Uluslararası Finans bitirme ödevi

 

 

Öğrenim » Lisans » Ticari Bilimler Fakültesi » Uluslararası Finans
Uluslararası Finans
Genel Akademik Kadro Ders Programı Ders Açıklamaları Haberler Etkinlikler İletişim

ACM 161 Ticaret için Bilgi Sistemleri
tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

AFE 155 Akademik Okuma Yazma

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Dersin okuma bölümleri isletme ve iktisat Đngilizce’sinin temel kavramlarını içeren metinler, yazma bölümleri ise akademik Đngilizce’ye uygun üsluplar üzerinde yoğunlasmaktadır. Tasvir, tanımlama ve örnekleme, kıyaslama, rapor yazma, arastırma hazırlama, vb. Üniversite eğitimini tamamlayıcı konuları içermektedir.

 tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
 ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Bu derste temel terimlere, kurumlara, uygulamalara ve is yönetimine yoğunlasarak, isletme yönetimi hakkında genel bilgiler verilecektir. Bir inceleme dersi olarak, isletme yönetiminin en önemli konuları olan yönetim, pazarlama, muhasebe, finans, hukuk ve insan kaynakları, birbirleriyle iliskilerini de kapsayacak biçimde incelenecektir. Ders, seçilmis güncel isletme ve yönetim konularını da içermektedir.

ECON 111 İktisat’a Giriş
 tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
 ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Ders mikroekonomi ve mikroekonominin analitik araçlarının temel kavramlarına giris niteliğindedir. Arz ve talep analizi, çesitli piyasa yapıları, sirket teorisi, dağıtım teorisi, vb. islenecek temel konular arasındadır.

HUM 101 Uygarlık Tarihi I
 tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
 ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Detaylı bilgi için tıklayınız.

MATH 171 Ekonomi için Analiz I
 tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
 ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Küme kavramı, sayılar, fonksiyon kavramı, doğrusal fonksiyonlar, quadratik fonksiyonlar, ikinci derece fonksiyonlar ve isletme ile iktisat uygulamaları, limit ve süreklilik kavramları, çok değiskenli fonksiyonlar, türev ve diferansiyel kavramları, türevin iktisadi uygulamaları, belirsizlik durumları, fonksiyonların değisiminin incelenmesi ve grafiklerin çizilmesi.

AFN 132 Finansal Muhasebenin Temelleri
 tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
 ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Finansal muhasebeye ilişkin temel kavramların geniş bir perspektif içerisinde verildiği bu ders, finansal raporlama ve finansal tabloların hazırlanması ve yorumlanması konularında giriş niteliğindedir.

AXX 315 İşletme Hukuku
 tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
 ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Bu dersin amacı öğrencilere hukuk terimlerini ve hukuk konusunu tanıtmaktır. Hukukun birincil alanları genel olarak gözden geçirilecek, ticaret hukuku, kontratlar, vergi hukuku ve çevre hukuku konularının üstünde durulacaktır. Uluslararası hukukun prensipleri, uluslararası organizasyonlar ve çok uluslu sirketlerden de bahsedilecektir.

ECON 122 İktisat’a Giriş II
 tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
 ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,

Ön Koşul:ECON 111
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Ders öğrencilerin ekonomi politikalarını anlayabilmeleri için ekonomiyi bir bütün olarak ele alan makroekonomi ve devlet politikaları konularında giris seviyesinde bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ulusal gelir, büyüme, issizlik, parasal ve mali politikalar ve uluslararası ticaret ve finans islenecek temel konular arasındadır.

F1 Serbest Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

HUM 102 Uygarlık Tarihi II
 tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
 ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Detaylı bilgi için tıklayınız.

MATH 172 Ekonomi için Analiz II

Ön Koşul:Math 171 Ekonomi için Analiz I
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Dersler isletme ve ekonomi ortamlarında gereken en önemli matematiksel araç ve yöntemleri tanıtarak matematikle ilgili temel prensipleri öğretmeyi amaçlamaktadır. Matrix ve vektörler, doğrusal denklemler, seri ve diziler, integral ve fonksiyonlar islenecek temel konulardır.

A1 Alan Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

AFN 211 Olasılık ve İstatistiğe Giriş I
 tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
 ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Finansın Temelleri Finansal Yönetimin temel teknikleri aktarılarak, özellikle “değerleme”, “karar alma yapıları”, “kurumsal düzenlemeler” üzerinde durulacaktır. Ayrıca, belirli ve riskli durumlar işin aktif-pasif yönetimi konuları tartışılacaktır.

AFN 221 Sanayi İktisadı
 tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
 ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,

Ön Koşul:ECON 111
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Fiyat teorisinin özelliklerinin incelenmesi ve günlük hayata uyarlanması genel denge ve refah ekonomisinin detaylı incelenmesini kapsamaktadır.

AFN 231 Finansal Tablolar Analizi
 tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
 ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,

Ön Koşul:AFN 132 Finansal Muhasebenin Temelleri
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Öğrencilerin finansal tabloları etkin olarak kullanma, analiz etme ve yorumlamalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır. AFN 132 dersinde giriş yapılan çeşitli muhasebe kavramları genişletilerek yeni konulara yer verilecektir. “Değer Yaratma” kavramı üzerinde durularak çeşitli finans teknikleri, özellikle rasyo analizi irdelenecektir.

F2 Serbest Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

TKL 201 Türk Dili ve Edebiyatı I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

Dil ve dünya dilleri hakkında genel bilgiler, geleneksel ve modern linguistik yaklasımların karsılastırması, Türk dillerinin sınıflandırması ve diğer dillerle olan bağlantıları, edebi dillerin tarihsel gelisimi, modern Türkçe’nin ses ve yapı özellikleri ve sınıf uygulamaları.

A2 Alan Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

AFN 212 Olasılık ve İstatistiğe Giriş II
 tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
 ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,

Ön Koşul:AFN 211 Olasılık ve İstatistiğe Giriş I
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Finansın Temelleri Finansal Yönetimin temel teknikleri aktarılarak, özellikle “değerleme”, “karar alma yapıları”, “kurumsal düzenlemeler” üzerinde durulacaktır. Ayrıca, belirli ve riskli durumlar işin aktif-pasif yönetimi konuları tartışılacaktır.

AFN 214 Finansın Temelleri
 tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
 ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,

Ön Koşul:AFN 231
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Bu ders finansal muhasebe tekniklerine ve işletmelerde kullanılan metotlara bir başlangıç dersi niteliğindedir. Muhasebenin rolü ve muhasebe teorilerinin uygulanmaları incelenmektedir. Aynı zamanda gelir tablosu, nakit akımı tablosu, bilanço gibi finansal raporları; sermaye bütçelemesi, sermaye piyasaları ve menkul kıymetler, risk, getiri ve çeşitlendirme, değerleme, sermaye maliyeti, ve sermaye yapısı konularını da kapsamaktadır.

AFN 222 Açık Ekonomi Makroiktisadı
 tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
 ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,

Ön Koşul:ECON 122
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Küreselleşmenin makroekonomik analizler üzerindeki temel etkilerinin incelenmesini ulusal gelir muhasebeleri arasındaki ilişkileri, ödemeler dengesi, merkez bankaları döviz kurları ve ekonomik politikaların incelenmesini kapsamaktadır.

AFN 242 Sigortacılığın Temelleri
 tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
 ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Dersin temel amacı, sigorta kavramı ve sigortanın rolü üzerinde durarak, sektörün işleyişine ilişkin temel prensipleri ortaya koymaktır. Risk kavramı, risk yönetimi ve temel sigorta türleri işlenecek konular arasındadır

AFN 296 Staj I

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

TKL 202 Türk Dili ve Edebiyatı II
 tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
 ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

Dil ve dünya dilleri hakkında kapsamlı bilgiler, geleneksel ve modern linguistik yaklasımların karsılastırması, Türk dillerinin sınıflandırması ve diğer dillerle olan bağlantıları, edebi dillerin tarihsel gelisimi ve Türk edebiyatının tarihsel sürecinin ve kültürel yapısının çesitli akımlar ve yazarlar açısından incelenmesi.

A3 Alan Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

AFN 301 Temel Finansal Ekonometri
 tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
 ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,

Ön Koşul:AFN 212
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Temel ekonometrik tekniklerin finansal verilerin analizinde kullanılması üzerinde durularak çeşitli finansal model uygulamaları yapılacaktır. Finans teorisi ve istatistik dersinin devamı niteliği taşıyan bu derste, zaman serileri modelleri, dinamik modeller (AR,MA,ARMA,AR) ve tahmin tekniklerine giriş yapılacaktır.

AFN 311 İşletme Finansı
 tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
 ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,

Ön Koşul:AFN 214
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Finansal karar alma süreci irdelenerek temel işletme finansı teknikleri incelenecektir. Finansal politikalar, kar payı dağıtım politikaları, sermaye yatırımları, satınalma ve birleşmeler ile işletmelerin reorganizasyonu işlenecek temel konulardır.

AFN 313 Para ve Banka
 tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
 ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,

Ön Koşul:AFN 222
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Parasal sistemin işleyişi ve yapısı irdelenerek, merkez bankacılığı ve para / sermaye piyasalarının işlevleri tartışılacaktır. Ders, para teorisi ve politikalarına giriş niteliğindedir.

AFN 321 Uluslararası Finans ve Ticaret Teorisi
 tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
 ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,

Ön Koşul:AFN 222
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Uluslararası Ticaret ve Finans Teorisi dış ticarete ilişkin temel kavramların ve yöntemler uygulamalarıyla beraber öğrencilere aktarılmaktadır. Bu çerçevede mukayeseli üstünlükten, dış ticaretin şekli ve sağladığı kazançlar, korumacılık ve dış ticaretin gelir dağılımı üzerindeki etkileri incelenmektedir. Ayrıca dış ticaretin önündeki engeller ve ilgili Uluslararası kuruluşlar üzerinde durulmaktadır. Dersin ikinci kısmı ise global ekonomiyi anlamada temel oluşturan uluslararası finans siteminin analizine ayrılmıştır.

HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
 tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
 ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

19.ve 20. yüzyılda Türkiye tarihine giris, Kemalizm ve modern Türkiye’nin incelenmesi.
 tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
 ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,

A4 Alan Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

AFN 312 Uluslararsı Finans Yönetimi

Ön Koşul:AFN 214
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Uluslararası finansal yönetim sürecinin geniş bir boyutta ela alan ders, firmaların uluslararası işlemlerinde karşılaştıkları temel finansal riskleri ve çevreyi irdelemektedir. Uluslararası finansal piyasalar, döviz kuru, kur riskinden korunma yöntemleri, farklı kur rejimlerinin firmanın finansal yönetimine etkileri detaylı olarak incelenmektedir.

AFN 314 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi
 tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
 ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,

Ön Koşul:AFN 214
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Sermaye piyasalarındaki gelişme paralelinde ortaya çıkan finansal ürünlere yönelik ilgi bu enstrümanların daha iyi anlaşması ve analiz edilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu çerçeve içerisinde, finansal enstrümanların değerlemesi ve yönetimi, finansal piyasaların işleyişin analizi ve işletmelerin yatırım analizlerinde kullanacakları teorik yöntemlerin uygulamaları öğrencilere aktarılmaktadır.

AFN 316 Finansal Piyasalar ve Kurumlar
 tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
 ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,

Ön Koşul:ECON 122
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Finansal kurumların analizi ve sermaye piyasalarındaki rolleri incelenecektir. Özellikle mikro anlamda tasarrufların dağılımı, yatırımlar ve finansal karar alma süreci üzerinde durulmaktadır.

F3 Serbest Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

Türkiye Cumhuriyeti’nin toplumsal ve kültürel dönüsümü; ulus-devlet yapılanması; ve çağdaslasma sürecindeki modern Türkiye.

A5 Alan Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

A6 Alan Seçmeli

Ön Koşul:yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

AFN 411 Türev Piyasaları I

Ön Koşul:AFN 301 ve AFN 214
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Future (mali gelecek), opsiyon ve vadeli işlem piyasaları gerek teorik gerekse amprik bir yaklaşımla incelenecektir. Bu araçların ne şekilde kullanıldığı, risk yönetimi açısından önemi, fiyatlaması ile finans piyasalarının yanı sıra diğer piyasalardaki uygulamalar ayrıntılı olarak irdelenmektedir.

AFN 422 Kamu Maliyesi
 tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
 ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Kamu kesimi ile özel kesim arasındaki farkların neler olduğu, kamu kesim üretici birimleri, kamu kesiminin iktisadi hedefleri, özellikle kaynak dağılımında etkinlik konusu ayrıntılı bir biçimde anlatılmıştır. Piyasa başarısızlığının nedenleri ve devletin ekonomiye müdahale etmesinin incelenmesi, kamu malları, dışsallıklar, azalan maliyet koşulları analizi, gelir dağılımındaki problemler, bütçe sistemi, fayda maliyet analizi; devlet harcamaları ve vergi sistemlerinin işlenmesi.

F4 Serbest Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

A7 Alan Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

AFN 413 Finansal Risk Analizi
 tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
 ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,

Ön Koşul:AFN 301 ve AFN 241
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Dersin amacı risk yönetiminin temellerini öğrencilere aktararak risk yönetimine ilişkin karar alma sürecini ortaya koymaktır. Bu anlamda işletme uygulamaları ile birlikte kişisel uygulamalar da tartışılacaktır.

AFN 496 Bitirme Projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

AFN412 Türev Piyasaları II

Ön Koşul:AFN 411 Türev Piyasalar I
 tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
 ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Future (mali gelecek), opsiyon ve vadeli işlem piyasaları gerek teorik gerekse amprik bir yaklaşımla incelenecektir. Bu araçların ne şekilde kullanıldığı, risk yönetimi açısından önemi, fiyatlaması ile finans piyasalarının yanı sıra diğer piyasalardaki uygulamalar ayrıntılı olarak irdelenmektedir

F5 Serbest Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ATD 242 Yönetim Muhasebesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ATD 251 Avrupa Ekonomileri I

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ATD 252 Avrupa Ekonomileri 2

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

AFN 310 Oyun Teorisi ve Karar Analizi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Ders, stratejik durumların incelenmesi sürecinde önemli bir yeri olan oyun teorisine giriş niteliğindedir.

ATD 311 İthalat İhracat Yönetimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ATD 312 Dış Ticaret Finansmanı

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ATD 317 Uluslararası Ekonomi Politikaları

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

AFN 341 Aktüerya Biliminin Temelleri

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Aktüeryal yöntemler, sigorta ve emeklilik matematiğine giriş, prim hesaplamaları ve varlık değerleme yöntemleri dersin temel konularını oluşturmaktadır.

AFN 342 Reasüransın Temelleri
 tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
 ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Öğrencilerin reasüransın temel yöntem ve fonksiyonlarını anlamlarına yönelik olarak hazırlanmış olan ders, risk paylaşımı ve reasürans anlaşmaları konularınıda kapsamaktadır.

AFN 405 İleri Düzey Yatırım Analizi
 tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
 ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Menkul kıymet ve portföy analiz teknikleri incelenecektir. Ders, kantitatif bir yaklaşım üzerine kurulmuştur.

AFN 406 Finansal Kalkulüs
 tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
 ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Ders, modern finansal tekniklerin temelini oluşturan matematik yöntemlerin aktarılmasına yönelik düzenlenmiştir. Finansal türevlerin fiyatlaması, opsiyon kontratlarına ilişkin teknikler incelenecektir. Bu bağlamda, varlık fiyatlama konuları ve Black- Scholes formülü dersin kapsamı içerisindedir.

AFN 414 Finansal Politikalar ve Stratejiler
 tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
 ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Uluslararası finans son sınıf öğrencilerin için seminer niteliği taşıyan bu ders, özellikle alternatif finansal politika ve strateji uygulama ile sonuçlarının değerlendirilmesine yöneliktir.

AFN 424 Gayrimenkul Yatırım Analizi
 tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
 ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Ders, gayrimenkul konusuna ilişkin finansal karar alma tekniklerinin incelenmesine yöneliktir. Nakit akışı, rasyo analizi, indirgeme yöntemleri teknik analiz konularıdır. Ayrıca ipotekli finansman, vergileme konuları da incelenecektir.

ATD 425 Gayrimenkul Değerleme

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ATD 432 Türk Sanayi
 tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
 ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ATD 456 Türk Vergi Sistemi
 tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
 ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik,

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ATD 473 Küresel Ticaret ve Yatırımlar
 tez yazım,bitirme tezi,bitirme odevi,
 ozel ders, mimarlik muhendislik, muhendislik mimarlik

 

 

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031