Elektrik ve Elektronik Mühendisliği örnek ödev

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
AFE 156 Mühendis ve Mimarlar için İngilizce Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3 CHEM 101 Genel Kimya Kredi (3 + 1 + 1) 4
Ölçülebilirlik ve izlenilebilirlik, periyodik tablo, kimyasal reaksiyon çeşitleri, maddenin yapısı, gaz kanunları, katılar, sıvılar, solüsyonlar, kimyasal kinetik ve denge reaksiyonları, çözünürlük ve çözünürlük sabiti, asitler, bazlar, tuz, ph hesaplamaları, tampon çözeltiler, titrasyonlar
EE 102 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğine Giriş

kapakları ödev,ödev matematik,ödev kapagı matematik,ödev kapagı ingilizce,ödev kapakları indir,örnek ödev,özel ders,bitirme tezi,proje,dönem projesi konuları,yap
Ön Koşul:Yok
Kredi (1 + 0 + 2) 2
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin temelleri: Devreler ve Sistemler, Elektronik, Haberleşme Sistemleri, Enerji ve Güç Sistemleri, Alanlar ve Dalgalar, Kontrol Sistemleri, Biyomedikal Mühendisliği. Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde kullanılan bilgisayar programlarının tanıtımı. Elektrik sektöründeki kuruluş ve firmalara düzenlenen saha gezileri.
HUM 101 Uygarlık Tarihi I kapakları ödev,ödev matematik,ödev kapagı matematik,ödev kapagı ingilizce,ödev kapakları indir,örnek ödev,özel ders,bitirme tezi,proje,dönem projesi konuları,yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 2) 3

MATH 151 Matematik I

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 2 + 0) 4
Temel Fikirler, Limit Ve Süreklilik, Türevler, Rolle Ve Ortalama Değer Teoremleri, L’hospital Kuralı, Eğri Çizimleri, Sınırsız İntegraller, İntegral Alma Metodları.
PHYS 101 Fizik I kapakları ödev,ödev matematik,ödev kapagı matematik,ödev kapagı ingilizce,ödev kapakları indir,örnek ödev,özel ders,bitirme tezi,proje,dönem projesi konuları,yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 2) 4
Fizik Ve Ölçümler, Bir Boyutlu Hareket, Vektörler, İki Boyutlu Hareket, Hareket Kanunları, Dairesel Hareket Ve Newton Kanununun Diğer Uygulamaları, İş Ve Enerji, Lineer Momentum Ve Çarpışmalar, Sabit Eksen Etrafında Dönüş Ve Katı Cisimler, Dönen Hareket, Açısal Momentum Ve Tork, Statik Denge Ve Elastikiyet, Titreşimli Hareket, Yerçekimi Kanunu, Akışkanlar Mekaniği.
ES 108 Mühendislik Literatürü ve İletişim Becerileri  kapakları ödev,ödev matematik,ödev kapagı matematik,ödev kapagı ingilizce,ödev kapakları indir,örnek ödev,özel ders,bitirme tezi,proje,dönem projesi konuları,yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3

ES 112 Algoritmalar ve Bilgisayar Programlama kapakları ödev,ödev matematik,ödev kapagı matematik,ödev kapagı ingilizce,ödev kapakları indir,örnek ödev,özel ders,bitirme tezi,proje,dönem projesi konuları,yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 2) 4
Bilgisayarlar ve C kullanarak programlamaya temel giriş, algoritmik yaklaşım, bildirimler, giriş/çıkış, saklama ve kontrol yapıları, fonksiyonlar.
HUM 102 Uygarlık Tarihi 2 kapakları ödev,ödev matematik,ödev kapagı matematik,ödev kapagı ingilizce,ödev kapakları indir,örnek ödev,özel ders,bitirme tezi,proje,dönem projesi konuları,yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 2) 3

MATH 152 Matematik II kapakları ödev,ödev matematik,ödev kapagı matematik,ödev kapagı ingilizce,ödev kapakları indir,örnek ödev,özel ders,bitirme tezi,proje,dönem projesi konuları,yap

Ön Koşul:MATH 151
Kredi (3 + 1 + 2) 4
Sınırlı İntegral Ve Uygulamaları, Düzensiz İntegraller, Kutupsal Koordinatlar Ve Parametrik Denklemler, Vektörler, Doğrular Ve Kesin Uçlar, Yönlü Türevler, Gradyan, Zorlamalı Uçlar, Çoklu İntegraller Ve Uygulamaları
MATH 221 Lineer Cebir kapakları ödev,ödev matematik,ödev kapagı matematik,ödev kapagı ingilizce,ödev kapakları indir,örnek ödev,özel ders,bitirme tezi,proje,dönem projesi konuları,yap

Ön Koşul:MATH 151
Kredi (2 + 2 + 0) 3

PHYS 102 Fizik II kapakları ödev,ödev matematik,ödev kapagı matematik,ödev kapagı ingilizce,ödev kapakları indir,örnek ödev,özel ders,bitirme tezi,proje,dönem projesi konuları,yap

Ön Koşul:PHYS 101
Kredi (3 + 1 + 2) 4
Elektrik Alanları, Gauss Kanunu, Elektrik Potansiyeli, Kapasitans Ve Diaelektrik, Akım Ve Direnç, Doğru Akım Devreleri, Manyetik Alanlar, Manyetik Alan Kaynakları, Faraday Kanunu, Endüktans, Alternatif Akım Devreleri.
ECON 204 Mühendisler için Ekonomi kapakları ödev,ödev matematik,ödev kapagı matematik,ödev kapagı ingilizce,ödev kapakları indir,örnek ödev,özel ders,bitirme tezi,proje,dönem projesi konuları,yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Ekonominin Doğası, Amacı Ve Metodları, Fiyat Sistemlerine Genel Bakış, Tüketici Davranışı, Şirket Teorisi, Türk Ekonomisinden Örneklemeler.
EE 211 Elektrik Devreleri kapakları ödev,ödev matematik,ödev kapagı matematik,ödev kapagı ingilizce,ödev kapakları indir,örnek ödev,özel ders,bitirme tezi,proje,dönem projesi konuları,yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 2) 4
Fiziksel devreler. Fiziksel devrelerde akımın ve gerilimin ölçülmesi ve modellenmesi. Yük, akı, güç ve enerji fonksiyonlarının tanımı ve dalga biçimlerinin modellenmesi. Kirchoff yasaları; akım ve gerilim denklemleri. Yük ve akı bağıntıları. Devre grafları. Graf matrisleri. İdeal devre elemanları. Fiziksel devre elemanlarının modellenmesi. Lineer olmayan devre elemanlarının küçük işaret modelleri. Elektrik devrelerinin sınıflandırılması. Lineer ve lineer olmayan direnç devrelerinin incelenmesi: Çevre akımları ve düğüm gerilimleri yöntemleri. Çarpımsallık ve toplamsallık, devre teoremleri. Dinamik devrelerin incelenmesi: Durum değişkenleri yöntemi. Birinci ve ikinci mertebeden dinamik devrelerin çözümü.
EE 243 Sayısal Devreler kapakları ödev,ödev matematik,ödev kapagı matematik,ödev kapagı ingilizce,ödev kapakları indir,örnek ödev,özel ders,bitirme tezi,proje,dönem projesi konuları,yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 2) 4
Sayı sistemleri ve kodlama. Kısmi sıralı küme, kafes yapılar, Boole cebri. Kombinezonsal lojik devre elemanları. Boole fonksiyonları: Kanonik açınımlar ve indirgeme, Tablo ve Karnaugh yöntemleri. Bazı önemli kombinezonsal devreler: Toplayıcılar, kodlayıcılar, çoklayıcılar, salt-oku-bellek ve programlanabilir lojik diziler. Ardışıl lojik devreler: Durum tablosu ve diagramı. İkililer: Ardışıl devre analizi. Senkron devrelerin sentezi. Tümleştirilmiş ardışıl devre elemanları: Saklayıcılar, bellekler, sayıcılar.
ES 272 Nümerik Analiz kapakları ödev,ödev matematik,ödev kapagı matematik,ödev kapagı ingilizce,ödev kapakları indir,örnek ödev,özel ders,bitirme tezi,proje,dönem projesi konuları,yap

Ön Koşul:MATH 152, MATH 221, ES 112
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Yüzen Nokta Aritmatiği Ve Hatalar. Kök Bulma. Numerik Difensiyeller Ve Integraller. Yaklaşım Fonsiyonları. Numerik Lineer Cebir. Değer Hesaplamaları Ve Basit Diferansiyel Denklem Çözümleri. Numerik Algoritma Analizleri.
MATH 241 Difransiyel Denklemler kapakları ödev,ödev matematik,ödev kapagı matematik,ödev kapagı ingilizce,ödev kapakları indir,örnek ödev,özel ders,bitirme tezi,proje,dönem projesi konuları,yap

Ön Koşul:MATH 152
Kredi (3 + 2 + 0) 4
Birinci Derece Diferansiyel Denklemler (Temel Kavramlar, Ayrılabilir Denklemler, Kesin Diferansiyel Denklemler, Bu Durumlara İndirgenmeler) Ve Uygulamaları, İkinci Dereceden Diferansiyel Denklemler (Homojen Doğrusal Denklemler, Sabit Katsayılarla Homojen Denklemler, Homojen Olmayan Denklemler, Belirsiz Katsayılar Metodu, Parametrelerin Değişimi Metodu) Ve Uygulamaları, Diferansiyel Denklemlerin Güç Serileri Ile Çözümü.
TKL 201 Türkçe I kapakları ödev,ödev matematik,ödev kapagı matematik,ödev kapagı ingilizce,ödev kapakları indir,örnek ödev,özel ders,bitirme tezi,proje,dönem projesi konuları,yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

EE 212 Devreler ve Sistemler kapakları ödev,ödev matematik,ödev kapagı matematik,ödev kapagı ingilizce,ödev kapakları indir,örnek ödev,özel ders,bitirme tezi,proje,dönem projesi konuları,yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Yüksek mertebeden dinamik devrelerde durum ve çıkış denklemleri. Durum denklemlerinin t- ve s- domeninde çözümü. Durum geçiş matrisi ve özellikleri. Öz çözüm, zorlanmış çözüm ve tam çözüm. Kararlılık ve Routh kriteri. Yönetilebilirlik ve gözlenebilirlik. Dinamik devrelerin ve sistemlerin w- domeninde incelenmesi: Sinüsoidal Sürekli Hal. Fazörler, güç ve enerji. Üç fazlı sistemler. Dinamik devrelerin ve sistemlerin s-domeninde incelenmesi. Bode diyagramları.
EE 226 Elektromanyetik Alanların Temelleri

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Temel varsayımlar, elektrik yükü, Coulomb yasası, boş uzayda elektrostatik olay, elektrostatik enerji, yüzeysel yükler ve Dirac dağılımı, dipoller, boş olmayan uzayda elektrostatik olay, bünye denklemleri ve sınır koşulları, Lorentz kuvveti ve boş uzayda magnetostatik olay, magnetik enerji yoğunluğu, magnetik dipoller ve sürekli mıknatıslar. Maxwell denklemleri ve elektromagnetik alanlar. Faraday endüksiyonu, öz ve karşılıklı endüktans, elektromagnetik enerji, potansiyel fonksiyonları, elektromagnetik alanın özel rölativitesi.
EE 232 Elektroniğe Giriş kapakları ödev,ödev matematik,ödev kapagı matematik,ödev kapagı ingilizce,ödev kapakları indir,örnek ödev,özel ders,bitirme tezi,proje,dönem projesi konuları,yap

Ön Koşul:EE 211
Kredi (3 + 0 + 2) 4
Giriş; elemanlar ve temel devreler: İşlemsel kuvvetlendiriciler; tanımlar ve uygulama örnekleri. Diyotlar; ideal diyot, jonksiyonlu diyotun uç karakteristikleri, diyotlu devrelerin analizi, yarıiletkenlerle ilgili kavramlar ve jonksiyonlu diyotun fiziksel yapısı. Bipolar Jonksiyonlu Transistör (BJT); fiziksel yapı ve çalışma rejimleri, DA kutuplama, kuvvetlendirici olarak BJT. Küçük işaret eşdeğer devresi, temel kuvvetlendirici yapıları, anahtar olarak çalışma. MOSFET yapısı ve çalışma türleri, kuvvetlendirici olarak MOSFET, MESFET. SPICE modelleri.
EE 242 Mikroişlemci Sistemleri kapakları ödev,ödev matematik,ödev kapagı matematik,ödev kapagı ingilizce,ödev kapakları indir,örnek ödev,özel ders,bitirme tezi,proje,dönem projesi konuları,yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 2) 4
Sayısal mantık devreleri, veri tipleri gösterimi ve üzerlerinde işlemler, donanımsal olarak bir mikrokontroller sistemin temelleri, bir mikrokontrollerin komut kümesi, assembly programlama, sayısal giriş çıkış, kesmeler, zamanlayıcılar, karışık sinyal ve sistemler, mikrokontroller ile sayısal haberleşme, flash programlama,
EE 254 Uygulamalı Olasılık kapakları ödev,ödev matematik,ödev kapagı matematik,ödev kapagı ingilizce,ödev kapakları indir,örnek ödev,özel ders,bitirme tezi,proje,dönem projesi konuları,yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Temel olasilik kavramlari, beklenen deger ve varyans, olasilik dagilim fonksiyonlari, Bayes kurali, marjinal ve kosullu dagilimlar, ornek istatistiklerin dagilimi, buyuk sayilar kurali ve merkezi limit teoremi, hipotez testi ve rastlanti sureclerine giris.
TKL 202 Türkçe II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

EE 321 Elektromanyetik Dalgalar ve İletim Hatları kapakları ödev,ödev matematik,ödev kapagı matematik,ödev kapagı ingilizce,ödev kapakları indir,örnek ödev,özel ders,bitirme tezi,proje,dönem projesi konuları,yap

Ön Koşul:EE 226
Kredi (3 + 0 + 2) 4
Dalga denklemi, iki boyutlu denkleminin çözümü, d’Alembert ve Fourier yöntemleri, iletkenliğin etkisi, monokromatik dalgalar, Helmholtz denklemi, ortalama güç ve Poynting vektörü, düzlemsel dalgalar, yansıma ve kırılma, dalga kılavuzları, TE, TM ve TEM modları, dikdörtgen ve daire kesitli borular, iletim hatları, boşluk rezonatörleri, antenler, uzak alan kavramı, elektrik ve magnetik dipoller, çizgisel antenler, anten dizileri, yerin etkisi ve görüntü yöntemi.
EE 333 Analog Elektronik Devreleri kapakları ödev,ödev matematik,ödev kapagı matematik,ödev kapagı ingilizce,ödev kapakları indir,örnek ödev,özel ders,bitirme tezi,proje,dönem projesi konuları,yap

Ön Koşul:EE 232
Kredi (3 + 0 + 2) 4
Kuvvetlendiricilerde frekans cevabı. Geribesleme. Geribeslemeli kuvvetlendiricilerde Kararlılık. Dengeleme. Osilatörler. Güç kuvvetlendiricileri. Fark Kuvvetlendiricileri. Çok katlı kuvvetlendiriciler. Akım Aynaları. İşlemsel kuvvetlendiricilerin ideal olmayan özellikleri.
EE 361 Sayısal İşaret İşlemeye Giriş kapakları ödev,ödev matematik,ödev kapagı matematik,ödev kapagı ingilizce,ödev kapakları indir,örnek ödev,özel ders,bitirme tezi,proje,dönem projesi konuları,yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 2) 4
Sürekli ve Kesikli Sinyaller, Sinüs biçimli Sinyaller, Spektrum Gösterimi, Örnekleme, FIR Filtreleri, IIR Filtreleri, Sürekli Zaman Sistemleri, Frekans Tepkisi, Sürekli Zaman Fourier Dönüşümü, Z-Dönüşümü, İşaret İşleme Yöntemlerinin Yazılım ile Gerçeklenmesi.
EE 371 Elektromekanik Enerji Dönüşümü

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Genel ilkeler, giriş-çıkış değişkenleri. Motor, jeneratör, transformatör. Enerji korunumu ve enerji denge denklemi. Moment-kuvvet ve magnetik alan-elektrik alan arasındaki ilişkiler. Öz ve karşıt endüklenmeler, moment ve kuvvet. Genelleştirilmiş ve ilkel makina modelleri, matematiksel model ve devre modeli, ve sürekli enerji dönüşümü koşulları, çeşitli makina modelleri.
HTR 301 İnklap Tarihi kapakları ödev,ödev matematik,ödev kapagı matematik,ödev kapagı ingilizce,ödev kapakları indir,örnek ödev,özel ders,bitirme tezi,proje,dönem projesi konuları,yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

EE 334 Sayısal Elektronik Devreleri kapakları ödev,ödev matematik,ödev kapagı matematik,ödev kapagı ingilizce,ödev kapakları indir,örnek ödev,özel ders,bitirme tezi,proje,dönem projesi konuları,yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 2) 4
Giriş. Teknoloji ve Devre Elemanları: CMOS teknolojisi; serim; MOSFET modelleme; eleman ve bağlantı kapasiteleri. Evirici: ideal evirici; CMOS evirici; ikili çalışma ve düzey tazeleme; dinamik özellikler; güç harcaması; evirici tasarımı. Statik CMOS Lojik Kapılar: NAND; NOR; kompleks kapı; statik CMOS için serim teknikleri. Geçiş lojiği: Geçik lojiği sentezleme; NMOS ve CMOS geçiş lojiği. Statik CMOS Ardışıl Devreler: SR flip floplar; kilitleyici ve kaydedici; kilitleyici ve kaydedici zamanlaması; kilitleyici ve kaydedicilerle senkronizasyon ve öteleme. Dinamik Lojik: Dinamik depolama; dinamik kilitleyiciler ve kaydediciler; sözde statik kilitleyici; iki fazlı örtüşmeyen zamanlama; dinamik lojik kapılar. Yarıiletken bellekler: Sınıflama; rasgele erişim mimarisi; maske ile programlanan ROM; statik RAM; dinamik RAM.
EE 354 Haberleşme Sistemleri kapakları ödev,ödev matematik,ödev kapagı matematik,ödev kapagı ingilizce,ödev kapakları indir,örnek ödev,özel ders,bitirme tezi,proje,dönem projesi konuları,yap

Ön Koşul:EE 254, EE 361
Kredi (3 + 0 + 2) 4
Isaret analizi ve iletimi, genlik modulasyonu ve demodulasyonu, aci modulasyonu ve demodulasyonu, ornekleme teoremi. darbe genlik modülasyonu. Zaman bölmeli çoğullama. Darbe modülasyonu teknikleri. Kuantalama. Kodlama. Analog/Sayısal dönüştürücüler. Temelbant veri iletimi. Simgelerarası girişim. Uyumlu süzgeçli alıcı.
EE 372 Güç Sistemlerinin Temelleri kapakları ödev,ödev matematik,ödev kapagı matematik,ödev kapagı ingilizce,ödev kapakları indir,örnek ödev,özel ders,bitirme tezi,proje,dönem projesi konuları,yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Güç sistem analizinin temel kavramları, iletim hat parametreleri, temel sistem modelleri, sürekli hal performansı, şebeke hesapları, güç akış çözümleri, arıza analizi, simetrili bileşenler, işletme stratejileri ve kontrol.
EE 384 Kontrol Sistemlerine Giriş kapakları ödev,ödev matematik,ödev kapagı matematik,ödev kapagı ingilizce,ödev kapakları indir,örnek ödev,özel ders,bitirme tezi,proje,dönem projesi konuları,yap

Ön Koşul:EE 361
Kredi (3 + 0 + 2) 4
Matematiksel modeller, sürekli ve ayrık sistemlerde diferansiyel ve fark ( rekürsif ) denklemleri. Tek-Girişli Tek-Çıkışlı sistemler ile Çok-Girişli Çok-Çıkışlı sistemlerin karşılaştırılması. Doğrusal ve doğrusal olmayan modellerin karşılaştırılması, doğrusallaştırma. Mekanik, elektriksel ve bilgisayarlı sistemlerin örnekleri. MATLAB ve SIMULINK kullanarak matematiksel modellerin benzetimi. Doğrusal zamanla değişmeyen sistemler, giriş-çıkış (I/O) gösterimi, durum uzayı, transfer fonksiyonları, blok diyagramları, kontrol edilebilirlik, gözlemlenebilirlik, kararlılık, geribesleme. Açık çevrim sistemler ile kapalı çevrim sistemlerin karşılaştırılması. Zaman domeninde analiz, frekans domeninde analiz, duyarlılık, dayanıklılık. Temel tasarım kavramları, kontrolör sentezi, PID, durum geribeslemesi ve kutup yerleştirmesi.
HTR 302 İnklap Tarihi II kapakları ödev,ödev matematik,ödev kapagı matematik,ödev kapagı ingilizce,ödev kapakları indir,örnek ödev,özel ders,bitirme tezi,proje,dönem projesi konuları,yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

EE 400 Yaz Stajı

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 2 + 0) 0

EE 421 Antenler ve Propagasyon kapakları ödev,ödev matematik,ödev kapagı matematik,ödev kapagı ingilizce,ödev kapakları indir,örnek ödev,özel ders,bitirme tezi,proje,dönem projesi konuları,yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 2) 3
Anten teorisi ve temel anten parametreleri, radyasyon integralleri, enerji teoremleri, dualite, karşılıklık ve eşdeğerlilik prensibi, lineer tel antenler, anten dizileri, anten teorisindeki modelleme ve numerik hesaplama teknikleri, yansıtıcı antenler, genişbantlı antenler, frekanstan bağımsız antenler, açıklık antenler, mikrostrip antenler ve horn antenler, optoelektronik olarak beslenmiş antenler, lens antenleri, SAR antenleri, dalga propagasyonu teoremi, iletişim yollarının seçimindeki prensipler, değişik alanlarda kullanılan anten ve propagasyon uygulamaları (Tıp, Jeofizik, Astronomi, vb.)
EE 431 Endüstriyel Elektronik Sistemleri kapakları ödev,ödev matematik,ödev kapagı matematik,ödev kapagı ingilizce,ödev kapakları indir,örnek ödev,özel ders,bitirme tezi,proje,dönem projesi konuları,yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 2) 4
İşlemsel kuvvetlendiricilerin doğrusal ve doğrusal olmayan uygulamaları: Akım kaynakları, AC-DC çeviriciler, fonksiyon üreteçleri, karşılaştırıcılar, Schmitt tetikleme devreleri, osilatör uygulamaları. Analog işlem blokları: OTA uygulamaları, enstrümantasyon kuvvetlendiricisi. PLL uygulamaları. Güç kaynakları: Doğrusal entegre devreleri ile tasarım, anahtarlamalı güç kaynakları. Güç MOS transistörü ve uygulamaları: Akım gerilim bağıntıları, anahtarlama özellikleri, güvenli çalışma ve soğutma problemi, sürücü devreleri, güç kaynağı ve kuvvetlendirici yapıları, köprü çalışma. Algılayıcılar: Sıcaklık, nem, basınç, yer değiştirme, aydınlık şiddeti algılama. Röle lojiği. Endüstriyel otomasyon ve kontrol.
EExT1 Teknik Seçmeli Ders I

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

EExT2 Teknik Seçmeli Ders II

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ES 301 Mühendislik Yönetimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

EE 492 Mühendislik Projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (1 + 0 + 4) 3
Proje konuları öğretim üyeleri tarafından belirlenir.
EExT3 Teknik Seçmeli Ders III

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

EExT4 Teknik Seçmeli Ders IV

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

EExT5 Teknik Seçmeli Ders V

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

FE XXX Serbest Seçmeli Ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

LAW 491 Mühendisler İçin Hukuk kapakları ödev,ödev matematik,ödev kapagı matematik,ödev kapagı ingilizce,ödev kapakları indir,örnek ödev,özel ders,bitirme tezi,proje,dönem projesi konuları,yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Zorunlu ilişkilerin temeli, kontrat kavramı ve kontrat oluşumu, kontratın ana konusu, kontratların değerlendirilmesi, kontraların sunulması, zorunlulukların genel temelleri, zorunlulukların yerine getirilmesi, zorunlulukların uygulama alanları, zorunlulukların uygulama zamanları, zorunlulukların yerine getirilmemesi, zorunlulukların sona ermesi, zorunlulukların sebep, etki ve çeşitleri.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Şubat 2024
P S Ç P C C P
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829