Gıda Mühendisliği bitirme tezi bitirme projesi

Gıda Mühendisliği
CHEM 101 Genel Kimya Ön Koşul:Yok sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi
Kredi (3 + 1 + 1) 4
Ölçülebilirlik ve izlenilebilirlik, periyodik tablo, kimyasal reaksiyon çeşitleri, maddenin yapısı, gaz kanunları, katılar, sıvılar, solüsyonlar, kimyasal kinetik ve denge reaksiyonları, çözünürlük ve çözünürlük sabiti, asitler, bazlar, tuz, Ph hesaplamaları, tampon çözeltiler, titrasyonlar.
ES 105 Mühendislik ve Mimarlık Kaynakları Ön Koşul:Yok sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi
Kredi (1 + 0 + 2) 2
Mühendislik ve Mimarlık’a giriş ile bu mesleklerin dünyaya ve topluma olan etkilerinin Profesyonel Etik, İş Güvenliği, Enerji, Toplam Kalite Yönetimi konularının incelenmesiyle anlaşılması.  Günümüz dünyasının güncel konuları olan çevre sorumluluğu, sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik, sorumlu ticaret gibi konuların tartışılarak profesyonel yaklaşım, çok-disiplinli çalışma ile kişisel gelişime katkıda bulunulması ve mesleki İngilizce kullanım becerilerinin arttırılması.
FDE 101 Gıda Mühendisliğine Giriş Ön Koşul:Yok sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi
Kredi (1 + 0 + 2) 2
Mühendislik tarihi ve mühendislik mesleğinin tanıtımı, problem çözümlerinde mühendislik yaklaşımı, mühendislikte iletişim, mühendislik hesapları, biyoloji uygulamaları ve mühendislik, mühendislikte mekanik ve elektronik uygulamaları, mühendislik etiği, mühendislik uygularında güvenlik ve sağlık önlemleri. Süreç ve operasyon akım şemalarını kullanarak gıda işleme ve saklama proseslerin anlaşılması gıda mühendisliği hesaplamaları örnekleri. Fabrika gezileri ile gıda mühendislerinin
HUM 101 Uygarlık Tarihi I Ön Koşul:Yok sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi
Kredi (2 + 0 + 2) 3
Uygarlık Tarihi dersinin amacı, çeşitli uygarlıkların ortaya çıkışı, geçirdikleri sosyo- kültürel evrim, yaşam tarzları hakkında temel bilgileri aktarmak, farklı kültürlerin karşılaştırılması yoluyla alternatif bakış açıları konusunda öğrencinin düşünmesini, soru sormasını sağlamaktır. Dersin bir önemli amacı da, hangi bölümden olursa olsunlar Yeditepe Üniversitesi öğrencilerini ortak bir kültür birikimi zemininde buluşturmaktır.
MATH 151 Mühendisler için Analiz I sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 2 + 0) 4

PHYS 101 Fizik I sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 1 + 2) 4
Ölçüm, Tek Boyutta Hareket, Vektörler, İki ve Üç Boyutta Hareket, Kuvvet ve Hareket I, Kuvvet ve Hareket II, Kinetik Enerji ve Enerjinin Korunumu, Parçacık Sistemleri, Çarpışmalar, Dönme, Yuvarlanma, Tork ve Açısal Momentum
CULA 114 Gıda Bilimine Giriş sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Gıdaların fiziksel, kimyasal ve besin kompozisyonu açısından bilimsel olarak incelenmesi. Gıda sistemleri:osmosis, su aktivitesi, hidrojen bağları gibi özelliklerin gıdalar üzerindeki etkilerinin anlaşılması. Köpük, jelatin oluşumları, ve diğer karışımların gıda dayanıklılığı üzerindeki etkileri. Gıdaların duyusal değerlendirmesi.
ES 106 Teknik Rapor Yazımı ve Sunum Becerileri sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (1 + 0 + 2) 2
Teknik raporlama stilleri, unsurları ve yapıları ile rapor hazırlamanın araştırma, bilgi özümseme, değerlendirme ve raporun son yapılandırılması konuları işlenir.  Etkili sunum yapmanın önemi ile etkili sunum için gerekler ve yöntemleri aktarılır.  Öğrenciler tarafından dönem boyunca hazırlanan Teknik Rapor ve bunun sınıftaki sunumu ile ders içeriği pekiştirilir.
ES 117 Bilgisayarlı Hesaplamaya Giriş sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 2) 3
Temel Kavramlara Giriş: Tarihçe, Donanım, Veri saklama. Sayı Sistemleri, İkili Sistem Aritmetiği. İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımlarına Genel Bakış. Programlama Dilleri ve Algoritmalara Giriş. Sözde Kodlar ve Akış Diyagramları. Algoritma Tasarımı: Koşullu İfadeler, Döngüler, Giriş-Çıkış, Dosya Erişimi, Altyordamlar, Özyineleme (Rekürsiyon), Algoritma Yardımıyla Mühendislik Problem Çözümleri, Laboratuvar uygulamaları
HUM 102 Uygarlık Tarihi II sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 2) 3
Uygarlık Tarihi dersinin amacı, çeşitli uygarlıkların ortaya çıkışı, geçirdikleri sosyo- kültürel evrim, yaşam tarzları hakkında temel bilgileri aktarmak, farklı kültürlerin karşılaştırılması yoluyla alternatif bakış açıları konusunda öğrencinin düşünmesini, soru sormasını sağlamaktır. Dersin bir önemli amacı da, hangi bölümden olursa olsunlar Yeditepe Üniversitesi öğrencilerini ortak bir kültür birikimi zemininde buluşturmaktır.
MATH 152 Mühendisler için Analiz II sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 2 + 0) 4

PHYS 102 Fizik II sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 1 + 2) 4
Elektriksel Yük, Elektriksel Alan, Gauss Yasası, Elektriksel Potansiyel, Kapasitans, Elektrik Akımı ve Direnç, Devreler, Manyetik Alanlar, Akımdan dolayı Oluşan Manyetik Alanlar, Endüksiyon ve Endüktans, Maddenin Manyetizması, Maxwell Denklemleri, Elektromanyetik Salınımlar ve Alternatif Akım, LC osilatörü, RLC faz diagramları.
CULA 131 Gıda Hijyeni ve Güvenliği sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Gıda bozulmasına neden olan mikrobik, kimyasal, ve biyokimyasal faktörler. Gıda bozulmasını kontrol eden teknikler. Başlıca gıda gruplarında bozulmaya neden olan mikroorganizmalar, organoleptik değişiklikler. Gıda çalışanları için kişisel hijyenin önemi; mutfak ve araç gerecin sanitasyonu. HACCP kavramı.
FDE 201 Gıda Kimyası

Ön Koşul:CHEM 101 Genel Kimya
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Gıda Bileşenleri: Su; Proteinler ve Enzimler; karbonhidratlar ve reaksiyonları;  Lipidler ve lipid oksidasyon mekanizmaları; Mineraller; Vitaminler ve diğer biyoaktif bileşenler; Gıda katkı Maddeleri; Gıdalaradaki  renk ve koku bileşikleri; Gıda kontaminantları; Gıda işleme ve depolama süreçlerinde meydana gelen kimyasal değişimler
FDE 221 Gıda Mühendisliği Termodinamiği

Ön Koşul:yok
Kredi (3 + 1 + 0) 3
Termodinamiğin, sıfır, bir, iki ve üçüncü kanunları. Hücresel yapılı gıdalar ve mikroorganizmalarda enerji metabolizması, karbon dioksit, etanol, asetik asit ve laktik asit gibi metabolizma son ürünleri ve ATP üretimi üzerine çalışmalar. Gıda üretim ve depolama sistemlerinde termodinamiğin birinci kanunu ve egzerji analizi uygulamaları.
GBE 203 Genel Mikrobiyoloji sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 3) 4
Mikroorganizmaların büyütülmesi, tanımlanması ve kontrolü; bakterilerin sınıflandırılması; bakteri morfolojisi, biyokimyası ve fizyolojisi; çeşitli bakteri türlerinin çevreleri ile olan etkileşimleri; bakteriyofajlar; mikrobiyoloji patojenliği; mikrobiyal genomlar; biyokütle, biyoyakıt, amino asit, antibiyotik, enzim ve organik asit üretimi açısından mikrobiyal mühendislik.
MATH 221 Lineer Cebir

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3

MATH 241 Diferansiyel Denklemler sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 2 + 0) 4

CULA 203 Gıdalar ve Özellikleri sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Yiyecek ve içecek sektöründe sık kullanılan gıdalar; bunların bileşimleri, yapıları, üretim ve yetiştirilme yöntemleri, yetiştirildikleri coğrafyanın ürün çeşitliliği ve kalitesi üzerindeki etkileri. Gıda kalitesini etkileyen kimyasal ve fiziksel faktörler. İncelenecek olan gıdalar, bitmiş ürün temel alınarak seçilecektir. Bu konular teorik olarak derslerde ve  çeşitli üretim ve satış yapılan merkezlere yapılacak gezilerle yürütülecektir.
ECON 204 Mühendisler İçin İktisat sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Arz ve talep, uretim olanaklari egrisi ve dairesel akim semasi gibi temel ekonomik kavramlarin tekrarindan sonra ders makroiktisata ozgu konulari giris duzeyinde isleyerek devam edecektir. Once milli gelir analizi ve reel alim gucundeki degisikliklerin olcumu ele alinacaktir. Daha sonra makroiktisat teorisi emek piyasasi, urun piyasasi, para ve tahvil piyasasi ile doviz piyasasindan olusan basitlestirilmis bir genel denge modeli olarak sunulacak ve bu piyasalarin icsel isleyisi incelenecektir. Son olarak parasal sistemin organizasyonu ve isleyisi ile maliye ve para politikalarinin etkinligi ele alinacaktir.
ES 231 Olasılık ve İstatistiğin Temelleri

Ön Koşul:MATH 152 Mühendisler için Analiz II
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Olasılığa giriş, sonlu uzay örnekleri ve numaralandırma metodları, şartlı olasılık ve bağımsızlık. Tek boyutlu rastgele değişkenler (Ayrık). İkili, hipergeometrik ve poisson dağılımları. Tek boyutlu rastgele değişkenler (Sürekli). Beklentiler ve varyans. Normal dağılım ve diğer normal dağılımlar. Rastgele değişkenlerin fonksiyonları. İki ve daha çok boyutlu rastgele değişkenler. Rastgele örnekler.
FDE 206 Gıda Mikrobiyolojisi sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:GBE 203 Genel Mikrobiyoloji sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi
Kredi (2 + 0 + 3) 4
Gıda ve mikroorganizma ilişkisi. Gıda mikroorganizmalarının özellikleri. Gıda mikroorganizmalarının kaynakları. Mikrobial gıda standartları. Gıda virüsleri. Gıdalarda spor oluşuran mikroorganizmalar ve özellikleri. Bu konularda laboratuar çalışması.
FDE 216 Gıda Bilimi Laboratuarı

Ön Koşul:FDE 201
Kredi (1 + 0 + 4) 3
Gıda bileşimlerinin belirlenmesi ile kimyasal ve mikrobiyal bozulma süreçlerinin izlenmesinde kullanılan bazı yöntemlerin laboratuar çalışmasıyla öğrenilmesi.
FDE 232 Gıda Mühendisliği İşlemleri I sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:MATH 241 ve PHYS 101
Kredi (3 + 1 + 0) 3
Akışkanlar mekaniğinin temel kavramlarının gıda sistemlerine uygulanması. Termodinamiğin birinci kanunu ve Bernoulli denklemleri; biyolojik sistemlerde pompa gücü hesaplamaları. Gıda maddelerinin reolojik özellikleri.
FDE 301 Deneysel Gıda Mühendisliği I sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:FDE232
Kredi (1 + 0 + 2) 2
Güvenlik kurallarının ilkeleri, temel işlemlere giriş ve temel prosesler, deneysel analiz ekipmanı, laboratuvar ve bilgisayar destekli deneyler.
FDE 321 Gıda Teknolojisi I sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Çeşitli mamul gıdaların işleme teknolojileri: Tahıl ürünleri; Meyve ve Sebze ürünleri; Süt ve Süt ürünleri; Et, tavuk ve balık ürünleri; Yemeklik yağlar; Alkolsüz içecekler; Şekerli ürünler ve çikolata.
FDE 331 Gıda Mühendisliği İşlemleri II sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:FDE 232 Gıda Mühendisliği İşlemleri I
Kredi (3 + 1 + 0) 3
Biyolojik sistemlerde ısı ve kütle aktarımı uygulamaları. Metabolik ısı üretimi. Genel değişim denklemlerinin irdelenmesi. Kararlı ve kararsız durumlarda kondüksiyon ve difüzyon yolu ile ısı ve kütle aktarımı. Konveksiyon yoluyla ısı ve kütle aktarımı. Radyasyon yolu ile ısı aktarımı. Fazlar arası ısı ve kütle aktarımı uygulamaları.
FDE 345 Gıda Endüstrisinde İstatistiksel Kalite Kontrolü sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 2) 3
Gıda endüstrisinde veri toplama yöntemleri. Ölçüm ve nitelik verileriyle kalite kontrolü ve bunun istatistiksel temelleri. HACCP planları. Endüstriden seçilmiş örneklerle istatistiksel kalite kontrolü uygulamaları. Paket bilgisayar programı kullanımı uygulamaları.
FDE XX1 Kısıtlı Seçmeli I sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

TKL 201 Türkçe I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Dil ve Dünya dilleri hakkında genel bilgiler, geleneksel ve modern linguistik yaklaşımların karşılaştırılması, Türk dillerinin sınıflandırılması ve diğer dillerle olan bağlantıları, edebi dillerin tarihsel gelişimi, modern Türkçe’nin ses ve yapı özellikleri ve sınıf uygulamaları. Sözcük yapısı, sözcük çeşitleri ve grupları, cümle yapısı, Türkçe’nin semantik yönleri ve sınıf uygulamaları.
ES 301 Mühendislik Yönetimi sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Maliyet- Hacim ilişkilerine giriş: tanımlamalar,maliyet sınıflandırılması;Maliyet-Hacim-Kar Analizi, yönetim kararlarına esas alınan maliyetler, yönetim tercihleri, üretmek veya satın almak,fırsat maliyetleri, bileşik üretim maliyetleri;Lineer proglamlama, grafik teknikler ile optimum çözüm yöntemleri, duyarlılık alanı ve artık kaynaklar; şebeke analizi,PERT ve CPM teknikleri, zaman-kaynak-maliyet dengeleri; Risk analizi: risk ve getirinin tanımları, olasılık dağılımları ve risk ölçümleri,’mevcut değer’ tekniklerinin (NPV,PI,IRR) tanımı ve kullanımı, total risk ve RADR hesapları; deterministik talebe bağlı stok yönetim modelleri (EOQ,EPLS, açık sipariş modeli) ve malzeme akım planlaması; Takım oluşturulması ve takım çalışmasının kökenleri, kurulum ve yönetim
FDE 302 Deneysel Gıda Mühendisliği II sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:FDE331
Kredi (1 + 0 + 2) 2
FDE 301 dersine ek olarak ısı ve kütle transferi, reaksiyon kinetiği ve biyoteknolojiyle ilgili deneyler.
FDE 322 Gıda Teknolojisi II sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:FDE 206
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Ambalaj Teknolojisi. Gıda ambalaj malzemelerinin fiziksel özellikleri. Gıda ve ambalaj etkileşimi, raf ömrü tayini yöntemleri, gıda üretim ve depolamasında kinetik uygulamalar. Alkollü içki üretimi teknolojisi. Mikroorganizmaların üreme ve ürün oluşturma kinetiği.
FDE 386 Bilgisayar Destekli Gıda Mühendisliği Teknikleri

Ön Koşul:FDE 331 Gıda Mühendisliği İşlemleri II
Kredi (2 + 0 + 2) 3
Gıda işleme süreçlerinin bilgisayarla modellenmesi. Bu süreçlerin laboratuvarda kurularak on-line denetimi. Verilen matematik modele göre bilgisayar kontrollu üretim, laboratuvar süreçlerinin dinamik optimizasyonu.
FDE XX2 Kısıtlı Seçmeli II

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

TKL 202 Türkçe II sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Dil ve Dünya dilleri hakkında genel bilgiler, geleneksel ve modern linguistik yaklaşımların karşılaştırılması, Türk dillerinin sınıflandırılması ve diğer dillerle olan bağlantıları, edebi dillerin tarihsel gelişimi, modern Türkçe’nin ses ve yapı özellikleri ve sınıf uygulamaları. Sözcük yapısı, sözcük çeşitleri ve grupları, cümle yapısı, Türkçe’nin semantik yönleri ve sınıf uygulamaları.
FDE 445 Gıda Güvenlik ve Kalite Kontrol Sistemleri

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Gıda güvenliği ve kalite ile ilişkili temel kavramlar; Kalite güvence sistemleri; Kalite güvence sisteminin elemanları; Bir gıda firmasında ISO 9000 ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim sisteminin kurulması aşamaları; HACCP: Tanım, temel prensipler; HACCP sisteminin öngereksinim programları, GHP,GMP; Gıda işletmelerinde HACCP sisteminin uygulanması aşamaları; İlgili dokümantasyon ve kayıt sistemleri; ISO 9000 ve HACCP sistemlerinin bir gıda firmasında entegrasyonu; Gıda güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlar ve mevzuat; Sektör bazında özgün HACCP generik planlarının geliştirilmesi
FDE 461 Gıda Proses Birimleri ve Fabrika Tasarımı sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:FDE 302
Kredi (3 + 1 + 0) 3
Gıda üreten fabrikaların ve prosess ünitelerinin tasarım ve organizasyonu. Yatırım fizibilitesi ve fabrikanın çalıştırılmasında ekonomik değerlendirmeler. Tasarımı ve tasarım sırasında dikkate alınması gereken sosyal ve etik kısıtlar ile mekan ve teknoloji ile ilgili kıstaslar. Gıda Mühendisliği tasarımında bilgisayar destekli paket program
FDE XX3 Kısıtlı Seçmeli III

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

FDE XX4 Kısıtlı Seçmeli IV

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

FE XXX Serbest Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Aydınlanma Çağı, Sanayi İnkılabı ve Fransız İhtilali, XIX.Yüzyılda Avrupa, Birinci Dünya Savaşı’na Giden Süreç, Osmanlı Çağdaşlaşma Çalışmaları, Tanzimat, Islahat Fermanı ve Meşrutiyetler, Trablusgarb, Balkan Savaşları ve Sonuçları, Birinci Dünya Savaşı ve Mütareke, Mütareke Sonrası Genel Gelişmeler, Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı, Milli Mücadele’nin Amacı, Yöntemi ve Kongreler Dönemi, Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dönemi, Cepheler ve Cepheleri Kapatan Anlaşmalar, Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz  ve Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Anlaşması, Genel Değerlendirme
CULA 376 Gıda Formülasyonları ve Duyusal Analiz sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 3) 3
Gıda sektöründe yeni ürün formülasyonunun başlangıcından son ürüne kadar olan aşamaları; ürünün tanımı, ürünün piyasadaki talebinin araştırılması, formülasyonda kullanılacak gıda maddelerinin bileşimleri ve yapıları göz önünde bulundurularak seçimi,  yasalar ve gıda kodeksi çerçevesinde laboratuvarda gıda işleme teknikleri kullanılarak geliştirilmesi, duyusal testi ve son ürünün sunumu. Son ürünün görünüşü, tat, koku ve dokunmayla algılanan özellikleri olan duyusal niteliklerinin kabul edilebilirliği, eğitici duyusal panellerle test edilip, istatistiksel yöntemlerle açıklanacaktır.
CULA 462 Uluslararası Gıda Mevzuatı ve Kanunları sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dünyanın değişik bölgelerine ait gıda kanunları ve sistemleri. Ayrıca genetik modifikasyon, gıda ithalatı, gıda katkı maddeleri, mikrobiyal güvenlik ve kanuni yükümlülükler dersin bünyesinde işlenecektir.
FDE 446 Gıda Güvenlik ve Kalite Kontrol Laboratuvarı sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:FDE 216
Kredi (1 + 0 + 3) 2
FDE 345 ve FDE 446 derslerinde kapsanan konuların laboratuar ve endüstriyel kuruluşlarda uygulanması.
FDE 492 Mühendislik Projesi sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:yok
Kredi (1 + 0 + 4) 3
Bir  Mühendislik / Bilim  probleminin analiz, tasarım ve gerçeklenmesi, sonuçların rapor ve seminer olarak sunumu.
FDE XXV Kısıtlı Seçmeli V

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Lozan Barış Anlaşması, Siyasal Alanda Yapılanma a-Saltanatın Kaldırılması b-Cumhuriyetin İlanı c-Hilafetin Kaldırılması, Siyasal İnkılaplara Karşı Tepkiler ve Çok Partili Sisteme Geçiş Denemeleri, Laik Hukuk Sisteminin Kurulması, Sosyal ve Kültürel Yaşama Dair Yapılan İnkılaplar, Çağdaş Eğitim ve Bilim, Ekonomik Gelişmeler, Dış Politika, Atatürk İlkeleri, Atatürk’ten Sonra Türkiye, II.Dünya Savaşı’ndan XXI.Yüzyıla Türkiye a-Siyasal Yaşam b-Ekonomik Gelişmeler c-Hukuk d-Günlük Yaşam e-Dış Politika f-Avrupa Birliği g-Küreselleşme
FDE 213 Gıda Bilimi Laboratuvarı sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:CULA112, CULA114, CULA203
Kredi (1 + 0 + 4) 3
Gıda bileşimlerinin belirlenmesi ile kimyasal ve mikrobiyal bozulma süreçlerinin izlenmesinde kullanılan bazı yöntemlerin laboratuvar çalışmasıyla öğrenilmesi.
FDE 303 Fermentasyon Teknolojisi

Ön Koşul:CULA112, CULA114
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Gıdalarda görülen kimyasal ve biyokimyasal reaksiyonlar ve mikrobial olayların kinetiği. Biyolojik reaktör ve fermentör tasarımının matematiksel yönleri. Ekmek mayası, bira ve şarap üretimi gibi endüstriyel fermentasyon proseslerinin temelleri.
FDE 305 Gıda Mühendisleri için Fizyoloji

Ön Koşul:CULA112, CULA114, CULA203
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bitki ve hayvan hücrelerinin yapısal özellikleri. Sindirim, dolaşım, kas ve iskelet sistemleri, bağırsak mikroflorası ve işlevi. Gıdaların insan vücuduna entegrasyonu, katabolisma, anabolisma ve beslenmenin stokiyometrik temelleri. Bitki ve hayvan dokusunun gıda maddelerine dönüşümü, hasat ve kesim sonrası fizyolojisi. Gıda paketleme ve saklama teknolojilerinin hasat ve kesim sonrası teknolojiler açısından
FDE 3XX Gıda Katkı Maddeleri

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Gıda katkı maddeleri ile ilgili tanımlar (ADI, LD50, GRAS, quantum satis vb.), Toksikolojik değerlendirmeler; Sınıflandırma ve kodlama sistematiği; Mamul gıdalarda katkı maddeleri kullanımı ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal mevzuat; Fonksiyonel gruplar: raf ömrünü uzatan katkılar( antioksidanlar, antimikrobiyal maddeler) ; duyusal özellikleri iyileştiren katkılar( gıda boyaları, kıvam vericiler, emulgatörler, lezzet ve aroma arttırıcılar); beslenme değerini etkileyen katkılar(vitami,nler, mineraller, kalorisiz tadlandırıcılar, bioaktif bitki ekstraktları); işlem yardımcı maddeleri; gıda endüstrisinden seçilmiş  katkı maddeleri kullanım uygulamaları ve patentler.
FDE 448 Gıdalarda Yüzey Kimyası Uygulamaları ve Moleküler Gastronomi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 2) 4
Gıda bileşenlerinin moleküler özellikleri ve gıdaların fizikokimyasal yapıları arasındaki ilişki, koloit oluşumu, moleküler bağ ve moleküler düzeyde bağların gıda davranışlarına etkisi. Farklı moleküler yapıdaki yapı taşlarının etkileşimi ile tat ve koku oluşumu. Tat ve aroma oluşum veri tabanlarının kullanımı ve ilgili alanlarda laboratuar çalışması.
FDE 4XX Gıda Biyoteknolojisi sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
DNA teknolojisinin modern endüstriyel ve zirai gıda biyoteknoloji uygulamalarındaki kullanımının tanıtılması, rekombinant mikrobiyel ve bitki hücrelerinin geliştirilmesi, klonlama, genetik, protein ve metabolik mühendislik, genomiks, proteomiks, PZR, Gerçek-Zamanlı PZR, genetiği değiştirilmiş organizmaların (GDO) tayini, ve GDO ile ilgili düzenlemeler ve patent alımı, endüstriyel uygulamalar.
FDE 4XX Gıda Bilim ve Teknolojisinde Eğilimler

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Gıda işleme, gıda kimyası, gıda güvenliği, gıda biyoteknolojisi, gıda paketlemesi ve ürün geliştirme alanlarında yeni gelişmeler, eğilimler, ve güncel konular.
FDE 4XX Biyopolimerler ve Makromoleküler Etkileşimler sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Makromoleküller (protein, karbonhidrat ve yağ vb.) ve koloidal sistemler ile ilgili temel bilgiler. Proteinin katlanma ve denatürasyon mekanizmaları. Makromoleküler yapılar ve etkileşimlerin temelindeki fiziksel ilkeler: elektrostatik etkileşimler, hidrofobik etkileşimler, hidrojen bağları, Van der Waals kuvvetleri.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Haziran 2024
P S Ç P C C P
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930