Fizyoterapi ve Rehabilitasyon hazır ödev kapakları

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
HUM101 Uygarlık Tarihi I  proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

PHYS101 Fizik proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 2 + 0) 4
Hareket, ölçme, vektörler, Newton yasaları ve uygulamaları, enerji, iş ve güç, akışkanlar, ısı, esneklik, enerji, enerjinin korunumu, katı cisimler, kütle merkezi, dönme mekaniği-dinamiği, mekanik dalgalar, ses, ışık, elektrik ve elektrik akımları, magnetizm konularını içeren bir derstir.
PSY101 Psikoloji proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Psikolojinin tanımı, tarihçesi, psikolojinin bilimsel temelleri, psikoloji ile ilgili temel kavramlar ve dalları, davranış, kişilik, öğrenme ilkeleri, davranış bozuklukları., psikolojide kullanılan bilimsel metodlar, temel süreçler, psikolojinin uygulama alanları.
PTR 101 Isı- Işık proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Bu derste ısı ve ışığın fiziksel özellikleri ve kanunları, elektromagnetik radyasyona genel bakış, doku inflamasyon ve onarımı, ağrı fizyolojisi, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında kullanılan yüzeyel sıcaklık ve soğuk modaliteleri ve bunların uygulanışı, etki mekanizmaları, indikasyonları, kontraindikasyonları, tehlikeleri, bakımı, emniyet ve hijyenik şartlar incelenecektir.
PTR 103 Normal Motor Gelişim proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Normal motor gelişim, büyüme ve gelişme terminolojileri, kognitif ve emosyonel gelişim, embriyojenik ve fetal gelişim, primitif ve postural reaksiyonlar, neonatal, natal, infant ve çocukluk ve adölesan dönemlerinin motor, duyusal ve diğer gelişim özellikleri, bazı anormal gelişim durumları incelenecektir.
PTR 121 Anatomi I proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 2 + 0) 4
İnsan anatomisi ile ilgili kavramları; kas iskelet, sinir, kardiyo vaskuler, solunum, boşaltım , endokrin , gastro intestinal, ürogenital sistem, duyu organları ve nöroanatomiye ait anatomik yapıları ve fonksiyonları içeren bir derstir.
PTR 131 Fizyoloji I proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
İnsan fizyolojisi ile ilgili kavramlar, hücre fizyolojisi, kan, kas ve iskelelet sistemi, sinir-kardiyo vasküler, solunum, boşaltım, endokrin sistem, gastrointestinal sistem, duyu organlarının fizyolojik yapıları ve fonksiyonları incelenecektir.
FHS104 Mikrobiyoloji proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Mikroorganizmaların hücre yapıları, prokaryot ve karyot hücre yapısı arasındaki farklar ve fonksiyonları, mikroorganizmaların metabolizması, enzimler, enerji üretimi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon, antisepsi ve uygulama yöntemleri, normal vücut florası ve önemi, bakteriler ve sınıflandırılması, virusler, mantarlar, parazitler, immün yanıt oluşumu, antijenler ve antikorlar, bağışıklık sistemi hücreleri ve organlar, bağışıklık yanıtının düzenlenmesi ve tolerans, hücresel ve hümoral immün yanıt oluşumu, enfeksiyonlara koruyucu bağışıklık, aktif ve pasif bağışıklılar, infeksiyon hastalıkların oluşumu, tanımı ve belirtileri ve mücadele konularını içeren bir derstir.
HUM102 Uygarlık Tarihi II

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

PTR 104 Psikososyal Rehabilitasyon  proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Psikososyal rehabilitasyona giriş, kaza, stres, post travmatik stres sendromu, depresyon, görme, işitme, fiziksel engellilerde, kronik hastalıklarda, kronik ağrıda psikososyal rehabilitasyon, inme ve spinal kord yaralanmalarında, geriatrik kişilerde psikososyal rehabilitasyon, kognitif-davranış terapi konularını içeren bir derstir.
PTR 106 Hidroterapi proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Bu derste hidroterapi ve suyun fiziksel özellikleri, prensipleri ve kanunları, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında kullanılan hidroterapi yöntemleri, etkileri, indikasyonları, kontraindikasyonları, tehlikeleri, bakım, emniyet ve hijyenik şartlar,  tam ve kısmi daldırma banyoları, girdap/kelebek banyoları, havuz tedavisi, su içi egzersizler, fluidoterapi, buhar banyoları, duşlar ve spreyler, sauna tedavisi, kaplıcalar,kaplıca sularının özellikleri, kaplıca uygulamaları, çamur banyolarının çeşitlileri, helyoterapi ve hidroterapide kullanılan testler incelenecektir.
PTR 122 Anatomi II proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 2 + 0) 4
İnsan anatomisi ile ilgili kavramları; kas iskelet, sinir, kardiyo vaskuler, solunum, boşaltım , endokrin , gastro intestinal, ürogenital sistem, duyu organları ve nöroanatomiye ait anatomik yapıları ve fonksiyonları içeren bir derstir.
PTR 132 Fizyoloji II proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
İnsan fizyolojisi ile ilgili kavramlar, hücre fizyolojisi, kan, kas ve iskelelet sistemi, sinir-kardiyo vasküler, solunum, boşaltım, endokrin sistem, gastrointestinal sistem, duyu organlarının fizyolojik yapıları ve fonksiyonları incelenecektir.
PTR108 Rehabilitasyon ve Etik proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Fizyoterapinin tarihçesi, fizyoterapi ve rehabilitasyon, fizyoterapist tanımları, fizyoterapistin görev ve sorumlulukları, multidisipliner yaklaşım, sağlık alanında etik, prensipler, sağlık personeli-hasta-hasta yakını ilişkisi, hasta hakları, klinikte etik, araştırma etiği konularını içeren bir derstir.
SOC 101 Sosyoloji proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Sosyolojinin temel kavramları, sosyal süreçler, kurumlar, organizasyon ve sosyal ilişkilerin temel formları, değerlendirme, sosyal kontrol biçimleri, bilimsel bilgi ve verinin toplanması, sosyal bilim, sosyoloji kavramları, kültür, birey ve sosyal etkileşim konularını içeren bir derstir.
FHS 102 Genel Patoloji proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Hücre yaralanmaları, gelişimsel anomaliler ve hücre düzeyindeki adaptasyonlar, akümülasyonlar, hemodinamik hastalıklar, inflamasyon, travma ve yaralanmalardan sonraki tamir ve iyileşme süreçleri, immunopatoloji, neoplazi, beslenme ile ilgili hastalıklar, çevresel patoloji, genetik hastalıklar
PTR 205 Elektroterapi I proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Elektroterapiye giriş, elektrofizyoloji, alçak frekanslı akımların özellikleri ve prensipleri, galvani akımı, tıbbi ve cerrahi galvanizm, iyontoforezis, modifiye galvani akımı (kesikli-surge edilmiş), elektrodiagnoz, faradik akım, sinuzoidal akım, diadinamik , orta frekanslı – enterferansiyel akımları, fonksiyonel elektrik stimülasyonu, russian akımları, transkuteneal elektriksel sinir stimülasyonu, yüksek voltaj galvanik stimülasyonu, mikroakım ve bunların etki mekanizmaları, indikasyonları, kontraindikasyonları, tehlikeleri, bakım, emniyet ve hijyenik şartları konularını içeren bir derstir.
PTR 221 Nöroloji ve Nöroşirurji proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Nörolojk muayene, medulla spinalis hastalıkları, polinöropatiler, kas hastalıkları, serebral sistem, ekstrapiramidal sistem hastalıkları, serebrovasküler hastalıklar, demiyelinizasyon hastalıklar, nörolojik muayene, sentral ve peripheral sinir sisteminin hastalıkları, viral paralitik hastalıklar, epilepsi, MSS’ in dejeneratif hastalıklar, nöromuskular hastalıklar, intrakraniyal tümörler, kanama, anevrizma, disk hernileri ve semptomlarını içeren bir derstir.
PTR 223 Dahiliye, Romatoloji ve Radyoloji proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Osteoartrit, romatoid artrit, gut ve diğer kristal artropatiler, juvenil romatoid artrit, akut romatizmal ateş, seronegatif spondilartropatiler, yumuşak doku romatizması, kollagen doku hastalıkları, enfeksiyöz artritler, solunum ve dolaşım sistemi, hematoloji, nefrolojik-endokrin, gastroenterolojik sistem hastalıklarını içeren bir derstir.
PTR 225 Ortopedi ve Travmatoloji proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Kas ve iskelet sistemi yaralanmaları, ortopedik tedaviler, endoprotezler, kemik tümörleri, üst ve alt ekstremitelerin konjenital anomalileri, poliomyelit, cerebral paralizi, spor yaralanmaları, amputasyonlar, skolyoz, el yaralanmaları, osteomyelit, inflamatuar artropati konularını içeren bir derstir
PTR201 Fizyoterapide Ölçme ve Değerlendirme proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 4 + 0) 4
Postür analizi, antropometrik ölçümler, çevre-uzunluk-çap ve yağ dokusu ölçümleri, kısalık testleri, esnekliğin değerlendirilmesi, normal eklem hareketlerinin değerlendirilmesi, goniometrik ölçümler, kas testi, kas kuvvetini değerlendiren diğer yöntemleri içeren bir derstir.
PTR203 Manipülatif Tedavi I proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (1 + 2 + 0) 2
Klasik masajın etki mekanizmaları, teknikleri, dozajı, indike ve kontraendike olduğu durumlar, doğru pozisyonlama ve bölgesel uygulamalar (yüz, boyun, sırt, bel bölgesi, abdominal masaj, uyluk, bacak, ayak, kol-önkol ve el masajı refleks bölgeleri, konnektif doku masajı (KDM) sonucu oluşan reaksiyonlar, uygulandığı hastalıklar, değerlendirme yöntemleri, temel bölge, alt torakal-scapular-interscapular, servikal ve oksipital, kol-önkol-el, uyluk-bacak-ayak, pelvik ve abdominal, göğüs ve yüz bölgesine KDM uygulama yöntemlerini içeren bir derstir.
PTR209 Fonksiyonel Anatomi ve Kinezyoloji I proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Eklem yapıları, synovial eklemlerin klasifikasyonu ve özellikleri, kemik yapı, kemik doku, konnektif doku, fonksiyonları, tendon, ligament yapıları, kıkırdak yapı ve fonksiyonları, kasların rolleri, kasılma prensipleri, kasılma tipleri, temel nörolojik yapılar, insan hareketinin nörofizyolojik temelleri, omuz, dirsek, elbilek-el, kalça, diz, ayakbilek eklemlerinin ve omurganın fonksiyonel anatomisi konularını içerir.
TKL201 Türk Dili ve Edebiyatı I proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Türkçe dil bilgisi , kompozisyon çalışmaları, doğru telaffuz, konuşma ve yazma becerileri, edebi türleri içeren bir derstir.

PTR 202 Farmakolojinin İlkeleri proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Farmakoloji bilimine giriş, farmakokinetik, farmakodinamik, toksikoloji ve tedavi ilkeleri konularında kısa bir bilgi sağlamayı amaçlamaktadır. Sinaptik ve nöroeffektör- nöromusküler- birleşme bölgelerinde, otonomik gangliada, diüretikler ve renal sistemde ilaçların etkileri, kardiyovasküler sistem, solunum sistemi ilaçları, anti-inflamatuar ilaç konularını içeren bir derstir.
PTR 208 Elektroterapi II proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Biofeedback, FES, elektromegnetizm, elektromanyetik alanlar, yüksek frekanslı akımların elde edilişi, kısa dalga diatermi, kesikli elektromanyetik enerji, mikrodalga diatermi, ultrason, magnetoterapi, laser ve bu akımların etki mekanizmaları, indikasyonları, kontraindikasyonları, tehlikeleri, bakımı, emniyet, hijyenik şartları konularını içeren bir derstir.
PTR 210 Tedavi Hareketleri Prensipleri proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 4 + 0) 4
Egzersiz programı hazırlayabilmek için değerlendirme, egzersizlerin sınıflandırması ve egzersiz programının hazırlanması, normal eklem hareketleri, germe egzersizleri, kuvvetlendirmeye yönelik egzersizler, aktif-pasif-aktif asistif ve dirençli egzersizler, postür, skolyoz egzersizleri, gevşeme egzersizleri ve spinal stabilizasyon yaklaşımlarını içeren bir derstir.
PTR 212 Fonksiyonel Anatomi ve Kinezyoloji II proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Eklem yapıları, synovial eklemlerin klasifikasyonu ve özellikleri, kemik yapı, kemik doku, konnektif doku, fonksiyonları, tendon, ligament yapıları, kıkırdak yapı ve fonksiyonları, kasların rolleri, kasılma prensipleri, kasılma tipleri, temel nörolojik yapılar, insan hareketinin nörofizyolojik temelleri, omuz, dirsek, elbilek-el, kalça, diz, ayakbilek eklemlerinin ve omurganın fonksiyonel anatomisi konularını içerir.
PTR 214 Biomekanik proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Biomekaninin tanımı, temel biyomekanik prensipleri, uygulama alanları, biyomekaninin temel alanları, kinetik ve kinematik; suda, karada ve havada biyomekanik prensipler; intrensik ve ekstrensik kuvvetler, dinamik ve statik denge, egzersiz biyomekaniği, kuvveti, esneklik, endurans, çevikli, denge, koordinasyon geliştirmek için yararlanılan biyomekanik prensipler; yürüyüş, koşma, atma, itme, yakalama, sıçrama gibi sporda ve günlük yaşamda kullanılan fiziksel aktivitelerin ve Günlük Yaşam Aktivitelerinin koruyucu sağlık açısından biyomekanik prensiplerini içerir.
PTR204 Egzersiz Fizyolojisi proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Kardiyovasküler sistem ve egzersiz, kardiyovasküler regülasyon , fonksiyonel kapasitenin değerlendirilmesi, enerji kapasitesinin ölçümü, aerobik ve anerobik eğitim, pulmoner sistem, solunum kontrolü, kas-iskelet sistemi ve egzersiz, termoregülasyon ve egzersiz, sualtı ve yüksek irtifa fizyolojisi konularını içerir.
PTR206 Manipülatif Tedavi II

Ön Koşul:Yok
Kredi (1 + 2 + 0) 2
Konnektif dokunun özellikleri, transvers friksiyon masajının etkileri, endikasyonları ve kontraendikasyonları, omuz, dirsek, elbilek-el, kalça, diz, ayak bilek eklemlerine ve omurga bölgesine uygulabilecek transvers friksiyon ve manipülasyon tekniklerini içeren bir derstir.
PTRXXX Seçmeli Ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

TKL202 Türk Dili ve Edebiyatı II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Türkçe dil bilgisi , kompozisyon çalışmaları, doğru telaffuz, konuşma ve yazma becerileri, edebi türleri içeren bir derstir.
HTR301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

PTR 306 Ortez ve Rehabilitasyon proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Ortezlerin biomekanik prensipleri, ortez uygulaması öncesi-sonrası değerlendirmeler, üst-alt ekstremite, columna vertebralis segmentleri için ortez uygulamaları, kas-iskelet, sinir sistemi hastalıklarında ortez kullanımı, ortez kontrolü ve ortez rehabilitasyonu konularını içeren bir derstir.
PTR 309 Sporda Fizyoterapi proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (1 + 2 + 0) 2
Egzersizin vücut sistemleri üzerine etkileri, değişik cins ve yaş gruplarında spor, değerlendirme, fiziksel performans ve testler, fiziksel uygunluk testleri, sporda beslenme, sporda psikoloji, özürlülerde spor yaklaşımları ve uygulamalar. Spor yaralanmalarının önlenmesi, ilk yardım, tedavi, rehabilitasyon prensipleri, yumuşak doku yaralanmaları, bantlama tekniklerini içeren bir derstir.
PTR 311 Pediatrik Rehabilitasyon

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 2 + 0) 4
Çocuklarda nöromusküler sistem ve motor gelişim özelliklerinin kronolojik süreci hakkında bilgi edinerek, doğumsal ve doğum sonrasında motor gelişimi olumsuz yönde etkileyen çeşitli nörolojik bozukluklar, fizyoterapi rehabilitasyon açısından uygun değerlendirme yöntemleri, çocukluk dönemindeki çeşitli gelişimsel bozukluklara yönelik değerlendirmeler, serebral paralizi, mental ve motor retardasyonda, doğumsal brachial pleksus yaralanmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları.
PTR 313 Ortopedik Rehabilitasyon proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 2 + 0) 4
Ortopedik rehabilitasyonun genel prensipleri, kemik ve eklem patolojileri, yara iyileşmesi, tedavisi, travmayı takiben rehabilitasyon yaklaşımları, muskuloskeletal sistemin travmatik, enfeksiyöz ve dejeneratif patolojileri, kollagen doku hastalıklarında, cerrahi gerektiren, gerektirmeyen tüm ortopedik hastalıkları için uygulanacak erken , geç dönem fizyoterapi rehabilitasyon yaklaşımları, bandaj uygulama ve splinteleme teknikleri incelenecektir.
PTR301 Nörofizyolojik Yaklaşımlar I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Fizyoterapi ve rehabilitasyonda kullanılan temel nörofizyolojik yaklaşımlar, Bobath, Brunnstrom, Johnstone ve Todd-Davies yöntemlerinin nörofizyolojik prensipleri, farklılıkları ve uygulama teknikleri, Proprioseptif nöromusküler fasilitasyon tekniklerinin teorik temeli, uygulamaları, yöntemleri, hemipleji nedenleri, proprioseptif nöromüsküler fasilitasyonda temel işlemler, üst ve alt ekstremite paternleri, boyun ve üst gövde paternleri, alt gövde paternleri, bilateral simetrik, asimetrik ve resiprokal paternler, tekrarlanan kontraksiyonlar, ritmik başlatma, kas gevşe, tut gevşe teknikleri, gevşemeye yönelik yaklaşımlar, PNF ve proksimal hayati fonksiyonlar, minder aktiviteleri, dönme, emekleme, yürüme ve merdiven aktivitelerini içeren bir derstir
PTR307 Pulmoner Rehabilitasyon proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (1 + 2 + 0) 2
Pulmoner rehabilitasyonun tanımı, ilkeleri, göğüs fizyoterapisinin amaçları, uygulama teknikleri, pulmoner hastalıkların fizyoterapi-rehabilitasyon yönünden değerlendirilmesi, tedavi programının planlanması, pulmoner cerrahi öncesi ve sonrası rehabilitasyonun amaçları ve uygulama yöntemleri, yoğun bakımda fizyoterapi-rehabilitasyon yaklaşımları, postüral drenaj, solunum kontrolü, neonatal pulmoner rehabilitasyon yaklaşımları, solunum hastalıklarının patofizyolojisi, solunum egzersizleri, huffing öksürme, dispne pozisyonları, postüral drenaj, perküsyon, shaking, vibrasyon, solunuma yardımcı cihazlar, oksijen tedavisi, aspirasyon, pulmoner hastalıklarda günlük yaşam aktivitelerini içeren bir derstir.
PTRXXX Seçmeli Ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Türk kültürünün batı kültürü ile karşılaştırılması, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasına neden olan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik nedenler, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşanan siyasi olaylar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, Atatürk İlke ve İnkılapları, Cumhuriyet döneminde siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel gelişme ve değişmeleri içeren bir derstir.
PTR 302 Nörofiyolojik Yaklaşımlar II proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Proprioseptif nöromusküler fasilitasyon tekniklerinin teorik temeli, uygulamaları, yöntemleri, hemipleji nedenleri, Brunnstrom, Bobath ve Johnstone yöntemleri. Proprioseptif nöromüsküler fasilitasyonda temel işlemler, üst ve alt ekstremite paternleri, boyun ve üst gövde paternleri, alt gövde paternleri, bilateral simetrik, asimetrik ve resiprokal paternler, tekrarlanan kontraksiyonlar, ritmik başlatma, antagonistin zıddı teknikleri, gevşeme teknikleri, PNF ve proksimal hayati fonksiyonlar, minder aktiviteleri, dönme, emekleme, yürüme ve merdiven aktiviteleri.
PTR 310 İş ve Uğraş Tedavisi  proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
İş ve uğraşı tedavisinde değerlendirme yöntemleri, fonksiyonel hareket analizi, günlük yaşam aktivite testleri- eğitimi, kendine yardım araçları, ergonomik prensipler, transfer aktiviteleri eğitimi, ev rehabilitasyonu, pediatriklerde uygulamları, alt motorneron lezyonları ve spesifik diğer hastalıklard iş ve uğraşı açısından değerlendirme ve tedavisi, özürlülerde mimari engeller ve çevresel düzenlemeler, el eğitimi, duyu-algı-motor integrasyon testleri ve eğitimi konularını içeren bir derstir.
PTR 312 Fizyoterapide Özel Konular proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Periferik sinir yaralanmaları, yanık, fasiyal paralizi, deri hastalıkları, kanser, başağrıları, jinekolojik hastalıkları olan , prenatal, natal, postnatal dönemde bulunan, geriatrik kişilere uygulana bilecek fizyoterapive rehabilitasyon uygulamalarını içeren bir derstir.

PTR 314 Nörolojik Rehabilitasyon proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Nörolojik sistem (Santral ve periferik sinir sisteminin enfeksiyöz, vasküler, travmatik, dejeneratif ve idyopatik hastalıklar vs) hastalıklarına ait özel değerlendirme yöntemleri ve farklı fizyoterapi rehabilitasyon yaklaşımları incelenecektir.
PTR305 Protez ve Rehabilitasyon

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Amputasyon nedenleri, seviyeleri, konjenital malformasyonlar, parsiyel  ayak protezleri, diz altı protezleri, diz üstü protezleri , kalça dezartikülasyon protezleri,protezlerde güdük-soket uyumu, ayar ve kontrol, dirsek altı-dirsek üstü protezleri, bilek-dirsek ve omuz dezartikülasyon protezleri, bağ sistemleri, myoelektrik protezler, ampute rehabilitasyonu konularını içeren bir derstir.
PTR308 Kardiyak Rehabilitasyon proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (1 + 2 + 0) 2
Kardiyak rehabilitasyonun tarihçesi, koroner arter hastalıkları, myokard infarktüsü, infarktüste erken rehabilitasyon, risk faktörleri, risk faktörlerinin eğitimi, geç dönem infarktüste ve koroner arter hastalığında egzersiz eğitimi, efor testleri, kardiovasküler cerrahide operasyon öncesi ve sonrasında rehabilitasyon ilkeleri, kardiyak rehabilitasyon protokollerini içeren bir derstir.
PTRXXX Seçmeli Ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

PTR 401 Klinik Çalışma I proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (1 + 16 + 0) 9
Bu dersin kapsamında protez-ortez, nöromüsküler hastalıklar, beyin özürlü çocuklar, ortopedik rehabilitasyon; nörolojik rehabilitasyon, kardiak rehabilitasyon, pulmoner rehabilitasyon, nöroşirurjide rehabilitasyon, obstetrik ve jinekolojik rehabilitasyon, mesleki rehabilitasyon, iş ve uğraşı tedavisi, sporcu sağlığı ve fizyoterapisi alanlarında öğrenciler klinik uygulama yapacaklardır.
PTR 403 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Sağlık bilimlerinde araştırma planlama, çalışma gruplarının oluşturulması, bilgi ve veri kaynaklarına ulaşım, veri toplama, verilerin değerlendirilmesi konularını içeren bir derstir.
PTR 405 Fizyoterapide Klinik Problem Çözme I proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Bu dersin kapsamında öğrenciler farklı klinik tanısı olan vakalar için değerlendirme yöntmelerini, fizyoterapi- rehabilitasyon programı planlama tekniklerini, farklı çözüm önerilerini, yetersizlik, engel, özür kavramlarını interaktif yöntemlerle tartışacaklar, literatür taraması yapacaklar, olguya yönelik problemler için çözüm önerileri geliştireceklerdir.
PTR 407 Endüstride Fizyoterapi

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Farklı işyerlerinde çalışan kişilerin fiziksel uygunluklarının devam ettirilmesi, mesleki yaralanmaların, hastalıkların önlenmesi, ve mevcut problemlerin çözüme ulaştırılabilmesi açısından önemli olan fizyoterapi değerlendirmeleri ve iş analizleri, ergonomi, uygun egzersiz yaklaşımları, çalışanlara yönelik eğitimler planlamak, iş yerlerinin ergonomik düzenlemesi ve mesleki rehabilitasyon konularını içeren bir derstir.
PTR 409 Mezuniyet Projesi I proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanından öğrenci tarafından danışmanı yardımcılığı ile seçilen bir konu üzerinde bir proje hazırlamak üzere bilgi kaynaklarından yararlanma, verileri toplama, değerlendirme ve elde edilen bilgileri derleme becerilerini kazanmaları amaçlanmaktadır. Proje konusu ve adı saptadıktan sonra öğrencinin Mezuniyet Projesi I kapsamında çalışmanın amacı ve planı, bilimsel dayanağı, genel bilgiler hazırlanmalı, kullanılacak gereç, yöntem ve kaynaklar belirlenmelidir.

PTR 411 Seminer I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında seçilen bir konuda literatür taraması, özgün araştırma sonuçları, bilgi ve deneyimlerin sunum teknikleri ile aktarılma becerisini geliştiren bir çalışmadır.
PTRXXX Seçmeli Ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

FHS 312 Biyoistatistik proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
İstatistik ve biyoistatistiğin tanımı, istatistiğin sağlık bilimlerinde kullanımı, veri toplama, normal dağılımlar, örnekleme yöntemleri, hipotez oluşturma, parametrik ve nonparametrik veriler için anlamlılık testleri, regresyon ve korelasyon analizlerini içeren bir derstir.
PTR 402 Klinik Çalışma II

Ön Koşul:Yok
Kredi (1 + 16 + 0) 9
Bu dersin kapsamında protez-ortez, nöromüsküler hastalıklar, beyin özürlü çocuklar, ortopedik rehabilitasyon; nörolojik rehabilitasyon, kardiak rehabilitasyon, pulmoner rehabilitasyon, nöroşirurjide rehabilitasyon, obstetrik ve jinekolojik rehabilitasyon, mesleki rehabilitasyon, iş ve uğraşı tedavisi, sporcu sağlığı ve fizyoterapisi alanlarında öğrenciler klinik uygulama yapacaklardır.
PTR 406 Fizyoterapide Klinik Problem Çözme II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Bu dersin kapsamında öğrenciler farklı klinik tanısı olan vakalar için değerlendirme yöntmelerini, fizyoterapi- rehabilitasyon programı planlama tekniklerini, farklı çözüm önerilerini, yetersizlik, engel, özür kavramlarını interaktif yöntemlerle tartışacaklar, literatür taraması yapacaklar, olguya yönelik problemler için çözüm önerileri geliştireceklerdir.
PTR 408 Halk Sağlığında Fizyoterapi

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Sağlık, halk sağlığı kavramları, sağlık göstergelerinin tartışılması koruyucu fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları, primer , sekonder, tersier koruyucu , sağlığı geliştirici yaklaşımlar, toplum sağlığının geliştirilmesi amacıyla geliştirebilecek fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını içeren bir derstir.
PTR 410 Mezuniyet Projesi II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim dalı kapsamında Mezuniyet Projesi I’de belirlenen çalışma planı ışığında konu ile ilgili araştırma yapma, bilgi toplama, bulgulara ulaşma, değerlendirme ve tartışmanın hazırlanması ve sunulması beklenmektedir.

PTR 412 Seminer II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında seçilen bir konuda literatür taraması, özgün araştırma sonuçları, bilgi ve deneyimlerin sunum teknikleri ile aktarılma becerisini geliştiren bir çalışmadır.
PTR 250 Engellilik ve Toplum

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

PTR252 İşitme ve Konuşma Bozuklukları

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

NHS304 İlkyardım

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3

NUT101 Beslenme İlkeleri proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

Besin öğelerinin (karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler, mineraller ve su) kimyasal yapıları, sınıflandırılması, fonksiyonları, kaynakları, önerilen günlük alım değerleri, aşırı alım ve yetersizlik durumları, enerji dengesi ve vücut ağırlığının kontrolü, besin grupları, besin öğesi standartları, günlük alınması önerilen miktarlar, beslenme piramidi, besin etiketi, beslenme ve sağlık, gıda güvenliği ve güvenilirliği

Uygulama: Beslenme durumunun diyet analizi ile değerlendirilmesi, beden kitle indeksi, bazal metabolizma enerjisi ve günlük enerji gereksiniminin hesaplanması, gıda kaydı, gıda tüketim sıklığı anketi, besinsel kalite indeksinin hesaplanması, besinlerin karbonhidrat, protein, yağ ve enerji içerikleri ile ilgili hesaplar

PTR 251 Sağlık için Egzersiz proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (1 + 2 + 0) 2

PTR 253 PTR 253

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

PTRXXX Biyofizik proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

PTRXXX Sağlıkta Bakım Modelleri ve Rehabilitasyon

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

PTRXXX Lenfödem Tedavisi proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (1 + 2 + 0) 2

FHS201 Sağlık Eğitimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

FHS203 Sağlık Antropolojisi ve Sosyolojisi

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

PTRXXX Sağlık Hizmetlerinde Danışmanlık

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

PTRXXX Sağlık Kurumlarında Kişilerarası İletişim

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

PTRXXX Yönetim ve Organizasyon

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

PTRXXX Sağlık Ekonomisi

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

Yanıt yok

Bir cevap yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Eylül 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?