Eğitim Programları ve Öğretimi yüksek lisans bitirme tezi

Eğitim Programları ve Öğretimi Bilim Dalı

A- Yüksek Lisans Hazırlık Programı  
Dersin Kodu Dersin Adı T         U        K

EPÖ 465

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme  bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu üniversite tez, bitirme tez konuları,, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi, proje,3          0         3

EPÖ 466

Eğitim Psikolojisi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu üniversite tez, bitirme tez konuları,, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi, proje, 3          0         3

EPÖ 467

Öğretim İlke ve Yöntemleri bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu üniversite tez, bitirme tez konuları,, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi, proje, 3          0         3

EPÖ 468

Eğitim Yönetimi ve Sorunları bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu üniversite tez, bitirme tez konuları,, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi, proje, 3          0         3

EPÖ 469

Bilimsel Araştırma Yöntemleri bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu üniversite tez, bitirme tez konuları,, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi, proje, 3          0         3
Ders İçerikleri
Dersin Kodu EPÖ 465
Dersin Kredisi (3/0/3)
Dersin Adı Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu üniversite tez, bitirme tez konuları,, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi, proje,
Dersin İçeriği Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.
Dersin Kodu EPÖ 466
Dersin Kredisi (3/0/3)
Dersin Adı Eğitim Psikolojisi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu üniversite tez, bitirme tez konuları,, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi, proje,
Dersin İçeriği Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi).
Dersin Kodu EPÖ 467
Dersin Kredisi (3/0/3)
Dersin Adı Öğretim İlke ve Yöntemleri bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu üniversite tez, bitirme tez konuları,, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi, proje,
Dersin İçeriği Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri,  bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.
Dersin Kodu EPÖ 468
Dersin Kredisi (3/0/3)
Dersin Adı Eğitim Yönetimi ve Sorunları bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu üniversite tez, bitirme tez konuları,, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi, proje,
Dersin İçeriği Eğitim yönetimi ile ilgili temel kavramları, yönetim türleri, yönetim yaklaşım ve modelleri, okul yönetiminin boyutları, okul yönetiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları, yönetim çalışmalarında liderlik ve rolleri, demokratik okul yönetimi.
Dersin Kodu EPÖ 469
Dersin Kredisi (3/0/3)
Dersin Adı Bilimsel Araştırma Yöntemleri bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu üniversite tez, bitirme tez konuları,, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi, proje,
Dersin İçeriği Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.
B- Yüksek Lisans Programı

ZORUNLU DERSLER

Dersin Kodu Dersin Adı

T   U   K

EPÖ 530

Eğitimde Program Geliştirme bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu üniversite tez, bitirme tez konuları,, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi, proje,

3    0    3

EPÖ 532

Eğitimde Program Değerlendirme bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu üniversite tez, bitirme tez konuları,, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi, proje,

3    0    3

EPÖ 534

Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu üniversite tez, bitirme tez konuları,, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi, proje,

3    0    3

EPÖ 536

Program Geliştirme Semineri

3    0    3

Ders İçerikleri

SEÇMELİ DERSLER

Dersin Kodu Dersin Adı

T   U   K

EPÖ 531

Program Geliştirme Modelleri ve Yeni Yaklaşımlar bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu üniversite tez, bitirme tez konuları,, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi, proje,

3    0    3

EPÖ 533

Küreselleşme ve Eğitim Sistemine Yansımaları bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu üniversite tez, bitirme tez konuları,, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi, proje,

3    0    3

EPÖ 535

Öğrenme Öğretme Süreçleri bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu üniversite tez, bitirme tez konuları,, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi, proje,

3    0    3

EPÖ 537

İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu üniversite tez, bitirme tez konuları,, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi, proje,

3    0    3

EPÖ 539

Test Geliştirme Teknikleri bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu üniversite tez, bitirme tez konuları,, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi, proje,

3    0    3

EPÖ 541

Eğitimde Çağdaş Akımlar bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu üniversite tez, bitirme tez konuları,, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi, proje,

3    0    3

EPÖ 543

Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu üniversite tez, bitirme tez konuları,, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi, proje,

3    0    3

EPÖ 545

Eğitim Reformları

3    0    3

EPÖ 547

Türk Eğitim Sisteminin Sorunları, Eğilimler ve Gelişmeler

3    0    3

EPÖ 549

Uzaktan Eğitim bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu üniversite tez, bitirme tez konuları,, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi, proje,

3    0    3

EPÖ 551

Mukayeseli Eğitim

3    0    3

EPÖ 553

Yetişkinler Eğitiminde Program Geliştirme

3    0    3

ZORUNLU DERSLER 

Dersin Kodu EPÖ 530
Dersin Kredisi (3/0/3)
Dersin Adı Eğitimde Program Geliştirme bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu üniversite tez, bitirme tez konuları,, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi, proje,
Dersin İçeriği Program geliştirmenin planlanması, ihtiyaç saptama, ihtiyaç belirleme değerlendirme teknikleri, program tasarısı hazırlama: hedef ve davranışları belirleme, içeriğin düzenlenmesi, eğitim durumlarının düzenlenmesi, öğrenme-öğretme strateji , kuram, yöntem ve teknikleri, sınama durumu. programların denenmesi, programların değerlendirilmesi, program değerlendirmede kullanılan araştırma yöntemleri ve veri toplama araçları, program geliştirmede yeni yönelimler
Dersin Kodu EPÖ 532
Dersin Kredisi (3/0/3)
Dersin Adı Eğitimde Program Değerlendirme bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu üniversite tez, bitirme tez konuları,, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi, proje,
Dersin İçeriği Eğitimde program değerlendirme yaklaşımları; öğrenme, süreç, ürün, taslak, erişi ve benzeri süreçleri ve analiz. Program değerlendirme yaklaşımlarından birine dönük bir uygulama 

 

Dersin Kodu EPÖ 534
Dersin Kredisi (3/0/3)
Dersin Adı Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu üniversite tez, bitirme tez konuları,, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi, proje,
Dersin İçeriği Bilim, araştırma, bilimsel yöntem ve düşünce, denence, sayıltı, değişken, deney, evren ve örneklem, veri teknikleri, veri ve gözlem teknikleri. Betimsel, tarihi ve deneysel araştırma teknikleri. Araştırma nedenleri. Alıntı kavramı ve rapor yazma teknikleri. Araştırma raporlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi. Nicel araştırma desenleri ve veri analizi, temel kavramlar; betimsel istatistikler (frekans dağılımı, grafikler, merkezi ve değişkenlik ölçüleri); örnekleme dağılımı kuramı, güven aralığı tahminleri; istatistiksel hipotez testi; basit doğrusal korelasyon teknikleri, kısmi korelasyon; basit doğrusal regresyon analizi, çoklu regresyon analizine giriş; ilişkisiz örneklemler ve ilişkili örneklemler için t-testi; ilişkisiz örneklemler ve tekrarlı ölçümler için tek faktörlü ANOVA; parametrik olmayan istatistikler /(kay-kare testi, Mann Whitney U-testi, Kruskal Wallis H-testi, Wilcoxon eşleştirilmiş sıralar testi).
Dersin Kodu  EPÖ 536
Dersin Kredisi (3/0/3)
Dersin Adı Program Geliştirme Semineri bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu üniversite tez, bitirme tez konuları,, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi, proje,
Dersin İçeriği Program geliştirme çalışmalarından örnekler. Programların ortak ve ayrılan yönlerinin belirlenmesi, örnek bir program geliştirme çalışmasının desenlenmesi.

SEÇMELİ DERSLER

Dersin Kodu EPÖ 531
Dersin Kredisi (3/0/3)
Dersin Adı Program Geliştirme Modelleri ve Yeni Yaklaşımlar
Dersin İçeriği Program geliştirmede temel modeller; davranışçı modeller, sürece dönük modeller, süreç ve ürüne dönük modeller.Yeni gelişmeler doğrultusunda modellerdeki gelişmeler ve uygulamaya yansımaları.
Dersin Kodu EPÖ 533
Dersin Kredisi (3/0/3)
Dersin Adı Küreselleşme ve Eğitim Sistemine Yansıması
Dersin İçeriği Küreselleşmenin eğitim sistemi üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin; küreselleşmeyi, yönlendiren ve küreselleşmeye maruz kalan ülkeler açısından değerlendirilmesi.
Dersin Kodu EPÖ 535
Dersin Kredisi (3/0/3)
Dersin Adı Öğrenme Öğretme Süreçleri
Dersin İçeriği Öğrenme ve öğretme kavramları. Başlıca öğrenme kuram ve ilkeleri. Öğretim kuramlarının gözden geçirilmesi. Öğretme süreçlerinin organizasyonu ve geliştirilmesi, öğrenme-öğretme ortamlarının düzenlenmesi
Dersin Kodu EPÖ 537
Dersin Kredisi (3/0/3)
Dersin Adı İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu üniversite tez, bitirme tez konuları,, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi, proje,
Dersin İçeriği İnsan haklarının tarihi gelişimi, Demokrasinin tarihi gelişimi, temel değer ve özellikleri, insan hakları ve demokrasi ilişkisi, insan hakları ve demokrasi eğitiminin amaç, yapı ve özellikleri, insan hakları ve demokrasi eğitiminde yöntem, insan hakları ve demokrasi eğitiminde okul ve aile, demokratik eğitim, Türkiye’de insan hakları ve demokrasi eğitimi ve sorunları
Dersin Kodu EPÖ 539
Dersin Kredisi (3/0/3)
Dersin Adı Test Geliştirme Teknikleri bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu üniversite tez, bitirme tez konuları,, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi, proje,
Dersin İçeriği Test planı, madde yazma ve redaksiyon teknikleri, test ve madde istatistikleri, madde analizi, madde seçimi ve test tertibi. Standartlaştırma ve norm hazırlama teknikleri. Uygulamalar.
Dersin Kodu EPÖ 541
Dersin Kredisi (3/0/3)
Dersin Adı Eğitimde Çağdaş Akımlar
Dersin İçeriği Dünya’da tarihi süreç içerisinde ortaya çıkan çağdaş eğitim akımlarından sanat eğitimi, çocuktan hareket, kır eğitim yurdu, iş eğitimi, üretim okulu, kolektif eğitim akımları, bu akımların birbirleriyle karşılaştırılması, sonuçları; eğitim sistemimize yansımaları ve 21. yüzyılda eğitimdeki yeni yaklaşımlar.
Dersin Kodu EPÖ 543
Dersin Kredisi (3/0/3)
Dersin Adı Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme
Dersin İçeriği Öğretmen yetiştirmenin çeşitli yönleri ile incelenmesi. Türkiye’de öğretmen yetiştirmenin gelişim süreci. Öğretmen yetiştirmeyi etkileyen faktörler. Öğretmen yetiştiren kurumların programlarının temel özellikleri. Günümüzde öğretmen yetiştirme sistemi. Diğer ülkelerde öğretmen yetiştirme. Sorunlar ve eğilimler.
Dersin Kodu EPÖ 545
Dersin Kredisi (3/0/3)
Dersin Adı Eğitim Reformları
Dersin İçeriği Cumhuriyet döneminde Türk eğitim sisteminde yapılan başlıca reformlar, amaçları, kapsamları ve sonuçları. Eğitimle ilgili reform niteliği taşıyan kanunlar ve sistem üzerindeki etkileri.
Dersin Kodu EPÖ 547
Dersin Kredisi (3/0/3)
Dersin Adı Türk Eğitim Sisteminin Sorunları, Eğilimler ve Gelişmeler bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu üniversite tez, bitirme tez konuları,, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi, proje,
Dersin İçeriği  Temel eğitim, ortaöğretim, mesleki ve teknik öğretim ile yaygın eğitime ilişkin kalkınma planı hedefleri, politikalar ve tedbirler. Şura kararları ve izlenen eğitim politikalarının incelenmesi, eğitim programları, program geliştirmede izlenen stratejiler, uygulama sonuçlarının analizi. Eğitimi geliştirme projeleri, hedefleri ve ulaşılan sonuçların incelenmesi. Türk eğitim politikaları ile Avrupa Birliği Eğitim politikalarının karşılaştırılması, sorunlar, eğilimler ve gelişmeler. 
Dersin Kodu EPÖ 549
Dersin Kredisi (3/0/3)
Dersin Adı Mukayeseli Eğitim bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu üniversite tez, bitirme tez konuları,, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi, proje,
Dersin İçeriği Mukayeseli eğitimin tanımı, kapsamı, alanı, konusu, amaçları, yararları, tarihi gelişimi, karşılaştırmalı eğitim ile ilgili yeni yaklaşımlar, yöntemler, eğitim sistemini araştırma modelleri, Türk eğitim sisteminin diğer ülkelerin eğitim sistemleriyle karşılaştırılması, çağdaş eğitim sistemleri (Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Japonya, Fransa, İngiltere, Almanya gibi), yeni yaklaşımlar, mukayeseli eğitimde karşılaşılan sorunlar.
Dersin Kodu EPÖ 551
Dersin Kredisi (3/0/3)
Dersin Adı Uzaktan Eğitim
Dersin İçeriği Bu derste başlıca eğitim sorunlarından hareketle öncelikle uzaktan eğitime olan gereksinim üzerinde durulmaktadır. Daha sonra sırasıyla Dünyadaki ve Türkiye’deki uzaktan eğitim uygulamaları, uzaktan eğitimin yönetimi, ders kitapları, radyo dersleri, televizyon dersleri, bilgisayarlı öğrenme kaynakları, etkileşimli öğrenme ortamları, internet yoluyla işbirlikli öğrenme ve uzaktan eğitimde program değerlendirme konularına yer verilmektedir.
Dersin Kodu EPÖ 553
Dersin Kredisi (3/0/3)
Dersin Adı Yetişkinler Eğitiminde Program Geliştirme
Dersin İçeriği Program geliştirme ile ilgili kuramsal çerçeve, çağdaş program geliştirme yaklaşımları, Program geliştirmenin aşamaları, programın ögeleri ve aralarındaki ilişkiler, yetişkinlerin ihtiyaç analizi yöntemleri, yetişkinlere dönük program incelemeleri.

Yanıt yok

Bir cevap yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Aralık 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?