Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri universite bitirme tezi

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
Genel Akademik Kadro Ders Programı Ders Açıklamaları Haberler Etkinlikler İletişim
FHS121 Anatomi I Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
ECTS 4İnsan vücudunun anatomisine giriş, hücre, doku ve organların anatomisi, sinir sisteminin anatomisi, kas-iskelet sisteminin anatomisi
FHS131 Fizyoloji I
tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,
bitirme projesi,universite bitirme tezi,
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
ECTS 4

İnsan vücudunun fizyolojisine giriş, fizyoloji ve vücut kimyası, hücre, doku ve organların fizyolojisi, sinir sisteminin fizyolojisi, kas-iskelet sisteminin fizyolojisi
HUM101 Uygarlık Tarihi I

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
ECTS 3
NHS101 Hemşireliğe Giriş
tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,
bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
ECTS 5

Geçmişten günümüze hemşirelik, hemşirelik ile ilişkili temel kavramlar (sağlık, esenlik, hastalık, sağlığın korunması, sağlığın geliştirilmesi), temel hemşirelik kuramları, hemşireliğin yasal boyutu, hemşireliğin etik ve profesyonel boyutu, sağlık bakım sistemleri, ekip yaklaşımı, hemşirelikte örgütlenme, mezuniyet sonrası programlar
NHS103 Kişilerarası İlişkiler

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
ECTS 5

Kişilerarası ilişkilerde temel kavramlar, iletişim süreci, sözlü-sözsüz iletişim, kişilerarası iletişim, iletişim tazları (pasif, asertif, agresif), sözlü ve yazılı sunum becerileri, dinleme, beden imajı, öz-güven, kendini tanıma, ben kavramı, çatışma yönetimi, kriz yönetimi, stres ve anksiyete yönetimi, zor hastanın yönetimi
NUT201 Biyokimya
tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,
bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
ECTS 5

Yaşamdaki çeşitli moleküllerin yapıları, bu moleküllerin hücre ve organizmadaki kimyasal reaksiyonları ve bunların sağlıkla ve hastalıklarla ilişkilerinin açıklanması; karbonhidrat, aminoasit, nükleik asit ve lipid metabolizmasını düzenleyen temel yollar
PSY101 Psikoloji
tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,
bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
ECTS 4

Psikolojinin bilimsel temeli, temel kavramlar, psikolojide bilimsel metod, psikolojide temel süreçler, uygulama alanları, kişilerarası ilişkiler ve iletişim
FHS 132 Fizyoloji II
tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,
bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
ECTS 4

Kardiyovasküler sistemin fizyolojisi, lenfatik sistemin fizyolojisi, endokrin sistemin fizyolojisi, solunum sisteminin fizyolojisi, beslenme fizyolojisi, gastrointestinal sistemin fizyolojisi, üriner sistemin fizyolojisi, derinin fizyolojisi, üreme sisteminin fizyolojisi
FHS104 Mikrobiyoloji

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 2) 3
ECTS 3
tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,
bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Mikrobiyolojide temel kavramlar, bakteri hücresinin yapısı, fizyolojisi, üremesi ve genetiği, antibiyotik etki ve direnç mekanizmaları, sterilizasyon-dezenfeksiyon, immünolojide temel kavramlar, temel immün yanıt mekanızması, aşırı duyarlık reaksiyonları, serolojik testler, mantar, protozoa, helmint ve virüslerın incelenmesi.
FHS122 Anatomi II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 2) 3
ECTS 4
tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,
bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Kardiovasküler sistemin anatomisi, lenfatik sistemin anatomisi, endokrin sistemin anatomisi, solunum sisteminin anatomisi, gastrointestinal sistemin anatomisi, uriner sistemin anatomisi, derinin anatomisi, üreme sisteminin anatomisi
HUM102 Uygarlık Tarihi II

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
ECTS 3
NHS102 Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 6 + 0) 5
ECTS 7

Hemşirelik süreci, enfeksiyon kontrol, hasta güvenliği, hastayı hareket ettirme ve kaldırma, hijyen, vital bulgular, oksijen tedavisi, beslenme uygulamaları
NHS104 Toplumsal Duyarlılık
tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,
bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
ECTS 2

Bireylerin içinde yaşadıkları toplum ve dünyaya karşı sorumlulukları olduğuna inanma, yoksulluk-gelir dağılımı, yiyecek güvenliği, sağlık, eğitim, bilgiye erişim, toplumsal cinsiyet eşitliği, engellilik, insan hakları, çevre vb konuların farkına varma, bu konularda katılımcı demokrasi yaklaşımı ile ulusal ve uluslar arası düzeyde işbirliği yapma, sivil toplum örgütlerinde aktif rol alma, çocuk gelişimi, insan hakları, çevre, tüketici sorumluluğu ve özürlü bireyler vb ile ilgili projelerde görev alma
NHS105 Proje I

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 4 + 0) 2
ECTS 2
SOC101 Sosyoloji
tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,
bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
ECTS 5

Sosyolojinin temel kavramları, sosyal süreçler, kurumlar, organizasyon ve sosyal ilişkilerin temel formları, değerlendirme, sosyal kontrol biçimleri, bilimsel bilgi ve verinin toplanması, sosyal bilim, sosyoloji kavramları, kültür, birey ve sosyal etkileşim
FHS102 Genel Patoloji
tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,
bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 2) 3
ECTS 3

Kas hastalıkları, periferik sinir sistemi hastalıkları, kemik tümörleri, yumuşak doku tümörleri, kemiğin enfeksiyöz hastalıkları ve kırıklar, kıkırdak tümörleri ve artirik hastalıklar ve patolojisi, merkezi sinir sistemi hastalıkları, çocukluk çağı hastalıkları, bağ dokusu hastalıkları, metabolik hastalıkların patolojisi, kanser patolojisi.
FHS202 Farmakolojinin İlkeleri

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
ECTS 3

Farmakoloji bilimine giriş, ilaçların sınıflandırılması, ilaçların vücütta emilim, dağılım, metabolizasyon ve eliminasyonu (farmakokinetik), İlaçların etki mekanizmaları (farmakodinamik), terapötik etki, ilaç etkileşimleri, antogonist etki, sinerjik etki, doz hesaplamaları, farmakoekonomi
NHS201 Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar II

Ön Koşul:NHS102
Kredi (4 + 8 + 0) 8
ECTS 10

Deri bütünlüğünün korunması ve yara bakımı, hidrasyonun sağlanması ve sürdürülmesi, barsak boşaltımı, üriner boşaltım, ilaç uygulamaları, ağrı yönetimi, preoperatif-postoperatif bakım, fiziksel değerlendirme ve tanı testleri, acil hasta bakımı ve resüsitasyon, kayıt ve dökümantasyon
NHS203 Hemşirelikte Eğitim İlke ve Yöntemleri

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 2 + 0) 4
ECTS 6

Eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitim, öğretim, çocuk-erişkin eğitimi, sağlık eğitimi, hemşirelik eğitimi, hizmetiçi eğitim, yaşam boyu öğrenme
NHS206 Proje II
tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,
bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 4 + 0) 2
ECTS 4
NUT101 Beslenme İlkeleri

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
ECTS 5

Besin öğelerinin (karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler, mineraller ve su) kimyasal yapıları, sınıflandırılması, fonksiyonları, kaynakları, önerilen günlük alım değerleri, aşırı alım ve yetersizlik durumları, enerji dengesi ve vücut ağırlığının kontrolü, besin grupları, besin öğesi standartları, günlük alınması önerilen miktarlar, beslenme piramidi, besin etiketi, beslenme ve sağlık, gıda güvenliği ve güvenilirliği

Uygulama: Beslenme durumunun diyet analizi ile değerlendirilmesi, beden kitle indeksi, bazal metabolizma enerjisi ve günlük enerji gereksiniminin hesaplanması, gıda kaydı, gıda tüketim sıklığı anketi, besinsel kalite indeksinin hesaplanması, besinlerin karbonhidrat, protein, yağ ve enerji içerikleri ile ilgili hesaplar
TKL201 Türk Dili ve Edebiyatı I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
ECTS 1
NHS202 İç Hastalıkları Hemşireliği
tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,
bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:NHS201
Kredi (4 + 8 + 0) 8
ECTS 10

Hemşirelikte kalite yönetimi, sağlık ve hastalıkta kültürün etkisi, stres yönetimi, sıvı ve elektrolit dengesi/dengesizlikleri, asit-baz dengesi/dengesizlikleri, uyku hastalıkları, biyolojik savunma mekanizmaları, enfeksiyon kontrol, HIV enfekte ve AİDS’li hastanın bakımı, sorunu olan hastaların bakımı, kardiyovasküler sorunu olan hastaların bakımı, periferal vasküler sorunu olan hastaların bakımı, diyabetli hastanın bakımı, endokrin hastalıklarında bakım, karaciğer hastalıklarında bakım, gastrointestinal sorunu olan hastaların bakımı, safra yolları ve pankreas hastalıklarında bakım, üriner sistem sorunu olan hastaların bakımı, nörolojik sorunu olan hastaların bakımı, kanserli hasta bakımı, kas-iskelet sistemi olan hastaların bakımı, immünolojik sistem sorunu olan hastaların bakımı, acil durumlarda doğal afet ve felaketlerde dahiliye hastasının bakımı, dahili yoğun bakım ünitelerindeki hastaların bakımı, erişkin hastaların evde bakımı, ölümü yaklaşan hastanın bakımı
NHS204 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,
bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:NHS201
Kredi (4 + 8 + 0) 8
ECTS 10

Şok, ağrı yönetimi, enfeksiyon kontrol, preoperatif bakım, intraoperatif bakım, postoperatif bakım, organ/doku transplantasyonu, yanıklı hastaların bakımı, acil durumlarda doğal afet ve felaketlerde cerrahi hastasının bakımı, cerrahi yoğun bakım ünitelerindeki hastaların bakımı
NHS205 Hemşirelikte Etik

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
ECTS 3

Hemşirelikte etiğin gelişimi; bilgilendirilmiş onam; temyiz kudreti; tedaviyi reddetme; mahremiyet; gizlilik, ötenazi, genetik çalışmalar, üreme sağlığı ve organ ve doku transplantasyonu vb. konularda etik; etik ikilemler
NHS207 Proje III

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 8 + 0) 4
ECTS 6
NHS451 Yaz Stajı I

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 40 + 0) 7
ECTS 10

Her bir yaz stajı kesintisiz 21 iş günü olacaktır.
TKL202 Türk Dili ve Edebiyatı II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

FHS301 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri
tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,
bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
ECTS 3

Sağlık araştırmalarının planlanması, örnekleme yöntemleri, anket formu hazırlama, araştırma tasarımı, veri toplama yöntemleri, bilgi kaynaklarına ulaşım, toplanan verilerin değerlendirilmesinde izlenen yol, sonuçların raporlandırılması, araştırma kritiği
HTR301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
ECTS 1
NHS301 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Ön Koşul:NHS201
Kredi (4 + 8 + 0) 8
ECTS 10

Çocuk ve ailelerine yönelik politikalar, çocuk popülasyonun sağlığını etkileyen hastalık ve riskli davranışların yönetimi, çocuk sağlığı ve hastalıklarının sosyal boyutu, günümüz toplumunda çocukların korunması, pediatrik bakımın yasal ve etik boyutu
NHS303 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,
bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:NHS201
Kredi (4 + 8 + 0) 8
ECTS 10

Üreme sağlığına ilişkin temel kavramlar ve göstergeler, kadın sağlığı hemşiresinin rol ve işlevleri, kadın yaşam evreleri, özellikleri ve sağlık gereksinimlerinin karşılanması, menopoz ve bakım yaklaşımı, insan üreme fizyolojisi ve gebelik, gebelik öncesi, gebelik, doğum ve sonrası dönemde kadın ve ailesine bütünsel bakım ve danışmanlık, gebelikte sağlık tanılama, muayene, izlem ve değerlendirme, fetal sağlığın değerlendirilmesi, emzirme danışmanlığı, riskli gebelikler ve bakımı, doğum ve lohusalığa ilişkin riskli durumlar ve bakımı, infertilitede danışmanlığı, aile planlaması ve kontraseptif yöntemler, jinekolojik hastalıklardan korunma ve bütünsel bakım, üro-jinekolojik sorunların değerlendirilmesi ve bakımı, jinekolojik kanserlerin önlenmesi, erken tanı ve bakımı
NHS306 Proje IV

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 4 + 0) 2
ECTS 3
NHSXXX Seçmeli Ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

FHS312 Biyoistatistik
tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,
bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
ECTS 3

İstatistik ve biyoistatistiğin tanımı, istatistiğin sağlık bilimlerinde yapılan çalışmalarda kullanımı, tanımlayıcı istatistikler, tablo ve grafikler, olasılık ve olasılıksal dağılımlar, örneklemede kullanılan istatistikler, hipotez testleri, regresyon ve korelasyon analizleri,geçerlilik ve güvenilirlik analizleri
HTR302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
ECTS 1
NHS302 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,
bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:NHS201
Kredi (4 + 8 + 0) 8
ECTS 10

Mental, emosyonel ve spirituel alanların tümünü kapsayan bütüncül sağlık kavramı, akıl-beden ilişkisi, tamamlayıcı tedavilerin bireyin mutluluğundaki rolü, farklı yaşam dönemlerinin akıl ve ruh sağlığına etkisi, akıl ve ruh sağlığının korunması/geliştirilmesi/iyileştirilmesinde sanatın yeri, akıl ve ruh sağlığınının bozulduğu çeşitli durumlarda (şizofreni, bipolar hastalıklar, psikoz, depresyon, demans vb) bakım, psikolojik terapiler
NHS304 İlk Yardım

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
ECTS 3

Kalp krizindeki ilk yardım müdahaleleri, astım krizleri, epilepsi nöbetleri, şeker hastalarında acil durum vakaları, alerjik reaksiyonlar, şok, kardiyopulmoner resusitasyon (CPR), kanamalar, yabancı cisim ile boğulmalar, zehirlenmeler, yanıklar, sıcak-soğuk çarpmaları, ısırıklar ve sokmalar, kesikler, kemik ve eklem yaralanmaları, omurilik yaralanmaları, baş yaralanmaları ve kırıklarda ilk yardım
NHS305 Geriatri Hemşireliği

Ön Koşul:NHS201
Kredi (2 + 6 + 0) 5
ECTS 6
tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,
bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Dünyada ve ülkemizde yaşlı nüfus, yaşlanmanın biyolojisi, yaşlanma teorileri, yaş ile ilişkili fizyolojik değişiklikler (fizyolojik ritm ve yaşlanma, homeostazis, yaşlanma ve savunma sistemleri, laboratuar değerlerinde meydana gelen değişimler, anatomik yapıda meydana gelen değişimler, organ ve sistemlerde yaşa bağlı değişimler), yaşlanmanın psikososyal boyutu (başarı yaşlanma, yaşlılarda din ve sağlık, stress, emeklilik ve role değişimleri, destek sistemleri, bakım veren ile ilgili konular), yaşlılarla iletişim, kapsamlı geriatrik değerlendirme, geriatrik aciller, geriatrik sendromların önlenmesi ve yönetimi (üriner ve fekal inkontinans, düşmeler, senkop, demans, deliriyum, depresyon, uyku sorunları, malnütrisyon, bası yaraları, polifarmasi), yaygın geriatrik hastalıkların yönetimi, yaşlı ihmal ve istismarı, yaşlılarda immünizasyon, psiko-sosyal sorunu olan yaşlıların bakımı, yaşlı bakımının sosyal boyutu, yaşlı bakımının etik boyutu, yaşlı sağlığına ilişkin ulusal ve uluslararası politikalar
NHS307 Proje V

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 4 + 0) 2
ECTS 4
NHS452 Yaz Stajı II

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 40 + 0) 7
ECTS 10

Her bir Yaz Stajı kesintisiz 21 iş günü olacaktır.
NHSXXX Seçmeli Ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

NHS401 Halk Sağlığı Hemşireliği
tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,
bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:NHS201
Kredi (4 + 8 + 0) 8
ECTS 10

Halk sağlığı hemşireliğinde temel kavramlar, okul sağlığı, iş sağlığı, aile sağlığı, çevre sağlığı, yaşlı sağlığı, birinci basamak sağlık hizmetlerinde birey, aile ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirme
NHS403 Hemşirelikte Liderlik ve Yönetim

Ön Koşul:NHS201
Kredi (3 + 6 + 0) 6
ECTS 6

Liderlik, liderlik teorileri, örgüt kültürü, çatışma yönetimi, karar verme stratejileri, liderlikte güç, değişim yönetimi, insan kaynakları yönetimi, zaman yönetimi, risk yönetimi, eğitim yönetimi, afet yönetimi, motivasyon, bakım kalitesinin yönetimi, performans değerlendirmesi, iş analizi, insan gücü planlaması, sağlık politikaları, sağlık hizmetlerinin finansal yönetimi ve bütçeleme, sağlık yönetiminin yasal boyutları
NHS405 Kritik Düşünme

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
ECTS 3

Bilimsel bir yöntem olarak kritik düşünmeyi öğrenme ve günlük hayatta kullanma, bu bağlamda ilgili/gereken bilgileri toplama, etkili ve yaratıcı bir yaklaşımla bilgiyi inceleme, mantıksal çıkarımlarda bulunma, sorumluluk duygusu ile hareket ederek güvenilir bir yargıya/karara varma, birinin yaşamı, davranışları, eylemleri hakkında karar verirken bu bilgi ve becerileri kullanma, sorunlara yaratıcı çözümler getirme, son olarak toplumum yalnızca pasif bir üyesi değil, yaşadığı topluma katkısı olan sorumlu bir vatandaş olma
NHS406 Bitirme Projesi I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 4 + 0) 4
ECTS 4

Bilimsel yöntem ile anket hazırlama, anketleri uygulama, toplanan verileri uygun istatistiksel yöntemlerle analiz etme ve raporlandırılma
NHS408 Liderlik Projesi

Ön Koşul:NHS403
Kredi (0 + 4 + 0) 2
ECTS 4
NHSXXX Seçmeli Ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

NHS402 Klinik Çalışma

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 24 + 0) 14
ECTS 16

Diyaliz hemşireliği, yoğun bakım hemşireliği, ameliyathane hemşireliği gibi özel hemşirelik alanlarının en az ikisinde öğrencinin uzman bir hemşire gözetiminde ve akademik olarak desteklenerek uygulama yapması
NHS404 Makale Değerlendirme

Ön Koşul:Yok
Kredi (1 + 2 + 0) 2
ECTS 2

Bilimsel makaleleri okuma, yorumlama, değerlendirme ve tartışma
NHS407 Bitirme Projesi II

Ön Koşul:Yok
Kredi (4 + 4 + 0) 6
ECTS 9

Bilimsel yöntem ile anket hazırlama, anketleri uygulama, toplanan verileri uygun istatistiksel yöntemlerle analiz etme ve raporlandırılma
NHSXXX Seçmeli Ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

NHS351 Sağlık Turizmi ve Hemşirelik
tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,
bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
ECTS 3

Dünya sağlık turizm pazarı, sağlık turizminin ekonomik boyutu, AB ve sağlık turizmi, Türkiye’de sağlık turizmine yönelik hizmetler, Türkiye’deki sağlık turizm istatistikleri, ülkemizdeki belli başlı akredite sağlık kurumları, Türkiye’de yaşlı bakımına yönelik merkezler, ağırlama hizmetleri, sağlık turizminde kültürlerarası hemşirelik konuları (uluslararası bakış açısı ile kültürel değerler ve iletişim, Türkiye ve Avrupa ülkeleri, Amerika, Rusya, orta doğu ülkeleri, uzak doğu ülkeleri arasındaki farklılıklar ve benzerlikler), sağlık turizm ve uçuş hemşireliği, sağlık turizminde otel hemşireliği, sağlık turizminde sigorta ile ilgili konular, Türkiye’deki malpraktif ve yükümlülükler ile ilgili diğer konular
NHS352 İş Sağlığı Hemşireliği

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
ECTS 3

İş sağlığı hemşiresinin rol ve sorumlulukları, iş yerinde sağlığı tehdit eden durumlar, iş yeri güvenliği, iş kazaları, meslek hastalıkları, iş sağlığı hizmetlerinde stratejik planlama, kurumsal değerlendirme ve sağlık hizmetlerinin yönetimi, iş sağlığı ile ilgili kanun, yönetmelik ve tüzükler
NHS353 Cinsel Sağlık
tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,
bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
ECTS 3

Üreme ve cinsel sağlığa ilişkin ana kavramlar, cinsel kimlik gelişimi ve cinsiyet rolleri, cinsel yönelimler, cinsel eylem fizyolojisi, cinselliğe kültürel ve toplumsal etkiler, güvenli cinsel yaşam, cinsel istismar, cinsel şiddet, cinsel fonksiyon bozuklukları ve cinsel fonksiyon bozukluklarının multidisipliner yönetimi, üreme ve cinsel haklar, üreme ve cinsel haklar savunuculuğu.
NHS354 Evde Bakım Hemşireliği
tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,
bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
ECTS 3

Evde bakım ekibi (hemşire, hekim, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal hizmet uzmanı, psikolog/psikiyatrist), evde bakım hemşiresinin rol ve sorumlulukları, evde bakımda kapsamlı değerlendirme (hastanın fizyolojik ve psikososyal değerlendirilmesi, hasta ailesinin değerlendirilmesi, hastanın yaşadığı yer ve çevresinin değerlendirilmesi), farklı hasta gruplarına yönelik akut, postakut, rehabilite edici ve uzun süreli evde bakım hizmetleri, evde bakımda özel konular (infüzyon terapi, doğum sonu anne ve çocuk bakımı, mental sağlık sorunu olan hastanın bakımı, hospis ve palyatif bakım, tamamlayıcı tıp uygulamaları), beklenmeyen ve acil durumların yönetimi, hasta ve aile üyeleri ile iletişim, ev ortamında sağlık eğitim ve danışmanlığı, kayıt tutma, aile üyelerinin bakımı, evde bakımın yasal ve etik boyutu
NHS355 Sağlığın Geliştirilmesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
ECTS 3

Sağlık ve hastalıkta temel kavramlar, sağlığın psikososyal yönü, sağlığı geliştirici davranışlar, sağlığın geliştirilmesinde modeller, sağlığı geliştirme stratejileri, sağlığın geliştirilmesi ve hemşirelik süreci, yaşam dönemlerine özgü sağlığı geliştiren uygulamalar.

Sağlığın geliştirilmesinde temel konular;

 • Beslenme (farklı yaş gruplarına uygun beslenme, özel gruplarda ve kronik hastalarda beslenme)
 • Egzersiz (izometrik egzersizler, dinamik egzersizler, ROM egzersizleri)
 • Stres yönetimi
 • Uyku yönetimi
 • Primer, sekonder, tersiyer düzeyde sağlığın korunması ve geliştirilmesi
 • Kazaların önlenmesine yönelik stratejiler
 • Sigara, alkol ve madde kullanımının önlenmesi ve bırakılmasına yönelik stratejiler
 • Güvenli cinsel yaşam
 • Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi
 • Toplumda sık görülen kronik hastalıkların önlenmesine yönelik stratejiler
 • Kronik hastalıklarda komplikasyonların önlenmesi
 • Özel gruplara yönelik uygulamalar.

NHS356 Adli Hemşirelik
tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,
bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
ECTS 3

Adli hemşirelik; hemşirelik ve adli bilimlerin kombinasyonu; hemşirelik biliminin yasal prosedürlere, adli bilim araştırmalarına, yaralı ya da ölü bireylerin, şiddet, travmatik kaza ve çevre ile ilgili kaza ile ilgili durumların incelenmesine odaklanmasıdır. Bu derste adli bilgi, adli vakalarda hemşireliğin sorumlulukları, fail ve kurbanlar için klinik konsültasyon, adli inceleme/muayene, çocuk, yaşlı ve engelli bireylere yönelik cinsel istismar, cinsel saldırı incelenmesi, kişiler arası şiddetin kültürel ve teorik yönleri, şiddet mağdurlarını destekleme, acil ünitelere başvuran adli vakalar, adli kanıtların toplanması, saklanması, ilgili mercilere ulaştırılması, olay yeri incelemesi, ölü muayenesi, sözlük iletişimi yorumlama, adli fotografcılık, adli dokümantasyon (tıbbi-yasal rapor yazma-adli rapor) ve mahkemelerde tanıklık etme konuları ele alınacaktır.
NHS357 Kritik Bakım Hemşireliği

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
ECTS 3

Kan-gaz değişimi ve pozisyonlama, fiziksel tespit, akut solunum sıkıntı sendromunun yönetimi, alternatif ventilasyon modelleri, hastayı ventilatörden ayırma, hemodinamik takip, yoğun bakım ünitelerinde akut böbrek yetmezliğinin yönetimi, akut karaciğer yetmezliği olan hastanın yönetimi, yaygın damar içi koagülasyonu olan hastanın yönetimi, sepsisin önlenmesi ve yönetimi, yoğun bakım ünitelerinde obstetrik acillere yaklaşım, çoklu organ yetmezliği olan hastaya yaklaşım, yoğun bakım ünitelerinde hastaların sedasyonu, kritik hastaların rehabilitasyon ve izlemi, tedavinin sonlandırılması, akut beyin hasarları ve resüsitasyon, yaşam sonu bakım, kritik bakımın etik boyutu
NHS358 Sağlık Politikaları

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
ECTS 3

Bilim, teknoloji ve sağlık için yenilikçi sistemler; uluslar arası ve ulusal toplum sağlığı: demografik bakış; sağlık hizmetlerine ulaşabilme: sağlık insan gücü, sağlık bakımının sunumu ve bütçeleme, sosyal güvenlik sistemleri, uzun süreli bakıma ilişkin politikalar, eczaneler ile ilgili politikalar; sağlık bakımının değerlendirilmesi: maliyet, çıktılar ve politikalar; politik başarı için iletişim becerileri; değerlerin siyasi gündeme etkisi; sağlık politikalarının oluşturulmasında medyanın gücü; sağlık cehaletini azaltmada toplumu harekete geçirmek; sağlık politikaları ve mesleki etik ilkeler

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Haziran 2024
P S Ç P C C P
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930