Turizm ve Otel İşletmeciliği Dönem Ödevi Kapağı

Turizm ve Otel İşletmeciliği
AFA Zorunlu Bir Yabancı Dil I Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3 AFE 153 Akademik Okuma, Yazma ve Eleştirel Düşünme
Ön Koşul:Yok proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
 ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir
Kredi (0 + 0 + 0) 2
Dersin okuma bölümleri işletme ve iktisat İngilizce’sinin temel kavramlarını içeren metinler, yazma bölümleri ise akademik İngilizce’ye uygun üsluplar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Tasvir, tanımlama ve örnekleme, kıyaslama, rapor yazma, araştırma hazırlama, vb. Üniversite eğitimini tamamlayıcı konuları içermektedir.
ATH 101 Turizm Endüstrisine Giriş proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
 ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Seyahat ve turizmin genel alanlarına giriş ve ekonomideki önemi araştırılmaktadır. Kültür turizmi, eko turizm, turizm sosyolojisi, turizm bileşenleri ve arzı, turizm geliştirme, turizm talebinin ekonomik rolu gibi başlıklar ele alınacktır. Bölgesel çerçeve ve dünyanın belirli bölgelerinin kısa bir analizi yapılacaktır. İnsan toplulukları ve fiziksel çevre arasındaki ilişkiler ile bunun kültürel ve sosyolojik etkileri araştırılacaktır. Uluslararası turizm örgütleri ve başarılı uygulamalara için gerekn kolaylaştırıcı prosedürler öne çıkarılacaktır.
ATH103 Turizm Coğrafyası proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
 ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders, bir seyahat profesyoneli perspektifinden dünya coğrafyasının detaylı ele alınabilmesi için tasarlanmıştır. Bu, turist akınlarının yaşandığı destinasyonlara dayanarak kritik bölge ve kıtaları düşünme ve analiz etme yetisi kazandıracaktır. Mesafeler, zaman ve iklim kuşakları, rüzgarlar ve körfez akıntısı konularında bilgi verecektir. Çeşitli bölgelerin kültürel özelliklerinin tanımlanması ve bunlar hakkında kritik düşünme. Kültürel, iklimsel veya coğrafi atıflarla bağlantılı olarak insanların bir destinasyonu ziyaret güdülerini anlama.
ECON 111 İktisat’a Giriş I proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
 ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Ders mikroekonomi ve mikroekonominin analitik araçlarının temel kavramlarına giriş niteliğindedir. Arz ve talep analizi, çeşitli piyasa yapıları, şirket teorisi, dağıtım teorisi, vb. işlenecek temel konular arasındadır.
HUM 101 Uygarlık Tarihi I proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
 ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

MATH 171 Ekonomi için Analiz I proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Küme kavramı, sayılar, fonksiyon kavramı, doğrusal fonksiyonlar, quadratik fonksiyonlar, ikinci derece fonksiyonlar ve işletme ile iktisat uygulamaları, limit ve süreklilik kavramları, çok değişkenli fonksiyonlar, türev ve diferansiyel kavramları, türevin iktisadi uygulamaları, belirsizlik durumları, fonksiyonların değişiminin incelenmesi ve grafiklerin çizilmesi.
AFA Zorunlu Bir Yabancı Dil II  proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir

Ön Koşul:AFA 1
Kredi (0 + 0 + 0) 3

AFE 154 Akademik Okuma, Yazma ve Eleştirel Düşünme II proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir

Ön Koşul:AFE 153
Kredi (0 + 0 + 0) 2

ATD 121 İşletme Yönetiminin Temelleri proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu derste temel terimlere, kurumlara, uygulamalara ve iş yönetimine yoğunlaşarak, işletme yönetimi hakkında genel bilgiler verilecektir. Bir inceleme dersi olarak, işletme yönetiminin en önemli konuları olan yönetim, pazarlama, muhasebe, finans, hukuk ve insan kaynakları, birbirleriyle ilişkilerini de kapsayacak biçimde incelenecektir. Ders, seçilmiş güncel işletme ve yönetim konularını da içermektedir.
ATH 104 Turizm için Psikoloji proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Turist motivasyonu, turist algılaması, turist davranışı, ev sahibi – konuk etkileşimleri gibi psikoloji doğası ile ilgili sorular hem turizm akademisyenlerini hem de turizm profesyonellerini uzun süredir ilgilendirmiş olsa da, turizmin psikolojik analizi ve turizm psikolojisinin oluşması, turizm çalışmalarındaki son gelişmelerdir. Bu ders öğrencileri psikolojik düşünme ve psikolojideki çeşitli düşünce ekolleri ile tanıştırmakta ve yukarıda bahsedilen konuların incelenmesinde bir psikolojik yöntem benimsemektedir.
ECON 122 İktisat’a Giriş II proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir

Ön Koşul:ECON 111
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Ders öğrencilerin ekonomi politikalarını anlayabilmeleri için ekonomiyi bir bütün olarak ele alan makroekonomi ve devlet politikaları konularında giriş seviyesinde bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ulusal gelir, büyüme, işsizlik, parasal ve mali politikalar ve uluslar arası ticaret ve finans işlenecek temel konular arasındadır.
HUM 102 Uygarlık Tarihi II proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir

Ön Koşul:HUM 101
Kredi (0 + 0 + 0) 3

MATH 172 Ekonomi için Analiz II proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir

Ön Koşul:MATH 171
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Dersler işletme ve ekonomi ortamlarında gereken en önemli matematiksel araç ve yöntemleri tanıtarak matematikle ilgili temel prensipleri öğretmeyi amaçlamaktadır. Matrix ve vektörler, doğrusal denklemler, seri ve diziler, integral ve fonksiyonlar işlenecek temel konulardır.
AFA Zorunlu Bir Yabancı Dil III

Ön Koşul:AFA 2
Kredi (0 + 0 + 0) 3

AFN 132 Finansal Muhasebe proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders, muhasebenin teorisi ve pratiğine, ve finansal raporlamaya genel bir giriş dersi niteliğindedir. Genel muhasebe işlemleri, finansal tablolar, duran ve dönen varlıklar, borçlar, gelirler ve harcamaların muhasebeleştirilmesi gibi konular bu dersin kapsamındadır.. Önem verilen husus, finansal muhasebe konularının temel kullanımları ile daha iyi ve daha etkili iş kararları verilmesidir.
ATH 201 Seyahat Yönetimi ve Tur Operasyonları proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders seyahatin tarihine, seyahat şirketlerinin turizmdeki rolüne, Türkiye’deki seyahat şirketlerinin büyüklük, mülkiyet ve personel gibi özellikleri ile seyahat örgütlerinin farklı tipleri, operasyon paketleri, seyahat hizmetlerinin programlanması ve maliyetlerinin hesaplanması konularına odaklanmaktadır.
ATH 203 Ağırlama Endüstrisinde Yönetim proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Konaklama sektörüne genel bakış; sektörün tarihsel gelişimi ve konaklama kuruluşlarının temel işlevleri. Genel yönetim ilkeleri ve uygulamaları, kuramlar, örgüt ilkeleri, konaklama sektörüne özel atıflarla yönetimsel karar verme araçları ve yönetsel süreç ile öğrencileri tanıştırmak.
AXX 211 İşletme İstatistiği proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders işletmelerde istatistiğin önemini vurgular ve verilerin grafik ve tablolar yardımıyla özetlenmesi ve organize edilmesi  ile sayısal istatistikleri hesaplayıp yorumlayarak düzenlenmesini içermektedir (ortanca, ortalama, çeyreklik, standart sapma ve korelasyon katsayısı, tanımsal istatistiki ölçümler, frekans dağılımları, olasılık, olasılık dağıtımları, merkezi yönelimlerin ölçümleri ve dağılımı).
AXX 315 Hukuka Giriş proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı öğrencilere hukuk terimlerini ve hukuk konusunu tanıtmaktır. Hukukun birincil alanları genel olarak gözden geçirilecek, ticaret hukuku, kontratlar, vergi hukuku ve çevre hukuku konularının üstünde durulacaktır. Uluslararası hukukun prensipleri, uluslararası organizasyonlar ve çok uluslu şirketlerden de bahsedilecektir.
TKL 201 Türk Dili ve Edebiyatı I proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 2
Dil ve dünya dilleri hakkında genel bilgiler, geleneksel ve modern linguistik yaklaşımların karşılaştırması, Türk dillerinin sınıflandırması ve diğer dillerle olan bağlantıları, edebi dillerin tarihsel gelişimi, modern Türkçe’nin ses ve yapı özellikleri ve sınıf uygulamaları.
AFA Zorunlu Bir Yabancı Dil IV proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir

Ön Koşul:AFA 3
Kredi (0 + 0 + 0) 3

ATD 132 Introduction to Marketing proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders, ürün ve hizmetlerin pazarlaması ile ilgili faaliyetlerin yönetimi ve idaresini kapsamaktadır. Pazarlama stratejisi, pazar bölümlendirme, tüketici davranışı, reklam ve promosyon, dağıtım kanalları, pazarlama kurumları gibi konular derste işlenmektedir. Ders, pazarlamanın temel anlayışlarının yanı sıra, ekonomideki ve global pazardaki değişikliklerin etkisi, trendler ve teknolojinin etkisini de derinlemesine incelemektedir.
ATH 202 Seyahat Endüstrisi Yönetim Muhasebesi proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders, konaklama sektöründe yer alan finansal karar verme sürecinin ileri düzey çalışmalarına yardımcı olmaktadır. Bütçeleme, fiyatlandırma kararları, maliyet-satış-kar analizleri ve sermaye bütçeleme vurgulanacaktır.
ATH 204 Havayolu Yönetimi proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders havacılığın tarihi ve ticari havayolu endüstrisinin işlevlerini  açıklamak için giriş niteliğindedir. Dünyadaki havayollarının geleneksel olarak nasıl çalıştığını, çatlaksız ürün/hizmet ağı kurmak üzere işbirliği yapıp, uyum içinde rekabet ettiğini göstermektedir. Hizmet zincirindeki bazı oyuncular ve bunların etkileşimleri de gösterilmektedir. Siyasi, ekonomik ve sosyal çevre ile endüstriyi kontrol eden yeni kanuni düzenlemeler analiz edilmektedir. Çifte rezervasyon, gelir yönetimi gibi konular derinlemesine ele alınmaktadır.
ATH 208 Yiyecek ve İçecek Yönetimi proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders yiyecek içecek operasyonlarının konukları tatmin edecek bir biçimde nasıl opere edildiğini öğrencilere göstermek üzere tasarlanmıştır. Ticari olan ve olmayan yiyecek operasyonlarının tanımlanması ile, farklı kurumlara yönelik menü geliştirmenin yanısıra, farklı operasyonlarda gerekli olan tipik servis ve üretim işlevleri tartışılacaktır. Üretim planlama, denetim ve maliyet konuları vurgulanacaktır. Yönetim ile, menü, tarifler, istek formları gibi pazarlama araçları öğretilecek, güvenlik ve hijyen programlarının önemi vurgulanacak, yönetim muhasebesi uygulamaları ve bunların çeşitli kullanım durumları açıklanacaktır.
ATH 292 Staj I

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Öğrenci üç aylık uygulama eğitimini tamamlar ve konaklama, seyahat ve tur operasyonlarında veya havayolları sektöeünde başlangıç düzeyinde deneyim kazanır. Bir rapor istenmektedir.
TKL 202 Türk Dili ve Edebiyatı II proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir

Ön Koşul:TKL 201
Kredi (0 + 0 + 0) 2
Dil ve dünya dilleri hakkında kapsamlı bilgiler, geleneksel ve modern linguistik yaklaşımların karşılaştırması, Türk dillerinin sınıflandırması ve diğer dillerle olan bağlantıları, edebi dillerin tarihsel gelişimi ve Türk edebiyatının tarihsel sürecinin ve kültürel yapısının çeşitli akımlar ve yazarlar açısından incelenmesi.
ATD 345 Finansal Yönetim proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders finansal muhasebe tekniklerine ve işletmelerde kullanılan metotlara bir başlangıç dersi niteliğindedir. Muhasebenin rolü ve muhasebe teorilerinin uygulanmaları incelenmektedir. Aynı zamanda gelir tablosu, nakit akımı tablosu, bilanço gibi finansal raporları; sermaye bütçelemesi, sermaye piyasaları ve menkul kıymetler, risk, getiri ve çeşitlendirme, değerleme, sermaye maliyeti, ve sermaye yapısı konularını da kapsamaktadır.
ATD 355 Uygulamalı Araştırma Yöntemleri proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı karar vermeye temel olarak yapılan araştırma sonuçlarını değerlendirmede kullanılan istatistiksel metotları öğretmektir. Derste nicel ve nitel araştırma teknikleri, ticaret hayatındaki uygulamalar ile birlikte tartışılır. Ayrıca; örneklemleme metodu, bilgi kaynakları, veri toplama teknikleri, veri analizi, anket tasarımı gibi konulara da değinilir. Bu derste öğrenciler bir araştırma projesi yaparak öğrenmiş oldukları istatistik metotlarını uygularlar. İstatistik analizlerinde ilgili bilgisayar yazılımları kullanılır.
ATH 301 Turizm Hukuku, Mevzuat ve Vergilendirme proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Temel sözleşmeler, idare hukuku, hükümet düzenlemeleri, turizm sektöründe ortaya çıkan yasal meseleler, turist/konuk ilişkileri gibi konular kapsanmaktadır.
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 2
19.ve 20. yüzyılda Türkiye tarihine giriş, Kemalizm ve modern Türkiye’nin incelenmesi.
xxx Bölüm Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bölüm seçmeli derslerimiz “Turizm ve Otel İşletmeciliği” bölümünden ya da “Gastronomi ve Mutfak Sanatları” bölümünden seçilebilir
xxx Bölüm Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bölüm seçmeli derslerimiz “Turizm ve Otel İşletmeciliği” bölümünden ya da “Gastronomi ve Mutfak Sanatları” bölümünden seçilebilir
ATH 302 Turizmde Kişilerarası İletişim proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Turizm çevrelerinden örnek olaylara odaklanarak, modern iletişim kuramının kapsamlı ele alınması. Etkileşimli iletişim modeli, sözlü ve sözsüz iletişimin temelleri, dinleme, kişilerarası/ kültürlerararası iletişim, küçük grup/örgütsel/kamu iletişimi
ATH 304 Varış Noktası Yönetimi proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Fiziksel ve kültürel coğrafyanın sosyal, ekonomik ve çevresel faktörler açısından incelenmesi.
ATH 306 Seyahat Endüstrisinde Satış Yönetimi proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Turizm işletmelerinde tutundurma,müşteri odaklı hizmete ilişkin strateji ve politikalar ele alınır. Yeni hizmet stratejilerinin oluşturulması ve uygulanması yöntemleri incelenir. Pazarda oluşan olanakların ve sınırlılıkların değerlendirilmesi, rakiplere karşı pazarlama strateji ve planlarının oluşturulması, uygulanması da dersin içeriğinde yer alır. Turizm hizmetleri pazarlamasının geleneksel pazarlama yaklaşımından farklılıkları; turizm hizmetlerinin özellikleri; turizm pazarında dağıtım kanalları; fiyatlandırma; bilgi akış sistemleri; satış arttırıcı teknikler; uluslararası turizm pazarları konularını da içine alır.
HTR 302 Atatürk lkeleri ve İnkılap Tarihi II proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir

Ön Koşul:HTR 301
Kredi (0 + 0 + 0) 2
Türkiye Cumhuriyeti’nin toplumsal ve kültürel dönüşümü; ulus-devlet yapılanması; ve çağdaşlaşma sürecindeki modern Türkiye.
xxx Serbest Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Serebst seçmeli dersler üniversitemizdeki tüm fakültelerdeki bölümlerden seçilebilir
xxx Bölüm Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bölüm seçmeli derslerimiz “Turizm ve Otel İşletmeciliği” bölümünden ya da “Gastronomi ve Mutfak Sanatları” bölümünden seçilebilir
ATH 421 Turizmde Güncel Konular proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders turizme ait olan güncel konuları içerir. Öğrencinin hem günümüz hem de gelecekteki turizm endüstrisine ait güncel trendleri araştırma, analiz etme ve tartışma kabiliyetinin gelişimini hedefler.
ATH 491 Staj II

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 12
Öğrenci üç aylık uygulama eğitimini tamamlar ve konaklama, seyahat ve tur operasyonlarında veya havayolları sektöründe, yönetsel başlangıç düzeyinde deneyim kazanır. Detaylı bir staj raporu beklenmektedir.
ATD 374 İnsan Kaynakları Yönetimi proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders,  insan kaynakları yönetimi ile ilgili temel kavramlar, beşeri sermayenin önemi ve son yıllarda ortaya çıkan paradigma değişikliği üzerinde durur. Daha sonra yöneticilerin insan kaynakları ile ilgili politika ve uygulamaları hakkında bilgi verilir. Özet olarak bu ders öğrencilere insan kaynakları yönetimi hakkında detaylı bilgi vermek için tasarlanmıştır.
ATH 404 Gelir Yönetimi proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders, havayolları endüstrisinde, seyahat ve konaklama endüstrisinde, büyümenin başlatılması ve sürdürülmesinde bir anahtar olan gelir yönetimine odaklanmaktadır. Ürün sayısı veya tutundurma çabaları artırılmaksızın, geliri yükseltme, tüketici davranışını öngörme, yeni pazarlara adım atma, ürün ve hizmetlerin müşterilere etkin ve verimli bir biçimde dağıtılması gibi gelir yönetiminin temel konuları vurgulanmaktadır.
ATH 496 Turizm Araştırma Projesi

Ön Koşul:Yok proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak
 ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,
 özel ders,
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Ders anlatımları, atölye çalışmaları aracılığıyla araştırma yaklaşımları, teknikleri ve konularının verilmesi ve nihayet bir grubun üyesi olarak araştırmayı gerçekleştirme. Bu ders, öğrencileri ikincil kaynaklarla tanıştırmakta ve araştırma bağlamında bu kaynakların etkili kullanımını öğretmektedir. Öğrenciler, araştırmada birincil kaynak oluşturma ve bunun analizi ile sonuca ulaşma, resmi bir rapor hazırlama ve turizm sektörünün eleştirel düşünceye sahip üyelerinden oluşan bir izleyici grubu önünde sunum yapma konularında deneyim kazanacaklar
xxx Serbest Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Serebst seçmeli dersler üniversitemizdeki tüm fakültelerdeki bölümlerden seçilebilir
xxx Bölüm Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bölüm seçmeli derslerimiz “Turizm ve Otel İşletmeciliği” bölümünden ya da “Gastronomi ve Mutfak Sanatları” bölümünden seçilebilir
xxx Bölüm Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bölüm seçmeli derslerimiz “Turizm ve Otel İşletmeciliği” bölümünden ya da “Gastronomi ve Mutfak Sanatları” bölümünden seçilebilir
ATH 311 Seyahat Acentası ve Tur Operasyonlarında İleri Konular

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders seyahat acentası opersyonları, modelleri, seyahat acentası tür ve etkinlikleri konuları ile bu konulardaki uygulamalara odaklanmaktadır. Seyahat acentası, seyahat acentası geliştirme, seyahat ürününün dağıtımı, oluşturan ve toptancı sıfatlarıyla tur operatörü, perakendeci olarak seyahat acentasının dağıtımdaki önemi ele alınmaktadır
ATH 312 Havaalanı Yönetimi I proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak,ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders,

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Havaalanları yönetiminin, havaalanı sistemini oluşturan tesisler ( hava meydanı, hava, yer ulaşım operasyonları) vurgulanarak incelenmesi.
ATH 313 Havaalanı Yönetimi II proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak,ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Havayolları operasyonları ve işletmeciliğinin farklı yönlerinin daha iyi anlaşılması. Konular talep analizi, tarife oluşturma, filo planlaması kuramı, uçak alımı, merkez kavramları, fiyatlandırma gelir yönetimi ve sektörün nasıl çalıştığı gibi başlıklardan oluşmaktadır.
ATH 315 Havayoluı Havaalanı Pazarlaması proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak,ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Havayolu/havaalanı endüstrisinde pazarlamanın rolünü inceler. Bu çerçevede müşteri segmentasyonu, veritabanı analizi, pazarlama iletişimi, halkla ilişkiler, perakende ve satıcı-tedarikçi ilişkilerini ele alır.
ATH 317 Marina Yönetimi proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak,ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Marina Yönetimi, ekipman, tesisler ve marina operasyonlarını içeren temel bir derstir. Bu derste ekonomik etki, organizasyon, planlama ve yönetim becerileri konularına değinilmektedir. Bununla beraber işletme dizaynları, yatçılıkla ilgili izin ve kurallar da burada ele alınır. Yönetim, hükümet kuralları ve çevresel etkenlerle ilgili ileri düzeydeki konular da ders içeriğinde yer alır.
ATH 319 Airline Economics proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak,ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

ATH 321 Ön Büro Operasyonları ve Otomasyon Sistemleri proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak,ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders öğrencilerde, otelin ön büro departmanı ile aşinalık sağlamaktadır. Öğrenci ön büro ile otelin diğer tüm departmanları arasındaki ilişkilere odaklanacaktır. Özellikle konuklara oda temini, rezervasyon işlemleri, konuk kaydı, gece denetimi ve çıkış işlemlerinin hem manuel hem de bilgi işlem yöntemleri ile yapılması vurgulanacaktır.
ATH 322 Odalar Operasyonu Yönetimi proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak,ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders, konaklama operasyonunun odalara özgü bölümüyle ilgili yönetsel konuları öğrencilere tanıtmaktadır. Oda operasyonu ile rezervasyon, dağıtım kanalları, kat hizmetleri operasyonları, ön büro muhasebesi, faturalama ve kasa işlemleri öne çıkarılmaktadır. Bunun dışında meslek planlaması, tahminde bulunma, rapor yazma, bütçeleme kavramları da kapsanmaktadır.
ATH 323 Kongre ve Konferans Planlamasına Giriş proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak,ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders; konferans ve toplantıların planlanması ve pazarlanmasını irdeler. Öğrencilerin özel olayları planlama ve yerine getirmelerinde pratik yaptırır.
ATH 324 Kongre ve Ticari Etkinliklerin Yönetimi proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak,ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Kongreleri, ticari etkinlikleri ve fuarları organize etmeye, düzenlemeye ve yürütmeye odaklanmış bir ders. Kongre ve ticari etkinliklerin rezervasyonunda kullanılan satış yöntem ve biçimleri ile hizmet tedariklerinin operasyonlar sırasında farklı idari sorumluluklar üstlendiği vurgulanmaktadır.
ATH 325 Hizmet Pazarlaması proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak,ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Servis sektöründe pazarlama dersi, bu sektörde başarılı olmak için öğrencilerin gerekli konsept ve becerileri geliştirmesi amaçlı düzenlenmiş bir derstir. Servis pazarlaması dersi, müşteri ve servis elemanı arasındaki karşılıklı etkileşimi ve ilişkiyi baz alarak hem hızla gelişen kişiye özel servislerin hem de iş adamlarına yönelik servisin bunlara bağlı incelemesini yapar.
ATH 326 Uluslararası Ağırlama Endüstrisi Yönetimi proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak,ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı, uluslararası konukseverlik yönetiminin temel prensiplerini öğrencilere aktararak, global bir turizm yöneticisinin beceri ve yaklaşımları konusunda onları haberdar etmektir. Bu temel prensipler; pazarlama, insan kaynakları yönetimi, finansal faktörler ve operasyonel risk yönetimi konularını içermektedir. Bunların yanında çok uluslu turizm anonim şirketlerini incelemede geçmiş veri analizlerinden de yararlanacaktır
ATH 327 Resort Yönetimi proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak,ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu derste her türlü hizmeti veren tatil beldelerinin yönetiminde kullanılan sistem ve metodlar ele alınacaktır. Kişilerin alıştıkları yer, iklim, aktiviteler ve kendi yaşam biçimlerine bağlı olarak, değişik tipteki tatil beldelerine yönelik yaptıkları özel tercihler karşılaştırmalı olarak incelencektir. Ders aynı zamanda inşaatın proje gelişiminin denetlenmesi, tesis açılışı öncesi istek ve operasyonel etkinlikler ve bunlara ilintili olarak fizibilite analizi konularında yöneticinin yerine getirmesi gereken sorumluluklarını da konu alır.
ATH 329 Cruise Management proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak,ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

ATH 330 Cinsiyet ve Turizm proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak,ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bir ülkedeki işgücünün kabaca yarısını oluşturan kadın nüfusunun sürdürülebilir turizmde vazgeçilemez bir girdi olarak düşünülmesi. Kadınların turizm sektöründe istihdamı; bir başka deyişle, cinsiyete dayalı eşitlik açısından turizmin gelişmesi. Turizm işgücü pazarının cinsiyete göre yatay ve dikey ayrılması. Bilinç yükseltici programlarıyla STK’ların rolü. Turizm pazarında tüketici tercihlerinde cinsiyete dayalı farklılıklar ve buna göre turizm ürününün pazarlanması.
ATH 414 Hava Kargo Yönetimi proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak,ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Hava kargosu ile ilgili yönetim problemleri ve uygulamaları çalışması. Hava kargo hizmetinin ekonomideki önemi, oran ve tarife sorunları, terminal tesisleri, rekabet ve gelecekteki beklentiler.
ATH 416 Hava Taşımacılığında Güncel Problemler ve Yeni Yönelimler

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Havacılık endüstrisinin, havayollarının ve havaalanlarının çeşitli bölümlerinde yönetimin karşılaştığı seçilmiş güncel konuların, problemlerin ve yeni yönelimlerin analizleri. Daha önceden öğrenilmiş kavramların uygulaması ve endüstri hakkında daha iyi bir anlayış geliştirme.
ATH 422 Güvenlik Yönetimi proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak,ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders güvenlik programlarını gerektiren, misafirlerin güvenli ve emin konaklamasının sağlanması ile ilgili yasal konulara, bir güvenlik programını oluştururken dikkat edilecek hususlara, güvenlik personelini ve güvenlik cihazlarını seçme yöntemlerine odaklanmaktadır. Bunun ötesinde, konukların korunması, iç denetim ve acil yönetim programı geliştirmeye ilişkin güvenlik prosedürleri vurgulanır.
ATH 424 Fuar Yönetimi  proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak,ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders, öğrencilerin, planlama öncesi, bütçe hazırlama, reklam ve7veya halkla ilişkileri, sergi düzeni, fuar kayıt, stand oluşturma, görsel-işitsel dekor programlama konularının özellikle vurgulandığı fuar geliştirme konusuna aşina olmaları için tasarlanmıştır.
ATH 426 Seyahat Sektöründe Fizibilite Çalışmaları proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak,ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Fizibilite çalışmalarına giriş, maliyet-fayda analizi, proje planlama yöntemleri ve sistem geliştirme yaklaşımları. Gereksinimlerin incelenmesi ve tedarik yöntemleri. Yapılandırılmış sistem analizi, süreç modelleme kavramları. Seyahat endüstrisine uyarlanacak veri-akış diyagramları
ATH 428 Turizmde Girişimcilik proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak,ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Ekonomi dünyasının ana kuvvetlerinden biri olarak girişimci işletmeciliğin önemi. Gerçek dünyada öğrencilerin nasıl etkili girişimci olunacağını anlayabilmeleri için önceden pazarlama ve yönetim derslerinde öğrendikleri bilgilerin pekiştirilmesi. Internet araştırması, laboratuar çalışması, ders kitabı eşliğinde işbirliğine dayanan çalışmadan oluşan bir kombinasyonla öğrenciler kendi iş planlarını, pazarlama stratejisini oluşturacaklar ve Power Point yazılımı ile projelerini daha iyi nasıl sunabileceklerini öğrenecekler.
ATH 430 Gelişen Destinasyon: İstanbul proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak,ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
İstanbul tarihi ve kültürel yönlerden tanıtılmakta, turistlerin tercih ettikleri merkezler anlatılmaktadır. Dersin ana amacı da Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Haliç, Boğaziçi, Kiliseler gibi, şehrin turistik ve tarihi çekim merkezlerinin tanıtılmasıdır. Bu yapılırken izlenecek temel yaklaşım da varış noktasının bir turizm ürünü olarak ele alınması ve pazarlama bakış açısıyla analiz edilmesidir.
ATH 432 Müzakere Becerileri proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak,ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Gerek özel gerekse iş hayatında kaçınılmaz olarak ortaya çıkan çatışmaların çözümlenmesi ve yönetilmesinde müzakere tekniklerinin etkin kullanımı başarının önemli bir bileşeni olmaktadır. Hizmet-yoğun turizm sektöründe insan ilişkilerinin (örgüt içi ilişkiler, müşteri ilişkileri…) sürdürülebilir gelişmenin sağlıklı bir parçası olabilmesi için, sofistike bir iletişim biçimi olan müzakerenin çeşitli model ve yöntemleri ile ele alınması.
ATH 434 Turizm Politikası ve Avrupa Birliği proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak,ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Turizmin ekonomik öneminin yanında hükümet ve yönetimin her düzeyinin gelişmesinde sürekli artan rolü turizm politikasının turizm çalışmalarının içinde farklı bir alan doğurmasını sağlamıştır. Ideal olan, daha doğrusu gerekli olan turizm politikasının turizmi içeren önemli ve politik kararları hem bölgesel, hem ulusal, hem de uluslarası düzeyde ele almasıdır. Bu dersi alan öğrenciler turizm politikasını ilintili olduğu alanlar, kapsamı, teorideki temeli, kullandığı araçlar, planlama ve programlama kavramları doğrultusunda farklı bir merkez olarak keşfedecek ve aynı zamanda da turizm gelişimi ile ilgili politikaların Avrupa Birliğinin karar veme sürecindeki prosesleri nasıl etkilediğini etüd edeceklerdir.
ATH 436 Turizm Sosyolojisi proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak,ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Birinci Dünya Savaşı sonrasında toplum içinde oluşan yapısal değişimler, aralarında en önemli belirleyici unsurlardan biri olan turizminde bulunduğu sosyal olayların çokluğundaki artışa ivme kazandırdı ve sonuçta bu artış sosyolojinin önemini ön plana çıkardı. Bu dersi alan öğrenciler ücretli tatillerin uzatılması, ulaşım ve teknolojinin gelişimi, aynı zamanda da bilişim ve iletişimin artan önemiyle beraber turizm konseptini detaylı olarak inceleme fırsatı bulacaklardır. Bununla beraber sosyal değişim ve gerekliklerin yanında turizm araştırmalarının içinden birbirinden farklı, birbirine rakip olan sosyolojik örnekleri (işlevsellik, marksizm, sosyal etkileşim, yapısalcılık, yapısalcılık sonrası öyküler) kullanarak sosyolojik düşünce tarzının turizmin köklerine nasıl ulaştığını inceleyeceklerdir. Turizmin sosyolojik karakteri incelenecek ve öğrenciler boş zaman, sosyal katmanlaşma ve mobilite, sosyalleşme ve sosyal roller kriterlerini incelemeye davet edileceklerdir
ATH 438 Turizm ve Antropoloji proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak,ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu dersi alan öğrenciler turizm ve antropoloji arasındaki sinerjiyi daha detaylı olarak  keşfetme imkanı bulacaklar ve böylece turizmin ne derece kültüre gömülmüş , ve bunun yanında giderek globalleşen kültürlerarası alışverişi de ne derece derinlemesine ele almış olduğunu göreceklerdir. Bu derste turizmin kimlik şekillendirici bir unsur olarak törensel etkinlikler, hac eylemi ve mitoloji içinde nasıl birbirinden farklı antropolojik açılardan ön plana çıktığı incelenecektir.
ATH 440 Edebiyatta ve Sanatta Seyahat proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak,ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Seyahat çağlar boyu artist ve sanatçıları büyülemiştir. Homer dan Kerouaq a kadar (ve devamında…) artistik imaj seyahat etmenin tükenmek bilmeyen cazibesine kapılmış olup, bu alandaki gerçek ve sıradışı manzaraların alışılagelmişi ihlal etmesiyle yaratıcılık konsepti hayli gelişmiş ve yayılmıştır(yorum Seneca). Bu ders tatilcilerin istek diyalektikleri ve kişilerin bir süreliğine bulunduğu ortamdan uzaklaşma, izini kaybettirme zevklerini konu alarak seyahat kavramına girişe bir davetiye niteleğindedir. Bununla beraber yazar, şair, ressam, müzisyen, film yapımcısı gibi değişik sanatsal karakterlerle içiçe olarak onların seyahat anlayışını ve tatilcilerin talep ettikleri şeyleri kendi çalışmalarında nasıl yansıttıklarını da inceler.
ATH 314 IATA Mevzuatı ve Biletlendirme proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak,ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Seyahat dokumanlarını, biletleme kurallarını ve fiyat politikalarını, yolcu rehberlerini ve tüm dünyadaki seyahat bilgi formlarını, bilgisayar sistemleriyle havayolu rezervasyon sistemlerinin yoğun çalışmalarını inceler.
ATH 316 Stratejik Havayolu Yönetimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

ATH 318 Havayolu Finansı

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

ATH 412 Havacılık ve Çok Yönlü Taşıma Hukuku proje tez,dönem Ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem Ödevi kapağı,dönem Ödevi kapak,ödev indir,hazır ödev kapakları,odev kapakları indir,bitirme tezi,bitirme ödevi,özel ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Hava Hukukunun gerek ulusal ve gerekse de uluslararasi hukumleri tanitılacak , kurumsal yapisi, hukuk kaynaklari incelenip temel kurallari aciklalanıcaktir. Kaynak ve Mekan olarak « Hava sahasi »  ve bunun hukuk rejimi ele alinacak  buna paralel olarak da bu sahanin kullanilmasini saglayacak olan arac ;  « ucak »  ile ilgili hukumler gozden gecirilecektir. Bu cercevede devletlerin hava sahasindaki egemenlik haklari ve hava sahasini kullanim haklari hava trafiginin duzenlenmesi ve ucus kurallari incelenecektir. Sivil Havacilik Isletmeleri ve bunlari duzenleyen kurallara deginilecektir. Dinamik oge olan ucaklar uzerindeki haklar ele alinacaktir. Yolcu ve yuk tasima sozlesmeleri ve sorumluluklar uzerinde calisilacaktir. Cesitli tasima “mode” larinin birlikte kullanilmdigi durumlardaki hukuki yapi hakkinda bilgi verilecektir. Son bolumde de ucuncu kisilere verilen zaralar vê sorumluluklar incelenecektir.
ATH 418 Biletlendirme ll

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders rezervasyon ve biletlendirme konularıyla ilgili ileri düzeyde bilgi sağlar. Amadeus, Galileo, Sabre gibi GDS sistemlerinin önemi ve içeriği vurgulanır.

Categories:

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Haziran 2024
P S Ç P C C P
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930