Gazetecilik Proje Ödev Kapakları

Gazetecilik
COMM 111 İletişime Giriş (3+0) 3 Ön Koşul:Yok
 ingilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı, öğrencileri iletişim süreci, temel insan iletişimiyle kitle iletişimi arasındaki benzerlik ve farklılıklar, medyanın işlevleri ve mesajları konusunda bilgilendirmektir. Ders, alan konusunda temel bir tanım oluşturmak, iletişim ve medya çalışmalarında kullanılan yaklaşımlardan bazılarını tanımak ve öğrencilerin medya konusundaki bilgilerini arttırmak üzerinde yoğunlaşacaktır.
HUM 101 Uygarlık Tarihi I ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dersin amacı, uygarlıkların kaynaklarını, uygarlıkların inanç, düşünce, sanat, kurumlar ve değerlerinin doğup gelişmesini, birbirinden ayıran temel özellikleri, benzer yönleri öğretmek, günümüzdeki yansımaları hakkında öğrenciye genel bir bakış açısı kazandırmaktır.
JRN 121 Türk Basın Tarihi ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Öğrenciler bu derste Türk yazılı basınının tarihsel gelişim sürecini öğreneceklerdir.

JRN 123 Gazetecilik Çalışmaları ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Ders, uluslararası medya sisteminin nasıl çalıştığı, küresel konuların ve haberlerin nasıl araştırılıp kamuoyuna duyurulduğu ve uluslararası habercilik sistemlerinin bunları nasıl yansıttığına ilişkin olarak öğrencilere bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu dersten başarılı olacak öğrenciler, uluslararası boyutta haberciliğin ana unsurlarını, küresel boyutta muhabirlik ve editörlük yeteneklerini, uluslararası boyutta haberlerin yazılması, okunması ve analiz edilebilmesine yönelik temel bir bilgi ve yetenek kazanmış olacaktır.

COMM 102 Kitle İletişimine Giriş ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

 

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dersin amacı, öğrencilerin kitle iletişimini anlamalarını sağlamaktır. Kitap, gazete, radyo, televizyon ve yeni medya; medya sanayileri—haber, reklam, halkla ilişkiler, uluslararası medya—medyanın etkileri ve etik irdelenecek konular arasındadır.
COMM 152 Kitle İletişimi İngilizcesi ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders, düşünceleri yazılı ve sözlü olarak iletme konusunda yoğunlaşan, iletişim ve kitle iletişimi alanında ihtisaslaşmış dile giriş niteliği taşır. Fakülte müfredatından derlenmiş farklı metin ve okumalarla, öğrenciler gazetecilik, radyo-televizyon-sinema, film, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında biçim bulan kitle iletişimi konusunda bilgi edinirler. Öğrenciler bilgilerini makale, bülten, konuşma ve tartışma gibi farklı türler aracılığıyla yaymayı öğrendikçe teori ve pratik bütünleşir.
HUM 102 Uygarlık Tarihi II ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dersin amacı, uygarlıkların kaynaklarını, uygarlıkların inanç, düşünce, sanat, kurumlar ve değerlerinin doğup gelişmesini, birbirinden ayıran temel özellikleri, benzer yönleri öğretmek, günümüzdeki yansımaları hakkında öğrenciye genel bir bakış açısı kazandırmaktır.
JRN 102 Gazetecilik İçin Yazım Teknikleri ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste, öğrencilerin; gazetecilik mesleğinin icrasının önemli bir parçası olan Türkçe yazma yeteneklerini geliştirmek ve ayrıca bir gazetecinin ihtiyaç duyabileceği dilbilgisi kurallarıyla donatmak amaçlanmaktadır. Öğrencilerin, farklı yazım biçimlerinin temel özelliklerini öğrenebilecekleri uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır.
JRN 124 Gazetecilik Çalışmaları ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dersi kısa konuşmalar-anlatımlar, ardından ayrıntılı tartışma ve analiz bölümleri, uluslararası yazılı ve görsel medyadan örneklerin izlenmesi ve üzerinde yapılacak tartışmalarla, ayrıca konu ile ilgili kitap – dergi – makale vb. yayınların izlenip değerlendirilmesi ile gerçekleştirilecektir.
SOC 101 Sosyoloji ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı, öğrencilerin insan topluluklarıyla ilgili temel bir anlayışa sahip olmasıdır. Dersin altyapısı, insan topluluklarının biçimlenmesi ve evrimini kapsamaktadır. Toplumsal organizasyonlar ve kurumlar, aile, dini kurumlar; eğitimin, bilimin ve teknolojinin gelişimi gibi konular ele alınmaktadır.
TKL 151 Türk Dili ve Edebiyatı (1) ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dersin amacı, Türk dili ve edebiyatını, başlıca türlere ve önemli yazarlara ağırlık vererek yeniden değerlendirmektir. Bu kapsamda: Türk dilini doğru anlama, Türk dilini doğru kullanma, Türk dilini doğru yazma öğretilir. Bu amaçla ilk yarı yıl sınavında öğrencinin Yeterli Türk Dili Bilgisi sınavına girip, başarı göstermesi zorunludur.
COMM 221 Araştırma Metodolojisi ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bir giriş dersidir. Ders, öğrencileri bir araştırmanın hazırlanması, araştırma materyallerinin toplaması ve araştırma raporunun hazırlanması konusunda bilgilendirir. Öğrenciler, veri toplamanın farklı yollarını, kütüphane, röportaj ve anketlerden gelen verileri değerlendirmeyi öğrenirler. Nicelik ve nitelik metotları tartışılır.
COMM 231 Temel Fotoğrafçılık ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (1 + 0 + 2) 3
Ders fotoğrafçılığın ana noktalarını içermektedir. Öğrencilere fotoğrafın sanatsal yaratımını gösterecek pek çok örnek gösterilecek ve temel görsel kaliteyi yaratan etkenler ortaya konacak ve fotoğrafın çeşitli amaçlarla kullanımı öğretilecektir.
COMM 271 Siyaset Bilmine Giriş ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste, siyaset ve toplum arasındaki etkileşme, geleneksel toplum, modern toplum ve siyasal yapılanma farklılıkları, siyasal davranışın toplumsal etkenleri. Siyasal-toplumsal etkileşmesini inceleyen makro yaklaşımlar, sistem analistleri, kişi davranışı çevre etkileşmesini inceleyen mikro yaklaşımlar, Siyasal gelişmişlik az gelişmişliğin yapısal-görevsel yansıması olan orta boy teori ilgi alanları, siyasetin grup tabanı, grup teorileri menfaat grupları, baskı grupları, siyasal partiler ve tipolojileri, parlamentoların farklı yapıları ve görevsel farklılaşmaları bürokrasi ve akılcı yönetim, din toplum ilişkilerinin genel değerlendirmesi yapılmaktadır.
JRN 223 Gazetecilik Çalışmaları ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste, çeşitli medya kuruluşlarının gerek ölçek, gerek sahiplik gerekse de programcılık anlayışları açısından (örneğin yerel/ulusal/uluslararası medya, tematik medya, özel medya, kamu medyası, resmi medya vd.) karşılaştırmalı biçimde analiz edilecektir.
JRN 231 Gazeteciliğin Temel İlkeleri ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders öğrencileri profesyonel gazetecilikle tanıştırır. Ders, gazetecilikle tanıştırır. Ders, gazete tarihine ve çağdaş gazetecilik endüstrisine genel bir bakışla; yazılı gazetecilik hakkında bilgi sunar.
JRN 251 Gazetecilikte Grafik ve Sayfa Tasarımı ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (1 + 0 + 2) 3
Gazetecilik öğrencilerinin lay-out mantığını anlayabilmeleri ve bu mantığı bilgisayar ortamında uygulayabilmelerine olanak sağlayacak bütün teknik ve teorik bilgilerin verilmesi amaçlanır. Bu amaç doğrultusunda masaüstü çalışmalarının gerçekleştirildiği programların uygulamalı olarak eğitimin verilmesi de ders kapsamındadır. Öğrencilerin eğitimleri süresince ihtiyaç duyacakları teknik ve uygulamalı alt yapının bu ders kapsamında çözümlenerek üretkenliklerinin arttırılması ana hedef olarak belirlenmiştir.
JRN 212 İnternet Gazeteciliği ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste Microsoft Word, basit bir doküman yaratma, doküman yayınlama, tekst çoğaltma, bir dokümanı formatlama, zaman koruma özellikleri, uzun bir dokümanla çalışma, tablo yaratma, resim ve çizimler ekleme, posta birleştirme özelliklerini kullanma gibi çalışmaların yanında Microsoft Powerpoint sunuşları yaratma,açma ve koruma, sunuşlarla çalışma, sunuşun görünüşünü değiştirme, slaytlarla çalışma faaliyetleri gösterilerek öğrencilere internet yayıncılığının temel uygulama prensipleri öğretilecektir.
JRN 222 Modern Türk Siyasi Tarihi ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Osmanlı’nın ekonomik , sosyal ve kültürel yapısı, bu yapılanmanın Osmanlı siyasal yapısı üzerindeki etkileri.. Bu yaklaşımın ışığında: Emperyalizmin etkilerinden önce ve sonra Osmanlı Devleti, statü kaybı. Kültürel ikilem, din çatışmaları, imparatorluğun yıkılışı. Tek partili cumhuriyet dönemi ve nedenleri. Ekonomik gelişme, sosyal ve siyasi taleplerdeki değişim. Dış baskılar ve beklentilerde farklılaşma. Askeri ve sivil bürokratlar ve burjuvazi. Çok partili hayata geçiş ve günümüzdeki durum.
JRN 224 Gazetecilik Çalışmaları ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu çerçevede, ulusal ve küresel medyanın yapıları, ekonomi-politik yaklaşım çerçevesinde ve örnek olay incelemeleriyle ele alınacaktır. Ekonomi-politik yaklaşım, hem medyanın ekonomik bir kurum olarak kavranması hem de medyanın ideolojik, kültürel ve toplumsal işleyişlerinin daha iyi anlaşılması açısından, bölüm öğrencilerince mutlaka tanınması gereken bir alandır.
JRN 242 Basın Fotoğrafçılığı ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (1 + 2 + 0) 3
Ders fotoğrafçılığın ana noktalarını içermektedir. Fotoğrafçılık dersinde öğrenciler sadece fotoğrafçılık alanında değil, aynı zamanda sinematografi ve videografi konularında da yeterli bir duruma gelmektedirler.
JRN 252 Gazetecilik için Grafik ve Sayfa TAsarımı ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Öğrenciler bilgisayarda InDesign CS5, Photoshop CS5 ve Freehand MX programlarının kullanımını öğrenerek, gazete ve dergi sayfalarının nasıl tasarlanacağının göreceklerdir. Bu ders, öğrencilere görsel imgelerin ikonik ve sembolik yönlerini tanıtır. Öğrenciler çağdaş kültür anlayışıyla belirli imgeleri üretir, tartışır ve yorumlarlar ve imajın görsel formda nasıl ifade edileceğini keşfederler. Ders, öğrencileri video prodüksiyon, fotografik gazetecilik ve reklamcılık alanındaki derslere hazırlar. Bu derste, bir program (belgesel, haberler, tanıtım filmi, reklam..) düzenleme, grafik, müzik ve görsel tasarım yönleriyle ele alınacaktır. öğrenciler yaratıcılıklarını ortaya koyma ve bunu deneyimleriyle destekleme olanağı bulacaklardır.
JRN 272 Haber Toplama ve Yazma ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Bu derste, haberin temel unsurları ve haber üretimindeki aşamalar incelenir.

TKL 152 Türk Dili ve Edebiyatı (2) ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Türk Dili’ni doğru okuma ve yazma çalışmaları yapılacaktır. Türk Edebiyatı’nın gelişmesinin üzerinde durularak, Reşat Nuri Güntekin, Sait Faik, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Oğuz Atay, Kemal Demirel, Nermi Uygur, Nurullah Ataç’tan okumalar yapılacaktır.
COMM 341 İletişim Etiği ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders, medya ve iletişim öğrencilerine, toplumsal yaşamdaki İletişimciler olarak ortak ve genel bir etik geliştirmelerine olanağı sağlar. Bu ders, iletişim ve medyada uygulanan etik dersidir ve gazetecilik, halkla ilişkiler, reklamcılık ve yayını içine alan tüm kitle iletişimini kapsar.
ECON 201 İktisat ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Makro ve mikro ekonomiyle ilgili önemli kavramlar ve market ve Pazar araştırmaları ve ulusal ekonomi politikaları incelenecektir.
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi l ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

JRN 323 Gazetecilik Çalışmaları ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Günümüzde medyanın kurumsal yapısı karmaşıklaşmıştır. Medyanın endüstrileşmesiyle birlikte, toplum ve birey üzerindeki etkisi artmaktadır. Bu derste, artan rekabetin de ortaya çıkardığı olumsuzluklar ve kırılganlıklar düşünüldüğünde medya etiği, kar güdüsü ve olan üzerinden politika üretmenin yaratacağı sıkıntıları aşabilmek üzere olması gereken, toplumsal sorumluluk ilkelerine neden ve nasıl uyulması gerektiği anlatılacaktır.
JRN 361 Gazetecilik Uygulamaları ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste, öğrencileri; gazetecilik mesleğinin icrasının önemli bir parçası olan haber yazma yeteneklerini geliştirmek ve ayrıca bir gazetecinin ihtiyaç duyabileceği dilbilgisi kurallarıyla donatmak amaçlanmaktadır.  Öğrencilerle, farklı gazete yazı türlerinin temel özelliklerini öğrenebilecekleri uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır.
JRN 413 Radyo Televizyon Gazeteciliği ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste öğrencilerin, televizyon ve radyo haberinin üretim ve sunum aşamalarında gerekli olan teknik alt yapıyı edinmeleri amaçlanmaktadır. Televizyon gazeteciliğinin tüm unsurlarıyla öğrenciye öğretilmesi amaçlanır. Teknik ekipmanı kullanabilir hale gelmiş öğrencilere televizyon için hazırlanan haberlerin üretiminden sunumuna kadar tüm aşamaları anlatılmaktadır.
RTC 413 Radyo-Televizyon Gazeteciliği ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (II) ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

JRN 302 Gazetecilik Uygulamaları ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Bu derste, öğrencileri; gazetecilik mesleğinin icrasının önemli bir parçası olan haber yazma yeteneklerini geliştirmek ve ayrıca bir gazetecinin ihtiyaç duyabileceği dilbilgisi kurallarıyla donatmak amaçlanmaktadır.  Öğrencilerle, farklı gazete yazı türlerinin temel özelliklerini öğrenebilecekleri uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır.

JRN 312 Radyo Televizyon Gazeteciliği Uygulamaları ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste, bir televizyon haberinin üretim ve sunum aşamalarında gerekli olan teknik alt yapıyı edinmeleri amaçlanmaktadır. Haber haline getirilmiş yazılı ve görsel metnin sunulabilir hale getirilmesi için geçmesi gereken tüm teknik aşamalar stüdyolarda uygulamalı biçimde gösterilmektedir.
JRN 324 Gazetecilik Çalışmaları ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste, birinci dönemde aldıkları gazetecilik uygulamaları dersinin devamı niteliğindedir. Öğrencilerin gazetecilik mesleğinin icrasının önemli bir parçası olan haber yazma yeteneklerini geliştirmek ve ayrıca bir gazetecinin ihtiyaç duyabileceği dilbilgisi kurallarıyla donatmak amaçlanmaktadır.  Öğrencilerle, farklı gazete yazı türlerinin temel özelliklerini öğrenebilecekleri uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır.
JRN 334 Araştırmacı Gazetecilik ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Gazetecilikte araştırma yöntemlerine giriş dersidir. Bu derste öğrenciler, araştırmacı gazetecilikte araştırma projelerinin ve konularının, haber materyallerinin nasıl toplanacağı ve hazırlanacağını öğrenerek, veri analizlerinin ve röportajların bu alanda nasıl yorumlanacağı üzerine uygulamalar yaparlar.
JRN 423 Gazetecilik Çalışmaları ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste, öğrencileri; gazete ve dergi yayıncılığın uygulamalarına yönelik çalışmalar yapacaklardır. Hazırladıkları haber ve röportajlarla bir gazete ya da dergi hazırlayacaklardır.
JRN 471 Medya Yönetimi ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Medyanın genel yapısı, işletme ve insan kaynakları yönetimi açısından medya kurumlarının işleyişi incelenmektedir.
JRN 491 Mezuniyet Projesi I ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 4
Öğrenciler bu derste, öğretim görevlilerinin gazetecilik ile ilgili belirlediği bir konu hakkında 50-60 sayfa arasında tez danışmanlarıyla beraber bir tez çalışması hazırlarlar.
JRN 424 Gazetecilik Çalışmaları ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste, öğrencileri; gazete ve dergi yayıncılığın uygulamalarına yönelik çalışmalar yapacaklardır. Hazırladıkları haber ve röportajlarla bir gazete ya da dergi hazırlayacaklardır.
JRN 492 Mezuniyet Projesi ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 4
Öğrenciler bu derste, öğretim görevlilerinin gazetecilik ile ilgili belirlediği bir konu hakkında 50-60 sayfa arasında tez danışmanlarıyla beraber bir tez çalışması hazırlarlar.
RTC 472 Medya Ürünleri İçin Pazarlama ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Gazetelerin ekonomi sayfalarının nasıl hazırlandığı, ekonomi gazeteciliğinin ve muhabirliğinin temel ilkeleri anlatılmaktadır.
SECMELI Alan Seçmeli ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 0

COMM 286 Yeni İletişim Teknolojileri ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

COMM 321 Kamuoyu ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

JRN 321 Tematik Medya ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

JRN 352 Siyasal İletişim ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

JRN 382 Yerel Gazetecilik ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

JRN 442 Ekonomi ve Finans Gazeteciliği ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

COMM 352 Güncel Siyasal Sorunlar ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

COMM 261 20. YY. Tarihi ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

COMM 401 Kitle İletişim Teorileri ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

JRN 411 Uluslararası Habercilik ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

JRN 424 Gazetecilik Çalışmaları ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

JRN 444 Spor Gazeteciliği ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

JRN482 Medya Ekonomisi ve Politikası ngilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitelerı.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,ödev,dönem projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Haziran 2024
P S Ç P C C P
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930