AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI ÖDEV TEZ

Ağız ve Diş Sağlığı
Müdür Mesajı Genel Akademik ve İdari Kadro Ders Programı Ders Açıklamaları Haberler Etkinlikler İletişim

 

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MESLEK YÜKSEK OKULU DERS İÇERİKLERİ


ingilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev siteleri

I. YARIYIL

 

ADS 101         Diş Hekimliği Klinik Çalışma Yöntemleri I:  (Teorik: 1       Pratik: 0         Kredi: 1)


ingilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev siteleri

Bu dersin kapsamında, Diş Hekimliği Fakültesinin bünyesindeki Oral Diagnoz ve Radyoloji, Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Ortodonti, Protetik Diş Tedavisi, Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi kliniklerinde tanı ve tedavi amaçlı uygulanan yöntemler hakkında bilgiler verilmektedir.

ADS 103         Diş Hekimliği Araç-Gereç Bilgisi I: (Teorik: 1       Pratik: 0         Kredi: 1)


ingilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev siteleri

Bu dersin kapsamında, Diş Hekimliği Fakültesinin bünyesindeki Oral Diagnoz ve Radyoloji, Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Ortodonti, Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi, ve Protetik Diş Tedavisi kliniklerinde tanı ve tedavi amaçlı kullanılan araç ve gereçlerin tanıtılması ile ilgili eğitim verilmektedir.

ADS  105        Hasta Muayene ve Kayıt Sistemleri: (Teorik: 1       Pratik: 0         Kredi: 1)


ingilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev siteleri

Bu dersin kapsamında, diş hekimi tarafından yapılan muayene sonucu hastadan elde edilen tıbbi ve dental verilerin kayıt edilmesi ve bilgisayara aktarılması konusunda eğitim verilmektedir.

ADS 107         Anatominin Temelleri:  (Teorik: 2       Pratik: 0         Kredi: 2)


ingilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev siteleri

Bu dersin kapsamında, anatomik yapıların lokalizasyonu ve tıbbi terminolojisi hakkında genel bilgiler verilmektedir.

ADS 109         Diş Morfolojisi: (Teorik: 1       Pratik: 0         Kredi: 1)


ingilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev siteleri

Bu derste, dişlerin yapısı, görünüşü, kökleri, fossa tüberkülleri, diş ayrımları ve numaralandırılması hakkında teorik bilgi verilmektedir.

ADS 111         Maddeler Bilgisi:  (Teorik: 1       Pratik:0          Kredi: 1)


ingilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev siteleri

Bu derste, diş hekimliği kliniklerinde kullanılan materyallerin genel özellikleri ve kullanım alanlarını hakkında bilgiler verilmektedir.

ADS 113         Klinik Uygulamaları I: (Teorik: 0       Pratik: 27       Kredi: 14)


ingilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev siteleri

Pratik içerikli olan bu dersin kapsamında, öğrenciler Diş Hekimliği Fakültesi bünyesindeki çeşitli kliniklerde diş hekimleri ve diş hekimi yardımcılarını izleyerek ve birlikte pratik uygulama yaparak, diş hekimi yardımcılığı mesleğini daha iyi kavrar ve öğrenirler. Dört yarıyıl boyunca devam eden klinik uygulamaları dersinde pratik eğitim, tüm branşlarla ilgili klinikler ve klinik hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli birimlerde devam eder.

 

II. YARIYIL

ADS 102         Diş Hekimliği Klinik Çalışma Yöntemleri II: (Teorik: 1       Pratik: 0         Kredi: 1)


ingilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev siteleri

Bu dersin kapsamında, Diş Hekimliği Fakültesinin bünyesindeki Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Endodonti, Protetik Diş Tedavisi, Ortodonti, Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi kliniklerinde tanı ve tedavi amaçlı uygulanan ileri yöntemler öğretilmektedir.

ADS 104         Diş Hekimliği Araç-Gereç Bilgisi II: (Teorik: 1       Pratik: 0         Kredi: 1)


ingilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev siteleri

Bu dersin kapsamında, Diş Hekimliği Fakültesinin bünyesindeki Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Endodonti, Periodontoloji, Ortodonti, Protetik Diş Tedavisi, Pedodonti, Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi, ve Oral İmplantoloji kliniklerinde ileri tanı ve tedavi amaçlı kullanılan araç ve gereçlerin tanıtılması ile ilgili eğitim verilmektedir.

ADS 106         İşletme Yönetimi ve Organizasyon (Teorik: 1       Pratik: 0         Kredi: 1),


ingilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev siteleri

Bu dersin kapsamında, yönetim kavramının tanımı yapıldıktan sonra, liderlik ve yöneticilik kavramları arasındaki ilişki ele alınır. Daha sonra geleneksel, yeni geleneksel ve çağdaş yaklaşımlara değinilir. Yönetimin alt işlevleri olan planlama, örgütlendirme, yürütme, koordinasyon, denetim ve eğitim konuları hakkında bilgiler verilir.

ADS 108         Klinik Uygulamaları II: (Teorik: 0       Pratik: 30       Kredi: 15)


ingilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev siteleri

Pratik içerikli olan bu dersin kapsamında, öğrenciler Diş Hekimliği Fakültesi bünyesindeki çeşitli kliniklerde diş hekimleri ve diş hekimi yardımcılarını izleyerek ve birlikte pratik uygulama yaparak, diş hekimi yardımcılığı mesleğini daha iyi kavrar ve öğrenirler. Dört yarıyıl boyunca devam eden klinik uygulamaları dersinde pratik eğitim, tüm branşlarla ilgili klinikler ve klinik hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli birimlerde devam eder.

 

III. YARIYIL

ADS 201         Diş Hekimliği Klinik Çalışma Yöntemleri III: (Teorik: 1       Pratik: 0         Kredi: 1)


ingilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev siteleri

Bu dersin kapsamında, Diş Hekimliği Fakültesinin bünyesindeki Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Endodonti, Ortodonti, Protetik Diş Tedavisi, Periodontoloji, Pedodonti, Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi ve Oral İmplantoloji kliniklerinde tanı ve tedavi amaçlı uygulanan ileri yöntemler öğretilmektedir.

ADS 203        Koruyucu Diş Hekimliği: (Teorik: 1       Pratik: 0         Kredi: 1)


ingilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev siteleri

Bu dersin kapsamında, genel diş sağlığının korunması, diş çürükleri, tükürük, besinler, diş bakımı, diş hekimi ve yardımcısı tarafından uygulanan koruyucu uygulamalar hakkında bilgiler verilmektedir

ADS 205         İlk Yardım: (Teorik: 1       Pratik: 0         Kredi: 1)

Bu dersdin kapsamında, anamnez alınması tansiyonun tanımı ve pratik olarak uygulaması, sistemik hastalıklar, temel yaşam desteği, klinikte acil müdahale, acil müdahale yöntemleri ve kullanılan ilaçlar, kanama ve müdahale hakkında teorik ve pratik bilgiler verilmektedir.

ADS 207         Diş Hekimliği Radyolojisi:  (Teorik: 1       Pratik: 0         Kredi: 1)


ingilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev siteleri

Bu dersin kapsamında, dişhekimliği radyolojisi, tanı amaçlı uygulanan ileri radyografi yöntemleri anlatılmaktadır ve klinik açıdan yorumlanması hakkında eğitim verilmektedir.

ADS  209        Klinik Uygulamaları III: (Teorik: 0       Pratik: 36       Kredi: 18)


ingilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev siteleri

Pratik içerikli olan bu dersin kapsamında, öğrenciler Diş Hekimliği Fakültesi bünyesindeki çeşitli kliniklerde diş hekimleri ve diş hekimi yardımcılarını izleyerek ve birlikte pratik uygulama yaparak, diş hekimi yardımcılığı mesleğini daha iyi kavrar ve öğrenirler. Dört yarıyıl boyunca devam eden klinik uygulamaları dersinde pratik eğitim, tüm branşlarla ilgili klinikler ve klinik hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli birimlerde devam eder.

 

IV. YARIYIL

ADS 202         Diş Hekimliği Klinik Çalışma Yöntemleri IV: (Teorik: 1       Pratik: 0         Kredi: 1)


ingilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev siteleri

Bu dersin kapsamında, Diş Hekimliği Fakültesinin bünyesindeki Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Endodonti, Ortodonti, Pedodonti, Protetik Diş Tedavisi, Periodontoloji, Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi ve Oral İmplantoloji kliniklerinde tanı ve tedavi amaçlı uygulanan ileri yöntemler öğretilmektedir.

ADS 204         Radyasyondan Korunma Yöntemleri: (Teorik: 1       Pratik: 0         Kredi: 1)


ingilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev siteleri

Bu dersin kapsamında, radyasyondan korunma yöntemleri hakkında bilgi verilmekte ve önemi anlatılmaktadır.

ADS 206         Klinik Labaratuvar Çalışmaları: (Teorik: 1       Pratik: 0         Kredi: 1)


ingilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev siteleri

Bu dersin kapsamında, diş hekimliğinde klinik tanı yönünden önemli laboratuvar testleri hakkında genel bilgiler verilmektedir. Aynı zamanda diş hekimliği klinik uygulamalarında hekim yardımcısının dikkat etmesi gereken önemli hususlar ve klinik-laboratuar iletişiminde diş hekimi yardımcısına düşen görevler hakkında eğitim verilmektedir.

ADS  208        Deontoloji: (Teorik: 1       Pratik: 0         Kredi: 1)
ingilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev siteler

Bu dersin kapsamında, tıp tarihi, tıbbi etik kurallar, hekim-hasta etiği hakkında öğrencilerin bilinçlendirilmesi hedeflemektedir.

ADS   210       Enfeksiyon Hastalıkları-Mikrobiyoloji-Sterilizasyon (Teorik: 1       Pratik: 0         Kredi: 1)
ingilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev siteleri

Bu dersin kapsamında, enfeksiyon hastalıkları, bu hastalıklara engel olabilecek mikroorganizmalar ve bu mikroorganizmalardan korunma yolları, sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri hakkında genel bilgiler verilecektir.

ADS  212        Klinik Uygulamaları IV: (Teorik: 0       Pratik: 35       Kredi: 18)
ingilizce ödev kapakları,türkçe ödev kapakları,ödev tez,fen ödev kapakları,matematik ödev kapakları,ingilizce ödev kapağı,odev kapaklari,Proje ödev kapakları,
yıllık ödev,ingilizce ödev,türkçe ödev kapağı,ödev sitesi,ödev kapakları matematik ,ödev sitele

Pratik içerikli olan bu dersin kapsamında, öğrenciler Diş Hekimliği Fakültesi bünyesindeki çeşitli kliniklerde diş hekimleri ve diş hekimi yardımcılarını izleyerek ve birlikte pratik uygulama yaparak, diş hekimi yardımcılığı mesleğini daha iyi kavrar ve öğrenirler. Dört yarıyıl boyunca devam eden klinik uygulamaları dersinde pratik eğitim, tüm branşlarla ilgili klinikler ve klinik hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli birimlerde devam eder.

Yanıt yok

Bir cevap yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Eylül 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?