

9

28

23

30

 

 

 

 FARMASÖTİK BAKIM ALAN DERSLERİ

 

Ders No Yıl YY Ders Kodu Ders Adı T U Kredi ECTS
AL I 4 7 ECZ461 Reçetesiz İlaç Kullanımı

1

0

1

2

AL 2 4 7 ECZ463 Klinik Biyokimyada Vaka Takdimleri

2

0

2

3

AL 3 a 4 8 ECZ462 Antibiyotik ve Kemoterapötik İlaçlarda Yeni Gelişmeler

1

0

1

2

AL 3 b 4 8 ECZ464 Radyofarmasötikler ve Kontrast Maddelerin Farmakolojisi

1

0

1

2

AL 4 a 4 8 ECZ466 Beslenme Biyokimyası

2

0

2

3

AL 4 b 4 8 ECZ468 Özel Hallerde İlaç Kullanımı

2

0

2

3

AL 5 5 9 ECZ561 Farmasötik Bakımın İlkeleri

1

0

1

2

AL 6 5 9 ECZ563 Farmakovijilans ve İlaç Etkileşmeleri

2

0

2

3

AL 7 5 9 ECZ565 Akılcı İlaç Kullanımı

1

2

2

3

AL 8 a 5 10 ECZ562 Alerji

1

0

1

2

AL 8 b 5 10 ECZ568 Klinik Eczacılıkta İlaç Danışmanlığı

1

0

1

2

AL 9 5 10 ECZ564 Doğal Kaynaklı Ürünlerin Farmakolojisi ve Toksikolojisi

2

0

2

3

AL 10 a 5 10 ECZ560 Hasta Güvenliği ve Tıbbi Hata

2

0

2

3

AL 10 b 5 10 ECZ566 Hasta Eğitimi ve İzlenmesi

1

2

2

3

Toplam

16

26

 

 

 SANAYİ ALAN DERSLERİ

 

Ders No Yıl YY Ders Kodu Ders Adı T U Kredi ECTS
AL I 4 7

ECZ471

Analiz Sonuçlarının İstatistiksel Değerlendirilmesi

1

0

1

2

AL 2 a 4 7 ECZ473 İlaç Etken Maddelerinde Yapı Aydınlatma

2

0

2

3

AL 2 b 4 7 ECZ475 İlaç Etken Maddelerinin Üretimi ve Kalite Kontrolü

2

0

2

3

AL 3 4 8 ECZ472 İş Güvenliği ve Hukuksal Sorunlar

1

0

1

2

AL 4 4 8 ECZ474 Enstrümental Analiz

1

2

2

3

AL 5 5 9 ECZ571 İyi İmalat Uygulamaları

1

0

1

2

AL 6 a 5 9 ECZ573 Endüstriyel Eczacılık

2

0

2

3

AL 6 b 5 9 ECZ575 Yüzey Aktif Maddeler ve Farmasötik Uygulamaları

2

0

2

3

AL 7 a 5 9 ECZ577 İlaç Etken Madde Tasarımı

2

0

2

3

AL 7 b 5 9 ECZ579 Medisinal Kimya

2

0

2

3

AL 8 5 10 ECZ572 İlaç Endüstrisinde Mühendislik Hizmetleri

1

0

1

2

AL 9 5 10 ECZ574 Ruhsatlandırma ve Patent

2

0

2

3

AL 10 a 5 10 ECZ576 Farmasötik Ürünlerin Sterilite Kontrolleri ve Aktivite Tayinleri

1

2

2

3

AL 10 b 5 10 ECZ578 Rekombinant DNA Teknolojisi ile Üretilen Proteinler

2

0

2

3

Toplam

16

26

 

 

 

 BİTKİSEL ÜRÜNLER ALAN DERSLERİ

 

Ders No Yıl YY Ders Kodu Ders Adı T U Kredi ECTS
AL I 4 7 ECZ481 Doğal Boya Bitkileri

1

0

1

2

AL 2 4 7 ECZ483 Geleneksel Halk İlacı Bitkileri I

2

0

2

3

AL 3 4 8 ECZ484 Doğal Boyar Maddeler ve Kullanılması

1

0

1

2

AL 4 4 8 ECZ486 Geleneksel Halk İlacı Bitkileri II

2

0

2

3

AL 5 5 9 ECZ581 Besin Bitkileri

1

0

1

2

AL 6 5 9 ECZ564 Doğal Kaynaklı Ürünlerin Farmakolojisi ve Toksikolojisi

2

0

2

3

AL 7 5 9 ECZ583 Kozmetik Bitkiler

2

0

2

3

AL 8 a 5 10 ECZ582 Antioksidanlar

1

0

1

2

AL 8 b 5 10 ECZ584 Parfüm ve Kimyası

1

0

1

2

AL 9 5 10 ECZ586 Uygulamalı Fitoterapi

1

2

2

3

AL 10 5 10 ECZ588 Fitokimyasal Analizler

1

2

2

3

Toplam

16

26

 

 

 

İLAÇ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ALAN DERSLERİ

 

Ders No Yıl YY Ders Kodu Ders Adı T U Kredi ECTS
AL I 4 7 ECZ471 Analiz Sonuçlarının İstatistiksel Değerlendirilmesi

1

0

1

2

AL 2 4 7 ECZ474 Enstrümental Analiz

1

2

2

3

AL 3 4 8 ECZ492 Biyofizik

1

0

1

2

AL 4 4 8 ECZ577 İlaç Etken Madde Tasarımı

2

0

2

3

AL 5 5 9 ECZ591 Hücre Kültürü Teknikleri

1

0

1

2

AL 6 a 5 9 ECZ573 Endüstriyel Eczacılık

2

0

2

3

AL 6 b 5 9 ECZ595 Koloit sistemler

2

0

2

3

AL 7 5 9 ECZ593 Farmakolojide Araştırma Teknikleri ve Klinik Araştırmalar

1

2

2

3

AL 8 5 10 ECZ592 Klinik Öncesi Toksisite Testleri

1

0

1

2

AL 9 5 10 ECZ473 İlaç Etken Maddelerinde Yapı Aydınlatma

2

0

2

3

AL 10 5 10 ECZ579 Medisinal Kimya

2

0

2

3

Toplam

16

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YABANCI DİL DERSLERİ

 

D1: 1. YARIYIL

D2: 2. YARIYIL

Ders Kodu Ders Adı

T

U

Kredi

ECTS

No Ders Kodu Ders Adı

T

U

Kredi

ECTS

YDZA121 Almanca I

2

0

2

0

1 YDZA122 Almanca II

2

0

2

0

YDZF121 Fransızca I

2

0

2

0

2 YDZF122 Fransızca II

2

0

2

0

YDZI121 İngilizce I

2

0

2

0

3 YDZI122 İngilizce II

2

0

2

0

 

 

 

SEÇMELİ KÜLTÜR DERSLERİ

 

SK1: 1. YARIYIL

SK2: 2. YARIYIL

No Ders Kodu Ders Adı

T

U

Kredi

ECTS

No Ders Kodu Ders Adı

T

U

Kredi

ECTS

1 BSB123 Bilimin Serüveni

2

0

2

3

1 BSB126 Uygarlık Tarihi

2

0

2

3

2 BSB125 Uygarlık Tarihine Giriş

2

0

2

3

2 BSB134 Bilimsel Düşüncenin Gelişimi

2

0

2

3

3 KSS123 Çağlar Boyu Müzik

2

0

2

3

3 KSS130 Müzik Evreni

2

0

2

3

4 KSS133 Güzel Konuşma

2

0

2

3

4 KSS134 Etkili Sunuş Teknikleri

2

0

2

3

5 YDI161 Mesleki İngilizceye Giriş

2

0

2

3

5 YDI162 Mesleki İngilizce

2

0

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKÜLTEMİZDE ZORUNLU DERSLER

 

TRD 121

Türk Dili I özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,
bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Dilin tanımı. Dil-düşünce ve duygu bağlantısı. Dil-kültür ilişkisi: Kültür nedir? Kültürü oluşturan unsurlar ve özellikleri. Kültür değişmeleri. Dil-toplum ilişkisi.

Yeryüzündeki diller. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri. Türk dilinin gelişimi ve tarihî devreleri.

Türk lehçe ve ağızları. Konuşma dili-yazı dili. Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları.

Herhangi bir Türk lehçesine ait uygulama metni üzerinde çalışma veya lehçelere ait metinler üzerinde mukayeseli çalışma.

İmla kuralları.

Noktalama işaretleri.

Kelime türetme (yapım ekleri).

Sınav kâğıtları üzerinde görüşme, cevapların değerlendirilmesi. Herhangi bir konu üzerinde tartışma.

Kavram karşılıkları belirlemenin yolları (türetme, birleştirme vd.).

Sözlü ve yazılı anlatım. İyi bir anlatımın nitelikleri. Gözlem yapmak, düşünmek, okumak, anadilini iyi kullanmak. Konuşma yetersizlikleri. Türkçede vurgu: kelime vurgusu, grup vurgusu, cümle vurgusu. Karşılıklı konuşma, topluluk karşısında konuşma, toplantılar.

Yazılı anlatım: cümle, paragraf. Anlatım türleri: hikâye etme, açıklama, tasvir yoluyla anlatım vd.

Anlatım bozuklukları (Türkçe sınav ve kompozisyon kâğıtlarında görülen yanlışlarla televizyon, radyo, gazete vd. iletişim organlarında tespit edilen anlatım bozukluğu örnekleri).

Kalıplaşmış anlatımlar: Atasözleri ve deyimler (Biçim ve kavram özellikleri).

Diller arası alışveriş: Türkçenin tarihî ilişkileri, diller arası alışverişin kanalı, alıntı türleri.

 

TRD 122

Türk Dili-II özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Konu, amaç, ana düşünce, ilmî dil, plân.

Dilekçe yazımı.

Tutanak, deneme.

Fıkra, makale, tenkit, tanıtma.özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

Mektup, hatırat.

Özgeçmiş, biyografi.

Seyahatname, sohbet, röportaj, nutuk.

Sınav kağıtları üzerinde görüşme, cevapların değerlendirilmesi. Herhangi bir konu üzerinde tartışma.

Tiyatro, masal, şiir.

Hikâye, roman.

Konferans, bildiri, rapor, ilmî araştırma.

İlmî araştırma yöntemleri: Kitap, kütüphane ve bilgisayardan faydalanma, okuma, not alma.

Bir kitabın şekil bakımından nasıl meydana geldiği:dış ön kapak, ithaf sayfası, iç kapak, kısaltmalar, vd. Bibliyografya çeşitleri ve kuralları.

Dipnot kuralları.

 

 

 

ATA 121

Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Inkılap ve benzeri kavramlar

Osmanlı Devletinin yenileşme çabaları

Osmanlı Devleti’nin meşrutiyet hareketleri

Trablusgarb ve Balkan Savaşları

1. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti

Çanakkale Savaşı ve Doğu Cephesi Hareketleri

Mondoros Ateşkes Antlaşması ve İşgal Hareketlerinin Başlaması özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

Anlaşma Devletlerinin Trakya ve Anadoludaki İşgal Hareketleri

İşgaller karşısında Mustafa Kemal Paşa’nın tutumu

İzmirin işgali ve tepkiler

Mustafa Kemal Paşa’nın Samsuna çıkması . Milli Mücadelenin başlaması

Mustafa Kemal Paşanın Anadoluda kongreler toplaması

Milli mücadeleye karşı olan hareketler

TBMM’nin açılması ve yeni bir dönemin başlaması.

 

ATA 122

Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi  özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

TBMM’nin açılışına tepkiler

İç ayaklanmalar ve bastırılması

Doğu ve güney cephelerindeki savaşlar ve Ermenilerle çatışmalar

Milli mücadele döneminde Türk Sovyet ilişkileri

Yürürlüğe girmiyen Sevr projesi

Batı cephesindeki olaylar

Büyük taarruz, Zafer ve Mudanya ateşkes antlaşması

Lozan Barış Antlaşmasının yapılması ve Musul meselesinin sonuçlanması

Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı ve halifeliğin kaldırılması

Terakkiperver ve Serbest Fırka partilerininkurulması ve Şeyh Sait ayaklanması

Eğitim, kültür, hukuk ve sosyal alandaki inkılaplar

Atatürk dönemi dış politikası

Atatürk ilkelerinin açıklanması

II.Dünya savaşından1980 yılına kadarki olaylara bir bakış

 

YDZI 121

Yabancı Dil-I (ingilizce) özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

‘’ Be ‘’ ne anlama geldiği, eylem olmayan yerlerde kullanıldığı olumlu cümle yapısı.

‘’Be’’ negatif şekilde kullanılması

‘’ Be’’ soru şeklinde kullanılması.

Bilgi almaya yarayan soru şekilleri.

Sahip olmak.

There is—— tekil ve çoğul olarak;     There are—- var ın nasıl kulanıldığı

Geniş zaman olumlu

Geniş zaman olumsuz.

Geniş zaman soru ve cevapları

Şimdiki zamanın pozitif ve negatif cümlede kullanılması. özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

Şimdiki zamanın soru şekilleri.

Geniş zaman ve şimdiki zamannın nasıl ayrıt edebileceği

Emirler

Geçmiş zaman

 

 

 

 

YDZI 122

Yabancı Dil-II (ingilizce) özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Geçmiş Zaman—– düzenli fiil

Geçmiş Zaman—— düzensiz fiil

Şimdiki zamanın gelecek zaman içinde kullanılması

Gelecek zaman

Gelecek zaman

Yakın geçmiş zamanın pozitif ve negatifi

Yakın geçmiş zamanın soru cümlesi

Şimdiki zamanın hikayesi

Kabiliyet gösteren cümleler

Emirler özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

İzin ve rica cümleleri

Yapılmaması gerekenler

Yer edatları

Zaman edatları

 

KMY 126

ANALİTİK KİMYA I özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Analitik kimyada temel kavram ve tanımlar

Teraziler ve tartma, çözeltilere giriş

Çözeltilerin konsantrasyonları özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

Ayırma ve saflaştırma işlemleri

Kütlelerin etkimesi yasası

Asitler ve bazlar

Asit baz çözeltileri

Asit baz çözeltileri

Hidroliz

Tampon çözeltiler

Çözünürlük

Çözünürlük çarpımı ve çökme

Elektrokimyaya giriş

Koordinasyon kimyası

 

ECZ 111

Tıbbi Biyoloji özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Tıbbi Biyolojinin eczacılık eğitimi için önemi, Biyolojinin alt dalları, bilimsel metod ve biyolojide yöntem

Canlıların özellikleri, sitobiyoloji, prokaryot ve ökaryot hücre ayrımları

Hücre zarı, sitoplazma, hücre içi organeller

Nukleus, nükleik asitler. Canlılarda genetik çeşitlilik özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

Mutasyon ve rekombinasyon

Prokaryotik ve ökaryotik organizmalarda gen yapısı, polisistronik ve monosistronik genler.

Gen anlatımı; transkripsiyon ve translasyon. Gen anlatımının regülasyonu; operonlar.Hücre metabolizması

Mitoz ve mayoz bölünme, rekombinant DNA tekniği ve biyoteknolojinin eczacılıkta önemi.

Hücre incinmesi, hücresel yaşlanma

İnflamasyon biyolojisi

Kronobiyolojinin eczacılık ve tıptaki önemi

Gelişme biyolojisi, teratobiyoloji

Gebelikte infeksiyonlar ve antibiyotik kullanımı

Kromozomlarda mutasyon yapan etkiler, genetik hastalıklar ve moleküler tanısı

 

 

 

 

ECZ 112

Farmasötik Botanik özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Farmasötik Botanik’e giriş ve bitki morfolojisi (kökler, gövdeler, yapraklar)

Bitki morfolojisi (çiçekler ve çiçek kurulları)

Bitki morfolojisi (meyveler)

Bacteriophyta-Cupressaceae

Gramineae-Betulaceae özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

Fagaceae-Monimiaceae

Lauraceae-Leguminosae

Linaceae-Malvaceae

Sterculiaceae-Araliaceae

Umbelliferae-Menyanthaceae

Gentianaceae-Labiatae

Solanaceae-Plantaginaceae

Rubiaceae-Compositae

Tıbbi bitkilerin genel değerlendirilmesi

 

FZK 113

Fizik özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Fiziksel büyüklükler, birim sistemleri, ölçme, skaler ve vektörel büyüklükler

Yer değiştirme, hız, ivme, doğrusal hareket çeşitleri

Yer çekimi etkisi altında hareket, reaksiyon zamanı ölçümü

Düzgün dairesel hareket, santrifüj uygulamaları

Newton’ un dinamik yasaları, referans sistemleri – einstein bağıntıları, sürtünme

İş, güç, enerji, biyomekanik uygulamaları

Newton’ un gravitasyon yasası, kütle merkezi, denge

Kuvvetin döndürme etkisi, biyostatik uygulamaları – doğrusal momentum, çarpışmalar

Dönme hareketinde iş, güç, enerji, jiroskop

Katı, sıvı ve gazların elastik modülleri, hooke yasası, viskoelastik maddeler

Durgun sıvılar, hidrostatik basınç, kan basıncı, pascal ve archimede yasaları, biyolojik uygulamaları

Yüzey gerilim, biyolojik uygulamaları

Osmotik basıncı, biyolojik uygulamaları özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

Hidrodinamik, bernouilli, newton, poiseuille yasaları, viskozite, biyolojik uygulamaları

 

KMY 119

Genel Kimya özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Kimyanın temel kavramları – maddenin sınıflandırılması, özellikleri ve ölçümü

Uluslar arası birim sistemi (sı) – kimyasal bileşikler ve reaksiyonlar

Stokiyometri; kimyasal formüller ve denklemlerle hesaplamalar

Atom ve atom teorileri

Atomların elektronik yapıları

Elementlerin periyodik özellikleri

Kimyasal bağlar, temel kavramlar, moleküler geometri ve bağ teorileri

Moleküler spektroskopi – moleküllerarası kuvvetler

Gazlar ve ideal gaz yasaları

Sıvılar ve katıların bazı temel özellikleri

Çözeltiler ve özellikleri

Kimyasal termodinamik özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

Kimyasal kinetik

Kimyasal denge

 

 

 

MAT 119

Matematik ve İstatistik özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Nicelikler, Birimler, Boyutlar, İşlemciler, Değişken, Denklem, Fonksiyon

Trigonometri, Limit, Diziler, Seriler

Sayılar, Ölçme, Anlamlı Sayılar, Üslü Sayılar, İşlemleri

Logaritma, Uygulamaları

Çizelge, Grafik, Koordinat Sistemleri

Birinci ve İkinci Dereceden Fonksiyonlar, Matris ve Determinant

Yaklaşık Kök ve Yaklaştırma Yöntemleri, Doğrusal ve Parabolik Bağlanım, Hiperbol

Türev, Seçimli Türev, Diferansiyel, Tepe, Çukur ve Dönüm Noktaları, Türev Uygulamaları

İntegral, yöntemleri, uygulamaları

Yanılgı türleri, rastlantısal yanılgıların incelenmesi

Dağılımlar, doğrudan ve dolaylı ölçümde yanılgı hesabı

Kuşkulu değer atma, önemlilik testleri, deneysel yöntemlerin karşılaştırılması testleri

Diferansiyel denklemlere giriş özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

Olasılık

 

KMY 132

Organik Kimya özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Karbon atomu, organik reaksiyon tipleri

Alifatik organik bileşikler

Aromatik organik bileşikler

Alkil ve aril halojenürler

Alkoller, eterler ve fenoller

Aldehit ve ketonlar

Karboksilli asitler ve türevleri

Aminler ve ilgili azot bileşikleri

Kükürtlü bileşikler

İzomerlik

Stereoizomerlik

Karbonhidratlar özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

Aminoasitler, peptitler ve proteinler

Nükleotitler, nükleik asitler, DNA

 

ECZ 114

Anatomi özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Anatomi’ ye giriş

Kemikler

Kaslar

Solunum sistemi

Kardiyovasküler sistem

Uriner sistem

Genital sistem

Gastrointestinal sistem

Santral sinir sistemi

Periferik sinir sistemi

Otonom sinir sistemi

Duyu organları

 

 

 

KMY 227

ANALİTİK KİMYA II  özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Kantitatif analize giriş ve gravimetrik analiz yöntemleri

Konu ile ilgili problemlerin çözülmesi

Volumetrik analiz yöntemleri asidimetri alkalimetri

Asid ve baz karışımlarının tayini

Elektrokimyaya giriş

Redoks titrasyonlari

Permanganimetri

İyodometri

Serimetri

Bromatometri özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

Çöktürme titrasyonları

Argentimetri

Kompleksometri

Konu ile ilgili problemlerin çözülmesi

 

KMY 225

Biyokimya özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Biyokimyanın konusu, tarihçesi / karbonhidratların sınıflandırılması, monosakkaritler

Dissakkarid ve polisakkaritler / lipidlerin sınıflandırılması, yg,pg,pl,gl, stereoidler

Aminoaist tanımı, genel yapısı, özellikleri / protein yapısı ve özellikleri

Proteinlerin sınıflandırılması ve örnekler / nükleik asid yapısı ve özellikleri, dna, rna

Enzim yapısı ve özellikleri / enzimleri etkileyen faktörler

Enzim aktivitesi kontrolü

allosterik enzimler ve özellikleri / vitamin ve mineraller

Su  metabolizması, biyoenerjitik ve oksidatif fosforilasyon / karbonhidratların sindirim ve emilimi

Glikoliz / glikojenez, glikojenoliz

Glikoneogenez / krebs siklusu, pentoz monofosfat yolu

Lipidlerin sindirimi ve taşınması, lipoproteinler,/ lipoprotein metabolizması, yağ asitlerinin aktifleştirilmesi ve mitokondri matriksinde taşınması

Doymuş ve doymamış yağ asitlerinin beta oksidayonu / keton cisimleri ve yağ asitlerinin sentezi

Nükleik asit metabolizması / protein metabolizması

Protein metabolizması / hormonlar ve sinyal ileti mekanizmaları

 

ECZ 232

Farmasötik Kimya-1 özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Farmasötik kimyanın tanımı ve çalışma alanları

İlaçların kimyasal yapısına ve etki şekline göre sınıflandırılması

İlaç reseptör etkileşimi, yapı etki ilişkisi

İlacın fizikokimyasal ve yapısal özellikleri

Kantitatif yapı etki ilişkileri

İlaç tasarımı prensipleri

İlaç aktivitesinde önemli  olan heterosiklik yapıların özellikleri

İlaç aktivitesinde önemli  olan heterosiklik yapıların sentezleri

İlaç metabolizması: Faz-1 reaksiyonları

İlaç metabolizması: Faz-2 reaksiyonları

Genel anestezikler, inhalasyon anestezikleri

Kısa etkili barbitüratlar, farklı yapıdaki diğer genel anestezikler

Lokal anestezikler: Benzoik asit ve amino benzoik asit türevleri

Anilid türevi lokal anestezikler

 

 

 

ECZ 211

Farmasötik Mikrobiyoloji ve İmmunoloji özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Mikrobiyolojinin gelişimi, canlılar alemi ve mikroorganizmaların yeri,mikroorganizmaların sınıflandırılması.

Bakteri, klamidya, riketsiya, mantar, parazit ve virusların özellikleri ve sınıflandırılması.mikroorganizmaların biyolojik özellikleri, genetiği.

Sinir sistemi, üst ve alt solunum yolu, gastrointestinal ve genitoüriner sistem, deri ve yumuşak doku, kemik ve eklemleri tutan infeksiyonlar, hastane infeksiyonları

Antimikrobiyal ajanlar, dezenfektanlar, koruyucular, antiseptikler, antibiyotikler ve etki mekanizmaları

Antibiyotiklere karşı direnç oluşumu, immünolojinin esasları, aşılar ve immünizasyon,

Antibiyotik, mikroorganizma, ilaç ve immün sistem ilişkisi bağışıklığı kırılmış kişilerde görülen infeksiyonlar.

Endüstriyel mikrobiyoloji, ilaç endüstrisinde mikrobiyal kontaminasyon.steril farmasötik ürünler

Hastane hijyeni, ilaç endüstrisinde sanitasyon, dezenfeksiyon ve iyi üretim teknikleri,

Biyoteknoloji ve uygulama alanları

İmmunolojinin tarihsel görünümü, immunobiyoloji, immunite , immunopatoloji , seroloji , immunohematoloji immunogenetik

Doğal direnç,  edinsel bağışıklık

Antijenler, immun sistemde görevli organ ve hücreler, immünoglobulinler,

Allerji,  allerjenler allerjik reaksiyonların mekanizması,

Aşırı duyarlılık reaksiyonları (tip1,2,3,4)

 

ECZ 236

Farmakoloji I özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Farmakolojiye giriş, ilaçların biyolojik membranlardan geçişi

İlaç uygulama yolları

İlaçların absorbsiyonu

İlaçların dağılımı

İlaçların biyotransformasyonu ve itrahı

İlaç etki mekanizmaları ve ilaç reseptör ilişkisi

İlaçların etkisini değiştiren faktörler ve ilaçların istenmeyen etkileri

Kemoterapötiklere giriş ve penisilinler

Sefalosporinler ve diğer beta-lactam antibiyotikler

Aminoglikozidler, tetrasiklinler ve amfenikoler

Mokrolidler , oksazolidnionlar  and polimiksinler

Sulfonamidler ve fluorokinolonlar

Antifungal ilaçlar

Antiviral ilaçlar

 

ECZ 234

Farmakognozi I özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Farmakognoziye giriş

Enzimler

Karbonhidratlar (monosakkaritler, oligosakkaritler ve polisakkaritler)

Karbonhidrat taşıyan droglar

Glikozitlere giriş

Siyanogenetik glikozitler, basit fenol glikozitleri ve antosiyanlar

Flavonoitler

Flavon bileşiklerini taşıyan droglar

Antrakinonlar

Kumarinler ve iridoitler

Kalp kuvvetlendirici glikozitler

Saponinler

Tanenler

Lipitler ve sabit yağlar

 

ECZ 252

Farmasötik Teknoloji I özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Giriş-farmakopeler

Reçete-doz hesaplamaları

Farmasötik su

Temel işlemler

Filtrasyon

Çözeltiler

Çözeltilerde kullanılan yardımcı maddeler

Koloitler

Süspansiyonlar

Süspansiyonların kalite kontrolü

Emülsiyonlar

Ekstraksiyon ile hazırlanan preparatlar

Enzim-hormon preparatları

Aerosoller

 

ECZ 251

Fiziksel Farmasi özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Faz Çözünürlük Analizi

Difüzyon

Çözünme Hızı

Reaksiyon kinetiği

Stabilite

Stabilte reaksiyonları

İzotonik çözeltiler

İzotonik çözelti hazırlama yöntemleri

Reoloji

Reojoji diagramları

pH-pKa kavramı

Dağılım sistemleri

Uygulama

Faz çözünürlük analizi

 

 

ECZ 212

Fizyopatoloji özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Patolojinin uğraşı ve tanımı

Hastalığın hücresel temeli

İltihap   ( Etyoloji ve iltihap elemanları )

İltihap   ( Akut iltihap, Kronik iltihap, Subakut iltihap )

Tümörler   (Selim ve habis tümörlerin özellikleri ve isimlendirmesi )

Tümörler   (Kanser sıklığı, tümörlerin etyolojisi, prekanseröz lezyonlar )

Tümörler   (Yayılmaları, komplikasyonları )

Tümörler   (Tanı yöntemleri ve tedavileri )

Vucüt sıvıları ve kan akımı ile ilgili bozukluklar   ( Hiperemi, Ödem, Trombosis )

Vucüt sıvıları ve kan akımı ile ilgili bozukluklar  ( Embolizm, iskemi, infarksiyon, hipertansiyon )

Vucüt sıvıları ve kan akımı ile ilgili bozukluklar   ( Dehidratasyon, kanama, şok )

Regressif değişmeler   ( Atrofi, hiperplazi, hipertrofi )

Metabolizma bozuklukları  ( protein, lipid ve karbonhidrat metabolizması bozuklukları )

 

 

 

ECZ 213

Fizyoloji özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Fizyolojiye giriş; hücre ve genel fizyoloji

Membran potansiyelleri ve aksiyon potansiyelleri

Sinir sistemi

Duyu organları

Hareket sistemi

Kan fizyolojisi

Dolaşım sistemi

Solunum sistemi  özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

Sindirim sistemi

Boşaltım sistemi

Endokrin sistemi

Üreme sistemi (kadın)

Üreme sistemi (erkek)

 

ECZ 238

Halk Sağlığı özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Halk sağlığına giriş

Epdemiyoloji

Çevre sağlığı

Beslenme

Ana çocuk sağlığı

Aile planlaması ve korunma yöntemleri

Bulaşıcı hastalıklar

Cinsl yolla bulaşan hastalıklar

Sağlık mevzuatı

Sağlık yönetimi

Kronik hastalıklar

 

ECZ 334

Klinik Biyokimya özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Laboratuar güvenliği

Su, sodyum ve potasyum metabolizmasına bağlı hastalıklar

Hidrojen iyonu homestazı ve kan gazları

Böbrek fizyolojisi ve fonksiyonu

Böbrek hastalıkları

Klinik enzimoloji

Karaciğer fonksiyonu ve hastalıkları

Diabetes Mellitus

Kalsiyum, magnezyum ve fosfat metabolizması ve hastalıkları

Çeşitli hastalıklarda plazma proteinlerinin değişimleri

Koroner arter hastlığı

Tümör belirteçleri

Tiroid hormon biyosentezi ve tiroid hastalıkları

Referans değerler

 

 

 

 

ECZ 333

Farmasötik Kimya II özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Sedatif-hipnotik, trankilizan ilaçlar

Nöroleptik ilaçlar, antidepresan ilaçlar

Antiepileptik ilaçlar

Analjezik ilaçlar, narkotik antagonistler, narkotik olmayan analjezik ilaçlar

Adrenerjik ilaçlar

Adrenerjik bloke edici ilaçlar

Kolinerjik ilaçlar

Kolinerjik bloke edici ilaçlar

Antiparkinson ilaçlar

Antiaritmik ilaçlar, antianginal ilaçlar, periferik vazodilatörler

Antihipertansif ilaçlar, diüretik ilaçlar

Koagülan ve antikoagülan ilaçlar

Antiallerjik ilaçlar

Antidiyabetik ilaçlar

 

ECZ336

Farmasötik Kimya-III özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Kemoterapötik ilaçlara giriş; kemoterapötiklerin sınıflandırılması, antiseptik ve dezenfektanlar.

Antimikobakteriyel ilaçlar.

Sülfonamitler.

Kinolonlar.

Beta-laktam grubu antibiyotikler (Penisilinler)

Beta-laktam grubu antibiyotikler (Sefalosporinler ve diğer beta-laktamlar)

Aminoglikozitler, tetrasiklinler, makrolitler, polipeptit yapılı antibiyotikler, linkozamitler, kloramfenikol ve türevleri.

Antifungal ilaçlar.

Antikanser ilaçlar (mitoz inhibitörleri, alkilleyici bileşikler, antimetabolitler, sitostatik antibiyotikler, hormon ve hormon antagonistleri)

Antiprotozoal ilaçlar.

Antihelmintik ve antiparaziter ilaçlar.

Antiviral ilaçlar.

İmmunomodülatörler ve vitaminler.

Hormonlar ve radyodiagnostik ilaçlar.

 

ECZ 337

Farmakoloji II özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Otakoidlere giriş. Histamin ve antihistaminikler ilaçlar

Peptid yapılı otakoidler

Serotonin agonist ve antagonistleri. Araşidonik asit metabolitleri ve prostanoidler

Antiviral, antineoplastik ve immünomodülatör ilaçlar

Parazit infeksiyonlarının kemoterapisi

Otonom sinir sistemine giriş ve parasempatomimetik ilaçlar

Parasempatolitik ilaçlar, otonomik gangliyonlara ve nöromüsküler kavşağa etkili ilaçlar

Sempatomimetik ve sempatolitik ilaçlar

Antihipertansif ve diüretik ilaçlar

Antianjinal ve antiaritmik ilaçlar

Kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan ilaçlar

Hipolipidemik ve antitrombotik ilaçlar

ekspektoranlar, mukolitikler ve antitussif  ilaçlar

Bronkodilatör ve diğer antiasmatik ilaçlar

 

 

 

ECZ 342

Farmakoloji III özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Santral sinir sistemine giriş, genel ve lokal anestezikler, santral etkili kas gevşeticiler

Alkol, hipnosedatif ilaçlar, nöroleptik ilaçlar

Antidepresan ve antimanik ilaçlar

Sss stimulanları, opioid analjezikler

Non-steroidal antiinflammatuar ilaçlar

Parkinson tedavisinde kullanılan ilaçlar, antiepileptik ilaçlar

İnsulin ve oral antidiyabetik ilaçlar

Tiroid hormonları ve antitiroid ilaçlar

paratiroid hormonu, kalsitonin

D vitamini,  bifosfonatlar ve diğer osteoporoz ilaçları

Estrojenler, projestinler ve antagonistleri, oral kontraseptif ilaçlar

Kortikosteroidler, kortikosteroid antagonistleri ve acth

Peptik ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar

Emetik, antiemetik, laksatif, pürgatif ve antidiyareik ilaçlar

 

ECZ 339

Farmakokinetik  özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Giriş ve hız süreçleri

Hız süreçleri – problem çözme

Farmakokinetiğin amacı,  farmakokinetik modeller

İntravenöz injeksiyon ,  sanal dağılım hacmi

İlaçların dağılımı, plazma  proteinlerine bağlanma

İlaç eliminasyonu. İdrarla itrah

Klerens kavramı

Problem çözme

Biyoyararlanım – biyoeşdeğerlilik

Biyoyararlanım – biyoeşdeğerlilik

İntravenöz infüzyon

Problem çözme

Yinelenen dozlarda tedavi ve ilacın vücutta birikmesi, doz hesapları

Problem çözme

 

ECZ 335

Farmakognozi II özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Alkaloitlere giriş

Protoalkaloitler, piperidin ve piridin alkaloitleri

Tropan alkaloitleri

Pirolizidin ve kinolizidin alkaloitleri; kinolin alkaloitleri

İzokinolin alkaloitleri

İzokinolin alkaloitlerini içeren droglar

İndol alkaloitleri

Pürin bazları, steroidal alkaloitler ve diterpen alkaloitler

Uçucu yağlara giriş

Asiklik monoterpen taşıyan uçucu yağ drogları

Monosiklik monoterpen taşıyan uçucu yağ drogları

Bisiklik monoterpen ve seskiterpen taşıyan uçucu yağ drogları

Aromatik bileşik taşıyan uçucu yağ drogları, diterpenler

Reçineler ve reçine taşıyan droglar

 

 

 

 

ECZ 338

Fitoterapi özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Bitkilerle tedavi ve bitkisel ilaç

Homeopati

Aromaterapi

Kalp-damar sistemi fitoterapötikleri

Solunum yolları fitoterapötikleri

Sinir sistemi fitoterapötikleri

Sindirim sistemi fitoterapötikleri

Üriner sistem fitoterapötikleri ,bitkisel zayıflama ürünleri

Karaciğer koruyucu fitoterapötikler

Geriatride kullanılan fitoterapötikler

Anti-aging ajanları ve uygulamaları, immün sistem fitoterapötikleri

Jinekoloji, dermatoloji ve romatolojide kullanılan fitoterapötikler

Antidiyabetik etkili fitoterapötikler

Onkolojik      fitoterapötikler

 

ECZ 351

Farmasötik Teknoloji II özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Merhem

Merhemlerin kalite kontrolü

Jeller

GMP

SOP

Validasyon

Radyofarmasötikler

Supozituvarlar

Supozituvarlar ın kalite kontrolü

Kontaminasyon

Sterilizasyon

Enjeksiyonluk dozaj şekilleri

Enjeksiyonluk dozaj şekilleri, diğer steril çözeltiler

Hastane eczacılığı

 

 

ECZ 352

Farmasötik Teknoloji III özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Tozlar

Tabletler

Tablet imalatı

Kapsüller

Kapsül imalatı

Katı dozaj şekilleri kontrolleri

Kaplı dozaj şekilleri

Stabilite

Geçimsizlik

Kontrollü salım sistemleri

Mikroküreler, mikrokapsüller

Lipozomlar

Veteriner tedavide kullanılan dozaj şekilleri

Ambalaj

 

 

 

ECZ 312

Genetik özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Temel genetik kavramlar ve tarihçe

Genom organizasyonu, nükleik asitlerin yapı ve özellikleri

Mendel genetiği

Genetik bilginin aktarımı, DNA replikasyonu

Genetik rekombinasyon, gen ekspresyonunun kontrolü

DNA tamir (onarım) mekanizmaları

RNA ve protein sentezi

Post translasyonel mekanizmalar ve proteinlerin hücre içi trafiği

Mutasyon ve mutajenler

Kromozom sayı ve yapı anomalileri, genetik hastalıklar

İmmünogenetik

Kanser genetiği

Genetik mühendisliği, biyoteknoloji ve rekombinant DNA teknolojisi

Mikroarray teknolojisi ve biyoinformatik

 

ECZ 332

Deontoloji ve Etik özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Eczacılık etiğinin gelişimi ve amacı

Hasta hakları ve eczacılık etiği açısından değerlendirilmesi

Eczacılık etiği ve deontolojisi

Eczacılıkta karşılaşılan etik sorunlar ve etik ikilemler

Etik ilkeler ve etik karar verme süreci

Eczacılıkta sır ve mahremiyet kavramları

Otc’ler ve eczacılık etiği

Hekim-eczacı ilişkisinin etik açıdan değerlendirilmesi

Eczacılık etiği açısından gebeliğin sonlandırılması

İlaç suistimali ve konunun etik açıdan değerlendirilmesi

İn vitro fertilizasyon (ıvf) ve etik

Organ aktarımları  ve etik

Etik kurullar ve etik kurullarda eczacıların rolü

Ötanazi ve eczacılık açısından değerlendirilmesi

 

ECZ 466

Beslenme Biyokimyası özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Türk Toplumunda beslenme alışkanlıkları

İnsanlarda besin ve enerji gereksinimleri, önerilen günlük besinsel harcama payları

Temel enerji kaynakları (Yağlar, Karbonhidratlar, Proteinler)

İyi beslenme durumunda metabolizma (Karaciğerde, Yağ dokusunda, İskelet kasında, Beyinde)

Açlıkta Metabolizma (Karaciğerde, Yağ dokusunda, İskelet kasında, Beyinde)

Vitamin ve minerallerin biyomedikal önemi

Vitamin ve mineral eksikliklerinde ortaya çıkan hastalıklar

Çocuklarda protein-enerji malnütrasyonları, Metabolizma hastalıklarında beslenme

Yaşlılıkta fizyolojik ve metabolik değişiklikler

Beslenme ve kronik hastalıklar, Beslenme ve koroner arter hasalıkları

Beslenme ve kanser arasındaki ilişkiler

Beslenme ve obezite arasındaki ilişkiler

Beslenme bozukluklarına bağlı kimyasal parametrelerdeki değişiklikler

Metabolizma ve beslenme arasındaki ilişkiye genel bakış

 

 

 

ECZ 435

İlaç Metabolizması özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

 İlaç metabolizmasına giriş

Faz I reaksiyonları (Oksidasyon)

Faz I reaksiyonları (Redüksiyon, Hidroliz)

Faz II reaksiyonları

Metabolize edilmeyen bileşikler

Metabonatlar (İlaç metabolizmasında kimyasal bozunma ürünleri)

Metabolik aktivasyon (ön-ilaçlar, ilaç etki değişimleri)

Metabolik aktivasyon (toksik metabolitler)

metabolizma enzimleri

Metabolizmayı etkileyen faktörler

Metabolitlerin sentezi

Biyolojik sistemlerin hazırlanması

Örnek hazırlama teknikleri

Metabolitlerin ayırım ve tanısında kullanılan teknikler

 

ECZ 434

Farmakoterapi özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Reçete bilgileri

Aşılar, toksoidler ve immun globülinler

Sepsis ve şok tedavisinde kullanılan ilaçlar

Cinsel temasla geçen hastalıkların tedavisnde kullanılan ilaçlar

Radyolojik tanıda kullanılan ilaçlar ve radyofarmasötikler

Karaciğer ve safra kesesi hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar

Periferik damar hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar

Solunum  sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar

Böbrek ve idrar yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar

Obstetrik ve jinekolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar

Anemi, vitaminler, beslenme ve kan ürünleri

Gastrointestinal sistem hastalıklarında kullanılan ilaçlar

Nörolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar

Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar

 

ECZ 442

Madde bağımlılığı ve suistimali özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Madde bağımlılığı terminoloji ve temel kavramlar

Madde bağımlılığına giriş

Bağımlılık mekanizmaları ve tipleri

Morfin bağımlılığı

Alkol bağımlılığı

Eroin bağımlılığı

Marihuana bağımlılığı

Nikotin bağımlılığı

Kokain bağımlılığı

Santral stimülanlara bağımlılık

Uçucu solvent tipi bağımlılık

Barbitürat tipi bağımlılık

Halusinojen tipi bağımlılık

İlaç olarak kullanılan maddelere bağımlılık

 

 

 

ECZ 433

Klinik Eczacılık I özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Klinik eczacılığa giriş ve tarihçe

Hasta odaklı kavrmalar, tanımlar ve eğitim programları, dünyada ve türkiye’de mevcut durum

Klinik eczacının genel görev ve sorumlulukları

Klinik eczacının spesifik görevleri ve uzmanlık alanlarıı

Klinik eczacının tedaviye sistematik yaklaşımı – olgu çözümü

Klinik eczacılık uygulamalarında hasta eğitimin önemi ve uyunç

Hasta eğitimi yöntemleri ve eczacılıkta etkili iletişim

Hastane formüleri ve eczacılık-terapötik komitesi

Ağrı ve ateş olgularına klinik eczacı yaklaşımı ve eczacının tedavideki rolü

İshal ve kabızlık olgularına klinik eczacı yaklaşımı ve eczacının tedavideki rolü

Farmasötik dozaj formlarının kullanım talimatları

Üst solunum yolu infeksiyonları ve klinik.eczacı – soğuk algınlığı-grip, aşılanma ve tedavide güncel uygulamalar

Üst solunum yolu infeksiyonları ve klinik eczacı – sinüzit, farenjit, otitis media ve tedavi seçenekleri

İlaç danışmanlığı

 

ECZ 436

Klinik Eczacılık II özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Gebelik ve laktasyon döneminde ilaç kullanımı ve klinik eczacının yaklaışımı

Farmasötik bakım

Hipertansiyon tedavisinde klinik eczacınn rolü

Konjestif kalp yetmezliği farmakoterapisi ve digoksin izleminde klinik eczacının rolü

Peptik ülser ve helicobacter pylori

Gastroözofajial reflü hastalığı hakkında klinik eczacının bilmesi gerekenler

Alt solunum yolu enfeskiyonlarına klinik eczacı yaklaşımı

Astım tedavisi ve izleminde klinik eczacı

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve inhaler dozaj formları

Menenjitli olgulara yaklaşım

Diyabet ve klinik eczacı

Hiperlipidemi tedavisinde güncel yaklaşımlar ve klinik eczacının rolü

Kortikosteroidlerin klinik kullanımı

Farmakoekonomi

 

ECZ 431

Genel Toksikoloji özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Toksikolojinin temel prensipleri

Doz, toksik doz, LD50, ksenobiyotik absorbsiyonu

Ksenobiyotiklerin dağilimi ve biyotransformasyon

Biyotransformasyonu etkileyen faktörler, toksikodinami

Karsinojenezis

Mutajenezis

Teratojenezis, dokulara doğrudan etkiler, allerjik reaksiyonlar

Sistemik toksikoloji

Toksikolojide test sonuçlarının değerlendirilmesi ve risk değerlendirilmesi

Farmakogenomik,toksikogenomik

Organik çözücülerin toksik etkileri

Bitkisel, hayvansal ve bitkisel toksinler- etkileri

Mikotoksinlerin toksik etkileri

Metal toksisitesi

 

 

 

ECZ 432

Farmasötik Toksikoloji özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Farmasötik Toksikoloji Amacı

Zehir Yönetimi

Diagnostik Yöntemler

Eliminasyonun Hızlandırılması

Antidotlar

Destekleyici Tedavi

İlaç Zehirlenmeleri

Analjezikler

İlaç Suistimali

Pestisit Zehirlenmeleri

Mantar Zehirlenmeleri

Karbon monoksit (CO) ve siyanür (CN) zehirlenmeleri

Allerji ve polimorfizm

Advers etkiler ve Türkiye’de farmakovijilans uygulamaları

 

ECZ 437

Tıbbi Malzeme özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Medikal ekipmanlar

Oksijen tedavisinde kullanılan ekipmanlar

Hipodermik ekipmanlar

Termometreler

Cerrahi iplikler

Ostomi malzemeleri

Korseler

Mastektomi malzemeleri

İdrar torbaları

Ürinaller

Sondalar

Foley katateri

Pamuk, gazbezi, cerrahi malzemeler

Plasterler

 

ECZ 451

Biyofarmasi özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Giriş-tanımlar

Fizikokimyasal esaslar

Etken madde özellikleri

Absorpsiyon yolları

Absorpsiyon ölçütleri

Transport süreçleri

Farmakokinetik

Biyoyararlanım tayini ve ölçütleri

Biyoeşdeğerlilik

Biyoeşdeğerlik ölçütleri

Absorbsiyon modelleri

İn vitro- in vivo korelasyon

İyi Klinik Uygulamaları

Biyoeşdeğerlilik Çalışmalarında gıda etkisi

 


ECZ 452

Kozmetoloji özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Derinin anatomisi ve fizyolojisi

Saçın yapısı

Dişlerin anatomisi ve fizyolojisi

Saç boyaları

Şampuanlar

Antiperspiranlar ve terleme fizyolojisi

Diş macunları

UV radyasyonu ve zararları

Güneşten koruyucu preparatlar

Deri yaşlanması ve antioksidanlar

Kozmetik imalatında su

Depilituarlar

Renkli kozmetikler

Allıklar, fondotenler ve preslenmiş tozlar

 

ECZ 453

Farmasötik Biyoteknoloji özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Farmasötik Biyoteknolojiye Giriş

Rekombinant DNA Teknolojisi

Rekombinant DNA Teknolojisi

Biyoteknolojik Ürünlerin Üretim Süreci-Upstream proses

Biyoteknolojik Ürünlerin Üretim Süreci-Downstream proses

Biyoteknolojik Ürünlerin Üretim Süreci kontrolleri

Biyoteknolojik İlaçlar

Biyoteknolojik İlaçlar

Sitokinler

Gen ilaçları

Aşılar

Protein peptid formülasyonu

Monoklonal Antikorlar

Kan ürünleri

 

 

 

ECZ 438

Eczacılık İşletmeciliği özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

İşletme kavramı ve özellikleri

İşletme yönetimi ve işletme yönetiminin gelişimi

İşletme amacları, araçları ve fonksiyonları

Ekonomik birim olarak işletmeler

Hukuki bakımdan işletmeler

Bir işletme olarak eczane

Eczane için fizibilite çalışmaları

Eczane kurulu” yeri seçimi ve büyüklüğünün belirlenmesi

Örnek olay çalışması

Eczacılıkta pazarlama işleri

Eczacılıkta iletişim süreci

Eczacılıkta finans

Eczacılıkta personel yönetimi

Örnek olay çalışması

 

 

 

 

ECZ 439

Eczacılık Mevzuatı özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Hukuk ile ilgili genel bilgiler, hukuk nedir?

Türk Kodeksi Kanunu, Kanun No. 767

Eczacılar ve eczaneler hakkındaki kanun.  Kanun No. 6197

Eczaneler ve eczane hizmetleri hakkında yönetmelik, R.G.’de Yay. Tar.13.10.1992, Sayı:21374

İspenciyari ve tıbbi müstahzarlar kanunu ve ilgili yönetmelik, Kanun No. 1262

İlaç araştırmaları hakkında yönetmelik. R.G.’de Yay. Tar. 29.01.1993-Sayı: 21480

Uyuşturucu ve psikotrop ilaç reçeteleri.

İlaç ve Eczacılıkla ilgili Bakanlık teşkilatı

Türk Eczacıları Birliği Kanunu. Kanun No. 6643

Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğü

Kozmetik Kanunu. R.G.’de Yay. Tar. 23.02.1994-Sayı: 3977

Kozmetik Yönetmeliği

Tıbbi farmasötik ürünlerin ruhsatlandırma yönetmeliği. R.G.’de Yay. Tar. 02.03.1995-Sayı: 22218

İyi klinik uygulamaları klavuzu, iyi laboratuvar uygulamaları klavuzu

 

KSS 535

İletişim Becerileri-1 özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Kişisel gelişim

Öğrenci profili ve öğrenci sorunları

Farklı kişilik yapıları

Kişilik testi

Mega hafıza ve hızlı okuma

İnsan olmanın kuralları

Zekâ türleri

İletişim ve beden dili

İnsan hayatında farklı bakış açıları

Farkındalık ve yaşamda kişisel imaj

Zaman yönetimi ve özgüven

Duygusal zeka ve duygusal zeka testleri

Empati

Alıştırmalar,ödevler

 

ECZ 514

Tıbbi İlkyardım özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Giriş, dersin tanıtımı, amaç ve hedefler

Temel kavramlar, prensipler

Temel yaşam desteği

Temel yaşam desteği uygulama

Bilinç bozuklukları

Boğulmalar

Zehirlenmeler

Kanamalar

Yaralanmalar

Özel tip yaralanmalar

Isıya bağlı sorunlar

Taşıma teknikleri

Sargı teknikleri, ilkyardım çantası

Vaka örnekleri

 

 

ALAN DERSLERİ

 

FARMASÖTİK BAKIM ALAN DERSLERİ

 

ECZ 463

Klinik Biyokimyada Vaka Takdimleri özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Nefrotik sendrom klinik bulguları ve laboratuar testleri, Akut ve kronik böbrek yetmezliği, nedenleri, klinik sonuçları ve laboratuar bulguları, Hastalıklarda İzoenzimler, Karaciğer Hastalıkları ile ilgili Vakalar ve laboratuar bulguları, Karbonhidrat Metabolizma Bozuklukları- Diyabetes Mellitus, Lipid Metabolizması Bozukluğu İle İlgili Vakalar ve laboratuar bulguları, Pürin Metabolizması İle İlgili Vakalar ve laboratuar bulguları, Protein Metabolizması Bozukluğu İle İlgili Vakalar ve laboratuar bulguları, Tirotoksikoz ve Hipertiroidi ve laboratuar bulguları, Hipotroid Düzensizliği ve laboratuar bulguları, Kalsiyum, Magnzeyum ve Fosfat Metabolizma Bozuklukları ve laboratuar bulguları, Gastrointestinal sistem Bozuklukları ve laboratuar bulguları, Tartışma ve yorumlar

 

ECZ 462

Antibiyotik ve Kemoterapötik İlaçlarda Yeni Gelişmeler özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Kemoterapinin tarihçesi, kemoterapide seçicilik., Antibiyotikler ve kemoterapötiklerin özellikleri  etki mekanizmalarına göre sınıflandırılmaları., Antimikobakteriyel ilaçlar : Etki mekanizmaları, metabolizmaları, toksik etkiler, yeni türevler., Antibakteriyel ilaçların keşfi, sülfonamidler, etki mekanizmaları, metabolizma ve yapı-etki ilişkileri., Kinolonlar, gelişimleri, etki mekanizmaları, yapı-etki ilişkileri ve stabiliteleri., Beta-laktam grubu antibiyotiklerin sınıflandırılması, penisilinlerin keşfi, geliştirilmesi, stabiliteleri, ön ilaçları., Sefalosporinler, diğer beta-laktamlar, beta-laktamaz inhibitörleri ve direnç gelişimine karşı geliştirilen ajanlar., Aminoglikozitler, tetrasiklinler, makrolidler, kloramfenikol türevleri, gelişimleri, metabolizma ve stabiliteleri., Antifungal ilaçların gelişimi, etki mekanizmaları, metabolizmaları, P450 üzerine etkileri., Antineoplastik ajanlar : Seçiciliğin önemi, ilaçların etki mekanizmalarına göre sınıflandırılmaları., Antineoplastik ajanlar : Metabolizmaları, toksik etkilerinin giderilmesi için yeni geliştirilen yaklaşımlar., Antiviral kemoterapiye giriş, antiviral ajanların ilaç hedeflerine göre sınıflandırılması., Antiviral ilaçlar : tutunma ve penetrasyonu önleyen ilaçlar, hücre içi biyosentezi inhibe eden ajanlar, guanozin ve timidin türevleri., Antiviral ilaçlar : NRT inhibitörleri, NNRT inhibitörleri, proteaz inhibitörleri, anti-HIV ve anti-HCV etkili ajanların geliştirilmesi,

 

ECZ 461

Reçetesiz İlaç Kullanımı özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Reçetesiz İlaç Kullanımına genel bakış, Diğer ülkelerdeki uygulamalar, Cilt için kullanılan ürünler (güneş koruyucular, bit şampuanları, nemlendiriciler vb), Ağrı, ateş, soğuk algınlığı, Vajinal ve kontraseptif ürünler, Ağız hijyeni için kullanılan ürünler, Kilo kontrolü ve uykuya yardımcı ürünler, Göz ve kulak ürünleri

Vaka çalışmaları

 

ECZ 468

Özel Hallerde İlaç Kullanımı özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Gebelikte ilaç kullanımı, yenidoğanda ve bebeklerde ilaç kullanımı, çocuklarda ilaç kullanımı, emzirme sırasında ilaç kullanımı, geriatride ilaç kullanımı, Böbrek yetmezliğinde ilaç kullanımı ve hesaplamalar,

Dializ sırasında ilaç kullanımı, Karaciğer hastalıkları ve ilaç kullanımı, Ağır yanıklarda ilaç kullanımı, Enteral ve parenteral beslenme

 

 

 

 

ECZ 464

Radyofarmasötikler ve Kontrast Maddelerin Farmakolojisi özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Atom Çekirdeğine İlişkin Temel Bilgiler, Radyoaktiflik;  radyoizotop, radyoaktif seri, radyoaktif parçalanma kinetiği, Radyasyon Kimyası; çekirdek parçalanması (fisyon) ve çekirdek kaynaşması (füzyon), Radyoizotoplarla etiketleme, radyoizotopların ayrılması, ışın kimyası, Çekirdek ışınlarının zararları, ışımadan korunma yolları, Sipariş verme, alma  ve radyoaktif materyalin güvenli bir şekilde açılması, Radiofarmasötiklerin dozlaması, spesifik problemleri ve yan etkileri, Teşhis Radyofarmasötikleri, Tedavi Radyofarmasötikleri, İlaç-radyofarmasötik etkileşimi, Radyo-kontrast maddelere giriş: noniyonik ve iyonik maddeler, Gastrointestinal radyo-kontrast maddeler, Parenteral radyo-kontrast maddeler, Radyo-kontrast maddelerin kontrendikasyonları, ilaç etkileşimleri, advers reaksiyonlar ve uyarılar

 

ECZ 466

Beslenme Biyokimyası özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

İnsanlarda besin ve enerji gereksinimleri, önerilen günlük besinsel harcama payları, Temel enerji kaynakları (Yağlar, Karbonhidratlar, Proteinler), İyi beslenme durumunda metabolizma (Karaciğerde, Yağ dokusunda, İskelet kasında, Beyinde)

Açlıkta Metabolizma (Karaciğerde, Yağ dokusunda, İskelet kasında, Beyinde), Vitamin ve minerallerin biyomedikal önemi, Vitamin ve mineral eksikliklerinde ortaya çıkan hastalıklar, Çocuklarda protein-enerji malnütrasyonları ve konjenital metabolizma bozukluklarında beslenme, Yaşlılıkta fizyolojik ve metabolik değişiklikler,  Beslenme ve koroner arter hastalığı

Beslenme ve kanser arasındaki ilişki, Beslenme ve obezite arasındaki ilişki, Beslenme bozukluklarında biyokimyasal parametrelerdeki değişiklikler, Tartışma

 

ECZ561 Farmasötik Bakımın İlkeleri

KONULAR

Farmasötik Bakım Nedir, Tanımlar ve Hasta Odaklı Kavramlar., Farmasötik Bakım Aşamaları, Farmasötik Bakım Nasıl Yapılır?, Hiperlipidemik Hastalarda Farmasötik BakımI, Gastrointestinal Sorunarda Farmasötik Bakım, Diyabette Farmasötik Bakım, Üst Solunum Yolu İnfeksiyonlarında Farmasötik Bakım, Antibiyotik Kullanımında Farmasötik Bakım, Antibiyotik Kullanımına Bağlı Sorunlar, Ağrı ve Kas Spazmlarında Farmasötik Bakım, Hipertansiyonda Farmasötik Bakım, Bitkisel Ürün Kullanımında Farmasötik Bakım ve Klinik Eczacının Rolü, Yaygın Görülen Dermatolojik Sorunlar ve Klinik Eczacı Yaklaşımı

 

 

ECZ 563

Farmakovijilans ve İlaç Etkileşimleri

KONULAR

Advers ilaç reaksiyonlarinin tanimi, özellikleri ve spontan raporlamalar, Farmakovijilansin tarihçesi, önemi ve halk sağliği programlarinda ilaç güvenliliğinin yeri, Ulusal Farmakovijilans sisteminin gerekliliği, Türkiye’de Farmakovijilans sistemi (TÜFAM), Ulusal raporlama, PGGR, uluslararasi Farmakovijilans veri kaynaklari, tanitimi ve içerikleri, İlaç Etkileşimlerine Giriş, Farmakokinetik ve Farmakodinamik Etkileşimler, Antibakteriyel İlaçlarla Etkileşimler, Antiviral ve Antineoplastik İlaçlarla Etkileşmeleri, Antikoagülan, Antihipertansif, Antitrombotik, Hipolipidemik ve Kardiyovasküler İlaçlarla Etkileşmeler, Santral Sinir Sistemine Etkili İlaçlarla Etkileşmeleri-I, Endokrin Sisteme Etkili ilaçlarla Etkileşmeler I, Gastrointestinal Sisteme Etkili İlaçlarla Etkileşmeler, Kas Gevşeticiler ve Solunum Sisteme Etkil İlaçlarla Etkileşmeleri

 

ECZ 565

Akılcı İlaç Kullanımı

KONULAR

Akılcı İlaç Kullanımına Giriş, Akılcı İlaç Kullanımında Eczacının Rolü, İlaç Sağlama Süreci, Hasta bilgilendirme, Uyunç, Vaka çalışmaları

 

 

 

ECZ 562

Allerji

KONULAR

Allerji, alerjenler, Genetik faktörler, non-spesifik faktörler, Allerji ve infeksiyon arasındaki ilişki, Allerji ve immünite, Allerjik reaksiyonların mekanizması, Tip I aşırı duyarlılık reaksiyonları, İlaç allerjileri- anafilaksi, Tip II aşırı duyarlılık reaksiyonları, Tip III aşırı duyarlılık reaksiyonları, Tip IV aşırı duyarlılık reaksiyonları, Granulamatoz tip aşırı duyarlılık reaksiyonları, Tip V aşırı duyarlılık reaksiyonları, Allerjide tanı, Spesifik immunoterapi

 

ECZ 568

Klinik Eczacılıkta İlaç Danışmanlığı

KONULAR

İlaç Danışmanlığı Nedir ve Nasıl Yapılır?,İlaç Danışmanlığı için Bilgiye Ulaşma ve Başvuru Kaynakları, Oral Kontraseptiflerin Kullanımında ve İzleminde Klinik Eczacının Rolü, Non-steroidal Antiinflamatuar İlaçların Klinik Kullanımı, Antikoagülan İlaçlar Hakkında İlaç Danışmanlığı,Demir Preparatları, Vitaminler ve Mineraller, İlaç Etkileşimlerinin Klinik Eczacı Tarafından Saptanması ve Önlenmesi,Gebelikte ve Laktasyonda İlaç Danışmanlığı, Antifungal İlaçların Klinik Kullanımı, Ağız Bakımı ve Eczacı Danışmanlığı, İlaç Kaynaklı Nefrotoksisite,  İlaç Kaynaklı Hepatotoksisite, İlaç Alerjisi

 

ECZ564

Doğal Kaynaklı Ürünlerin Farmakolojisi ve Toksikolojisi

KONULAR

Tedavide Kullanılan Doğal Ürünlere giriş, Kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılan doğal kaynaklı ürünler, Gastrointestinal Sistem  hastalıklarının tedavisinde kullanılan doğal kaynaklı ürünler, SSS hastalıklarının  tedavisinde kullanılan doğal kaynaklı ürünler, Kanser kemoterapisinde destekleyici tedavi amacıyla kullanılan doğal kaynaklı ürünler, İmmünsistemi güçlendirici amacla kullanılan doğal kaynaklı ürünler, Antioksidan etkili doğal kaynaklı ürünler, Bitkisel Toksinler, Hayvansal Toksinler, Halk Arasında Tıbbi Amaçla Kullanılan Droglardaki Toksinler, Mantar Toksinleri ve Gıdalardaki Mikrobiyal Toksinler, Mikotoksinler, Gıdalardaki Toksik Metallerin Toksisite Riskleri, Gıda Katkı Maddeleri, Gıdalardaki Zararlı Bileşikler ve Avrupa’daki Düzenlemelerle İlgili Bilgiler

 

ECZ560

Hasta Güvenliği ve Tıbbi Hata

KONULAR

Hasta güvenliği, hasta hakları tanımı, Hasta güvenliği, hasta hakları tanımı, Sistemin gerekliliği, dünyadaki uygulanış farklılıkları, Sistemin gerekliliği, dünyadaki uygulanış farklilikları, Türkiye’de sistemin yapılanışı ve gelişmeler, Hasta güvenliği kültürü nasıl geliştirilir?, Tıbbi hata tanımı ve nedenleri, Taklit/sahte ilaç sorunları, Tıbbi hataların sonuçları, Tıbbi hataların önlenmesi, tecrübeler

 

 

ECZ566

Hasta Eğitimi ve İzlemi

KONULAR

Hasta Eğitiminin Klinik Eczacı İçin Önemi, İletişim ve Hasta Eğitimi Yöntemleri, Terapötik İlaç İzlemi, Dar Terapötik Aralıklı İlaçlar: İzlem ve Hasta Eğitimi, Uygun Antibiyotik Kullanımında Hasta Eğitiminin Rolü, Farklı Grup ve Dozaj Formlarındaki Antibiyotiklerle İlgili Hasta Eğitim Sunumları, Yaşlılarda Uyunç Sorunları ve Hasta Eğitimi, Diyabet ve Hasta Eğitimi, Antidiyabetik İlaçlarla İlgili Hasta Eğitim Sunumları, İnhaler Dozaj Formlarıyla İlgili Hasta Eğitim Sunumları, Özel Kullanım Gerektiren Dozaj Formları ve Hasta Eğitimi, Reçetesiz İlaçlarla İlgili Hasta Eğitimi, Antihipertansif İlaçlarla İlgili Hasta Eğitimi, Genel Değerlendirme

 

 

 

SANAYİ ALAN DERSLERİ

 

ECZ 471

Analiz sonuçlarının istatistiksel değerlendirilmesi
KONULARKimyasal Bir Analizin Planlanması: Sorunun ortaya çıkışı ve belirlenmesi; Yöntemin seçimi, Örnekleme ve Örnek alma metodları, Katılardan sıvılardan ve gazlardan örnek alınması, Analitik işlemler: Analiz Örneklerinin Hazırlanması, Standardizasyon ve Kalibrasyon, Mutlak metodlar, Karşılaştırmalı metodlar, Klasik Analizde Kullanılan Standartlar, Analitik  Standartlar ve Kalibrasyon Eğrileri, Lineer fonksiyonlar, Lineer olmayan fonksiyonlar, Kalibrasyon grafiğinin çizilmesi, Tek standart katma metodu, Çok standart katma metodu, Miktar Tayininde Hata Kaynakları: Sistematik ve Rasgele Hatalar, İstatistiksel Parametreler

 

ECZ473 İlaç Etken Maddelerinde Yapı Aydınlatma

KONULAR

IR spektroskopisi, NMR spektrometresi, Kütle spektrometrisi, İlaç Etken Maddelerinde Yapı Aydınlatma

 

ECZ 475

İlaç Etken Maddelerinin Üretimi ve Kalite Kontrolleri

KONULAR

İlaç etken madde üretiminde ARGE çalışmalarının önemi, İlaç etken madde üretiminde patent araştırmalarının önemi. Üretim tesislerinin özellikleri, çalışma güvenliği. Organik sentezlerde kullanılan tepkimeler, Tepkime şartlarının ayarlanması, Sentez yönteminin belirlenmesi, Sentez sonrası ayırma ve saflaştırma teknikleri, Safsızlıkların nedenleri, izlenmesi ve giderilmesi, Etken maddelerin kalite kontrolleri, Aspirin ve asetaminofen hammaddelerinin üretim yöntemleri, Yarı sentetik penisilinlerin üretim yöntemi. Bazı güncel ilaç hammaddelerinin üretim yöntemleri, Tuz oluşturulması ve tuz seçimi, Etken maddelerde kristal polimorfizmi ve hidratlar

 

ECZ472

İş Güvenliği ve Hukuksal Sorunlar

KONULAR

İş Güvenliği Kavramı, İş sağlığı ve İş güvenliğinin sağlanmasının önemi, İşçi, işveren, İşveren vekili ve işyeri kavramları, Kaza kavramı ve iş kazası kavramı, Meslek Hastalığı kavramı, İş sağlığı ve Güvenliğinin Anayasal Temelleri, İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı

İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin uluslararası düzenlemeler, İş sağlığı ve güvenliği denetimi ve yaptırım Uygulaması, İşverenin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hertürlü önlemi alma yükümlülüğü, İşverenin Denetim Yükümlülüğü, İşverenin Bilgilendirme Yükümlülüğü, İşyerinde İş sağlığı ve güvenliği konusunda örgütlenme yükümlülüğü, İşçilerin yükümlülükleri konuya ilişkin Hukuki Yaptırımlar

 

ECZ 474

Enstrümental Analiz

KONULAR

Enstrümantal Analizin Temel İlkeleri, Spektrofotometrik Analizin Temel İlkeleri, Elektromağnetik Işımanın Özellikleri, Spektrofotometre Cihazının Tanıtılması ve Çalıştırılması, Kalitatif Analizde Absorpsiyon Spektrumlarının  Değerlendirilmesi, Lambert Beer Yasası ve Uygulaması, Spektrofotometrik Kantitatif Analiz İlkeleri, İlaç Maddelerinde Uygulama, Kromatografinin Temel İlkeleri ve Sınıflandırılması, Kromatografi ile ilgili Yasalar, Kromatografi Türleri (Adsorpsiyon, Dağılma, İyon Değiştirme, Moleküler Eleme), Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografi Cihazının Tanıtılması ve Çalıştırılması, Kromatografik Kalitatif ve Kantitatif Analiz İlkeleri, İlaç Maddelerinde Uygulama, Kromatografik Analizde Sorun Çözme

 

ECZ 573

Endüstriyel eczacılık

KONULAR

Giriş-personel, Bina ve alanlar, Destek üniteler, Ekipman, Kalite güvencesi, GMP, Kalite kontrol, Dokümantasyon, Validasyon

 

 

 

ECZ 571

İyi İmalat Uygulamaları

KONULAR

Kalite güvencesi, kalite kontrol, Organizasyon ve personel, Çevre, binalar ve ekipman, İmalat ve proses kontrol

Ambalaj ve etiketleme kontrol, Laboratuvar kontrolleri,Depolama ve dağıtım, Dokümantasyon, Dokümantasyon

Piyasadan ürün geri çekme- ürün kurtarma, Validasyon, Validasyon, Kalibrasyon

 

 

ECZ575

Yüzey Aktif Maddeler ve Farmasötik Uygulamaları özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Yüzey Aktif Maddeler  ve Sınıflandırılması, Misel Oluşumu ve Kritik Misel Derişimi, Çözündürme; Yüzey Aktif Maddelerle Çözündürme ve Deneysel Çözündürme Yöntemleri, Çözündürücülerin İlaç Etkileşimlerine Etkisi ve Uygunluğu, Farmasötik Sistemlerde Hidrotropi

YAM’ lerin İlaç Aktivitesi Ve Absorpsiyona Etkisi, Çözündürücülerin ve Koruyucuların Etkileşimi, Çözündürülmüş Sistemlerde Stabilite ve Reaktivite, İlaç Hammaddelerinin Ekstraksiyonunda Çözündürücülerin Etkisi, Kozmetik Materyallerin Çözündürülmesi, Fosfolipid Miseller ve Çözündürme, Kolesterol ve Kanserojenlerin Çözündürülmesi ve Önemi

Doğal ve Biyolojik Yüzey Aktif Maddeler, Biyokimyasal Araştırmalarda Çözündürücülerin Kullanımı

 

ECZ 577

İlaç Etken Madde Tasarımı

 

KONULAR

İlaç tasarımı ve keşfinin tarihsel gelişimi., İlaç-reseptör etkileşmeleri, bu etkileşmelerde rol oynayan bağ tipleri. İlacın bağlanma, dağılım ve metabolizmasında su/lipid çözünürlüğün rolü. İlaç etkisinde stereokimyanın önemi, konformasyonel esneklik, rijid analoglar. Yapı-etki ilişkilerinin yeni ilaç tasarımındaki önemi, asitlik ve bazlığın ilaç etkisindeki rolü. Lider bileşik tanımlanmasında kullanılan yaklaşımlar. Hedef makromoleküle göre tasarım, endojenik moleküllere dayalı tasarım, analog tasarımı, kombinatoryal kimya. Farmakofor tanımlanması, lider bileşik modifikasyonu ve optimizasyonu. Biyoizosterlik, klasik olan ve olmayan biyoizosterler. Lipofillik, iyonlaşma ve sterik parametrelerin öngörülmesi. Ön ilaç tasarımı, ilaç hedeflendirme, yumuşak ilaç tasarımı. Enzimlere dayalı ilaç tasarımı, enzim inhibitörleri. Ödevli gruplardan kaynaklanan toksikolojik etkiler ve düzeltilmesi. İlaç tasarımının başarılı uygulamalarına örnekler

 

ECZ 579

Medisinal Kimya

KONULAR

İlaç etkisi, Yapı etki ilişkileri, Kantitatif yapı-etki ilişkileri, Bilgisayar destekli ilaç tasarımı, Kombinatoryal Kimya, İlaç çözünürlüğü,  partisyon katsayısı, PKa, Hücre membranı ve hücra duvarı üzerine etki eden ilaçlar, Enzim inhibitörleri, Kompleksler ve kelasyon ajanları, Reseptörler ve mesajcılar : Reseptörlerle bağ yapan ligandlar, ligand-cevap ilişkileri,, Agoinst, antagonist ve kısmi agonistler , Nükleik asitleri hedefleyen ilaçlar: Antimetabolitler, antifolatlar, topoizomeraz , nhibitörleri, Alkilleyici ajanlar, etki mekanizmasına göre antiviral ilaçların gelişimi

 

 

ECZ572

İlaç Endüstrisinde Mühendislik Hizmetleri

KONULAR

İlaç üretim binalarının tasarımı, Binalarda dozaj şekillerinin üretiminde kullanılacak alanların tasarımı ve özellikleri, Yapı malzemesi seçimi, Depolar, Tartım alanları, Steril üretim alanları, Steril olmayan üretim alanları, Destek üniteler, Isıtma-havalandırma-hava şartlandırma (HVAC), Sıkıştırılmış hava, elektrik enerjisi, buhar sistemleri, Toz toplama sistemleri

Farmasötik gazlar, Yerinde yıkama (WIP), Temizlik (CIP), Sterilizasyon (SIP

 

 

 

ECZ 574

Ruhsatlandırma ve Patent

KONULAR

Ruhsatlandırma süreci ve yaşanan sorunlar, Ruhsat başvurularında güvenlilik değerlendirmeleri, İlaç ruhsatlndırılmasında yasa ve yönetmelikler, İlaç ruhsat başvurusu için gerekli dökümanlar, CTD-Ortak teknik doküman doyası nası hazırlanır, Ruhsatlandırılmış etkin maddeler için farklılaştırılmış ürün başvuruları, Kısaltılmış başvurular ve jenerik dosya hazırlanmasında CTD formatı, CTD dosyalarına biyoyararlanım ve biyoeşdeğerllik çalışmalarının yerleştirilmesi,  Ruhsatlandırmada farmasötik şekil ve kalite kontrolleri, Ruhsatlandırmada ambalaj mazlemelerinin önemi, Ruhsatlandırmada stabilite çalışmları, Fikri mülkiyet hakkı ve patent hakkında genel bilgiler, İlaç sektöründe patent ve yasal süreçler, İlaç sektöründe patent ve yasal süreçler

 

 

ECZ 576

Farmasötik ürünlerin sterilite kontrolleri ve aktivite tayinleri

KONULAR

İlaç endüstrisinde hijyen ve iyi üretim teknikleri, Farmasötik ürünlerin mikrobiyal kalite güvenceleri ve güvenlik limitleri ile bu konudaki yeni metodlar, İlaç endüstrisinde kontaminasyonun önemi, Mikroorganizma kontaminasyonunun insan sağlığına ve ilaç endüstrisine verdiği zararlar, Kontaminasyon kaynakları, İşlenmemiş ürünlerin mikrobiyolojik kontrolü, Kimyasal dezenfektanlar, Antiseptikler, Koruyucular, Steril olmayan farmasötik ürünlerde koruyucu etkinliğinin test edilmesi, Koruyuculara karşı çapraz direnç, Sterilizasyon kontrolü ve sterilizasyon yöntemleri, Antibiyotikleri ölçme yöntemleri, Antibiyotik dışı antimikrobiyal ajanların değerlendirilmesi

 

 

 

ECZ578

Rekombinant DNA Teknolojisi ile Üretilen Proteinler

KONULAR

Rekombinant DNA teknolojisi hakkında genel bilgiler, Rekombinant DNA teknolojisinde üretimin akış şeması, Hücre bankası ve oluşturma yöntemleri hakkında genel bilgiler, Ekspresyon sistemleri, Fermentasyon teknikleri, Fermentörler ve biyoreaktörler, Up ve downstream prosesler, Eksprese olan proteinleri ayırma ve saflaştırma teknikleri, Üretime ilişkin sorunlar

 

 

BİTKİSEL ÜRÜNLER ALAN DERSLERİ

 

ECZ 481

Doğal Boya Bitkileri

KONULAR

Doğal boya bitkilerinin genel tanıtımı. Türkiye’nin boya bitkileri. Anacardiaceae, Boraginaceae-Cistaceae, Compositae, Datiscaceae-Fagaceae, Hypericaceae-Juglandaceae

Labiatae, Leguminosae-Polygonaceae, Punicaceae-Resedaceae, Rubiaceae, Scrophulariaceae-Thymelaeaceae, Verbenaceae-Vitaceae, Sonuçlar ve tartışma

 

ECZ 483

Geleneksel Halk İlacı  Bitkileri I özel ders,bitirme tezi ,ödev,proje yap, dönem ödevi yap,

bitirme tez örnekleri,pazarlama tez konuları,
sosyoloji tez konuları,tez ödevleri,turizm tez konuları,üniversite tez,

KONULAR

Etnobotanik araştırmalar ve geleneksel halk ilaçları hakkında genel bilgiler, Türkiye’de halk ilacı olarak kullanılan bitkiler (alfabetik sıra ile) Abies cilicica-Arum maculatum, Asparagus acutifolius-Chaerophillum aromaticum, Chelidonium majus-Dryopteris pallida, Ecballium elaterium-Gundelia tournefortii, Hedera helix-Lauracerasus officinalis, Laurus nobilis-Mentha spicata, Mespilus germanica-Pancratium maritimum, Papaver pseudorientale-Pteridium aquilinum, Pulicaria arabica-Ruscus hypoglossum, Ruta chalepensis-Spartium junceum, Stellaria media-Urtica urens, Vaccinium myrtillus-Zizyphus jujuba, Sonuçlar ve tartışma

 

ECZ 484

Doğal Boyar Maddeler ve Kullanılması

KONULAR

Boyarmaddelerin tanımı, boyarmaddelerde bulunması gereken özellikler, sentetik ve doğal boyarmaddeler. Renk ve kimyasal yapı arasındaki ilişkiler. Renk ölçüm sistemleri ve CIELAB ölçüm sistemi. Boyarmaddeler ve pigmentler, doğal ve sentetik elyafın boyanmasının mekanizması. Doğal boyaların kimyasal yapı bakımından sınıflandırılması. Doğal boyarmadde kaynakları. Böcek boyarmaddeleri, bunları içeren böcekler, bunların kullanım alanları. Antrakinon tipi doğal boyarmaddeler, bunları içeren bitkiler, kullanım alanları. İndigoid tipi doğal boyarmaddeler, bunları içeren bitkiler, kullanım alanları. Flavonoid tipi doğal boyarmaddeler, bunları içeren bitkiler, kullanım alanları. Farklı tiplerde doğal boyarmaddeler, bunların kaynakları, kullanım alanları. Gıda boyası olarak doğal boyarmaddelerin kullanılması. Doğal ve sentetik elyafın boyanması.

Doğal boyarmaddelerin analiz yöntemleri.

 

ECZ 486

Geleneksel Halk İlacı  Bitkileri II

KONULAR

Adiantaceae-Chenopodiaceae, Cistaceae-Cucurbitaceae, Cupressaceae-Gramineae, Guttiferae-Labiatae, Lauraceae-Liliaceae, Loranthaceae-Oleaceae, Orchidaceae-Pinaceae, Plantaginaceae-Punicaceae, Ranunculaceae-Rosaceae, Rubiaceae-Solanaceae, Tiliaceae-Zygophyllaceae, Hastalıklara ve tedavi edici etkileine göre bitki grupları, Sonuçlar ve tartışma

 

 

ECZ 581

Besin Bitkileri
KONULARBitki kaynaklarının insan beslenmesindeki rolü ve değeri. Beslenme ile ilgili bitkisel ürünler. Çeşitli besin bitkileri (Latince adlarına göre alfabetik sıra ile). Sonuçlar ve tartışma

 

ECZS 583

Kozmetik Bitkiler

KONULAR

Kozmetik ve kozmetik bitkilerin genel tanıtımı, Araliaceae-Caryophyllaceae, Compositae, Cruciferae-Euphorbiacae, Equisetaceae-Hippocastanaceae, Hypericaceae-Labiatae, Lauraceae-Liliaceae, Loranthaceae-Myrtaceae, Nelumbonaceae-Orchidaceae, Palmae-Papaveraceae, Passifloraceae-Ranunculaceae, Rosaceae-Solanaceae, Sterculiaceae-Vitaceae, Sonuçlar ve tartışma

 

 

 

ECZ564

Doğal Kaynaklı Ürünlerin Farmakolojisi ve Toksikolojisi

KONULAR

Tedavide Kullanılan Doğal Ürünler, Kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılan doğal kaynaklı ürünler, Gastrointestinal Sistem hastalıklarının tedavisinde kullanılan doğal kaynaklı ürünler, SSS hastalıklarının  tedavisinde kullanılan doğal kaynaklı ürünler, Kanser kemoterapisinde destekleyici tedavi amacıyla kullanılan doğal kaynaklı ürünler, İmmünsistemi güçlendirici amacla kullanılan doğal kaynaklı ürünler, Antioksidan etkili doğal kaynaklı ürünler, Bitkisel Toksinler, Hayvansal Toksinler, Halk Arasında Tıbbi Amaçla Kullanılan Droglardaki Toksinler

Mantar Toksinleri ve Gıdalardaki Mikrobiyal Toksinler, Mikotoksinler, Gıdalardaki Toksik Metallerin Toksisite Riskleri, Gıda Katkı Maddeleri, Gıdalardaki Zararlı Bileşikler ve Avrupa’daki Düzenlemelerle İlgili Bilgiler

 

 

ECZ 582

Antioksidanlar

KONULAR

Serbest Radikaller; tanımı, oluşum mekanizmaları, Serbest radikallerin neden olduğu doku ve organ hasarları, Serbest radikallerin fizyolojik olaylardaki rolleri, Serbest radikallerin neden olduğu hastalıklar, Yaşlanmada serbest radikallerin rolü, Kanser ve serbest radikaller, Egzersiz ve antioksidan sistem, Endojen Antioksidanlar, Eksojen Antioksidanlar, Deneysel çalışmalarda oksidatif hasar ölçüm yöntemleri, Antioksidan ölçüm yöntemleri

 

 

ECZ584

Parfüm ve Kimyası

KONULAR

Parfüm nedir?, Parfüm tarihi, Parfüm serileri, Parfüm çeşitleri, Parfüm notaları, Parfümün kimyasal yapısı, Parfümü oluşturan bileşenler, Aromalar, Hoş kokulu moleküller, Parfüm nasıl yapılır?, Parfüm kullanım alanları (yiyecek, kozmetik ve ilaç endüstrisi)

 

ECZ586

Uygulamalı Fitoterapi

KONULAR

Bitkisel Çay Hazırlama Metodları. Ağız Boğaz Rahatsızlıklarında Kullanılan Fitoterapötikler. Solunum Yolları Rahatsızlıklarında Kullanılan Fitoterapötikler. Kalp Damar Rahatsızlıklarında Kullanılan Fitoterapötikler. Karaciğer Koruyucu ve Safra Söktürücü Fitoterapötikler. Santral Sinir Sistemi Fitoterapötikleri. Jinekoloji, Dermatoloji ve Romatolojide kullanılan Fitoterapötikler. Sindirim Sistemi Rahatsızlıklarında Kullanılan Fitoterapötikler. Üriner Sistem Fitoterapötikleri, Bitkisel Zayıflama Ürünleri.Fitofarmasötik  Analiz. Bitki Monografları.

 

 

ECZ588

Fitokimyasal Analizler

KONULAR

Achillea millefolium’un kromatografik olarak değerlendirilmesi, Mentha x piperitae folium’da İTK ile Menthol teşhisi. Matricaria chamomilla’nın mikroskobik teşhisi, Chamomillae oleum drogunda kamazulen teşhisi ve İTK ile incelenmesi. Stramonii folia drogundaki alkaloitlerin kromatografik teşhisi. Helichrysi flos drogundaki flavonoitlerin kromatografik teşhisi, Rhamnii purshianae cortex drogundaki antrasenlerin İTK ile teşhisi. Crataegi folia drogunda total flavonoit miktar  tayini. Sabit yağlarda yoğunluk tayini ve asitlik indeksi. Thymi oleum drogundaki fenolik bileşiklerin Emerson reaksiyou ile miktar tayini. Liquiritiae radix drogundaki şekerlerin kağıt kromatografisi ile teşhisi. Bitki çaylarında ön denemeler. Bilinmeyen örneklerde ön denemeler

 

 

İLAÇ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ALAN DERSLERİ

 

ECZ 471

Analiz sonuçlarının istatistiksel değerlendirilmesi

 

KONULAR

Kimyasal Bir Analizin Planlanması: Sorunun ortaya çıkışı  ve belirlenmesi, Yöntemin seçimi; Örnekleme ve Örnek alma metodları, Katılardan sıvılardan ve gazlardan örnek alınması, Analitik işlemler: Analiz Örneklerinin Hazırlanması, Standardizasyon ve Kalibrasyon, Mutlak metodlar, Karşılaştırmalı metodlar, Klasik Analizde Kullanılan Standartlar, Analitik Standartlar ve Kalibrasyon Eğrileri, Lineer fonksiyonlar, Lineer olmayan fonksiyonlar, Kalibrasyon grafiğinin çizilmesi, Tek standart katma metodu, Çok standart katma metodu, Miktar Tayininde Hata Kaynakları: Sistematik ve Rasgele Hatalar, İstatistiksel Parametreler

 

ECZ 474

Enstrümental Analiz

KONULAR

Enstrümantal Analizin Temel İlkeleri, Spektrofotometrik Analizin Temel İlkeleri, Elektromağnetik Işımanın Özellikleri, Spektrofotometre Cihazının Tanıtılması ve Çalıştırılması, Kalitatif Analizde Absorpsiyon Spektrumlarının  Değerlendirilmesi, Lambert Beer Yasası ve Uygulaması, Spektrofotometrik Kantitatif Analiz İlkeleri, İlaç Maddelerinde Uygulama, Kromatografinin Temel İlkeleri ve Sınıflandırılması, Kromatografi ile ilgili Yasalar, Kromatografi Türleri (Adsorpsiyon, Dağılma, İyon Değiştirme, Moleküler Eleme), Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografi Cihazının Tanıtılması ve Çalıştırılması, Kromatografik Kalitatif ve Kantitatif Analiz İlkeleri, İlaç Maddelerinde Uygulama, Kromatografik Analizde Sorun Çözme

 

ECZ492

Biyofizik
KONULARAminoasitler, Peptitler, Proteinler, Membran yapıları, taşınım mekanizmaları,  Difüzyon, eşzamanlı sıvı ve katı taşınımı , Hücrelerin elektrik özellikleri, voltaj bağımlı iyon kanalları, Hodgkin & Huxley modelleri, Aksiyon Potansiyeli, Myelinli liflerde iletim, EKG, EEG ve EMG prensipleri,  Solunum biyofiziği, Dolaşım biyofiziği, Aynalar,  lensler ve görüntü, Ses ve işitsel cevap, Ultrason prensipleri, Cerrahide biyofiziksel uygulamalar

 

ECZ 577

İlaç Etken Madde Tasarımı

 

KONULAR

İlaç tasarımı ve keşfinin tarihsel gelişimi. İlaç-reseptör etkileşmeleri, bu etkileşmelerde rol oynayan bağ tipleri. İlacın bağlanma, dağılım ve metabolizmasında su/lipid çözünürlüğün rolü. İlaç etkisinde stereokimyanın önemi, konformasyonel esneklik, rijid analoglar. Yapı-etki ilişkilerinin yeni ilaç tasarımındaki önemi, asitlik ve bazlığın ilaç etkisindeki rolü. Lider bileşik tanımlanmasında kullanılan yaklaşımlar. Hedef makromoleküle göre tasarım, endojenik moleküllere dayalı tasarım, analog tasarımı, kombinatoryal kimya. Farmakofor tanımlanması, lider bileşik modifikasyonu ve optimizasyonu. Biyoizosterlik, klasik olan ve olmayan biyoizosterler. Lipofillik, iyonlaşma ve sterik parametrelerin öngörülmesi. Ön ilaç tasarımı, ilaç hedeflendirme, yumuşak ilaç tasarımı. Enzimlere dayalı ilaç tasarımı, enzim inhibitörleri. Ödevli gruplardan kaynaklanan toksikolojik etkiler ve düzeltilmesi. İlaç tasarımının başarılı uygulamalarına örnekler

 

ECZ 591

Hücre Kültürü Teknikleri

KONULAR

Hücre kültürüne giriş, Hücre kültürü laboratuvarlarının düzeni ve kullanlıan ekipmanlar, Hücre kültürü tipleri ve kökenleri, Hücre bankası sistemi, Hücre bankası sistemi ve uygulamaları, Hücre dondurma ve saklama yöntemleri, Hücre dondurma ve saklama yöntemleri, Doku mühendisliği

 

 

 

ECZ573

Endüstriyel eczacılık

KONULAR

Giriş-personel, Bina ve alanlar, Destek üniteler, Ekipman, Kalite güvencesi, GMP, Kalite kontrol, Dokümantasyon, Validasyon

 

ECZ595

Kolloit Sistemler

KONULAR

Kolloit Dağılım, Kolloitlerin Genel Özellikleri ve Sınıflandırılması. Kolloit Çözeltilerin Hazırlanması Yöntemleri, Süzme, Diyaliz. Kolloitlerin Optik Özellikleri, Tyndall Olayı, Ultra Mikroskop, Elektron Mikroskobu. Kolloit Çözeltilerde Brown Hareketleri, Yayınım, Dipte Toplanma. Osmoz, Aşı-Serum vb de Osmotik Basınç Ayarlanması. Kolloit Çözeltilerin Akış Özellikleri. Vizkozite, Yüzey Gerilim. Kolloit Çözeltilerde Yüzeye Tutunma (Adsorplanma). Kolloit Çözeltilerde Elektriksel Özellikler, Çift Katman, Zeta Potansiyeli. Elektroforez, Jel Teknikleri. Pıhtılaşma, Kolloitlerde Koruyuculuk, Jeller, Sınıflandırılması ve Hazırlanması. Emülsiyonlar, Oluşturulmaları, Ters Emülsiyon, Emülsiyonların Bozulması. Köpükler, Köpüklerin Bozulması. Sabun, Deterjan, Temizleme

 

ECZ593

KONULAR

Deneysel çalışmalardın  temel kuralları ve davranış deneylerine giriş. Hayvan çalışmalarında ve klinik araştırmalarda etik ilkeler, Deneysel çalışmaların ve klinik araştırma planlanması ve düzenlenmesi. Farmakolojide kullanılan in vitro ve in vivo modeller. Farmakolojide kullanılan cerrahi modeller, Farmakolojide kullanılan deneysel davranış modelleri, Deneysel sepsis modelleri, peptik ülser ve kolit modelleri. Kan-beyin engeli geçirgenliğinin değerlendirilmesi, Wester Blot yöntemi ve uygulama alanları gibi konuları kapsamaktadır.

 

ECZ 592

Klinik Öncesi Toksisite Testleri

KONULAR

Farmasötik ürün geliştirilmesinde klinik öncesi güvenlilik. Preklinik testler neleri içeriyor? Preklinik testlerde süre. Metabolizma kiyaslamaları. Preklinik çalişmalarda yeni testler. Ruhsat öncesi talep edilen preklinik çalışmalar. Klinik araştırmalara geçiş

 

ECZ473 İlaç Etken Maddelerinde Yapı Aydınlatma

KONULAR

IR spektroskopisi, NMR spektrometresi, Kütle spektrometrisi, İlaç Etken Maddelerinde Yapı Aydınlatma

 

ECZ 579

Medisinal Kimya

KONULAR

İlaç etkisi, Yapı etki ilişkileri, Kantitatif yapı-etki ilişkileri, Bilgisayar destekli ilaç tasarımı, Kombinatoryal Kimya, İlaç çözünürlüğü,  partisyon katsayısı, PKa, Hücre membranı ve hücra duvarı üzerine etki eden ilaçlar, Enzim inhibitörleri, Kompleksler ve kelasyon ajanları, Reseptörler ve mesajcılar: Reseptörlerle bağ yapan ligandlar, ligand-cevap ilişkileri,, Agoinst, antagonist ve kısmi agonistler , Nükleik asitleri hedefleyen ilaçlar: Antimetabolitler, antifolatlar, topoizomeraz , nhibitörleri, Alkilleyici ajanlar, etki mekanizmasına göre antiviral ilaçların gelişimi

 

 

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Haziran 2024
P S Ç P C C P
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930