Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği
CHEM 111 Genel Kimya I Ön Koşul:Yok Genetik ve Biyomühendisliğe Giriş ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi
Kredi (3 + 1 + 0) 3
Kuantum teorisi ve atomların elektronik yapısı, elementler arasındaki periyodik ilişkiler, nükleer kimya, kimyasal bağlar, bileşikler, kimyasal reaksiyonlarda kütlesel ilişkiler, gazlar, termokimya ve termokimyanın kuralları.
ES 105 Mühendislik ve Mimarlık Kaynakları Ön Koşul:Yok Genetik ve Biyomühendisliğe Giriş ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi
Kredi (1 + 0 + 2) 2
Mühendislik ve Mimarlık’a giriş ile bu mesleklerin dünyaya ve topluma olan etkilerinin Profesyonel Etik, İş Güvenliği, Enerji, Toplam Kalite Yönetimi konularının incelenmesiyle anlaşılması.Günümüz dünyasının güncel konuları olan çevre sorumluluğu, sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik, sorumlu ticaret gibi konuların tartışılarak profesyonel yaklaşım, çok-disiplinli çalışma ile kişisel gelişime katkıda bulunulması ve mesleki İngilizce kullanım becerilerinin arttırılması.
ES 115 Mühendislik Programlamanın Temelleri Ön Koşul:Yok Genetik ve Biyomühendisliğe Giriş ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi
Kredi (2 + 0 + 2) 3
Programlama yöntemi, veri, deyim ve konutlar, basit girdi çıktı dosyası oluşturma. Karar ve tekrarlama. Diziler. Bir bilgisayar dili ile uygulamalar.
MATH 151 Mühendisler için Analiz I Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 2 + 0) 4
Functions, real and complex numbers, absolute value inequalities. Limits and continuity. Derivatives. Techniques of differentiation. Applications of differentiation; relative extrema, mean values, Taylor series, L’Hospital rule, curve sketching, related rates, applied maximum and minimum problems. Indefinite integrals. Definite Integrals. Fundamental theorems of calculus.
PHYS 101 Fizik I Genetik ve Biyomühendisliğe Giriş ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 1 + 2) 4
Ölçüm, Tek Boyutta Hareket, Vektörler, İki ve Üç Boyutta Hareket, Kuvvet ve Hareket I, Kuvvet ve Hareket II, Kinetik Enerji ve Enerjinin Korunumu, Parçacık Sistemleri, Çarpışmalar, Dönme, Yuvarlanma, Tork ve Açısal Momentum
CHBE 102 Kimya ve Biyoproses Mühendisliğine Giriş Genetik ve Biyomühendisliğe Giriş ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesiÖn Koşul:Yok
Kredi (1 + 0 + 2) 2
Kimya Mühendisliğinin tanımı ve sorumlulukları. Süreç ve operasyon akım şemalarını kullanarak kimyasal proseslerin anlaşılması. Süreç ve operasyonlarla bağlantılı olaylar. Kimya Mühendisliği hesaplamalarına giriş. Kütle ve enerji Korunumu ilkelerinin hesaplamalarda kullanılması. Eş zamanlı madde ve enerji denkliklerini kullanarak kimya mühendsiliğindeki temel işlemler, temel süreçler ve diğer uygulamalara ait hesaplamaların yapılması.
CHEM 112 Genel Kimya II Genetik ve Biyomühendisliğe Giriş ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:CHEM 111
Kredi (3 + 1 + 0) 3
Moleküllerarası kuvvetler , sıvılar ve katılar; çözeltilerin fiziksel özellikleri; kimyasal kinetik; kimyasal denge, asitler ve bazlar , çözünürlük dengesi, elektrokimya.
CHEM 113 Genel Kimya Laboratuvarı Genetik ve Biyomühendisliğe Giriş ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:CHBE 112
Kredi (1 + 0 + 2) 2
Öğrencilerin kimyasal ekipman ve laboratuvarda güvenlik kuralları hakkında bilgilendirilmesi. Hassas deneysel metodlara, sonuçları kaydedip rapor hazırlamaya giriş. Kimyasal ilkeleri gözlemleme, sonuçları yorumlama, bilinmeyenleri bulma, deneysel sonuçlar doğrultusunda hesaplama yapma. Öğrencilerin çeşitli deney tekniklerini kullanma becerilerini geliştirme. Deney düzeneklerinin kurulup uygulanmasının yanı sıra sonuçları inceleyip verileri yorumlama: Çözelti hazırlama, çözelti aktiviteleri, çözünürlüğü etkileyen faktörler, çözünürlük kuralları ve çökelme, sulu çözelti reaksiyonları, hacimsel analiz, kimyasal kinetik, kimyasal denge.
ES 106 Teknik Rapor Yazımı ve Sunum Becerileri Genetik ve Biyomühendisliğe Giriş ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (1 + 0 + 2) 2
Teknik raporlama stilleri, unsurları ve yapıları ile rapor hazırlamanın araştırma, bilgi özümseme, değerlendirme ve raporun son yapılandırılması konuları işlenir. Etkili sunum yapmanın önemi ile etkili sunum için gerekler ve yöntemleri aktarılır. Öğrenciler tarafından dönem boyunca hazırlanan Teknik Rapor ve bunun sınıftaki sunumu ile ders içeriği pekiştirilir.
MATH 152 Mühendisler için Analiz II Genetik ve Biyomühendisliğe Giriş ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:MATH 151
Kredi (3 + 2 + 0) 4
Preliminaries: functions, real and complex numbers, absolute value inequalities. Limits and continuity. Derivatives. Techniques of differentiation. Applications of differentiation; relative extrema, mean values, Taylor series, L’Hospital rule, curve sketching, related rates, applied maximum and minimum problems. Indefinite integrals. Definite Integrals. Fundamental theorems of calculus.
PHYS 102 Fizik II Genetik ve Biyomühendisliğe Giriş ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:PHYS 101
Kredi (3 + 1 + 2) 4
Elektriksel Yük, Elektriksel Alan, Gauss Yasası, Elektriksel Potansiyel, Kapasitans, Elektrik Akımı ve Direnç, Devreler, Manyetik Alanlar, Akımdan dolayı Oluşan Manyetik Alanlar, Endüksiyon ve Endüktans, Maddenin Manyetizması, Maxwell Denklemleri, Elektromanyetik Salınımlar ve Alternatif Akım, LC osilatörü, RLC faz diagramları.
CHBE 203 Organik Kimya Genetik ve Biyomühendisliğe Giriş ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 2) 3
Kimya mühendisleri için organik kimyaya giriş. Alkanların, alkenlerin ve alkinlerin reaksiyonları. İzomerleşme, rezonans, fonksiyonel gruplar, aromatik bileşikler, organik reaksiyon çeşitleri. Laboratuvar çalışmaları: temel ayrıştırma teknikleri, organik bileşiklerin belirlenmesi ve saflaştırılması ve bu metodların basit organic reaksiyonlara uygulanması. Çeşitli kimyasal bileşiklerin sentezi.
CHBE 211 Fizikokimya Genetik ve Biyomühendisliğe Giriş ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:CHBE 112
Kredi (3 + 1 + 0) 3
İdeal ve ideal olmayan gazlar, denge hali. Karşılaştırmalı haller ilkesi, genelleştirilmiş şıkışabilirlik tablosu. Termodinamiğin birinci yasası. Termokimya, standart değişim entalpisi. Termodinamiğin ikinci ve üçüncü yasaları, Gibbs ve Helmholtz serbest enerjileri. Saf maddelerin termodinamik özellikleri. Kimyasal gerilim ve fügasite. Çözeltiler, koligatif özellikler. İdeal ve ideal olmayan çözeltiler, aktiviteler. Tek ve çift bileşenli  sistemler için  faz diyagramları.
CHBE 215 Madde ve Enerji Denklikleri Genetik ve Biyomühendisliğe Giriş ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:CHBE 102
Kredi (3 + 1 + 0) 3
Kimya Mühendisliğinde madde ve enerji denkliği uygulamaları. Açık ve kararlı sistemler, çok üniteli sistemler, yan geçişli ve döngülü işlemler. Döngülü ve döngüsüz sistemlerde kütle denklikleri. Tepkimeli ve tepkimesiz sistemlerde enerji denklikleri. Yanma tepkimeleri. Kütle ve enerji denkliklerinin birlikte uygulanması. Akış diyagramlı simulasyon bilgisayar paket programı uygulamaları.
HUM 101 Uygarlık Tarihi I Genetik ve Biyomühendisliğe Giriş ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 2) 3
Uygarlık Tarihi dersinin amacı, çeşitli uygarlıkların ortaya çıkışı, geçirdikleri sosyo- kültürel evrim, yaşam tarzları hakkında temel bilgileri aktarmak, farklı kültürlerin karşılaştırılması yoluyla alternatif bakış açıları konusunda öğrencinin düşünmesini, soru sormasını sağlamaktır. Dersin bir önemli amacı da, hangi bölümden olursa olsunlar Yeditepe Üniversitesi öğrencilerini ortak bir kültür birikimi zemininde buluşturmaktır.
MATH 221 Lineer Cebir Genetik ve Biyomühendisliğe Giriş ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Systems of linear equations. Matrices. Gaussian elimination. Vector spaces. Linear independence. Linear transformations. Matrix of linear transformations. Matrix algebra. Characterization of inverse. Determinants. Cramer’s rule. Eigenvalues and eigenvectors. Factorization. Diagonalization. Similarity. Jordan canonical form.
MATH 241 Diferansiyel Denklemler

Ön Koşul:MATH 152
Kredi (3 + 2 + 0) 4
First order linear ordinary differential equations (O.D.E.)’s, (homogeneous and non-homogeneous cases, direct integration, integrating factors, change of variables).Second order O.D.E.’s, (variation of parameters, reduction of order); Laplace transform and applications. Power series solutions for second order linear O.D.E.’s; Frobenius method. Systems of O.D.E.’s. First and second order partial differential equations.
CHBE 204 Biyoorganik Kimya Genetik ve Biyomühendisliğe Giriş ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:CHBE 203
Kredi (2 + 0 + 2) 3
Doğadaki kimyasallar, karbonhidratlar, sınıflandırma, özellikleri ve kimyasal reaksiyonlar; lipitler, genel karakterleri, yağ asitleri, katı ve sıvı yağlar, vakslar, gliserofosfolipitler, spingolipitler, steroidler, hücre zarı, aminoasitler, elektroforez, peptidler ve proteinler, protein yapısı, denatürizasyon; nükleik asitler, nükleositler ve nükleotitler, DNA ve RNA. DNA kopyalanması. RNA çeşitleri.
CHBE 213 Fizikokimya Laboratuvarı Genetik ve Biyomühendisliğe Giriş ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:CHBE 113, CHBE 211
Kredi (1 + 0 + 2) 2
Termodinamik yasalarını açıklamaya yardımcı olması için seçilmiş deneyler; çözeltilerin termodinamiği, taşınma özellikleri ve kimyasal kinetik, faz dengesi, koligatif özellikler, çözeltilerin ve gazların iletkenlikleri.
CHBE 214 Kimya Mühendisliği Termodinamiği Genetik ve Biyomühendisliğe Giriş ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 1 + 0) 3
Termodinamik yasaları, hal denklemi ve kimyasal sistemlerde termodinamik özelliklerin formüllendirilmesi. İdeal ve gerçek karışımlar. Isı makineleri, Carnot çevirimi, Rankine çevirimi, rejenerasyonlu Rankine çevirimi, içten yanmalı ve Diesel motorlar. Çözeltilerin termodinamiği. Çok bileşenli faz dengesi. Termodinamik  potansiyeller ve Maxwell bağıntıları. Kimyasal reaksiyonlarda denge.
CHBE 232 Kimya ve Biyoproses Mühendisliği I: Akışkanlar Mekaniği Genetik ve Biyomühendisliğe Giriş ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:MATH 241
Kredi (3 + 1 + 0) 3
Uygulamalarla boyutsal analiz, akışkanlar dengesi ve uygulamaları, entegral ve diferansiyel kütle, enerji ve momentum denklikleri, Newtonyen ve Newtonyen olmayan akışkanlarda düzgün ve girdaplı akış, akım hesaplamaları, tasarım denklemleri.
ECON 204 Mühendisler için İktisat Genetik ve Biyomühendisliğe Giriş ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Arz ve talep, uretim olanaklari egrisi ve dairesel akim semasi gibi temel ekonomik kavramlarin tekrarindan sonra ders makroiktisata ozgu konulari giris duzeyinde isleyerek devam edecektir. Once milli gelir analizi ve reel alim gucundeki degisikliklerin olcumu ele alinacaktir. Daha sonra makroiktisat teorisi emek piyasasi, urun piyasasi, para ve tahvil piyasasi ile doviz piyasasindan olusan basitlestirilmis bir genel denge modeli olarak sunulacak ve bu piyasalarin icsel isleyisi incelenecektir. Son olarak parasal sistemin organizasyonu ve isleyisi ile maliye ve para politikalarinin etkinligi ele alinacaktir.
HUM 102 Uygarlık Tarihi II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 2) 3
Uygarlık Tarihi dersinin amacı, çeşitli uygarlıkların ortaya çıkışı, geçirdikleri sosyo- kültürel evrim, yaşam tarzları hakkında temel bilgileri aktarmak, farklı kültürlerin karşılaştırılması yoluyla alternatif bakış açıları konusunda öğrencinin düşünmesini, soru sormasını sağlamaktır. Dersin bir önemli amacı da, hangi bölümden olursa olsunlar Yeditepe Üniversitesi öğrencilerini ortak bir kültür birikimi zemininde buluşturmaktır.
CHBE 301 Deneysel Kimya ve Biyoproses Mühendisliği I Genetik ve Biyomühendisliğe Giriş ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:CHBE 213, CHBE 232
Kredi (1 + 0 + 2) 2
Güvenlik kurallarının ilkeleri, temel işlemlere giriş ve temel prosesler, deneysel analiz ekipmanı, laboratuvar ve bilgisayar destekli deneyler.
CHBE 331 Kimya ve Biyoproses Mühendisliği II: Isı Transferi Genetik ve Biyomühendisliğe Giriş ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:CHBE 232
Kredi (3 + 1 + 0) 3
İletim yolu ile genel ısı transferi. Konveksiyon yolu ile tek fazlı sistemlerde ve faz değişiminin olduğu sistemlerde ısı transferi. Radyasyon yolu ile ısı tranferi. Analitik, nümerik, ve grafiksel teknikler. Isı transferi ekipmanı ve ağları.
CHBE 361 Kimyasal ve Biyolojik Uygulamalarda Malzeme

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Malezemelerin sınıflandırılması ve özellikleri. Atomik yapı ve atomlararası bağlar, kristal katıların yapısı, seramikler, biyoseramikler, biyocamlar ve cam seramikler, polimerler. Hidrojeller, biyolojik uygulamalarda kullanılan gelişmiş malzemeler, alaşımlar. Tasarım esnasında malzeme seçimi. Malzeme bilimlerinde ve mühendislikte ekonomik, çevresel ve sosyal  faktörler.
ES 231 Olasılık Kuramı ve İstatistiğin Temelleri  Genetik ve Biyomühendisliğe Giriş ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:MATH 152
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Olasılığa giriş, sonlu uzay örnekleri ve numaralandırma metodları, şartlı olasılık ve bağımsızlık. Tek boyutlu rastgele değişkenler (Ayrık). İkili, hipergeometrik ve poisson dağılımları. Tek boyutlu rastgele değişkenler (Sürekli). Beklentiler ve varyans. Normal dağılım ve diğer normal dağılımlar. Rastgele değişkenlerin fonksiyonları. İki ve daha çok boyutlu rastgele değişkenler. Rastgele örnekler.
ES 301 Mühendislik Yönetimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Maliyet- hacim ilişkisine giriş, değişken ve sabit maliyetler, Maliyet-Hacim-Kar Analizi, yan maliyetler ve özel kararlar, yapmak ya da almak, fırsat maliyetleri, birleşik ürün maliyetleri, lineer programlama, grafik metodu, maksimizasyon ve minimizasyon sorunlarına optimum çözümler, karar teorisi, belirsizlik altında karar verme, deneyler karar verme teorisi, geliş ve hizmet zamanı dağılımı, tekli ve çoklu kanal bekleme sırası modeli, deterministik ihtiyaç modelleri, ekonomik talep miktarı modeli.
FE XXX Serbest Seçmeli Genetik ve Biyomühendisliğe Giriş ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

TKL 201 Türkçe I Genetik ve Biyomühendisliğe Giriş ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Dil ve Dünya dilleri hakkında genel bilgiler, geleneksel ve modern linguistik yaklaşımların karşılaştırılması, Türk dillerinin sınıflandırılması ve diğer dillerle olan bağlantıları, edebi dillerin tarihsel gelişimi, modern Türkçe’nin ses ve yapı özellikleri ve sınıf uygulamaları. Sözcük yapısı, sözcük çeşitleri ve grupları, cümle yapısı, Türkçe’nin semantik yönleri ve sınıf uygulamaları.
CHBE 302 Deneysel Kimya ve Biyoproses Mühendisliği II

Ön Koşul:CHBE 301, CHBE 331
Kredi (1 + 0 + 2) 2
ChBE 301 dersine ek olarak ısı ve kütle transferi, reaksiyon kinetiği ve biyoteknolojiyle ilgili deneyler.
CHBE 333 Kimya ve Biyoproses Mühendisliği III: Kütle Transferi

Ön Koşul:CHBE 214, CHBE 215
Kredi (3 + 1 + 0) 3
Değişim denklemine genel bakış ve yatışkın ya da yatışkın olmayan durumlarda moleküler difüzyonla veya konvektif kütle transferiyle uygulamaları. Tek fazlı ya da  fazlar arası kütle transferinin modellenmesi. Kütle transferini vurgulayan ayrıştırma proseslerine giriş: sürekli veya aşamalı olarak karışabilir ve karışamayan fazların ayrıştırılması: gaz absorbsiyonu, desorpsiyon ve sıvı-sıvı ekstrasyonu, ikili karışımların distilasyonu. Evaporasyon, kristalizasyon, kurutma, filtreleme ve membran ayrıştırma yöntemlerinden bazı seçilmiş örnekler.
CHBE 362 Reaktör Tasarımı

Ön Koşul:CHBE 213
Kredi (3 + 1 + 0) 3
Homojen reaksiyonların kinetiği, basit ve karmaşık hız denklemlerinin analizi; hız verilerinin bağıntısı, toplam hız, izotermal ve izotermal olmayan koşullarda homojen reaksiyonlar; ideal kesikli reaktör, piston akışlı ve karıştıcılı reaktörler; çok reaktörlü sistemler, ideal performanstan sapmalar, çok reaksiyonlu sistemler için ideal reaktör tasarımı.
CHBE 386 Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme Genetik ve Biyomühendisliğe Giriş ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:CHBE 331, CHBE 362
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Kimya Mühendisliğinin temel kavramlarını, kütle, enerji, moment denklikleri kullanarak matematiksel modellerin geliştirilmesi. Kararlı ve kararsız durum analizleri. Nümerik metotlar ve MATLAB kullanarak problem çözümleri.
CHBE XX1 Kısıtlı Seçmeli I Genetik ve Biyomühendisliğe Giriş ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

TKL 202 Türkçe II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Dil ve Dünya dilleri hakkında genel bilgiler, geleneksel ve modern linguistik yaklaşımların karşılaştırılması, Türk dillerinin sınıflandırılması ve diğer dillerle olan bağlantıları, edebi dillerin tarihsel gelişimi, modern Türkçe’nin ses ve yapı özellikleri ve sınıf uygulamaları. Sözcük yapısı, sözcük çeşitleri ve grupları, cümle yapısı, Türkçe’nin semantik yönleri ve sınıf uygulamaları.
CHBE 401 Deneysel Kimya ve Biyoproses Mühendisliği III Genetik ve Biyomühendisliğe Giriş ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:CHBE 302, CHBE 333, CHBE 362
Kredi (1 + 0 + 2) 2
CHBE 302 dersine ek olarak yeni deneylerin tasarlanıp laboratuvar koşullarında sunmunun yapılması.
CHBE 441 Proses Dinamiği ve Kontrolu

Ön Koşul:CHBE 386
Kredi (3 + 1 + 0) 3
Proses analizinin temellerine giriş, kimya mühendisliğinde modelleme ve kontrol teknikleri, taşınım olaylarının sınıflandırılması ve popülasyon dengesi modelleri, altsistem analizi ve dağıtılmış parametrik sistemler, tank sistemlerinde sayısal örnekler, gaz-sıvı dengesi, reaksiyon kinetiği, akışkanlar dinamiği ve aşamalı operasyonlar, bu örneklerin mikrobilgisayar tekniklerini kullanarak çözülmesi incelenecektir.
CHBE 463 Kimya ve Biyokimya Prosesleri Tasarımı I

Ön Koşul:CHBE 331, CHBE 333, CHBE 362
Kredi (3 + 2 + 0) 4
Temel mühendislik kavramları ve kabul edilmiş prosedürlerin temel proses birimlerinin ve yardımcı birimlerinin tasarımına uygulanması. Akışkanlar dinamiği, ısı ve kütle transferi temellerinden proses ekipmanlarının  incelenmesinde  ve/veya tasarımında faydalanılması.
CHBE XX2 Kısıtlı Seçmeli II

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

CHBE XX3 Kısıtlı Seçmeli III

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Aydınlanma Çağı
Sanayi İnkılabı ve Fransız İhtilali
XIX.Yüzyılda Avrupa
Birinci Dünya Savaşı’na Giden Süreç
Osmanlı Çağdaşlaşma Çalışmaları
Tanzimat, Islahat Fermanı ve Meşrutiyetler
Trablusgarb, Balkan Savaşları ve Sonuçları
Birinci Dünya Savaşı ve Mütareke
Mütareke Sonrası Genel Gelişmeler, Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı
Milli Mücadele’nin Amacı, Yöntemi ve Kongreler Dönemi
Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dönemi
Cepheler ve Cepheleri Kapatan Anlaşmalar
Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz ve Mudanya Mütarekesi
Lozan Barış Anlaşması
Genel Değerlendirme
CHBE 464 Kimya ve Biyokimya Prosesleri Tasarımı II

Ön Koşul:CHBE 463
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Fabrika tasarımının temel ilkeleri, kimyasal üreten fabrikaların organizasyonu. Bu fabrikaların yatırımı, fizibilitesi ve çalıştırılmasında ekonomik değerlendirmeler. Kimyasal ve fiziksel proseslerin matematiksel modellenmesi. Tasarım sırasında dikkate alınması gereken sosyal ve etik kısıtlar ile mekan ve teknoloji ile ilgili kısıtlar.
CHBE 492 Mühendislik Projesi Genetik ve Biyomühendisliğe Giriş ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (1 + 0 + 4) 3
Fakülte danışmanın denetimi altında özel bir proje konusuyla ilgili araştırma yapma ve rapor hazırlama.
CHBE XX4 Kısıtlı Seçmeli IV

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

CHBE XX5 Kısıtlı Seçmeli V

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Lozan Barış Anlaşması
Siyasal Alanda Yapılanma
a-Saltanatın Kaldırılması
b-Cumhuriyetin İlanı
c-Hilafetin Kaldırılması
Siyasal İnkılaplara Karşı Tepkiler ve Çok Partili Sisteme Geçiş Denemeleri
Laik Hukuk Sisteminin Kurulması
Sosyal ve Kültürel Yaşama Dair Yapılan İnkılaplar
Çağdaş Eğitim ve Bilim
Ekonomik Gelişmeler
Dış Politika
Atatürk İlkeleri
Atatürk’ten Sonra Türkiye
II.Dünya Savaşı’ndan XXI.Yüzyıla Türkiye
a-Siyasal Yaşam
b-Ekonomik Gelişmeler
c-Hukuk
d-Günlük Yaşam
e-Dış Politika
f-Avrupa Birliği
g-Küreselleşme
LAW 491 Mühendisler için Hukuk

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

CHBE 351 İnorganik Teknolojiler Genetik ve Biyomühendisliğe Giriş ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
İnorganik endüstrilerde kullanılan prosesler hakkında genel bilgiler. İnorganik teknolojilerin bakış açısına ve tarihçesine giriş. Sülfirik asit üretimi. Kostik soda üretimi ve yan ürünleri; Endüstriyel gazlar. Gübre. Çimento ve silikat endüstrisi. Tuz ve muhtelif sodyum ürünleri. Klor-alkali endüstrisi. Diğer bazı inrganik teknolojiler.
CHBE 352 Organik Teknolojiler

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Kömür ve kömür kimyasallarının karbonlanması. Petrol ve petrol ürünleri. Petrokimyasallar. Sabun ve deterjanlar. Şeker endüstrisi. Kağıt endüstrisi. Boyalar ve renklendiriciler. Yağlıboya, yağ ve balmumu. Hoş kokular. Tatlandırıcılar ve gıda katkı maddeleri. Kauçuk endüstrisi. İlaç endüstrisi.
CHBE 354 Ayrıştırma Prosesleri

Ön Koşul:CHBE 333
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Hız ve denge temelli ayrıştırma. Genelleştirilmiş  çok bileşenli ayrıştırma operasyonlarının   durağan ve dinamik modelleri.Detaylı ve kısayollu metodların kıyaslanması. Çok bileşenli ve çok aşamalı ayrıştırmada sayısal metodlar. Ayrıştırma sistemlerine heuristic ve MINLP yaklaşımı. Ayrıştırma sistemlerinde  ısı entegrasyonu.
CHBE 355 Yakıt Teknolojileri

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Yakıtların oluşması ve sınıflandırılması. Hidrokarbon kaynaklarının yapısı, kimyası, işlenmesi, kullanımı, çevresel yönleri ve  dönüştürülmesi: petrol, doğal gaz , kömür, yağtaş, ve ağır yağlar. Kömürün işlenmesi: kömür gazlaştırılması ve sıvılaştırılması;  termodinamik, kinetik, reaktör tasarımıve ürün sınıflandırılması yönleri ile petrolün rafine edilmesi. Kömürün içindeki farklı tip linyitler. Kömürün gazlaştırılması ve sıvılaştırılması prosesleri  ile  petrol rafinerilerinin  tasarımı.
CHBE 356 Gıda Koruma Teknolojileri

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Mikrobiyolojik ve biyokimyasal açıdan gıda koruma yöntemleri. Çeşitli gıda koruma yöntemlerinin incelenmesi ve örnek hesaplamaların yapılması. Taze ve işlenmiş gıdaların paketlenmesi ve depolanması.
CHBE 357 Proseslerin Güvenliği ve Risk Analizleri

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Kimyasalların kullanılması sırasında karşılaşılan riski anlamak, azaltmak ya da ortadan kaldırmak gibi konularla ilgileneneler için açılmış bir derstir. Patlama, radyasyon ve çevresel risk yönetimini kavrayabilmek için çeşitli metodlar incelenir. Bu derste ayrıca, yanıcı maddelerin işlenmesi ve reaksiyonlarda potensiyel kaçakların kontrol edilmesiyle ilgili çeşitli metodlarda incelenecektir.
CHBE 365 Nükleer Bilim

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Temel nükleer fizik, nükleer bozulma ve radyoaktivite, nükleer reaksiyonlar, nükleer kimya, radyasyon ölçüm teknikleri, fiziksel sağlık ve korunma, radyoaktif izleyiciler ve kullanımı, radyoaktif izotoplar.
CHBE 371 Çevresel Mikrobiyoloji

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Çevresel mikrobiyolojinin temelleri ve çevre kirliliği kontrol sistemlerine uygulanması, mikrobiyolojinin temellerine giriş, mikrobik sınıflandırmaya genel bakış ve çevresel mikrobiyolojiye uygulanması, mikrobik ekolojiye genel bakış ve çevre kirliliğinin dinamikleri. Kara ve su ortamında mikrobik karakteristikleri, mikrobik proseslerin atık su arıtmasında ve içilebilir su kaynakları teminindeki uygulamaları, organik kirleticilerin biyolojik arıtılması, çevresel petrol ve giderilmesi zor kirliğe biyolojik müdahale yöntemleri.
CHBE 372 Moleküler Biyoinformatik

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Moleküler biyolojinin temel kavramları, proteinler, RNA, DNA, moleküler genetik mekanizmaları, genomics ve proteomics, veritabanı dizilişi, diziler, grafikler ve algoritma, sıralama karşılaştırması ve veritabanı araştırması, sıralamalar ve filogenetik ağaçlar, moleküler yapı tahmini, sıralama canlandırılması, numune eşleştirme, DNA hesaplamaları.
CHBE 373 Biyokimya Mühendisliğine Giriş

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Biyokimya mühendisliğine giriş, enzimler ve mikrobik büyüme, kimyasal kinetik ve endüstriyel mikrobik proseslerin tasarımı ve işletilmesnde kimya mühendisliği ilkelerinin uygulanması.Fermantasyon proseslerinin tasarımı ve işletilmesi, mikrobik prosesler ve enzim kinetikleri, çeşitli substratlar ve fermantasyonun çeşitli maddeler, enzim aktivitelerinin kontrolü, hücresel büyüme enerjisi, tutuklanmış enzimler ve hücresel reaktörler, ve mikrobik sistemlerde ve aşağı akıntı proseslerinde taşınım olayları.
CHBE 374 Moleküler Biyoloji için Biyoistatistiğe Giriş

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Biyolojik verilerin istatiksel analizleri; ölçüm derecesi, rastgele örnek alımı, veri kalitesi, tanımlayıcı ve açıklayıcı veri depolanması, problem odaklı olasılık dağılımı, momentler, tahmin etme, bir veya iki örnekli problemlerde katsayılı ve katsayısız dolaylı sonuç çıkarma, frekans verilerinin analizi, doğrusal regresyon, korelasyon analizi, tahmin ve hipotez testi.
CHBE 381 Polimerler Kimyası ve Polimer Mühendisliği Genetik ve Biyomühendisliğe Giriş ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Temel polimer kimyasına ve mühendisliğine giriş, çeşitli endüstiriyel polimerlerin kimyasal yapısı ve kullanımı, polimerizasyon mekanizması ve kinetiği, moleküler ve morfolojik tanımlama teknikleri, polimerlerin işlenmesi, çeşitli mühendislik özellikleri, mühendislik uygulamaları.
CHBE 415 Enstrümental Analiz Metodları ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:CHBE 203
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Modern analitik enstrümantasyonların uygulaması ve teorisi, enstrümantal analizin ilkeleri; atomik spektroskopi, moleküler spestroskopi, kromatografik ayrıştırma, elektroanalitik ve muhtelif metodlar; çeşitli metodlarda ya da enstrümenal tekniklerdeki imkanlar ve sınırlamalar; uygulamalar, çeşitli kimyasalların fiziksel ve kimyasal özellikleri arasındaki ilişkiler; gözlem, uygulanabilirlik,  nicel ve nitel anlamda fiziksel özelliklerin ölçülmesindeki sınırlamalar.
CHBE 443 Kimyasal ve Biyoprosesler  ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Çeşitli kimyasal ve biyoproseslerinin geleneksel yöntemleri esas alıp ilerideki gelişmeleri takip edecek şekilde incelenmesi. Bu dersin amacı, kimyasal ve biyoproseslerin detaylarıyla incelenebilmesi kabiliyetinin kazandırılmasıdır.
CHBE 446 Kimya ve Biyoproses Endüstrilerinde İstatiksel Kalite Kontrolü

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 1 + 0) 3
Kimyasal ve biyolojik endüstriyel süreçlerde veri toplama yöntemleri. Ölçüm ve nitelik verileriyle kalite kontrolü ve bunun istatistiksel temelleri. HACCP planları. Kimya endüstrisinden seçilmiş örneklerle istatistiksel kalite kontrolü uygulamaları.
CHBE 451 Atık Su Arıtımı

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Atık suyun karakterize edilmesi; fiziksel, kimyasal ve biyolojik proseslerle su arıtımının temelleri ve uygulamaları. Su kalitesini arttıran ve atık su standatlarını karşılayan sistemlerin tasarımları. Havalı-havasız proseslerin değerlendirilmesi; kirlilikten korunma yolları ve tanımları; teknik ve çevresel açılardan fizibilite çalışmaları;  yaşam çevrimi analizi.
CHBE 452 Kirlilik Kontrolü ve Korunma ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Kirlilik kontrolü, giderilmesi zor, kalıcı ve biyolojik ortamda biriken zehirli ve tehlikeli maddelerin yarattığı kirliliği etkileyen faktörler, bu kirliliğe yönelik korunma ve kontrol stratejileri. Geleneksel ve yeni ayrıştırma süreçlerinin çevresel uygulamaları.
CHBE 453 Taşınım Olayları ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Sürekli ortamlar mekaniği, akışkanlar dinamiği ve ısı transferi için temel ilişkiler ve mühendislik problemlerine uygulanması.
CHBE 454 İleri Proses Kontrolü

Ön Koşul:CHBE 441
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Kimyasal ve biyoproseslerde teorik ve empirik modellerin geliştirilmesi, proseslerin dinamik davranışı, transfer fonksiyonları ve blok diyagram gösterimi, proses enstrümanları, kontrol sistemlerinin tasarımı ve analizi, stabilite analizi, kontrollü proseslerde bilgisayar simülasyonu. Çok değişkenli kontrol, tahmin edici kontrol, proses tanımlanması ve proses izlenmesi gibi  ileri konularda  uygulamalar. Proses dinamiği, geridönüm ve ileri beslemeli kontrol, kendiliğinden ayarlama ile ilgili laboratuvar deneyleri.
CHBE 455 İleri Kinetik ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:CHBE 362
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Katalizli ve katalizsiz sistemlerde reaksiyon kinetiğinin yeniden incelenmesi, kataliz ve kimyasal reaktörlerin tasarımı ve performanslarının detaylı olarak incelenmesi. Kütle, enerji ve momentum korunumuyla bağlantılı olarak  stabilite ve optimizasyonun matemetiksel incelenmesi.
CHBE 456 Heterojen Kataliz

Ön Koşul:CHBE 362
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Heterojen katalitik sistemlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri. Metal katalizler, metal-destek ilişkileri. Katalitik özelliklerin ölçülmesi. Katı katalizlerin seçimi, geliştirilmesi ve hazırlanmasını içeren kriterler ve metodlar. Akışkan-katı katalitik reaksiyonların kinetiği. Heterojen sistemlerde fazlar ve partiküller arası taşınım. Toplam hız. Kataliz bozunması. Kinetik parametrelerin istatiksel tahmini. Kimyasal reaktörlerin stabilitesi. Endüstriyel birimlerde kataliz seçiminden kullanılmasına kadar geçen süreçte proses sentezinin basamaklarını inceleyen pratik örnekler.
CHBE 457 Faz Dengesi ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Klasik ve moleküler termodinamikte temel kavramların ileri seviyede incelenmesi. Çözelti termodinamiği, gaz-sıvı ve sıvı-sıvı dengesi, ve çokbileşenli kimyasal reaksiyonlarda denge; ilgilitermodinamik özelliklerinin tahmini.
CHBE 458 Proses Optimizasyonu ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:CHBE 386
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Analitik optimizasyonun temelleri. Tek boyutlu line-search methodlarının araştırılması, ve çokboyutlu serbest ve kısıtlı numerik optimizasyon algoritmaları. Lineer programlama, lineer olmayan programlama, mixed integer lineer/lineer olmayan programlama ve kimya mühendisliğinde parametre tahmini. Kimya mühendisliğinde olası-yol ve olası olmayan-yol teknikleriyle proses akım şemasının optimizasyonu.
CHBE 465 Polimer İşleme İlkeleri ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Polimerik maddelerin kategorileri. Polimerlerin morfolojisi ve yapıları; yüzey özellikleri. Polimer işlenmesi operasyonlarının analizleri; enjeksiyon kalıplama, ekstrüzyon, merdaneleme, kaplama, fiber eğirme, borulu film şişirmesi ve karıştırılması. Polimer proses ekipmanlarının bilgisayarlı modellenmesi ve tasarımı.
CHBE 466 Seramik Mühendisliği

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Seramik maddelerin yapılarının ve bağlarının mekanik, elektiriksel, magnetik, optik ve termal özellikleri anlamında incelenmesi; işlenmesi, şekil verilmesi, seramiklerin yoğunlaştırılması ve makinelerde işlenmesi,  tasarım çalışmaları.
CHBE 467 Birleşik Maddeler

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Birleşik maddelerin yapısal özelliklerinin sıradan maddelere göre avantajlarının incelenmesi, yüksek direnç-ağırlık ve sertlik-ağırlık oranlarıyla kıyaslanması. Güçlendirilmiş fiber, lamine edilmiş ve tanecikli maddelerin incelenmesi. Birleşik yapılı malzemelerin statik ve dinamik yüklere direnişi, termal ve çevresel etkiler ve bozukluk  kriterlerinin incelenmesi.
CHBE 468 Nanoteknolojide Yüzey Kimyası

Ön Koşul:CHBE 211
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Koloid ve yüzey kimyasının temelleri ve arayüz fenomeni. Yüzey gerilimi ve temas açısı, yüzeylerdeki adsorpsiyon ve çeşitli bağdaştırıcılar, tek moleküllü tabakalar, yüzey aktif madde davranışı, maddeyi bir arada tutan kuvvetler, koloidal sistemlerin stabilitesi, mikroemülsiyonlar, miseller ve kabarcıklar. Koloidal sistemlerde nanoteknoloji uygulamaları  venanomalzemelerdeki yeni gelişmeler.
CHBE 471 Biyoproses Mühendisliğinde Deneysel Metodlar

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Biyokimyasalların ayrıştırılması ve saflaştırılması. Çözünmezlerin filtrasyonla taşınması, santrifüjleme ve sedimentasyon. Ürünlerin adsorpsiyon ve çözücü ekstraksiyonuyla izolasyonu. Lineer olmayan çokbileşenli kromatografi, dializ ve zar prosesleri ile saflaştırma. Kurutma ve kristalizasyonla parlatma. Seçilmiş proseslerin matematiksel modellemesi ve büyütülmesi.
CHBE 472 Biyo-Çevresel Sistemlerde Taşınım Olayları

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Momentum, kimyasal kirleticiler ve enerjinin  çevresel ve biyolojik mühendislik sistemlerde hareketini açıklayan kavramlara giriş; doğal kaynak suları, toprak, yeraltı suları, hava, mikro- çevre, tasarlanmış arıtma  sistemleri, çevre kirliliği yaratan petrol yayılımı.
CHBE 475 Biyo-Reaktörler

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Enzimatik reaktörler. Mekanizmalar ve kinetik. Taşınamayan sistemler: sürekli ve kesikli biyoreaktörler. Mikrobik değşiklikler: mikroorganizmaların sınıfları ve kullanımı. Mantar, bakteri, maya, hücre, bitkisel ve hayvansal dokular için biyoreaktörler. Oksijen transferi. Çeşitli uygulamalar.
CHBE 476 Biyoteknolejide Mühendislik Uygulamaları

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Mikrobik, bitkisel veya hayvansal hücreler ya da onların enzimlerini kullanan proseslerin tanımı, temelleri ve mühendislik yönleri. Biyokimya, mikrobiyoloji, bilgisayar simulasyonu, büyüme, ölüm, aseptik teknikler, sürekli kültürler, fermantör tasarımı, sterilizasyon, karışık kültürler, proseslerin büyütülmesi, hareketsiz hücreler ve enzimler, ürünlerin geri kazanılması ve proses ekonomisini kapsayan konular. Kişisel bilgisayarlarla yapılan haftalık çalışmalar. Önkoşul: Kimya mühendisliği veya mikrobiyoloji altyapısı
CHBE 477 İleri Biyokimya Mühendisliği

Ön Koşul:CHBE 373
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Ağırlıklı olarak güncel yayınların izlenmesi  ile bilgisayar ve grafiklerin kullanımı. Yoğunluklu olarak saflaştırma ve ayrıştırma teknikleri, kinetik analiz, biyoreaktörlerin tasarımı, genetik mühendisliğinin kullanılması, biyoproseslerin geliştirilmesi üzerinde durulur. Kişisel proje zorunludur.
CHBE 480 Kimya ve Biyoproses Mühendisliğinde Özel konular Genetik ve Biyomühendisliğe Giriş ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Kimya ve biyopreses mühendisliği, kimya ve biyoteknoloji alanlarında  özel konular.
CHBE 481 Biyopolimerler

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Protein yapısı ve şekillerine giriş. Proteinlerin yapısal sınıfları. Protein kıvrımlarının problemleri. Biyomoleküler değişikliklerin kinetiği. Moleküler motorlar ve kopyalama mekanizmaları. Protein-protein, protein-DNA, protein-inhibitor bağlanaması ve ilişkileri. Biyomoleküler sistemlerin simülasyonları için sayısal methodlar. Protein mühendisliği ve tasarımındaki metodlar.
CHBE 482 Makromoleküler Sistemlerin Tasarımı ve Simülasyonu

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Makromoleküler sistemlerin istatiksel mekaniğine giriş. Değişik karmaşa düzeyinde polimer benzetim modelleri. Monte Carlo/Metropolis algoritmaları. Polimerlerin kararlılığı ve şekil almasını sağlayan moleküler kuvvetler ve şekil alma kinetiği. Simulasyon yolizlerinin istatistiksel analizi.
CHBE 483 Makromoleküllerin Konformasyonel İstatistiği ve Dinamiği

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Polimer zincirlerinin yapısal özellikleri ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan  gruplaşma özellikleri. Serbest katılımlı polimer oluşumuna “Random walk” yaklaşımının uygulanması. Çözelti içinde veya kütle halinde bulunan gerçek polimerlerin Monte Carlo ve Moleküler Dinamik yöntemleriyle simulasyonu.

Yanıt yok

Bir cevap yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Haziran 2023
P S Ç P C C P
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?