Reklam Tasarımı ve İletişimi universite bitirme tezi

Reklam Tasarımı ve İletişimi
Genel Akademik Kadro Ders Programı Ders Açıklamaları Haberler Etkinlikler İletişim
ADV 101 REKLAMCILIĞA GİRİŞ
tez yazım,bitirme tezi, bitirme odevi, ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,bitirme projesi,universite bitirme tezi,
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders kapsamında öğrencilere, reklamcılığın temel kavramları, reklamcılığın işleyiş süreci, reklamcılık stratejileri, medya planlaması, yerel, ulusal ve uluslararası reklamcılıkta reklam yaratım sürecinin nasıl işlediği konusunda bilgiler verilecektir.
COMM 111 SUNUM TEKNİKLERİ
tez yazım,bitirme tezi, bitirme odevi, ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,bitirme projesi,universite bitirme tezi,
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dersin amacı, öğrencilerin multimedya ve internet araçlarının temel işlevlerini ve bunları kullanma tekniklerini öğrenmeleridir.
COMM 141 HUKUKA GİRİŞ
tez yazım,bitirme tezi, bitirme odevi, ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,bitirme projesi,universite bitirme tezi,
Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

HUM 101 UYGARLIK TARİHİ I
tez yazım,bitirme tezi, bitirme odevi, ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ADV 102 REKLAMCILIK VE TUTUNDURMA YÖNETİMİ
tez yazım,bitirme tezi, bitirme odevi, ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Markaların savaşı olarak değerlendirebileceğimiz günümüz pazarlama dünyasında, marka yaratmak ve ona değer katmak uzun dönemli bir reklam ve promosyon planlama sürecine dayanmaktadır. Marka oluşturulmaya marka imajı ve ismi ile ürün ve hizmetlere kimlik kazandırmaya yönelik çabaların bütünü bir yönetim fonksiyonudur ve stratejik planlama sürecine dayanır. Bu derste, bu bağlamda bir marka yaratılırken izlenen reklamcılık ve promosyon yönetimi süreci irdelenecektir.
COMM 102 KİTLE İLETİŞİME GİRİŞ
tez yazım,bitirme tezi, bitirme odevi, ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dersin amacı, öğrencilerin kitle iletişimini anlamalarını sağlamaktır. Kitap, gazete, radyo, televizyon, ve yeni medya; medya sanayileri-haber, reklam, halkla ilişkiler, uluslararası medya-medyanın etkileri ve etik, irdelenecek konular arasındadır.
COMM 152 KİTLE İLETİŞİMİ İÇİN İNGİLİZCE
tez yazım,bitirme tezi, bitirme odevi, ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders, düşünceleri yazılı ve sözlü olarak iletme konusunda yoğunlaşan, iletişim ve kitle iletişimi alanında ihtisaslaşmış dile giriş niteliği taşır. Fakülte müfredatından derlenmiş farklı metin ve okumalarla, öğrenciler gazetecilik, radyo-televizyon-sinema, film, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında biçim bulan kitle iletişimi konusunda bilgi edinirler. Öğrenciler bilgilerini makale, bülten, konuşma ve tartışma gibi farklı türler aracılığıyla yaymayı öğrendikçe teori ve pratik bütünleşir.
HUM 102 UYGARLIK TARİHİ II
tez yazım,bitirme tezi, bitirme odevi, ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

SOC 101 SOSYOLOJİYE GİRİŞ
tez yazım,bitirme tezi, bitirme odevi, ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı, öğrencilerin insan topluluklarıyla ilgili temel bir anlayışa sahip olmasıdır. Dersin altyapısı, insan topluluklarının biçimlenmesi ve evrimini kapsamaktadır. Toplumsal organizasyonlar ve kurumlar, aile, dini kurumlar; eğitimin, bilimin ve teknolojinin gelişimi gibi konular ele alınmaktadır.
ADV 221 PAZARLAMA İLKELERİ
tez yazım,bitirme tezi, bitirme odevi, ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Kapsamlı bir pazarlama yönetimi perspektifi sunan derste, üzerinde özellikle durulacak konular şunlardır; Tüketici, ve sanayi piyasalarının özellikleri ve piyasayı tanımlayabilir gruplara ayırma, pazarlama yönetiminin özellikleri ve faaliyet alanları, kar, maliyet ve planlama kavramları, talep analizleri; rekabet ve pazar planlaması, maliyet analizleri, dağıtım yapısı ve pazarın yerel şartlarının optimize edilmesi; hukuk ve pazarlama yöneticisi, ürün, pazarlama kanalları ve fiyat karar süreci, tutundurma karar süreci (reklamcılık ve kişisel satışa giriş) ; pazarlama işlevlerinin planlaması ve organizasyonu; pazarlama yönetimi alanındaki güncel gelişmeler.
COMM 221 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE VERİ ANALİZİ I
tez yazım,bitirme tezi, bitirme odevi, ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

COMM 241 PSİKOLOJİYE GİRİŞ
tez yazım,bitirme tezi, bitirme odevi, ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Algı, öğrenme, motivasyon, gelişim teorileri, kişilik, zeka ve sosyal ilişkiler gibi temel psikolojik yöntemleri içeren bir giriş dersidir.
ECON 201 EKONOMİYE GİRİŞ
tez yazım,bitirme tezi, bitirme odevi, ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Ders mikroekonomi ve mikroekonominin analitik araçlarının temel kavramlarına giriş niteliğindedir. Arz ve talep analizi, çeşitli piyasa yapıları, şirket teorisi, dağıtım teorisi, vb. işlenecek temel konular arasındadır.
TKL 151 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI I
tez yazım,bitirme tezi, bitirme odevi, ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dersin amacı, Türk dili ve edebiyatını, başlıca türlere ve önemli yazarlara ağırlık vererek yeniden değerlendirmektir. Bu kapsamda: Türk dilini doğru anlama, doğru kullanma, doğru yazma öğretilir. Bu amaçla ilk yarı yıl sınavında öğrencinin Yeterli Türk Dili Bilgisi sınavına girip, başarı göstermesi zorunludur.
ADV 232 TÜKETİCİ KARARLARI
tez yazım,bitirme tezi, bitirme odevi, ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Reklamın tüketici kararlarına etkileri, tüketicilerin karar alma sürecindeki psikolojik, ekonomik ve sosyal tutumları ve düşünce mekanizmaları, bireysel farklılıkların karar almaya etkileri, toplumsal baskı gruplarının ve çevrenin tüketim alışkanlıklarına müdahalesi, tüketim davranışında algılama biçimleri, tüketici grupları ve segmentasyon, kişilik kuramları, tüketim motivasyonu yaratma süreci, tüketici tutumlarının oluşturulması ve değiştirilmesi, tüketici kararlarında iletişimin katkısı, kültür ve tüketim alışkanlıkları, küreselleşmenin tüketim kalıplarına etkisi vb. gibi konular, bu dersin ana temalarını oluşturmaktadır. Dersin yürütülme biçimi, anlatım, tartışma ve araştırmaya dayanmaktadır.
COMM 242 SOSYAL PSİKOLOJİ
tez yazım,bitirme tezi, bitirme odevi, ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders insan davranışının ve deneyiminin toplumsal bağlam içindeki toplumsal ve psikolojik boyutları üzerinde yoğunlaşacaktır. Bilinç, hafıza, dikkat ve öğrenmeyi toplumsal davranışlar ve bilişsel süreçler olarak değerlendirirken, uyum, öfke, önyargı, etki, tavır ve istek gibi hem bireysel hem de grup davranışları incelenecektir. İnsan davranışını iletişim olgusu içinde toplumsal bilinç, kamu oyu süreçleriyle birlikte değerlendirecektir.
TKL 152 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Ders, öğrencilere Türkçe’nin temel içeriğinin yanısıra, dil ve dünya dilleri hakkında genel bilgi vermeyi amaçlar. İşlenen konular arasında modern Türkçe’nin sesbilgisi, fonoloji ve morfolojisiyle, kelime ve cümle yapısı ve anlam bilgisidir
ADV 301 REKLAM TASARIMI, GRAFİĞİ VE ÜRETİMİ
tez yazım,bitirme tezi, bitirme odevi, ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders kapsamında reklam grafik tasarım disiplini’nin temel unsurları,renk, çizgi, ton ve şekil gibi konular söz konusudur.Bu bağlamda logo tasarımı, görsel imge ve grafik tasarımının temel unsurlarının reklam içindeki yeri konu edilecektir.
ADV 321 BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİNİN İLKELERİ
tez yazım,bitirme tezi, bitirme odevi, ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders, reklamcılık, halkla ilişkiler, satış geliştirme, doğrudan pazarlama gibi çeşitli iletişim yöntemlerinin stratejik rollerini değerlendiren; geniş kapsamlı bir plana dayanan ve bu yöntemleri açık tutun; tutarlı, en üst düzeyde iletişim etkisi yaratmak için bu disiplinleri birleştiren kapsamlı bir pazarlama iletişimi planlama konseptini ifade eder.Bu bağlamda ders, bütünleşik pazarlama iletişiminde, konuyu kitle ve mikro iletişiminde incelemek, bütünleşik pazarlama iletişiminin taktik ve programlarını uygulamak ve değerlendirmek üzerine odaklanmıştır.
ADV 331 REKLAMCILIKTA STRATEJİK ARAŞTIRMA
tez yazım,bitirme tezi, bitirme odevi, ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı, öğrencilere reklamcılık alanındaki araştırma yöntemleri hakkında bilgi vermektir. Tüketici araştırmalarının yanında, reklam öncesi ve sonrası değerlendirme araştırmaları da bu dersin kapsamına girmektedir. Derste herhangi bir istatistik çalışma veya hesaplama yapılmayacak bunun yerine araştırma şirketlerinin reklam, sektör, ürün, tüketici ve diğer konularda yaptıkları çalışma raporlarını anlamayı ve değerlendirmeyi öğrenme hedefli çalışılacaktır.
HTR 301 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
tez yazım,bitirme tezi, bitirme odevi, ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ADV 302 STRATEJİK MEDYA PLANLAMASI
tez yazım,bitirme tezi, bitirme odevi, ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Ders kapsamında, reklamcıların hedeflerini başarmada müşteriler üzerindeki etkilerini değerlendirerek, alternatif medya mecralarını da göz önünde bulundurup, yazılı basın, görüntülü medya ve açık hava medyasında en ekonomik biçimde reklam yeri ve zamanı satın alma stratejilerinin incelenmesi amaçlanır.

 
ADV 312 REKLAMCILIK METİN YAZIMI
tez yazım,bitirme tezi, bitirme odevi, ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders öğrencilere, reklam metinlerinde etkili kelime kullanımı yeteneğini kazandırmayı amaçlar. Metin yazmak, yaratıcı düşünceye ve kelimelerin hedef kitlelere ulaşmasını sağlamak , onların dikkatini çekmek ve onları etkilemek için geniş bir perspektife ihtiyaç duyar.
ADV 322 KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMALARI
tez yazım,bitirme tezi, bitirme odevi, ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Kurumları etkileyen eğilim ve sorunları, kriz yönetimi, kamu iletişimi, tüketici ilişkileri, çalışanlarla ilişkiler, çevresel sorunlar ve çokuluslu şirketlerin sorunları incelenmektedir. Örnekolay çalışmaları takip edilir.
ADV 332 REKLAMCILIKTA KONUMLANDIRMA STRATEJİLERİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders, Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve raklamcılığın en önemli unsurlarından olan konumlandırma kavramını ve stratejilerini ele alır. Ders kapsamında, reklamcılıkta yaratıcı stratejiyle bağlantılı olarak marka algılanırlığını, bilinirliğini en üst düzeyde sağlayabilmek amacıyla kullanılan konumlandırma stratejileri örnek olaylarla söz konusu edilir.
HTR 302 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ADV 401 REKLAMCILIKTA KAMPANYA YÖNETİMİ VE AJANS OPERASYONLARI
tez yazım,bitirme tezi, bitirme odevi, ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders, ilk olarak öğrencilerin önceki dönemler boyunca elde ettikleri bütün bilgileri kullanarak bir reklam projesi hazırlamalarını amaçlamaktadır. Proje, öğrenci ve öğretim görevlisinin beraber üzerinde karara vardığı bir ürünle ilgili olacaktır ve bir reklam kampanyası geliştirmedeki bütün adımları içerecektir. İkinci olarak, bu dersle birlikte öğrencilerin reklam sektörünü yakından tanımalarını sağlanacak, müşteri ve ajans arasındaki ilişkiler, ajans ile medya ve yapım şirketleri gibi üçüncü kişiler arasındaki ilişkiler incelenecek ve aynı zamanda müşteri tipleri incelenecektir.
ADV 411 REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞI
tez yazım,bitirme tezi, bitirme odevi, ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Ders reklam fotoğrafçılığın ana noktalarını içermektedir. Öğrencilere reklam fotoğrafinın sanatsal yaratımını gösterecek pek çok örnek gösterilecek ve temel görsel kaliteyi yaratan etkenler ortaya konacak ve fotoğrafın çeşitli amaçlarla kullanımı öğretilecektir.
ADV 421 KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR VE REKLAMCILIK
tez yazım,bitirme tezi, bitirme odevi, ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
 

Bu ders kapsamında, eleştirel teori ve kültürel çalışmalar bağlamında reklamcılık nosyonu irdelenecektir. Tüketim kültürü, popüler kültür, medya, sosyoloji, antropoloji gibi farklı disiplinler bu dersin ilgi alanındadır.
ADV 491 MEZUNİYET PROJESİ I
tez yazım,bitirme tezi, bitirme odevi, ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (4 + 0 + 0) 4
Dersin ana ilgi alanı, dönem içinde tartışılamayan konuların üzerinden geçmek ve öğrencilere aldıkları teorik eğitimin pratik yanlarını göstermektir. Atölye çalışmalarına profesyonel kişiler davet edilecek ve öğrenciler bu sayede gerçek hayatta karşılaşacakları muhtemel olayların pratik bilgi ve uygulamalarına ilk elden ulaşmış olacaklardır. Ders kapsamı içinde, öğrenci gruplarına grup çalışma yeteneklerini geliştirmek amacıyla dönem projeleri verilecektir. Gruplara bilgi toplayabilecekleri, profesyonel kişilerle derinlemesine mülakat yapabilecekleri ve bu bulgular üzerinde rapor yazabilecekleri belirli konular verilmektedir. Reklamcılık Tasarımı bölümü bu bağlamda, reklamcılık alanından gelen uzmanların programlama seminerlerinin de özel bir şekilde üzerinde durur. Ele alınan başlıklar ana olarak şu alanlara aittir: “Bütünleşik pazarlama kampanyaları”, ” Reklamcılık sunum teknikleri”, ” Sanat, grafik ve tasarım”, “Reklamcılıkta grup çalışması” ve “Reklamcılıkta yaratıcılık”.

                       
ADV 402 SİYASAL İLETİŞİM KAMPANYALARI
tez yazım,bitirme tezi, bitirme odevi, ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Siyasal kampanya stratejileri ve taktiklerinin sosyo-politik çevre içerisinde eleştirel gelişmesinin analizidir. Kampanya yöneticilerinin, medya danışmanlarının, basın sekreterlerinin ve operatörlerin görevleri incelenir. Medya geri dönümü, siyasi reklam ve seçimlerdeki aday tartışmaları dersin konuları arasındadır.
ADV 412 REKLAMCILIKTA ÖRNEK OLAYLAR

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Sadece Reklam İletişimi ve Tasarımı Bölümünde reklam sektörüne hazırlanan öğrenciler için değil tüm diğer bölümler ve meslek alanları için de hazırlanan Reklamcılıkta Örnek Olaylar dersinde güncel reklamlar eleştirel bir çizgide tartışılacak, ayrıca örnek olaylara vurgu yapılacaktır. Her meslek grubunun reklamları nasıl kullandığı ve reklamlar tarafından nasıl kullanıldığı da ayrıca işlenecektir.
ADV 422 REKLAMCILIKTA YAPIM TEKNİKLERİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders özellikle televizyon reklamı çekme sanatı ve yapımı konuları üzerinde durur. İçeriği storyboard yapımı, mikrofon teknikleri, röportaj ve kayıt ortam sesi, hikaye yazımı, çekim ve çekim sonrası yapım aşamaları, temel montaj teknikleri ve video yapımında ışıktır.
ADV 492 MEZUNİYET PROJESİ II
tez yazım,bitirme tezi, bitirme odevi, ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (4 + 0 + 0) 4
 

Dersin ana ilgi alanı, dönem içinde tartışılamayan konuların üzerinden geçmek ve öğrencilere aldıkları teorik eğitimin pratik yanlarını göstermektir. Atölye çalışmalarına profesyonel kişiler davet edilecek ve öğrenciler bu sayede gerçek hayatta karşılaşacakları muhtemel olayların pratik bilgi ve uygulamalarına ilk elden ulaşmış olacaklardır. Ders kapsamı içinde, öğrenci gruplarına grup çalışma yeteneklerini geliştirmek amacıyla dönem projeleri verilecektir. Gruplara bilgi toplayabilecekleri, profesyonel kişilerle derinlemesine mülakat yapabilecekleri ve bu bulgular üzerinde rapor yazabilecekleri belirli konular verilmektedir. Reklamcılık Tasarımı bölümü bu bağlamda, reklamcılık alanından gelen uzmanların programlama seminerlerinin de özel bir şekilde üzerinde durur. Ele alınan başlıklar ana olarak şu alanlara aittir: “Bütünleşik pazarlama kampanyaları”, ” Reklamcılık sunum teknikleri”, ” Sanat, grafik ve tasarım”, “Reklamcılıkta grup çalışması” ve “Reklamcılıkta yaratıcılık”.
ADV ALAN SEÇMELİ

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ADV 341 OLAY PAZARLAMASI
tez yazım,bitirme tezi, bitirme odevi, ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı öğrencilere özel olayların planlama süreci ve tekniklerini aktarmaktır. Ders süresince olayların nasıl yaratılacağı, düzenleneceği, sponsorların nasıl tanımlanacağı ve bulunabileceğinin yanı sıra büyük ölçekli cemiyet olay ve etkinliklerinin pazarlama ve uygulanması konuları üzerinde durulmaktadır.
ADV 342 REKLAMCILIKTA METİN YAZIMI VE LAYOUT
tez yazım,bitirme tezi, bitirme odevi, ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders öğrencilere, reklam metinlerinde etkili kelime kullanımı yeteneğini kazandırmayı amaçlar. Metin yazmak, yaratıcı düşünceye ve kelimelerin hedef kitlelere ulaşmasını sağlamak , onların dikkatini çekmek ve onları etkilemek için geniş bir perspektife ihtiyaç duyar.
ADV 351 B2B PAZARLAMA İLETİŞİMİ
tez yazım,bitirme tezi, bitirme odevi, ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders kapsamında B2B etkinlikleri tartışılacaktır. Bu kapsamda, tutundurma yönetimi kapsamında son alıcıdan ziyade aracılara, bayilere hizmet ve ürünlerin pazarlanması konu edilecektir.
ADV 362 İKNA EDİCİ İLETİŞİM KURAMLARI ve TÜKETİCİ KARAR ALMA MEKANİZMASI

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bilişsel teoriler ve davranış bilimleri açısından yaratıcı stratejide büyük önem taşıyan ikna kuramları incelenecektir.
ADV 372 REKLAM PSİKOLOJİSİ
tez yazım,bitirme tezi, bitirme odevi, ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

ADV 352 REKLAMCILIKTA ETİK
tez yazım,bitirme tezi, bitirme odevi, ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders medya ve iletişim öğrencilerine, toplumsal yaşamdaki iletişimciler olarak ortak ve genel bir etik geliştirmeleri olanağını sağlar. Ders, iletişim ve medyada uygulanan etik konusunu içerir ve gazetecilik, halkla ilişkiler, reklamcılık ve yayını içine alan tüm kitle iletişimini kapsar. Dersin odaklandığı alan, reklam ve hedef kitlesi, reklam ve mecra ile reklamdaki etik meselelerdir.
ADV 361 REKLAMCILIKTA SATIŞ YÖNETİMİ
tez yazım,bitirme tezi, bitirme odevi, ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Günümüz eklamcılık uygulamalarının en önemli unsurlarından olan reklam satış yönetimi sürecinin ve uygulamalarının konu edinileceği ders kapsamında, etkili görüşme ve prezentasyon teknikleri ve diğer satış teknikleri incelenecektir.
ADV 363 ULUSLARARASI REKLAMCILIK VE TUTUNDURMA YÖNETİMİ
tez yazım,bitirme tezi, bitirme odevi, ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Promosyon yönetimi, özellikle stratejik planlama açısından düşünüldüğünde bütünleşik pazarlama iletişimi içinde anahtar bir olgudur. Bunun yanında, global piyasalarda uluslar arası reklamcılık etkinlikleri artık reklamcılığın ana ilgi alanlarındandır.Bu ders öğrencilere reklamcılık ve promosyonculuk bağlamında uluslararası kurumların etkileri, kültür, ekonomik gelişmenin seviyesi, coğrafya ve pazarlama yönetimi kavramları hakkında demografik bilgiler sağlar. Ayrıca ders kapsamı içinde uluslararası piyasalarda iş yapan firmaların bilgi ihtiyaçları, ürünü esas alan uluslararası pazarlama stratejileri, fiyatlandırma, tutundurma ve dağıtımda ihraç için gerekli motivasyonun sağlanması ve globalleşme süreci üzerinde durulur.
ADV 372 REKLAM PSİKOLOJİSİ
tez yazım,bitirme tezi, bitirme odevi, ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı öğrencilere, medya ve reklamların mesajlarının etkilerini analiz etme yöntemlerini aktarmaktır. Öğrenciler bu sayede, insan bilişi, duygulanımı ve davranışları üzerinde önemli etkileri olan reklam ve medyanın açık ve örtülü öğelerini tanımlama becerisini geliştirebileceklerdir. Böylelikle öğrenciler, eleştirel düşünme yetisini kazancaklar, aynı zamanda ikna sürecinde kullanılan psikolojik yöntemlerle ilgili etik sorunları irdeleyeceklerdir.
ADV 472 İNTERNET REKLAMCILIĞI
tez yazım,bitirme tezi, bitirme odevi, ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
İnternet Reklamcılığı dersi, bütün bölümlere açık bir ders olarak, günümüzün belki de en hızlı gelişen mecrası olan ve birçok uzmana göre geleceğin en baskın reklam alanı olan internet üzerinde reklamcılık uygulamalarını konu edinecektir. Ders, içinde web tasarım olan teknik bir ders değildir, bir analiz ve planlama dersidir. İnternet bir reklam aracı olarak her meslek ve her branş tarafından nasıl kullanılmaktadır, internet reklam ilanları ve internet reklam planlaması nasıl yapılır gibi pratik konulara değinilecektir.
ADV 442 REKLAM METNİ YAZIMI VE GÖRSELLEŞTİRME
tez yazım,bitirme tezi, bitirme odevi, ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders öğrencilere, reklam metinlerinde etkili kelime kullanımı yeteneğini kazandırmayı amaçlar. Metin yazmak, yaratıcı düşünceye ve kelimelerin hedef kitlelere ulaşmasını sağlamak , onların dikkatini çekmek ve onları etkilemek için geniş bir perspektife ihtiyaç duyar.
ADV 451 TELEVİZYON REKLAMI YARATICILIĞI
tez yazım,bitirme tezi, bitirme odevi, ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders özellikle televizyon reklamı çekme sanatı ve yapımı konuları üzerinde durur. İçeriği storyboard yapımı, mikrofon teknikleri, röportaj ve kayıt ortam sesi, hikaye yazımı, çekim ve çekim sonrası yapım aşamaları, temel montaj teknikleri ve video yapımında ışıktır.
ADV 480 BİLGİ TOPLUMU
tez yazım,bitirme tezi, bitirme odevi, ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
21. yüzyılda toplumsal ve/veya bireysel yaşam bilgiye, bilginin üretilmesine ve bilginin hayata geçirilmesine, her zamankindan daha bağımlı hale gelecektir. Bu bakış açısıyla dönüşüm yaratacak ülkeler sadece kendi vatandaşlarının hayatını daha kaliteli ve müreffeh hale getirmeyecek ayrıca global dünyada da daha kritik bir rol oynayabilmek için yüksek donanıma sahip olmuş olacaklardır. Dersin temel amaçları: bilgi olgusunu ve veri-enformasyon-bilgi üçlemesinin ve bilgi toplumunun evriminin anlaşılmasını sağlamak, yeni çalışma ortamının, sayısal ekonominin, new medyanın ve mahremiyet ile konuşma özgürlüğü kavramlarının toplumsal etkilerini göstermek ve internet altyapısının rolünü, dijital uçurumu global açıdan değerlendirmek.
ADV 441 REKLAMCILIKTA SOSYAL SORUMLULUK
tez yazım,bitirme tezi, bitirme odevi, ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Ders, modern toplum ve kültür içerisinde reklamcılığın rolü üzerinde durur. Ayrıca ders kapsamında, toplumun ekonomik ve kültürel değerleri üzerinde varolan reklamcılık etkileri tartışılır. Son olarak, reklam ve hedef kitlesi, reklam ve mecra ile reklamdaki etik meseleler ele alınacaktır.
ADV 451 GÜNCEL REKLAMCILIK MESELELERİ
tez yazım,bitirme tezi, bitirme odevi, ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Öğrencilerin gereksinimlerine yönelik bağımsız çalışmalardan oluşmaktadır. Pazarlama iletişimi, yönetsel ve yaratıcı bakış açıları güncel başlıklarla ilşkili olarak işlenmektedir.
ADV 452 PAZARLAMA İLETİŞİMİ VE TASARIMI
tez yazım,bitirme tezi, bitirme odevi, ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Söz konusu ders kapsamında öğrenciler her türlü pazarlama aktivitesinde kullanılan poster, broşür ve benzeri materyallerin tasarımını pazarlama konsepti çerçevesinde gerçekleştirecektir
ADV 471 HİZMET PAZARLAMASI
tez yazım,bitirme tezi, bitirme odevi, ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
suleyman demirel uni,bitirme projesi,universite bitirme tezi,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersin konusu genel olarak hizmet pazarlaması, hizmet kalitesi gibi konulardır.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031