Genetik ve Biyomühendislik bitirme tezi

Genetik ve Biyomühendislik
CHEM 111 Genel Kimya I Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 1 + 0) 3 ES 105 Mühendislik ve Mimarlık Kaynakları Ön Koşul:Yok
Kredi (1 + 0 + 2) 2 ES 117 Bilgisayarlı Hesaplamaya Giriş Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 2) 3

GBE 103 Genetik ve Biyomühendisliğe Giriş ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (1 + 0 + 2) 2
Öğrencilerin bölümle tanışması, önerilen programlar, laboratuvar güvenliği ve çalışma prensipleri. Bu alanın kısa tarihi turu ve yeniliklerin kısa tartışması, bölümde süregelen araştırma projelerinin kısa tanıtımları. Sanayi ve ilgili bölümlerden seminerler
GBE 111 Biyoloji I ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 3) 4
Hayatın birleştirici kavramları; hayatın kimyası; hücre teorisi; hücre yapısı ve işlevi; hücredeki enerji akışı; mitoz ve mayoz; Mendel genetiği; hücresel bilgi akışı; DNA yapısı, kromozomlar ve çekirdek; rekombinant DNA teknolojisi
MATH 151 Mühendisler için Analiz I ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 2 + 0) 4

CHEM 112 Kimya II ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 1 + 0) 3

CHEM 113 Genel Kimya Lab. ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (1 + 0 + 2) 2

ES 106 Teknik Rapor Yazımı ve Sunum Becerileri

Ön Koşul:Yok
Kredi (1 + 0 + 2) 2

GBE 102 Biyoloji II ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Gelişimin hücresel temeli; hücre farklılaşması ve özelleşmesi; kanserin moleküler temeli; virüsler; evrim ve farklılıklar; Monera, Protist, Fungi, Bitkiler ve Hayvanlar Aleminden model organizmalar üzerine çalışmalar
MATH 152 Mühendisler için Analiz II ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 2 + 0) 4

PHYS 101 Fizik I ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 1 + 2) 4
Ölçüm, Tek Boyutta Hareket, Vektörler, İki ve Üç Boyutta Hareket, Kuvvet ve Hareket I, Kuvvet ve Hareket II, Kinetik Enerji ve Enerjinin Korunumu, Parçacık Sistemleri, Çarpışmalar, Dönme, Yuvarlanma, Tork ve Açısal Momentum
CHEM 205 Organik Kimyaya Giriş ve Biyomakromoleküller

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 1 + 0) 3
Bu ders, yapısal organik kimya, asit-baz kimyası, kimyasal termodinamik, ve reaksiyon mekanizmaları için bir temel sağlar. İçeriği Lewis yapıları, melezleşmiş ve atom orbitalleri, stereokimya, molekül içi ve moleküller arası kuvvet etkileşimleri, organik kimya reaksiyonları, neucleophilic reaksiyon mekanizmaları, fonksiyonel gruplar, organik kimya ve biyolojik molekülleri içerir.
GBE 203 Mikrobiyoloji ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:GBE 111 – Genel Biyoloji
Kredi (3 + 0 + 3) 4
Mikroorganizmaların büyütülmesi, tanımlanması ve kontrolü; bakterilerin sınıflandırılması; bakteri morfolojisi, biyokimyası ve fizyolojisi; çeşitli bakteri türlerinin çevreleri ile olan etkileşimleri; bakteriyofajlar; mikrobiyoloji patojenliği; mikrobiyal genomlar; biyokütle, biyoyakıt, amino asit, antibiyotik, enzim ve organik asit üretimi açısından mikrobiyal mühendislik
GBE 205 Hücre Biyolojisi ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 3) 4
Hücrenin evrimi; ilkel dünyanın şartları ve protohücrenin oluşumu; hücre yapısının keşfi ve hücresel organizasyonun önemi; hücre organelleri; hücre zarının yapısı ve işlevi; hücreiçi zar ağları; DNA paketlemesi; çekirdek; oksijenli solunum ve mitokondri; fotosentez ve kloroplast; hücre iskeletinin yapısı; hücredışı yapı ve hücre matrisi; hücrelerarası tanıma ve hücre yapışması; hücre döngüsü ve hücre bölünmesi; hücrelerarası kimyasal işaretleşme; hücre farklılaşması; kanser
HUM 101 Uygarlık Tarihi I ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 2) 3
Uygarlık Tarihi dersinin amacı, çeşitli uygarlıkların ortaya çıkışı, geçirdikleri sosyo- kültürel evrim, yaşam tarzları hakkında temel bilgileri aktarmak, farklı kültürlerin karşılaştırılması yoluyla alternatif bakış açıları konusunda öğrencinin düşünmesini, soru sormasını sağlamaktır. Dersin bir önemli amacı da, hangi bölümden olursa olsunlar Yeditepe Üniversitesi öğrencilerini ortak bir kültür birikimi zemininde buluşturmaktır.
MATH 221 Lineer Cebir ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3

PHYS 102 Fizik II ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 1 + 2) 4
Elektriksel Yük, Elektriksel Alan, Gauss Yasası, Elektriksel Potansiyel, Kapasitans, Elektrik Akımı ve Direnç, Devreler, Manyetik Alanlar, Akımdan dolayı Oluşan Manyetik Alanlar, Endüksiyon ve Endüktans, Maddenin Manyetizması, Maxwell Denklemleri, Elektromanyetik Salınımlar ve Alternatif Akım, LC osilatörü, RLC faz diagramları
CHEM 215 Analitik Kimya ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 2) 4
Örnekleme, standardizasyon, kalibrasyon, istatistiksel verilerin düzenlenmesi, kimyasal analizde hatalar, kimyasal denge, çözelti özellikleri, spektrokimyasal yöntemleri giriş, optik spektroskopi aletleri, moleküler absorpsiyon spektroskopisi ve floresans spektroskopi, titreşim spektroskopisi, kütle spektroskopisi, nükleer manyetik rezonans, kinetik ve ayırma, analitik ayırımları, yüksek performanslı sıvı kromotografi(HPLC) ve gaz kromatografisi(CS), elektroforetik ayırma tekniklerine giriş dersin içeriğini oluşturur. Laboratuvar deneyleri ile beraber seçilmektedir.
ECON 204 Mühendisler için İktisat ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Arz ve talep, uretim olanaklari egrisi ve dairesel akim semasi gibi temel ekonomik kavramlarin tekrarindan sonra ders makroiktisata ozgu konulari giris duzeyinde isleyerek devam edecektir. Once milli gelir analizi ve reel alim gucundeki degisikliklerin olcumu ele alinacaktir. Daha sonra makroiktisat teorisi emek piyasasi, urun piyasasi, para ve tahvil piyasasi ile doviz piyasasindan olusan basitlestirilmis bir genel denge modeli olarak sunulacak ve bu piyasalarin icsel isleyisi incelenecektir. Son olarak parasal sistemin organizasyonu ve isleyisi ile maliye ve para politikalarinin etkinligi ele alinacaktir.
GBE 212 Klasik ve Moleküler Genetik

Ön Koşul:GBE 203 – Mikrobiyoloji
Kredi (3 + 1 + 0) 3
Mitoz ve Mayoz, Mendel Genetiği, Mendel Genetiği Uzantıları, Gen Bağlanması, Kros Over ve Ökaryotlarda Gen Haritalandırması, Seks Kromozomları, Kromozom Mutasyonları, DNA Yapısı ve Analizi, DNA Replikasyonu ve Rekombinasyonu, Kromozom Yapısı ve DNA Dizilim Organizasyonu, Transkripsiyon, Translasyon ve Protein, Gen Mutasyonu, DNA Tamiri ve Hareketli Genler, Bakteri Genetiği, Prokaryotlarda Gen Anlatımı Regülasyonu, Ökaryotlarda Gen Anlatımı Regülasyonu, Rekombinant DNA Teknolojisi
GBE 216 Klasik ve Moleküler Genetik Lab. ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:GBE 203 – Mikrobiyoloji
Kredi (1 + 0 + 3) 2
Laboratuvar dersi, öğrencilere uygulamalı klasik ve moleküler genetik tekniklerini öğretmeyi hedeflemektedir. Bu teknikler; DAN izolasyonu ve agaroz jel elektroforezi, PCR ve RFLP, DNA dizilim analizi, Total RNA izolasyonu, RT-PCR, Kromozom analizi, Monohibrid, dihibrid ve geri çaprazlama, Politen kromozom, Sex linkage
HUM 102 Uygarlık Tarihi II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 2) 3
Uygarlık Tarihi dersinin amacı, çeşitli uygarlıkların ortaya çıkışı, geçirdikleri sosyo- kültürel evrim, yaşam tarzları hakkında temel bilgileri aktarmak, farklı kültürlerin karşılaştırılması yoluyla alternatif bakış açıları konusunda öğrencinin düşünmesini, soru sormasını sağlamaktır. Dersin bir önemli amacı da, hangi bölümden olursa olsunlar Yeditepe Üniversitesi öğrencilerini ortak bir kültür birikimi zemininde buluşturmaktır.
MATH 241 Diferansiyel Denklemler ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 2 + 0) 4

ES 231 Olasılık ve İstatistiğin Temelleri

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3

GBE 342 Gen Mühendisliği Teknikleri II

Ön Koşul:GBE 341 – Gen Mühendisliği Teknikleri I
Kredi (2 + 1 + 2) 3
Hücre kültürü teknikleri; geçici ve sürekli gen transferi; indüklenebilir ve stabil hücre hatları; kök hüclererin genetik manipülasyonu; hayvan ve insan klonlama; hayvanların ve bitkilerin genetik manipulasyonu (transgenik hayvanlar ve bitkiler). Tüm bu teknikler için transgenik teknolojiler ve farmasötik biyomühendislikuygulamalarında problem tasarımları ve çözümleri ve genetik mühendisliğinde laboratuvar deneyimi
GBE 362 Biyo-Transport Olayları II

Ön Koşul:GBE 361 – Biyo-Transport Olayları I
Kredi (3 + 1 + 0) 3
Biyolojik sistemlerde ısı ve kütle aktarımı uygulamaları. Metabolik ısı üretimi. Genel değişim denklemlerinin irdelenmesi. Kararlı ve kararsız durumlarda kondüksiyon ve difüzyon yolu ile ısı ve kütle aktarımı. Konveksiyon yoluyla ısı ve kütle aktarımı. Radyasyon yolu ile ısı aktarımı. Fazlar arası ısı ve kütle aktarımı uygulamaları
TKL 202 Türk Dili ve Edebiyatı II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Dil ve Dünya dilleri hakkında genel bilgiler, geleneksel ve modern linguistik yaklaşımların karşılaştırılması, Türk dillerinin sınıflandırılması ve diğer dillerle olan bağlantıları, edebi dillerin tarihsel gelişimi, modern Türkçe’nin ses ve yapı özellikleri ve sınıf uygulamaları. Sözcük yapısı, sözcük çeşitleri ve grupları, cümle yapısı, Türkçe’nin semantik yönleri ve sınıf uygulamaları
ES 301 Mühendislik Yönetimi ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

GBE 403 Moleküler Biyoloji I ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:GBE 341
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Hücre evrimi üzerine mevcut teoriler; ökaryot hücrelerin organizasyonu; hücre çekirdeği; prokaryotlarda ve ökaryotlarda gen anlatımının kontrolü; hücre işaretleşmesi, hücre iskeleti ve haberleşme; hücre döngüsü kontrolü ve kanser; onkogenlers; virüsler
GBE 415 Deneysel Genetik ve Biyomühendislik II: Tasarım ve Uygulamalar

Ön Koşul:GBE 316 – Deneysel genetik ve Biyomühendislik I: İlkeler
Kredi (1 + 0 + 3) 2
Biyomühendislikte tasarım projelerinin geliştirilmesi ve uygulama alanlarının endüstüriden verilcek örneklerle açıklanması. Öğrencilerden proje tasarlamaları, geliştirmeleri ve yarattıkları prototipleri test etmeleri beklenmektedir. Takımların prototip tasarımı, testi, data toplanması aşamalarını ve güvenilirlik ve noksanlık değerlendirmelerini danışmanlarına rapor etmeleri beklenmektedir.
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Aydınlanma Çağı, Sanayi İnkılabı ve Fransız İhtilali, XIX.Yüzyılda Avrupa, Birinci Dünya Savaşı’na Giden Süreç, Osmanlı Çağdaşlaşma Çalışmaları, Tanzimat, Islahat Fermanı ve Meşrutiyetler, Trablusgarb, Balkan Savaşları ve Sonuçları, Birinci Dünya Savaşı ve Mütareke, Mütareke Sonrası Genel Gelişmeler, Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı, Milli Mücadele’nin Amacı, Yöntemi ve Kongreler Dönemi, Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dönemi, Cepheler ve Cepheleri Kapatan Anlaşmalar, Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz  ve Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Anlaşması, Genel Değerlendirme
GBE 404 Moleküler Biyoloji II

Ön Koşul:GBE 341
Kredi (3 + 0 + 3) 4
Hücre birleşimleri; hücre yapışması ve hücredışı matris; germ hücreleri ve döllenme; embryonic gelişimin ilk evreleri; Drosophila gelişimi; C. elegans gelişimi; fare gelişimi; farklılaşmış hücrelerin oluşumu ve devam ettirilmeleri; bağışıklık sistemi; kök hücreler ve kopyalama
GBE 492 Mühendislik Projesi ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:son sınıf öğrencisi
Kredi (1 + 0 + 4) 3
Bir Mühendislik / Bilim probleminin analiz, tasarım ve gerçeklenmesi, sonuçların rapor ve seminer olarak sunumu
HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Lozan Barış Anlaşması, Siyasal Alanda Yapılanma (a-Saltanatın Kaldırılması, b-Cumhuriyetin İlanı, c-Hilafetin Kaldırılması), Siyasal İnkılaplara Karşı Tepkiler ve Çok Partili Sisteme Geçiş Denemeleri, Laik Hukuk Sisteminin Kurulması, Sosyal ve Kültürel Yaşama Dair Yapılan İnkılaplar, Çağdaş Eğitim ve Bilim, Ekonomik Gelişmeler, Dış Politika, Atatürk İlkeleri, Atatürk’ten Sonra Türkiye, II.Dünya Savaşı’ndan XXI.Yüzyıla Türkiye (a-Siyasal Yaşam, b-Ekonomik Gelişmeler, c-Hukuk, d-Günlük Yaşam, e-Dış Politika, f-Avrupa Birliği, g-Küreselleşme)
LAW 491 Mühendisler için Hukuk

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

GBE XX1 Kısıtlı Seçmeli II (GBE 35X – Genetik)

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

FE XXX Serbest Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

GBE XX2 Kısıtlı Seçmeli II (DE)

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

GBE XX3 Kısıtlı Seçmeli III (Biyomühendislik)

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

GBE XX4 Kısıtlı Seçmeli IV (DE)

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

GBE XX5 Kısıtlı Seçmeli V (TE)

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031