Dönem Ödevi Kapakları

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
ACM 111 Bilgisayara Giriş ve Veri İşleme Ön Koşul:Yok
proje tez,dönem ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem ödevi kapagı,dönem ödevi kapak
 ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir

Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders şu konuları içermektedir: İşlemcilerin ve işlem süreçlerinin temel özellikleri, sayı sistemleri, bilgisayar donanımı, Windows işletim sistemi, Word, Excel, Powerpoint gibi temel ofis programları.
AFE 155 Akademik Okuma ve Yazma Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dersin okuma bölümleri işletme ve iktisat İngilizce’sinin temel kavramlarını içeren metinler, yazma bölümleri ise akademik İngilizce’ye uygun üsluplar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Tasvir, tanımlama ve örnekleme, kıyaslama, rapor yazma, araştırma hazırlama, vb. Üniversite eğitimini tamamlayıcı konuları içermektedir.
ATD 121 İşletme Yönetiminin Temelleri  proje tez,dönem ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem ödevi kapagı,dönem ödevi kapak
 ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste temel terimlere, kurumlara, uygulamalara ve iş yönetimine yoğunlaşarak, işletme yönetimi hakkında genel bilgiler verilecektir. Bir inceleme dersi olarak, işletme yönetiminin en önemli konuları olan yönetim, pazarlama, muhasebe, finans, hukuk ve insan kaynakları, birbirleriyle ilişkilerini de kapsayacak biçimde incelenecektir. Ders, seçilmiş güncel işletme ve yönetim konularını da içermektedir.
ECON 111 Ekonomiye Giriş I  proje tez,dönem ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem ödevi kapagı,dönem ödevi kapak
 ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Ders mikroekonomi ve mikroekonominin analitik araçlarının temel kavramlarına giriş niteliğindedir. Arz ve talep analizi, çeşitli piyasa yapıları, şirket teorisi, dağıtım teorisi, vb. işlenecek temel konular arasındadır.
HUM 101 Uygarlık Tarihi I

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Detaylı açıklama için tıklayınız.
MATH 171 Ekonomi İçin Analiz I  proje tez,dönem ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem ödevi kapagı,dönem ödevi kapak
 ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Küme kavramı, sayılar, fonksiyon kavramı, doğrusal fonksiyonlar, quadratik fonksiyonlar, ikinci derece fonksiyonlar ve işletme ile iktisat uygulamaları, limit ve süreklilik kavramları, çok değişkenli fonksiyonlar, türev ve diferansiyel kavramları, türevin iktisadi uygulamaları, belirsizlik durumları, fonksiyonların değişiminin incelenmesi ve grafiklerin çizilmesi.
ACM 112 Grafik Tasarımına Giriş  proje tez,dönem ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem ödevi kapagı,dönem ödevi kapak  ,ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders laboratuvar yönelimli olup iki kısımdan oluşmaktadır. İlk bölümde bir grafik tasarım yazılımına genel bir bakış yapılacaktır: Resimler, renk modları, renk ve ton ayarlamalarının yapılması, seçimler, düzenleme ve yeniden dokunuş, boyama, kanallar ve maskelerin kullanılması, katmanları kullanma, filtreleri kullanma, resimleri kaydetme ve dışa aktarma, baskı. İkinci bölümde sayfa tasarımı üzerine kavramlar incelenecektir: Paletler, komut referansı, temel kavramlar, bir yayının oluşturulması, yazı biçimlendirme ve kelime işleme, bileşim ve typography, grafikler ve yazı nesneleri, indeksler ve sayfalama, renk tanımlama ve uygulama, renk yönetimi.
ACM 221 Sistem Analizi ve Algoritmalar   proje tez,dönem ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem ödevi kapagı,dönem ödevi kapak  ,ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders şu konuları içermektedir: Bilgisayar mantığına giriş, problem çözümünün kuramsal ilkeleri, algoritmaların temel özellikleri, yalancı kodlama, kontrol yapıları, yinelemeli algoritmalar, fonksiyonlar, modüler tasarım, temel veri tipleri, temel giriş cıkış yapıları, fonksiyonlar, diziler, arama , sıralama, index kurma, kriptoloji ve matrisler.
ACM 262 Web Tasarımına Giriş   proje tez,dönem ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem ödevi kapagı,dönem ödevi kapak  ,ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 3 + 0) 3
Bu dersin ilk bölümü şu konuları içermektedir: İnternetin temelleri; internete giriş, web siteleri ve ana sayfalar, internette yayın, WWW için donanım ve yazılım seçimi, web sayfası geliştirme araçları, iletişim protokolleri, HTML, Frontpage, Javascript ve elektronik posta, planlama, etkileşimli web sitelerinin kurulumu ve bakımı, intranet tasarımı ve uygulamaları. Dersin ikinci bölümü ise şu konuları içermektedir: Animasyon temelleri, çizim yapma, renklerle çalışma, dışardan alınan resimlerin kullanılması, ses ekleme, nesnelerle çalışma, katmanları kullanma, semboller ve örnekler, animasyon yaratma, etkileşimli filmler yaratma; sunulabilir filmler hazırlama, dışa aktarım ve baskı.
ECON 122 İktisat’a Giriş II   proje tez,dönem ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem ödevi kapagı,dönem ödevi kapak  ,ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir

Ön Koşul:Var (ECON 111)
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Ders öğrencilerin ekonomi politikalarını anlayabilmeleri için ekonomiyi bir bütün olarak ele alan makroekonomi ve devlet politikaları konularında giriş seviyesinde bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ulusal gelir, büyüme, işsizlik, parasal ve mali politikalar ve uluslar arası ticaret ve finans işlenecek temel konular arasındadır.
HUM 102 Uygarlık Tarihi II   proje tez,dönem ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem ödevi kapagı,dönem ödevi kapak  ,ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Detaylı bilgi için tıklayınız.
MATH 172 Ekonomi İçin Analiz II   proje tez,dönem ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem ödevi kapagı,dönem ödevi kapak  ,ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir

Ön Koşul:Var (MATH 171)
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dersler işletme ve ekonomi ortamlarında gereken en önemli matematiksel araç ve yöntemleri tanıtarak matematikle ilgili temel prensipleri öğretmeyi amaçlamaktadır. Matrix ve vektörler, doğrusal denklemler, seri ve diziler, integral ve fonksiyonlar işlenecek temel konulardır.
ACM 211 Veri Yapıları ve Veri Tabanı Uygulamaları   proje tez,dönem ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem ödevi kapagı,dönem ödevi kapak  ,ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders şu konuları kapsar: Veri kavramı, veri yapıları, veri modelleri, veritabanlarına giriş, veritabanlarının bileşenleri, ilişkisel veritabanları, tablo oluşturma, indeksleme, sıralama ve sorgulama.
ACM 222 Yapısal Programlama   proje tez,dönem ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem ödevi kapagı,dönem ödevi kapak  ,ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir

Ön Koşul:ACM 221
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders şu konuları içermektedir: Programlama dillerine ilişkin kavramlar, programlama dillerinin türleri, yüksek düzeyli programlama dillerinden düşük düzeyli programlama dillerine dönüşüm ilkeleri, derleyiciler, yapısal programlama; yukarıdan aşağı programlama ilkeleri, yapısal kodlama ilkeleri, modüler programlama ilkeleri. Temel veri türleri, değişken tanımlama, kullanıcı tanımlı fonksiyonlar, diziler, yapı değişkenleri, birlikler, C programlama dilinde metin ve ikili dosyaları kullanımı, işaretçiler, kalıtım, sanal fonksiyonlar ve dönüşüm.
ACM 365 İleri Web Tasarımı   proje tez,dönem ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem ödevi kapagı,dönem ödevi kapak  ,ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir

Ön Koşul:Var (ACM 262)
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders özellikle web tasarım yazılımları ve uygulamaları üzerine odaklanmaktadır. Dersin ilk bölümü şu konuları içermektedir: Web tasarımı temelleri; bir websitesinin planlanması ve kurulumu, site yönetimi, sayfa genel görünümünün dizaynı, tablolar, çerçeveler, yazı ekleme ve düzenleme, resimler, multimedya ekleme, HTML düzenleme, bağlantılar ve kılavuzluk, şablonlar ve kütüphaneler, davranışlar, formların yaratılması, websitesinin test edilmesi ve sunulması.
AFA Zorunlu Bir Yabancı Dil I   proje tez,dönem ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem ödevi kapagı,dönem ödevi kapak  ,ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ATD XXX Fakülte Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

AXX 211 / ACM 275 İşletme İstatistiği I / Hesaplamalı İstatistik I   proje tez,dönem ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem ödevi kapagı,dönem ödevi kapak  ,ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Excelde makrolar ve veri analizi komutlarının tekrarı. Bilgisayarlarla geniş hacimli veri toplama ve işlem. Merkezi eğilim ve dağılım ölçütleri. Temel olasılık kavramları. Binom, Poisson, normal ve hi-kare dağılımları. Merkezi limit teoremi. Hipotez sınama. Varyans analizi. Hi-kare testi. Doğrusal regresyon.  Derste işlenen konular bilgisayarda durum incelenmesi, laboratuar alıştırmaları ve projelerle desteklenecektir.
TKL 201 Türk Dili ve Edebiyatı I   proje tez,dönem ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem ödevi kapagı,dönem ödevi kapak  ,ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 2
Dil ve dünya dilleri hakkında genel bilgiler, geleneksel ve modern linguistik yaklaşımların karşılaştırması, Türk dillerinin sınıflandırması ve diğer dillerle olan bağlantıları, edebi dillerin tarihsel gelişimi, modern Türkçe’nin ses ve yapı özellikleri ve sınıf uygulamaları.
ACM 311 Görsel Programlama I   proje tez,dönem ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem ödevi kapagı,dönem ödevi kapak  ,ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir

Ön Koşul:ACM 221
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders, .NET ortamında Visual Basic dilini kullanarak yazılım geliştirme konusunda bilgi ve yetenek sağlamaktadır. Ders .NET ortamında genel bir girişle başlar. Daha sonra ilk bölümde şu konular bulunur: Görsel programlamaya giriş, etiketler, metin kutuları, hata ayıklamaya giriş, değişkenler, bellek kavramları, hata ayıklayıcı: kesme noktaları, algoritmalar, yardımcı kodlar, kontrol kutuları, mantıksal işleçler,  If.. Then .. Else, hata ayıklayıcı: gözetleme penceresi, Do While … Loop, For … next tekrar komutları. İkinci bölüm konuları : Select Case komutu, sınılar, fonksiyonlar, tarih değişkenleri, parametlerin referans ya da değer yoluyla geçirilmeleri, diziler.
ACM 321 Nesne Yönelimli Programlama   proje tez,dönem ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem ödevi kapagı,dönem ödevi kapak  ,ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir

Ön Koşul:Var (ACM 222)
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Nesne yönelimli programlamanın tanımı. Nesne yönelimli programlama kavramlarına giriş. Modüler programlama tasarımına yaklaşımlar. Nesneyle ilgili temel kavramlar: Nesneler, sınıflar, sınıflararası hiyerarşi, kalıtım, ve soyut sınıflar, fonksiyonlar, operator aşırı-yüklemeleri, sanal fonksiyonlar, sanal tabanlı sınıflar ve dönüşüm, tekli ve çoklu kalıtım ve nesne hiyerarşileri, nesne tabanlı program geliştirme, C++ uygulamaları.
ACM XXX Bölüm Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

AFA Zorunlu bir Yabancı Dil II

Ön Koşul:Var (AFA I)
Kredi (3 + 0 + 0) 3

AFN 132 Finansal Muhasebe   proje tez,dönem ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem ödevi kapagı,dönem ödevi kapak  ,ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders, muhasebenin teorisi ve pratiğine, ve finansal raporlamaya genel bir giriş dersi niteliğindedir. Genel muhasebe işlemleri, finansal tablolar, duran ve dönen varlıklar, borçlar, gelirler ve harcamaların muhasebeleştirilmesi gibi konular bu dersin kapsamındadır.. Önem verilen husus, finansal muhasebe konularının temel kullanımları ile daha iyi ve daha etkili iş kararları verilmesidir.
ATD XXX Fakülte Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

TKL 202 Türk Dili ve Edebiyatı II

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 2
Dil ve dünya dilleri hakkında kapsamlı bilgiler, geleneksel ve modern linguistik yaklaşımların karşılaştırması, Türk dillerinin sınıflandırması ve diğer dillerle olan bağlantıları, edebi dillerin tarihsel gelişimi ve Türk edebiyatının tarihsel sürecinin ve kültürel yapısının çeşitli akımlar ve yazarlar açısından incelenmesi.
ACM 368 Web Programlama I   proje tez,dönem ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem ödevi kapagı,dönem ödevi kapak  ,ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders özellikle dinamik sayfa tasarımı ve dinamik web uygulamaları üzerine odaklanmaktadır ve form kontrolleri, çıkış kontrolleri, düğmeler, bağlantı kontrolleri, giriş ve seçim kontrolleri, liste kontrolleri ile veri gösterim kontrollerini içermektedir. Veritabanı bağlantıları, veritabanlarına erişim, verilerin form kontrollerine bağlanması, verilerin gösterim kontrollerine bağlanması, dosya ve klasörlere erişim öğrencilere verilen konular arasındadır. Bu derste, öğrenciler PHP veya ASP.NET gibi dinamik bir dil ve MySQL veya SQL Server gibi bir veritabanı kullanarak bir dönem projesi hazırlamaktadırlar.
ACM 369 İşletim Sistemleri I   proje tez,dönem ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem ödevi kapagı,dönem ödevi kapak  ,ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Unix’in  tarihçesi, Açık Kaynak cereyanı ve Linux, Linux Dağıtımları, Linux kurulumu, Temel Unix komutları, Dosya yönetimi, İşlev yönetimi, Grafik Kullanıcı Ara birimleri, Metin İşleme, Ofis Uygulamaları, Posta ve İnternet istemcileri, Yazılım geliştirme ortamları ve Ağ yönetim yazılımları, Sistem yönetimi, Günümüzdeki şirketlerde kullanılan temel ağ kavramları, Güvenlik, Kabuk programlama, Sistem yaratımı.Ön Koşul: Bilgisayar Okur Yazarlığı ve giriş düzeyinde bir programlama dersi
ACM XXX Bölüm Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

AFA Zorunlu Bir Yabancı Dil III

Ön Koşul:Var (AFA II)
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ATD XXX Fakülte Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

HTR 301 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 2
19.ve 20. yüzyılda Türkiye tarihine giriş, Kemalizm ve modern Türkiye’nin incelenmesi.
ACM 312 Yönetim Bilişim Sistemleri

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersin kapsamına giren ana konular şunlardır:  Bilişim sistemlerine giriş, uygulama geliştirme, gereksinim analizi ve tesbiti, yapısal analiz geliştirme stratejisi, prototip geliştirme ve uygulama stratejisi, sistem tasarımı, bilgisayar çıktı tasarımı, girdi çıktı, dosya tasarımı ve yardımcı araçların kullanımı, etkileşimli veritabanı tasarımı, veri iletişimi, kalite güvencesi, system uygulama ve yönetimi, donanım ve yazılım seçme.
ACM 394 Yönetim Bilişim Sistemlerinde Staj   proje tez,dönem ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem ödevi kapagı,dönem ödevi kapak  ,ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 3 + 0) 3
Bu derste öğrencilerin derslerde görmedikleri konular hakkında bilgilenmesi ve daha önceden öğrendikleri bilgilerin pratik uygulamalarını yaplamarı hedeflenmiştir. Öğrencilerin bilişim sektöründeki firmalarda 40 iş günü staj yapması zorunludur.
ACM 412 Ağ Programlama   proje tez,dönem ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem ödevi kapagı,dönem ödevi kapak  ,ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders şu konuları içermektedir: Ağ temelleri, donanım ve yazılım, ağ ortamında programlamaya giriş, Java ortamı, nesne ve sınıflar, inheritance (bırakıt), Java’da temel programlama yapıları, Java applet’leri (programcıkları), çizim ve renklendirme, Java’da fare ve klavye olayları, Java Script’leri (betikleri), Java betik ve serilerinde fonksiyonlar, canlandırmalar, dosya ve dosya kullanımları ve ileri durum analizleri, içerik olarak Java, Java’da çoklu ortam, görüntü, ses, canlandırma ve filmler. Temelde laboratuar esaslı olan bu derste öğrencilerin birer proje tamamlamaları hedeflenmektedir.
ACM XXX Bölüm Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ACM XXX Bölüm Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 2
Türkiye Cumhuriyeti’nin toplumsal ve kültürel dönüşümü; ulus-devlet yapılanması; ve çağdaşlaşma sürecindeki modern Türkiye.
ACM 411 Bilişim Sistemlerinin İnsani ve Etik Yönü   proje tez,dönem ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem ödevi kapagı,dönem ödevi kapak  ,ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders şu konuları içermektedir: Bilişim sistemlerinin kullanımı ve geliştirilmesinde insan boyutu, insan-makine etkileşiminde ve kullanıcı arabirimlerinin tasarımında karşılaşılan sorunlar, etkileşim teknolojilerinin geliştirilmesindeki güncel eğilimler.
ACM 421 Proje Yönetimi   proje tez,dönem ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem ödevi kapagı,dönem ödevi kapak  ,ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders, yazılım geliştirme modelleri ve geliştirme sürecinin verimlilik ve kalite arttırılmasında kullanılan araçlar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu çalışma proje yönetimi alanında kesin ve late-breaking araştırmasını kapsar. Araştırma konularında daha geniş düşüncelerin tanımlanabilmesi için gerçek olaylara uygulanmakta ve sonuca giden kapsamlı çalışmalar yapılmaktadır.
ACM XXX Bölüm Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ACM XXX Bölüm Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ATD XXX / ACM XXX Fakülte / Bölüm Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ACM 498 Bitirme Tezi

Ön Koşul:Var (Son Sınıf Öğrencisi)
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bir fakülte danışmanının gözetmenliği altında uygulamaya yönelik belli bir konunun analiz, tasarım ve gerçeklenmesi, sonuçların rapor ve seminer olarak sunumu.
ACM XXX Bölüm Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 3 + 0) 3

ACM XXX Serbest Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ACM XXX Bölüm Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ACM XXX Bölüm Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ATD XXX Fakülte Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ACM 212 İleri Veri Tabanı Uygulamaları   proje tez,dönem ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem ödevi kapagı,dönem ödevi kapak  ,ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir

Ön Koşul:Var (ACM 211)
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders şu konuları kapsamaktadır: İlişkisel veritabanlarında ilişki kurma, veri girişi için form tasarımı, alt formlar, makro oluşturma, veri grafikleri, veri erişim sayfaları ve tasarım görünümünde rapor oluşturma.
ACM 213 Bilişim Analizi ve Sistem Tasarımı   proje tez,dönem ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem ödevi kapagı,dönem ödevi kapak  ,ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir

Ön Koşul:Var
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders bilgi sistemlerini yönetme ve geliştirme becerilerini geliştirmekteki can alıcı temel konseptler, çerçeveler, yöntembilimler, teknikler ve araçları tanıtmaktadır. Bir geliştirme projesinin başarısı için kritik olan gereksinimler analizi bilgi toplama ve mevcut system ve süreçlerin çözümlenmesi gibi sistem hedeflerine ulaşmak için gerek ve koşulları belirlemek için görevler üzerine yoğunlaşır. Kullanıcı-merkezli bilgi sistemleri yaratmak için analizlerin uygulamalı bakış açıları üzerine yoğunlaşacaktır. Sistem analizi, sistem tasarımı, sistem uygulaması ve sistem operasyon, destek ve güvenliği gibi Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsünün tüm evreleri kapsanmaktadır.
ACM 264 E-Pazarlama   proje tez,dönem ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem ödevi kapagı,dönem ödevi kapak  ,ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders elektronik pazarlama araçları ve tekniklerine, firmadan-müşteriye ve firmadan-firmaya pazarlama kavramları çerçevesinde giriş yaparak başlamaktadır. Bu ders aynı zamanda, pazarlama için stratejilerin geliştirilmesine ve bir firmadan diğer bir firmaya veya organizasyona elektronik araçlarla pazarlamaya odaklanmaktadır. Diğer konu başlıkları, marka ve tanınma, elektronik pazarda tüketici ve örgütsel davranış, müzayede,  kanal oluşturma ve ilişkisel pazarlama, firmadan-firmaya pazarlama araç ve teknikleri, elektronik pazar fırsatları ve müşteri ilişkileri yönetimidir.
ACM 266 Sayısal Analiz   proje tez,dönem ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem ödevi kapagı,dönem ödevi kapak  ,ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders şu konuları içermektedir: Bilimsel hesaplama, lineer denklem sistemleri, en küçük kareler yöntemi, lineer olmayan denklem sistemleri, interpolasyon, sayısal türev ve entegral, rasgele sayılar ve simülasyon.
ACM 276 Hesaplamalı İstatistik II   proje tez,dönem ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem ödevi kapagı,dönem ödevi kapak  ,ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir

Ön Koşul:Var (ACM 275)
Kredi (3 + 0 + 0) 3
ACM 275 dersinin devamı. Deney tasarımı, model oluşturma. Rassal sayı üretimi ve Monte Carlo yöntemi. Çoklu regresyon. Lineer olmayan en küçük kareler. Parametrik olmayan teknikler, olasılık tablosu ve yanıt düzeylerinin kısaca tanıtımı, karar verme kuramı. Otokorelasyon, değişen varyans ve zaman serileri verisi.
AXX 212 İşletme İstatistiği II   proje tez,dönem ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem ödevi kapagı,dönem ödevi kapak  ,ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir

Ön Koşul:Var (AXX 211)
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Öğrenciler, ilişkisel analiz ve ticari tahmin yapma tekniklerini ve bunları bir işletmede nasıl uygulayacaklarını öğreneceklerdir. Kullanılan araçlar arasında; istatistiki bağımsızlığın Kikare (Chi-Square) testi; değişkenlik analizleri; basit doğrusal regresyon ve korelasyon; çoklu doğrusal regresyon; ve değişen ortalamalar ile üssel düzleştirme gibi teknikler vardır. Ele alınan başlıca konular, problem belirleme, istatistiki model oluşturma, veri analizi ve sonuçların incelenmesidir.
ACM 322 Görsel Programlama II   proje tez,dönem ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem ödevi kapagı,dönem ödevi kapak  ,ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir

Ön Koşul:Var (ACM 311)
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders görsel programlama için gerekli ileri düzey teknik ve bilgileri .NET ortamında Visual Basic dilini kullanarak  sağlar.  Konular şöyledir: Diziler, seçmeli liste kutuları, radyo düğmeleri, grafik çizimi, özel sınıflar, paket, koleksiyonlar, For each … next tekrar komutu, hata ayıklayıcı: Auto ve Local (yerel) pencereleri, fare ve klavye olayları, karakter dizesi işleme, dosya işleme, veritabanı tasarımı programlama, ADO.NET’e giriş.
ACM 361 Ağ Oluşturma I   proje tez,dönem ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem ödevi kapagı,dönem ödevi kapak  ,ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders şu konuları içermektedir: Bilgi işlemenin temelleri, OSI referans modeli, LANlar, temel elektrik kavramları ve sinyaller, ağ kabloları ve bağlantılar, sayı sistemleri ve MAC adresleri, simgeli halka ağı, FDDI ve Ethernet, ağ dizaynı ve dokümentasyonu, ağ kurulumu, yönlendirme ve IP adresleme, yönlendirme protokolleri, taşıma, oturum, sunum ve uygulama katmanları.
ACM 363 Kablosuz Ağlar ve Mobil İletişim Sistemleri   proje tez,dönem ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem ödevi kapagı,dönem ödevi kapak  ,ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders şu konuları içermektedir: Mobil iletişim sistemleri, servisleri  ve mimarisi, propagasyon ve kanallar, modülasyon, sinyal kodlama, ses/video kodlama, MPEG standartları, çoklu erişim teknikleri ve protokolleri, hücresel sistemlerin temel prensipleri, mobil sistem standartları, üçüncü nesil sistemler, kablosuz LAN sistemleri, gelecek nesil iletişim sistemleri.
ACM 367 Dijital Yayıncılık   proje tez,dönem ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem ödevi kapagı,dönem ödevi kapak  ,ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders özellikle dijital yayıncılık, basım, fotoğraf ve çokluortam uygulamalarına odaklanmıştır. Öğrencilere basın-yayın, web tasarımı, pazarlama, reklamcılık ve grafik tasarımının gün bazında çalışma detayları verilmektedir. Bu ders aynı zamanda, grafik tasarımları, sayfa düzenleri, görsel sunumların oluşturulması ve güncellenmesi üzerine uygulamalarla beraber, basın-yayıncılık işlemlerinin kavramsal tasarımdan üretim ve dağıtımına kadar detaylı incelenmesi kapsamında temel matbaa ve basım süreçleri, kullanılan donanımlar, renk ve malzeme, kağıt çeşitleri ve özellikleri, kağıt yapımı, klasik ve dijital yayıncılığın karşılaştırılmasını da incelemektedir.
ACM 371 Sistem Simulasyonu

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders şu konuları içermektedir: Kesikli-olay benzetim modellemesinin temel kavramları, benzetim dilleri, girdi analizi, girdi olasılık dağılımlarının seçimi, uyum testleri, rassar değişkenlerin üretilmesi, benzetim paket programı kullanarak modelleme ve analiz uygulamaları, sonlu ve kalıcı durumlu benzetimler için çıktı analizi.
ACM 331 Programlama Dilleri Teorisi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Programlama dillerinin tasarımı ve gerçekleştirme ilkeleri. Dillerde anlamsal özellikler, Backus Naur Formunda söz dizim, ve ayırma, derleyiciler, yorumlayıcılar, veri ve denetim yapıları prosedürel, fonksiyonel programlama, mantıksal programlama, modüler programlama, nesne yönelimli programlamaya yönelik dillerden örnekler.
ACM 362 Ağ Oluşturma II

Ön Koşul:Var (ACM 361)
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders şu konuları içermektedir: WANlar; yönlendirici CLI, yönlendirici bileşenleri, yönlendirici önyükleme sırası ve kurulum modu, yönlendirici konfigürasyon modları, IOS görüntüleri, yönlendirici konfigürasyonu, TCP/IP, IP adresleme ve alt ağ oluşturma, uzaklık-vektör yönlendirmesi, bağ-durumu yönlendirmesi, yönlendirme protokolleri, RIP ve IGRP, ağda sorun giderme.
ACM 364 Veri Tabanı Sistemleri

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders şu konuları içermektedir: SQL, veritabanı nesnelerinin yönetimi, normalizasyon süreci, veriyi işleme, veritabanı hareketlerini yönetmek, veriyi sınıflandırmak için operatör kullanımı, bir sorgulamanın sonuçlarını özetleme, veriyi sınıflandırma ve gruplama, verinin görünüşünü yeniden ele alma, sorgularda tabloları birleştirme, alt-sorguların kullanımı, birden fazla sorgunun birleştirilmesi, veritabanı kullanıcılarının yönetimi, veritabanı güvenliğinin yönetimi.
ACM 366 E-İş   proje tez,dönem ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem ödevi kapagı,dönem ödevi kapak  ,ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders şu konuları içermektedir: E-Ticaret, telekomünikasyon, bilgisayar ağları, temel internet servisleri, internette multimedya, internette bilgi güvenliği, gizli-anahtar ve genel-anahtar şifreleme, dijital imzalar, dijital sertifikalar, ağların ve kişisel bilgisayarların güvenliği, sunucu hizmetleri ve e-ticaret yazılımları, satış için iş modelleri, e-ticaret gerçekleme planlaması, elektronik ödeme sistemleri, e-ticaret iş modelleri, tedarikçi zinciri yönetimi, şirket kaynakları planlaması, EDI, B2B, B2B yazılımları, müzayedeler, siber uzayda veri sorgulama, veri ambarları, makine öğrenimi, video konferans, e-işin yasal ve politik yönleri.
ACM 370 İşletim Sistemleri II   proje tez,dönem ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem ödevi kapagı,dönem ödevi kapak  ,ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders şu konuları içermektedir:  İşletim sistemlerinin temel içerikleri ve gelişimi, komutlar, dosyalar ve filtreler, veri organizasyonu, dizin, hiyerarşi, kabuklar ve kabuk programlama, ağ kurma, yönetim, giriş ve çıkış, sistem bakımı, güvenlik, iletişim, uzak sistemler, donanım platformu ve önemli işletim sistemleri ile laboratuvar uygulamaları (DOS, Windows).
ACM 463 Veri İletişim Sistemleri   proje tez,dönem ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem ödevi kapagı,dönem ödevi kapak  ,ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir

Ön Koşul:Var (ACM 362)
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders şu konuları içermektedir: Anahtarlama, sanal LANlar ve VLAN uygulamaları, LAN tasarım hedefleri ve bileşenleri, ağ tasarım metodolojisi, IGRP, erişim denetim listeleri, standart erişim denetim listeleri ve gelişmiş erişim denetim listeleri, erişim denetim listelerinin konfigürasyonu, Novell IPX, ağ yönetimi.
ACM 465 Yapay Zeka   proje tez,dönem ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem ödevi kapagı,dönem ödevi kapak  ,ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Giriş. Programlama Dili LISP: dizi, ağaç, küme, kuyruk ve tablo yapıları. Bilgi gösterimi: Üretim kuralları, içerme hiyeyarşileri, önermesel ve yargısal hesap, çıkarım kurallan, çerçeveler, anlamsal ağlar, kısıtlamalar ve dizgesel yaklaşımlar. Arama: Hipotez ve test etme, derinlik öncelikli arama, genişlik öncelikli arama, sezgisel arama, optimal arama, oyun ağaçlan ve dönüşüklü arama, minimax arama, alpha-beta indirgeme. Öğrenme: betimleme ağaçlara, yapay sinir ağlan, Perceptronlar, genetik algoritmalar. Uzman sistemler, Doğal dil işlem, Konuşma tanıma, Bilgisayarla görü.
ACM 467 İşletmelerde Seminer   proje tez,dönem ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem ödevi kapagı,dönem ödevi kapak  ,ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Yönetim Bilişim Sistemleri konusunda güncel isteklere göre seçilen konuların eğitmen yönetiminde ve davetli konuşmacılar eşliğinde işlenmektedir.
ACM 469 E-SCM (E-Tedarik Zinciri Yönetimi)   proje tez,dönem ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem ödevi kapagı,dönem ödevi kapak  ,ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders şu konuları içermektedir: E-ticaret ve e-iş için alım, malzeme ve lojistik yönetimi alanları, malzeme envanterini elde etme, depolama, işleme ve taşıma teknikleri, taşıma, envanter, hizmet yerleri, müşteri hizmetleri, paketleme ve malzeme işleme işlemlerinin entegrasyonuna yönelik tedarikçi zinciri aktiviteleri, tedarikçi zinciri içerisindeki B2C ve B2B ürün ve servis akışlarına ilişkin planlama ve kontrol sistemleri ve ürün planlama, envanter tarifelendirme, MRP, ERP ve envanter yönetimi.
ACM 471 Bilgi Yönetimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders şu konuları içermektedir: Kurumsal bilgi ve bilgi düzenlemesi kavramları, bilgi yönetiminin ve kurumsal belleğin boyutları ve süreçleri, bilgi yaratma: öğrenme, deneme, keşfetme ve yenilik, ifade edilebilen ve edilemeyen bilgi arasındaki dönüşüm, kurumsal bilgi yönetimi politikalarının geliştirilmesi, bilişim ve bilgi haritalarının teknikleri, yenilikçi bilişim teknolojisinin uygulanması, bilgi ve AR-GE yönetimi, çeşitli uygulamalar ve  incelemeleri.
ACM 473 Web Programlama II   proje tez,dönem ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem ödevi kapagı,dönem ödevi kapak  ,ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir

Ön Koşul:Var (ACM 368)
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Veri tabanlarına giriş, veri tabanı tabloları,  Data kaynağındaki web kontrolleri ile veriye ulaşım ve veri gösterimi,  Düşen listelerle veri toplama, radyo düğmeleri, işaretleme kutucukları, veri silme, ekleme ve düzeltme, kullanıcı girişinin denetlenerek doğrulanması, veriye bağlı düşen liste, radyo düğmeleri ve işaretleme kutucukları ile çalışma, veri bağlama ve diğer veriye yönelik konuların incelenmesi, sitede dolaşım, kullanıcı yönetimi, sayfa düzeni, site kullanıcılarının yönetimi, sitenin tümüne uygun veri şablonları.
ACM 422 İleri Bilgisayar Organizasyonu   proje tez,dönem ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem ödevi kapagı,dönem ödevi kapak  ,ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 3 + 0) 3
Bu ders, bilgisayar organizasyonu ve mimarisindeki ileri konuları, bilgisayar donanım teknolojileri, çevre cihazlar ve depolama cihazları konularındaki son gelişmeleri içermektedir. IP telefonu, kablosuz ağlar, adsl teknolojileri gibi bazı özel konular da vurgulanacaktır.
ACM 454 E-CRM (E-Müşteri Kaynaklı Yönetim)   proje tez,dönem ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem ödevi kapagı,dönem ödevi kapak  ,ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders şu konuları içermektedir: CRM iş modelleri ve iş kuvvetleri, CRM çözümlerinin dizaynı, B2B ve B2C durum çalışması örnekleri, iş ve pazarlama CRM stratejileri, e-kanallar ve elektronik CRM, B2B ve B2C segmentasyon stratejileri, CRM teknolojileri ve araçları, teknoloji kuvvetleri, kanallar ve e-CRM aktiviteleri, bir CRM projesini hayata geçirme, CRM işi ile pazarlama program stratejisini ilişkilendirme, müşteri profili çıkarma teknolojisi, teknikler ve tedarikçiler, başarılı bir CRM için müşteri segmentasyonu, CRM organizasyonu, bilgi yönetim sistemlerinin geliştirilmesi, birden fazla bilgi stratejisinin yönetimi.
ACM 462 Karar Destek Sistemleri

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders şu konuları içermektedir: Rasyonel karar verme ve uygun bilgi desteği, karar destek sistemlerinin (KDS) bileşenleri: veri, bilgi, veri tabanları, veri tabanı yönetim sistemleri, bilgi tabanları, veri ambarları, kural/model tabanları, uzman sistem mekanizmaları ve belirsizlik faktörleri, sistem dinamikleri ve benzetişim, grup KDS, yönetici bilgi sistemleri, kullanıcı arayüz bileşenleri, KDS tasarımı, uygulaması ve değerlendirmesi.
ACM 464 İleri Ağ Uygulamaları   proje tez,dönem ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem ödevi kapagı,dönem ödevi kapak  ,ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir

Ön Koşul:Var (ACM 463)
Kredi (0 + 3 + 0) 3
Bu ders şu konuları içermektedir: WANlar, WAN servis sağlayıcıları ve WAN aygıtları, Wan dizaynı, PPP, PPP konfigürasyonu, ISDN, ISDN servisleri ve ISDN konfigürasyonu, Çerçeve Anahtarlama teknolojileri ve Çerçeve Anahtarlama konfigürasyonu, ağ yönetimi ve ağda sorun giderme.
ACM 468 Sanal Gerçeklik Teorileri

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders şu konuları içermektedir: Sanal Gerçeklik; sanal gerçeklik sistemleri, VR donanımı, 3-D konum algılayıcıları, izleyiciler, hisseden eldivenler, stereo görüntü cihazları, CAVE ler; dokunma ve kuvvet geribeslemesi, bilgi işleme mimarisi; render yöntemleri, modelleme ve VR yazılımları, hareketlendirilmiş karakterler, VR da insan faktörleri, tıp, rehabilitasyon, eğlence, mimari, üertim, iş, finans, askeri ve robotik uygulamalar, hareket yakalama, artmış gerçeklik.
ACM 474 Bilişim Sistemleri Güvenliği   proje tez,dönem ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem ödevi kapagı,dönem ödevi kapak  ,ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Kriptografi protokolleri, doğrulama protokolleri, e-ticaret güvenlik protokolleri, güvenlik protokolleri: tasarım, uygulama ve analiz, OSI güvenliği, ağ güvenliği için model ve mimariler, e-posta güvenliği, IP güvenliği, IPv6, web güvenliği, sanal özel ağlar, alev duvarları, içerik filtreleme,  hizmet yalanlama saldırıları, kablosuz ağ güvenliği, ağ güvenlik poliçeleri, sistemlere izinsiz girişin algılanması, kötüye kullanma yöntemleri, anomali algılanması, windows güvenliği.
ACM 476 Veri Madenciliği   proje tez,dönem ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem ödevi kapagı,dönem ödevi kapak  ,ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 3 + 0) 3
Bu ders çok kullanılan veri madenciliği metodları ile uygulamalarını kapsar. Veri, enformasyon ve bilgi, veritabanlarında bilgi keşfi, geleneksel istatistik yöntemleri, yapay sinir ağları, karar ağaçları, Bayes teoremi, birliktelik kuralları, veri ambarları, ticari uygulamalar ve ileri teknikler üzerinde durur.
ATD 132 Pazarlamaya Giriş

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders, ürün ve hizmetlerin pazarlaması ile ilgili faaliyetlerin yönetimi ve idaresini kapsamaktadır. Pazarlama stratejisi, pazar bölümlendirme, tüketici davranışı, reklam ve promosyon, dağıtım kanalları, pazarlama kurumları gibi konular derste işlenmektedir. Ders, pazarlamanın temel anlayışlarının yanı sıra, ekonomideki ve global pazardaki değişikliklerin etkisi, trendler ve teknolojinin etkisini de derinlemesine incelemektedir.
ATD 172 Uluslararası İşletmeye Giriş

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders, rekabet prensiplerini, uluslararası düzeyde devam eden ekonomik faaliyet biçimlerini ve rekabette üstünlük kavramını tanıtır. Öncelikle iş dünyası ve hükümetler arasındaki ilişki, bölgesel ticaret bloklarının büyümesi ve küresel ekonomik kuruluşların önemi değerlendirilir. Avrupa entegrasyonu, Doğu Asya ekonomilerinin rolü, geçiş ekonomileri ve gelişmekte olan ekonomiler tartışılacaktır. Dersin üçüncü kısmında, ticari düzenlerin rolü, uluslararası kapitalist akımlar, çokuluslu kuruluşlar, teknoloji transferi ve uluslararası işletme tanıtılacak ve incelenecektir.
ATD 182 Davranış Bilimlerinin Temelleri

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders, davranış bilimlerindeki teorilerin ve ana konuların incelenmesini içermektedir. İlk olarak, davranışın sosyal, duygusal, duyusal, bilişsel ve motivasyonel biçimleri üzerinde durulur. Dersin kapsamındaki konular genel olarak; sosyal düşünme, sosyal etkileşim ve sosyal ilişkilerdir. Dersin içerdiği özel konular ise; benlik, sosyal düşünceyi etkileyen eğilimler, tutum ve davranışlar arasındaki ilişki, uyumluluk ve itaat etme, grup dinamikleri, önyargı ve ayrımcılık, sempati, sevgi, saldırı ve özveridir.
ATD 345 Finansal Yönetim

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders finansal muhasebe tekniklerine ve işletmelerde kullanılan metotlara bir başlangıç dersi niteliğindedir. Muhasebenin rolü ve muhasebe teorilerinin uygulanmaları incelenmektedir. Aynı zamanda gelir tablosu, nakit akımı tablosu, bilanço gibi finansal raporları; sermaye bütçelemesi, sermaye piyasaları ve menkul kıymetler, risk, getiri ve çeşitlendirme, değerleme, sermaye maliyeti, ve sermaye yapısı konularını da kapsamaktadır.
ATD 355 Uygulamalı Araştırma Yöntemleri

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı karar vermeye temel olarak yapılan araştırma sonuçlarını değerlendirmede kullanılan istatistiksel metotları öğretmektir. Derste nicel ve nitel araştırma teknikleri, ticaret hayatındaki uygulamalar ile birlikte tartışılır. Ayrıca; örneklemleme metodu, bilgi kaynakları, veri toplama teknikleri, veri analizi, anket tasarımı gibi konulara da değinilir. Bu derste öğrenciler bir araştırma projesi yaparak öğrenmiş oldukları istatistik metotlarını uygularlar. İstatistik analizlerinde ilgili bilgisayar yazılımları kullanılır.
ACM 161 Ticaret’te Bilişim Sistemleri   proje tez,dönem ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem ödevi kapagı,dönem ödevi kapak  ,ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Degisen is dünyasinda bilisim sistemlerinden örneklere genel bakis. Bilisim sistemlerinin önemi, donanim, yazilim, altyapi ve bilgisayar programlama dillerinin evreleri, akis semasi, paket programlar (Word ve Excel) ve web programciligi. Bilgi teknolojileri ve bilisim sistemleri kavramlari ve yönetimi, stratejik bilisim sistemleri, BPR (is akislarinin yeniden düzenlenmesi) ve bilgi teknolojileri. Alt yapi ile ilgili programlama, Internet ve ilgili degisik uygulamalari. Elektronik Ticaret; tanimlar, tarihçesi, kapsami, telekomünikasyon. Bilgi kaynaklarinin yönetimi; organizasyon içinde bilisim sistemleri bölümü, bilisim sistemlerinin korunmasinda güvenlik ve kontrolün rolü ve bilisim sistemlerinde görülebilecek beklenmedik olaylar için planlama.
ACM 475 Bilişim Suçları ve Hukuku   proje tez,dönem ödevi,dönem ödevi kapakları,dönem ödevi kapagı,dönem ödevi kapak  ,ödev indir,hazır ödev kapakları,ödev kapakları indir

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bilişim Sistemelri Güvenliğinde Temel Kavramlar, Güvenlik Politikası ve Risk değerlendirmesi, Tehditlerin sınıflandırılması, Güvenlik için gereken donanım ve yazılım uygulamaları. Ağ güvenliği, Asıllama, Sayısal İmza, Güvenlik duvarları, Sanal özel Ağlar, Saldırılar ve saldırı saptama sistemleri, Kırma, Bilişim Suçları ve Yasaları.

Yanıt yok

Bir cevap yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Aralık 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?