kimya mühendisliği bitirme tezi

Ders İçerikleri
□ ZORUNLU DERSLER:

FİZ 105 FİZİK Iözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ölçme ve Birimler: Ölçme, Birimler, Boyut analizi; Vektörler: Vektör ve skaler nicelikler, Koordinat sistemleri ve referans çerçeveleri; Kinematik: Tek boyutlu hareket, İki boyutlu hareket; Dinamik; İş ve Enerji; Momentum ve Çarpışmalar; Dönme Hareketi: Açısal hız ve açısal ivme, Eylemsizlik momentleri, Dönme hareketinde iş ve enerji; Statik denge.
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
FİZ 107 FİZİK LABORATUVARI Iözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
SI Birim Sistemi ve Boyut Analizi; Ölçme ve Hata Hesapları; Grafik Analizi; Deneysel Çalışma İlkeleri ve Deney Raporlarının Hazırlanışı; Menzilin Fırlatma Açısına Göre Değişimi; Enerjinin Korunumu; Düzgün Hızlanan Hareket; Açısal Hızın Ölçülmesi; Eylemsizlik Momenti Tayini; Serbest Düşme; Basit Sarkaç; Eğik Düzlemde Hareket; Yaylı Sarkaç; Viskozite.

KİM115 GENERAL CHEMISTRY LABORATORYözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Laboratuvar Teknikleri;Hidrat Formül Tayini;Uçucu bir sıvının molekül kütlesinin tayini; Klorat karışımının ve Oksijenin Mol Hacminin Tayini; Katıların Molekül Kütlesinin tayini;PH, Hidroliz ve Tamponlar;Sirke Analizi;Aspirin Sentezi ve Analizi;Grup I Katyonları.

KİM 117 GENERAL CHEMISTRY Iözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Madde: Elementler, Bileşikler, Karışımlar; Ölçmeler ve Mol Kavramı; Kimyasal Reaksiyonlar Maddenin Değişimi; Reaksiyon Stokiyometrisi-Kimyasal Hesaplamalar: Reak-siyon stokiyometrisinden yararlanma; Gazların Özel-likleri: Gaz kanunları; Termokimya-Enerji Isı ve Entalpi: Kimyasal değişim entalpisi; Atomun Yapısı: Atom model-leri; Kim-yasal Bağlar: Moleküller-şekil, Boyut ve bağ kuvveti; Sıvı ve Katı Maddeler: Sıvı yapısı, Katı yapılar; Karbon Esaslı Malzemeler: Hidrokarbonlar, Polimerler.
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
MAT 113 GENEL MATEMATİK Iözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Temel Kavramlar: Gerçel sayılar ve gerçel eksen, Düzlemde koordinat sistemi, İkinci dereceden denklemlerin grafikleri, Fonksiyonlar ve grafikleri, Fonksiyonlar ile dört işlem, Trigonometrik fonksiyonlar; Limit ve Süreklilik: Fiziksel hız, Büyüme oranı ve alan örnekleri, Fonksiyonların limiti,Sonsuzda limit kavramı ve Sonsuz limitler, Süreklilik; Türev: Teğet doğruları ve eğimleri, Türev kavramı, Türev kuralları, Zincir kuralı, Trigonometrik fonksiyonların türevleri, Ortalama değer teoremi, Yüksek mertebeden türevler, Kapalı fonksiyonların türevi; Elemanter Fonksiyonlar: Ters fonksiyonlar, Üstel ve Logaritmik fonksiyonlar, Büyüme ve bozunma, Ters trigonometrik fonksiyonlar, Hiperbolik fonksiyonlar, Ters hiperbolik fonksiyonlar; Kompleks sayılar: Kompleks sayıların düzlemde gösterimi, Kompleks aritmetik, Kompleks sayıların kökleri.
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
TRS102 TEKNİK RESİMözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Teknik Resim Çiziminde Kullanılan Araç ve Gereçlerin Kullanım Egzersizleriyle Eskiz Çizimler; Geometrik ve Dairesel Çizimler;. Geometrik Çizimler: Dikmeler, Açılar, Oval ve Kemer eğrileri, Parabol, Hiperbol; Spiral Çizimler ve Arşimet Spirali; Tasarı Geometri: Perspektif, Paralel hiperbol, Aksonometrik, Konik çizimleri; Çizimlerle Yaylı Çalgılardaki Orantısal Yapı Özellikleri; Bu Bağlamda Çeşitli Yaylı Çalgılar Tasarım Çizimleri.

FİZ 106 FİZİK IIözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Elektrik Alanlar: Elektrik yükü, Coulomb yasası, Elektrik akı, Gauss yasası; Elektrik Potansiyel: Potansiyel farkı, Potansiyel enerji, Elektrik potansiyelden elektrik alanın elde edilmesi; Kondansatörler: Sığanın tanımı ve hesaplanması, Dielektrikli kondansatörler, Yüklü kondansatörlerde depolanan enerji, Bir dış elektrik alanda elektrik dipol; Elektrik Akımı; Magnetik Alan: Magnetik alan kaynakları, Elektromagnetik indüksiyon
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
FİZ108 FİZİK LABORATUVARI IIözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Elektriksel Ölçü Aletlerinin Kullanımı; Elektrik Deneylerinde Dikkat Edilecek Güvenlik Kuralları Deneysel Çalışma İlkeleri ve Deney Raporlarının Hazırlanışı; Paralel Levhalı Kondansatörler; İletken Yüzeylerde Yük Dağılımının İncelenmesi; DC Elektrik Devrelerinde Ohm Yasası; Wheatstone Köprüsü; Elektromanyetik İndüksiyon Transformatör; Emk ve İç Direnç Saptanması; Frekans Tayini; Elektroliz; Osiloskop.

KİM 118 GENERAL CHEMISTRY IIözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Çözeltiler ve Özellikleri; Kimyasal Denge: Denge sabitinin bulunması; Proton Aktarımı-Asitler ve Bazlar; Tuz Çözeltileri: İyonların asitliği bazlığı, Titrasyonlar, Tampon çözeltiler; Dönüşümdeki Enerji-Termodinamik: Termo-dinamiğin birinci kanunu; Elektron Aktarımı-Elektrokimya: Galvanik hücreler, Elektroliz; Kinetik-Reaksiyon Hızları: Derişim ve hız, Reaksiyon mekanizmaları; Ana Grup Elementleri I; Ana Grup Elementleri II; d-Bloku Geçiş Metalleri; Nükleer Kimya: Radyoaktivite, Nükleer enerji. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

MAT114 GENEL MATEMATİK IIözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Türev Uygulamaları: Bağıl oranlar, Ekstremum değerler, Bükeylik, Grafik çizimi, Ekstremum değer problemleri, Doğrusal yaklaşımlar, Taylor polinomları, Belirsiz şekiller; İntegral: Toplamlar ve sigma gösterimi, Toplamların limiti olarak alan, Belirli integral, Belirli integralin özellikleri, Diferansiyel ve integral hesabın temel teoremi ;Belirsiz İntegral ve İntegral Teknikleri: Belirsiz integral, Değişken değiştirme, Kısmi integrasyon, Trigonometrik fonksiyonların integrali, Rasyonel fonksiyonların integrali, Cebirsel fonksiyonların integrali, Has olmayan integraller; İntegral Uygulamaları: Düzlemsel bölgelerin alanları, Dönel cisimlerin hacimleri, Dilimleme yöntemiyle hacim hesabı, Yay uzunluğu ve Yüzey alanı, Kütle, Moment ve Kütle merkezi; Diziler ve Seriler: Diziler ve yakınsaklık, Sonsuz seriler, Kuvvet serileri, Taylor ve Maclaurin serileri, Binom teoremi ve Binom serisi
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
TÜR103 TÜRK DİLİözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Dil nedir: Dilin doğuşuyla ilgili teoriler, Dil-kültür-ulus ilişkisi; Dil Devrimi: Türk Dil Kurumu ve çalışmaları; Dünya Dilleri: Dil aileleri, Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri; Türkiye Türkçe sinin Özellikleri: Ses özellikleri, Biçim özellikleri, Cümle özellikleri; Yazım Kuralları; Noktalama İşaretleri; Yazışmalar: Özgeçmiş, Dilekçe, Mektup, İş mektubu, Telgraf; Konuşmanın Özellikleri: Konuşmada dikkat edilmesi gereken kurallar, Etkili konuşma; Dinleme: Dinlemede uyulması gereken kurallar; Okuma: Anlayarak okuma, Eleştirel Okuma; Yazın Türleri: Öykü, Roman, Makale, Deneme, Şiir, Tiyatro.
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
BİL158 Fundamentals of Information Technology (Temel Bilgi Tekno.)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bilgisayar Temel Elemanları; Donanım ve Yazılım; Yazılım Hiyerarşisi: BIOS (Temel Giriş/Çıkış Sistemi), İşletim sistemi, Uygulama programları; Windows NT ve 2000 İşletim Sistemleri; Uygulama Yazılımları: Kelime işleme, tablolama ve sunu programları; İnternet Kullanımı; Programlamaya Giriş: Microsoft Visual Basic temel çalışma pencereleri, Görüntüsel programlama teknikleri, Olay etkileşimli programlama; Visual Basic Programlama: Değişkenler, Temel komutlar, Katar ve katar işlemleri, Döngüler, Karar mekanizmaları, Dosya yazma okuma, Fonksiyonlar, Prosedürler.

İKT151 Economics (Genel İktisat)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Temel Ekonomik Kavramlar; Üretim Süreci; Optimal Tüketici Davranışı; Talep; Arz; Denge Fiyatı; Piyasa Türleri; Faktör Fiyatlarının Oluşumu; Milli Hasıla; Nominal ve Reel Milli Gelir; Para Teorisine Giriş; Konjonktür ve Milli Geliri Belirleyen Faktörler: Tüketim harcamaları, Yatırım harcamaları, İstihdam; Uluslararası Ekonomik İlişkiler: Uluslararası mal ve hizmet hareketleri, İktisadi Büyüme ve Gelişme.
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
KİM229 Analitik Kimyaözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Kantitatif Analiz Yöntemleri ve Sınıflandırılması; Kimyasal Analiz Basamakları; Analitik Verilerin İstatistiksel Değerlendirilmesi; Gravimetrik Analiz Yöntemleri; Titrimetrik Analiz Yöntemleri; Aktivite; Çözünürlük; Sulu Çözeltilerde Asit Baz Dengesi; pH, Polifonksiyonel asit ve bazlar, Hidroliz, Tuzlar, Tampon çözeltiler; Nötralleşme Titrasyonları; Çöktürme Titrasyonları; Kompleks Oluşum Titrasyonları; Yükseltgenme-İndirgenme Titrasyonları; Analitik Kimyanın Endüstriyel Problemlere Uygulanması; İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP)

KMH209 Chemical Process Calculations (Kimyasal Proses Hesapları)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Kütle Denklikleri: Geridöngü ve baypas, kimyasal reaksiyonlu proseslerde denklikler, yanma reaksiyonları; Tek Fazlı Sistemler: İdeal gazlar, ideal olmayan gazlar için eşitlikler, sıkıştırılabilirlik faktörü; Çok Fazlı Sistemler: Tek bileşenli faz dengesi, çok bileşenli gaz?sıvı sistemleri; Enerji Denklikleri: Enerji tipleri, kinetik ve potansiyel enerji, kapalı ve açık sistemlerde enerji denklikleri; Kimyasal Reaksiyonsuz Proseslerde Denklikler: Enerji denkliği hesaplamalarının öğeleri, enerji değişimleri üzerine sıcaklık ve basıncın etkisi; Kimyasal Reaksiyonlu Proseslerde Enerji Denklikleri: Reaksiyon ısısı, Hess yasası, oluşum ve yanma ısıları, yakıtlar ve Yanma.
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
MAT225 Genel Matematik IIIözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
3-Boyutlu Uzayda Analitik Geometri:Üç Boyutlu Uzayda Koordinat Sistemi, Vektörler, İç Çarpım, Vektörel Çarpım, Doğrular ve Düzlemler, Basit Kuadratik Yüzeyler; Vektör Değerli Fonksiyonlar ve Eğriler:Tek Değişkenli Vektör Değerli Fonksiyonlar, Vektör Değerli Fonksiyonların Bazı Uygulamaları, Eğriler ve Parametrizasyonları; Çok Değişkenli Fonksiyonlar ve Kısmi Türevler:Çok Değişkenli Fonksiyonlar ve Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik, Kısmi Türevler, Yüksek Mertebeden Türevler, Zincir Kuralı, Lineer Yaklaşımlar ve Diferansiyeller, Gradient ve Yönlü Türev, Kapalı Fonksiyonlar, Taylor Serileri; Kısmi Türevin Uygulamaları: Ekstremum Değerler, Kısıtlanmış Bölgeler Üzerinde Ekstremum Değerler, Lagrange Çarpanları; Katlı İntegraller: İki Katlı İntegraller, Kartezyen Koordinatlarda Ardışık İntegral, Has Olmayan İntegraller ve Ortalama Değer Teoremi, Kutupsal Koordinatlarda İki Katlı İntegraller, Üç Katlı İntegraller, Üç Katlı İntegrallerde Değişken Değiştirme, Silindirik ve Küresel Koordinatlar, Katlı İntegrallerin Uygulamaları. Skaler ve Vektörel Alanlar:Skaler ve Vektörel Alanlar, Korunumlu Vektör Alanları, Eğrisel İntegraller, Bir Vektör Alanının Eğrisel İntegrali, Yüzeyler ve Yüzey İntegralleri; Vektör Analizi:Gradient, Diverjans, Curl, Vektör Analizinde Bazı Özdeşlikler, Green Teoremi, Diverjans Teoremi, Stokes Teoremi
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
NÜM202 Lineer Cebir ve Sayısal Yöntemler
Matris ve Determinant:özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Matris tanımı, işlemleri ve uygulamaları; Determinantlar ve Ters Matris; Doğrusal Olmayan Denklemlerinin Çözümleri; Grafik yöntemi, Aralığı yarıya bölme, Interpolasyon ve Newton Raphson yöntemi; Interpolasyon: Çeşitli interpolasyon yöntemleri. Eğri uydurma: En küçük kareler yöntemi, Nümerik türev: Birinci, ikinci ve üçüncü türevlerin nümerik alınması; Nümerik İntegral: Yamuklar ve simpson kuralları, Adi Diferansiyel Denklemler: Runge-Kutta yöntemi, Euler yöntemi ve Taylor açılımı yöntemi; Kısmi diferansiyel denklemlerin nümerik çözümleri. Parabolik, Eliptik, Hiperbolik denklemlerin çözümleri.
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
TAR157 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Iözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Devrim, Evrim, Ayaklanma: Türk devriminin niteliği ve özellikleri, Anadolu ihtilalinin örgütlenmesi, Amasya genelgesi, Erzurum kongresi, Sivas kongresi, Heyeti temsiliyenin oluşturulması çalışmaları, T.B.M.M.nin açılması; Ulusal Kurtuluş Savaşı: İzmir’in işgali, İşgale karşı tepkiler, Kuva-i Milliyenin oluşturulması, Birinci İnönü savaşı, İkinci İnönü savaşı, Eskişehir-Kütahya savaşları, Sakarya savaşları, Büyük Taarruz; Saltanatın kaldırılması, Lozan Anlaşması, Hilafetin kaldırılması, Tekke ve zaviyelerin kaldırılması

KİM208 Organik Kimyaözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Yapı, Reaktivite ve mekanizma; Elektrofilik ve nükleofilik sübstitüsyon reaksiyonlarının mekanizmaları; Kimyasal Bağlar; Alkanlar, Alkenler, Alkinler; Organik Bileşiklerin İsimlendirilmesi; Alkoller; Alkil Halojenürler; Eterler; Geometrik ve Stereo Kimyasal İzomeri; Aldehitler; Ketonlar; Karboksilik Asitler; Esterler, Açilhalojenürler; Amidler; Aromatiklik Kavramı; Aromatik sübstitüsyon (elektrofilik ve nükleofilik), Aromatik nitro bileşikleri; Fenoller; Aromatik Aldehit ve Ketonlar; Aromatik Asitler; Aromatik Aminler.
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
KİM226 Fizikokimyaözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Temel Kavramlar: İdeal gazlar ve ideal gaz Karışımları; Kinetik gaz kuramı; Termodinamiğin temel yasaları, Eşitlikleri; Termodinamiğin birinci, ikinci ve üçüncü Yasaları; Maddenin halleri; Fazlar arası dengeler; Maddelerin Fiziksel Özellikleri; Gerçek gazlar; Karışımlar; Karışımların genel özellikleri; İdeal karışımlar; Elektrolit Olmayan Gerçek Karışımlar; Kimyasal Termodinamik Termokimya; kimyasal denge; Elektrokimya: Elektriksel kavramlar; Elektrolitik çözeltilerin termodinamiği; Elektrolit iletkenlik; İyonik denge; Elektrokimyasal hücreler; Yüzey kimyası ve kolloitler: Ara yüzeyler; Adsorbsiyon; Kolloit kimyası.
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
KİM230 Analitik Kimya Laboratuvarıözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
1. ve 2. Grup anyon ve katyonların tayini, Gravimetrik Yöntem Uygulamaları; Demir Tayini, Sülfat Tayini; Asit-Baz Titrasyonu; Titrimetrik Yöntem Uygulamaları; Mohr Yöntemi ile Klorür Tayini; EDTA ile Sularda Sertlik Tayini.

KİM231 Fizikokimya Laboratuvarıözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Sıvıların Moleküler Kütle Tayini; Serbest Düşmeli Viskometre ile Viskozite Ölçümü; Gerçek Gazların Kritik Değerlerinin Tayini; Donma Noktası Alçalması; Kalorimetrik Bomba ile Yanma Entalpisinin Tayini; Buharlaşma Dengesi; İdeal Sıvı Karışımlarının Buhar Basıncı; İkili Karışımların Kaynama Noktası Tayini; Denge Dağılımı; Kabarcık Basınç Metodu ile Saf Sıvıların Yüzey Gerilimlerinin Tespiti; Kuvvetli ve Zayıf Elektrolitlerin İletkenliği; Bakırın Elektrogravimetrik Tanımlanması bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

KMH206 Aletli Analizözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Kimyasal Analiz ve Basamakları; Örnek Hazırlama Teknikleri; Ekstraksiyon ve ayırma işlemleri (SPE, SPME); Spektroskopik Yöntemler; Teori, Ultraviyole ve Görünür Bölge Spektroskopisi (UV-VIS), Infrared Spektroskopisi (IR), Kalitatif ve kantitatif uygulamaları; Kromatografik Yöntemler; Teori; Gaz Kromatografisi (GC), Sıvı Kromatografisi (LC), Kalitatif ve kantitatif uygulamaları; Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi, Nükleer Mağnetik Rezonans Spektroskopisi, Kütle Spektroskopisi, Termal Analizler, Teorisi, Uygulama alanları; Kantitatif Analiz Hesaplama Teknikleri; Veri Analizi ve Değerlendirme; Rapor Hazırlama.

MAT219 Diferansiyel Denklemlerözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Diferansiyel Denklem Kavramı: Diferansiyel denklemlerin çözümleri; Birinci Mertebeden ve Birinci Dereceden Diferansiyel Denklemler: Tam diferansiyel denklemler ve integral çarpanları, Ayrılabilir ve homojen denklemler, Lineer denklemler; Birinci Mertebeden ve Birinci Dereceden Diferansiyel Denklemlerin Uygulamaları: Geometrik problemler, Dik yörüngeler, Eş eğimli yörüngeler; Yüksek Mertebeden Lineer Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları; Laplace Dönüşümleri ve Diferansiyel Denklemlerin Laplace Dönüşümleri ile Çözümleri; Lineer Diferansiyel Denklem Sistemleri.
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
TAR158 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Mudanya Ateşkes Anlaşması; Saltanatın kaldırılması, Hilafetin kaldırılması, Lozan Anlaşması; Cumhuriyetin İlanı; Devrimler: Giysi devrimi, Takvim devrimi, Uluslararası rakamların kullanılması, Harf devrimi, Siyasal devrimler, Hukuk devrimi, Ulusal ekonomi politikası; Cumhuriyet Dönemi Politikasının Temel İlkeleri; Türkiye Cumhuriyetinin Yaptığı Uluslararası Anlaşmalar (1938’e kadar); Atatürkçülükte Temel İlkeler: Akılcılık ilkesi, Bilimcilik ilkesi, Halkçılık ilkesi, Ulusçuluk ilkesi, Devletçilik ilkesi, Laiklik ilkesi , Devrimcilik ilkesi.

İKT356 Engineering Economics( Mühendislik Ekonomisi)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Mühendislik Ekonomisi İlkeleri; Paranın Zaman Değeri; Yatırım Sorunu; Faiz Sistemleri; Taksitli Ödemelerde Sermaye Teşkili; Sermaye teşkili, Eşit taksit tutarlı ödemeler, Tüketici kredilerinin taksitlendirilmesi; Temel Değerlendirme Yöntemleri: Peşin değer yöntemi, İç karlılık oranı yöntemi, Geri ödeme süresi yöntemi, Karlılık oranı yöntemi; Alternatif Yatırım Kararlarının Karşılaştırılması; Başabaş Analizi; Yenileme Yatırımları. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

KMH310 Isı Transferiözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Kondüsyonla Isı Transferi; Akışkanlarda Isı Akışının Prensipleri; Faz Değişimi olmaksızın Akışkanlara Isı Transferi:Sınır Tabakaları, Laminer akışta zorlanmış konveksiyonla ısı transferi, Türbülent akışta zorlanmış konveksiyonla ısı transferi, Sıvı metallere ısı transferi, Doğal Konveksiyon; Faz Değiştiren Akışkanlarda Isı Transferi; Radyasyonla Isı Transferi; Isı Değiştirici Aletleri: Çift borulu ısı değiştiriciler, Çok borulu kabuki-tüp ısı değiştiriciler; Buharlaştırma: Tek ve çok etkili buharlaştırıcılar.

MEK317 Fluid Mechanics( Akışkanlar Mekaniği)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Temel Kavramlar: Birim sistemleri, Mekanik enerji denkliği; Akışkanlar Mekaniği: Akışkanlar statiği ve uygulamaları; Akışkanların akımı ve temel eşitlikleri; Sıkıştırılamayan akışkanların kapalı kanallarda ve İnce tabaka Şeklinde akımı; Sıkıştırılabilen akışkanların akımı; Akışkanların sabit yataklardan akımı; Akışkanların taşınımı ve akım hızı ölçümleri; Akışkanların karıştırılması.
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
TER305 Kimya Mühendisliği Termodinamiği Iözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Termodinamiğin temel kavramları. Saf maddelerin özellikleri. Termodinamiğin 1. Kanunu: Kapalı sistemler, kontrol hacimleri. Termodinamiğin 2. Kanunu: Isı makineleri, soğutucular ve ısı pompaları, Carnot ve Rankine çevrimleri, Entropi kavramı.

KMH303 Mathematical Modelling in Chemical Eng(Kimya Müh.Mat.Model.)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Fiziksel ve Kimyasal Değişimleri İçeren Kademeli Parametreli ve Dağılımlı Parametreli Sistemlerde Yatışkın ve Yatışkın Olmayan Momentum, Kütle ve Enerji Denkliklerinin Oluşturulması; Adi Diferansiyel Denklemler ve Analitik Çözümleri; Laplace Yöntemi; Matris Yöntemi; Seriler ve Adi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözüm Yöntemleri; Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Oluşturulması ve Çözümü; Sonlu Farklar.
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
KMH308 Kütle Transferiözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Kütle Transferinin Temel Prensipleri: Moleküler difüzyon, Kütle transfer katsayıları, Faz dengeleri; Gaz-Sıvı İşlemleri: Distilasyon, Gaz absorpsiyonu, Nemlendirme; Sıvı-Sıvı Ekstraksiyonu; Katı-Sıvı Ekstraksiyonu; Kurutma; Adsorpsiyon; Endüstriyel Uygulamalar ve Sistem Tasarımları: Kademe sayısı hesaplamalarında Mc Cabe-Thiele ve entalpi-konsantrasyon yöntemleri, Eşdeğer ideal kademe yüksekliği ve sayısı

KMH322 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı Iözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Akışkanlar Mekaniği: Hidrostatik basınç, Savaktan akış, Orifisten akış, Bernoulli teoremi, Borularda enerji kayıpları, Laminer ve türbülent akım; Sıcaklık Kavramı: Sıcaklık ölçümü, Çeşitli sıcaklık ölçerler; Isı Transferi: Doğrusal, radyal ve genişletilmiş yüzeylerden ısı transferi; Isı Değiştiriciler: Çift borulu, levha, çok borulu ısı değiştiriciler; Buharlaştırıcılar: Düşen film, Yükselen film, Tek etkili ve çift etkili buharlaştırıcılar.
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
KMH324 Chemical Reaction Engineering I (Kim.Reak.Müh.I)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Kimyasal Kinetiğin Esasları; Reaksiyon Hızı Kavramı; Kimyasal Reaksiyonların Sınıflandırılması; Homojen Reksiyonların Kinetiği: Reaksiyon mekanizmaları, sabit hacimli kesikli reaktör verilerinin yorumu, değişken hacimli kesikli reaktör verilerinin yorumu, Homojen kataliz; Sıcaklık ve Reaksiyon Hızı; Reaksiyon Isısı ve Denge; Heterojen Reaksiyon Kinetiğine Giriş : Akışkan-akışkan reaksiyonları, akışkan-partikül reaksiyonları.

TER306 Kimya Mühendisliği Termodinamiği IIözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Entropi: Entropinin Artış İlkesi Prensipleri; Saf Maddelerin Entropi Değişimi; Sıvıların, Katıların, İdeal Gazların Entropi Değişimleri; Tersinir Sürekli Akış İşi. Mühendislik Sistemlerinin 2. Kanun Çözümlemesi; Gaz Akışlı Güç Çevrimleri; Buhar Güç Çevrimleri: Carnot Buhar Çevrimi Kojenerasyon; 2’li Buhar Çevrimleri; Soğutucu Çevrimleri. Soğutma Makineleri ve Isı Pompaları. Kimyasal Reaksiyonlar; Kimyasal Denge ve Faz Dengesi. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

KİM405 Kimyasal Teknolojiler Iözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Su Saflaştırma: Demineralizasyon, Çöktürme, Tuz giderme; Çevre Koruma: Endüstriyel atık suların ve kanalizasyon sularının temizlenmesi; Enerji ve Yakıtlar: Fosil yakıtlar, Üretimi; Kömür: Kömürün bozunmalı distilasyonu, Koklaştırma; Katran Distilasyonu; Endüstriyel Gazlar; Seramik: Temel hammaddeler, Kimyasal dönüşümler, Beyaz ürünler, Refrakterler, Özel seramikler; Cam: Üretimi, Özel camlar; Tuz: Çeşitli sodyum bileşikleri; Fosfor, Potasyum, Azot, Asit Endüstrisi; Patlayıcılar; Yüzey Örtme Endüstrisi.

KMH414 Kimya Mühendisliği Uygulamalarıözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu dersin kapsamında öğrencilerin lisans derslerini aldığı disiplinle ilgili alanda pratik ve teorik bilgilerini biraraya getirme, araştırma çalışmasını tanıma, teorik ve deneysel verileri birleştirerek sentez yapabilme ve sonuç çıkarma yeteneğini geliştirmek araştırma raporu yazım kuralları konusunda bilgi edinmek üzere deneysel + teorik Mühendislik uygulamalar yapılacaktır.

KMH415 Process Dynamics and Control (Proses Dinamiği ve Kontrol)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Proses Kontrol Tanımı ve Kapsamı; Laplace Dönüşümleri; Lineer Açık Hat Sistemler: Birinci Mertebe Sistemlerin Modellenmesi, Transfer Fonksiyonları ve Dinamik Davranışları; Seri Haldeki Birinci Mertebe Sistemlerin Dinamik Davranışı; İkinci Mertebe Sistemler ve Taşıma Gecikmesi, Lineer Kapalı Hat Sistemler: Kontrol Sistemi, Kontrolörler ve Son Kontrol Elemanları; Basit Bir Kontrol Sisteminin Dinamik Davranışı; Kararlılık; Kök Geometrisi Analizi; Geri Beslemeli Kontrolör Tasarımı; Frekans Bölgesi Davranışı Analizi: Nyquist ve Bode Çizimleri; Frekans Bölgesi Davranışı İle Kontrol Sistemi Tasarımı
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
KMH419 Kimya Mühendisliğinde Seçme Konular Iözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu dersin kapsamında öğrenciler kimya mühendisliğinin temel uygulama alanları olan kütle aktarımı, ısı aktarımı, ayırma prosesleri,kimyasal kinetik, termodinamik, proses hesapları, proses kontrolu konularında, kömür,petrol, biyokütle, yağ, gıda ve doğalürünler, çimento, kağıt, ilaç, gübre, çevre vb. kimyasal teknolojilere yönelik teorik ve deneysel çalışma yaparlar.

KMH420 Kimya Mühendisliğinde Seçme Konular IIözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu dersin kapsamında öğrenciler kimya mühendisliğinin temel uygulama alanları olan kütle aktarımı, ısı aktarımı, ayırma prosesleri,kimyasal kinetik, termodinamik, proses hesapları, proses kontrolu konularında, kömür,petrol, biyokütle, yağ, gıda ve doğalürünler, çimento, kağıt, ilaç, gübre, çevre vb. kimyasal teknolojilere yönelik teorik ve deneysel çalışma yaparlar. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

KMH423 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı IIözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Difüzyon: Gaz fazı difüzyonu, Sıvı fazı difüzyonu; Distilasyon: Sürekli ve kesikli distilasyon, Distilasyon kolonları; Ekstraksiyon: Katı-sıvı ekstraksiyonu, Çok kademeli ekstraksiyon, Bilgisayar destekli uygulamalar, Sıvı-sıvı ekstraksiyon, Sürekli ve yarı sürekli uygulamalar; Absorbsiyon: Dolgulu kolon ve ıslak kolon uygulamaları; Su Soğutma: Doğal ve zorlanmış şartlarda su soğutma, Kolon dolguları; Akışkan Karıştırılması: Sıvı-sıvı, Katı-sıvı sistemler.

KMH425 Chemical Reaction Engineering II (Kimyasal Reaksiyon Müh.II)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Reaktörlerde Kütle ve Enerji Denklikleri; İdeal Reaktörlerin Tasarımı: Kesikli reaktörler, Tam Karıştırmalı sürekli reaktörler, Piston akımlı reaktörler, Seri/paralel bağlı ideal reaktörler; Çoklu Tepkimeler İçin Tasarım ve Ürün Dağılımı; Otokatalitik Tepkimeler ve Geridöngülü reaktörler; Sıcaklık ve Basınç Etkileri; Heterojen Reaktör Tasarımına Giriş: Akışkan-akışkan reaksiyonları için tasarım, akışkan-partikül reaksiyonları için tasarım. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

KMH427 Chemical Engineering Design I (Kim.Müh.Tasarımı I)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Proses Değerlendirmesi: Kütle ve enerji denklikleri; Akim Şemaları; Fabrika Tasarımı: Maliyet tahmini ve optimizasyonu; Tasarım Bilgileri ve Veriler; Yapım Malzemeleri; Borulama ve Enstrümantasyon; Güvenlik ve Kayıp Önleme; Tesis Yeri ve Bölgesi Seçimi; Fabrika Düzeni; Çevresel Düşünceler.

KİM406 Kimyasal Teknolojiler IIözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Gıda: Gıda maddeleri, Yan ürünleri; Tarım Kimyasal Maddeleri; Gıda Katkı Maddeleri; Aromatik Maddeler; Yağlar: Bitkisel yağlar, Hayvansal yağlar; Sabun ve Deterjanlar; Şeker ve Nişasta; Fermentasyon; Enzimler ve Fermentasyon Ürünleri; Kağıt; Plastikler; Lastik; Petrol: Rafinasyonu, Rafinasyon ürünleri, Yağlar ve petrokimyasal üretimi; Farmasötikler: Sentetik ve doğal kaynaklardan üretimi. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

KMH406 Separation Processes (Ayırma Prosesleri)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Karışımların Fiziksel Özelliklerine Bağlı Olarak Ayırma Proseslerinin İncelenmesi; Ayırma İşlemlerinde Proses Değişkenleri: Faz akımları, Geri döngü akımları; Tüm Proseste Toplam Kütle Denkliği; Bileşen Kütle Denklikleri; Faz Dengeleri: Buhar-sıvı, sıvı-sıvı ve katı-sıvı denge oranları; Ayırma İşlemlerine Bilgisayar Programları Uygulamaları: Denge oranı sabit sıvı-sıvı ekstraksiyonu, Sabit molar akımlı distilasyon.

KMH414 Kimya Mühendisliği Uygulamalarıözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu dersin kapsamında öğrencilerin lisans derslerini aldığı disiplinle ilgili alanda pratik ve teorik bilgilerini biraraya getirme, araştırma çalışmasını tanıma, teorik ve deneysel verileri birleştirerek sentez yapabilme ve sonuç çıkarma yeteneğini geliştirmek araştırma raporu yazım kuralları konusunda bilgi edinmek üzere deneysel + teorik Mühendislik uygulamalar yapılacaktır

KMH428 Chemical Engineering Design II (Kim.Müh.Tasarımı II)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ana ve yardımcı cihaz secimi, özelliklerini belirtme ve tasarım; Isı Aktarım Cihazları; Kolonlar; Dolgulu Kolonlar; Elek Tepsi ve Vana Tepsi Tasarımı; Proses Cihazlarının Mekanik Tasarımı; Proses Cihazlarının Ölçek Büyütmesi; Kimya Mühendisliği Sistemlerinin Tasarım ve Simulasyonunda Kullanılan Paket Programların Uygulanması.

bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

□ MESLEKİ SEÇMELİ DERSLERözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi

KMH226 Computer Applications in Chemical Engineering
Fortran Programlama; Matlab Kullanımı; Kimya Mühendisliği Problemlerinin Matematik Tanımında Kullanılan Denklemlerin Bilgisayarda Nümerik Metodlar Kullanılarak Çözümü; Kimya Mühendisliği Sistemlerinin Tasarım ve Simulasyonunda Kullanılan Paket Programlara Giriş.

KMH352 Su Teknolojisiözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Suyun Özellikleri: Suyun Fiziksel Özellikleri, Suyun Kimyasal Özellikleri; Fiziksel Arıtma; Kimyasal Arıtma; Endüstriyel Sular; Kazan Besleme Suyu; Soğutma Suyu; Yüzme Havuzu Suyu; Sulama Suyu; Dezenfeksiyon; Korozyon; Su Standartları; Toksik Maddeler.
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
KMH356 Kabarcıklı Kolon Teknolojisiözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Kabarcıklı kolon tipleri: Kabarcıklı kolon işletim şartları, Gaz dağıtıcı tipleri ve çalışma prensipleri; Kütle aktarımı ve reaksiyonlar; Absorpsiyon parametrelerinin belirlenmesi: Absorpsiyon rejimlerinin belirlenmesi, Absorpsiyon parametrelerinin belirlendiği cihazlar; Gaz yükselmeleri ve kütle aktarım katsayıları: Akış rejimleri, Kabarcık türleri, Kabarcık çaplarının hesaplanması, Kabarcık yükselme hızlarının hesaplanması, Gaz-sıvı arayüzey alanı hesaplamaları; Üç fazlı sistemlerde kabarcıklı kolon hesaplamaları.

KMH307 Deney Tasarım Yöntemleriözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Kalite Mühendisliğine Giriş ve Taguchi Metodu; Deney Tasarımına Giriş ve Varyans Analizi; Temel İstatistik Bilgiler; Faktöriyel ve Kısmi Faktöriyel Deneyler; Ortogonal Dizinlere Giriş: Ortogonal dizin nedir, İki ve üç seviyeli standart ortogonal dizinler, Tepki grafikleri; Ortogonal Dizinlerin Modifikasyonu ve İçsel ve Dışsal Ortogonal Dizinler; Başarılı Deneylerin Planlaması ve Yürütülmesi: Prosesi etkileyen faktörler, Kontrol edilebilen ve kontrol edilemeyen faktörlerin belirlenmesinde kullanılan yöntemler; Taguchi Kayıp Fonksiyonu; İşaret/Gürültü Oranı; Dinamik Kalite Karakteristikleri.
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
KMH351 Şeker Teknolojisiözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Pancar ve Bileşimi; Pancarın Hazırlanması: Depolama, Temizleme, Numune Alma, Doğrama, Fire, Şeker Tayini; Şerbet Üretimi ve Arıtımı; Evaporasyon; Kristallendirme; Kurutma; Melas; Üretimde Kullanılan Ünite ve Yardımcı Ekipmanlar.

KMH353 Hava Kirliliği ve Giderim Cihazlarıözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Hava kirliliğini yaratan parametreler, Hava kirliginin etkileri: Canlı ve cansız varlıklar için; Parçacıkların Kontrolü: Çöktürücüler, Santrifüjlü ayırıcılar ve elektrostatik ayırıcılar, filtreler ve çeşitleri; Uçucu organik bileşenleri kontrolleri; Kükürtdioksit ve kükürtlü bileşenleri uzaklaştırıcı cihazlar ve çalışma prensipleri; Azot oksitleri uzaklaştırıcı cihazlar ve çalışma prensipleri; Motorlu taşıtlara eklenen ekipmanlar ve çalışma prensipleri
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
KMH354 Bor Teknolojisiözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Anorganik bor bileşikleri hakkında genel bilgiler; Anorganik bor bileşenlerinin bor cevherlerinden üretim teknolojileri: Sodyum boratlar, Sodyum 1-2 boratlar, Boraksın dehidrasyonu ve kurutulması, Boraks üretimi: Türkiye’de tinkalden boraks üretimi, Susuz boraks üretimi; Borik asit’in özellikleri ve kullanımı: Üretim yöntemleri, Kolemanitten sülfat asidi ile borik asit üretimi, Borik asit üretiminde kullanılan cihazlar; Sodyum perboratın genel özellikleri ve kullanımı; Bor bileşikleri ve borun biyolojik özellikleri ve yarattığı çevre kirlilikleri.

KMH355 Gıda Kimyasıözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Gıda bileşenleri, Aminoasitlerin ve proteinlerin yapıları ve özellikleri, Lipidlerin sınıflandırılması ve kimyasal bileşimi, Şekerlerin konfügürasyonu, Mono, oligo ve polisakkaritler, Vitaminler, Mineraller ve eser elementler, Gıda katkı maddelerinin genel özellikleri, Gıda bileşenlerinin fonksiyonel özellikleri.
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
KMH409 Yağ Teknolojisiözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Yağ Hammaddeleri: Bitkisel yağ kaynakları, Hayvansal yağ kaynakları, Mineral yağ kaynakları; Yağlı Tohum: Depolama, Temizleme, Şartlandırma, Boyutlandırma; Yağ Elde Yöntemleri: Mekanik presleme, Çözücü ekstraksiyonu; Ham Yağ Rafinasyonu: Yapışkan madde giderme, Renkli madde giderme, Kokulu madde giderme, Donar madde giderme; Yemeklik Yağ Kalitesi; Atık Yağ Değerlendirme Uygulamaları

KMH410 Kömür Teknolojisiözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Kömür Oluşumu Petrografisi ve Sınıflandırılması; Kömürün Fiziksel ve Diğer Bazı Teknolojik Özellikleri; Kömürlerin Termik Özellikleri; Kömür Üretim Yöntemleri ve Kömür Kalitesine Etkisi; Kömürün Kükürdünün Giderilmesi; Kömürlerin Yakılması; Kömür-Su Karışımlarının Hazırlanması ve Yakılması; Kömürün Akışkan Yatakta Yakılması; Kömürün Koklaştırılması; Kömürden Amonyak ve Üre Üretimi; Piroliz; Düşük Sıcaklık Karbonizasyonu; Kömür Gazlaştırma; Kömürün Yeraltında Gazlaştırılması; Kömürlerin Sıvılaştırılması. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

KMH412 Petrol Rafineri İşlemleriözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
: Petrol ve Tarihçesi; Petrol ve Önemi; Petrol Rafinerileri; Ham Petrolün Oluşumu ve İçeriği; Ham Petrollerin Sınıflandırılması; Ham Petrol Distilasyonu; Hafif Hidro Karbonları Kazanma; Nafta Hidrojenleme; Benzin Değerlendirme; Aromatik Hidro Karbonları Kazanma; Katalitik Hidrokarbon Kırma (Kraking); Gaz Kazanma; Kraking Benzini Elde Etme; Bütan İzomerleştirme; Alkilleme; Furfural Ekstraksiyon; Yağlama Yağları Hidrojenleme; Yağlama Yağları ve Vaks Elde Etme; Propanla Asfalt Giderme; Bekleterek Koklaştırma; Asfalt İşleme; Paçallama ve Paçal; Atık Su Temizleme.

KMH451 Faz Dengeleriözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Faz Kuralı ve Duhem Teoremi; Gerçek Maddelerin Termodinamik Özellikleri; Bir Bileşenli Sistemlerde Denge ve Kararlılık: Hal Denklemi; Saf Akışkan Faz Dengesi; Buhar Basıncı; Değişik Fazlı Sistem; Çokbileşenli Karışım; Faz Dengesinin Doğası ve Ölçütleri; Çokfazlı Sistem; Aktiflik Katsayısı Modelleri; Karışımlarda Faz Dengesi; Gaz-Sıvı Dengesi ve Sıvı-Sıvı-Buhar Dengesi; Süperkritik Akışkan; Dağılım Katsayısı.

KMH453 Katı Tanecik İşlemleriözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Katı taneciklerin Özellikleri ve İşlenmesi; Boyut Küçültme; Boyut Küçültme Ekipmanları; Katıların ve Pastaların Karıştırılması; Mekanik Ayırma İşlemleri:Boyutlandırma, Boyutlandırma Ekipmanları, Katıların Akışkanlardan Ayırımı: Yerçekimi Ayırımı, Santrifüj Ayırımı, Filtrasyon: Filtrasyon Prensipleri ve Berraklaştırma. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

KMH454 Isı Aktarım Cihazlarıözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Isı Değiştiriciler: Isı Değiştirici Tipleri; Genişletilmiş Yüzey Isı Değiştirici; Sıyrıcı Yüzey Isı Değiştirici; Isıtıcılar; Kondenserler; Buharlaştırıcılar: Buharlaştırıcı Tipleri.

KMH455 Gıda Katkılarıözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Katkı Maddelerinin Tanımı; Antioksidanlar; Asitliği Düzenleyiciler; Emülgatörler; Gamlar; Koruyucular; Lezzet Veren Katkılar; Lezzet Arttırıcılar; Renklendiriciler; Şelat Ajanları; Tatlandırıcılar; Antikoagülanlar; Un Katkıları.
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
KMH457 Transport Phenomena (Taşınım Olayları)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Momentum Transferi: Viskozite ve momentum transferi mekanizması, Laminer akımda hız dağılımı, Süreklilik eşitliği, Hareket eşitliği; Enerji Transferi: Isıl iletkenlik ve enerji transferi mekanizması, Katılarda ve laminer akımda sıcaklık dağılımı, İzotermal olmayan sistemlerde değişim eşitlikleri; Kütle Transferi: Difüzivite ve kütle transferi mekanizması, Katılarda ve laminer akımda konsantrasyon dağılımı, Çok bileşenli sistemlerde değişim eşitlikleri.

KMH460 Membran Ayırım Prosesleriözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Membran Malzemeleri; Membran İçinde Taşınım: Sıvı Difüzyonu, Gaz Difüzyonu, Kaskatlar; Dializ ve Elektrodializ; Membran Yapısı: Ters Ozmoz Membranlar, Mikrofilitrasyon Membranlar, Ultra Filitrasyon Membranlar; Pervaporasyon; Gaz Geçirgenliği.

KMH407 Yakıt ve Enerji Teknolojisiözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Enerji; Enerji Kaynakları; Enerjinin dönüşümü; Katı yakıtlar; Kömürün oluşumu ve yapısı; Kömürün sınıflandırılması; Sıvı ve gaz yakıtlar; Ham Petrole Uygulanan Fiziksel İşlemler; Doğal Gaz; Dönüşüm prosesleri; Kraking; Reforming ve diğer prosesler; Karbonizasyon ve Gazlaştırma Prosesleri; Isıl değer; Sıvı yakıtlara uygulanan testler; Baca gazı analizi; Yakıt ve enerji hesaplamaları. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

KMH411 Polimer Teknolojisiözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Polimerizasyon Süreçleri (bulk, çözelti, süspansiyon, emülsiyon polimerizasyonları). Polimer Eriyiklerinin Akış Özellikleri, Polimer Süreçleri. Polimerik Katkılar ve Güçlendirilmiş Polimerler. Polimerlerin Teknolojik Uygulamaları. Polimer Teknolojisindeki Gelişmeler.

KMH452 Gıda İşlem Süreçleriözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Temel Gıda İşleme Yöntemleri; Temel Gıdaların Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri; Endüstriyel Uygulamalar: Kurutma, Dondurma, Konserve, Fermantasyon, Işın İşlem, Kimyasal İşlem; Depolama ve Taşıma
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
KMH456 İş Sağlığı ve Güvenliğiözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
İşyerindeki Ölümcül ve Ciddi Yaralanmalar; Kazaların Önlenmesi; Riskli Çalışma Ortamları için İşçi Tazminatı;; Manyetik Alan: Kanser ve Diğer Etkiler; Organik Tozların Yol açtığı Hastalıklar; Titreşim ve Gürültü; Kaza Önleme: İş Kazalarını Önleme ve Endüstriyel Hijyen; Bazı Zehirli Maddelerin Özellikleri ve Etkileri: Bazı Tehlikeli Organik Bileşiklerin Özellikleri, Organik Çözücülerin Sinir Sistemi Üzerindeki Etkileri; Patlayıcı Maddelerin Sınıflandırılması ve Özellikleri: Risk Kontrolü için Patlamanın Değerlendirilmesi; İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları; İş Sağlığı Hizmetlerinde Kalitenin Değerlendirilmesi; Güvenliğin Arttırılması; MSDS Formlarının Hazırlanması: Acil Durum ve İlk Yardım Uygulamaları.

KMH458 Kimyasal Proses Optimizasyonuözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Problem Formulasyonu: Optimizasyon Problemlerinin Doğası ve Organizasyonu; Modelleri Verilere Uydurma; Amaç Fonksiyonunun Formulasyonu; Optimizasyon Teorisi ve Metodları: Optimizasyonun Temel Kavramları; Kısıtsız Fonksiyonların Optimizasyonu-Bir Boyutlu Arama; Kısıtsız Çok Değişkenli Optimizasyon; Doğrusal Programlama ve Uygulamaları; Kısıtlı Doğrusal Olmayan Programlama; Kademeli ve Ayrı Proseslerin Optimizasyonu; Optimizasyonun Kimya Mühendisliği Proseslerine Uygulanması.

bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

By: gamze

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031