Mimarlık hazır ödev kapağı

Endüstri ve Sistem Mühendisliği
CHEM101 Genel Kimya Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 1 + 1) 4 ES161 Mühendislikte Çizim ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi
Ön Koşul:Yok
Kredi (1 + 0 + 2) 2
Teknik resim çizim esasları, tek ve çok boyutlu çizimler, ölçekleme, yazılımlar.
HUM101 Uygarlık Tarihi I ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesiÖn Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 2) 3 MATH151 Mühendisler için Analiz I ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 2 + 0) 4
Hazırlık: Fonksiyonlar, gerçek ve karmaşık sayılar, mutlak değer eşitsizlikleri. Limitler ve süreklilik, türevler. Türev teknikleri. Türev Uygulamaları; göreceli extremum, ortalama değerler, Taylor serileri, L’Hospital kuralı, eğri çizimi, uygulamalı maksimum ve minimum problemleri. Belirsiz ve belirli integraller. Matematiksel analizin temel teoremleri. İntegral teknikleri ve uygulamaları. Dönel hacim.
PHYS101 Fizik I  ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 1 + 2) 4

SYE101 Sistem Mühendisliğine Giriş ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (1 + 0 + 2) 2
Sistem Mühedisliğinin gelişimi ve tanımı. Temel sistem mühendisliği kavramları. Sistem tasarımı sürecinin aşamaları.Yöneylem Araştırması modellerinin genel tanıtımı ve matematiksel modellemeye giriş. Mühendislik ekonomisi, kalite kontrol, üretim sistemleri, proje yönetimi gibi temel konuların genel olarak tanıtılması ve tüm konuların ilgili yazılımlarla bilgisayar labaratuarında desteklenmesi.
ES105 Mühendislik ve Mimarlık Kaynakları ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (1 + 0 + 2) 2
Mühendislik ve Mimarlık’a giriş ile bu mesleklerin dünyaya ve topluma olan etkilerinin Profesyonel Etik, İş Güvenliği, Enerji, Toplam Kalite Yönetimi konularının incelenmesiyle anlaşılması.  Günümüz dünyasının güncel konuları olan çevre sorumluluğu, sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik, sorumlu ticaret gibi konuların tartışılarak profesyonel yaklaşım, çok-disiplinli çalışma ile kişisel gelişime katkıda bulunulması ve mesleki İngilizce kullanım becerilerinin arttırılması.
ES112 Algoritmalar ve Bilgisayar Programlama  ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 2) 4
Bilgisayarlar ve C programlamaya giriş, algoritmalar, deklarasyonlar, I/O, saklama ve kontrol yapıları, fonksiyonlar
HUM102 Uygarlık Tarihi II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 2) 3

MATH152 Mühendisler için Analiz II  ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:MATH 151- Mühendisler için Analiz 1
Kredi (3 + 2 + 0) 4
Diziler, seriler ve üssel seriler. Kutupsal koordinatlar, kutupsal eğriler, alan integralleri. Çeşitli gerçel değişkenlerin fonksiyonları; limitler, süreklilik, kısmı türevler, zincir kuralı,gradyant ve yönlü türevler. Ekstrem değerler ve Langrange çarpanları. Çoklu integraller.  Silindirik koordinatlar, küresel koordinatlar. Çizgi integralleri ve Greens Teoremi. Iraksama ve Stokes Theoremleri. Mühendislik problemleri üzerinde örnekler ve uygulamalar yapılacaktır.
MATH154 Kesikli Matematik

ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Sets, sequences and functions. Elementary logic, propositional calculus. Relations. Induction and recursion, the Euclidean algorithm. Counting, inclusion-exclusion principle. Introductıon to graphs and trees, rooted trees, minimal spanning. Digraphs. Boolean algebras and expressions. Logic networks. Relations on partially ordered sets, closure relations. Permutations, groups, fundamental homomorphism theorem, semigroups. Quantifiers, elementary predicate calculus, infinite sets.
PHYS102 Fizik II

ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:PHYS 101 – Fizik 1
Kredi (3 + 1 + 2) 4

ECON204 Mühendisler için Ekonomi ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Arz ve talep, uretim olanaklari egrisi ve dairesel akim semasi gibi temel ekonomik kavramlarin tekrarindan sonra ders makroiktisata ozgu konulari giris duzeyinde isleyerek devam edecektir. Once milli gelir analizi ve reel alim gucundeki degisikliklerin olcumu ele alinacaktir. Daha sonra makroiktisat teorisi emek piyasasi, urun piyasasi, para ve tahvil piyasasi ile doviz piyasasindan olusan basitlestirilmis bir genel denge modeli olarak sunulacak ve bu piyasalarin icsel isleyisi incelenecektir. Son olarak parasal sistemin organizasyonu ve isleyisi ile maliye ve para politikalarinin etkinligi ele alinacaktir.
ES106 Teknik Rapor Yazımı ve Sunum Becerileri ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (1 + 0 + 2) 2
Teknik raporlama stilleri, unsurları ve yapıları ile rapor hazırlamanın araştırma, bilgi özümseme, değerlendirme ve raporun son yapılandırılması konuları işlenir.  Etkili sunum yapmanın önemi ile etkili sunum için gerekler ve yöntemleri aktarılır.  Öğrenciler tarafından dönem boyunca hazırlanan Teknik Rapor ve bunun sınıftaki sunumu ile ders içeriği pekiştirilir.
ES233 Olasılık ve İstatistik ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:MATH 152 – Mühendisler için Analiz 2
Kredi (2 + 2 + 0) 3
İstatistiksel deneyler ve olaylar; küme teorisi; olasılık yorumları ve aksiyomları; olasılığın temel teoremleri; sayma teknikleri; olayların bağımsızlığı; şartlı olasılık; Bayes teoremi; ayrık dağılımlar (binom, hipergeometrik, negatif binom, Poisson).  Beklenti ve varyans, sürekli dağılımlar (uniform, normal, eksponensiyel, gamma, lognormal).  Birleşik, marjinal ve şartlı dağılımlar.  Şartlı beklentiler ve varyans.  Kovaryans.
MATH221 Lineer Cebir ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:MATH 151- Mühendisler için Analiz 1 ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Systems of linear equations. Matrices. Gaussian elimination. Vector spaces. Linear independence. Linear transformations. Matrix of linear transformations. Matrix algebra. Characterization of inverse. Determinants. Cramer’s rule. Eigenvalues and eigenvectors. Factorization. Diagonalization. Similarity. Jordan canonical form.
MATH241 Diferansiyel Denklemler ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:MATH 152- Mühendisler için Analiz 2
Kredi (3 + 2 + 0) 4
First order linear ordinary differential equations (O.D.E.)’s, (homogeneous and non-homogeneous cases, direct integration, integrating factors, change of variables).Second order O.D.E.’s, (variation of parameters, reduction of order); Laplace transform and applications. Power series solutions for second order linear O.D.E.’s; Frobenius method. Systems of O.D.E.’s. First and second order partial differential equations.
SYE261 İmalat Tekniklerine Giriş ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:PHYS 101- Fizik 1 ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi
Kredi (3 + 1 + 0) 3
Katı cisim mekaniğine giriş. Eşdeğer kuvvet sistemleri, moment, cist ve bileşke kavramları. Denge: Serbest cisim diagramları, denge denklemleri. Kesme kuvveti ve bükme momenti diagramları. Hook kanunları. Metallerin mukavemeti. Katı cisimlerin mekanik hareketleri. Makina elemanlari tasarım ve analizi. Elektrik makinaları. Üretim metodlarının tanımlanması ve uygulamaları.
TKL201 Türkçe I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Dil ve Dünya dilleri hakkında genel bilgiler, geleneksel ve modern linguistik yaklaşımların karşılaştırılması, Türk dillerinin sınıflandırılması ve diğer dillerle olan bağlantıları, edebi dillerin tarihsel gelişimi, modern Türkçe’nin ses ve yapı özellikleri ve sınıf uygulamaları. Sözcük yapısı, sözcük çeşitleri ve grupları, cümle yapısı, Türkçe’nin semantik yönleri ve sınıf uygulamaları.
ES162 Malzeme Bilimine Giriş

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Malzemeler ve özellikleri, atomik bağlar ve düzenlemeleri, yapısal düzensizlikler, atom hareketleri, malzeme bozunumu, endüstriyel alaşımlar, yapısal değişim yoluyla malzeme özelliklerinin modifikasyonu, metalik olmayan malzemeler, atomik bağlar ve  düzenlenmeleri.
ES222 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin Temelleri

Ön Koşul:PHYS 102- Fizik 2
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Fiziksel Elektrik devreleri, fiziksel devrelerde akım ve voltaj ölçümü, yük, akı, güç ve enerji tanımları ve bunların dalga formlarının modellemesi. Kirchoff Kanunları: Akım ve Voltaj Denklemleri, devre grafikleri, grafik matrisleri, akım ve voltaj denklemlerinin bağımsız setleri, Ideal 2- terminal ve terminal olmayan devre elemanları, İndüktörler ve kapasitörler, fiziksel elemanların modellenmesi, küçük sinyal analizi, dirençli akım hesapları: noktasal ve ağsal akım yöntemleri, network teoremleri, dinamik devrelerin çözümleri: Birinci ve İkinci Derece dinamik devrelerin tepkileri.
ES272 Sayısal Analiz

Ön Koşul:MATH 152- Mühendisler için Analiz 2, MATH 221- Lineer Cebir, ES 112- Algoritmalar ve Bilgisayar Programlama
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Değişken nokta aritmetiği ve hatalar, kök bulma, nümerik diferansiyel ve entegrasyonlar, fonksiyonların yuvarlanması, nümerik lineer cebir, eigenvalue hesaplanmaları ve adi diferansiyel denklem çözümleri, nümerik algoritmaların analizi.
SYE222 Yöneylem Araştırmasında Deterministik Modeller

Ön Koşul:MATH 221- Lineer Cebir
Kredi (3 + 2 + 0) 4
Doğrusal programlama ve uzantıları: doğrusal programlama modellerinin formulasyonu ve çözümü, Simplex algoritması, duyarlılık analizi, dualite, taşımacılık, atama ve şebeke problemleri, tamsayı programlamaya giriş. Dersin içeriği optimizasyon yazılımları ile desteklenmektedir.
SYE242 Uygulamalı İstatistik

Ön Koşul:ES 233- Olasılık ve İstatistik
Kredi (3 + 2 + 0) 4
Betimsel istatistik, rassal örnekleme, örnek dağılımları, nokta tahminleri, güven aralıkları, hipotez testleri, uygunluk testleri, bağımsızlık testleri, doğrusal regresyon ve korelasyon, istatistiksel paket uygulamaları.
TKL202 Türkçe II Mühendislikte Çizim ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi
Ön Koşul:Yok

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Dil ve Dünya dilleri hakkında genel bilgiler, geleneksel ve modern linguistik yaklaşımların karşılaştırılması, Türk dillerinin sınıflandırılması ve diğer dillerle olan bağlantıları, edebi dillerin tarihsel gelişimi, modern Türkçe’nin ses ve yapı özellikleri ve sınıf uygulamaları. Sözcük yapısı, sözcük çeşitleri ve grupları, cümle yapısı, Türkçe’nin semantik yönleri ve sınıf uygulamaları.
HTR301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Aydınlanma Çağı, Sanayi İnkılabı ve Fransız İhtilali, XIX.Yüzyılda Avrupa, Birinci Dünya Savaşı’na Giden Süreç, Osmanlı Çağdaşlaşma Çalışmaları, Tanzimat, Islahat Fermanı ve Meşrutiyetler, Trablusgarb, Balkan Savaşları ve Sonuçları, Birinci Dünya Savaşı ve Mütareke,Mütareke Sonrası Genel Gelişmeler, Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı, Milli Mücadele’nin Amacı, yöntemi ve Kongreler Dönemi, Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dönemi,Cepheler ve Cepheleri Kapatan Anlaşmalar,Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz  ve Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Anlaşması, Genel Değerlendirme
SYE216 Maliyet Mühendisliği Mühendislikte Çizim ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi
Ön Koşul:Yok

Ön Koşul:ECON 201- Mühendisler için Ekonomi
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Muhasebe ve maliyet muhasebesi sistemlerinin temelleri, finansal raporlama, ve faaliyet tabanlı maliyetlendirme gibi çeşitli ürün maliyetlendirme teknikleri.  Maliyet tahmin yöntemleri, maliyet-hacim-kar analizi, yatırılan sermayenin gelir oranın analizi, ve sermaye harcama kararları.
SYE323 Yöneylem Araştırmasında Olasılıklı Modeller

Ön Koşul:ES 233- Olasılık ve İstatistik, SYE 222- Yöneylem Araştırmasında Deterministik Modeller
Kredi (3 + 2 + 0) 4
Olasılık teorisi, Markov zincirleri, Poisson süreçleri, kuyruk ve güvenilirlik modelleri.
SYE353 Doğrusal Kontrol Sistemleri Mühendislikte Çizim ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi
Ön Koşul:Yok

Ön Koşul:MATH 241- Diferansiyel Denklemler
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Lineer sistem teorisine giriş. Dinamik fiziksel sistemlerin matematik modellenmesi. Diferansiyel denklem çözümlerinin gözden geçirilmesi.  Konvolüsyon ve Laplace dönüşümü. Dinamik sistem analizi. Blok diyagramı gösterimi. Geribeslemeli kontrol sistemleri. Lineer zamanla değişmeyen sisyemlerin geçici ve kararlı hal cevapları. Kararlılık analizi. Kök-Yer eğrisi metodu ve analiz. LZD sistemlerin durum uzayı gösterimi. Kontrol edilebilirlik ve gözlenebilirlik kavramları.
SYE365 Termodinamik Mühendislikte Çizim ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi
Ön Koşul:Yok

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 2) 3
Bu ders açık ve kapalı sistemleri, özelliklerini, durumlarını ve durum değişikliklerini, çevrimleri, termodinamik yüzeyleri, durum denklemlerini, iş sıcaklık ve denge işlemlerini, termodinamiğin ilk kanununu, iç enerji, entalpi ve özgül ısı, termodinamiğin ikinci kanununu ve entropi konularını kapsar.
SYE366* Üretim ve Servis Sistemlerinin Tasarımı

Ön Koşul:SYE 222- YA Deterministik Modeller, SYE 242- Uygulamalı İstatistik ya da MATH 241- Diferansiyel Denklemler
Kredi (3 + 0 + 2) 3
SYE366Üretim ve Servis Sistemlerinin Tasarımı: Bu ders üretim ve servis sistemlerinin tasarımı, planlanması ve işletilmesi ile ilgili birçok değişik konuyu kapsamaktadır. Özellikle talep tahmini, üretim planlama, deterministik ve rassal envanter kontrolu alanlarındaki yöneylem araştırması uygulamalarına ağırlık verilecektir. İtme ve çekme üretim kontrol sistemlerinin temel prensipleri ve tedarik zinciri yönetiminde son dönemdeki meydana gelen gelişmelere de değinilecektir. Atölye tipi üretimde çizelgeleme, montaj hattı dengeleme konuları. Tesis yerleşimi ve konuşlandırma problemleri tartışılacaktır. (4 kredi)

SYE356Sinyal İşleme: Bu dersin amaci sistem mühendisliği öğrencilerine doğrusal sistemler ve işaret işleme süreçleri konusunda temel bilgileri vermektir. Derste hem sürekli-zaman hem de kesikli-zaman sistemleri incelenmektedir, ancak kesikli-zaman sistemleri ve sayısal filitreler üzerinde daha fazla durulmaktadır. Derste sırasıyla şu konular işlenmektedir: Doğrusal Sistemlere ve Işaretlere Giriş; Fourier Serileri ve Fourier Transformu; Z Transformu; Zaman Alanında Sistem Tepkisi; Konvolusyon; Sistem Kararlılığı; Sayısal İşaret İşlemeye Giriş: Örnekleme Teoremi; Kesikli-Zaman Fourier Serisi ve Transformu; Korelasyon; IIR ve FIR Filitreleri; Bazı Uygulamalar. (3 Kredi)
ES301 Mühendislik Yönetimi Mühendislikte Çizim ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi
Ön Koşul:Yok

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Maliyet- Hacim ilişkilerine giriş: tanımlamalar,maliyet sınıflandırılması;Maliyet-Hacim-Kar Analizi, yönetim kararlarına esas alınan maliyetler, yönetim tercihleri, üretmek veya satın almak,fırsat maliyetleri, bileşik üretim maliyetleri;Lineer proglamlama, grafik teknikler ile optimum çözüm yöntemleri, duyarlılık alanı ve artık kaynaklar; şebeke analizi,PERT ve CPM teknikleri, zaman-kaynak-maliyet dengeleri; Risk analizi: risk ve getirinin tanımları, olasılık dağılımları ve risk ölçümleri,’mevcut değer’ tekniklerinin (NPV,PI,IRR) tanımı ve kullanımı, total risk ve RADR hesapları; deterministik talebe bağlı stok yönetim modelleri (EOQ,EPLS, açık sipariş modeli) ve malzeme akım planlaması; Takım oluşturulması ve takım çalışmasının kökenleri, kurulum ve yönetim
HTR302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Lozan Barış Anlaşması,Siyasal Alanda Yapılanma(Saltanatın Kaldırılması,Cumhuriyetin İlanı,Hilafetin Kaldırılması), Siyasal İnkılaplara Karşı Tepkiler ve Çok Partili Sisteme Geçiş Denemeleri, Laik Hukuk Sisteminin Kurulması, Sosyal ve Kültürel Yaşama Dair Yapılan İnkılaplar, Çağdaş Eğitim ve Bilim, Ekonomik Gelişmeler, Dış Politika, Atatürk İlkeleri, Atatürk’ten Sonra Türkiye,II.Dünya Savaşı’ndan XXI.Yüzyıla Türkiye (Siyasal Yaşam,Ekonomik Gelişmeler,Hukuk,Günlük Yaşam,Dış Politika,Avrupa Birliği,Küreselleşme)
SYE328 Proje Yönetimi ve Ağ Teorisi Mühendislikte Çizim ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi
Ön Koşul:Yok

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Minimum maliyet ağ akışları, maksimal akışlar, en kısa yol, gezgin satıcı problemleri; endüstriyel ve hizmet sektörlerindeki uygulamalar, genelleştirilmiş ağlar. Proje yönetimi, CPM, PERT, zaman-maliyet ödünlemesi, kaynak kısıtlı proje çizelgeleme, ve projelerin finansal analizi gibi konuları içermektedir. Proje yönetimi konuları bilgisayar desteklidir.
SYE344 Benzetim Modellemesi

Ön Koşul:SYE 323- YA Olasılıklı Modeller, SYE 242- Uygulamalı İstatistik
Kredi (2 + 0 + 2) 3
Kesikli olay simülasyonu, model geliştirme, simülasyon deneylerinin istatistiksel tasarımı ve analizi, varyans indirgemesi, rassal sayı ve değişkenlerin üretilmesi, Monte Carlo simülasyonu. Dersin içeriği simülasyon paketleri ile desteklenmektedir.
SYE346** Yönetim Bilişim Sistemleri

Ön Koşul:ES112- Algoritmalar ve Bilgisayar Programlama ya da MATH 241- Diferansiyel Denklemler
Kredi (2 + 2 + 0) 4
SYE346Yönetim Bilişim Sistemleri:  Mühendislikte Çizim ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi
Ön Koşul:YokBilişim sistemleri projeleri, sistem gereksinimleri, yapısal analiz, tasarım konuları, prototip geliştirilmesi ve uygulanması.  (3 Kredi)

 

SYE371- Dijital Sistem Tasarımı: Bilgisayar mimarisi ve mikroişlemcilere giriş. İşaret örnekleme ve yeniden elde etme. Z-dönüşümü ve ters z-dönüşümü. Bir sistemin birim darbe cevabı. FIR ve IIR yapılar. Sayısal açık ve kapalı çevrim yapılar. Zaman cevabı ve kararlılık analizleri. Sayısal denetleyici tasarımı. PLC merdiven yapı programlama teknikleri. Kontrol Laboratuarlarında Sayısal tasarım ve uygulama deneyleri. (4 Kredi)
SYEXX1 Teknik Seçmeli I

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

LAW491 Mühendislik Hukuku Mühendislikte Çizim ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi
Ön Koşul:Yok

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

SYE403*** Sistem Modelleme ve Kontrol

Ön Koşul:SYE 353-Doğrusal Kontrol Sistemler,SYE 323-YA Olasılıklı Modeller ya da SYE 353- Doğrusal Kontrol Sistemleri
Kredi (2 + 0 + 2) 3
SYE403- Sistem Modelleme ve Kontrol: Bu derste amaç seçilmiş bazı sistem tasarımı ve sistem kontrolu yaklaşımlarını sistemler ve endüstri mühendisliği açısından incelemektir.  Ders iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde sistem modelleme, analiz, kontrol ve tasarımı konularına “Makrodan mikroya Yaklaşım (Macro-to-micro Approach)”  çerçevesi içinde bakılmaktadır; bu çerçevede hem deterministik hem de stokastik sistemler ele alınmaktadır.  İkinci bölümde ise aşağıdaki konulara genel bir bakış verilmekte ve bu konulardan bazı uygulamalar sunulmaktadır: Sistem Dinamikleri; Monte Carlo Modelleme ve Simülasyon; Durum Geçiş Matriks Modelleri (State Transition Matrix Models); Genel Sistem Teorisi ve Sibernetik; Organizasyon Teorisi ve İşletme Sibernetiği. Bu derste öğrencilerin dönem projesi yapmaları beklenmektedir. (3 Kredi)

SYE451- Kontrol 1: Lineer zamanla değişmeyen sistemlerin gözden geçirilmesi. PD,PI ve PID denetleyicilerinin kök-yer eğrisi tabanlı tasarımı. Frekans domeni analizleri. Bode ve Nyquist diagramları. Faz ilerlemeli ve gerilemeli denetleyici tasarımı. Hassasiyet analizi, sıçramasız denetim ve Smith denetleyicisi gibi bazı özel denetleyicilerin incelenmesi. Kontrol laboratuarlarında kuramsal olarak öğrenilen denetleyicilerin tasarım deneyleri ve uygulamalar. (3 Kredi)
SYE473 Mühendislik Sistemleri Analizi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Elektrik sistemlerine ek olarak, mekanik, hidrolik ve termal sistemlere genel bir bakış. Sistem modelleme, elektrik devreleri çözümlerinin mühendislik sistemlerine uygulanması, merkezi olmayan sistemler, süreç kontrolü.

SYEXX2 Teknik Seçmeli II

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

SYEXX3 Teknik Seçmeli III

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

SYEXX4 Teknik Seçmeli IV

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

NTEXXX Serbest Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

SYE432**** Karar Teorisi

Ön Koşul:SYE 222- YA Deterministik Modeller, SYE 242- Uygulamalı İstatistik ya da SYE 451- Kontrol 1, ME 351
Kredi (2 + 2 + 0) 3
SYE432- Karar Teorisi: Karar problemlerinin formulasyonu, amaçları ve hedefleri. Belirli ve belirsizlik koşulları altında çok amaçlı karar verme. Bayes yaklaşımı, risk analizi, belirsiz durumlar, kriter öneminin ölçümü, fayda teorisi, doğrusal çok-amaçlı programlama ve hedef programlaması. Fayda teorisi AHP bilgisayar paketiyle desteklenmektedir.  (3 Kredi)

SYE452- Kontrol 2: Dinamik sistemlerin uzay-durum gösterimi. Kanonik yapılar ve bu yapıların özellikleri. Sistem cevap analizi. Homojen çözüm ve üssel matrislerin, temel matris yapısı, Laplace dönüşümü, benzerlik dönüşümü ve Sylvester’s formülü kullanarak bulunması. Tam çözüm. Kutup atamalı denetleyici tasarımı. Ackermann’s formülü. Tam ve kısmi gözlemleyici tasarımı. Optimal kontrol. Öğrenci dönem ödevleri sunumları ve tartışmaları. (3 Kredi)
SYE446 Kalite Kontrol Mühendislikte Çizim ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi
Ön Koşul:Yok

Ön Koşul:SYE 242- Uygulamalı İstatistik
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Üretim kalite kontrolüne istatistiksel bir yaklaşım, istatistiksel yaklaşımın uygulanmasında yönetimsel anlam ve sorumluluklar, çeşitli kontrol çizelgelerinin oluşturulması ve yorumlanması, grafiksel metotlar, spesifikasyonlar, tolerans limitleri, prosese ait kapasite göstergeleri, kabul örneklemesi. Toplam Kalite Yönetiminin esasları.
SYE492 Mühendislik Projesi

Ön Koşul:Son Sınıf Öğrencisi Olmak
Kredi (1 + 0 + 4) 3
Bir fakülte danışmanının gözetmenliği altında belirli bir konunun araştırılması ve raporlanması.
SYEXX5 Teknik Seçmeli V

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

SYE301 Sistem Mühendisliği Metodolojisi

Ön Koşul:SYE101
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Sistem mühendisliği terminolojisine giriş. Sistem tasarımı ve entegrasyonu süreçlerinin tanımlanması. Fonksiyonel, fiziksel ve işletimzel mimarilerin geliştirilmesi.İhtiyaç mühendisliğinin tanimlanmasi, fiziksel tasarim alternatiflerinin formullenmesi ile ilgili çeşitli metod ve yazilimlarin tanıtılması. Matematiksel ve grafiksel metodlarını kullanarak sistem analizi ve kontrolünün sağlanması, değerlendirilmelerinin yapılması.
SYE302 Veritabanı Yönetim Sistemleri

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Veritabanı Yönetim Sistemlerinin yapısı, ilişkili veritabanı sistemleri, 4. kuşak veritabanı dilleri, ticari veritabanı sistemleri ve bilgi iletişiminde temel teknikler.
SYE307 Nesneye Dayalı Programlama

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Visual Basic.Net veri yapıları, sabitler, değişkenler, statik ve dinamik değişkenler, matematiksel işlemler, matematiksel fonksiyonlar, kontrol komutları, döngü yapıları,bilgi giriş çıkış kutuları, windows formları ile çalışma, form nesnesi, içerik nesneleri, kontrol nesneleri, dizi yapıları, visual basic.net’te prosedürler, string’ler, grafik çizimi,Visual Basic.Net   fonksiyonları, nesneye  yönelik  programlama esasları, dosya yönetimi.
SYE308 Sistem Mühendisliği için Bilgisayar Uygulamaları

Ön Koşul:ES112
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Sistem tasarımı, analizi, işlenmesi ve kontrolü için sistem mühendisliği metotlarının  programlanması, kompleks mühendislik sistemlerinin modellemesi ve simüle edilmesi, planlama ve ekonomik tahmin gibi karar verme durumlarında benzetim modellerinin uygulanması, maliyet & fayda analizlerini  gerçekleştirme, zor karar problemlerini çözmek için faydalı karar destek sistemlerinin geliştirilmesi, nesne yönelimli programlama tekniklerini kullanarak kompleks sistemlere grafiksel arayüzler geliştirme
SYE311 Pazarlama Yönetimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Pazarlama, kolektif ve iş stratejik planlama kavramları, pazar talebinin ölçümü ve tahmini, hedef pazarların seçimi, pazarlama stratejileri.
SYE312 Teknoloji Yönetimi Mühendislikte Çizim ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi
Ön Koşul:Yok

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Teknoloji ve stratejinin entegrasyonu, teknoloji stratejilerinin tasarımı ve evrimi, teknoloji altyapısı, teknoloji transferi.
SYE313 Çizge Teorisine Giriş

Ön Koşul:MATH154
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Patikalar, devreler, ağaçlar, düzlemsellik ve dualite, renkli grafikler, çift grafik eşleşmesi ve kapsam problemleri, matroid teorisi.
SYE321 Ölçme Teorisi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Temel tanımlar. Ölçme prensipleri. Ölçme teorisi. Birimler ve standartlar. Hata teorisi. Elektriksel ölçümler. Elektriksel olmayan büyüklükler için algılayıcılar. Elektronik ölçme sistemleri ve veri elde etme.
SYE351 Sistem Modelleme

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Genel sistem teorisine giriş, zaman ve frekans yanıt alanları ve geri besleme kontrolü. Planlama ve ekonomik tahmin gibi karar verme durumlarında benzetim modellerinin uygulaması.
SYE354 Risk Analizi Mühendislikte Çizim ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi
Ön Koşul:Yok

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders sistem güvenirliliği, bakımı ve hata ağacı ve olay analizi ile ilgili kavram ve uygulamaları içerir. Risk-tabanlı kararlar hakkında çoklu test sonuçları kullanılarak bilgi verir. Karar analizi ve Monte Carlo simülasyonu kullandığı araçlar arasında yer alır.
SYE363 Üretim Süreçleri

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Döküm, biçim verme, makine kullanarak biçimlendirme ve montaj gibi üretim proseslerinin araştırılması. Proses kapasiteleri ve kısıtlamaları. İmalata göre tasarım.
SYE364 Çizelgeleme Teorisi

Ön Koşul:SYE222
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Çizelgeleme modellerinin sınıflandırılması, performans kriterleri, aktif çizelgeler kavramı, tekli makine, iş akış ve atölye problemleri, paralel işlemci problemleri, çizelgelemede yapısal algoritmalar, bileşik optimizasyonu yaklaşımları.
SYE402 Sistem Modellemesine Analitik Yaklaşımlar Mühendislikte Çizim ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi
Ön Koşul:Yok

Ön Koşul:SYE323, SYE353
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersteki amaç mühendislik sistemleri, sosyo-teknik ve sosyo-ekonomik sistemlerin dinamik modellerinin kurulmasını öğretmektir. Bu amaç üç aşamada gerçekleştirilmektedir: (1) modelleme yakalaşım ve tekniklerinin incelenmesi, (2) ortaya çıkan doğrusal ya da doğrusal olmayan modellerin analiz ve çözüm tekniklerinin incelenmesi, (3) sistemlerin zaman alanındaki tepkilerinin bulunması ve yorumlanması. Derste işlenen konular şunlardır: Modellemeye Giriş; Dinamik Süreçlerin Modellenmesi; Kara Kutu Modelleme Teknikleri; AR, ARX, ARMA ve ARMAX Modelleri; Dijital Simülasyon; Sistem Tanımlanması (System Identification); Değişik Disiplinlerden Uygulamalar
SYE404 Müşteri İlişkileri Yönetimi Mühendislikte Çizim ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi
Ön Koşul:Yok

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
CRM’ e giriş, CRM in gelişimi, ürün ve stratejiler. CRM in piyasadaki rolü, uygulama alanları ve kullanımı.
SYE405 Endüstriyel Simülasyon Mühendislikte Çizim ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi
Ön Koşul:Yok

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Endüstriyel sistemlerin kesikli olay simulasyonu teknikleriyle modellenmesi ve incelenmesi. Simulasyon deneylerinin tasarımı ve istatistiksel analizi. Simulasyon metodolojisinin imalat, üretim ve servis alanlarından gerçek problemlere uygulanması.
SYE413 İleri Proje Yönetimi Mühendislikte Çizim ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi
Ön Koşul:Yok

Ön Koşul:SYE222, SYE242
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Proje yapısı, proje amacı ve ilgili unsurlar gibi proje yöntemi kavramları bu derste anlatılmaktadır. Proje programlamasında zaman ve maliyet boyutları tartışılmaktadır. Ayrıca CPM, PERT ve GERT gibi network analiz teknikleri de dersin içeriği içindedir.
SYE421 Yöneylem Araştırmasında Bilgisayar Yöntemleri

Ön Koşul:SYE222, SYE323
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dinamik programlamaya giriş, doğrusal olmayan programlar için nümerik yöntemler, patlamalı optimizasyona giriş, bilgisayar destekli arama yöntemleri: olasılıklı arama, benzetimli tavlama ve genetik algoritmalar. Ders ayrıca bu konuda ortaya çıkan en son uygulamaları içermektedir.
SYE440 Güvenilirlik Teorisine Giriş

Ön Koşul:SYE233
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Sistem güvenilirliği, zamanın bir fonksiyonu olarak güvenilirlik, yaşam süresi testi, güvenilirlik tahmini, yaşam süresi testinin deneysel tasarımı.
SYE449 Lojistik Sistemler Tasarım ve Planlama

Ön Koşul:SYE222
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Lojistik sistemlerin planlama ve dizaynında kullanılan temel kavramlar. Lojistik ağlarının dizaynı, depo dizayn ve operasyonu, kısa ve uzun mesafe nakliye sistemlerinin planlama ve yönetimi.  Derste lojistik alanında alınan kısa, orta, uzun vadeli kararlara yönelik yöneylem araştırması modelleri ve bunların çözümünde kullanılan yöntemler vurgulanmaktadır.
SYE454 Akıllı Sistemler

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Temel akıllı system yapılarına genel bir bakış. Veri madenciliği, Karar ağaçları, Sinir ağları, Bulanık mantık uzman sistemleri. Yapay zeka. Bilgi ve belirsizlik yönetimi. Vaka tartışmaları ve uygulama örnekleri.
SYE457 Kontrolde Özel Konular

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dinamik sistemlerin uzay durum analizlerine genel bakış. Durum denklemlerine dayalı zaman ve frekans domeni analizleri.Optimal kontrol LQR tasarımı. Bulanık mantık, Sinir ağları ve GA tanıtımı ve bunların kontrol sistemlerinde kullanılması.
SYE465 Yeni Ürün Geliştirme

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Ürün tasarımı ve üretim metotları, yeni ürün geliştirmede sistematik yaklaşımlar, tasarım teknolojilerinin ürün geliştirme üzerindeki etkileri.
SYE422 Modelleme Teknikleri Mühendislikte Çizim ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi
Ön Koşul:Yok

Ön Koşul:SYE222, SYE323
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Üretim modelleri, mantıksal tasarım modelleri, ağ modelleri, dağıtım modelleri, ekonomik modeller, doğrusal olmayan modeller ve tamsayılı modelleri içeren Yöneylem Araştırması modelleri. Derste, çeşitli çözüm yaklaşımlarının yanı sıra bu modellerin matematiksel yönleri ve problem çözmedeki zorluklar da tartışılmaktadır. Geniş çaplı matematiksel modellerde çözüm teknikleri vurgulanmaktadır.
SYE424 Yöneylem Araştırmasında Özel Konular

Ön Koşul:SYE222
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Optimizasyon teorisi için matematik temeli. Kısıtsız ve kısıtlı doğrusal olmayan programlama, dinamik programlama, çok amaçlı programlama, hedef programlama, oyun teorisi, ve bulanık doğrusal programlama teknikleri ve bu tekniklerin çeşitli uygulamaları.
SYE441 Mühendislik Deneysel Tasarımı

Ön Koşul:SYE242
Kredi (3 + 0 + 0) 3
İki-örnek testleri, tek yönlü varyans analizi, rassallaştırılmış blok tasarımları, çok etkenli tasarımlar, iki yönlü anova, 2k çok etkenli tasarımlar, rassal tesirler, karışık tesirler, eşzamanlı güven aralıkları, EMS, güç hesapları, istatistiksel paket uygulamaları.
SYE443 Mühendislik Kararlarında Konular

Ön Koşul:Son Sınıf Öğrencisi Olmak
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Karar probleminin tanımı ve analizi. Model Geliştirme Girdilerin seçilmesi. Çözüm kümesi oluşturma. Modeli uygulamaya koyma. Risk ve belirsizliklerin belirlenmesi. Bulanık Mantık temelleri. Olasılık kuramı  ve bulanık mantık  yöntemleri yardımı ile sürecin en iyilenmesi.
SYE444 Zeki Karar Sistemleri

Ön Koşul:Son Sınıf Öğrencisi Olmak
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Yönetimsel karar destek sistemleri ve bileşenleri, bilgi sunumu ve bilginin elde edilmesi, uzman sistemlerin geliştirilmesi, hibrit karar destek sistemlerindeki yapay zeka teknolojisi.
SYE447 Öngörü Yöntemleri

Ön Koşul:SYE242
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Basit yöntemler, hareketli ortalamalar yöntemleri, üssel düzgünleştirme (basit, Holt, Winters), klasik zaman serileri ayrıştırımı, regresyon metodları, Box-Jenkins ARIMA modelleri, istatistiksel paket uygulamaları.
SYE455 Endüstriyel Otomasyon ve Enstrümantasyon Mühendislikte Çizim ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi
Ön Koşul:Yok

Ön Koşul:SYE353
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Endüstriyel otomasyon hierarşisinin tanıtımı. Katmanlar ve iç yapıları. Fiziksel büyüklüklerin ölçülmesi. Enstrüman ve actuator yapıları ve standartlar. Enstrüman ve denetleyici ağları ve ağ topolojileri. İleri kontrol konuları. Tüm system güvenilirliği, kullanılabilirliği ve güvenliği. Endüstriyel otomasyon projeleri ve temel kilometer taşları. Sınıf sunumlarını da içeren öğrenci dönem ödevleri.
SYE456 Akıllı Kontrole Giriş

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Akıllı control sistemlerinin tanıtılması; Hiyerarşik control sistemleri, Bulanık (mantık) control sistemleri, Uzman control sistemleri, (Yapay) Sinir ağı tabanlı control sistemleri, Uyarlamalı control sistemleri. Bazı akıllı control mimarilerinin analiz ve tasarımları. Uygulama örnekleri; mekatronik ve Robot uygulamaları.
SYE459 Kontrol Teorisinde Vaka Çalışmaları

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Kontrol sistemlerinin tanımlanması ve tasarımı, Sistem tanımlama, optimal kontrol ana başlıkları ve bu başlıklar altında yapılacak uygulama projelerini içerir.
SYE462 İleri Üretim Yönetimi ve Kontrolü

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dagitim-uretim sistemleri ve tedarik zincirlerinin ogelerine giris, tedarik zinciri sebeke tasarimi, belirsizlik ortamlarinda ileri sebeke modelleri, tedarik ve talep planlama, cok asamali envanter yonetimi, urun yerlestirme, kaynak kararlari, dagitim cizelgelemesi, bilgi teknolojisi ve ERP, ERP’nin ogeleri: pazarlama, envanter, cizelgeleme, MRP, ERP icin performans kriterleri
SYE463 Bilgisayar Bütünleşik Üretim

Ön Koşul:ES112
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Kapasite yönetimi, üretim sistemlerinde otomasyon, Esnek Üretim Sistemleri, CAD/CAM entegrasyonu, sayısal olarak kontrol edilen üretim, robotlar.
SYE482 Birliktelikçi Sistemler Mühendislikte Çizim ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi
Ön Koşul:Yok

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Birliktelikçi sistem kavramına giriş. Bilgi yönetimi, Internet ve İntranet tabanlı grup çalışmaları ve iş akışları. Süreç analizi ve modellenmesi. Birliktelikçi sistem uygulamaları.

Yanıt yok

Bir cevap yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Ekim 2023
P S Ç P C C P
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?