Beslenme ve Diyetetik Ödev Kapakları İndir

Beslenme ve Diyetetik
CHEM101 Temel Kimya  proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 2) 4
Yoğunluk, özgül ağırlık, sıcaklık ilişkileri, atomun yapısı, izotoplar, elektron dizilişleri, orbitaller, peryodik tablo özellikleri , bileşikler, bağlar, mol kavramı, radyoaktivite, maddenin fiziksel halleri, inorganik kimyanın genel prensipleri, maddenin fiziksel halleri ve enerji, gazlar, çözeltiler, çözünürlük, elektrolitler.
ECON111 Ekonomi proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Temel ekonomik kavramlar, ekonomik sistemler, arz ve talep, tüketim teorisi, üretim teorisi, maliyet teorisi, piyasalar.  Makro iktisadın temel konuları, milli gelir, makro ekonomik teoriler (klasik, Keynesyen, Parasal ve Rasyonel Beklentiler Teorileri), para, enflasyon, istihdam ve işsizlik, uluslararası ticaret.
HUM101 Uygarlık Tarihi I proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

MATH150 Temel Matematik proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Kümeler, kümeler üzerinde bağlantılar, fonksiyonlar, üslü, köklü çokluklar, logaritma, permütasyon, kombinasyon ve Binom Teoremi, matrisler, determinantlar ve doğrusal denklem sistemleri.
NUT101 Beslenme İlkeleri proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3

Besin öğelerinin (karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler, mineraller ve su) kimyasal yapıları, sınıflandırılması, fonksiyonları, kaynakları, önerilen günlük alım değerleri, aşırı alım ve yetersizlik durumları, enerji dengesi ve vücut ağırlığının kontrolü, besin grupları, besin öğesi standartları, günlük alınması önerilen miktarlar, beslenme piramidi, besin etiketi, beslenme ve sağlık, gıda güvenliği ve güvenilirliği

Uygulama: Beslenme durumunun diyet analizi ile değerlendirilmesi, beden kitle indeksi, bazal metabolizma enerjisi ve günlük enerji gereksiniminin hesaplanması, gıda kaydı, gıda tüketim sıklığı anketi, besinsel kalite indeksinin hesaplanması, besinlerin karbonhidrat, protein, yağ ve enerji içerikleri ile ilgili hesaplar

NUT204 Beslenme Ekolojisi proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Beslenme ekolojisine giriş, insanların fiziksel, biyolojik sosyal ve kültürel çevresi arasındaki etkileşimin besin ve beslenme yönünden incelenmesi, besinlerin tarihi, çağlar boyunca beslenme durumunda oluşan değişiklikler, toplumların tükettikleri besin türleri ile bunların hazırlama, saklama ve pişirme yöntemleri arasındaki farklılıklar ve bunları etkileyen faktörler.
ACM111 Bilgisayara Giriş ve Bilgi İşleme proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 3 + 0) 3
Bilgisayarın ve bilgisayarı oluşturan parçaların tanımı, bilgisayarın çalışması ve işletim sistemi. Microsoft Office programları, SPSS
FHS104 Mikrobiyoloji proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 2) 3
Mikrobiyolojide temel kavramlar, bakteri hücresinin yapısı, fizyolojisi, üremesi ve genetiği, antibiyotik etki ve direnç mekanizmaları, sterilizasyon-dezenfeksiyon, immünolojide temel kavramlar, temel immün yanıt mekanızması, aşırı duyarlık reaksiyonları, serolojik testler, mantar, protozoa, helmint ve virüslerin incelenmesi
FHS142 Tıbbi Biyoloji ve Genetik proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Biyomoleküller, hücre yapı ve görevi, enerji metabolizması, genetik materyalin niteliği,  DNA  paketlenmesi ve kromozomun ince yapısı, RNA yapı sentez ve fonksiyonu, genetik kod ve protein sentezi, Mendel genetiği, hücre döngüsü, mutasyon, gen mühendisliği
HUM102 Uygarlık Tarihi II proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

NUT102 Besin Hazırlama ve Pişirme Teknikleri proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Besin hazırlama yöntemlerine giriş ve besin hazırlama sırasında hijyenin önemi, besin gruplarında (tahıl grubu, meyve ve sebzeler, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, yağlı ve şekerli besinler) yer alan çeşitli besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi, çeşitli pişirme yöntemleri (nemli pişirme, kuru pişirme ve yağda pişirme), pişirmenin besin öğeleri üzerine etkileri. Uygulama: Bazı geleneksel yemek tariflerinin beslenme ilkelerine uygun olarak laboratuvarda hazırlanması.
PSY101 Psikoloji proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Psikolojinin  bilimsel temelleri, psikolojide temel kavramlar ve bilimsel metod. Psikolojide temel süreçler ve uygulama alanları. Kişilerarası ilişkiler ve iletişim.
FHS121 Anatomi I proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 2) 3
İnsan vücudunun anatomisine giriş, hücre, doku ve organların anatomisi, sinir sisteminin anatomisi, kas-iskelet sisteminin anatomisi
FHS131 Fizyoloji I proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
İnsan vücudunun fizyolojisine giriş, fizyoloji ve vücut kimyası, hücre, doku ve organların fizyolojisi, sinir sisteminin fizyolojisi, kas-iskelet sisteminin fizyolojisi
FHS201 Sağlık Eğitimi proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Sağlık eğitimi kavramları, eğitim yöntem ve araçları,  yetişkin ve çocuk eğitiminin temel özellikleri. Program geliştirme.
FHS203 Sağlık Antropolojisi ve Sosyolojisi proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Kültür kavramı ve gelişimi. Kültür teorisi, kültürel kurumlar ve değişkenler. Diffuzyon, sosyalizasyon, akültürasyon ve kültürasyon prosesi ve örnekleri. Yerleşim örnekleri ve kültür.

Tarihsel, ampirik ve analitik yaklaşımlarla sosyolojinin tanımı ve konusunun belirlenmesi. Sosyolojinin sosyal bilimler içindeki yeri, sosyolojide metodoloji hakkında genel ve özlü bilgi.
NUT201 Biyokimya proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Yaşamdaki çeşitli moleküllerin yapıları, bu moleküllerin hücre ve organizmadaki kimyasal reaksiyonları ve bunların sağlıkla ve hastalıklarla ilişkilerinin açıklanması; karbonhidrat, aminoasit, nükleik asit ve lipid metabolizmasını düzenleyen temel yollar
NUT209 Besin Kimyası ve Analizleri proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 2) 3
Çözeltiler ve kolloid sistemler. Karbonhidrat, protein ve yağların yapısı, sınıflandırılması, özellikleri, kalitatif ve kantitatif testler. Enzimlerin yapısı, sınıflandırılması, enzim aktivitesini etkileyen etmenler, besinlerde bulunuşları ve besin sanayiinde kullanım alanları. Besinlerde bulunan pigmentler, tat ve koku öğeleri, özellikleri ve işlevleri.
TKL201 Türk Dili I proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

FHS122 Anatomi II proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 2) 3
Kardiovasküler sistemin anatomisi, lenfatik sistemin anatomisi, endokrin sistemin anatomisi, solunum sisteminin anatomisi, gastrointestinal sistemin anatomisi, uriner sistemin anatomisi, derinin anatomisi, üreme sisteminin anatomisi
FHS132 Fizyoloji II proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Kardiyovasküler sistemin fizyolojisi, lenfatik sistemin fizyolojisi, endokrin sistemin fizyolojisi, solunum sisteminin fizyolojisi, beslenme fizyolojisi, gastrointestinal sistemin fizyolojisi, üriner sistemin fizyolojisi, derinin fizyolojisi, üreme sisteminin fizyolojisi
NUT202 Beslenme Biyokimyası proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Biyokimyanın temel prensipleri ışığında, farklı metabolik koşullarda (açlık, tokluk, obesite, hastalık, değişik yaş dönemleri, egzersiz vb.) gelişen kimyasal süreçlerin incelenmesi; makrobesin öğelerinin, vitamin ve minerallerin sindirimi, emilimi, alınması önerilen günlük miktarları, yetersiz veya aşırı alınması durumları
NUT206 Beslenme Eğitimi ve Danışmanlık proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 2 + 0) 4
Beslenme eğitimine giriş, beslenme eğitiminin ilkeleri, beslenme eğitimi programları modelleri, toplumun beslenme konusunda bilinçlendirilmesi için eğitim programlarının geliştirilmesi ve bu konuda dikkat edilecek hususlar, beslenme eğitimi programları örnekleri, gebe ve emzikli anne eğitiminde temel ilkeler, toplu beslenme servislerinde çalışan görevliler için hizmet içi eğitim programları , beden ağırlığı yönetimi sorunları olanlar için geliştirilmiş davranış değiştirme yöntemi.  Danışmanlık kavramları ve ilkeleri, hasta merkezli yaklaşım, beslenme danışmanlığı.
NUT208 Besin Mikrobiyolojisi proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (1 + 0 + 4) 3
Besin mikrobiyolojisine giriş, besinlerde mikroorganizmaların üremesini etkileyen  faktörler, bakteri sporları ve indikatör mikroorganizmalar, besinlerin fermentasyonu, sebze ve meyvelerin bozulması, su, süt ve ürünlerinin bozulması ve mikrobiyolojik inceleme yöntemleri . Et, et ve deniz ürünlerinin bozulması, besin ve suyla geçen parazitler, mikotoksijenik küfler ve besinlerde bozulmaya yol açan diğer mantarlar, besinlerle geçen virüslar, besin zehirlenmeleri, besinleri saklama yöntemleri.
NUT210 Besin Kimyası ve Analizleri II proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 2) 3
Besin kalitesi ve etkileyen etmenler. Besin kalitesinin subjektif olarak değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler. Fonksiyonel besinler, pre ve probiyotikler. Sebze ve meyveler, yumurta, süt ve ürünleri, et ve ürünleri, tahıllar, çay, kahve, kakao ve çikolatada bulunan öğeler, özellikleri ve işlevleri.
TKL202 Türk Dili II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

FHS301 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Araştırma planlama, planlamada uygun çalışma ve kontrol gruplarının oluşturulması, bilgi ve veri kaynaklarına ulaşım, araştırma tasarımı, bilgisayardan yararlanma, değişkenlerin ölçümü.
FHS303 Sağlık Tarihi ve Etik proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Sağlık tarihine genel bir bakış, tıbbi etiğin ilkeleri, hasta hakları, ötonazi, fetal müdahaleler ve kürtaj, doku ve organ nakli, genetik mühendislik, üreme sağlığında teknoloji sorunları, rızasız tıbbi yardım, hastane etik komiteleri, araştırma ve yayın
HTR301 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

NUT301 Ana ve Çocuk Beslenmesi proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Gebelik ve emziklilik fizyolojisi, sorunları, gestasyonel diyabet, diyet tedavisi ve fetal gelişim, beslenme özellikleri, besin ögeleri gereksinmeleri; yeni doğanın beslenmesi, beslenme ve mental gelişim, anne sütü, okul öncesi, okul çağı ve adölesan dönem özellikleri ve beslenme.
NUT303 Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (1 + 2 + 0) 2
Bireyin ve toplumun beslenme durumunun saptanmasında kullanılan yöntem ve teknikler (klinik, antropometrik, biyokimyasal, biyofizik, besin tüketim araştırmaları ekolojik etmenler, mortalite ve morbidite istatistikleri), irdelenmesi.
NUT305 Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Beslenme I proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Toplu beslenme ve önemi, toplu beslenme yapılan kurumlardaki sistemler, toplu beslenme ilkeleri, mutfak yönetimi ve organizasyonu, mutfak/yemekhane planlama ve kullanılan araç gereçler, maliyet kontrolü
NUT307 Hastalıklarda Diyet Tedavisi I proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Şişmanlık, yeme bozuklukları, Diabetes Mellitus, koroner kalp hastalıkları, gastrointestinal hastalıkların tanımı, nedenleri, komplikasyonları ve diyet tedavileri. Çeşitli hastalıklarda enteral ve parenteral beslenme.
NUTXXX Seçmeli Ders I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

FHS302 Biyoistatistik proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
İstatistik ve biyoistatistiğin tanımı, istatistiğin sağlık bilimlerinde ve bu konuda yapılan çalışmalarda kullanımı, veri toplama, tanımlayıcı istatistikler, tablo ve grafikler, olasılık ve olasılıksal dağılımlar, örnekleme, hipotez testler, regresyon ve korelasyon analizi.
HTR302 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

NUT302 Çocuk Hastalıklarında Beslenme proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Akut ve kronik ishaller, enfeksiyon hastalıkları, malnutrisyon, malabsorpsiyon sendromları, metabolizma hastalıkları ve diyet tedavileri, çocuklarda enteral ve parenteral beslenme, gestasyonel diyabet tedavisi ve fetal büyüme, çocukluk çağı obezitesi ve tedavisi.
NUT304 Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyoloji proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (1 + 2 + 0) 2
Toplumda görülen beslenme sorunlarının tanımlanması, hastalıkların önlenmesinde ve etiyolojisinde beslenme ve diyet ilişkisinin irdelenmesi, özel toplum gruplarında sağlığın korunması ve geliştirilmesi  için besin ve beslenme plan ve politikalarının oluşturulması. (Örn. Okul çocukları, yetişkinler için beslenme rehberinin hazırlanması.)
NUT306 Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Beslenme II proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Menü yönetim ve denetimi , hijyen / HACCP yönetimi, yeni üretim sistemleri, toplu beslenme sistemlerinde oluşan artıklar ve önleme yolları, satın alma ve depolama teknikleri.
NUT308 Hastalıklarda Diyet Tedavisi II proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Karaciğer hastalıkları, safra kesesi hastalıkları, böbrek hastalıkları, enfeksiyon, yanık, kanser, gut, Cushing’s sendromu, Addison’s hastalığı, romatizmal hastalıklar, sinir sistemi hastalıkları, artrit ve besin allerjilerinin tanımı, nedenleri, komplikasyonları ve diyet tedavileri. Test diyetleri ve ilaç etkileşimleri.
NUT310 Besin Kontrolü ve Mevzuatı proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (1 + 2 + 0) 2
Besinle ilgili yasal düzenlemeler ve yaptırımlar, besin güvenliğini bozan etmenler; besin katkı maddeleri, pestisidler, metalik bulaşmalar, plastik monomerleri ve deterjanlar.
NUTXXX Seçmeli Ders II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

NUT401 Kurum ve Hastanede Beslenme Stajı I proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (6 + 12 + 0) 12
Öğrencilerin kurum ve hastane diyetisyenliğine pratik olarak hazırlanması. (Staj, kurum ve hastane diyetisyenleri ile akademik personel danışmanlığında yürütülür.)
NUT403 İşletme Bilgisi proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Organizasyon ve yönetim; yönetsel düşüncenin tarihsel gelişimi, örgüt ve çevre arasındaki ilişkinin belirlenip tanımlanması, yönetsel işlevler kapsamında planlama, örgütleme, yöneltme ve etkileme ile kontrol etme faaliyetleri, örgütsel etkililik ve verimlilik ile işletmenin temel fonksiyonları.
NUT409 Bitirme Çalışması I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Çeşitli kurumlarda bireysel araştırma yapmak ve tez raporu hazırlamak.
NUT411 Seminer I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Besin, beslenme ve diyetetik konularında seminer hazırlamak ve sunmak.
NUT402 Kurum ve Hastanede Beslenme Stajı II

Ön Koşul:Yok
Kredi (6 + 12 + 0) 12
Öğrencilerin kurum ve hastane diyetisyenliğine pratik olarak hazırlanması. (Staj, kurum ve hastane diyetisyenleri ile akademik personel danışmanlığında yürütülür.)
NUT410 Bitirme Çalışması II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Çeşitli kurumlarda bireysel araştırma yapmak ve tez raporu hazırlamak.
NUT412 Seminer II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Besin, beslenme ve diyetetik konularında seminer hazırlamak ve sunmak.
NUTXXX Seçmeli Ders III

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

NHS304 İlkyardım

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Kalp krizindeki ilk yardım müdahaleleri, astım krizleri, epilepsi nöbetleri, şeker hastalarında acil durum vakaları, alerjik reaksiyonlar, şok, kardiyopulmoner resusitasyon (CPR), kanamalar, yabancı cisim ile boğulmalar, zehirlenmeler, yanıklar, sıcak-soğuk çarpmaları, ısırıklar ve sokmalar, kesikler, kemik ve eklem yaralanmaları, omurilik yaralanmaları, baş yaralanmaları ve kırıklarda ilk yardım
NUTXXX Sporcu Beslenmesi proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Sporcu beslenmesinin ilkeleri, sporcularda enerji metabolizması, sporcuların besin öğesi (karbonhidrat, protein, yağ, vitaminler ve mineraller) ihtiyaçları, sporcularda kilo kontrolü ve ideal vücut bileşimi, kilo kontrolünde egzersizin rolü, müsabaka öncesinde, sonrasında ve müsabakalar sırasında beslenme, ergojenik yardımlar, doping, kamp ve turnuvalarda menü planlama, spor türüne ve branşına göre özel beslenme planlama (yüzme, futbol, halter, güreş vb), güç sporları, dayanıklılık sporları, güç-dayanıklılık sporları
NUTXXX Kritik Düşünme proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Tartışmaların analizi ve değerlendirilmesi, tartışmaların oluşturulması, sonuç çıkarma (bilimsel etiğe uygun olarak), kanıtların güvenilirliği, ikilemler ve karar verme. Gözlem ve yorumlama ile ilgili görüşler, sonuca varma, değer verme ve yargılama. Öğrenilenlerden eğitim ve profesyonel ortamlarda kullanılabilecek bilgi ve deneyimlerin üretilmesi
NUTXXX Sağlık Psikolojisi ve İletişim proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Sağlığın geliştirilmesinde biyolojik, psikolojik ve sosyal etmenler, sağlığı tehlikeye atan ya da iyileştiren davranışlar, stres yönetimi, stresle başetme stratejileri, hasta-sağlık sağlayan birim arasındaki ilişkiler, sağlık servislerinin kullanılması, ağrı yönetimi ve hastalıklarla başa çıkma yolları. Özel hayat, aile yaşamı, toplum ve işyerindeki iletişimler, sağlıklı kişiler arası iletişim oluşturulmasında iletişimin rolü
NUTXXX Danışmanlık Uygulamaları

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
İlk danışmanlık ve daha sonraki takip seansları, diyetisyenlikteki danışmanlık uygulamaları, danışmanlık sürecinde yer alan unsurlar (danışanla tanışma, durum değerlendirmesi, danışanın değişme seçeneklerinin belirlenmesi ve karar verme ile ilgili danışana yardımcı olma gibi), genellikle karşılaşılan zorlukların üstesinden gelme, danışmanlık uygulamalarında karşılaşılabilecek durumlar
NUTXXX Makale Değerlendirme

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Bilimsel makale çeşitleri, bir bilimsel makalenin oluşturulması, bilimsel makalelerin okunması ve anlaşılması, makale okurken karşılaşılan güçlükler, önemli noktaların saptanması ve sonuç çıkarma. Varsayımların, metotların, istatistik ve sonuçların irdelenmesi. Bilimsel makalelerin tartışılması ve değerlendirilmesi

Yanıt yok

Bir cevap yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Eylül 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?