Elektrik Öğretmenliği Yüksek Lisans Tez

Lisans Dersleri

elektrik yüksek lisans,     elektrik mühendisliği yüksek lisans,     elektrik elektronik yüksek lisans,     itü elektrik yüksek lisans,     elektrik öğretmenliği yüksek lisans,     elektrik mühendisliği yüksek lisans mülakat soruları,     elektrik-elektronik yüksek lisans mülakat soruları,     elektrik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     elektrik mühendisi yüksek lisans,     ytü elektrik yüksek lisans,     elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans alanları,     elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans başvuru koşulları,     elektrik-elektronik mühendisliği yüksek lisans bölümleri,     hacettepe elektrik elektronik yüksek lisans başvuru,     odtü elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans başvuru,     odtü elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans başvuru koşulları,     boğaziçi elektrik elektronik yüksek lisans,     elektrik ve bilgisayar mühendisliği yüksek lisans,


Bölüm Dersleri

EE 101 – Mühendisliğin Temelleri
Giriş, mühendislik, bilim ve sanayinin tarihsel gelişmesi, mühendislik ve bilimin tanım ve yöntemleri, mühendislerin işlevleri, mühendis toplum ve çevre, mühendislikte iş güvenliği, mühendislikte tasarım ve uygulamalar, mühendislikte araştırma ve teknoloji, mühendislik ve bilgisayar.
EE 102 – Elektrik ve Elektronik Mühendisliğine Giriş
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde seçme kavram ve ilkelerin tanıtımı: Devre analizi, elektromanyetik, telekomünikasyon, elektronik, denetim ve hesaplama. Laboratuvar deneyleri ve dersler bir tasarım ve yapım projesine üzerine odaklanmıştır.
EE 201 – Elektronik Devreler I
Yarıiletkenlere giriş, PN eklem diyotları. Diyot devreleri. Özel Diyotlar. İki kutuplu eklem transistörler (BJT). BJT yükselteçler. Alan etkili transistörler (FET). JFET ve MOSFET yükselteçler. Güç cihazları. Güç yükselteçleri.
EE 203 – Sayısal Devreler ve Sistemler
Sayı sistemleri ve kodlar. Boole cebiri ve mantık kapıları. Boole işlevleri, enküçültülme. Temel birleşimsel devreler. Birleşimsel devrelerin küçük ve orta ölçekli tümleşik devrelerle çözümleme ve tasarımları. Ardışık mantık: kapanlar, uyarma tabloları, durum tabloları ve durum diyagramları. Ardışık devrelerin çözümleme ve tasarımları. Sayıcılar. Kaydırmalı yazmaçlar. Bellek öğeleri. Programlanır mantık cihazları (PLD). Birleşimsel devrelerin PLD ile tasarımları. Donanım tanımlama dillerine (HDL) giriş
EE 204 – Olasılık ve Rastgele Süreçler

elektrik yüksek lisans,     elektrik mühendisliği yüksek lisans,     elektrik elektronik yüksek lisans,     itü elektrik yüksek lisans,     elektrik öğretmenliği yüksek lisans,     elektrik mühendisliği yüksek lisans mülakat soruları,     elektrik-elektronik yüksek lisans mülakat soruları,     elektrik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     elektrik mühendisi yüksek lisans,     ytü elektrik yüksek lisans,     elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans alanları,     elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans başvuru koşulları,     elektrik-elektronik mühendisliği yüksek lisans bölümleri,     hacettepe elektrik elektronik yüksek lisans başvuru,     odtü elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans başvuru,     odtü elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans başvuru koşulları,     boğaziçi elektrik elektronik yüksek lisans,     elektrik ve bilgisayar mühendisliği yüksek lisans

Probability and its axioms, conditional probability, independence, counting, discrete and continuous random variables and distributions, functions of random variables, expectations, order statistics, central limit theorem, estimation of random variables, random processes and their characterization, autocorrelation function, response of linear systems to random inputs.
EE 202 – Elektronik Devreler II
Çok katlı yükselteçler, fark yükselteçleri, işlemsel yükselteçler, geribeslemeli yükselteç, salıngaçlar, dalga biçimi şekillendirici devreler. Analog süzgeç devreleri, regüleli güç kaynakları.
EE 206 – Devre Analizi
Devre teoremleri, enerji depolama elemanları, karşılıklı endüktans, RL, RC ve RLC devrelerinin tepkileri, sinuzoidal karalı durum çözümlemesi. AC karalı durum gücü, üç fazlı devreler, frekans tepkisi, Laplace dönüşümü, Fourier dönüşümü, süzgeç devreleri, seri ve paralel rezonans, iki kapılı ve üç kapılı devreler, dualite kavramı.
EE 208 – Mikroişlemciler

elektrik yüksek lisans,     elektrik mühendisliği yüksek lisans,     elektrik elektronik yüksek lisans,     itü elektrik yüksek lisans,     elektrik öğretmenliği yüksek lisans,     elektrik mühendisliği yüksek lisans mülakat soruları,     elektrik-elektronik yüksek lisans mülakat soruları,     elektrik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     elektrik mühendisi yüksek lisans,     ytü elektrik yüksek lisans,     elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans alanları,     elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans başvuru koşulları,     elektrik-elektronik mühendisliği yüksek lisans bölümleri,     hacettepe elektrik elektronik yüksek lisans başvuru,     odtü elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans başvuru,     odtü elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans başvuru koşulları,     boğaziçi elektrik elektronik yüksek lisans,     elektrik ve bilgisayar mühendisliği yüksek lisans

Temel mikrodenetleyici yapısı. Bellek organizasyonu, adresleme, adresleme kipleri. Çevirici dili programlama, C programlama. Kesmeler, kesme programlama. Giriş ve görüntü cihazlarına bağlama. Zamanlayıcılar, yakalama, karşılaştırma ve darbe genişlik modülasyonu işlemleri. Seri haberleşme. I2C arabirimi. Analog/sayısal çevirimi.
EE 303 – Sinyaller ve Sistemler
Sürekli ve ayrık sinyal ve sistemlerin temsil ve çözümlemesi. Doğrusal zamanla değişmeyen sistemlerin zaman ve frekans bölgesinde çözümlemeleri. Evrişim, türevsel ve fark denklemleri. Fourier serisi ve Fourier dönüşümü, Laplace dönüşümü, Z dönüşümü. Örnekleme, nicemleme ve sürekli zaman sinyallerinin ayrık zamanlı işlenmesi.
EE 309 – Mühendislik Elektromanyetiği
Vektör analizine genel bakış, çizgi, yüzey ve hacim integralleri. Elektrik alanı ve potansiyeli, elektrik akısı ve akımı. Manyetik alanlar, manyetik akı, değişen manyetik alanlar. Maxwell denklemleri. Dalga kavramı. Helmholtz denklemi ve çözümü. Dielektriklerde dalga yayılımı, güç akışı, iletkenlerde dalga yayılımı, deri olayı. Dalga kutuplaşması. Düzlem dalgalarının düzlem sınırlarda davranışları: yansıma ve iletim, TE ve TM dalgaları. Duran dalga.
EE 312 – Sayısal Tümleşik Devreler ve Sistemler
Sayısal devrelerin nitelik ölçütleri, Tümleyici metal oksit yarıiletken (CMOS) üretim süreci. Diyot ve MOSFET’in gözden geçirilmesi. Arabağlar: Elektriksel parametreler, modeller. CMOS tersleyici: Durağan ve dinamik davranış, güç ve energy. Statik CMOS tasarımı: Tümleyici CMOS, oranlı mantık, geçiş transistör mantığı, dinamik CMOS tasarımı. Ardışık CMOS mantık: Zamanlama ölçütleri, statik mandal ve kapanlar, dinamik mandal ve kapanlar.
EE 399 – Staj I

elektrik yüksek lisans,     elektrik mühendisliği yüksek lisans,     elektrik elektronik yüksek lisans,     itü elektrik yüksek lisans,     elektrik öğretmenliği yüksek lisans,     elektrik mühendisliği yüksek lisans mülakat soruları,     elektrik-elektronik yüksek lisans mülakat soruları,     elektrik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     elektrik mühendisi yüksek lisans,     ytü elektrik yüksek lisans,     elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans alanları,     elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans başvuru koşulları,     elektrik-elektronik mühendisliği yüksek lisans bölümleri,     hacettepe elektrik elektronik yüksek lisans başvuru,     odtü elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans başvuru,     odtü elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans başvuru koşulları,     boğaziçi elektrik elektronik yüksek lisans,     elektrik ve bilgisayar mühendisliği yüksek lisans

Staj temel olarak, çeşitli uygulamalar ile teorik bilgileri hayata geçirmeyi, takım çalışması yeteneklerini geliştirmeyi, iş ortamında bilgi ve görgüleri artırmayı, sürekli öğrenmenin önemini belletmeyi ve sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.
EE 301 – Haberleşme Sistemleri
Genlik modülasyonu ve demodülasyonu. Açı modülasyonu ve demodülasyonu. Faz kenetleme devreleri. Frekans bölmeli çoklama. AM ve FM sistemlerinde gürültü analizi. Örnekleme teoremi. PAM, PPM ve PWM sistemleri. Zaman bölmeli çoklama
EE 306 – Sayısal Sinyal İşleme
Ayrık zamanlı sinyaller ve sistemler. Örnekleme ve geri çatma. Ayrık Fourier Dönüşümü, Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT). Süzgeç tasarım teknikleri. Sonlu sözcük uzunluğu etkileri. En iyi süzgeçleme ve doğrusal öngörü. Çoklu hızlı DSP. İki boyutlu süzgeçleme, sayısal sinyal işleme uygulamaları.
EE 310 – RF ve Mikrodalga Mühendisliği
RF ve mikrodalga sistemlerine giriş. İletim hattı ve dalga kılavuzlarının çözümlemesi. Smith abağı. Saçılım parametreleri ve eşleme devreleri. RF ve mikrodalga pasif bileşenleri ve unların sistem parametreleri. Yükselteç, karıştırıcı ve salıngaçların yüksek frekans yapılanışları. RF ve mikrodalga devrelerin baskı devre kartı ile gerçekleştirilmeleri, mikroşerit hatlar. Antenler ve ışıma: Yönbağımsız ışıyıcı ve düzlem dalgalar, anten karakteristikleri ve parametreleri, yakın ve uzak alanlar. Anten türleri ve tasarım parametreleri. RF, mikrodalga ve anten tasarım araçları ve ölçüm teknikleri.
EE 491 – Tasarım Projesi I
Elektrik ve Elektronik mühendisliğinin çeşitli alanlarında bireysel tasarım projeleri. Projeler yöneticinin onayı ile öğrenciler tarafından seçilir.
EE 499 – Staj II
Staj temel olarak, çeşitli uygulamalar ile teorik bilgileri hayata geçirmeyi, takım çalışması yeteneklerini geliştirmeyi, iş ortamında bilgi ve görgüleri artırmayı, sürekli öğrenmenin önemini belletmeyi ve sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.
EE 492 – Tasarım Projesi II

elektrik yüksek lisans,     elektrik mühendisliği yüksek lisans,     elektrik elektronik yüksek lisans,     itü elektrik yüksek lisans,     elektrik öğretmenliği yüksek lisans,     elektrik mühendisliği yüksek lisans mülakat soruları,     elektrik-elektronik yüksek lisans mülakat soruları,     elektrik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     elektrik mühendisi yüksek lisans,     ytü elektrik yüksek lisans,     elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans alanları,     elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans başvuru koşulları,     elektrik-elektronik mühendisliği yüksek lisans bölümleri,     hacettepe elektrik elektronik yüksek lisans başvuru,     odtü elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans başvuru,     odtü elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans başvuru koşulları,     boğaziçi elektrik elektronik yüksek lisans,     elektrik ve bilgisayar mühendisliği yüksek lisans

Elektrik ve Elektronik mühendisliğinin çeşitli alanlarında bireysel tasarım projeleri. Projeler yöneticinin onayı ile öğrenciler tarafından seçilir.

Diğer Bölümlerden Alınan Dersler

CHEM 102 – Kimya
Giriş: Madde ve Ölçüm. Atomlar, Moleküller ve İyonlar. Stokiyometri: Kimyasal Formüller ve Eşitliklerle İlgili Hesaplamalar. Yükseltgenme İndirgenme Tepkimeleri. Termokimya (Isı Kimyası). Atomlarıın Elektronik Yapısı. Elementlerin Periyodik Özellikleri. Kimyasal Bağların Temel Kavramları. Molekül Geometrisi ve Bağ Teorileri. Gazlar. Moleküller Arası Kuvvetler, Sıvılar ve Katılar. Kimyasal Hız. Kimyasal Termodinamik. Elektrokimya.
COMPE 101 – Bilgisayarlar & Programlamaya Giriş
Temel bilişim sistemleri. Bilgisayar yazılımı. Bilgisayar donanımı: işlemci, bellek, girdi/çıktı aygıtları. İnternet ve ağ sistemi. Temel programlama kavramları. Laboratuvar dersleri yoluyla uygulama yazılımı ve internet üzerine tecrübe kazandırmak.
ENG 111 – İletişim Becerilerine Giriş
Grammar review, Paraphrasing, Annotating and Summarising, Writing Paragraphs, Listening and Note-Taking
ENG 113 – Akademik Dinleme ve Not Tutma
Key principles in listening comprehension and note-taking, Language of lecturing, Effective note-taking techniques, Recognizing key words in lectures, Recognizing numerical information in lectures, Recognizing the organizational plan of lectures, How to provide effective comprehension and note-taking in departmental lectures
MATH 157 – Gelişmiş Matematik I
Preliminaries, Limits and Continuity, Derivatives, Applications of Derivatives, Integration, Applications of Integrals, Trancendental Functions, Integration Techniques, L’Hospital’s Rule, and Improper Integral, Sequences
PHYS 101 – Fizik I
Measurement. Vectors. One-dimensional movement. Two-dimensional movement. Particle dynamics. Work and energy. Principle of conservation of energy. Dynamics of particle systems: Collisions, rotational motion and oscillations. Gravity. Introduction to thermodynamics.
COMPE 102 – Bilgisayar Programlama
Declarations. Selection structures. Iteration statements. Storage classes. Arrays. Strings. Pointers. Parameter passing. Standard library functions. User-defined functions. Structures. Application programs will be developed in a laboratory environment using the C language.
ENG 104 – İletişim Becerileri II

elektrik yüksek lisans,     elektrik mühendisliği yüksek lisans,     elektrik elektronik yüksek lisans,     itü elektrik yüksek lisans,     elektrik öğretmenliği yüksek lisans,     elektrik mühendisliği yüksek lisans mülakat soruları,     elektrik-elektronik yüksek lisans mülakat soruları,     elektrik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     elektrik mühendisi yüksek lisans,     ytü elektrik yüksek lisans,     elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans alanları,     elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans başvuru koşulları,     elektrik-elektronik mühendisliği yüksek lisans bölümleri,     hacettepe elektrik elektronik yüksek lisans başvuru,     odtü elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans başvuru,     odtü elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans başvuru koşulları,     boğaziçi elektrik elektronik yüksek lisans,     elektrik ve bilgisayar mühendisliği yüksek lisans

 

Analytic thinking. Analyzing problems. Further analysis of texts. Logic of history, economics, and science. Distinguishing inferences and assumptions. TTT (Thinking Things Through). Logic of physics. Thinking critically about questions. Discussion. Self-assessment. Issue-based academic reading and writing. Cause and effect analysis essays. Text and opinion synthesis. Problem & solution essays. Summary writing. Report writing. Facts vs. opinions. Implicit & explicit statements.
MATH 158 – Gelişmiş Matematik II
Infinite Series, Vectors in the Plane and Polar Functions, Vectors and Motions in Space, Multivariable Functions and Their Derivatives, Multiple Integrals ( Double Integrals, Areas, Double Integrals in Polar Form, Triple Integrals in Rectangular Coordinates, Triple Integrals in Cylindrical and Spherical Coordinates ), Line Integrals, Surface Area and Surface Integrals.
PHYS 102 – Fizik II
Basic elements of electricity and electronics: Electric charge, electric field, Gauss’ Law, electric potential, capacitance, current and resistance, circuits, magnetic field, Ampere’s law, Faraday’s law of induction, electromagnetic oscillations, alternating currents. Introduction to optics.
ENG 211 – İletişim Becerileri III

elektrik yüksek lisans,     elektrik mühendisliği yüksek lisans,     elektrik elektronik yüksek lisans,     itü elektrik yüksek lisans,     elektrik öğretmenliği yüksek lisans,     elektrik mühendisliği yüksek lisans mülakat soruları,     elektrik-elektronik yüksek lisans mülakat soruları,     elektrik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     elektrik mühendisi yüksek lisans,     ytü elektrik yüksek lisans,     elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans alanları,     elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans başvuru koşulları,     elektrik-elektronik mühendisliği yüksek lisans bölümleri,     hacettepe elektrik elektronik yüksek lisans başvuru,     odtü elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans başvuru,     odtü elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans başvuru koşulları,     boğaziçi elektrik elektronik yüksek lisans,     elektrik ve bilgisayar mühendisliği yüksek lisans

The course intends to consolidate academic essay writing skills, mainly argumentation, along with critical thinking and text analysis. Learners in this course are encouraged to read more extensively and increase their awareness regarding specific matters at issue, generate and participate in discussions, analyse and synthesise facts & opinions using the fundamentals & principles of critical thinking, create new opinions and insights, and eventually present their ideas in writing.
MATH 211 – Ayrık Matematik ve Uygulamaları
Temel küme teorisi, algoritmalar, sayı teorisi, ayrık olasılık teorisinin öğeleri, özyineli gerçekleştirmeler, hesaplama karmaşıklığının çözümlemesi. Ağaçlar, hesaba dayalı adresleme, sıralama, arama ve özyineli gerçeklemeler.
MATH 275 – Doğrusal Cebir
Linear Equations and Matrices, Real vector Spaces, Inner Product Spaces, Linear Transformations and Matrices, Determinants, Eigenvalues and Eigenvectors.
ENG 212 – Teknik Rapor Yazma ve İletişim
Writing technical reports that are clear, concise, inclusive, and easy for readers to understand. Writing process, tool selection, outlining, grammar and style, audience analysis. Common document features. Writing summaries, abstracts, proposing ideas, reporting information, technical reports, Experimental Reports, Progress Reports, and Technical Papers. Charts, graphs, and figures for visual communication.
MATH 274 – Karmaşık Sayılar ve Uygulamaları
Complex numbers and functions. Analytic functions. Elementary functions. Line integral and Cauchy theorem. Power, Taylor, Maclaurin series and Laurent series. Residues and poles. Conformal Mapping.
MATH 276 – Türevsel Denklemler
First Order, Higher Order Linear Ordinary Differential Equations, Series solutions of Differential Equations, Laplace Transforms, Linear Systems of Ordinary Differential Equations, Fourier Analysis and Partial Differential Equations.
COMPE 350 – Nümerik Yöntemler

elektrik yüksek lisans,     elektrik mühendisliği yüksek lisans,     elektrik elektronik yüksek lisans,     itü elektrik yüksek lisans,     elektrik öğretmenliği yüksek lisans,     elektrik mühendisliği yüksek lisans mülakat soruları,     elektrik-elektronik yüksek lisans mülakat soruları,     elektrik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     elektrik mühendisi yüksek lisans,     ytü elektrik yüksek lisans,     elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans alanları,     elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans başvuru koşulları,     elektrik-elektronik mühendisliği yüksek lisans bölümleri,     hacettepe elektrik elektronik yüksek lisans başvuru,     odtü elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans başvuru,     odtü elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans başvuru koşulları,     boğaziçi elektrik elektronik yüksek lisans,     elektrik ve bilgisayar mühendisliği yüksek lisans

Approximation in computations. Truncation and round-off error. Numerical solution of algebraic equations. Methods for the solution of system of linear equations: Gaussian elimination, LU-decomposition, and iterative methods. Matrix inversion. Interpolation: Lagrange, Newton, and Gauss formulas. Spline interpolation. Numerical integration: Trapezoidal, Simpson’s, and Romberg methods.
TURK 101 – Türk Dili I
This course is designed as a survey of Turkish Language and its place among other languages. Its phonology and punctuation will also be studied through reading of literary texts.
MECE 306 – Denetim Sistemleri
Laplace dönüşümü, aktarım işlevleri, kararlılık, kararlı durum, hata çözümlemesi, frekans tepkesi çözümlemesi, kök yereğrisi tekniği, durum-uzayda tasarım, kontrol edilebilirlik, gözlenebilirlik, kutup yerleştirme ve kestirici tasarımı
TURK 102 – Türk Dili II
This course aims training students in expressing their ideas and feelings clearly, and to help them in using oral and written Turkish correctly by the use articles, seminars and research theses.
HIST 101 – T.C. Atatürk İlke ve Inkılapları I
The decline of the Ottoman Empire and the developments leading to the Turkish Revolution.
IE 305 – Mühendislik Ekonomi Analizi
HIST 102 – T.C. Atatürk İlke ve Inkılapları II
Foundation of the Turkish Republic and principles of Mustafa Kemal Atatürk.
ORY 400 – Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım
Öğrenciler bir dönemde Üniversite genelinde düzenlenecek en az bir ya da bir akademik yılda en az iki sosyal ve kültürel etkinliğe katılmak zorundadır. Etkinlikler bölümlerin web sayfalarından ilan edilmektedir. Öğrenciler katıldıkları her bir etkinlik için katılım sertifikası alırlar. Bu dersten geçer bir not almak için, öğrencilerin bu sertifikaları danışmanlarına teslim etmeleri gerekmektedir.

Teknik Seçmeli Bölüm Dersleri

EE 401 – (Telecommunications)Sayısal Haberleşme

elektrik yüksek lisans,     elektrik mühendisliği yüksek lisans,     elektrik elektronik yüksek lisans,     itü elektrik yüksek lisans,     elektrik öğretmenliği yüksek lisans,     elektrik mühendisliği yüksek lisans mülakat soruları,     elektrik-elektronik yüksek lisans mülakat soruları,     elektrik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     elektrik mühendisi yüksek lisans,     ytü elektrik yüksek lisans,     elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans alanları,     elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans başvuru koşulları,     elektrik-elektronik mühendisliği yüksek lisans bölümleri,     hacettepe elektrik elektronik yüksek lisans başvuru,     odtü elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans başvuru,     odtü elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans başvuru koşulları,     boğaziçi elektrik elektronik yüksek lisans,     elektrik ve bilgisayar mühendisliği yüksek lisans

Kodlama ilkeleri, örnekleme ve nicemleme. Companders, darbe kod modülasyonu, sayısal modülasyon teknikleri (ASK, FSK ve PSK), Delta modülasyonu, sayısal haberleşme sistemlerinin gürültü altında davranışları. M-li iletişim, eniyi alıcılar, denkleştirme teknikleri, bilişim teorisine giriş ve hata düzelten kodlar, Shannon kodlama teoremi.

 

EE 402 – (Telecommunications)Kablosuz Haberleşme
Kablosuz haberleşme sistemlerine giriş. Hücre kavramı: sistem tasarımının. temelleri. Radyo yayılımı: Yol kaybı, sönme ve çok-yollu, çoklu erişim teknikleri. Kablosuz sistemler ve standartlar.

 

EE 403 – (Telecommunications)Haberleşme Ağları
Haberleşme ağlarına giriş. Mimari, OSI katmanı, topolojiler. Haberleşme arabirimi ve veri bağı kontrolü, hata sezme ve düzeltme. Devre ve paket anahtarlama, ATM ve çerçeve aktarıcı, sıkışıklık denetimi, Ethernet, token ring ve FDDI, kablosuz yerel ağlar, İnternet protokolü, ağlararası iletişim, ulaşım protokolü (TCP), ağ güvenliği, ISDN ve genişbantlı ISDN. Kablosuz ağlar. Günümüz ve gelecekteki kablolu/kablosuz haberleşme sistemleri için ağ konuları.

 

EE 404 – (Telecommunications)Radar Sistemleri

elektrik yüksek lisans,     elektrik mühendisliği yüksek lisans,     elektrik elektronik yüksek lisans,     itü elektrik yüksek lisans,     elektrik öğretmenliği yüksek lisans,     elektrik mühendisliği yüksek lisans mülakat soruları,     elektrik-elektronik yüksek lisans mülakat soruları,     elektrik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     elektrik mühendisi yüksek lisans,     ytü elektrik yüksek lisans,     elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans alanları,     elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans başvuru koşulları,     elektrik-elektronik mühendisliği yüksek lisans bölümleri,     hacettepe elektrik elektronik yüksek lisans başvuru,     odtü elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans başvuru,     odtü elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans başvuru koşulları,     boğaziçi elektrik elektronik yüksek lisans,     elektrik ve bilgisayar mühendisliği yüksek lisans

Radar ilkeleri. Radar denklemi. Tasarım konuları. MTI ve Darbeli radarlar. İstatistiksel algılama teorisi ve hedeflerin radar kesitleri. Sürekli dalga ve frekans modülasyonlu radarlar. Hedef izleme radarları. Radar antenleri. Sentetik açıklık radarı.

 

EE 405 – (Telecommunications)Antenler ve Yayılım
Maxwell denklemlerinin tekrarı ve ışıma. Temel antenler ve parametreleri. Dizi teorisi, genişbantlı antenler, açıklık antenler, mikroşerit antenler ve anten tasarım konuları. Anten ölçme teknikleri, anten parametrelerinin ölçümü. Yerküre üzerinde dalga yayılımı, atmosferde, uzayda, kentsel ve kapalı alanlarda elektromanyetik dalgalar. Yol, frekans, anten tasarımı ve haberleşme sistemleri için anten seçimi. Antenler ve yayılım için bilgisayar destekli tasarımı.

 

EE 406 – (Telecommunications)Optik Haberleşme Sistemleri
Optik lif yapıları, dalgakılavuzlama ve üretim, zayıflama, sinyal bozulması, kip bağlaşımı, LED ve LASERler, güç bağlaştırma, fotoalgılayıcılar, optik alıcılar, noktadan noktaya bağlar, hat kodlama, evreuyumlu optik sistemler, fotonik anahtarlama, kılavuzsuz optik haberleşme sistemleri

 

EE 408 – (Telecommunications)Uydu Haberleşmesi
Uydu ile haberleşmeye giriş. Yörüngeler ve fırlatma yöntemleri. Yayılım karakteristikleri. Yörünge sarsımları. Yerdurağan yörünge. Uzay bölütü. Yerküre bölütü. Karışma. Uydu erişimi. Modülasyon teknikleri ve kodlama.

 

EE 410 – (Telecommunications)Haberleşme Elektroniği

elektrik yüksek lisans,     elektrik mühendisliği yüksek lisans,     elektrik elektronik yüksek lisans,     itü elektrik yüksek lisans,     elektrik öğretmenliği yüksek lisans,     elektrik mühendisliği yüksek lisans mülakat soruları,     elektrik-elektronik yüksek lisans mülakat soruları,     elektrik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     elektrik mühendisi yüksek lisans,     ytü elektrik yüksek lisans,     elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans alanları,     elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans başvuru koşulları,     elektrik-elektronik mühendisliği yüksek lisans bölümleri,     hacettepe elektrik elektronik yüksek lisans başvuru,     odtü elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans başvuru,     odtü elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans başvuru koşulları,     boğaziçi elektrik elektronik yüksek lisans,     elektrik ve bilgisayar mühendisliği yüksek lisans

Haberleşme sistemlerine genel bakış. Sistem blokları; vericiler ve alıcılar, modülasyon ve modülasyon devreleri. Salıngaçlar, süzgeçler ve faz kenetleme döngüsü (PLL) devreleri, geniş bir frekans bölgesinde haberleşme sistemleri için frekans sentezleyici ve yükselteç tasarımı. Haberleşme devre ve altdevrelerinin tasarımı.

 

EE 411 – (Telecommunications)Elektronik Harp Sistemlerine Giriş
Elektronik Harbe (EW) genel bakış, EW’in unsurları: Elektronik destek önlemleri (ESM), Elektronik karşı önlemler (ECM), Elektronik karşı-karşı önlemler (ECCM) ve Komuta, Kontrol, Haberleşme ve Enformasyon (CCCI). EW Alıcı sistemleri, Radar sistemlerinin çalışması, radar parametreleri ve çeşitleri, arama ve izleme sistemleri. Silah sistemleri. ESM, ECM and ECCM sistemleri ve işletimsel faaliyetler. EW teknolojisinde gelişme düzeyi, ve geleceğe yönelik eğilimler.

 

EE 421 – (Sinyaller ve Sistemler)Sayısal Görüntü İşleme
Görüntü işlemenin temel konuları: iki boyutlu sistemler ve dönüşümler, görüntü edinimi, örnekleme ve nicemleme, görüntü iyileştirme ve sıkıştırma için kullanılan doğrusal ve doğrusal olmayan yöntemler (dönüşümler, ayrımsal darbe kodlaması, vektörel nicemleme, dalgacıklar, altbant kodlaması gibi) duruk ve video kodlama standartları.

 

EE 422 – (Sinyaller ve Sistemler)İstatistiksel Sinyal İşleme
Olasılık teorisi ve rastgele değişkenlerin tekrarı: rastgele değişkenlerin dönüşüm (işlevi), koşullu beklenti, rastgele değişken dizileri, dizilerin yakınsaması. Olasılıksal süreçler: Geniş anlamda durağan süreçler, ortogonal artım süreçleri, Wiener süreci, Poisson süreci, KL açılımı. Ergodiklik, ortalama karesel süreklilik, olasılıksal süreçlerin ortalama karesel türev ve integrali. Olasılıksal sistemler: doğrusal dinamik sistemlerin olasılıksal girdilere tepkileri, Lyapunov denklemleri, ilinti işlevi, güç spektral yoğunluk işlevi, doğrusal en küçük kareler kestirimine giriş, Wiener ve Kalman süzgeçleme.

 

EE 423 – (Sinyaller ve Sistemler)Yapay Sinir Ağları ve Uygulamaları
Nöronlar ve sinir ağları. Yapay sinir ağları için temel modeller: Tek katma, algılama, Hopfield ağları, rekabete dayanan öğrenme ağları, Sinir ağları uygulamaları: Matris cebir problemleri, uyarlanır süzgeçleme ve uyarlanır örüntü tanıma, tekrarlı sinir ağları ile dinamik sistem tanılama, yaklaştırma/eniyileme problemleri, sinir ağlarının VLSI ile gerçekleştirilmesi.

 

EE 424 – (Sinyaller ve Sistemler)Uyarlanır Sistemler and Sinyal İşleme
Uyarlanır sistemler: Tanım ve karakteristikler, sınıflandırma. Uyarlanır sistemlerde performans ölçütleri. Uyarlanır sistemler için analitik teknikler. Süreç tanılama için otomatik yöntemler. Çapraz ilinti. Durağan sinyaller ile uyarlama teorisi. Uyarlanır algoritmalar ve yapılar. Uygulamalar: Uyarlanır modelleme ve sistem tanılama, ters uyarlanır modelleme, ters evrişim, uyarlanır ters kontrol, uyarlanır karışma giderimi.

 

EE 425 – (Sinyaller ve Sistemler)HDL ile Gelişmiş Sayısal Tasarım
Sayısal sistemler için modern bilgisayar destekli tasarım (CAD) araç ve algoritmalarına giriş. Sayısal sistem tasarımında bilgisayar destekli tasarımın yeri. Donanım tanımlama dilleri, davranışsal, veri akışı ve yapısal modelleme. Çeşitli seviyelerde tasarımın sentezi, eniyilemesi, benzetimi ve doğrulaması için (CAD) araçları. Verilog dilinin yapıları.

 

EE 426 – (Sinyaller ve Sistemler)Gerçek Zamanlı Sinyal İşleme
Texas Instruments TMS320C6x ailesi sabit ve kayan nokta işlemciler için mimari, komut kümesi ve yazılım ve donanım geliştirme araçları. Dalgaşekli üretme, FIR ve IIR süzgeçleme, DTF ve FFT’ye dayalı spektral çözümleme ve süzgeçleme gibi sinyal işleme uygulamaları.

 

EE 428 – (Sinyaller ve Sistemler)Biyomedikal Sinyaller ve Enstrümantasyon
Enstrümantasyonun temel kavramları. Biyoelektrik sinyaller. Biyo-duyucular ve yükselteçler. Genesis ve biyoelektrik potansiyellerin önemi. ECG, EOG, EMG ve bunlarım ölçüm ve gözlenmesi. Spektral çözümleme. Sayısal ve analog süzgeçleme. İlinti ve kestirim teknikleri. Nöropsikolojik ölçümler. Bilgisayarlar ve tıbbi cihazlar. Görüntüleme. Tanılayıcı ultrason. Biyomedikal problemlerin çözümü için yapay zeka ve sinir ağları uygulamaları.

 

EE 430 – (Sinyaller ve Sistemler)Bilgisayarla Görme

elektrik yüksek lisans,     elektrik mühendisliği yüksek lisans,     elektrik elektronik yüksek lisans,     itü elektrik yüksek lisans,     elektrik öğretmenliği yüksek lisans,     elektrik mühendisliği yüksek lisans mülakat soruları,     elektrik-elektronik yüksek lisans mülakat soruları,     elektrik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     elektrik mühendisi yüksek lisans,     ytü elektrik yüksek lisans,     elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans alanları,     elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans başvuru koşulları,     elektrik-elektronik mühendisliği yüksek lisans bölümleri,     hacettepe elektrik elektronik yüksek lisans başvuru,     odtü elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans başvuru,     odtü elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans başvuru koşulları,     boğaziçi elektrik elektronik yüksek lisans,     elektrik ve bilgisayar mühendisliği yüksek lisans

This course will provide an introduction to computer vision through algorithms for analyzing and interpreting the content of images. The topics include image sensing, filtering, edge and texture description, stereo imaging, and recognition.

 

EE 431 – (Mikroelektronik)Yarıiletken Cihazlar ve Modelleme
Yarıiletken elektroniğinin tekrarı. Yarıiletken cihazlar için temel denklemler. PN eklemleri. Shockley-Hall-Read Modeli. İki kutuplu transistörler. MOS sistemler. MOSFET. CMOS. Temel sürüklenme-difüzyon denklemlerinin ayrıklaştırılması. Cihaz benzetimi için hidrodinamik modeller. Cihaz benzetimi için Monte Carlo modelleri. PN eklemlerinin nümerik çözümlemesi. MOSFET karakteristiklerinin nümerik çözümlemesi.

 

EE 432 – (Mikroelektronik)VLSI Tasarım
Ardışık devreler, boruhatları. Arabağlantılar: Kapasitif ve rezistif parazit etkiler ve çözümleri. Sayısal devrelerin zamanlaması, saat çarpıklığı ve saat seğirmesi. Saat dağıtım teknikleri. Aritmetik blokların tasarımı: Toplayıcı, kaydırıcı, karşılaştırıcı, çarpıcı. Bellek ve dizi yapılarının tasarımı. Tasarım yöntemleri ve araçları. Test ve doğrulama.

 

EE 433 – (Mikroelektronik)RF Mikroelektroniği
RF tasarım temelleri. Modülasyon ve çoklu erişim teknikleri, alıcı-verici mimarileri ve tasarım konuları. LNA ve karıştırıcı tasarımı, salıngaçların, frekans sentezleyicilerin ve güç yükselteçlerinin monolitik olarak gerçekleştirilmesi.

 

EE 435 – (Mikroelektronik)Optoelektronik
Işığın doğası. Temel optik yasalar ve tanımlar. Fotoalgılayıcılar. Güneş hücreleri. Işık yayan diyotlar. Lazer ve uygulamaları. Homojunction, heterojunction, kuantum kuyusu ve ileri yapılı lazerler. Lif türleri. Optik liflerde ışık yayınımı. Modülatörler. Görüntü cihazları. Kompakt diskler.

 

EE 436 – (Mikroelektronik)Süperiletkenlik ve Uygulamaları
Süperiletkenliğe, süperiletken elektroniği ağırlıklı, olaybilimsel yaklaşım. Süperiletkenlerin elektrodinamiği. London modeli ve akı kuantumlaması. Josephson eklemleri ve süperiletken kuantum cihazları. Yüksek hızlı süperiletken elektroniği. Kuantum hesaplama için kuantumlanmış devreler. II. tür süperiletkenlere genel bakış. Kritik manyetik alanlar. Kritik durum modeli. Superiletken malzemeler. Mikroskopik teori. Uygulamalar.

 

EE 437 – (Mikroelektronik)Tümleşik Optik
Tümleşik optiğe genel bakış. Kılavuzlu dalgalar. Kanal dalga kılavuzları ve cihazları. Tümleşik optik için malzemeler. Üretim ve montaj. Dalgakılavuzu fotoalgılayıcılar. Dalgakılavuzu optik modülatörler. LED ve lazerler. Tümleşik optiğin endüstriyel uygulamaları.

 

EE 438 – (Mikroelektronik)Tümleşik Devre Teknolojisi
CMOS teknolojisine genel bakış. MOS’un çalışması ve anahtar parametreleri. Temiz odalar, pul temizleme. Litografi. Temeller. Faz maskeleri. Oksitleme – matematiksel modeller. Katkı difüzyonu. İyon ekme. İnce film çökeltme. İnce filmlerin özellikleri. Islak oyma ve plasma ile oyma. Metalizasyon: Kontaklar, ölçme yöntemleri. Karma tümleşik devre üretimi.

 

EE 440 – (Mikroelektronik)Malzeme Bilimi
Kristalografi: Birim hücreler, kristal kafes yapilari, kristal kusurlari, X isini kirinimi yöntemiyle kristal yapisinin belirlenmesi. Manyetik özellikler: Sert ve yumusak maddeler dia, para, ferro ve anti-ferro maddeler, kalici miknatislar, manyetik kayit, manyetik bellekler, ferritler. Dielektrik özellikler: Kutuplasma türleri, yerel alan, Clausius-Mosatti denklemi, dielektrik kayip, dielektrik dayanim, dielektrik delinme, kondansatör maddeler, ferro- ve pyro-elektrik. Süperiletkenlik: Süperiletkenler, Meissner etkisi, BCS teorisi, Sert ve yumusak süperiletkenler, süperiletken miknatis.

 

EE 445 – (Sinyaller ve Sistemler)Robotiğe Giriş
Robot sistemlerinin temel bileşenleri: Koordinat çerçevesi seçimi, homojen dönüşümler, kinematik denklemlerin çözümleri, hız ve kuvvet/moment ilişkileri. Lagrange formülasyonunda manipülatör dinamiği, manipülatör hareketinin sayısal benzetimi, hareket planlama, engelden kaçınma, hesaplanmış moment metoduyla kontrol birimi tasarımı manipülatörler için klasik kontrol birimleri.

 

EE 450 – (Güç Sistemleri)Elektrik Makinaları ve Sürücüler
Manyetizma, mekanik ve ısı temelleri. Dc motorlar.Elektrik makinelerinin ısınması ve verim. Aktif reaktif ve görünen güç. Üç fazlı devreler. Üç fazlı endüksiyon motorları, endüksiyon motorlarının eşdeğer devreleri. Senkron motorlar. Tek fazlı motorlar. Adım motorları. Endüstriyel motor kontrolünün temelleri. Güç elektroniğinin temel öğeleri. Dc ve ac motorların kontrolü.

 

EE 451 – (Güç Sistemleri)Güç Sistemleri Analizi
Güç sistemlerine giriş. Üç faz ac devre çözümlemesi. Per-unit sistemi ile hesaplamalar. Alçak gerilim sistemlerinde kısa devre olgusu ve çözümlemesi. Elektrik sistemlerinde koruma kavramı, cihazları ve uygulamaları. Devre kesici, röle ve sigortaların karakteristik ve uygulamaları. Güç ve enerji ölçümleri. Reaktif güç kompanzasyonu.

 

EE 452 – Yüksek Gerilim Tekniği

elektrik yüksek lisans,     elektrik mühendisliği yüksek lisans,     elektrik elektronik yüksek lisans,     itü elektrik yüksek lisans,     elektrik öğretmenliği yüksek lisans,     elektrik mühendisliği yüksek lisans mülakat soruları,     elektrik-elektronik yüksek lisans mülakat soruları,     elektrik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     elektrik mühendisi yüksek lisans,     ytü elektrik yüksek lisans,     elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans alanları,     elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans başvuru koşulları,     elektrik-elektronik mühendisliği yüksek lisans bölümleri,     hacettepe elektrik elektronik yüksek lisans başvuru,     odtü elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans başvuru,     odtü elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans başvuru koşulları,     boğaziçi elektrik elektronik yüksek lisans,     elektrik ve bilgisayar mühendisliği yüksek lisans

Elektrik ve dielektrik ilkelerin tekrarı. Yalıtım tipleri ve delinme mekanizması. Yüksek gerilim ölçümü ve elektrik alan şiddetinin kontrolü. Ticari yalıtımlar, özellikleri ve elektriksel bozulma. İz oluşumu, ısıl delinme, elektrokimyasal bozulma. Alan eşlemleme. Yalıtım ilkelerinin devre kesicilere, geçit izolatörlerine, transformatörler, kablolara, kondansatörlere, elektrostatik ayrıştırıcılara uygulanması. Kısmi boşalma. Yıldırım.

 

PHYS 201 – (Mikroelektronik)Kuantum Fiziği
Görelilik teorisi, Dalgaların parçacık özellikleri. Parçacıkların dalga özellikleri. Belirsizlik ilkesi. Schrödinger denklemi. Atomun Bohr ve Sommerfeld modelleri. Pauli dışarlama ilkesi. Katıların bant teorisi. Soğurma, kendiliğinden yayılım, uyarılmış yayılım. LED ve Lazerin çalışması.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Nisan 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930