Görsel İletişim Tasarımı dönem ödev kapakları

Görsel İletişim Tasarımı
AFEC 001 Temel İngilizce II Ön Koşul:Yok
sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,Kredi (0 + 0 + 0) 0
Bir üst seviyede ise öğrenciler özellikle yazım çalışmalarını geliştirirler. Yazım çalışmaları cümle ve paragraftan daha kapsamlı yazım şekillerine, örneğin deneme  yazılarına dönüşür.
AFES 101 Temel İngilizce I Ön Koşul:Yok sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,bitirme tezi,bitirme projesi
Kredi (0 + 0 + 0) 0
Başlangıç seviyesinde esas olan dört beceriyi (okuma, yazma, dinleme, konuşma) bütünleştirirken, dilbilgisi ve sözcük çalışmaları ile desteklenmektedir. Bu çalışmalarıın amacı sadece biçim değil, anlam ve kullanım bütünlüğü içinde öğrenmelerini sağlamaktır. Dilbilgisi çalışmaları edatlar, sıfatlar, zamirler, bağlaçları fiil kipleri, edilgen çatı, cümle kurarak, boşluk doldurarak, dramatizasyon, hafıza oyunları, bulmaca gibi aktivitelerle pekiştirilir.
COMM 101 İletişime Giriş Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders, görsel iletişim ve insan iletişiminin temel prensiplerini öğrencilere aktarmayı amaçlar. Ders, iletişimin görsel iletişim tasarımında temel bir rolü olduğunu anlatabilmek amacıyla iletişim kuramları, iletişim modelleri, insan iletişimi ve kitle iletişimine giriş yapmayı hedefler. Öğrenciler, araştırmalar ve ders sunumları aracılıyla görsel iletişim tasarımı ile ilgili bilgi sahibi olurlar.
COMM 151 İletişimi İçin İngilizce sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
– Kitle İletişimi İngilizce.
– Kavramlar ve Kullanımları
Bu ders öğrencilerin İngilizcelerin geliştirmek ve ilerleterek bireyler arası iletişim becerileri kazandırmak amaçlıdır. İngilizcelerini geliştirmeleri yöntemi olarak dil bilimcilerin  “içine girmek” diye adlandırdıkları İngilizceyi gramerle sınırlamayan, konuşma ve dinleme deneyimleri yaratılacaktır. Paralel olarak yazma becerileri üzerinde durularak kariyerlerinde mutlak kullanacakları özgeçmiş, iş başvurma ve iş mektupları, iletişimlerini geliştirmek için çeşitli formatlar ve içerikleri üzerinde durulacaktır. Seçilen konular Görsel İletişim Tasarım bölümünde verilen derslere ilişkindir. Yöntem öğretim görevlisinin anlatımı ve sınıf tartışmalarından oluşur.
HUM 101 Uygarlık Tarihi I sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Antropoloji
– Evrim
– Irk/lar
– Kültür
– İnsan Coğrafyası
– Toplum
– Din / Büyü
– Hukuk, Dil
– Sanat ve Çağdaş Toplumlar
Bu derste öğrenciler, bilimsel medodlar ve/veya bilim felsefesi içersinde; yanıtı “Biz” olan “Biz İnsanları” inceliyeceklerdir… Öğretim; dersler ve seminerleri içermektedir.
SOC 101 Sosyoloji sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 1 + 0) 3
Toplum hayatını inceleyen bu giriş dersi, kültür, iş hayatı, toplumsal ayrımcılık, suç, din, ekonomik hayat, ekoloji ve şehirleşme gibi konular aracılıyla öğrencileri sosyolojik bakış açısı ile tanıştırmayı hedefler. Ders aynı zamanda, sınıf tartışmaları ve günlük hayattan alınan örnekler ve kültürel farklılıkların karşılaştırılmaları ile öğrencilere sosyolojik bir yaklaşım kazandırmaya çalışır.
VCD 103 Görsel İletişim Tasarıma Giriş sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Görsel tasarım ve iletişim ilkelerine giriş. Desen, renk, kompozisyon ve fonksiyonlara göre konsept araştırmaları, 2 boyutlu tasarımlarda stratejik olarak çözümlemeler.Görsel farkındalık ve görsel okuryazarlık gelişimi. Algı, Gestalt ve tasarım dinamiği kuramları.
VCD 125 Tasarımın Temelleri sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 3 + 0) 3
– Nokta, çizgi, düzlem
– Perspektif, simetri
– Poligonlar, daireler, çemberler
– Simetri ve kompozisyon uygulamaları
– Estetik
– Yaratıcılığı ve yeteneği geliştirmek
Bu ders, bakma, görme, algılama işlemleri sonucundaki görsel iletişim tekniklerini kapsamaktadır. Öğrenciler, temel geometrik şekiller kullanma yoluyla çeşitli formlar oluşturarak, uygulama alanlarındaki tasarım yöntemleri ile tanıştırılmaktadır. Desen, alan kompozisyonu, aydınlık – karanlık alan ilişkisi, doku, hacim, kolaj, çerçeve yaratımı / seçimi, nesne kompozisyonu, ışık – gölge ilişkisi ve renk gibi temel görsel iletişim unsurlar üzerinde yaratıcılık sağlanmaktadır. Öğrenciler, uygulama alanlarındaki yaratıcılığı, teoriler ile desteklemek için teşvik edilmektedirler. Dersler, laboratuvar çalışmaları ve alıştırmalardan oluşmaktadır.
VCD 163 Temel Çizim sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 3 + 0) 3
– Geometrik çizim
– Asal formların kullanılmasında düzensel yaklaşımlar
– Üç boyutlu çizim ve tasarım
– Işık-gölge
Gerçekte tüm formların geometrik asal formlardan elde edileceği düşünülürse, bu derste öncelikle sade, asal, geometrik formların 2 boyutlu ve 3 boyutlu çizimleri; düzensel yaklaşımlar, ışık ve gölge teknikleriyle çeşitli tasarım uygulamaları yapılacaktır. Ayrıca, günümüzdeki değişik ihtiyaçlara, teknolojilere uygun olarak geometrik asal formların farklı amaçlara yönelik tasarımlarda nasıl oluştuklarını ve kullanıldıklarını göstermek ve uygulamak bu dersin başlıca amacıdır. Görsel anlatım dil olanaklarını oluşturan; desen, alan kompozisyonu, koyu-açık alan ilişkisi, doku- tekstür, kütle-hacım, modle-tarama, kadraj oluşturma – seçme, şekil kompozisyonu, kolaj, leke düzeni, ışık-gölge, renk, kurgu bağlamında alacağı bilgi ve uygulamalı pratik eğitimi kapsar. Yaratıcı eylemin estetik değerlendirmeye, düş gücüne ve özgürlüğe bağımlı olduğu -Görsel İletişim Tasarımı- sanatını uygulamakta olan özel kişi/ ler, yaratmanın ilk adımlarını içermektedir. Dersler, laboratuvar çalışmaları ve alıştırmalardan oluşmaktadır.
COMM 152 Kitle İletişimi İçin İngilizce sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
– Kitle İletişimi
– Kavramlar ve Kullanımları
Bu dersin amac öğrencilere kitle iletişimi terminolojisini ve anlamların öğrenmek ve öz öz anlamlarını kavramlarn İngilizcesini kazandırmaktır. Kitle iletişiminde gerçek dünyada ve siber ortamda kullanılmasının önemi anlatılacaktır. Bilgi kaynağına entegre edilmiş olarak, ve örneklerle çoklu ortam medya pratiklerinin farkındalığı ve İngilzcenin gündem belirleme, haber değeri, konvansiyonel internet dışı ve internet reklamcılığı gibi konularda öğretim görevlisinin anlatımı ve sınıf tartışmalarıdır.
HUM 102 Uygarlık Tarihi II sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Antropoloji
Evrim
Irklar
Kültür
İnsan Coğrafyası
Toplum
Din/Büyü
Hukuk
Dil
Sanat ve Çağdaş Toplumlar
Bu derste öğrenciler, bilimsel medodlar ve/veya bilim felsefesi içersinde; yanıtı “Biz” olan “Biz İnsanları” inceliyeceklerdir.
VCD 106 Dijital Tasarım sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 3) 3
– Dijital görüntü oluşturma
– Dijital görüntüyü değiştirme
– Farklı dijital platformların tasarım açısından bir araya getirilmesi
Ders kapsamında tasarım süreçleri, gelişimi, fikir üretme, görüntü ve metin araştırması, sözel, teknik imkanlarla oluşturulacaktır. Öğrenciler çalışmalarını temel çizim, şekil oluşturma, metin ile çalışma, gömrüntü maskeleme, ve kesme gibi uygun bilgisayar programlarında uygulama fırsatı bulacaklardır. Ders kapsamında 2 boyutlu ve 3 boyutlu dijital platformda tasarım yapmaya sağlayacak teknik imkanlar öğretilirken, diğer taraftan kendi çalışmalarını dijital ortamda uygulama imkanı bulacaktır. Böylece daha sonra ihtiyaç duyulacak teorik ve uygulamalı dersler için alt yapı oluşturulmaya çalışılacaktır.
VCD 144 Görsel Kültür sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
– Görsel olana kültürel ve kuramsal bakış
– Sosyal, tarihsel ve kavramsal bağlamda kültürel üretim
– Kitle kültürü, popüler kültür
– Modern ve Postmodern Çağ’da görsel sanatlar
Görsel kültür, kültürel araştırmalar, sanat tarihi, eleştirel teori, felsefe ve antropoloji dallarının bileşiminden oluşarak kültürel bakışını görsel imgeler üzerine odaklayan bir çalışma alanıdır. Son yirmi yıldır görsel kültürün güncel analizinde, ‘görsel’ olanı üretim, dağıtım ve tüketimi ile bağlantılı olarak, kültürel, sosyal ve tarihsel bağlamında inceleyen bir kavramsal yaklaşım söz konusudur. Bu ders görsel imgeyi Antik Çağ’dan Modernizm ve Postmodernizm’e kadar, 1990’larda Yeni Medya’nın kullanımına kadar olan dönemde ele alır ve kültürel alanda analiz eder. Temel amaçlar: (1) Görsel kültür araştırmalarının eleştirel kuramları ve ana konseptleri hakkında bilgi sahibi olmak (2) Görsel kültürü tarihsel süreç içinde sosyal ve kültürel hareketler ile bağlantılı olarak  değerlendirmek (3) ‘Görsel’ olanı analiz etmek için gerekli kavramsal beceriyi geliştirmektir.
VCD 150 Estetik sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders, algı, seyir, özdeşleyim, özne ve nesne arasındaki estetik ilişki gibi konuların tartışılması ile görsel iletişim tasarımına felsefi bir yaklaşım sergiler. Baumgarten, Max Bense, Platon, Aristot, Kant ve Hegel’in öğretileri aracılıyla öğrencilerin tasarıma estetik bir yaklaşım sergilemelerini hedefler. Bu ders, öğrencilerin estetik bir bilinç ve çağdaş konularda bir bilinç oluşturmalarını amaçlar.
VCD 172 Fotoğraf ve Görüntü Teknikleri sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 3) 3
– Fotoğrafçılık tarihi
– Işık, görüntü ve kamera
– Mercekler
– Siyah – beyaz / renkli filmler
– Görüntü estetiği
Bu derste, geleneksel ve çağdaş fotoğrafçılık teknikleri hakkında bilgiler verilerek bahsi geçen konular üzerinde uygulamalar yapılmaktadır. Ders, laboratuar ve dış mekan çekimlerinden oluşacaktır.
VCD 182 Tipografi sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 3) 3
– Harf ve Harf Geometrisi,
– Harfin Yapısal Özellikleri,
– Yazı Karakteri Seçimi,
– Boşluk (Espas) Düzenleme,
– Harf ölçülerini ve Yazı Karakterlerini Birarada kullanmak,
– Beyaz Olarak Satır Boşluğu,
– Tipografik Süsler.
Tipografi, Gutenbirg’in “Hareketli Hurufat” sistemini buluşundan bugüne değin önemli teknolojik aşama geçirmiştir. Günümüzde tipografi tamamen bilgisayar teknolojisine uygun bir oluşuma dönüşmüştür. Masaüstü yayıncılığın ve kişisel bilgisayarların oldukça yaygınlaştığı günümüzde, tipografi yaşantımızın içine girerek yalnızca basım sektörünün bir sorunsalı olmaktan çıkmış, tasarımcıların dışında da uygulanma alanları bulmuştur. Dersler atölyedeki uygulamalardan ve ev ödevlerinin değerlendirilmesinden oluşur.
BLM SEÇ. Blm. Seç. sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

COMM 281 Medyada Gösteri Prensipleri

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dersin amacı medya ve eğlence ilişkisinin temellerini öğrencilerin kavramasını sağlamaktır. Bu kapsamda radyo, televizyon, sinema, dijital kültür ve yeni medya üzerinden eğlence sektörünün işleyişi incelenecektir. Ayrıca gelişen medya teknolojileri ile değişen eğlence kavramının üzerine odaklanılarak yayıncılık, medya yapımları, interaktif medya, kablolu TV, IP TV, medyadaki yeni görsel işitsel teknolojiler gibi konular tartışılacaktır.
TKL 151 Türk Dili ve Edebiyatı I

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dersin amacı Türk dili ve edebiyatını başlıca türlere ve İletişim Fakültesi mezunlarının tanımaları gereken önemli yazarlara ağırlık vererek yeniden değerlendirmektir. Öğretim; dersler ve seminerleri içermektedir.
VCD 209 İleri Dijital Tasarım sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 3) 3
Bu ders fikirin mesaj olarak iletişim sğalanmasında görüntülerin yaratılması süreci ve çeşitli teknikleri içermektedir. Ders dijital ortamda çeşitli yeniden üretim tekniklerini ve fotoğrafında üretime katılmasıyla yaratıcı faaliyetleri ele alacaktır. Bu yönde bir çalışma öğrencilerin görüntü ve görsel dil oluşturmalarına yardımcı olmaktadır.
VCD 227 Web Tasarımı I sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 3) 3
– Web tasarımını tanımlamak
– Web tasarımı temel kuralları
– Çerçeveler, düğmeler, arka plan resimleri, renk, resim sıkıştırması
– Tablolar, şablonlar
– HTML, XHTML, CSS
– GIF ve JPG kullanımı
Ders öğrencilere web tasarımın temellerini sağlamayı amaçlamaktadır. Temel web tasarımı, temel web tasarım ilkeleri, sayfa düzenlemesi, içeriğin yönetimi, renk, grafik, site yönetimi, kredibilite vb. gibi konular ele alınacaktır. Başarılı bir web tasarımı için gerekli olan temel öğeler anlatılmaktadır.Dersler, laboratuvar çalışmaları ve alıştırmalardan oluşmaktadır.
VCD 233 Dijital İllustrasyona Giriş sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 3) 3
Başlangıç düzeyde bireysel projelerle, görüntü ve içerik olarak enformasyonun tanımı, biçimlenmesi, manipulasyonu, vektör program platformunda öğretilecek, yazılı, sözlü, görsel iletişim prensiplerine yönelik tasarım yetileri, gerçekçi ve yaratıcı çözümler gerçekleştirilecektir. Grafik anlatım dili konusunda bilgilenen , öğrenciler vektör grafik ve fotografik uygulamalarla mesajı  en etkin ve çarpıcı şekilde hedef kitleye,  istenen ortam ve şekilde iletme konusunda yeterli düzeye ulaşacaklardır.
VCD 247 2 Boyutlu Animasyon sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 3) 3
– Animasyon tasarımı.
– Animasyon kamerası
– Animasyon düzenleme
– Animasyon efektleri
Animasyon, Latince bir kelime olan ve “yaşam” anlamına gelen animadan gelmektedir ve kayıt tekniği kullanmak yerine, kare kare hazırlanmış resimlerin arka arkaya getirilmesi suretiyle oluşturulan bir film tekniğidir. Bu ders, bilgisayar kullanılarak 2 boyutlu animasyon hazırlamayı kapsamaktadır. Dersler bilgisayar labaratuarlarında, dersin hocası gözetmenliğinde uygulamalı olarak yapılmaktadır.
BLM. SEÇ. Blm Seç.

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

TKL 152 Türk Dili ve Edebiyatı II sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dersin amacı Türk dili ve edebiyatını başlıca türlere ve İletişim Fakültesi mezunlarının tanımaları gereken önemli yazarlara ağırlık vererek yeniden değerlendirmektir. Öğretim; dersler ve seminerleri içermektedir.
VCD 206 Paket / Ambalaj Tasarımı sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 3) 3
– Paket yapım teknikleri
– Tipografi
– Görüntü
– Biçim
Bu derste, öğrenciler basit ve karmaşık üç boyutlu ürünler oluştururlar. Soyutlama ilkeleri paket yapım teknikleriyle birleştirilerek çözüm üretimi için temel oluştururlar. Tipografi, görüntü ve biçim ilişkisini keşfetmeye yönelik çeşitli çalışmalar yapılır. Dersler, laboratuvar çalışmaları ve alıştırmalardan oluşmaktadır.
VCD 214 Masaüstü Yayıncılık sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 3) 3
– Masaüstü yayıncılığa giriş.
– Geneleksel yayın süreci.
– Masaüstü yayıncılık süreci
– Masaüstü yayıncılık ortamında metin.
– Sayfa taslak ve tasarımı.
– Temel grafik güzelleştirmeleri.
– Grafik hazırlama.
– Sanatsal ve grafik materyal ve sayfa planı.
– Çok sayfalı yayımlar ve özel yayımlar.
Bu ders, masaüstü yayıncılıkta metnin birleştirilmesi, montaj, reklam, ve el ilanları aylık bültenler, broşürler, şirket formları, kitaplar ve magazinler gibi, profesyonel görünümlü yayınların daha randımanlı (amaca uygun şekilde) olabilmesi için bilgisayarlarda elde edilen elektronik görütüler süreci olduğunu anlatmaktadır. Bu basımlar, genellikle dışarıdan gelen grafik desinatörlernin ve matbaacılarının yardım olmaksızın nasıl yapıldığını içermekte. Bu dersin amacı teknolojinin, okumaya değer, cazip, bilgi verici (eğitici) ve başkaları ile iletişimi artırmak için görüntülü/basılı materyellerinin üretilmesidir. Dersler, laboratuvar çalışmaları ve alıştırmalardan oluşmaktadır.
VCD 228 Web Tasarımı II sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 3) 3
– Dinamik web sayfaları tasarımı
– Veritabanı ile çalışma
– Karmaşık tasarımlar geliştirme
– Web sitesi yönetimi
– Internet üzerinde yayın yapma
– Durağan ve hareketli web öğeleri bütünleşmesi
Bu dersin temel amacı web tasarım yeteneklerinin temel düzeyden daha ileri seviyeye taşımaktır. Dersin diğer bir amacı ise, Araştırma Motoru Optimizasyonu ve siteye erişim gibi web tasarımının diğer yönlerini de ortaya koymaktır. İnternet tipografisi, video, tablo içerik ekleme, güncelleme gibi teknikleri içermektedir. Durağan ve hareketli nesneleri sayfaları ile bütünleştirmeyi öğrenen öğrenciler, tasarlanan web sayfalarını Internet üzerinde yayınlama ve çevrimiçi – çevrimdışı yönetime hakim olmaktadır. Dersler, laboratuvar çalışmaları ve alıştırmalardan oluşmaktadır.
VCD 236 3 Boyutlu Modellenin Temelleri sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 3) 3
– 3B modelleme ve üretimi
– İleri düzey 3B sayısal tasarım programlarına giriş
– Mühendislik ve sanatta tasarım
Bu ders,  öğrencilerin alıştırmalar ve dönem ödevi için hazırladıkları projelere dayalı bir atölye çalışması olarak yürütülür. Tasarımda fikir, sunuş ve eleştiriden oluşan süreç vurgulanır. Projeler, değişik programlarla 3B modelleme ve prototip üretimini kapsar. Maya, 3D Studio Max, Lightwave, Cinema 4D, Rhino and Solid Works gibi ileri düzeyde 3B sayısal tasarım programlarının uygulamaları tanıtılır ve kullanımları örneklenir. Sanat, bilim, mühendislik ve diğer alanlardaki uzmanlık ve pratiklerden yararlanılır. Daha geniş bir tasarım anlayışı kazanmak isteyen mühendislik ve mimarlık öğrencilerinin katılımı yararlı olacaktır. Dersler, laboratuvar alıştırmaları ve 3B yazıcıdaki uygulamalardan oluşur.
VCD 256 Semiyoloji

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders, gösterge sistemleri konusunda öğrencilere temel prensipler ve beceriler kazandırmayı hedefler. Öğrencilerin, bizi çevreleyen ve farklı anlamlar içeren reklamlar, posterler, pankartlar, göstergeler, simgeler, ikonlar ve belirtisel göstergeler konusunda farkındalık geliştirmelerini amaçlar. Bu doğrultuda, dersler, öğrencilerin göstergebilimi, Saussure, Peirce, Barthes, Eco’nun kuramları konularında bilgi edinmelerini, semiolojik analiz anlayışı geliştirmelerini ve semiolojik analiz tekniklerini farklı iletişim durumlarına uygulamalarını hedefler. Bu dersin amacı öğrencilerin görsel iletişim alanında eleştirel yargı becerisine sahip olmalarıdır.
BLM. SEÇ. Blm. Seç.

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Türk inkılabını hazırlayan gelişmeler
Milli kurtuluş savaşı
İnkılap Hareketleri
Atatürk İlkeleri (Türk İnkılabının Temel ilkeleri)
Türk Dış Politikası
Osmanlı İmparatorluğunun çöküş nedenleri . Meşrutiyet Dönemleri. 1.Dünya Savaşı neden ve sonuçları Milli mücadele’nin temel unsurları. Türk devriminin nitelikleri Fransız devrimi ile benzerlik ve farklılıkları). İlk Anayasalarımızın özellikleri. Kurtuluş Savaşı’nda yapılan savaşlar siyasi sonuçları. Lozan Barış Ant. (Türk Devletinin uluslar arası platform da tanınması). İnkılap Hareketleri. Siyasi Alanda. Kültürel ve Sosyal Alanda. Ekonomik Alanda. Atatürk İlkeleri (Türk İnkılabının Temel ilkeleri). Cumhuriyetçilik – Milliyetçilik – Halkçılık – Devletçilik – Laiklik -İnkılapçılık. Türk Dış Politikası. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası. 1932-39 Döneminde Türk Dış Politikası. Türkiye’nin Milletler Cemiyetine girmesi. Balkan Antantı. Boğazlar sorunu Montreux sözleşmesi. Sadabat Paktı. Hatay sorunu. 2.Dünya Savaşı ve Türkiye. 2.Dünya Savaşı sonrası Türkiye ve çok partili hayata geçiş…gibi, önemli konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Öğretim, dersler, seminerler ve bazı konuk konuşmacıları içermektedir.
Değerlendirme: Yazılı sınav ve dönem ödevi yada yazılı görevden oluşur.
SANAT SEÇ. Sanat Seç.

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

VCD 311 Dijital Videoya Giriş

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 3) 3
Öğrenciler sayısal video yapımının temel taşları olan; kare ölçüleri, TV formatları, tarama çeşitleri, renk bilgisiyle başlayacaklar, kullanılan programının arayüzünü tanıma, kesme, yer değiştirme, silme, geçişler, anahtar kareyle sürdüreceklerdir. Kroma ve Luma perdelemeleri, grafik taşımalar, klip taşımalar, teks manipule ve renk düzeltmeyle devam edeceklerdir. Dönemin sonunda öğrenciler, ürünü klipe dönüştürme, teks biçimleme ve hareketlendirme, ses kesimi, yerleştirmesi gibi temel unsurları öğrenmiş olacaklardır.
VCD 351 Yayın Fotoğrafçılığı

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
– Dergilerde ve Web’de yayınlanmaya değer fotoğrafların çekimi.
– Fotoğrafın anlam, bilgi ve duyguların aktarım aracı olarak kullanılışı.
– Belirli bir konuya dair görüntülerin seçilip derlenişi.
Bu ders öğrencileri, okuyucuları bilgilendirmek, inandırmak, memnun etmek ve harekete geçirmek amacıyla basın/web için üretilmiş fotoğrafla tanıştırır. Aynı zamanda fotoğrafın, güncel meselelerin sosyal olarak ve gazetecilik açısından incelenmesi ve de sosyolojik ve antropolojik  araştırmalar için hala bir araç olarak kullanılabileceğini gösterir. Dersler laboratuvar çalışmaları, atölye çalışmaları ve sınıf tartışmaları halinde gerçekleşir.
VCD 353 Görsel İletişim Tasarımı Atölyesi I

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 3) 3
Yerel ve Küresel boyutta; sosyal, ekonomik, kültürel duyarlık ve gelişimler rehber alınarak pratik uygulamalar teori tabanı üzerine yapılandırılacaktır. Konuyla ilgili akımlara (trend) uygun ve bunları yakalayan örnekler, kişiler bu atölye çalışmalarının katılımcısı, katkıcısı veya örnekleyicisi olabilecektir. Öğrenciler; kısa dönemli öncü projeler veya büyük boyutlu tasarımlar gerçekleştirebilecekler ve bunların dönemsel gelişmelere katkıları olacaktır.
BLM. SEÇ. Blm. Seç.

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

FEN SEÇ. Fen Seç.

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
– Türk İnkîlabı’nı hazırlayan gelişmeler
– Milli kurtuluş savaşı
– İnkılap Hareketleri
– Atatürk İlkeleri (Türk İnkılabının Temel ilkeleri)
– Türk Dış Politikası
Osmanlı İmparatorluğunun çöküş nedenleri . Meşrutiyet Dönemleri. 1.Dünya Savaşı neden ve sonuçları Milli mücadele’nin temel unsurları. Türk devriminin nitelikleri Fransız devrimi ile benzerlik ve farklılıkları). İlk Anayasalarımızın özellikleri. Kurtuluş Savaşı’nda yapılan savaşlar siyasi sonuçları. Lozan Barış Ant. (Türk Devletinin uluslar arası platform da tanınması).İnkılap Hareketleri. Siyasi Alanda. Kültürel ve Sosyal Alanda. Ekonomik Alanda. Atatürk İlkeleri (Türk İnkılabının Temel ilkeleri). Cumhuriyetçilik – Milliyetçilik – Halkçılık – Devletçilik – Laiklik -İnkılapçılık. Türk Dış Politikası. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası. 1932-39 Döneminde Türk Dış Politikası. Türkiye’nin Milletler Cemiyetine girmesi. Balkan Antantı. Boğazlar sorunu Montreux sözleşmesi. Sadabat Paktı. Hatay sorunu. 2.Dünya Savaşı ve Türkiye. 2. Dünya Savaşı sonrası Türkiye ve çok partili hayata geçiş…gibi, önemli konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Öğretim, dersler, seminerler ve bazı konuk konuşmacıları içermektedir.
VCD 312 Dijital Video Yapımı sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 3) 3
Bir önceki dönemin tazelenmesiyle başlayan bu dönemde öğrenciler kendi kliplerini efektler ve müzikle yapabilecekler, DVD’ye geçirebileceklerdir. Dönemin sonunda öğrenciler profesyonel düzeyde yapımlara girişebilecek düzeye geleceklerdir.Dersler bilgisayar labaratuarlarında, dersin hocası gözetmenliğinde uygulamalı olarak yapılmaktadır.
VCD 318 3 Boyutlu Animasyon

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 3) 3
Günümüzde hemen hemen her alanda görsel canlandırma, animasyon ve 3 boyutlu modelleme örneklerini görmekteyiz.Bu ders, bilgisayar kullanılarak 3 boyutlu animasyon hazırlamayı kapsamaktadır. 3 boyutlu modellerin hareketlenmesini sağlayarak farklı dinamiklerin farkına varıp animasyon ihtiyacına gore model üretimi yapmanın gerekliliği anlatılacak. Obje yapımı ve alt birimleri, Centre, timeline, fps, pal, …vb kelimelerin anlamları uygulamalı olarak anlatılacak ve  standart animasyona giriş çalışmalaları yapılacak. 3 boyutlu animasyon teknikleri tüm yönleriyle irdelenecek. Dersler bilgisayar laboratuarlarında, dersin hocası gözetmenliğinde uygulamalı olarak yapılmaktadır.
VCD 354 Görsel İletişim Tasarımı Atölyesi II

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 3) 3
Görsel İletişim Tasarım atölyesi, tasarın alanında, deneyim ve katıılım sunmaktadır. Öğrenciler tasarım problemlerinin çözümlerini tartışarak, dijital, basılı ortam ve çalışma pratik süreçleri hakkında deneyim sahibi olacaklardır. Atölye kapsamında, tasarım alanında profesyonel katılımcılar, güncel tasarım konuları ve iş deneyimlerini paylaşacaklardır.
BLM. SEÇ. Blm. Seç.

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

BLM. SEÇ. Blm. Seç.

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

VCD 403 Hareketli Grafikler sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 3) 3
– Yeni bağlam ve anlam oluşturmak amacıyla görüntülerin yorumlanması
– İleri görüntü düzenleme özellikleri
– Yazıların dönüştürülmesi
– Film ve video gibi zamana dayalı ortamlar
– Giriş ve jenerik sekansları
– İki boyutlu sahne çizimlerinin hareketli yazı ve görüntüye dönüştürülmesi
Derste, öğrenciler ileri düzeyde görüntü ve yazı yaratma ve işleme alanında yeni olanaklar geliştirmeleri için yönlendirilirler. Görüntülerin yorumlanması, yeni bağlam ve anlam yaratılmasılması için teknik olanaklardan faydalanmaktadır. Derste, grafik tasarım ile film ve kişisel ve ticari video gibi zamana dayalı ortamlar arasındaki ilişki incelenir. Öğrenciler mevcut film, metin kaynları ve performans çalışmalarından yararlanarak açılış ve jenerik sekansları yaratırlar. İki boyutlu sahne çizimleri yapılarak eleştirilirve hareketli yazı ve görüntüye dönüştürülür. Yazı ve Görüntünün tasarımı, elle çizilmiş görüntüsü veren tasarımlardan geleneksel biçimlere ve elektronik görünümdeki tasarımlara uzanan farklı tarzları kapsar. Öğretim, dersler, uygulamalı laboratuvar çalışmalarını kapsamaktadır.
VCD 417 3 Boyutlu Görsel Canlandırma ve Animasyon

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 3) 3
3 boyutlu Animasyon; digital ortamda 3 boyutlu yazılımlar sayesinde bir hayat ilüzyonu gerçekleştirmektir. Bu ders, bilgisayar kullanılarak 3 boyutlu animasyon hazırlamayı kapsamaktadır. Günümüz teknolojilerini kullanarak 3 boyutlu ortamlarda yaratılmış hareketli görüntüleri üretmek , bu konuda karşımıza çıkan örnekleri analiz edip , farkındalığımızıartırmak ihtiyacı her alanda karşımıza çıkmaktadır. Ders konuları; Storyboard ve animatik hazırlayarak bir film yapmaya hazırlanmak, modelleme ve karakter animasyonuna giriş, karakteri iskelet giyebilecek hale getirmek, iskelet ve kontrol noktalarının ayarlarını yapmak, 3 boyutlu bir set ve kamera için sahne hazırlamak  animasyon efektleri ‘ni içermektedir. Dersler bilgisayar laboratuarlarında, dersin hocası gözetmenliğinde uygulamalı olarak yapılmaktadır.
VCD 453 Görsel İletişim Tasarımı Atölyesi III sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 3) 3
Bu atölye, günümüzün tasarımını yönlendiren, çağdaş tasarım alanındaki en önemli konuları kapsayacaktır. Atölye kapsamında öğrenciler görsel iletişim tasarımı konularında uzmanlaşmak için tüm gerekli deneyime sahip olacaklardır. Reklam, yayıncılık, hareketli grafikler, arayüz tasarımı, dijital tasarım gibi belirli konularda bilgi ve deneyim, öğrencilere gelecek iş yaşamlarında, görsel iletişim tasarımcısı olarak başlama noktası oluşturacaktır.
VCD 493 Final Projesi I sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,dönem ödevi ,dönem projesi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Proje içeriğindeki fikir ve görüntülerin tasarlanması.
– İnternet ve gerekli kaynakların proje araştırması ve geliştirmesi için kullanılması.
– Fikir üretme, kağıttan ekrana fikrin taşınmasının nasıl uygulanacağının anlatılması.
– İki farklı görsel tasarımın geliştirilmesi.
Proje yöneticilerinden kritik alma.
BLM. SEÇ. Blm. Seç.

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

BLM. SEÇ. Blm. Seç.

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

VCD 460 Dijital Kültür sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,dönem ödevi ,dönem projesi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
– Dijital teknolojiler
– Dijital sanat ve kültür
– Dijital iletişim ortamları
– Sosyal medya
Özellikle son yıllarda internet ile bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, tüm dünyada yaşam biçimlerini dönüştürmeye başlamıştır. İnsanlığın çalışma şekillerinin, öğrenme biçimlerinin, iletişim kurma yollarının büyük değişimlere uğradığı, tüketim alışkanlıklarının, kamusal yaşama katılım biçimlerinin, eğlence anlayışlarının farklılaştığı bu dönem “Dijital Çağ” olarak adlandırılmakta, hergün çeşitli disiplinlerde gerçekleşen “Dijital Devrim”lerden söz edilmektedir. Derste özel hayattan iş hayatına, ekonomiden yönetime, sağlıktan eğitime, siyasetten eğlenceye, sanattan medyaya kadar her alanda kendini ağırlıklı olarak hissettiren dijital gelişmeler ele alınarak bir bütün olarak bu gelişmelerin ortaya koyduğu “dijital kültür” incelenecek, bu alandaki güncel tartışmalar irdelenecektir.
VCD 462 Medya Yönetimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dersin amacı öğrencilerin medya sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri ve iş alanlarını, işletmecilik fonksiyonlarını ve prensiplerini tanımalarını sağlamaktır. Ders kapsamında, Medya sektörünü oluşturan bu işletmelerin faaliyet alanları yapısal ve ekonomik özellikleri incelenecek, medya işletmelerinde yönetim, üretim, pazarlama, finans, personel, halkla ilişkiler fonksiyonları üzerinde durulacak ve ilgili alanlarda sorun çözme becerileri arttırılacaktır.
VCD 494 Final Projesi II

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 3) 3
Geliştirme
– Öğrenciler, web, e-publishing DVD gibi teknolojileri kullanarak final projesi hazırlayacaklardır.

Gerekli Kaynaklar
– Proje yöneticisi
– Proje hakkında gerekebilecek kriti, öneri ve tavsiyeler
Konspet geliştirme ve tasarım yönetimi
COMM 221 Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,dönem ödevi ,dönem projesi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bir giriş dersidir. Ders, öğrencileri bir araştırmanın hazırlanması, araştırma materyallerinin toplaması ve araştırma raporunun hazırlanması konusunda bilgilendirir. Öğrenciler, veri toplamanın farklı yollarını, kütüphane, röportaj ve anketlerden gelen verileri değerlendirmeyi öğrenirler. Nicelik ve nitelik metotları tartışılır.
VCD 243 Görsel Algılama ve İkna sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,dönem ödevi ,dönem projesi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders öğrencileri, görsel ve retorik kuramlar, kültürel etkilere ağırlık vererek görsel algı ve ikna prensipleri ile tanıştırmayı hedefler. Bu ders kapsamında, aynı zamanda görsel algı ve iknanın fiziksel ve psikolojik yönleri tartışılır. Dersin amacı, öğrencilere, anlam yaratma ve toplımsal iletilerin stratejik olarak şekillendirilmesine yarayan görsel elemanlar konusunda bir anlayış sunmaktır.
VCD 240 Tasarım ve Teknoloji sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,dönem ödevi ,dönem projesi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Sanayi devriminden günümüze, 1960’lardan çağdaş tasarım ve mühendislikprojelerine değin Sibernetik Sanat, Kinetik Sanat Net-Art vb. Çağdaş sanat ve tasarım-teknolojik akımların interaktif yöntemlerle araştırıldığı, incelendiği örneklerle, internet ortamında yürütülen çalışmaları içermektedir.
VCD 246 Veri Tabanı Yönetimi sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,dönem ödevi ,dönem projesi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 3) 3
– Bilgi sistemlerinde veri tabanı uygulamaları.
– Bilgi sistemlerinin, dosya/kütük kayıtları ve veri tabanlarının işletme yönünden idaresi.
– Değerlendirme ve performans (iş/icraat) esasları.
– Veri Tabanı yönetimi.
– Bilginin dönüşü, dinamik akışı ve kullanımı.
Veri tabanları hakkındaki ders, çevrim içi (on-line/hatta bağlı) etkileşim araması, yayılma veri tabanı organisazyonu ve etkin bilgi yönetimi üzerinde odaklaşmıştır. Uluslararası bilgi/haber kaynaklarının global uzaklıkta kullanılması, değerlendirmenin etkisi açısından önceki ve sonraki bağlantılarla saptanır. Dersler, laboratuvar çalışması, alıştırmalar, bazı kurumların ziyareti, öğretmenin katkısıyla gerçekleşir.
VCD 262 Çağdaş Tasarım sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,dönem ödevi ,dönem projesi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
– 20. y.y. Modern sanatı
– Modern sanatta akımlar
– Tasarımda modern genel kavramlar
– Tasarım tarihinde etkili akımlar
Modernizm, 20. y.y. başlarında sanat kavramını kökten değiştirirken, aynı y.y.’nin sonu bu akımın ölümüne ve estetikte doğan krizlere tanık olmuştur. Bu ders Modern sanatın Postmodern sanata doğru geçişini yakından izlerken ortaya çıkan Kübizm, Dadaizm, Gerçeküstücülük, Primitizm, Fütürizm, Konstrüktivizm, Minimalizm, Po-art, Pop-art, Soyut sanat gibi akımları da incelenmektedir. Dersin amacı, öğrencileri, içerisinde bulundukları sanat dalı hakkında bilgi sahibi yapmaktır. Tasarım, mimarlıktan makine üretimine, modadan yazılı basına kadar hayatın hemen hemen her dalında bulunan bir faaliyettir. Bu kavram, 20. y.y.’de meydana gelen Rus Konstrüktüvizmi, Bauhaus devrimi ve bilgisayarın icadıyla büyük bir değişikliğe uğramıştır. Bu derste, 20. y.y. tasarım tarihi ele alınarak, çağdaş tasarım kavramı incelenmektedir. Öğretim, dersler, laboratuvar çalışmaları, uygulamalar, bazı kurumların ziyaretini kapsamaktadır.
VCD 261 Tasarım Tarihi ve Felsefesi sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,dönem ödevi ,dönem projesi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders, öğrencileri, tasarım tarihi ve prensipleri ile felsefi bir temelde buluşturmayı hedefler. Ders, öğrencileri, tasarım, sanat, mimarlık, endüstriyel tasarım ve sanat akımları ve bunların toplumsal hayata etkileri konularında kapsamlı bir anlayış edinmeye yönlendirir. Aynı zamanda, ders, sınıf tartışmaları aracılıyla öğrencilerin tasarım ve tasarım kavramından gerekli bilgiyi edinmelerini sağlar.
VCD 307 Sibernetik, Bilişim Bilimi ve Sistemleri sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,dönem ödevi ,dönem projesi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders, öğrencileri bilişim sistemleri, sibernetik ve bilişim gibi temel kavramlar ile tanıştırmayı hedefler. Ders, sistem tasarımı, insan-makina etkileşimi konularında kuramsal düşünce sağlar. Öğrencilerin, sistem, sibernetik, bilişim, bilgi toplumu, yeni medya, etkileşim, simulasyon, yapay zeka, sanal gerçeklik konularında derin bir anlayış kazanmaları beklenir. Amaç, okumalar ve derin araştırmalar aracılıyla konu hakkında bilgi edinmeleridir.
VCD 327 Yaratıcı Düşünce ve Görselleştirme Stratejileri

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersı yaratıcı farkındalık ve zihin becerilerini kazandırma amaçlıdır. Öğrenciler herkesin içinde sağlam bir yaratıcılık potansiyelinin uyandırlabiliceğini dünyaya yeni bir gözle ve internet dış medya ve internet reklamcılığı çerçevesinde teorik olarak öğreneceklerdir. Öğretim yöntemleri teori ve pratik uygulamaların bir karışımı olacak ancak teorik tarafa odaklanacaktır. Bir reklamın yapısını oluşturan büyük fikir, anahtar görsel, drama, tutarlılık, marka vaadinin görselleştirmesi, ve bunu yaratıcı brif stratejisine uygun olarak yapacaklardır. Teorik olarak bilinç ve bilinç dışı, mitoloji, arketip, masallar ve çeşitli kültür kaynaklarını kullanarak fikir üretmek amaçlı beyin fırtınaları yapacaklardır.
VCD 337 3 Boyutlu Görüntü Oluşturma sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,dönem ödevi ,dönem projesi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 3) 3
Dersin amacı kavram olarak üç boyutu anlatmak ve 3d yazılım içinde üretilen malzemeleri görüntü olarak dışarıya çıkarmaktır. Modelleme, animasyon, mekan yaratma ışık, gölge, yapımı, texture kaplama ve animasyon teknikleri hakkında bilgi vermek, İleri düzey 3B dijital tasarım programlarının tanıtımı ve karşılaştırılması Prototip üretiminde farklı formatların ve yöntemlerin tanıtımı Programların kullanımı geometrik nesneler ve Masif Serbest-Biçimler tasarlanarak gösterilir. Dersler, laboratuvar alıştırmaları ve 3B yazıcıdaki uygulamalardan oluşur.
VCD 363 Yeni Medya sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,dönem ödevi ,dönem projesi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
– Yeni medya teorileri
– Yeni iletişim ortamları
– Siberkültür
Yeni Medya dijital, bilgisayar donanımlı ya da ağlaşmış bilginin ve iletişim teknolojilerinin 20. yüzyılın son döneminde ortaya çıkışına karşılık gelen bir terimdir. Yeni medya kullanımı ile uygarlık tarihinde radikal değişimler gerçekleşmekte, bütün olarak materyalist, endüstriye dayalı toplumdan, materyalist olmayan, teknolojiye dayalı topluma dönüş izlenmektedir. Ders yeni medyanın kültür, teknoloji, tarih ve kuramları hakkında kapsamlı bilgi sunar. Temel amaçlar: (1) Yeni medya kültürünün eleştirel kuramları ve ana konseptleri hakkında bilgi sahibi olmak (2) Sanat ve teknoloji arasındaki ilişkiyi irdelemek (3) İletişim, sanat ve teknolojinin kültürel etkilerini incelemektir.
VCD 348 Film ve Animasyon Tarihi sosyal ödev kapakları,perfomans ödev kapakları,ödev kapakları türkçe
 kapaklar ödev,ödev kapakları ingilizce,ödev kapaklar,ödev kapak,ödev kapak indir,fizik odev,matematik ödev kapağı,ödev konuları,perfomans ödev kapağı, hazır ödev,ödev kapakları sosyal,hazır ödev kapağı,matematik ödev,ödev yap,kapak odev,perfomans ödev,dönem ödev kapakları,ödev vakti,fen ödev kapağı,ödev kapakları fen,proje ödev kapağı,perfomans ödev kapak, ödev örnekleri,ingilizce ödev kapak,ödev resimleri,ödev hazırlama,proje ödev,türkçe ödev,matematik ödev kapak,hazır ödev kapak,özel ders,dönem ödevi ,dönem projesi,bitirme projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
– Film ve animasyonun başlangıcı.
– Sessiz filmde önemli akımlar.
– Görsel dil olarak film biçimi.
– Ana akım film ve animasyon form ve sapmalarının gelişimi.
Bu derste, Sovyet Kurgusu, Alman Dışavurumculuğu, Gerçeküstücülük, Hollywood tarzı film biçimi gibi sessiz filmdeki önemli akımlar, Dziga Vertov, Sergei Eisenstein, Robert Wiene, D. W. Griffith gibi yönetmenlerin filmlerinin gösterimi ile incelenmektedir. Görsel yeniliklerin tarihi, Georges Melies’ten Fritz Lang’a, Stanley Kubric’ten Riddley Scott’a kadar bir çok yönetmenin filmleri ile izlenmektedir. Animasyonun 1910’larda rotoskop teknolojisi ve The Fleischer Brothers’ın çalışmalarıyla popüler bir dal olarak ortaya çıkmasından 60’lı ve 70’li yıllarda Disney tarzının hakimiyet kurması ve özellikle Fox stüdyosu tarafından başı çekilen post-modern yaklaşımlara dek tarihi ele alınacaktır. Ayrıca, soyut ve deneysel animasyonun gelişimi hakkında bilgi verilecektir. Öğretim; dersler ve seminerleri içermektedir.
VCD 352 Deneysel Tipografi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 3) 3
– Yazı kullanımı
– Baskıda dilin düzenlenişi
– Çağdaş tasarım hareketleri
Bu ders, bilgi teorisinin yazının kullanımı ve dilin baskıdaki düzeni ile ilişkili olarak ele alınmasıyla başlar. Derste daha sonra, çağdaş tasarım hareketlerinde deneysel tipografi incelenir. Öğretim, dersler, uygulamalı laboratuvar çalışmalarını kapsamaktadır.
VCD 407 Yaratıcı Ambalaj Tasarımı

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 3) 3
– Yaratıcılık, tasarım ve görsel iletişim ilişkileri
– Süreç, Ürün, Kişilik ve Çevre Koşulları Olarak Yaratıcılık
– Yaratıcılığı Geliştirme Teknikleri
– İki ve Üç Boyutlu Tasarımda Yaratıcılık, Uyarlama ve Taklit
– Ambalaj Sektörünün Tasarım Özellikleri
– Kullanım yerleri ve amaçlarına göre yaratıcı ambalaj tasarımları
– Origami, Katlama, Kıvırma, Birleştirme
– Tipografi, Baskı Teknolojileri ve Ambalajlarda Yaratıcı Kullanımı
– Yaratıcı Ambalaj tasarımcısında aranılan özellikler
Bu derste öğrenciler basit ve karmaşık iki-üç boyutlu tasarımda yaratıcılık konusunu teorik olarak öğrendikleri gibi ambalaj tasarımı alanında da uygulamalı tasarım çalışmaları gerçekleştirirler. Tasarım ve yaratıcılık metodları ile ambalaj yapım teknikleri birleştirilerek farklı amaçlara yönelik ambalaj çözümleri üretilir. Yaratıcı ambalaj tasarımında kimlik, görüntü, biçim, içerik ilişkileri yanında  ambalaj tasarımında farklı katlama, kıvırma, birleştirme yöntemleri geliştirme amacına yönelik üç boyutlu, tipografi baskı ve grafik uygulamalarına yönelik de iki boyutlu tasarım uygulamaları gerçekleştirilir.
VCD 409 Reklam Tasarımı ve Yönetimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Reklam görsel iletişm tasarım yöntemidir ve pazarlama iletişiminin bir elementidir. Bu nedenle tüketici davranışlarının derinlemesine anlamak ve iç görüler elde etmek ve bu yolla reklam stratejisi kararlarını tayin eden hedef kitlenin tanımı ve dilimlere bölünmesi zorunluluktur. Reklam strtaejisi karmaşık bir süreç olduğundan uzmanlar tarafından yönetilir. Yönetim reklam kampanyalarını hazırlanmasını yönlendirmek ve müşterileri için marka yaratmak ya da mevcut markalrın büyümesini sağlar. Ayrıca görsel ve metin yoluyla ana fikri oluşturan yaratıcı ekip, stateji bölümünün çalışmaları, prodüksiyon yönetimiyle iletişim oluşur. Reklam yönetiminin bir başka sorumluluğu da reklam tasarım uygulaması dışında fakat pazarlama iletişiminin diğer araçları olan doğrudan pazarlama, halkla ilişkiler, medya planlamasının dikkatle kontrolü gerekir çünkü tüm bu aktiviteler reklam stratejisiyle tutarlı olmak zorundadır.
VCD 433 Sistem Analizi ve Tasarımı

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 3) 3
– Sistem geliştirme yöntemleri ve işlemleri.
– Analiz -Proje kademeleri.
– Dokümantasyon etüdü/analizi.
– Proje dokümanları.
– Analiz inceleme dokümanları.
– Sistem dokümanları.
Bu derste, Sistem ve türleri üzerinde durularak, var olan sistemlerden örneklemelerle sistem analizinin nasıl yapılacağı incelendikten sonra, bunlarınaşamaları anlatılacaktır. Dersler, gözlem ve alıştırmalardan oluşmaktadır.
VCD 406 Pazarlama İletişimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders, reklamcılık, halkla ilişkiler, satış geliştirme, doğrudan pazarlama gibi çeşitli iletişim yöntemlerinin stratejik rollerini değerlendiren; geniş kapsamlı bir plana dayanan ve bu yöntemleri açık tutun; tutarlı, en üst düzeyde iletişim etkisi yaratmak için bu disiplinleri birleştiren kapsamlı bir pazarlama iletişimi planlama konseptini ifade eder.Bu bağlamda ders, bütünleşik pazarlama iletişiminde, konuyu kitle ve mikro iletişiminde incelemek, bütünleşik pazarlama iletişiminin taktik ve programlarını uygulamak ve değerlendirmek üzerine odaklanmıştır.
VCD 458 Medya Kültürleri ve Etik

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
– Medya, Kültür ve Toplum
– Medya ve Tüketim Toplumu
– Temsil politikaları
– Medya ve kültürel politikalar
– Medya Etiği
Medya ve kültür günümüzde güncel toplumların üretiminde merkezi bir önem taşır. Televizyon, film, popüler müzik, magazin ve reklam gibi medya kültürü formları, rol ve cinsiyet modelleri, moda işaretleri, yaşam stil imajları ve kişilik ikonları sağlar. Aynı şekilde medya ve tüketim kültürü, siber kültür ve diğer popüler aktiviteler insanları kurulu bir topluma entegre eden uygulamalara bağlar, bu esnada eğlence, anlamlar ve kimlikler sunar. Dersin temel amaçları: (1) Medyanın toplumu nasıl geliştirdiği, harekete geçirdiği, yakınlaştırdığı ve etkilediğini, teknolojinin zaman içinde nasıl işlediği, geliştiği ve değiştiğini ve kültür üzerinde medya etkilerinin ne olduğunu irdelemek (2) Medya araştırmaları üzerine temel kuram, konsept ve bilgi sahibi olmak, (3) Medya etiği alanında güncel tartışmaları gündeme getirmektir.

Yanıt yok

Bir cevap yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Eylül 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?