Farmasötik Kimya Doktara

Lisans Dersleri

kimya doktora,     kimya doktora yeterlilik soruları,     kimya doktora programı,     farmasötik kimya doktora,     kimya mühendisliği doktora,     kimya öğretmenliği doktora,     analitik kimya doktora yeterlilik soruları,     kimya eğitimi doktora,      kimya doktora programları,     kimya doktora yeterlilik soruları,     kimya doktora,     kimya doktora programı,     kimya doktoru,     farmasötik kimya doktora,     kimya mühendisliği doktora,     kimya öğretmenliği doktora,     analitik kimya doktora yeterlilik soruları,      kimya eğitimi doktora,      özel ders,      bitirme tezi,


Bölüm Dersleri

CHEM 102 – Genel Kimya
Giriş: Madde ve Ölçüm. Atomlar, Moleküller ve İyonlar. Stokiyometri: Kimyasal Formüller ve Eşitliklerle İlgili Hesaplamalar. Yükseltgenme İndirgenme Tepkimeleri. Termokimya (Isı Kimyası). Atomlarıın Elektronik Yapısı. Elementlerin Periyodik Özellikleri. Kimyasal Bağların Temel Kavramları. Molekül Geometrisi ve Bağ Teorileri. Gazlar. Moleküller Arası Kuvvetler, Sıvılar ve Katılar. Kimyasal Hız. Kimyasal Termodinamik. Elektrokimya.
COMPE 101 – Bilgisayarlar ve Programlamaya Giriş
Temel bilişim sistemleri. Bilgisayar yazılımı. Bilgisayar donanımı: işlemci, bellek, girdi/çıktı aygıtları. İnternet ve ağ sistemi. Temel programlama kavramları. Laboratuvar dersleri yoluyla uygulama yazılımı ve internet üzerine tecrübe kazandırmak.
E 101 – Mühendislik Temelleri
Giriş, mühendislik, bilim ve sanayinin tarihsel gelişmesi, mühendislik ve bilimin tanım ve yöntemleri, mühendislerin işlevleri, mühendislerin rol ve türleri, mühendis toplum ve çevre, mühendislik ve matematik, mühendislikte iş güvenliği, mühendislikte tasarım ve uygulamalar, mühendislikte araştırma ve teknoloji, mühendislik eğitimi ve iletişim, mühendislik etiği, mühendislik ve bilgisayar, laboratuar ve/veya fabrika ziyaretleri
ENG 111 – İletişim Becerileri I
Temel çalışma becerileri. Okuduğunu anlama çalışmaları. Haftanın konusuyla ilgili sınıfiçi tartışmaları. Kelime bilgisi geliştirme çalışmları. Okuma metinlerinin eleştirel incelenmesi. Serbest yazma. Araştırma ödevleri. Belli bir yazıyı farklı biçimde yazma ve özet çıkarma. İngilizce dil yapılanının gözden geçirilmesi. Noktalama ve büyük harf kullanma çalışmaları. Dinleme ve not alma. Paragraf incelemesi. Yazı planı çıkarma. Akademik paragraf yazma. Sebep-sonuç paragrafı yazma. Kendi yazdığı paragrafı düzeltme. Çalışma portföyü tutma.
ENG 113 – Dinleme ve Not-Alma Becerileri
İngilizce ders dinleme ve etkin not alma, not alınan bilgileri kullanarak paragraf yazma, akademik İngilizce kullanılarak işlenilen çeşitli konular hakkında fikir yürütme, tahmin yürüterek ve ipuçlarını kullanarak kelime hazinesini artırma, dinleme ve not alma sürecinin gereklerini yerine getirme.
MATH 157 – Genişletilmiş Kalkülüs I
Temel Bilgiler, Limit ve Süreklilik, Türev, Türev Uygulamaları, İntegral, İntegral Uygulamaları, Transandantal Fonksiyonlar, İntegral Teknikleri, L?Hopital Kuralı, Has olmayan İntegraller, Diziler.
PHYS 101 – Fizik I

kimya doktora,     kimya doktora yeterlilik soruları,     kimya doktora programı,     farmasötik kimya doktora,     kimya mühendisliği doktora,     kimya öğretmenliği doktora,     analitik kimya doktora yeterlilik soruları,     kimya eğitimi doktora,      kimya doktora programları,     kimya doktora yeterlilik soruları,     kimya doktora,     kimya doktora programı,     kimya doktoru,     farmasötik kimya doktora,     kimya mühendisliği doktora,     kimya öğretmenliği doktora,     analitik kimya doktora yeterlilik soruları,      kimya eğitimi doktora,      özel ders,      bitirme tezi,

Ölçme; Doğrusal Hareket; Vektörler; İki ve Üç Boyutta Hareket; Kuvvet ve Hareket I; Kuvvet ve Hareket II; Kinetik Enerji ve İş; Kütle Merkezi ve Doğrusal Momentum; Dönme; Yuvarlanma, Tork ve Açısal Momentum; Denge ve Elastiklik.
CE 102 – İnşaat Mühendisliğine Giriş
Genel olarak inşaat mühendisliği eğitimi. Ulaştırma Mühendisliği, Yapı Mühendisligi, Geoteknik Mühendisliği, Su Kaynakları Mühendisliği, Kıyı ve Liman Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği malzemeleri.
CE 110 – Teknik Çizim ve Tasarım
Mühendislik çizimine giriş, CAD sistemleri ve CAD yazılımı, Geometrik çizimler, Ortografik projeksiyonlar; 3D model asal görünümlerinin birinci ve üçüncü açısal projeksiyonu, verilen iki asal görünümden üçüncü görünümün projeksiyonu, Yardımcı ve detay görünüm teknikleri, Kesit alma: Tam, yarım, kismi, Boyutlandırma ve detaylandırma teknikleri: Temel boyutlandırma, revizyon blokları, yüzey özellikleri, kaynak sembölleri, Hata Payları: Geometrik hata payları, temel delik, temel şaft sistemi, veri sembölleri, Montaj çizim prensipleri, İnşaat mühendisliği tasarım teknikleri, Mühendislik tasarımı çizimleri
COMPE 102 – Bilgisayar Programlama
Programlama kavramları: veri tipleri, aritmetik işlemler, atama ifadeleri. Girdi/Çıktı fonksiyonları. Kütüphane fonksiyonları. Seçme ve tekrarlı ifadeler. Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar. Diziler ve seriler (strings).
ENG 104 – İletişim Becerileri II
Ders sonunda öğrenciler: 1. Farklı okuma parçalarını verimli bir biçimde okuma, 2. Okuma parçalarının içeriğini analiz etme, 3. Parçaların konuları üzerinede tartışma, 4. Farklı konular üzerinde parçalar okuyarak kelime hazinelerini geliştirm, 5. Parçaların bazı kısımlarını kendi kelimeleri ile ifade etme, 6. Verilen parçaları özetleme, 7. Model kompozisyonları analiz etme, 8. Bir kompozisyonu oluşturan parçaları tanımlama, 9. Edindikleri kelimeleri dağarcığını kompozisyonlarında kullanma, 10. Doğru dil kullanamının önemini fark etme, 11. Uygun noktalama işaretlerini kullanma ve doğru yazma, 12. Yazma konuları için bilgi toplama ve değerlendirme, 13. Neden?sonuç ve problem çözme türündeki kompozisyonlarının içerik ve organizasyonunu tanımlama, 14. Bir kompozisyonu organize etme ve taslağını oluşturma, 15. Akademik standartların gerektirdiği içerik ve organizasyona dayanarak neden-sonuç ve problem çözme türünde kompozisyonlar yazma becerilerine sahip olacaklardır.
MATH 158 – Genişletilmiş Kalkülüs II
ISonsuz Seriler, Düzlemde Vektörler ve Kutupsal Fonksiyonlar, Uzayda vektörler ve Hareket, Çok Değişkenli Fonksiyonlar ve Türevleri, Çok Katlı İntegraller, Çift Katlı İntegraller, Alan Hesapları, Kutupsal Koordinatlarda Çift Katlı İntegraller, Kartezyen, Sİlindirik ve Küresel Koordinatlarda Üç Katlı İntegraller, Eğrisel İntegraller, Green Kuramı.
PHYS 102 – Fizik II
Elekrik Yükü; Elektrik Alanı; Gauss Kanunu; Elektrik Potansiyel; Kapasitans; Akım ve Direnç; Devreler; Manyetik Alan; Akımdan Kaynaklanan Manyetik Alan; İndüksiyon ve İndüktans.
CE 201 – Mekanik I – Statik

kimya doktora,     kimya doktora yeterlilik soruları,     kimya doktora programı,     farmasötik kimya doktora,     kimya mühendisliği doktora,     kimya öğretmenliği doktora,     analitik kimya doktora yeterlilik soruları,     kimya eğitimi doktora,      kimya doktora programları,     kimya doktora yeterlilik soruları,     kimya doktora,     kimya doktora programı,     kimya doktoru,     farmasötik kimya doktora,     kimya mühendisliği doktora,     kimya öğretmenliği doktora,     analitik kimya doktora yeterlilik soruları,      kimya eğitimi doktora,      özel ders,      bitirme tezi,

Genel tanıtım, parçacıkların statiği, rijit cisimlerin statiği, eşdeğer kuvvet sistemleri, denge, makasların analizi, kirişlerin analizi, sürtünme ve yüzeylerin geometrik özellikleri.
CE 203 – Malzeme Bilimi
Bu derste mühendislik malzemelerinin özellikleri, uygulamaları ve tasarımı irdelenecektir.
CE 205 – Introduction to Probability and Statistics for Engineers
Role of probability in engineering. Elementary concepts of probability and statistics. Analytical models of random phenomena. Random occurrences and problems with observed statistical variability. Elements in decision theory as applied to the design of engineering systems. Applications.
CE 209 – Topoğrafya
Topografya hakkında genel bilgi, mesafe ölçümleri, açı ölçümleri, kademeli seviye ölçümleri, alan hesapları, yatay kurplar, koordinat hesapları
ENG 211 – İletişim Becerileri III
Eleştirel okuma beceri ve teknikleri kullanmak,bir okuma parçasının yapısını belirlemek ve örneklemeleri kavrarmak. Metnin ya da durumun anafikrini ve önemli noktalarını çıkarmak. Bir metne izlenim yazısı yazmak. Bir okuma parçasının özetini çıkarmak. Tartışmalı kompozisyonun taslağını=planını çıkarmak ve yazmak. Alınılama tekniklerini kullanmak.
MATH 275 – Lineer Cebir
Doğrusal Denklemler ve Matrisler, Gerçel Vektör Uzayları, İç Çarpım Uzayları, Doğrusal dönüşümler ve Matrisler, Determinantlar, Özdeğerler ve Özvektörler
CE 202 – Temel Mekanik II – Dinamik

kimya doktora,     kimya doktora yeterlilik soruları,     kimya doktora programı,     farmasötik kimya doktora,     kimya mühendisliği doktora,     kimya öğretmenliği doktora,     analitik kimya doktora yeterlilik soruları,     kimya eğitimi doktora,      kimya doktora programları,     kimya doktora yeterlilik soruları,     kimya doktora,     kimya doktora programı,     kimya doktoru,     farmasötik kimya doktora,     kimya mühendisliği doktora,     kimya öğretmenliği doktora,     analitik kimya doktora yeterlilik soruları,      kimya eğitimi doktora,      özel ders,      bitirme tezi,

Parçacıkların kinematiği, parçacıkların kinetiği ve parçacık sistemleri, rijit cisimlerin kinematiği, kütle eylemsizlik momenti, rijit cisimlerin kinetiği ve mekanik titreşimler.
CE 204 – Malzeme Mekaniği
Gerilme ve birim şekil değiştirme analizi. Denge ve uyumluluk denklemleri. Gerilme-birim şekil değiştirme yasaları. Çubuklarda burulma. Kirişlerde basit eğilme. Kirişlerde kesme gerilmesi. Kirişlerde sehim. Eğilme, burulma, kesme ve eksenel yükleme altında kombine gerilmeler. Mohr dairesi. Statik olarak belirsiz kirişler.
CE 210 – Yapı Malzemeleri
Beton, metal, yapı taşları, kil ürünleri ve ahşap malzemelerin mekanik, fiziksel ve dayanım özellikleri. Alçı. Kireç. Agregalar. Pozolanlar. Çimentolar. Üretim yöntemleri, kullanım alanları. Karışım hesabı, karışım içerikleri, beton üretiminde üretimde temel adımlar ve ilgili özellikler.
ENG 212 – Teknik Rapor Yazımı ve İletişim
Rapor türleri ve modelleri. Konuların seçimi. Gecici ve son hali verilmis tez cümlelerinin biçimlendirilmesi.Bölümle ilgili calısma konuları.Açımlama ve özet yazılması. Rapor taslagının yazılması. Çıktı ya da elektronik kaynakların degerlendirilmesi. Bibliyografya. Metin içi ve metin sonu kaynak bildirimi: teori ve pratik. Alıntılama. APA formatının akademik raporlarda kullanımı. Raporun yazılı biçimde ifade edilmesi. Akademik ve teknik raporların yeniden gözden geçirilip hata kontrolü yapılması.
MATH 276 – Türevsel Denklemler
Birinci Basamaktan, Yüksek Basamaktan Doğrusal Adi Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Seri Çözümleri, Laplace Dönüşümleri, Doğrusal Adi Diferansiyel Denklemlerin sistemleri, Fourier Analiz ve Kısmi Diferansiyel Denklemler.
CE 307 – Akışkanlar Mekaniği
Tanımlar, akışkanların özelliği, hidrostatik, kinematik, sistem ve hacim yaklaşımları, Reynolds teoremi, kütle, enerji ve momentum korunumu prensipleri,boru hidroliği:laminer ve türbülanslı akım, düzgün ve pürüzlü borularda akım, sürtünme kayıpları, yersel kayıplar, tek boruda akımın hesaplanması, basit boru sistemleri, türbin ve pompalar, açık kanal hidroliği ve karakteristikleri, üniform akım, enerji ve momentum kavramları
CE 309 – Jeoloji Ve Ölçme Bilgisi
CE 311 – Zemin Mekaniği

kimya doktora,     kimya doktora yeterlilik soruları,     kimya doktora programı,     farmasötik kimya doktora,     kimya mühendisliği doktora,     kimya öğretmenliği doktora,     analitik kimya doktora yeterlilik soruları,     kimya eğitimi doktora,      kimya doktora programları,     kimya doktora yeterlilik soruları,     kimya doktora,     kimya doktora programı,     kimya doktoru,     farmasötik kimya doktora,     kimya mühendisliği doktora,     kimya öğretmenliği doktora,     analitik kimya doktora yeterlilik soruları,      kimya eğitimi doktora,      özel ders,      bitirme tezi,

Arazi çalışmaları, zeminlerin sınıflandırılması, ağırlık-haçim ilşkileri, zeminlerin sınıflandırılması, zeminlerdeki su akımlarının miktarlarının hesaplanması ve zeminlerin deformasyonlarının, gerilmelere bağlı olarak hesaplanması
CE 313 – İnşaat Mühendisleri için Jeoloji
Dünyanın oluşumu, Evrim, Yapı doğal malzemesi, Çizgisel mühendislik yapı yerlerinin seçimi, Deprem-Taşkın-Yer kayması-Çığ gibi doğal afetlerin oluşumu ve önlenmesi, Taşıma gücü ile ilgili deney, gözlem ve hesapların yapılması, Kazı yamaç oranlarının belirlenmesi, Jeoteknik sorunların ana nedeni olan Su ? Süreksizlik ? Kil (SSK) üçlüsünün güncel örnekler ve ilgili hesaplamalarla kavratılması.
CE 317 – Yapı Analizi 1
Statik denge denklermleri ve kararlılık durumları, 2- ve 3- boyutlu kafes sistemleri, kablolar ve arklar, çerçevelerin kesme ve moment diagramları, kiriş ve kafes sistemlerinin etki çizgileri,çift-integral, moment-alan ve eşlenik kiriş yöntemi ile sehim hesabı, enerji (virtüel iş ve Castigliano) yöntemleri ile sehim hesabı
CE 319 – Numerical Methods
Hata analizi, kaynağı ve yayılımı. Lineer cebire giriş, lineer denklem sistemlerinin tekrarı, matriks işlemleri ve vektor diferansiyeli konusuna giriş. İnterpolasyon ve ekstrapolasyon. Polinomların kökleri. Sayısal türev ve integrasyon. Adi diferansiyel denklemlerinin sayısal çözümü.
CE 321 – Yapı Analizi
CE 399 – Yaz Stajı I
İnşaat Mühendisliği alanlarına ilişkin en az 6 haftalık (30 iş günü) pratik eğitim, öğrencinin yaz eğitim programının önceden bölümce onaylanması gereklidir. Yaz Stajı I tamamlanmasından sonra ve kayıt süresi sırasında öğrencilerin kapsamlı bir rapor sunmaları istenir. Raporda öğrenci tarafından şahsen yürütülen çalışma veya katkıları belirtilmelidir.
HIST 101 – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
İnkilap Tarihine Giriş, Osmanlı İmparatorluğu: Konumu, Yapısı, Çöküşü. Batılılaşma çalışmaları, 1. Dünya Savaşı: Sebep ve Sonuçları, Anadolu?nun işgali, Bağımsızlık Mücadelesinin Başlangıcı ve Atatürk.
TURK 101 – Türk Dili I
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.
CE 322 – Yapı Analizi II
Kuvvet metodu, eğim yöntemi, moment-dağıtma yöntemi, deplasman yöntemi, direkt deplasman yöntemi
CE 328 – Temel Mühendisliği

kimya doktora,     kimya doktora yeterlilik soruları,     kimya doktora programı,     farmasötik kimya doktora,     kimya mühendisliği doktora,     kimya öğretmenliği doktora,     analitik kimya doktora yeterlilik soruları,     kimya eğitimi doktora,      kimya doktora programları,     kimya doktora yeterlilik soruları,     kimya doktora,     kimya doktora programı,     kimya doktoru,     farmasötik kimya doktora,     kimya mühendisliği doktora,     kimya öğretmenliği doktora,     analitik kimya doktora yeterlilik soruları,      kimya eğitimi doktora,      özel ders,      bitirme tezi,

Zeminlerin mühendislik parametreleri, arazi çalışmaları, yüzeysel temeller, radye temeller, yansal toprak basınçları, istinat duvarları, derin kazılar, derin temeller, shaft temeller ve zemin iyileştirrilmesi
CE 342 – Betonarmenin Esasları
Malzeme özellikleri, yapısal tasarım yaklaşımları, eksenel yük altındaki elemanlar, eğilme etkisi altındaki elemanlar, betonarme elemanlarda kesme, eksenel yük ve eğilme etkisi altındaki elemanlar
CE 346 – Ulaştırma Mühendisliği
Ulaşım sistemlerinin genel karakteristikleri yollar ve karayolları, demiryolları, transit hava, su. Kapasite hesapları; zaman-mekan diyagramları, sıralama, ulaşım sistem tasarımı; yatay ve dikey indirme, kesitler, hafriyat, drenaj ve kaplamalar ekonomik analiz. İşletme, bakım, yenileştirme, enerji, çevresel hususlar.
HIST 102 – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Türk Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyetin İlanı, Atatürk İlkeleri, Türk Devrimi, 2. Dünya savaşı ve sonrasında Türkiye, Türk Yunan ilişkileri ve Kıbrıs meselesi.
IE 305 – Mühendislik Ekonomisi
Economic analysis for engineering and managerial decision-making. Capital flows, effect of time and interest rate on money and physical assets. Methods of evaluating alternatives: present worth, future worth, annual worth, rate-of-return and benefit/cost ratios. Minimum-cost life and replacement analysis. Depreciation and taxes. Effects of inflation. Uncertainty and preference under risk.
TURK 102 – Türk Dili II
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.
CE 401 – Hidrolik Mühendisliği
Hidrolik mühendisliği dersi tüm İnşaat Mühendisliği öğrencilerinin alması gerekli 3 saatlik bir derstir. Ders kantitatif bir yaklaşımla: hidrolojinin prensiplerini; hidrolik ve su kaynakları planlamasını; su iletimi, su depolaması, su kontrolü sistemlerinin analizi ve tasarımı ile ilgili yaklaşım ve çözüm yöntemlerini vermeyi amaçlamaktadır. Ders kapsamında basınç altında çalışan sistemler ve açık kanal sistemleri bulunmaktadır.
CE 435 – Çelik Tasarım
Yapısal çeliğin mekanik özellikleri, yapısal tasarım yaklaşımları ve yapılara etkiyen yükler, çekme yükleri altındaki elemanlar, basınç yükleri altındaki elemanlar, eğilme etkisi altındaki elemanlar, eksenel yük ve eğilme etkisi altındaki elemanlar, civatalı ve kaynaklı birleşimler
CE 499 – Yaz Stajı II

kimya doktora,     kimya doktora yeterlilik soruları,     kimya doktora programı,     farmasötik kimya doktora,     kimya mühendisliği doktora,     kimya öğretmenliği doktora,     analitik kimya doktora yeterlilik soruları,     kimya eğitimi doktora,      kimya doktora programları,     kimya doktora yeterlilik soruları,     kimya doktora,     kimya doktora programı,     kimya doktoru,     farmasötik kimya doktora,     kimya mühendisliği doktora,     kimya öğretmenliği doktora,     analitik kimya doktora yeterlilik soruları,      kimya eğitimi doktora,      özel ders,      bitirme tezi,

İnşaat Mühendisliği alanlarına ilişkin en az altı haftalık (30 iş günü) pratik eğitim. Öğrencinin yaz eğitim programının önceden bölümce uygulanması gereklidir. Yaz Stajı II’nin tamamlanmasından sonra ve kayıt süresi sırasında öğrencilerin kapsamlı bir rapor sunmaları istenir. Raporda, öğrenci tarafından şahsen yürütülen çalışma ve katkıları belirtilmelidir.
CE 402 – Hidrolik Mühendisliği Tasarımı
CE 430 – Yapı İşletmesi ve Şantiye Teknikleri
Yapı makinaları, ve mühendislik esaslarının açıklaması, tipleri, seçme kriterleri ve temel yapı ekipmanı için gerekli fiyat analizi. Yapım proseslerine giriş, kontrat ve borçlanma ve programlama, proje kontrol tahmini, verimlilik modelleri ve yapım ekonometresi.
CE 490 – İnş. Müh. Tasarım Projesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin son dönemlerinde aldıkları bu ders, öğrencilerin gruplar halinde üzerinde çalıştıkları bir tasarım projesinden oluşmaktadır. Öğrencilerin ihtiyaç duydukları ilave bilgiler, seçilen projelere uygun olarak ilgili İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından yapılan derslerle verilmektedir.
ORY 400 – Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım Dersinin Uygulaması

Teknik Seçmeli Bölüm Dersleri

CE 403 – Hidroloji
Hidrolik prosesler olan; yağış, buharlaşma infiltrasyon ve yüzeysel akışın, belirlenmesi, ölçümü ve analizi. Hidrografik analiz; birim ve sentetik birim hidrograflar ve taşkın yönlendirme. Hidrolojik verilerin istatistiksel analizi yeraltı sularının temeli bütçe ve verim analizleri. Kuyu hidroliği. Yüzeysel ve yeraltı suyu akımlarıyla ilgili prensiplerin uygulanmasını gösteren örnek çalışmalar.

 

CE 404 – Hidrolik Mühendisliği II

kimya doktora,     kimya doktora yeterlilik soruları,     kimya doktora programı,     farmasötik kimya doktora,     kimya mühendisliği doktora,     kimya öğretmenliği doktora,     analitik kimya doktora yeterlilik soruları,     kimya eğitimi doktora,      kimya doktora programları,     kimya doktora yeterlilik soruları,     kimya doktora,     kimya doktora programı,     kimya doktoru,     farmasötik kimya doktora,     kimya mühendisliği doktora,     kimya öğretmenliği doktora,     analitik kimya doktora yeterlilik soruları,      kimya eğitimi doktora,      özel ders,      bitirme tezi,

Sulama ve drenaj, su getirme şebeke tasarımı, rezervuarlar. Hidrolik makinalar; pompalar, türbinler. Akarsu kontrolü ile, drenaj, erozyon ve sediman taşınımı, taşkın kontrolü, su kaynakları sistemlerinin, işletme ve bakımı.

 

CE 405 – Barajların Tasarımı
Barajlara genel bakış, baraj tipleri (toprak, kaya, kemer, SSBB vb), baraj temeelrinin iyilşetirlmesi, tünneler, dolusavaklar. dizaynını ve yapımını belirleyen ana koşullar, dizayn kriterleri, yeni dizayn ve yapım teknikleri. Barajların yapımı, gözlenmesi ve gerekli iyileştirme şartları.

 

CE 406 – Şehir Hidroliği
Yüzeysel rezervuar gereksinimleri, yeraltı suyu kullanımı ve dağıtım sistemi dahil, kentsel çevrede su kaynakları ve dağıtımı. Atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasında kanal sistemleri ve drenaj yollarının analizi. Pompa ve yükseltme istasyonları. Şehir planlamasında yağmur drenajı uygulaması

 

CE 407 – Karayolu Malzemeleri ve Asfalt Karışım Analizi

kimya doktora,     kimya doktora yeterlilik soruları,     kimya doktora programı,     farmasötik kimya doktora,     kimya mühendisliği doktora,     kimya öğretmenliği doktora,     analitik kimya doktora yeterlilik soruları,     kimya eğitimi doktora,      kimya doktora programları,     kimya doktora yeterlilik soruları,     kimya doktora,     kimya doktora programı,     kimya doktoru,     farmasötik kimya doktora,     kimya mühendisliği doktora,     kimya öğretmenliği doktora,     analitik kimya doktora yeterlilik soruları,      kimya eğitimi doktora,      özel ders,      bitirme tezi,

Bitümlü malzemelerin kimyasal ve fiziksel özellikleri. Agregaların özgül ağırlıkları ve asfalt karışıma etkiyen özellikleri. Sathi kaplama tasarımı. Asfalt- agrega karşımı, Marshall Metodu ve asfalt betonunun özellikleri.

 

CE 408 – Bilgisayar Destekli Otoyol Tasarımı
Introduce a general basis and present the general features of a highway design project preparation by the use of highway engineering software / Inroads. Refresh Computer Aided Design (CAD) platform by implementing Micro Station. Evaluate all the highway geometric design components and apply program features to fulfill the design stages.

 

CE 409 – Ulaştırma Planlama ve Uygulaması
Planlama ve yatırım kararları kentsel tesislerinin geliştirilmesi, modern kentsel ulaşım planlaması. Kurumsal planlama ve ihtiyaçları ile maliyet yatırım çalışmaları demiryolu, su yolları ve hava taşınım planlaması. Önceden tahminler ve yeni teknolojiler.

 

CE 411 – Ulaşım Yapıları Tasarımı
Ulaşım tesislerinin, özellikle yol ve ana yolların, demiryolları ve hava yollarının yapım ve yenileştirilmesi için, geometrik, drenaj ve yol gösterici tasarımlar.

 

CE 412 – Karayolu Trafik Analiz ve Tasarımı
Trafik Mühendisliğinin temel çalışmaları. Kentsel ve kırsal yolların kapasitesi, trafik sinyal ve kavşaklarının analizi ve tasarımı. Trafik etki çalışmaları ve trafik kazaları.

 

CE 414 – Geoteknik Bilgi Sistemleri
Introduction to GIS, types of spatial data entry and data preparation, spatial data manipulation, spatial data visualization, data quality and metadata.

 

CE 415 – Temel Mühendisliği II
Derin temeller. Kazık ve kazık temeller tasarımı. Yeraltı geliştirme metodları; önceden yüklenme, dikey drenaj, vibro flotasyon, vibro methodlar ve kazık sıkıştırma, patlatma, dinamik sıkıştırma harçlama, toprak çakma, mikro kazıklama, toprak takviyesi gibi kuvvetlendirme. Taş ve kireç taşı kolonlar, jeo-tekstil, elektro-ozmos, dondurma.

 

CE 416 – Geoteknik Arazi Çalışmaları

kimya doktora,     kimya doktora yeterlilik soruları,     kimya doktora programı,     farmasötik kimya doktora,     kimya mühendisliği doktora,     kimya öğretmenliği doktora,     analitik kimya doktora yeterlilik soruları,     kimya eğitimi doktora,      kimya doktora programları,     kimya doktora yeterlilik soruları,     kimya doktora,     kimya doktora programı,     kimya doktoru,     farmasötik kimya doktora,     kimya mühendisliği doktora,     kimya öğretmenliği doktora,     analitik kimya doktora yeterlilik soruları,      kimya eğitimi doktora,      özel ders,      bitirme tezi,

Geoteknik arazi çalışmalerı, SPT, CPT, VFT, DMY, resitivite

 

CE 417 – Kaya Mekaniği
Bütün kaya çeşitlerinde gerilme ile, kırılma ve deformasyon uygulamalarının analizine giriş. İnşaat Mühendisliği uygulamalarında uyumlu; Birim deformasyon ve elastisite teorisi, kaya kütleleri (şekil değiştirebilirlik, dayanım, yenileme). Kaya güçlendirmesi ve desteklenmesi ve yeraltı, yerüstü kazılarının tasarımı.

 

CE 420 – Tünel Mühendisliği
Tünelciliğe giriş: usul ve mühendislik, Tünelcilikte jeolojik safha, Tünelcilik yöntemleri: yumuşak zemin, kaya ve ters zemin durumları, Tünelcilikte zemin iyileştirme yöntemleri, Tünel açıklığı cıvarında oluşan gerilme ve deplasmanlar, Tünellerin tasarım ve tahkimatı, Tünelcilikte sayısal analiz yöntemlerinin uygulaması

 

CE 422 – Geoteknik Deprem Mühendisliği
Depremsellik, zemin şartlarının yerel tepkiye etkisi, sismik yerel analizi, dinamik zemin özelliklerinin değerlendirilmesi ve model çalışması, sismik zemin-yapı ilişkisi analizi, zemin akışkanlığının ve sonuçlarını değerlendirilmesi, sismik kod hükümleri ve pratikte uygulamalar. Sismik zemin basınçları, sismik eğim stabilitesi ve deformasyon analizi, barajlar ve dolgu yerlerinin sismik emniyeti, kazık temellerin sismik dayanımı ve diğer ilave güncel konular.

 

CE 425 – Yapı Planlaması ve Tahmini Değer Hesabı

kimya doktora,     kimya doktora yeterlilik soruları,     kimya doktora programı,     farmasötik kimya doktora,     kimya mühendisliği doktora,     kimya öğretmenliği doktora,     analitik kimya doktora yeterlilik soruları,     kimya eğitimi doktora,      kimya doktora programları,     kimya doktora yeterlilik soruları,     kimya doktora,     kimya doktora programı,     kimya doktoru,     farmasötik kimya doktora,     kimya mühendisliği doktora,     kimya öğretmenliği doktora,     analitik kimya doktora yeterlilik soruları,      kimya eğitimi doktora,      özel ders,      bitirme tezi,

Yapım projesi işletmesine giriş, ihale süreci, Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşme Kanunu, ihale dokümanları, birim fiyat ? metraj analizi, müteahhitin teklif bedeli, hakedişler, geçici ve kesin kabul.

 

CE 427 – Yapı Planlaması
Temel işletme fonksiyonları, hedef ve amaçların belirlenmesi, hukuksal yapı insan kaynakları yönetimi ve emniyet programları. Yapı projelerinin planlanma aktivitelerinin incelenmesi ve yapı inşaatlarında kullanılan, “CMP, Precedence, Pert” kaynak analizi, zaman-maliyet, takas ve proje fiyat artış oranlarının detaylı olarak incelenmesi, ekipman ve işçilik verim analizine giriş.

 

CE 429 – Yapı İşleri Tasarımı
Yapı işletme faaliyetlerinin analiz ve tasarım teknikleri verilecektir. Bu teknikler tasarım işlevi üzerinde yoğunlaşarak, imalatı maksimuma çıkarma ve kaynaktaki durgunluğu en azına indirgemeye yöneliktir. Üzerinde durulan teknikler;sorgulama teorisi, çizgisel denge, simülasyon ve olasılık ve istatistik metotlarını yapı işletmesine uygulamasıdır. Dönem ödevi olarak hakiki bir yapı işletmesi model olarak alınıp analiz edilecektir.

 

CE 431 – Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları
Overview of computer systems, operating systems and computer programming. Numerical solution of differential equations. Finite difference method. Introduction to finite element analysis. Applications of finite element analysis. Solution of structural mechanics problems by using FEA. Package programs in modeling of structures: SAP2000, ETABS, SAFE.

 

CE 432 – Tasarım-Yapım Entegrasyonu
Bina yapımı projelerinde, tasarım ve yapı işlevlerinin teknik ve işletme konularının entegrasyonu. Temel tasarım kriterleri üzerinde özellikle durularak, tasarım ve bina yapınınım temel öğelerinin incelenmesi. Esas bina sistemleri olan, temel, beton çelik, tuğla ve ahşap kısımların ve yapılaştırılabilme açısından (tahmin, zamanlama ve yapı metotları) dış ve iç kaplama sistemleri, mimari rötuşlar ve ısıtma sıhhî tesisat, elektrik sistemlerin incelenmesi.Tüm sistematik tasarım ve ilk yapısal inşaat planlamasını geliştirmek üzere geniş kapsamlı bir sınıf projesi yapılacaktır.

 

CE 433 – Kıyı Yapıları Tasarımı

kimya doktora,     kimya doktora yeterlilik soruları,     kimya doktora programı,     farmasötik kimya doktora,     kimya mühendisliği doktora,     kimya öğretmenliği doktora,     analitik kimya doktora yeterlilik soruları,     kimya eğitimi doktora,      kimya doktora programları,     kimya doktora yeterlilik soruları,     kimya doktora,     kimya doktora programı,     kimya doktoru,     farmasötik kimya doktora,     kimya mühendisliği doktora,     kimya öğretmenliği doktora,     analitik kimya doktora yeterlilik soruları,      kimya eğitimi doktora,      özel ders,      bitirme tezi,

Introduction to the field of coastal engineering, wave profile and parameters, statistical analysis of irregular waves, determination of design wave characteristics, the essential features of the design of several types of coastal structures, harbour structures: quays, piers, gravity (concrete, rubble mound) and floating breakwaters, shore protection structures: seawalls, revetments and groins, coastal sedimentation.

 

CE 434 – Gelişmiş Ulaştırma Mühendisliği
Güvenli karayolu tasarımı ilkeleri, kara nokta yönetimi, çatışma tekniği, karayolu güvenliği kontrolü tekniğinin projelerde ve trafiğe açık yol kesimlerinde uygulanması.

 

CE 437 – Betonarme Yapılar
Genelde betonarme betonunun, davranışı, moment- eğilim ilişkileri, plastik dayanak noktası, tekrar yayılım. Birleşik kayma ve torsiyon durumu altında, yapı elemanlarının kuvveti ve davranışı. Onarım kuvvetlendirme prensipleri. Sismik tasarım prensipleri, kullanılabilirlik . Detay çalışmaları.

 

CE 438 – Öngerilmeli Yapılar
Öngerilmeli betonun felsefesi ve öngerme teknikleri, öngerme kayıpları, eğilme elemanlarının analiz ve tasarımı, kompozit kesitler, kesme analizi, burulma analizi, sehim kontrolü

 

CE 440 – Deprem Mühendisliği
Deprem hareketinin oluşumu ve mekanizması, yapıların deprem etkisi altında davranışı, tek serbestlik-dereceli sistemler, hareket denklemlerinin oluşturulması, serbest titreşim analizi, doğrusal sistemlerin deprem davranışları, doğrusal-elastik sistemler için kullanılan entegral yöntemleri, sismik davranış spektrumu Çok serbestlik dereceli sistemler, modal özellikler, modal analiz, davranış spektrum analizi, sismik tasarım yükleri, tasarım spektrumu, elastik olmayan davranış, depreme karşı dayanıklı yapı tasarım ilkeleri, şartnameler

 

CE 441 – İnşaat Mühendisliği Sistemleri Planlama, Tasarım ve İşletimi
İnşaat Mühendisliği Problemlerinin formülasyon ve çözümüne giriş. Başlıca konular matematiksel modelleme ve optimizasyondur. Klasik optimizasyon lineer ve lineer olmayan programlama, “network” teorisi, kritik geçit yöntemi, simulasyon, karar teorisi ve dinamik programlamanın inşaat mühendisliği problemlerine uygulanması.

 

CE 442 – Yapım İçin Gelişmiş Malzemeler

kimya doktora,     kimya doktora yeterlilik soruları,     kimya doktora programı,     farmasötik kimya doktora,     kimya mühendisliği doktora,     kimya öğretmenliği doktora,     analitik kimya doktora yeterlilik soruları,     kimya eğitimi doktora,      kimya doktora programları,     kimya doktora yeterlilik soruları,     kimya doktora,     kimya doktora programı,     kimya doktoru,     farmasötik kimya doktora,     kimya mühendisliği doktora,     kimya öğretmenliği doktora,     analitik kimya doktora yeterlilik soruları,      kimya eğitimi doktora,      özel ders,      bitirme tezi,

Microstructures of concrete and steel. Differences and similarities in response to loading and environmental effects on these materials, with emphasis on strength, elastic properties, creep, shrinkage, thermal stresses, and failure mechanisms. Cement and aggregate properties. Chemical and mineral admixtures. Concrete microstructure. Concrete as a composite material. New materials in construction.

 

CE 443 – Mühendislik Karar ve Risk Analizi
Ders İçeriği: Modern istatistiksel karar teorisi ve risk analizinin geliştirilmesi ve bu kavramların inşaat mühendisliği tasarım ve karar alma konusunda uygulaması. “Bayesian” istatiksel karar teorisi, karar ağacı, fayda kavramı, ve çok maksatlı karar problemleri. Belirsizliklerin modellemesi ve analizi pratik olarak risk değerlendirmesi ve risk esaslı tasarım kriterinin, risk-fayda, takas- zarar ve optimal kararların formülasyonu. Önkoşul: CE 205.

 

CE 445 – İnşaat Mühendisliği için Modern Güvenilirlik Hesap Yöntemleri
Güvenirlilik analizi ve olasılık bazında tasarım kriterlerinin geliştirilmesi dahil, inşaat mühendisliği tasarım sistemlerinin modern olasılık bazlı olarak emniyet değerlendirmesi. Kantitatif risk değerlendirmesi, sistematik güvenirliği emniyet ve tasarım faktörlerinin tayini ve belirsizliklerin analizi. Yapı, jeoteknik, hidrolik ulaşım ve diğer sistemlere uygulamalar.

 

CE 447 – Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli Analiz ve Tasarım
Excel ve Visual Basic uygulamalarına giriş, Excel ve Visual Basic programlamasına giriş, Excel’de programlama, betonarme kirişlerin tasarımı, betonarme kolonların tasarımı, betonarme kirişlerin sehimi, çelik kirişlerin tasarımı, çelik kolonların tasarımı, SAP 2000’e giriş, Excel ve SAP 2000’in beraber kullanımı.

 

CE 451 – Geoteknik Mühendisliği’nde Özel Konular
Preperation of Geotechnical Reports, Design of Retaining Walls, Deep Excavations-Slope Stability, Deep Excavations-Pile-Anchor wall, Landslides, Dewatering, Geotechnical Instrumentation, Dam Foundation, Grouting, Ground Anchorages, Ground Improvement, Earthquake Liquefaction Analysis

 

CE 454 – Geoteknik Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları

kimya doktora,     kimya doktora yeterlilik soruları,     kimya doktora programı,     farmasötik kimya doktora,     kimya mühendisliği doktora,     kimya öğretmenliği doktora,     analitik kimya doktora yeterlilik soruları,     kimya eğitimi doktora,      kimya doktora programları,     kimya doktora yeterlilik soruları,     kimya doktora,     kimya doktora programı,     kimya doktoru,     farmasötik kimya doktora,     kimya mühendisliği doktora,     kimya öğretmenliği doktora,     analitik kimya doktora yeterlilik soruları,      kimya eğitimi doktora,      özel ders,      bitirme tezi,

Basic rules of soil mechanics, bearing capacity, settlement, deep excavations, slope stability problems.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Aralık 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?